Про реєстрацію державних цільових програм
Мінекономіки; Наказ, Перелік від 24.05.2001114
Документ v0114557-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.08.2007, підстава - z0944-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.05.2001 N 114
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економіки
N 250 ( z0944-07 ) від 31.07.2007 }
Про реєстрацію державних цільових програм
( Перелік подано станом на 2 вересня 2004 року )

З метою забезпечення формування Переліку державних цільових
програм у складі проекту Державної програми економічного і
соціального розвитку України на 2002 рік у взаємозв'язку з
розробкою проекту Державного бюджету України на 2002 рік за
програмною класифікацією (бюджетними програмами), забезпечення
прозорості використання коштів державного бюджету, які
направляються на реалізацію програм, проведення моніторингу
програм Н А К А З У Ю:
1. Увести реєстрацію діючих у 2001 і наступних роках
державних цільових програм, перелік яких додається.
2. Департаменту економічної стратегії (Мусіній Л.О.): надати Мінфіну перелік державних цільових програм із
присвоєними номерами для їх урахування в структурі коду програмної
класифікації проекту Державного бюджету України на 2002 рік,
державним замовникам програм - для врахування при підготовці
пропозицій до проекту Державної програми економічною і соціального
розвитку на 2002 рік; надалі постійно проводити реєстрацію нових, затверджених в
установленому порядку, державних цільових програм з присвоєнням
номерів: уносити необхідні доповнення в додаток до цього наказу та
інформувати про це управління Мінекономіки, зацікавлені
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки Шумила І.А.
Міністр В.Роговий

Додаток
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
24.05.2001 N 114

ПЕРЕЛІК
державних цільових програм

----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва програми | Термін | Підстава для |Державний замовник|Реєстра- | |п/п | | виконання| виконання | (виконавці) |ційний | | | | (початок,| | | номер | | | |закінчення)| | | (код | | | | роки | | |програми)| |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 1 |Науково-технічна програма | 1991-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 001 | | |"Розробка технологій, | |Міністрів України |фінансів | | | |матеріалів і устаткування, | |від 18 вересня | | | | |методів і засобів захисту | |1991 р. N 212 | | | | |для випуску бланків цінних | |( 212-91-п ), | | | | |паперів, документів | |рішення Кабінету | | | | |суворого обліку" | |Міністрів України | | | | | | |від 16 травня | | | | | | |2000 р. інд. 34 | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 2 |Програма створення | 1993-2006 |затверджена Головою|Державний | 002 | | |еталонної бази України | |Державного комітету|комітет з питань | | | | | |стандартизації, |технічного | | | | | |метрології та |регулювання та | | | | | |сертифікації |споживчої | | | | | |України 28.12.92, |політики | | | | | |доручення Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 15 вересня | | | | | | |2001 р. інд 28 | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 3 |Комплексна програма | 1994-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 004 | | |створення Єдиної | |Міністрів України |транспорту та | | | |національної системи | |від 23 вересня |зв'язку | | | |зв'язку України (КП ЄНСЗ) | |1993 р. N 790 | | | | | | |( 790-93-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 4 |Державна програма розвитку | 1994-2015 |рішення Кабінету |Державний | 007 | | |лісогосподарського і | |Міністрів України |комітет лісового | | | |лісопромислового комплексів| |від 02.08.93 |господарства, | | | |України на період до 2015 | |N 14959/10 |Міністерство | | | |року | | |аграрної | | | | | | |політики, | | | | | | |Міністерство | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 5 |Програма створення | 1995-2006 |затверджена Головою|Державний | 009 | | |державних стандартних | |Державного комітету|комітет з питань | | | |зразків складу і | |стандартизації, |технічного | | | |властивостей речовин і | |метрології та |регулювання та | | | |матеріалів в Україні | |сертифікації |споживчої | | | | | |06.09.94, доручення|політики | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 15 | | | | | | |вересня 2001 р. | | | | | | |інд. 28 | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 6 |Міждержавна | 1994-2005 |рішення Ради глав |Міністерство | 010 | | |радіонавігаційна програма | |Урядів країн СНД |транспорту та | | | | | |від 15 квітня 1994 |зв'язку | | | | | |року N 431 | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 7 |Програма перспективного | 1995-2005 |постанова Верховної|Міністерство | 011 | | |розвитку заповідної справи | |Ради України від 22|охорони | | | |в Україні ("Заповідники") | |вересня 1994 року |навколишнього | | | | | |N 177/94 |природного | | | | | |( 177/94-ВР ) |середовища, | | | | | | |Міністерство | | | | | | |аграрної | | | | | | |політики, | | | | | | |Міністерство | | | | | | |економіки, | | | | | | |Державне | | | | | | |управління | | | | | | |справами | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 8 |Комплексна НТП "Розробка | 1995-2005 |розпорядження |Національна | 014 | | |технологій та організація | |Кабінету Міністрів |академія наук | | | |виробництва | |України від 27 | | | | |напівпровідникових | |червня 1995 р. | | | | |мікросенсорів, електронних | |N 384-р | | | | |приладів та систем на їх | |( 384-95-р ), | | | | |основі для екологічного | |доручення Кабінету | | | | |моніторингу та | |Міністрів України | | | | |енергозбереження" | |від 02.08.2004 р. | | | | | | |N 33858/1/1-04 | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 9 |Програма забезпечення | 1995-2015 |постанова Кабінету |Міністерство | 016 | | |живучості та | |Міністрів України |оборони | | | |вибухопожежобезпеки і | |від 28 червня | | | | |арсеналів, баз і складів | |1995 р. N 472 | | | | |озброєння ракет і | |( 472-95-п ) | | | | |боєприпасів Збройних Сил | | | | | | |України на 1995-2015 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 10|Державна програма |з 1995 року|постанова Кабінету |Міністерство | 017 | | |утилізації звичайних видів | |Міністрів України |оборони | | | |боєприпасів, непридатних | |від 20 січня | | | | |для подальшого використання| |1995 р. N 40-1, | | | | |та зберігання | |зміни та доповнення| | | | | | |внесені постановою | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від | | | | | | |28 січня 1999 р. | | | | | | |N 98-04 | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 11|Національна програма "Нафта| 1995-2010 |постанови Кабінету |Міністерство | 019 | | |і газ України до 2010 року"| |Міністрів України |палива та | | | | | |від 17 лютого |енергетики | | | | | |1995 р. N 125 | | | | | | |( 125-95-п ) та від| | | | | | |21 червня 2001 р. | | | | | | |N 665 | | | | | | |( 665-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 12|Програма державної | 1996-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 020 | | |підтримки розвитку | |Міністрів України |економіки | | | |нетрадиційних та | |від 31 грудня 1997 | | | | |відновлюваних джерел | |року N 1505 | | | | |енергії та малої гідро- і | |( 1505-97-п ) | | | | |теплоенергетики | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 13|Програма поетапного | 1996-2007 |постанови Кабінету |Міністерство з | 021 | | |оснащення наявного | |Міністрів України |питань | | | |житлового фонду засобами | |від 27 листопада |будівництва, | | | |обліку та регулювання | |1995 р. N 947 |архітектури та | | | |споживання води і теплової | |( 947-95-п ), від |житлово- | | | |енергії до 2007 року | |19 жовтня 1998 року|комунального | | | | | |N 1657 |господарства | | | | | |( 1657-98-п ), від | | | | | | |25 грудня 2002 р. | | | | | | |N 1957 | | | | | | |( 1957-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 14|Програма освоєння | 1996-2010 |постанова Кабінету |Національна | 024 | | |вуглеводневих ресурсів | |Міністрів України |акціонерна | | | |Українського сектору | |від 17 вересня |компанія | | | |Чорного та Азовського | |1996 р. N 1141 |"Нафтогаз | | | |морів | |( 1141-96-п ) |України" | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 15|Національна енергетична | 1996-2010 |постанова Верховної|Міністерство | 025 | | |програма України до 2010 | |Ради України від 15|економіки, | | | |року | |травня 1996 року |Міністерство | | | | | |N 191/96-ВР |палива та | | | | | |( 191/96-ВР ), |енергетики | | | | | |постанова Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 10 липня | | | | | | |1997 р. N 731 | | | | | | |( 731-97-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 16|Екологічно чиста | 1996-2005 |постанови Кабінету |Міністерство | 026 | | |геотермальна енергетика | |Міністрів України |освіти і науки | | | |України | |від 17 січня | | | | | | |1996 р. N 100 | | | | | | |( 100-96-п ), від | | | | | | |24 березня 1999 р. | | | | | | |N 453 ( 453-99-п ),| | | | | | |розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 27 | | | | | | |грудня 2001 р. | | | | | | |N 600-р | | | | | | |( 600-2001-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 17|Національна програма "Діти | 1996-2005 |Указ Президента |Міністерство | 027 | | |України" | |України від 18 |освіти і науки, | | | | | |січня 1996 року |Академія | | | | | |N 63/96 ( 63/96 ), |педагогічних | | | | | |Указ Президента |наук, | | | | | |України від 24 |Міністерство | | | | | |січня 2001 року |аграрної | | | | | |N 42/2001 |політики, | | | | | |( 42/2001 ) |Академія | | | | | | |аграрних наук, | | | | | | |Міністерство | | | | | | |охорони | | | | | | |здоров'я, | | | | | | |Академія | | | | | | |медичних наук | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 18|Державна програма | 1997-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 029 | | |науково-технічного | |Міністрів України |охорони | | | |переоснащення системи | |від 29 травня |навколишнього | | | |гідрометеорологічних | |1996 р. N 579 |природного | | | |спостережень та базової | |( 579-96-п ) |середовища | | | |мережі спостережень за | | | | | | |забрудненням навколишнього | | | | | | |природного середовища | | | | | | |(Програма "Метеорологія") | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 19|Державна програма створення| 1996-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 031 | | |та концепція розвитку | |Міністрів України |промислової | | | |золотовидобувної та | |від 16 травня |політики | | | |золотопереробної галузі | |1996 р. N 532 | | | | |України на 1996-2005 роки | |( 532-96-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 20|Програма пошуку та | 1997-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 033 | | |знешкодження залишків | |Міністрів України |України з питань | | | |хімічної зброї, затопленої | |від 25 листопада |надзвичайних | | | |у виключній (морській) | |1996 р. N 1415 |ситуацій та у | | | |економічній зоні. | |( 1415-96-п ), від |справах захисту | | | |територіальному морі та | |15 березня 2000 р. |населення від | | | |внутрішніх водах України, | |N 511 |наслідків | | | |на 1997-2005 роки | |( 511-2000-п ) |Чорнобильської | | | | | | |катастрофи | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 21|Державна програма розвитку | 1996-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 034 | | |легкої промисловості | |Міністрів України |промислової | | | | | |від 29 січня |політики | | | | | |1996 р. N 147 | | | | | | |( 147-96-п ), | | | | | | |рішенням Урядового | | | | | | |комітету | | | | | | |економічного | | | | | | |розвитку від | | | | | | |13.02.2001 | | | | | | |продовжено термін | | | | | | |реалізації програми| | | | | | |до 2005 року | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 22|Комплексна державна | 1997-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 035 | | |програма енергозбереження | |Міністрів України |економіки, | | | |України | |від 5 лютого |Міністерство | | | | | |1997 р. N 148 |палива та | | | | | |( 148-97-п ) |енергетики, | | | | | | |Міністерство з | | | | | | |питань | | | | | | |будівництва, | | | | | | |архітектури та | | | | | | |житлово- | | | | | | |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 23|Комплексна програма | 1997-2007 |постанова Кабінету |Міністерство з | 036 | | |збереження історичної | |Міністрів України |питань | | | |забудови м. Львова | |від 15 листопада |будівництва, | | | | | |1997 р. N 1266 |архітектури та | | | | | |( 1266-97-п ) |житлово- | | | | | | |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 24|Національна програма | 1997-2010 |постанова Верховної|Міністерство | 037 | | |екологічного оздоровлення | |Ради України від 27|охорони | | | |басейну Дніпра та | |лютого 1997 року |навколишнього | | | |поліпшення якості питної | |N 123 ( 123/97-ВР )|природного | | | |води | | |середовища, | | | | | | |Державний | | | | | | |комітет по | | | | | | |водному | | | | | | |господарству | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 25|Про подальший розвиток | 1997-2007 |постанова Кабінету |Міністерство | 039 | | |вітчизняного виробництва | |Міністрів України |праці і | | | |технічних засобів | |від 7 травня |соціальної | | | |реабілітації для осіб з | |1997 р. N 431 |політики | | | |вадами опорно-рухового | |( 431-97-п ), | | | | |апарату | |розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 28 | | | | | | |жовтня 2004 р. | | | | | | |N 808-р | | | | | | |( 808-2004-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 26|Програма використання | 1997-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 041 | | |відходів виробництва