Про затвердження Положення про нагрудний знак "Почесний працівник прокуратури"
Генеральна прокуратура України; Наказ, Положення від 09.02.2000113к
Документ v0113900-00, поточна редакція — Редакція від 24.01.2005, підстава - v0497900-05

                                                          
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
Н А К А З
N 113к від 09.02.2000
м.Київ

Про затвердження Положення про нагрудний знак
"Почесний працівник прокуратури"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури
N 497ц ( v0497900-05 ) від 24.01.2005 )

1. Затвердити Положення про нагрудний знак "Почесний
працівник прокуратури" (додаток 1), опис нагрудною знака (додаток
2) та ввести в дію з 10 лютого 2000 року. 2. Вважати таким, що втратив силу, наказ Генерального
прокурора України від 9 серпня 1993 р. N 22 ( v0022900-93 ). 3. Даний наказ довести до відома усіх працівників органів
прокуратури України.
Додаток 1
ПОЛОЖЕННЯ
про нагрудний знак
"Почесний працівник прокуратури України"

1. Нагрудний знак "Почесний працівник прокуратури України"
відповідно до ст.48 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) є
нагородою працівників прокуратури за тривалу і бездоганну службу в
органах прокуратури.
2. Нагрудним знаком "Почесний працівник прокуратури України"
можуть нагороджуватися прокурори та слідчі органів прокуратури,
атестовані наукові та педагогічні працівники Академії прокуратури
України, які мають не менше 20 років вислуги, у тому числі в
органах прокуратури не менше 10 років, і вирізняються зразковим
виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, мають інші
заслуги, що сприяли посиленню прокурорського нагляду. До строку вислуги, передбаченого частиною першою цієї статті,
зараховується час роботи на прокурорсько-слідчих посадах,
перелічених у статтях 17 та 56 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), у тому числі у військовій прокуратурі, стажистами в
органах прокуратури, науковими співробітниками і викладачами у
науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України,
суддями, на посадах начальницького складу органів внутрішніх
справ, офіцерських посадах Служби безпеки України, посадах
державних службовців, які займають особи з вищою юридичною
освітою, на виборних посадах у державних органах, в інших
організаціях, якщо працівники, яким присвоєні класні чини, були
направлені туди, а потім повернулися в прокуратуру, частково
оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення
нею трьох років. 3. Нагородження нагрудним знаком проводиться наказом
Генерального прокурора України за власною ініціативою або за
поданням заступників Генерального прокурора України, керівників
самостійних підрозділів Генеральної прокуратури України,
прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва,
Севастополя та прирівняних до них, керівників навчальних закладів
Генеральної прокуратури України. На працівника, який
представляється до нагороди, складається нагородний лист за
встановленою формою.
4. Вручення нагрудного знака "Почесний працівник прокуратури
України" проводиться Генеральним прокурором України або за його
дорученням заступниками Генерального прокурора України разом з
посвідченням і грошовою премією в розмірі місячного посадового
окладу.
5. Нагороджені нагрудним знаком мають право на: - встановлення максимального окладу за посадою; - дострокового присвоєння класного чину за обійманою посадою; - переваги за інших рівних умов при вирішенні питання про
надання чи поліпшення житлової площі за місцем роботи; - отримання поза чергою путівки до санаторію.
6. Стосовно працівника, нагородженого нагрудним знаком,
звільнення з роботи, як заходу дисциплінарного впливу, може бути
застосовано лише за згодою Генерального прокурора України.
7. Нагрудний знак носиться на правій стороні грудей і
розмішується нижче від державних нагород.
8. У разі смерті чи загибелі особи, нагородженої нагрудним
знаком, він передається сім'ї разом з посвідченням.
9. Позбавлення нагрудного знака допускається за грубі
порушення по службі та компрометуючі вчинки і тільки за наказом
Генерального прокурора України.
10. Це положення поширюється також на осіб, нагороджених
раніше Генеральним прокурором СРСР нагрудним знаком "Почетный
работник прокуратуры".
( Положення в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 497ц
( v0497900-05 ) від 24.01.2005 )
Додаток 2
Опис нагрудного знака
"Почесний працівник прокуратури"
Нагрудний знак виконано з двох деталей: верхня - з жовтого
металу, нижня - з сріблястого металу. Центральним елементом знака є накладний щит видовженої
трикутної форми (т.зв. "норманський"), на якому міститься
золотавий тризуб, що у сукупності символізує Малий Герб України.
Щит накладено на схрещені мечі вістрям донизу (у стані "покою").
Разом ця композиція символізує постійну готовність впевненого
захисту законопорядку в українській державі. В нижній частині щит охоплює лавровий вінок - символ
вшанування праці трудівників прокуратури. На знак наноситься текст: "Почесний працівник прокуратури". На зворотному боці знак має порядковий номер.
"Збірник нормативних актів "Прокуратура в Україні",
К.: Юрінком Інтер.вгору