і | |Міністрів України |економіки, | | | |споживання на період до | |від 28 червня |Міністерство | | | |2005 року | |1997 р. N 668 |промислової | | | | | |( 668-97-п ) |політики, інші | | | | | | |ЦОВВ | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 27|Створення автоматизованої | 1998-2005 |постанова Кабінету |Державний | 042 | | |системи ведення державного | |Міністрів України |комітет по | | | |земельного кадастру | |від 2 грудня |земельних | | | | | |1997 р. N 1355 |ресурсах | | | | | |( 1355-97-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 28|Програма розвитку | 1998-2005 |постанова Кабінету |Міністерство з | 046 | | |водопровідно- | |Міністрів України |питань | | | |каналізаційного | |від 17 листопада |будівництва, | | | |господарства | |1997 р. N 1269 |архітектури та | | | | | |( 1269-97-п ), |житлово- | | | | | |постанова Кабінету |комунального | | | | | |Міністрів України |господарства | | | | | |від 1 червня 2002 | | | | | | |року N 721 | | | | | | |( 721-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 29|Загальнодержавна | 2003-2007 |Закон України від |Національне | 047 | | |(Національна) космічна | |24 жовтня 2002 року|космічне | | | |програма України на | |N 203-IV ( 203-15 )|агентство | | | |2003-2007 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 30|Програма функціонування і | 1998-2005 |постанова Кабінету |Національне | 048 | | |розвитку національної | |Міністрів України |космічне | | | |системи сейсмічних | |від 28 червня |агентство | | | |спостережень та підвищення | |1997 р. N 699 | | | | |безпеки проживання | |( 699-97-п ) | | | | |населення у | | | | | | |сейсмонебезпечних регіонах | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 31|Програма створення та | 1998-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 051 | | |функціонування національної| |Міністрів України |транспорту та | | | |мережі міжнародних | |від 20 березня |зв'язку | | | |транспортних коридорів в | |1998 р. N 346 | | | | |Україні | |( 346-98-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 32|Заходи щодо державної | 1998-2005 |постанова Кабінету |Закарпатська | 052 | | |підтримки реалізації | |Міністрів України |обласна державна | | | |Комплексної програми | |від 16 березня |адміністрація | | | |еколого-економічного та | |1998 р. N 292 | | | | |соціального розвитку | |( 292-98-п ) | | | | |гірської Рахівщини на | | | | | | |період 1998-2005 рр. | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 33|Комплексна програма | 1998-2010 |постанови Кабінету |Міністерство | 053 | | |соціально-економічного | |Міністрів України |економіки | | | |розвитку Великої Ялти як | |від 5 січня 1998 р.| | | | |курорту загальнодержавного | |N 9 ( 9-98-п ) та | | | | |значення | |від 18 лютого | | | | | | |2001 р. N 1206 | | | | | | |( 1206-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 34|НТП "Розробка | 1998-2005 |доручення Кабінету |Національна | 057 | | |науково-технічних методів, | |Міністрів України |академія наук | | | |засобів і автоматизованих | |від 23.04.98 | | | | |систем контролю параметрів | |N 7963/49, | | | | |напівпровідникових | |доручення Кабінету | | | | |матеріалів, структур і | |Міністрів України | | | | |приладів" | |02.08.2004 р. | | | | | | |N 33858/1/1-04 | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 35|Програма розвитку найбільш | 1999-2006 |доручення Кабінету |Міністерство | 061 | | |конкурентоспроможних | |Міністрів України |промислової | | | |напрямів мікроелектроніки в| |від 24 червня |політики | | | |Україні | |2001 р. N 7941/24, | | | | | | |дорученням Кабінету| | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 30.03.2004 р. | | | | | | |N 6620/1 термін | | | | | | |виконання програми | | | | | | |продовжено до 2006 | | | | | | |року | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 36|Програма виробництва | 1998-2005 |постанови Кабінету |Міністерство | 062 | | |технологічних комплексів | |Міністрів України |промислової | | | |машин та обладнання для | |від 30 лютого |політики | | | |агропромислового комплексу | |1998 р. N 403 | | | | | | |( 403-98-п ), від | | | | | | |11 квітня 2001 р. | | | | | | |N 350 | | | | | | |( 350-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 37|Цільова комплексна програма| 1999-2005 |Указ Президента |Міністерство у | 064 | | |"Фізичне виховання - | |України від 1 |справах молоді | | | |здоров'я нації" | |вересня 1998 року |та спорту | | | | | |N 963/98 ( 963/98 )| | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 38|Комплексна програма | 1999-2005 |постанова Кабінету |Міністерство з | 067 | | |збереження історичної | |Міністрів України |питань | | | |забудови м. Глухова | |від 11 грудня |будівництва, | | | | | |1998 р. N 1958 |архітектури та | | | | | |( 1958-98-п ) |житлово- | | | | | | |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 39|Міждержавна | 1999-2007 |Закон України від 8|Міністерство | 069 | | |науково-технічна програма | |квітня 1999 року |освіти і науки | | | |"Створення | |N 580-XIV | | | | |конкурентноздатних на | |( 580-14 ), | | | | |світовому ринку зварних | |дорученням Кабінету| | | | |конструкцій, | |Міністрів України | | | | |ресурсозберігаючих | |від 10.08.2004 | | | | |технологій, матеріалів та | |N 20255/3/1-04 | | | | |обладнання для | |виконання робіт по | | | | |зварювального виробництва" | |програмі продовжено| | | | | | |до 2007 року | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 40|Комплексна програма | 1999-2005 |постанова Кабінету |Міністерство з | 070 | | |розвитку Національного | |Міністрів України |питань | | | |історико-архітектурного | |від 15 березня |будівництва, | | | |заповідника "Кам'янець" | |1999 р. N 378 |архітектури та | | | | | |( 378-99-п ) |житлово- | | | | | | |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 41|Національна програма |з 1998 року|Закон України від 4|Міністерство | 071 | | |інформатизації | |лютого 1998 року |транспорту та | | | | | |N 74/98-ВР |зв'язку | | | | | |( 74/98-ВР ), | | | | | | |постанова Верховної| | | | | | |Ради України від 13| | | | | | |липня 1999 року | | | | | | |N 914-XIV | | | | | | |( 914-14 ), Закон | | | | | | |України від 13 | | | | | | |вересня 2001 року | | | | | | |N 2684 ( 2684-14 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 42|Комплексна програма | 1999-2007 |Указ Президента |Міністерство | 076 | | |"Цукровий діабет" | |України від 21 |охорони здоров'я | | | | | |березня 1999 року | | | | | | |N 543/99 ( 543/99 )| | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 43|Програма профілактики і | 1999-2010 |Указ Президента |Міністерство | 077 | | |лікування артеріальної | |України від 4 |охорони здоров'я | | | |гіпертензії в Україні | |лютого 1999 року | | | | | | |N 117/99 ( 117/99 )| | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 44|Заходи щодо розвитку | 1999-2005 |розпорядження |Міністерство | 079 | | |наукових досліджень і | |Кабінету Міністрів |освіти і науки | | | |забезпечення виробництва | |України від 7 | | | | |голографічних захисних | |червня 1999 р. | | | | |елементів | |N 529-р | | | | | | |( 529-99-р ), | | | | | | |доручення Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 22 червня | | | | | | |2002 р. інд 28, | | | | | | |розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 16 | | | | | | |листопада 2002 р. | | | | | | |N 646-р | | | | | | |( 646-2002-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 45|Комплексна програма | 1999-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 080 | | |розвитку кольорової | |Міністрів України |промислової | | | |металургії України на | |від 18 жовтня |політики | | | |період до 2010 року | |1999 р. N 1917 | | | | | | |( 1917-99-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 46|Інші науково-технічні | 1996-2005 |Указ Президента |Міністерство | 082 | | |програми | |України від 14 |оборони | | | | | |січня 1999 року | | | | | | |N 11, постанова | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 14 | | | | | | |квітня 1999 р. | | | | | | |N 587-015 | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 47|Комплексна програма | 1996-2010 |постанова Кабінету |Міністерство з | 083 | | |поводження з радіоактивними| |Міністрів України |питань | | | |відходами | |від 29 квітня |надзвичайних | | | | | |1996 р. N 480 |ситуацій та у | | | | | |( 480-96-п ), |справах захисту | | | | | |постанова Кабінету |населення від | | | | | |Міністрів України |наслідків | | | | | |від 5 квітня |Чорнобильської | | | | | |1999 р. N 542 |катастрофи, інші | | | | | |( 542-99-п ), |центральні | | | | | |постанова Кабінету |органи | | | | | |Міністрів України |виконавчої влади | | | | | |від 25 грудня | | | | | | |2002 р. N 2015 | | | | | | |( 2015-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 48|Комплексна програма | 1999-2010 |постанова Кабінету |Закарпатська | 085 | | |протизсувних заходів у | |Міністрів України |обласна державна | | | |Закарпатській області | |від 18 жовтня |адміністрація | | | | | |1999 р. N 1915 | | | | | | |( 1915-99-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 49|Комплексна програма | 1999-2005 |постанова Кабінету |Чернівецька | 086 | | |протизсувних заходів у | |Міністрів України |обласна державна | | | |Чернівецькій області на | |від 15 вересня |адміністрація | | | |1999-2005 роки | |1999 р. N 1700 | | | | | | |( 1700-99-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 50|Програма збереження | 2000-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 089 | | |бібліотечних і архівних | |Міністрів України |культури і | | | |фондів на 2000-2005 роки | |від 15 вересня |туризму | | | | | |1999 р. N 1716 | | | | | | |( 1716-99-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 51|Програма створення Урядової| 2000-2005 |постанова Кабінету |Міністерство з | 090 | | |інформаційно-аналітичної | |Міністрів України |питань | | | |системи з питань | |від 16 грудня |надзвичайних | | | |надзвичайних ситуацій на | |1999 р. N 2303 |ситуацій та у | | | |2000-2005 роки | |( 2303-99-п ), |справах захисту | | | | | |розпорядження |населення від | | | | | |Кабінету Міністрів |наслідків | | | | | |України від 29 |Чорнобильської | | | | | |серпня 2002 р. |катастрофи | | | | | |N 502-р | | | | | | |( 502-2002-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 52|Програма "Створення та | 2000-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 091 | | |організація виготовлення | |Міністрів України |палива та | | | |бурового, нафто | |від 9 грудня |енергетики | | | |газопромислового, | |1999 р. N 2245 | | | | |нафтопереробного | |( 2245-99-п ) | | | | |устаткування і техніки для | | | | | | |будівництва | | | | | | |нафто-,газопроводів з | | | | | | |науково-технічною частиною | | | | | | |на період до 2010 року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 53|Комплексна програма | 2000-2010 |постанови Кабінету |Міністерство | 093 | | |забезпечення житлом | |Міністрів України |оборони, Служба | | | |військовослужбовців, осіб | |від 29 листопада |безпеки, | | | |рядового і начальницького | |1999 р. N 2166 |Адміністрація | | | |складу органів внутрішніх | |( 2166-99-п ); від |Державної | | | |справ, | |29 квітня 2004 р. |прикордонної | | | |кримінально-виконавчої | |N 538 |служби, | | | |системи, службових осіб | |( 538-2004-п ); від|Управління | | | |митних органів та членів їх| |5 жовтня 2004 р. |державної | | | |сімей | |N 1304 |охорони, НКАУ, | | | | | |( 1304-2004-п ) |МНС, Державна | | | | | | |митна служба, | | | | | | |Міністерство | | | | | | |внутрішніх | | | | | | |справ, Державний | | | | | | |департамент з | | | | | | |питань виконання | | | | | | |покарань, | | | | | | |Головне | | | | | | |управління | | | | | | |внутрішніх | | | | | | |військ | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 54|Комплексна програма | 2000-2005 |постанова Кабінету |Міністерство з | 096 | | |збереження історичної | |Міністрів України |питань | | | |забудови центральної | |від 29 травня |будівництва, | | | |частини м. Збаража | |2000 р. N 846 |архітектури та | | | | | |( 846-2000-п ) |житлово- | | | | | | |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 55|Програма "Етанол" | 2000-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 097 | | | | |Міністрів України |аграрної | | | | | |від 4 липня 2000 р.|політики | | | | | |N 1044 | | | | | | |( 1044-2000-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 56|Програма дій, спрямованих | 2000-2005 |Указ Президента |Адміністрація | 098 | | |на підтримання режиму | |України від 16 |Державної | | | |державного кордону і | |листопада 2000 року|прикордонної | | | |прикордонного режиму, | |N 1241/2000 |служби | | | |розвиток Прикордонних | |( 1241/2000 ) | | | | |військ України та митних | | | | | | |органів України до 2005 | | | | | | |року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 57|Загальнодержавна програма | 2000-2015 |Закон України від |Міністерство | 102 | | |формування національної | |21 вересня 2000 |охорони | | | |екологічної мережі України | |року N 1989-III |навколишнього | | | |на 2000-2015 роки | |( 1989-14 ) |природного | | | | | | |середовища | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 58|Загальнодержавна програма | 2000-2005 |Закон України від |Міністерство | 103 | | |поводження з токсичними | |14 вересня 2000 |охорони | | | |відходами | |року N 1947-III |навколишнього | | | | | |( 1947-14 ) |природного | | | | | | |середовища | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 59|Національна програма |з 2000 року|Закон України від |Державний | 104 | | |сприяння розвитку малого | |21 грудня 2000 року|комітет з питань | | | |підприємництва | |N 2157-III |регуляторної | | | | | |( 2157-14 ) |політики та | | | | | | |підприємництва | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 60|Комплексна програма захисту| 2001-2010 |постанова Кабінету |Державний | 105 | | |від шкідливої дії вод | |Міністрів України |комітет по | | | |сільських населених пунктів| |від 26 липня |водному | | | |і сільськогосподарських | |2000 р. N 1173 |господарству | | | |угідь в Україні у 2001-2005| |( 1173-2000-п ) | | | | |роках та прогноз до 2010 | | | | | | |року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 61|Комплексна програма | 2001-2010 |постанова Кабінету |Державний | 106 | | |першочергового забезпечення| |Міністрів України |комітет по | | | |сільських населених | |від 23 листопада |водному | | | |пунктів, що користуються | |2000 р. N 1735 |господарству | | | |привізною водою, | |( 1735-2000-п ) | | | | |централізованим | | | | | | |водопостачанням у 2001-2005| | | | | | |роках і прогноз до 2010 | | | | | | |року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 62|Комплексна програма розвиту| 2001-2010 |постанова Кабінету |Державний | 107 | | |меліорації земель і | |Міністрів України |комітет по | | | |поліпшення екологічного | |від 16 листопада |водному | | | |стану зрошуваних та | |2000 р. N 1704 |господарству | | | |осушених угідь у 2001-2005 | |( 1704-2000-п ) | | | | |роках та прогноз до 2010 | | | | | | |року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 63|Комплексна програма пошуку | 2001-2010 |Постанови Кабінету |Міністерство з | 108 | | |і впорядкування поховань | |Міністрів України |питань | | | |жертв війни та політичних | |від 20 грудня |будівництва, | | | |репресій | |2000 р. N 1867 |архітектури та | | | | | |( 1867-2000-п ); |житлово- | | | | | |від 17 листопада |комунального | | | | | |2004 р. N 1523 |господарства | | | | | |( 1523-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 64|Комплексна програма |з 2001 року|Указ Президента |Головне | 110 | | |підготовки державних | |України від 9 |управління | | | |службовців | |листопада 2000 року|державної служби | | | | | |N 1212/2000 | | | | | | |( 1212/2000 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 65|Комплексна програма | 2001-2005 |Указ Президента |Міністерство | 111 | | |профілактики злочинності на| |України від 25 |внутрішніх справ | | | |2001-2005 роки | |грудня 2000 року | | | | | | |N 1376/2000 | | | | | | |( 1376/2000 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 66|Національна програма | 2001-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 112 | | |поліпшення стану безпеки, | |Міністрів України |праці та | | | |гігієни праці і виробничого| |від 10 жовтня |соціальної | | | |середовища на 2001-2005 | |2001 р. N 1320 |політики | | | |роки | |( 1320-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 67|Державна програма | 2001-2005 |Указ Президента |Міністерство | 113 | | |реформування та розвитку | |України від 28 |оборони | | | |Збройних Сил України на | |липня 2000 року | | | | |період до 2005 року | |N 927/2000 | | | | | | |( 927/2000 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 68|Державна програма |з 2001 року|Указ Президента |Міністерство | 114 | | |реалізації Договору з | |України від 29 |оборони | | | |відкритого неба | |вересня 2000 року | | | | | | |N 1097/2000 | | | | | | |( 1097/2000 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 69|Програма відновлення | 2001-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 115 | | |непорушних запасів | |Міністрів України |оборони | | | |матеріальних засобів | |від 30 листопада | | | | |Збройних Сил України | |2000 р. N 1768-032 | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 70|Програма інтеграції України| 2000-2007 |Указ Президента |Міністерство | 116 | | |до Європейського Союзу | |України від 14 |економіки, | | | | | |вересня 2000 року |Міністерство | | | | | |N 1072/2000 |юстиції, інші | | | | | |( 1072/2000 ) |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 71|Про затвердження | 2001-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 117 | | |комплексних заходів | |Міністрів України |охорони здоров'я | | | |розвитку дитячої | |від 29 листопада | | | | |кардіохірургічної служби | |2000 р. N 1752 | | | | | | |( 1752-2000-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 72|Комплексна програма | 2001-2010 |постанова Кабінету |Одеська обласна | 118 | | |збереження історичної | |Міністрів України |державна | | | |забудови у центральній | |від 20 червня |адміністрація | | | |частині м. Одеси | |2000 р. N 996 |Міністерство з | | | | | |( 996-2000-п ) |питань | | | | | | |будівництва, | | | | | | |архітектури та | | | | | | |житлово- | | | | | | |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 73|Національний план дій щодо | 2001-2005 |постанова Кабінету |Міністерство у | 119 | | |поліпшення становища жінок | |Міністрів України |справах молоді | | | |та сприяння впровадженню | |від 6 травня |та спорту | | | |гендерної рівності у | |2001 р. N 479 | | | | |суспільстві | |( 479-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 74|Програма розвитку юридичної| 2001-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 120 | | |освіти на період до 2005 | |Міністрів України |освіти і науки | | | |року | |від 10 квітня | | | | | | |2001 р. N 344 | | | | | | |( 344-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 75|Міжвідомча науково-технічна|з 2001 року|розпорядження |Міністерство | 121 | | |програма "Нанофізика та | |Кабінету Міністрів |освіти і науки | | | |наноелектроніка" | |України від 14 | | | | | | |березня 2001 р. | | | | | | |N 85-р | | | | | | |( 85-2001-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 76|Програма запобігання і | 2001-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 122 | | |ліквідації проявів | |Міністрів України |аграрної | | | |захворювання великої | |від 28 лютого |політики | | | |рогатої худоби на | |2001 р. N 179 | | | | |губчастоподібну | |( 179-2001-п ) | | | | |енцефалопатію та інші | | | | | | |пріонні інфекції на | | | | | | |території України на | | | | | | |2001-2010 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 77|Програма роботи з | 2001-2005 |Указ Президента |Міністерство | 124 | | |обдарованою молоддю на | |України від 8 |освіти та науки | | | |2001-2005 роки | |лютого 2001 року | | | | | | |N 78/2001 | | | | | | |( 78/2001 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 78|Загальнодержавна програма | 2001-2010 |Закон України від |Міністерство | 126 | | |охорони та відтворення | |22 березня 2001 |охорони | | | |довкілля Азовського і | |року N 2333-III |навколишнього | | | |Чорного морів | |( 2333-14 ) |природного | | | | | | |середовища | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 79|Національна програма | 2001-2005 |Указ Президента |Міністерство | 127 | | |"Репродуктивне здоров'я | |України від 26 |охорони здоров'я | | | |2001-2005" | |березня 2001 року | | | | | | |N 203/2001 | | | | | | |( 203/2001 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 80|Програма "Українська | 2001-2005 |постанова Кабінету |Міністерство у | 129 | | |родина" | |Міністрів України |справах молоді | | | | | |від 14 березня |та спорту | | | | | |2001 р. N 243 | | | | | | |( 243-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 81|Програма знешкодження | 2000-2005 |постанова Кабінету |Міністерство з | 131 | | |вибухонебезпечних | |Міністрів України |питань | | | |предметів, що залишилися з | |від 31 січня |надзвичайних | | | |часів Другої світової війни| |2001 р. N 75 |ситуацій та у | | | |в районі міст Севастополя | |( 75-2001-п ) |справах захисту | | | |та Керчі | | |населення від | | | | | | |наслідків | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | |катастрофи | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 82|Комплексна програма | 2002-2020 |постанова Кабінету |Львівська | 134 | | |збереження та відтворення | |Міністрів України |обласна державна | | | |історико-архітектурного | |від 16 травня |адміністрація | | | |середовища м. Жовкви | |2001 р. N 517 | | | | | | |( 517-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 83|Національна програма | 2001-2005 |доручення Кабінету |Міністерство з | 135 | | |мінімізації наслідків | |Міністрів України |питань | | | |Чорнобильської катастрофи | |від 29.07.99 |надзвичайних | | | |на 2001 - 2005 роки та до | |N 12026/4 |ситуацій та у | | | |2010 року (проект) | | |справах захисту | | | | | | |населення від | | | | | | |наслідків | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | |катастрофи | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 84|Державна програма | 2002-2010 |розпорядження |Міністерство | 136 | | |проведення досліджень в | |Кабінету Міністрів |освіти і науки | | | |Антарктиці на 2002-2010 | |України від 13 | | | | |роки | |вересня 2001 р. | | | | | | |N 422-р | | | | | | |( 422-2001-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 85|Міжвідомча програма | 2001-2005 |постанова Кабінету |Національне | 139 | | |впровадження космічних | |Міністрів України |космічне | | | |технологій у створення та | |від 27 червня |агентство | | | |виготовлення | |2001 р. N 740 | | | | |високотехнологічної | |( 740-2001-п ) | | | | |цивільної продукції для | | | | | | |потреб внутрішнього ринку і| | | | | | |на експорт на 2001-2005 | | | | | | |роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 86|Національна програма | 2001-2005 |Указ Президента |Міністерство | 141 | | |відродження та розвитку | |України від 15 |культури і | | | |Українського козацтва на | |листопада 2001 року|туризму | | | |2002-2005 роки | |N 1092/2001 | | | | | | |( 1092/2001 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 87|Національна програма | 2002-2005 |Указ Президента |Міністерство | 143 | | |боротьби із захворюванням | |України від 20 |охорони | | | |на туберкульоз на 2002 - | |серпня 2001 року |здоров'я, | | | |2005 роки | |N 643/2001 |Академія | | | | | |( 643/2001 ) |медичних наук | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 88|Програма розвитку донорства| 2002-2007 |постанова Кабінету |Міністерство | 144 | | |крові та її компонентів на | |Міністрів України |охорони здоров'я | | | |2002 - 2007 | |від 26 жовтня | | | | | | |2001 р. N 1403 | | | | | | |( 1403-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 89|Програма розвитку музейної | 2001-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 145 | | |справи на період до 2005 | |Міністрів України |культури і | | | |року | |від 30 березня |туризму | | | | | |2002 р. N 442 | | | | | | |( 442-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 90|Програма адаптації та | 2001-2005 |постанова Кабінету |Державний | 146 | | |інтеграції в українське | |Міністрів України |комітет у | | | |суспільство депортованих | |від 10 січня 2002 |справах | | | |кримських татар, а також | |року N 29 |національностей | | | |осіб інших національностей,| |( 29-2002-п ) |та міграції | | | |відродження і розвитку | | | | | | |їхньої культури та освіти | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 91|Програма розселення та | 2002-2005 |постанова Кабінету |Державний | 147 | | |облаштування кримських | |Міністрів України |комітет у | | | |татар та осіб інших | |від 16 травня |справах | | | |національностей, які | |2002 р. N 618 |національностей | | | |повернулися в Автономну | |( 618-2002-п ) |та міграції | | | |Республіку Крим на постійне| | | | | | |проживання, на період до | | | | | | |2005 року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 92|Національна програма | 2001-2005 |Указ Президента від|Міністерство | 148 | | |професійної реабілітації та| |13 липня 2001 р. |праці і | | | |зайнятості осіб з | |N 519/2001 |соціальної | | | |обмеженими фізичними | |( 519/2001 ) |політики | | | |можливостями на 2001-2005 | | | | | | |роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 93|Загальнодержавна програма | 2003-2007 |Закон України від |Міністерство | 149 | | |розвитку національної | |25 грудня 2002 року|культури і | | | |кіноіндустрії в Україні на | |N 361-IV ( 361-15 )|туризму | | | |2003-2007 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 94|Національна програма | 2001-2005 |Указ Президента |Державний | 150 | | |"Закордонне українство" на | |України від 24 |комітет у | | | |період до 2005 року | |вересня 2001 р. |справах | | | | | |N 892/2001 |національностей | | | | | |( 892/2001 ) |та міграції | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 95|Державна програма | 2002-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 151 | | |удосконалення | |Міністрів України |транспорту та | | | |функціонування державної | |від 28 січня |зв'язку | | | |системи забезпечення | |2002 р. N 96 | | | | |безпеки судноплавства на | |( 96-2002-п ) | | | | |2002-2006 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 96|Державна комплексна | 2002-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 152 | | |програма розвитку | |Міністрів України |транспорту та | | | |авіаційного транспорту | |від 27 липня |зв'язку | | | |України на період до 2010 | |2001 р. N 919 | | | | |року | |( 919-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 97|Програма фінансового | 2002-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 153 | | |оздоровлення підприємств | |Міністрів України |транспорту та | | | |авіаційного транспорту | |від 27 липня |зв'язку | | | |України | |2001 р. N 919 | | | | | | |( 919-2001-п ) | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 21 червня 2001 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 98|Державна програма | 1997-2010 |постанова Кабінету |Київська міська | 155 | | |соціально-економічного | |Міністрів України |державна | | | |розвитку м. Києва на період| |від 15 грудня |адміністрація | | | |до 2010 року | |1997 р. N 1409 | | | | | | |( 1409-97-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 99|Програма розвитку курорту | 1997-2007 |постанова Кабінету |Львівська | 157 | | |"Східниця" | |Міністрів України |обласна державна | | | | | |від 4 лютого |адміністрація | | | | | |1999 р. N 141 | | | | | | |( 141-99-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 100|Про державну підтримку | 1999-2010 |постанова Кабінету |Луганська | 159 | | |реалізації Програми | |Міністрів України |обласна державна | | | |соціально-економічного | |від 11 червня |адміністрація | | | |розвитку Луганської області| |1999 р. N 1024 | | | | |на 1999-2010 роки | |( 1024-99-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 101|Державна науково-технічна | 2001-2010 |Постанова Кабінету |Національна | 160 | | |програма "Образний | |Міністрів України |академія наук | | | |комп'ютер" | |від 8 листопада | | | | | | |2000 р. N 1652 | | | | | | |( 1652-2000-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 102|Першочергові заходи щодо | 2001-2015 |Постанова Кабінету |Державний | 163 | | |створення захисних лісових | |Міністрів України |комітет лісового | | | |насаджень на неугіддях та в| |від 28 лютого |господарства | | | |басейнах річок | |2001 р. N 189 | | | | | | |( 189-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 103|Програма розвитку | 2001-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 164 | | |виробництва газетного та | |Міністрів України |економіки, | | | |друкарського видів паперу в| |від 28 травня |Міністерство | | | |Україні для задоволення | |2001 р. N 596 |освіти і науки, | | | |потреби друкованих засобів | |( 596-2001-п ) |Державний | | | |масової інформації | | |комітет | | | | | | |інформаційної | | | | | | |політики, | | | | | | |телебачення і | | | | | | |радіомовлення, | | | | | | |Державна | | | | | | |акціонерна | | | | | | |холдингова | | | | | | |компанія | | | | | | |"Укрпапірпром", | | | | | | |Державний | | | | | | |комітет лісового | | | | | | |господарства, | | | | | | |Міністерство | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 104|Комплексна довгострокова | 1997-2010 |протокольне рішення|Автономна | 165 | | |програма | |Кабінету Міністрів |Республіка Крим | | | |соціально-економічного | |України від | | | | |розвитку та структурної | |14.08.97 N 24 | | | | |перебудови економіки | | | | | | |Автономної Республіки Крим | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 17 липня 2001 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 105|Програма забезпечення судів| 2002-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 166 | | |належними приміщеннями на | |Міністрів України |юстиції | | | |2002 -2006 роки | |від 21 червня | | | | | | |2001 р. N 692 | | | | | | |( 692-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 106|Державна програма | 2000-2002 |Закон України від |Фонд державного | 167 | | |приватизації | |18 травня 2000 р. |майна | | | | | |N 1723-III | | | | | | |( 1723-14 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 107|Програма запобігання та | 2000-2005 |постанова Кабінету |Міністерство з | 169 | | |реагування на надзвичайні | |Міністрів України |питань | | | |ситуації техногенного і | |від 22 серпня |надзвичайних | | | |природного характеру на | |2000 р. N 1313 |ситуацій та у | | | |2000-2005 роки | |( 1313-2000-п ) |справах захисту | | | | | | |населення від | | | | | | |наслідків | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | |катастрофи | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 14 серпня 2001 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 108|Комплексні заходи щодо | 2000-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 172 | | |впровадження сімейної | |Міністрів України |охорони здоров'я | | | |медицини в систему охорони | |від 20 червня | | | | |здоров'я | |2000 р. N 989 | | | | | | |( 989-2000-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 109|Державна програма розвитку | 2002-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 173 | | |туризму на 2002-2010 роки | |Міністрів України |культури і | | | | | |від 29 квітня |туризму | | | | | |2002 р. N 583 | | | | | | |( 583-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 110|Програма реабілітації | 2002-2015 |постанова Кабінету |Міністерство | 175 | | |територій, забруднених | |Міністрів від 26 |оборони | | | |унаслідок військової | |липня 2001 р. N 916| | | | |діяльності, на 2002-2015 | |( 916-2001-п ) | | | | |роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 111|Програма розвитку | 2001-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 176 | | |виробництва засобів захисту| |Міністрів від 8 |аграрної | | | |тварин на основі сучасних | |серпня 2001 р. |політики | | | |технологій на 2001-2005 | |N 948 | | | | |роки | |( 948-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 112|Програма "Українське | 2001-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 177 | | |вугілля" | |Міністрів від 19 |палива та | | | | | |серпня 2001 р. |енергетики | | | | | |N 1205 | | | | | | |( 1205-2001-п ), | | | | | | |постанова Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 30 березня | | | | | | |2002 р. N 438 | | | | | | |( 438-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 113|Програма комплексного | 2002-2006 |постанова Кабінету |Державний | 178 | | |протипаводкового захисту в | |Міністрів України |комітет по | | | |басейні р. Тиси у | |від 24 жовтня |водному | | | |Закарпатській області на | |2001 р. N 1388 |господарству | | | |2002-2006 роки та прогноз | |( 1388-2001-п ) | | | | |до 2015 року | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 26 листопада 2001 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 114|Програма стимулювання | 2002-2010 |розпорядження |Міністерство | 179 | | |експорту продукції | |Кабінету Міністрів |економіки, | | | | | |України від 26 |Міністерство | | | | | |жовтня 2001 р. |промислової | | | | | |N 498-р |політики | | | | | |( 498-2001-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 115|Програма створення та | 2002-2005 |постанова Кабінету |Служба безпеки | 180 | | |впровадження уніфікованого | |Міністрів України |Міністерство | | | |ряду вітчизняних засобів | |(таємна) |оборони | | | |захисту інформації на | | | | | | |2002-2005 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 116|Національна програма | 2002-2005 |Указ Президента |Координаційна | 181 | | |відродження та розвитку | |України від 15 |рада з питань | | | |Українського козацтва на | |листопада 2001 року|розвитку | | | |2002-2005 роки | |N 1092/2001 |Українського | | | | | |( 1092/2001 ) |козацтва при | | | | | | |Президентові | | | | | | |України разом з | | | | | | |міністерствами | | | | | | |та іншими | | | | | | |центральними | | | | | | |органами | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 117|Національна програма |з 2001 року|Указ Президента |Міністерства, | 182 | | |правової освіти населення | |України від 18 |інші центральні | | | | | |жовтня 2001 року |органи | | | | | |N 992/2001 |виконавчої влади | | | | | |( 992/2001 ) | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 31 січня 2001 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 118|Програма створення | 2001-2008 |постанова Кабінету |Міністерство | 183 | | |додаткових робочих місць | |Міністрів України |економіки, | | | |для працівників | |від 26 жовтня |Міністерство | | | |Чорнобильської АЕС, які | |2001 р. N 1411 |праці та | | | |вивільняються після | |( 1411-2001-п ) |соціальної | | | |закриття станції, та | | |політики, інші | | | |жителів м. Славутича | | |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 119|Програма розвитку | 2002-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 185 | | |інвестиційної діяльності на| |Міністрів України |економіки | | | |2002-2010 роки | |від 28 грудня | | | | | | |2001 р. N 1801 | | | | | | |( 1801-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 120|Програма забезпечення | 1999-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 186 | | |житлом військовослужбовців,| |Міністрів України |оборони | | | |звільнених у запас або | |від 29 січня | | | | |відставку | |1999 р. N 114 | | | | | | |( 114-99-п ), | | | | | | |постанова Кабінету | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |від 23 грудня | | | | | | |2004 р. N 1728 | | | | | | |( 1728-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 121|Комплексна програма | 2002-2009 |постанова Кабінету |Міністерство | 187 | | |забезпечення реалізації | |Міністрів України |праці та | | | |Стратегії подолання | |від 21 грудня |соціальної | | | |бідності | |2001 р. N 1712 |політики, інші | | | | | |( 1712-2001-п ) |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 122|Міжгалузева комплексна | 2002-2011 |постанова Кабінету |Міністерство | 188 | | |програма "Здоров'я нації" | |Міністрів України |охорони | | | | | |від 10 січня |здоров'я, інші | | | | | |2002 р. N 14 |центральні | | | | | |( 14-2002-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 12 квітня 2002 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 123|Загальнодержавна програма | 2002-2011 |Закон України від |Державний | 190 | | |розвитку водного | |17 січня 2002 року |комітет по | | | |господарства | |N 2988-III |водному | | | | | |( 2988-14 ) |господарству | | | | | | |Міжвідомча | | | | | | |координаційна | | | | | | |рада з питань | | | | | | |розвитку водних | | | | | | |ресурсів | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 124|Національна програма | 2002-2010 |Закон України від |Міністерство | 191 | | |будівництва суден | |17 січня 2002 року |аграрної | | | |рибопромислового флоту | |N 2987-III |політики, | | | |України на 2002-2010 роки | |( 2987-14 ) |відомча | | | | | | |координаційна | | | | | | |рада з питань | | | | | | |рибного | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 125|Програма сприяння | 2002-2005 |постанова Кабінету |Міністерство у | 192 | | |соціальному становленню та | |Міністрів України |справах молоді | | | |адаптації | |від 25 січня |та спорту | | | |кримськотатарської молоді | |2002 р. N 88 | | | | |на 2002-2005 роки | |( 88-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 126|Програма реформування і | 2002-2010 |Постанова Кабінету |Міністерство | 193 | | |розвитку | |Міністрів України |будівництва, | | | |житлово-комунального | |від 14 лютого |архітектури та | | | |господарства на 2002-2005 | |2002 р. N 139 |житлово- | | | |роки та на період до 2010 | |( 139-2002-п ) |комунального | | | |року | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 127|Комплексна програма | 2003-2030 |постанова Кабінету |Міністерство | 194 | | |ліквідації наслідків | |Міністрів України |будівництва, | | | |підтоплення територій в | |від 15 лютого |архітектури та | | | |містах і селищах України | |2002 р. N 160 |житлово- | | | | | |( 160-2002-п ) |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 128|Програма подальшого | 2002-2005 |постанова Кабінету |Державний | 195 | | |реформування та державної | |Міністрів України |департамент з | | | |підтримки | |від 15 лютого |питань виконання | | | |кримінально-виконавчої | |2002 р. N 167 |покарань | | | |системи на 2002-2005 роки | |( 167-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 129|Програма розвитку Державної| 2002-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 196 | | |служби медицини катастроф | |Міністрів України |охорони здоров'я | | | |на 2002 - 2005 роки | |від 15 лютого | | | | | | |2002 р. N 174 | | | | | | |( 174-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 130|Комплексна програма | 2002-2010 |Закон України від 7|Міністерство | 197 | | |утвердження України як | |лютого 2002 року |економіки, | | | |транзитної держави у | |N 3022-III |Міжвідомча | | | |2002-2010 роках | |( 3022-14 ) |комісія з питань | | | | | | |транзитної | | | | | | |політики | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 131|Програма державної | 2001-2006 |Указ Президента |Фонд сприяння | 198 | | |підтримки розвитку | |України від 30 |місцевому | | | |місцевого самоврядування в | |вересня 2001 р. |самоврядуванню, | | | |Україні | |N 749/2001 |центральні | | | | | |( 749/2001 ) |органи | | | | | |розпорядження |виконавчої влади | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 13 | | | | | | |березня 2002 р. | | | | | | |N 123-р | | | | | | |( 123-2002-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 132|Програма розвитку | 2002-2008 |постанова Кабінету |Міністерство | 199 | | |позашкільних навчальних | |Міністрів України |освіти і науки, | | | |закладів на 2002-2008 роки | |від 28 березня |Міністерство | | | | | |2002 р. N 378 |культури і | | | | | |( 378-2002-п ) |туризму, | | | | | | |Міністерство у | | | | | | |справах молоді | | | | | | |та спорту | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 133|Державна програма "Вчитель"| 2002-2012 |постанова Кабінету |Міністерство | 200 | | | | |Міністрів України |освіти і науки, | | | | | |від 28 березня |інші центральні | | | | | |2002 р. N 379 |органи | | | | | |( 379-2002-п ) |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 134|Державна програма | 2002-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 201 | | |"Онкологія" на 2002-2006 | |Міністрів України |охорони здоров'я | | | |роки | |від 29 березня | | | | | | |2002 р. N 392 | | | | | | |( 392-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 135|Державна програма розвитку | 2002-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 202 | | |авіаційної промисловості на| |Міністрів України |промислової | | | |період до 2010 року | |від 12 грудня |політики | | | | | |2001 р. N 1665-25 | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 11 травня 2002 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 136|Міждержавна програма з | 2000-2005 |Закон України від |Державний | 203 | | |розробки стандартів у | |29 травня 2001 року|комітет з питань | | | |галузі безпеки та охорони | |N 2482-III |технічного | | | |праці на продукцію, що | |( 2482-14 ) |регулювання та | | | |взаємопостачається, на | | |споживчої | | | |2000-2005 роки | | |політики | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 137|Перелік державних наукових | 2002-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 204 | | |і науково-технічних програм| |Міністрів України |освіти і науки | | | |з пріоритетних напрямів | |від 24 грудня | | | | |розвитку науки і техніки на| |2001 р. N 1716 | | | | |2002-2006 роки | |( 1716-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 138|Державна програма переходу | 2002-2015 |Указ Президента |Міністерство | 205 | | |Збройних Сил України до | |України від 17 |оборони, інші | | | |комплектування | |квітня 2002 року |центральні | | | |військовослужбовцями, які | |N 348/2002 |органи | | | |проходять військову службу | |( 348/2002 ) |виконавчої влади | | | |за контрактом | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 139|Програма створення системи | 2002-2020 |постанова Кабінету |Державна служба | 206 | | |інформаційного забезпечення| |Міністрів України |автомобільних | | | |на автомобільних дорогах | |від 27 квітня |доріг, інші | | | |загального користування на | |2002 р. N 586 |центральні | | | |2002-2020 роки | |( 586-2002-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 140|Державна програма "Ліси | 2002-2015 |постанова Кабінету |Державний | 207 | | |України" на 2002-2015 роки | |Міністрів України |комітет лісового | | | | | |від 29 квітня |господарства, | | | | | |2002 р. N 581 |інші центральні | | | | | |( 581-2002-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 141|Програма заходів щодо |з 2002 року|Указ Президента від|Міністерства, | 208 | | |завершення вступу України | |5 лютого 2002 року |інші центральні | | | |до Світової організації | |N 104/2002 |органи | | | |торгівлі | |( 104/2002 ) |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 142|Програма невідкладних | 2001-2005 |розпорядження |Міністерства, | 209 | | |заходів із запобігання | |Кабінету Міністрів |інші центральні | | | |загостренню екологічної і | |України від 29 |органи | | | |соціальної ситуації у | |листопада 2001 р. |виконавчої влади | | | |м. Борислав на 2001-2005 | |N 544-р | | | | |роки | |( 544-2001-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 143|Програма профілактики та | 2002-2007 |Указ Президента |Міністерство | 211 | | |лікування стоматологічних | |України від 21 |охорони здоров'я | | | |захворювань на 2002-2007 | |травня 2002 року | | | | |роки | |N 475/2002 | | | | | | |( 475/2002 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 144|Державна програма підтримки| 2002-2005 |постанова Кабінету |Міністерство у | 212 | | |молодіжного підприємництва | |Міністрів України |справах молоді | | | |на 2002-2005 роки | |від 12 квітня |та спорту | | | | | |2002 р. N 536 | | | | | | |( 536-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 145|Державна комплексна | 2002-2005 |Указ Президента |Міністерство | 213 | | |програма | |України від 8 |охорони здоров'я | | | |соціально-медичного | |травня 2002 року | | | | |забезпечення ветеранів та | |N 442/2002 | | | | |інвалідів на період до 2005| |( 442/2002 ) | | | | |року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 146|Державна комплексна | 2002-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 214 | | |програма розвитку | |Міністрів України |охорони здоров'я | | | |трансплантації на 2002 - | |від 12 вересня | | | | |2005 роки | |2002 р. N 1339 | | | | | | |( 1339-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 147|Державна програма розвитку | 2002-2005 |Указ Президента |Міністерство | 215 | | |соціальної сфери села на | |України від 15 |аграрної | | | |період до 2005 року | |липня 2002 року |політики | | | | | |N 640/2002 | | | | | | |( 640/2002 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 148|Програма виконання | 1999-2008 |Указ Президента |Міністерство | 216 | | |Конвенції про заборону | |України від 25 |охорони | | | |розробки, виробництва, | |січня 1999 року |навколишнього | | | |накопичення і застосування | |N 50/99 ( 50/99 ) |природного | | | |хімічної зброї та про її | | |середовища | | | |знищення на 1999-2008 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 149|Комплексні заходи щодо |2002- 2005 |Указ Президента |Міністерство | 217 | | |поліпшення медичного | |України від 3 січня|охорони здоров'я | | | |обслуговування сільського | |2002 року N 8/2002 | | | | |населення на 2002-2005 роки| |( 8/2002 ) | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 17 червня 2002 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 150|Комплексна програма | 2002-2006 |постанова Кабінету |Центральні | 218 | | |подальшого розвитку | |Міністрів України |органи | | | |інфраструктури та | |від 31 травня |виконавчої | | | |провадження господарської | |2002 року N 713 |влади, Одеська | | | |діяльності на о. Зміїний і | |( 713-2002-п ) |облдержадміністра-| | | |континентального шельфу | | |ція | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 151|Комплексна програма | 2002-2005 |постанова Кабінету |Міністерство у | 219 | | |протидії торгівлі людьми на| |Міністрів України |справах молоді | | | |2002-2005 роки | |від 5 червня |та спорту, інші | | | | | |2002 року N 766 |центральні | | | | | |( 766-2002-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 152|Програма розвитку | 2002-2010 |постанова Кабінету |Центральні | 220 | | |краєзнавства на період до | |Міністрів України |органи | | | |2010 року | |від 10 червня |виконавчої | | | | | |2002 року N 789 |влади, | | | | | |( 789-2002-п ) |Національна | | | | | | |Академія наук | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 29 липня 2002 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 153|Програма забезпечення | 2002-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 221 | | |пожежної безпеки на період | |Міністрів України |внутрішніх справ | | | |до 2010 року | |від 1 липня | | | | | | |2002 року N 870 | | | | | | |( 870-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 154|Програма підвищення безпеки| 2002-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 222 | | |праці на вугільних шахтах | |Міністрів України |палива та | | | | | |від 6 липня |енергетики | | | | | |2002 року N 939 | | | | | | |( 939-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 155|Загальнодержавна програма | 2004-2008 |Закон України від |Міністерство у | 223 | | |підтримки молоді на | |18 листопада |справах молоді | | | |2003-2008 роки | |2003 року N 1281-IV|та спорту, інші | | | | | |( 1281-15 ) |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 156|Програма подання громадянам|з 2002 року|постанова Кабінету |Міністерство | 224 | | |гарантованої державою | |Міністрів України |охорони здоров'я | | | |безоплатної медичної | |від 11 липня | | | | |допомоги | |2002 року N 955 | | | | | | |( 955-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 157|Програма розвитку |з 2002 року|постанова Кабінету |Міністерство | 225 | | |єврорегіонів | |Міністрів України |економіки, інші | | | | | |від 29 квітня |центральні та | | | | | |2002 р. N 587 |місцеві органи | | | | | |( 587-2002-п ) |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 158|Державна програма | 2002-2012 |постанова Кабінету |Міністерство у | 227 | | |забезпечення молоді житлом | |Міністрів України |справах молоді | | | | | |від 29 липня |та спорту, | | | | | |2002 р. N 1089 |Державний фонд | | | | | |( 1089-2002-п ) |сприяння | | | | | | |молодіжному | | | | | | |житловому | | | | | | |будівництву | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 159|Програма поповнення | 2002-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 230 | | |бібліотечних фондів на | |Міністрів України |культури і | | | |період до 2005 року | |від 1 липня 2002 р.|туризму | | | | | |N 900 | | | | | | |( 900-2002-п ) | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 1 листопада 2002 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 160|Програма "Інвестиційний | 2002-2005 |розпорядження |Міністерство | 232 | | |імідж України" | |Кабінету Міністрів |економіки, інші | | | | | |України від 17 |центральні | | | | | |серпня 2002 р. |органи | | | | | |N 477-р |виконавчої влади | | | | | |( 477-2002-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 161|Програма забезпечення | 2002- |розпорядження |Міністерство | 235 | | |розвитку ядерної енергетики| |Кабінету Міністрів |палива та | | | | | |України від 29 |енергетики | | | | | |серпня 2002 р. | | | | | | |N 503-р | | | | | | |( 503-2002-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 162|Комплексна програма | 2002- |розпорядження |Міністерство | 236 | | |модернізації та підвищення | |Кабінету Міністрів |палива та | | | |безпеки енергоблоків | |України від 29 |енергетики | | | |атомних електростанцій | |серпня 2002 р. | | | | | | |N 504-р | | | | | | |( 504-2002-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 163|Програма розбудови | 2002-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 237 | | |державної системи | |Міністрів України |транспорту та | | | |використання повітряного | |від 7 вересня |зв'язку | | | |простору України на | |2002 р. N 1328 | | | | |2002-2006 роки | |( 1328-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 164|Комплексна програма | 2003-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 238 | | |паспортизації об'єктів | |Міністрів України |культури і | | | |культурної спадщини на | |від 9 вересня |туризму | | | |2003-2010 роки | |2002 р. N 1330 | | | | | | |( 1330-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 165|Заходи щодо реалізації | 2002-2006 |постанова Кабінету |Національне | 239 | | |міжнародного проекту | |Міністрів України |космічне | | | |створення космічного | |від 25 липня |агентство | | | |ракетного комплексу | |2002 р. N 1080 | | | | |"Циклон-4" | |( 1080-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 166|Програма соціальної і | 2002-2005 |Указ Президента |Міністерство | 240 | | |професійної адаптації | |України від 21 |оборони | | | |військовослужбовців, | |вересня 2002 року | | | | |звільнених у запас або | |N 849/2002 | | | | |відставку, на період до | |( 849/2002 ) | | | | |2005 року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 167|Комплексна програма | 2002-2006 |постанова Кабінету |Адміністрація | 241 | | |діяльності з припинення | |Міністрів України |Державної | | | |незаконного вилову риби | |від 12 вересня |прикордонної | | | |іноземними суднами в | |2002 р. N 1353 |служби, інші | | | |територіальному морі та | |( 1353-2002-п ) |центральні | | | |виключній (морській) | | |органи | | | |економічній зоні України на| | |виконавчої влади | | | |2002-2006 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 168|Державна програма підтримки| 2003-2005 |постанова Кабінету |Міністерства, | 242 | | |національних творчих спілок| |Міністрів України |інші центральні | | | |на 2003-2005 роки | |від 19 вересня |органи | | | | | |2002 р. N 1398 |виконавчої влади | | | | | |( 1398-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 169|Державна програма | 2002-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 243 | | |профілактики йодної | |Міністрів України |охорони | | | |недостатності у населення | |від 26 вересня |здоров'я, інші | | | |на 2002-2005 роки | |2002 р. N 1418 |центральні | | | | | |( 1418-2002-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 170|Програма імунопрофілактики | 2002-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 245 | | |населення на 2002-2006 роки| |Міністрів України |охорони | | | | | |від 24 жовтня |здоров'я, інші | | | | | |2002 р. N 1566 |центральні | | | | | |( 1566-2002-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 171|Державна програма | 2002-2006 |постанова Кабінету |Служба безпеки | 246 | | |створення, розвитку та | |Міністрів України | | | | |забезпечення функціонування| |від 11 жовтня | | | | |Національної системи | |2002 р. N 1520 | | | | |конфіденційного зв'язку | |( 1520-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 172|Програма розвитку та | 2003-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 247 | | |державної підтримки | |Міністрів України |аграрної | | | |вівчарства на 2003-2010 | |від 16 листопада |політики | | | |роки | |2002 р. N 1760 | | | | | | |( 1760-2002-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 173|Комплексна програма | 2003-2009 |постанова Кабінету |Чернігівська | 248 | | |збереження пам'яток | |Міністрів України |обласна державна | | | |Державного | |від 17 серпня |адміністрація | | | |історико-культурного | |2002 р. N 1123 | | | | |заповідника "Гетьманська | |( 1123-2002-п ) | | | | |столиця" і розвитку | | | | | | |соціальної та | | | | | | |інженерно-транспортної | | | | | | |інфраструктури смт Батурина| | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 174|Програма захисту прав | 2003-2005 |Указ Президента |Державний | 250 | | |споживачів на 2003-2005 | |України від 11 |комітет з питань | | | |роки | |грудня 2002 року |технічного | | | | | |N 1148/2002 |регулювання та | | | | | |( 1148/2002 ) |споживчої | | | | | | |політики | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 175|Програма сталого розвитку | 2001-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 251 | | |м. Севастополя на 2001-2005| |Міністрів України |економіки | | | |роки | |від 10 жовтня | | | | | | |2001 р. N 1315 | | | | | | |( 1315-2001-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 176|Програма конверсії колишніх|з 2003 року|постанова Кабінету |Міністерство | 252 | | |військових об'єктів на | |Міністрів України |оборони | | | |період реформування | |від 18 січня | | | | |Збройних Сил та інших | |2003 р. N 81 | | | | |військових формувань | |( 81-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 177|Державна програма | 2003-2008 |постанова Кабінету |Міністерство у | 253 | | |відпочинку та оздоровлення | |Міністрів України |справах молоді | | | |дітей на період до 2008 | |від 16 січня |та спорту | | | |року | |2003 р. N 33 | | | | | | |( 33-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 178|Програма "Шкільний автобус"| 2003-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 254 | | | | |Міністрів України |освіти і науки, | | | | | |від 16 січня |Міністерство | | | | | |2003 р. N 31 |промислової | | | | | |( 31-2003-п ) |політики, інші | | | | | | |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 179|Державна науково-технічна | 2003-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 255 | | |програма розвитку | |Міністрів України |оборони, | | | |топографо-геодезичної | |від 16 січня |Міністерство з | | | |діяльності та національного| |2003 р. N 37 |питань | | | |картографування на | |( 37-2003-п ) |надзвичайних | | | |2003-2010 роки | | |ситуацій та у | | | | | | |справах захисту | | | | | | |населення від | | | | | | |наслідків | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | |катастрофи, | | | | | | |Міністерство | | | | | | |освіти і науки, | | | | | | |Національне | | | | | | |космічне | | | | | | |агентство, | | | | | | |Національна | | | | | | |академія наук | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 180|Державна програма | 2003-2007 |розпорядження |Міністерство | 256 | | |забезпечення безпеки руху | |Кабінету Міністрів |внутрішніх | | | |на автомобільних дорогах, | |України від 29 |справ, | | | |вулицях міст, інших | |січня 2003 р. |Міністерство | | | |населених пунктів і | |N 56-р |транспорту, інші | | | |залізничних переїздах на | |( 56-2003-р ) |центральні | | | |2003-2007 роки | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 181|Програма розвитку Криму як | 2003-2005 |постанова Кабінету |Рада міністрів | 257 | | |цілорічного | |Міністрів України |Автономної | | | |загальнодержавного та | |від 29 січня |Республіки Крим, | | | |міжнародного курортно- | |2003 р. N 133 |Державна | | | |рекреаційного і | |( 133-2003-п ) |туристична | | | |туристичного центру | | |адміністрація | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 182|Програма організації | 2003-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 259 | | |медичної допомоги дітям, | |Міністрів України |охорони здоров'я | | | |які постраждали внаслідок | |від 24 лютого | | | | |Чорнобильської та інших | |2003 р. N 201 | | | | |екологічних катастроф, що | |( 201-2003-п ) | | | | |надається Республікою Куба,| | | | | | |на 2003-2005 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 183|Державна програма | 2003-2005 |Указ Президента |Міністерство у | 260 | | |запобігання дитячій | |України від 21 |справах молоді | | | |бездоглядності на 2003-2005| |лютого 2003 року |та спорту | | | |роки | |N 154/2003 | | | | | | |( 154/2003 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 184|Програма розвитку ринку | 2003-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 262 | | |середньо- і довгострокових | |Міністрів України |фінансів | | | |державних боргових | |від 1 березня | | | | |зобов'язань на 2003-2005 | |2003 р. N 285 | | | | |роки | |( 285-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 185|Державна програма | 2003- |Закон України від |Міністерство | 263 | | |авіаційної безпеки | |20 лютого 2003 року|транспорту та | | | |цивільної авіації | |N 545-IV ( 545-15 )|зв'язку | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 186|Програма створення та | 2004-2007 |постанова Кабінету |Міністерство | 264 | | |постійного оновлення | |Міністрів України |праці та | | | |національної нормативної | |від 18 березня |соціальної | | | |бази з праці та професійної| |2003 р. N 356 |політики | | | |класифікації на 2004-2007 | |( 356-2003-п ) | | | | |роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 187|Програма розвитку | 2003-2007 |постанова Кабінету |Міністерство | 265 | | |спиртової, | |Міністрів України |аграрної | | | |лікеро-горілчаної та | |від 1 квітня |політики | | | |виноробної галузей на | |2003 р. N 451 | | | | |2003-2007 роки | |( 451-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 188|Програма розвитку | 1993-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 266 | | |автомобілебудування | |Міністрів України |промислової | | | | | |від 15 вересня |політики | | | | | |1993 р. N 732 | | | | | | |( 732-93-п ), | | | | | | |розпорядження | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | |України від 28 | | | | | | |квітня 1999 р. | | | | | | |N 346-р | | | | | | |( 346-99-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 189|Програма розвитку системи | 2003-2010 |постанова Кабінету |Державний | 267 | | |національних рахунків на | |Міністрів України |комітет | | | |період до 2010 року | |від 7 квітня |статистики | | | | | |2003 р. N 475 | | | | | | |( 475-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 190|Програма спрощення | 2003-2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 269 | | |формальностей при | |Міністрів України |транспорту та | | | |міжнародних повітряних | |від 26 квітня |зв'язку, Комітет | | | |перевезеннях | |2003 р. N 622 |з питань | | | | | |( 622-2003-п ) |спрощення | | | | | | |формальностей | | | | | | |при міжнародних | | | | | | |повітряних | | | | | | |перевезеннях | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 191|Комплексна програма | 2003-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 270 | | |збереження об'єктів | |Міністрів України |будівництва, | | | |Національного заповідника | |від 26 квітня |архітектури та | | | |"Софія Київська" на | |2003 р. N 624 |житлово- | | | |2003-2010 роки | |( 624-2003-п ) |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 192|Комплексна програма | 2003-2015 |постанова Кабінету |Міністерство | 271 | | |реалізації на національному| |Міністрів України |охорони | | | |рівні рішень, прийнятих на | |від 26 квітня |навколишнього | | | |Всесвітньому самміті зі | |2003 р. N 634 |природного | | | |сталого розвитку, на | |( 634-2003-п ) |середовища, інші | | | |2003-2015 роки | | |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої | | | | | | |влади, | | | | | | |Національна | | | | | | |академія наук | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 193|Державна програма "Тренер" | 2003-2008 |постанова Кабінету |Міністерство у | 272 | | |на 2003 - 2008 роки | |Міністрів України |справах молоді | | | | | |від 26 квітня |та спорту | | | | | |2003 р. N 651 | | | | | | |( 651-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 194|Програма відтворення |з 1999 року|Постанова Кабінету |Міністерство | 273 | | |видатних пам'яток історії | |Міністрів України |будівництва, | | | |та культури України | |від 23 квітня |архітектури та | | | | | |1999 р. N 700 |житлово- | | | | | |( 700-99-п ) |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 195|Програма радіаційного і | 2003-2012 |Постанова Кабінету |Дніпропетровська, | 274 | | |соціального захисту | |Міністрів України |Кіровоградська | | | |населення м. Жовті Води на | |від 5 травня |обласні державні | | | |2003-2012 роки | |2003 р. N 656 |адміністрації, | | | | | |( 656-2003-п ) |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 15 серпня 2003 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 196|Програма розвитку та | 2003-2012 |Постанова Кабінету |Міністерство | 275 | | |переоснащення | |Міністрів України |транспорту та | | | |передавального обладнання | |від 16 січня |зв'язку | | | |Концерну радіомовлення, | |2003 р. N 40 | | | | |радіозв'язку та телебачення| |( 40-2003-п ) | | | | |на основі сучасних | | | | | | |технічних засобів на період| | | | | | |до 2012 року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 197|Програма забезпечення |з 2003 року|Постанова Кабінету |Міністерство | 276 | | |безперешкодного доступу | |Міністрів України |будівництва, | | | |людей з обмеженими | |від 4 червня |архітектури та | | | |фізичними можливостями до | |2003 р. N 863 |житлово- | | | |об'єктів житлового та | |( 863-2003-п ) |комунального | | | |громадського призначення | | |господарства | | | | | | |Міністерство | | | | | | |праці та | | | | | | |соціальної | | | | | | |політики | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 198|Програма реалізації | 2003-2010 |постанова Кабінету |Національна | 277 | | |державної політики у сфері | |Міністрів України |координаційна | | | |боротьби з незаконним | |від 4 червня |рада боротьби з | | | |обігом наркотичних засобів,| |2003 р. N 877 |наркоманією при | | | |психотропних речовин і | |( 877-2003-п ) |Кабінетові | | | |прекурсорів на 2003-2010 | | |Міністрів | | | |роки | | |України, | | | | | | |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 199|Державна програма | 2003-2005 |постанова Кабінету |Державна судова | 278 | | |організаційного | |Міністрів України |адміністрація | | | |забезпечення діяльності | |від 16 червня | | | | |судів на 2003-2005 роки | |2003 р. N 907 | | | | | | |( 907-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 200|Державна програма | 2004-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 279 | | |забезпечення населення | |Міністрів України |охорони здоров'я | | | |лікарськими засобами на | |від 25 липня | | | | |2004-2010 роки | |2003 р. N 1162 | | | | | | |( 1162-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 201|Державна програма розвитку | 2003-2011 |постанова Кабінету |Міністерство | 280 | | |промисловості на 2003-2011 | |Міністрів України |промислової | | | |роки | |від 28 липня |політики, інші | | | | | |2003 р. N 1174 |центральні | | | | | |( 1174-2003-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 202|Програма (не для друку) | 2004-2006 |постанова Кабінету |Національна | 281 | | | | |Міністрів України |академія наук | | | | | |від 24 липня | | | | | | |2003 р. N 1144 | | | | | | |( 1144-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 203|Державна програма розвитку | 2003-2007 |постанова Кабінету |Міністерство | 282 | | |культури на період до 2007 | |Міністрів України |культури і | | | |року | |від 6 серпня |туризму | | | | | |2003 р. N 1235 | | | | | | |( 1235-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 204|Державна програма розвитку | 2004-2007 |постанова Кабінету |Міністерство | 283 | | |Всеукраїнської дитячої | |Міністрів України |охорони | | | |оздоровниці - курорту | |від 6 серпня |здоров'я, | | | |Євпаторія на 2004 -2007 | |2003 р. N 1212 |Міністерство | | | |роки | |( 1212-2003-п ) |економіки, | | | | | | |Міністерство | | | | | | |освіти і науки, | | | | | | |Міністерство | | | | | | |культури і | | | | | | |туризму, | | | | | | |Міністерство у | | | | | | |справах молоді | | | | | | |та спорту, | | | | | | |Міністерство | | | | | | |будівництва, | | | | | | |архітектури та | | | | | | |житлово- | | | | | | |комунального | | | | | | |господарства, | | | | | | |Рада міністрів | | | | | | |Автономної | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | |Академія | | | | | | |медичних наук | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 13 листопада 2003 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 205|Державна програма | 2004-2007 |постанова Кабінету |Міністерство | 284 | | |інформатизації | |Міністрів України |освіти і науки | | | |комп'ютеризації | |від 20 серпня | | | | |професійно-технічних | |2003 р. N 1300 | | | | |навчальних закладів на | |( 1300-2003-п ) | | | | |2004-2007 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 206|Програма підготовки та | 2004-2008 |постанова Кабінету |Головне | 285 | | |залучення молоді до | |Міністрів України |управління | | | |державної служби та служби | |від 10 вересня |державної | | | |в органах місцевого | |2003 р. N 1444 |служби, інші | | | |самоврядування, створення | |( 1444-2003-п ) |центральні | | | |умов для її професійного | | |органи | | | |зростання | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 207|Програма розвитку системи | 2004-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 286 | | |дистанційного навчання на | |Міністрів України |освіти і науки | | | |2004-2006 роки | |від 23 вересня | | | | | | |2003 р. N 1494 | | | | | | |( 1494-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 208|Державна програма розвитку | 2004-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 287 | | |і функціонування | |Міністрів України |освіти і науки, | | | |української мови на | |від 2 жовтня |інші центральні | | | |2004-2010 роки | |2003 р. N 1546 |органи | | | | | |( 1546-2003-п ) |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 209|Державна програма | 2003-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 288 | | |забезпечення позитивного | |Міністрів України |закордонних | | | |міжнародного іміджу України| |від 15 жовтня |справ | | | |на 2003-2006 роки | |2003 р. N 1609 | | | | | | |( 1609-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 210|Програма, заходи (не для | 2003 |постанова Кабінету |Центральні | 289 | | |друку) | |Міністрів України |органи | | | | | |від 29 жовтня |виконавчої влади | | | | | |2003 р. N 1684 | | | | | | |( 1684-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 211|Державна програма | 2004-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 290 | | |будівництва сучасних | |Міністрів України |охорони здоров'я | | | |інфекційних лікарень | |від 10 грудня | | | | |(відділень) в обласних | |2003 р. N 1906 | | | | |центрах та великих містах | |( 1906-2003-п ) | | | | |на 2004-2010 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 212|Державна програма | 2003-2005 |Указ Президента |Центральні | 291 | | |перетворення військ | |України від 19 |органи | | | |Цивільної оборони України, | |грудня 2003 року |виконавчої влади | | | |органів і підрозділів | |N 1467/2003 | | | | |державної пожежної охорони | |( 1467/2003 ) | | | | |в Оперативно-рятувальну | | | | | | |службу цивільного захисту | | | | | | |на період до 2005 року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 213|Програма боротьби з | 2004-2006 |постанова Кабінету |Центральні | 293 | | |правопорушеннями на | |Міністрів України |органи | | | |транспорті на 2004-2006 | |від 26 грудня |виконавчої влади | | | |роки | |2003 р. N 2029 | | | | | | |( 2029-2003-п ) | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 10 березня 2004 року) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 214|Державна програма | 2004-2007 |Указ Президента |МОН, | 294 | | |підготовки, перепідготовки | |України від 13 |Головдержслужба, | | | |та підвищення кваліфікації | |грудня 2003 року |Мінекономіки, | | | |фахівців у сфері | |N 1433/2003 |МЗС України, | | | |європейської та | |( 1433/2003 ) |інші центральні | | | |євроатлантичної інтеграції | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 215|Державна програма | 2004-2007 |Указ Президента |Держкомтелерадіо, | 295 | | |інформування громадськості | |України від 13 |МОН, | | | |з питань європейської | |грудня 2003 року |Мінекономіки, | | | |інтеграції України на 2004 | |N 1433/2003 |МЗС України, | | | |-2007 роки | |( 1433/2003 ) |інші центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 216|Державна програма | 2004-2007 |Указ Президента |Держкомтелерадіо, | 296 | | |інформування громадськості | |України від 13 |Міноборони, | | | |з питань євроатлантичної | |грудня 2003 року |Мінекономіки, | | | |інтеграції України на 2004 | |N 1433/2003 |МЗС України, | | | |-2007 роки | |( 1433/2003 ) |інші центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 217|Комплексна програма | 2004-2011 |постанова Кабінету |Одеська обласна | 298 | | |реставрації та використання| |Міністрів України |державна | | | |Акерманської фортеці у | |від 21 січня |адміністрація | | | |м. Білгороді-Дністровському| |2004 р. N 57 | | | | | | |( 57-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 218|Загальнодержавна програма | 2004 |Закон України |Міністерство | 299 | | |створення | |від 5 лютого |промислової | | | |військово-транспортного | |2004 року N 1462-IV|політики | | | |літака Ан-70 та його | |( 1462-15 ) | | | | |закупівлі за державним | | | | | | |оборонним замовленням | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 219|Державна програма розвитку | 2004-2010 |Постанова Верховної|Міністерство | 300 | | |інноваційних напрямів | |Ради України від 19|культури і | | | |індустрії моди до 2010 року| |лютого 2004 року |туризму | | | | | |N 1530-IV | | | | | | |( 1530-15 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 220|Програма припинення | 2004-2030 |постанова Кабінету |Міністерство | 301 | | |виробництва та використання| |Міністрів України |охорони | | | |озоноруйнівних речовин | |від 4 березня |навколишнього | | | | | |2004 р. N 256 |природного | | | | | |( 256-2004-п ) |середовища | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 221|Програма поводження з | 2005-2011 |Постанова Кабінету |Державний | 302 | | |твердими побутовими | |Міністрів України |комітет з питань | | | |відходами | |від 4 березня |житлово- | | | | | |2004 р. N 265 |комунального | | | | | |( 265-2004-п ) |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 222|Державна програма | 2004-2010 |постанова Кабінету |Держкомтелерадіо, | 303 | | |"Журналіст" | |Міністрів України |Мінпраці, | | | | | |від 4 березня |Мін'юст, інші | | | | | |2004 р. N 271 |центральні | | | | | |( 271-2004-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 223|Комплексна програма | 2004-2010 |розпорядження |Міністерство з | 304 | | |розвитку системи зв'язку, | |Кабінету Міністрів |питань | | | |оповіщення та | |України від 4 |надзвичайних | | | |інформатизації МНС на | |березня 2004 р. |ситуацій та у | | | |2004-2010 роки | |N 109-р |справах захисту | | | | | |( 109-2004-р ) |населення від | | | | | | |наслідків | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | |катастрофи | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 224|Загальнодержавна програма | 2005-2010 |Закон України від |Міністерство | 305 | | |селекції у тваринництві на | |19 лютого 2004 року|аграрної | | | |період до 2010 року | |N 1517-IV |політики | | | | | |( 1517-15 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 225|Загальнодержавна програма | 2004-2010 |Закон України від |Міністерство | 306 | | |розвитку рибного | |19 лютого 2004 року|аграрної | | | |господарства України на | |N 1516-IV |політики | | | |період до 2010 року | |( 1516-15 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 226|Державна програма | 2004-2010 |Постанова Кабінету |Міністерство | 307 | | |реформування та розвитку | |Міністрів України |промислової | | | |оборонно-промислового | |від 31 березня |політики | | | |комплексу на період до 2010| |2004 р. N 423 | | | | |року | |( 423-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 227|Програма комплексного | 2004-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 308 | | |розвитку Українського | |Міністрів України |економіки, | | | |Придунав'я на 2004-2010 | |від 31 березня |Одеська обласна | | | |роки | |2004 р. N 428 |державна | | | | | |( 428-2004-п ) |адміністрація | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 228|Загальнодержавна програма | 2004-2010 |Закон України |Міністерство | 309 | | |розвитку малих міст | |від 4 березня |економіки, інші | | | | | |2004 року N 1580-IV|центральні | | | | | |( 1580-15 ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 229|Державна програма | 2005-2014 |постанова Кабінету |Міністерство | 310 | | |приведення небезпечних | |Міністрів України |палива та | | | |об'єктів виробничого | |від 26 листопада |енергетики | | | |об'єднання "Придніпровський| |2003 р. N 1846 | | | | |хімічний завод" в | |( 1846-2003-п ) | | | | |екологічно безпечний стан і| | | | | | |забезпечення захисту | | | | | | |населення від шкідливого | | | | | | |впливу іонізуючого | | | | | | |випромінювання | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 230|Національна програма | 2004-2008 |постанова Кабінету |Міністерство | 311 | | |забезпечення профілактики | |Міністрів України |охорони | | | |ВІЛ-інфекції, допомоги та | |від 4 березня |здоров'я, інші | | | |лікування ВІЛ-інфікованих і| |2004 р. N 264 |центральні | | | |хворих на СНІД на 2004-2008| |( 264-2004-п ) |органи | | | |роки | | |виконавчої | | | | | | |влади, Академія | | | | | | |медичних наук | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 231|Загальнодержавна комплексна| 2005-2013 |Закон України |Міністерство | 312 | | |програма розвитку високих | |від 9 квітня |промислової | | | |наукоємних технологій | |2004 року N 1676-IV|політики, інші | | | | | |( 1676-15 ) |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 232|Загальнодержавна програма | 2004-2007 |Закон України від |Міністерство | 313 | | |адаптації законодавства | (1 етап) |18 березня 2004 |юстиції, інші | | | |України до законодавства | |року N 1629-IV |центральні | | | |Європейського Союзу | |( 1629-15 ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 233|Комплексна програма | 2004-2005 |постанова Кабінету |Кіровоградська | 314 | | |збереження історичної | |Міністрів України |обласна державна | | | |забудови м. Кіровограда на | |від 19 квітня |адміністрація, | | | |2004-2005 роки | |2004 р. N 511 |Міністерство | | | | | |( 511-2004-п ) |будівництва, | | | | | | |архітектури та | | | | | | |житлово- | | | | | | |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 234|Державна програма | 2005-2009 |постанова Кабінету |Міністерство | 315 | | |запобігання і боротьби з | (1 етап) |Міністрів України |охорони | | | |підтопленням земель | |від 29 квітня |навколишнього | | | | | |2004 р. N 545 |природного | | | | | |( 545-2004-п ) |середовища, | | | | | | |Держводгосп | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 235|Програма розбудови | 2004-2010 |постанова Кабінету |Державна | 316 | | |туристичної інфраструктури | |Міністрів України |туристична | | | |за напрямками національної | |від 12 травня |адміністрація, | | | |мережі міжнародних | |2004 р. N 612 |інші центральні | | | |транспортних коридорів та | |( 612-2004-п ) |органи | | | |основних транспортних | | |виконавчої влади | | | |магістралей у 2004-2010 | | | | | | |роках | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 236|Програма розвитку | 2005-2011 |постанова Кабінету |Міністерство | 317 | | |виробництва | |Міністрів України |будівництва, | | | |ніздрюватобетонних виробів | |від 26 травня |архітектури та | | | |та їх використання у | |2004 р. N 684 |житлово- | | | |будівництві на 2005-2011 | |( 684-2004-п ) |комунального | | | |роки | | |господарства, | | | | | | |Міністерство | | | | | | |промислової | | | | | | |політики | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 237|Програма (не для друку) | 2004-2010 |постанова Кабінету |Національне | 318 | | | | |Міністрів України |космічне | | | | | |від 14 квітня |агентство, інші | | | | | |2004 р. N 470 |центральні | | | | | |( 470-2004-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 238|Міждержавна програма | 2003-2005 |Закон України від 3|Центральні | 319 | | |створення мережі | |квітня 2003 року |органи | | | |інформаційно-маркетингових | |N 720-IV ( 720-15 )|виконавчої влади | | | |центрів для просування | | | | | | |товарів і послуг на | | | | | | |національні ринки | | | | | | |держав-учасниць | | | | | | |Співдружності Незалежних | | | | | | |держав на період до 2005 | | | | | | |року ( 997_375 ) | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 239|Комплексна програма | 2004-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 320 | | |розвитку | |Міністрів України |культури і | | | |історико-архітектурного | |від 2 червня |мистецтв, інші | | | |комплексу "Резиденція | |2004 р. N 721 |центральні | | | |Богдана Хмельницького" на | |( 721-2004-п ) |органи | | | |2004-2010 роки | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 240|Програма розвитку державної| 2005-2010 |постанова Кабінету |Головне | 321 | | |служби на 2005-2010 роки | |Міністрів України |управління | | | | | |від 8 червня |державної | | | | | |2004 р. N 746 |служби, інші | | | | | |( 746-2004-п ) |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 241|Загальнодержавна програма | 2004-2010 |Закон України від |Міністерство | 322 | | |збереження та використання | |20 квітня 2004 року|культури і | | | |об'єктів культурної | |N 1692-IV |мистецтв, інші | | | |спадщини на 2004-2010 роки | |( 1692-15 ) |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 242|Комплексна програма робіт з| 2004 |розпорядження |Міністерство | 323 | | |продовження строку | |Кабінету Міністрів |палива та | | | |експлуатації діючих | |України від 29 |енергетики | | | |енергоблоків атомних | |квітня 2004 р. | | | | |електростанцій | |N 263-р | | | | | | |( 263-2004-р ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 243|Програма (не для друку) |з 2003 року|Постанова Кабінету |Центральні | 324 | | | | |Міністрів України |органи | | | | | |від 29 жовтня |виконавчої влади | | | | | |2003 р. N 1672-13 | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 244|Державна програма розвитку | 2005-2014 |постанова Кабінету |Міністерство | 325 | | |компресорного та | |Міністрів України |промислової | | | |мембранного машинобудування| |від 5 липня 2004 р.|політики, інші | | | |на 2005-2014 роки | |N 833 |центральні | | | | | |( 833-2004-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 245|Програма регулювання | 2003-2005 |постанова Кабінету |Центральні | 326 | | |міграційних процесів на | |Міністрів України |органи | | | |2003-2005 роки | |від 20 серпня |виконавчої влади | | | | | |2003 р. N 1296 | | | | | | |( 1296-2003-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 246|Програма створення Єдиної | 2003-2005 |постанова Кабінету |Центральні | 327 | | |державної інформаційної | |Міністрів України |органи | | | |системи у сфері запобігання| |від 10 грудня |виконавчої влади | | | |та протидії легалізації | |2003 р. N 1896 | | | | |(відмиванню) доходів, | |( 1896-2003-п ) | | | | |одержаних злочинним шляхом,| | | | | | |і фінансуванню тероризму на| | | | | | |період до 2005 року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 247|Загальнодержавна програма | 2004-2010 |Закон України від |Міністерство | 328 | | |реформування і розвитку | |24 червня 2004 року|будівництва, | | | |житлово-комунального | |N 1869-IV |архітектури та | | | |господарства на 2004-2010 | |( 1869-15 ) |житлово- | | | |роки | | |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 248|Комплексна програма | 2004-2008 |постанова Кабінету |Міністерство у | 329 | | |розвитку футболу на | |Міністрів України |справах молоді | | | |2004-2008 роки | |від 13 липня |та спорту, інші | | | | | |2004 р. N 904 |центральні | | | | | |( 904-2004-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 249|Комплексна програма | 2005-2011 |Постанова Кабінету |Міністерство | 330 | | |забезпечення | |Міністрів України |освіти і науки, | | | |загальноосвітніх, | |від 13 липня |інші центральні | | | |професійно-технічних і | |2004 р. N 905 |органи | | | |вищих навчальних закладів | |( 905-2004-п ) |виконавчої влади | | | |сучасними технічними | | | | | | |засобами навчання з | | | | | | |природничо-математичних і | | | | | | |технологічних дисциплін | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 250|Державна програма розвитку | 2004-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 331 | | |виробництва складної | |Міністрів України |промислової | | | |сільськогосподарської | |від 13 липня |політики, інші | | | |техніки на 2004-2006 роки | |2004 р. N 906 |центральні | | | | | |( 906-2004-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 251|Програма реформування та | 2004-2010 |постанова Кабінету |Луганська | 332 | | |розвитку | |Міністрів України |обласна державна | | | |водопровідно-каналізаційног| |від 13 липня |адміністрація | | | |о господарства Луганської | |2004 р. N 919 | | | | |області на 2004-2006 роки і| |( 919-2004-п ) | | | | |період до 2010 року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 252|Державна програма розвитку | 2005-2011 |постанова Кабінету |Міністерство | 333 | | |та реформування | |Міністрів України |промислової | | | |гірничо-металургійного | |від 28 липня |політики, інші | | | |комплексу на період до 2011| |2004 р. N 967 |центральні | | | |року | |( 967-2004-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |Доповнення до реєстрації програм (станом на 2 вересня 2004 р.) | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | 253|Державна програма | 2005-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 334 | | |реконструкції та | |Міністрів України |аграрної | | | |модернізації державних | |від 19 серпня |політики | | | |спеціалізованих | |2004 р. N 1059 | | | | |ветеринарно-санітарних | |( 1059-2004-п ) | | | | |заводів на 2005-2010 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 254|Державна програма розвитку | 2005-2010 |постанова Кабінету |Національна | 335 | | |діяльності Національної | |Міністрів України |академія наук | | | |бібліотеки України імені | |від 25 серпня | | | | |В.І.Вернадського на | |2004 р. N 1085 | | | | |2005-2010 роки | |( 1085-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 255|Державна програма | 2004-2006 |постанова Кабінету |Міністерство | 336 | | |прогнозування | |Міністрів України |освіти і науки | | | |науково-технологічного та | |від 25 серпня | | | | |інноваційного розвитку на | |2004 р. N 1086 | | | | |2004-2006 роки | |( 1086-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 256|Програма створення | 2004-2005 |постанова Кабінету |Державна | 337 | | |державної комп'ютеризованої| |Міністрів України |податкова | | | |системи моніторингу сплати | |від 25 серпня |адміністрація, | | | |податків, зборів | |2004 р. N 1113 |інші центральні | | | |(обов'язкових платежів) | |( 1113-2004-п ) |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 257|Державна програма | 2004-2006 |постанова Кабінету |Державний | 338 | | |соціальної адаптації осіб, | |Міністрів України |департамент з | | | |звільнених з місць | |від 30 серпня |питань виконання | | | |позбавлення волі, на | |2004 р. N 1133 |покарань, інші | | | |2004-2006 роки | |( 1133-2004-п ) |центральні | | | | | | |органи | | | | | | |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 258|Державна програма | 2004-2010 |постанова Кабінету |Національна | 339 | | |фундаментальних і | |Міністрів України |академія наук | | | |прикладних досліджень з | |від 8 вересня | | | | |проблем використання | |2004 р. N 1165 | | | | |ядерних матеріалів, ядерних| |( 1165-2004-п ) | | | | |і радіаційних технологій у | | | | | | |сфері розвитку галузей | | | | | | |економіки на 2004-2010 роки| | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 259|Державна науково-технічна | 2005-2007 |постанова Кабінету |Національна | 340 | | |програма розроблення і | |Міністрів України |академія наук, | | | |впровадження технологій | |від 8 вересня |центральні | | | |виробництва соєвих | |2004 р. N 1166 |органи | | | |продуктів на 2005-2007 роки| |( 1166-2004-п ) |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 260|Державна програма | 2004-2008 |постанова Кабінету |Міністерство | 341 | | |інформатизації та | |Міністрів України |освіти і науки, | | | |комп'ютеризації вищих | |від 8 вересня |інші центральні | | | |навчальних закладів I-II | |2004 р. N 1182 |органи | | | |рівня акредитації на | |( 1182-2004-п ) |виконавчої влади | | | |2005-2008 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 261|Державна програма розвитку | 2005-2007 |постанова Кабінету |Міністерство | 342 | | |вищої освіти на 2005-2007 | |Міністрів України |освіти і науки, | | | |роки | |від 8 вересня |інші центральні | | | | | |2004 р. N 1183 |органи | | | | | |( 1183-2004-п ) |виконавчої влади | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 262|Програма комплексного | 2005-2010 |постанова Кабінету |Міністерство | 343 | | |соціально-економічного | |Міністрів України |економіки, інші | | | |розвитку м. Судака та інших| |від 30 серпня |центральні | | | |населених пунктів, | |2004 р. N 1189 |органи | | | |розташованих на прилеглій | |( 1189-2004-п ) |виконавчої влади | | | |до нього території, на | | | | | | |2005-2010 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 263|Програма технічного | 2005-2009 |постанова Кабінету |Міністерство з | 344 | | |оснащення Державної | |Міністрів України |питань | | | |спеціальної (воєнізованої) | |від 22 вересня |надзвичайних | | | |аварійно-рятувальної служби| |2004 р. N 1245 |ситуацій та у | | | |Міністерства з питань | |( 1245-2004-п ) |справах захисту | | | |надзвичайних ситуацій | | |населення від | | | | | | |наслідків | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | |катастрофи | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 264|Державна цільова програма | 2004-2010 |постанова Кабінету |Державна митна | 345 | | |забезпечення митних органів| |Міністрів України |служба | | | |технічними засобами митного| |від 22 вересня | | | | |контролю на 2004-2010 роки | |2004 р. N 1255 | | | | | | |( 1255-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 265|Комплексна програма | 2005-2014 |постанова Кабінету |Міністерство | 346 | | |протизсувних заходів на | |Міністрів України |охорони | | | |2005-2014 роки | |від 22 вересня |навколишнього | | | | | |2004 р. N 1256 |природного | | | | | |( 1256-2004-п ) |середовища | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 266|Програма поетапного | 2005-2008 |постанова Кабінету |Міністерство | 347 | | |відселення мешканців з | |Міністрів України |будівництва, | | | |аварійних будинків | |від 5 жовтня |архітектури та | | | |"гнучкої" конструкції у | |2004 р. N 1305 |житлово- | | | |м. Херсоні | |( 1305-2004-п ) |комунального | | | | | | |господарства | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 267|Державна науково-технічна | 2005-2007 |постанова Кабінету |Міністерство | 348 | | |програма "Ресурс" | |Міністрів України |освіти і науки | | | | | |від 8 жовтня | | | | | | |2004 р. N 1331 | | | | | | |( 1331-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 268|Державна програма розвитку | 2005-2009 |постанова Кабінету |Міністерство | 349 | | |техніки та технологій | |Міністрів України |промислової | | | |надвисоких частот на | |від 15 жовтня |політики | | | |2005-2009 роки | |2004 р. N 1372 | | | | | | |( 1372-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 269|Державна науково-технічна | 2005-2007 |постанова Кабінету |Національна | 350 | | |програма розвитку мікро- та| |Міністрів України |академія наук | | | |оптоелектронних технологій | |від 15 жовтня | | | | |на 2005-2007 роки | |2004 р. N 1368 | | | | | | |( 1368-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 270|Державна цільова програма | 2005-2010 |Постанова Верховної|Міністерство | 351 | | |"Діагностика, профілактика | |Ради України від |аграрної | | | |та заходи боротьби з | |5 листопада 2004 р.|політики | | | |губчастоподібною | |N 2176-IV | | | | |енцефалопатією та іншими | |( 2176-15 ) | | | | |пріонними інфекціями на | | | | | | |території України на 2005 | | | | | | |-2010 роки" | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 271|Програма забезпечення прав | 2005 |постанова Кабінету |Міністерство | 352 | | |та інтересів громадян, які | |Міністрів України |праці та | | | |виїжджають за кордон для | |від 17 листопада |соціальної | | | |працевлаштування, та | |2004 р. N 1559 |політики | | | |усиновлених іноземцями | |( 1559-2004-п ) | | | | |дітей на період до 2005 | | | | | | |року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 272|Комплексна програма |з 2004 року|постанова Кабінету |Державне | 353 | | |розвитку Національного | |Міністрів України |управління | | | |комплексу "Експоцентр | |від 17 листопада |справами | | | |України" | |2004 р. N 1566 | | | | | | |( 1566-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 273|Програма облаштування осіб | 2004-2010 |постанова Кабінету |Державний | 354 | | |з числа закордонних | |Міністрів України |комітет у | | | |українців, що повертаються | |від 17 листопада |справах | | | |в Україну, на період до | |2004 р. N 1573 |національностей | | | |2010 року | |( 1573-2004-п ) |та міграції | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 274|Програма комплексного | 2005-2015 |постанова Кабінету |Міністерство | 355 | | |соціально-економічного | |Міністрів України |економіки, | | | |розвитку м. Одеси на | |від 30 листопада |Одеська обласна | | | |2005-2015 роки | |2004 р. N 1604 |державна | | | | | |( 1604-2004-п ) |адміністрація | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 275|Державна програма | 2006-2030 |постанова Кабінету |Міністерство | 356 | | |забезпечення сталого | |Міністрів України |економіки, | | | |розвитку регіону | |від 16 грудня |Дніпропетровська | | | |видобування та первинної | |2004 р. N 1691 |та | | | |переробки уранової сировини| |( 1691-2004-п ) |Кіровоградська | | | |на 2006-2030 роки | | |обласні державні | | | | | | |адміністрації | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 276|Державна програма розвитку |з 2005 року|постанова Кабінету |Державна комісія | 357 | | |Національної депозитарної | |Міністрів України |з цінних паперів | | | |системи України | |від 21 грудня |та фондового | | | | | |2004 р. N 1707 |ринку | | | | | |( 1707-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 277|Програма реконструкції | 2005-2008 |постанова Кабінету |Українська | 358 | | |біосферного заповідника | |Міністрів України |академія | | | |"Асканія-Нова" імені Ф.Е. | |від 17 листопада |аграрних наук | | | |Фальц-Фейна | |2004 р. N 1534 | | | | | | |( 1534-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 278|Державна програма охорони | 2005-2008 |постанова Кабінету |Міністерство | 359 | | |та збереження | |Міністрів України |культури | | | |нематеріальної культурної | |від 23 грудня | | | | |спадщини на 2004-2008 роки | |2004 р. N 1732 | | | | | | |( 1732-2004-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 279|Програма розвитку | 2005-2010 |Постанова Кабінету |Міністерство | 360 | | |інфраструктури ринку риби, | |Міністрів України |аграрної | | | |інших водних живих ресурсів| |від 25 грудня |політики | | | |та харчової продукції, що з| |2004 р. N 1755 | | | | |них виробляється, на | |( 1755-2004-п ) | | | | |2005-2010 роки | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 280|Програма реформування та | 2005-2015 |постанова Кабінету |Донецька обласна | 361 | | |розвитку водопровідно- | |Міністрів України |адміністрація, | | | |каналізаційного | |від 23 грудня |центральні | | | |господарства Донецької | |2004 р. N 1731 |органи | | | |області на 2005-2009 роки і| |( 1731-2004-п ) |виконавчої влади | | | |період до 2015 року | | | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 281|Програма, заходи (не для | 2004-2015 |Указ Президента |Центральні | 362 | | |друку) | |України від 2 |органи | | | | | |листопада 2004 року|виконавчої влади | | | | | |N 1338-19 | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 282|Загальнодержавна програма | 2006-2020 |Закон України від 3|Центральні | 363 | | |"Питна вода України" на | |березня 2005 року |органи | | | |2006-2007 роки | |N 2455-IV |виконавчої влади | | | | | |( 2455-15 ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 283|Державна програма | 2005-2006 |постанова Кабінету |Міністерства, | 364 | | |"Контрабанді-СТОП" | |Міністрів України |інші центральні | | | | | |від 1 квітня |органи | | | | | |2005 р. N 260 |виконавчої влади | | | | | |( 260-2005-п ) | | | |----+---------------------------+-----------+-------------------+------------------+---------| | 284|Програма "Власність народу"| 2005-2006 |постанова Кабінету |Фонд державного | 365 | | | | |Міністрів України |майна, інші | | | | | |від 3 червня |центральні | | | | | |2005 р. N 413 |органи | | | | | |( 413-2005-п ) |виконавчої влади | | -----------------------------------------------------------------------------------------------вгору