Документ v0112609-09, поточна редакція — Редакція від 28.12.2010, підстава - v0632831-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
16.03.2009 N 112

Про затвердження Переліку національних
стандартів, які в разі добровільного
застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту пересувного
обладнання, що працює під тиском

(Витяг)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 154 ( v0154609-09 ) від 17.04.2009
Наказом Державної служби технічного
регулювання
N 632 ( v0632831-10 ) від 28.12.2010 }

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює
під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 967 ( 967-2008-п ) "Про затвердження
Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під
тиском" (додається). { Пункт 1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 154 ( v0154609-09 )
від 17.04.2009 }
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити опублікування цього наказу в черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти". { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 154 ( v0154609-09 ) від 17.04.2009 }
Голова Л.В.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
16.03.2009 N 112

ПЕРЕЛІК
національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного
регламенту пересувного обладнання, що працює
під тиском, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967
( 967-2008-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення та назва стандарту | |з/п | | |----+-----------------------------------------------------------| | 1 |ДСТУ UN/ECE R 111-00-2002 | | |Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження | | |автоцистерн категорій N і O стосовно їхньої стійкості проти| | |перекидання (Правила ЕЭК ООН 111-00:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 2 |ДСТУ EN 444:2005 | | |Неруйнівний контроль. Основні принципи радіографічного | | |методу контролю металів рентгенівським і гамма- | | |випроміненнями (EN 444:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 3 |ДСТУ EN 462-1-2001 | | |Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних | | |знімків. Частина 1. Індикатори якості зображення дротяного | | |типу. Визначення показника якості зображення | | |(EN 462-1:1994, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 4 |ДСТУ EN 473-2001 | | |Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу| | |в галузі неруйнівного контролю (EN 473:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 5 |ДСТУ EN 571-1-2001 | | |Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. | | |Загальні вимоги (EN 571-1:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 6 |ДСТУ EN 583-1-2001 | | |Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. | | |Загальні вимоги (EN 583-1:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 7 |ДСТУ EN 583-3:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. | | |Метод проходження (EN 583-3:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 8 |ДСТУ ENV 583-6:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 6. | | |Дифракційно-часовий метод для виявлення і визначення | | |розмірів несуцільностей (ENV 583-6:2000, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 9 |ДСТУ EN 1089-1-2001 | | |Балони газові переносні. Ідентифікація газових балонів | | |(крім скрапленого нафтового (попутного газу). Частина 1. | | |Марковання (EN 1089-1:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |10 |ДСТУ EN 1089-2-2001 | | |Балони газові переносні. Ідентифікація газових балонів | | |(крім скрапленого нафтового (попутного) газу). Частина 2. | | |Знаки застерігальні (EN 1089-2:1996, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |11 |ДСТУ EN 1252-1:2005 | | |Посудини кріогенні. Матеріали. Частина 1. Вимоги до ударної| | |в'язкості за температур, нижчих мінус 80 град.C | | |(EN 1252-1:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |12 |ДСТУ EN 1252-2:2005 | | |Посудини кріогенні. Матеріали. Частина 2. Вимоги до ударної| | |в'язкості за температур від мінус 80 град.C до мінус | | |20 град.C (EN 1252-2:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |13 |ДСТУ EN 1290-2002 | | |Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних | | |з'єднань магнітопорошковий (EN 1290:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |14 |ДСТУ EN 1435:2005 | | |Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних | | |з'єднань, виконаних плавленням, радіографічний | | |(EN 1435:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |15 |ДСТУ EN 1714:2005 | | |Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних | | |з'єднань ультразвуковий (EN 1714:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |16 |ДСТУ 2516-94 (ГОСТ 21805-94) | | |Регулятори тиску для зріджених вуглеводневих газів на тиск | | |до 1,6 МПа. Загальні технічні умови | |----+-----------------------------------------------------------| |17 |ДСТУ 2580-94 (ГОСТ 21804-94) | | |Пристрої запірні балонів для зріджених вуглеводневих газів | | |на тиск до 1,6 МПа. Загальні технічні умови | |----+-----------------------------------------------------------| |18 |ДСТУ 3245-95 | | |Балони стальні зварні для скраплених вуглеводневих газів на| | |тиск до 1,6 МПа. Загальні технічні умови | |----+-----------------------------------------------------------| |19 |ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) | | |Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. | | |Загальні технічні умови | |----+-----------------------------------------------------------| |20 |ДСТУ 3446-96 (ГОСТ 30461-97) | | |Цистерни вкладні суднові. Загальні технічні умови | |----+-----------------------------------------------------------| |21 |ДСТУ EN ISO 3452-2:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 2. | | |Контроль дефектоскопічних матеріалів (EN ISO 3452-2:2000, | | |IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |22 |ДСТУ EN ISO 3452-3:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 3. | | |Контрольні зразки (EN ISO 3452-3:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |23 |ДСТУ EN ISO 3651-1:2005 | | |Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до | | |міжкристалічної корозії. Частина 1. Аустенітні та феритно- | | |аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію в | | |середовищі азотної кислоти визначенням втрати маси | | |(випробування за Хью) (EN ISO3651-1:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |24 |ДСТУ EN ISO 3651-2:2005 | | |Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до | | |міжкристалічної корозії. Частина 2. Корозійнотривкі | | |феритні, аустенітні і феритно-аустенітні (двофазні) сталі. | | |Випробування на корозію в сірчанокислотних середовищах | | |(EN ISO 3651-2:1998, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |25 |ДСТУ 3767-98 | | |Крани кульові на умовний тиск від 25 до 50 МПа. Загальні | | |технічні умови | |----+-----------------------------------------------------------| |26 |ДСТУ 3951.3-2000 | | |(ISO 9956-3:1995) Технічні умови та процедура підтвердження| | |відповідності технологічних процесів зварювання металевих | | |матеріалів. Частина 3. Випробування технологічних процесів | | |дугового зварювання сталей | |----+-----------------------------------------------------------| |27 |ДСТУ 4003-2000 | | |Посудини та апарати. Вибір параметрів зміцнювального | | |оброблення | |----+-----------------------------------------------------------| |28 |ДСТУ 4046-2001 | | |Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних та | | |хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні | | |технічні вимоги | |----+-----------------------------------------------------------| |29 |ДСТУ 4223-2003 | | |Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне | | |діагностування. Загальні вимоги | |----+-----------------------------------------------------------| |30 |ДСТУ 4227-2003 | | |Настанови щодо проведення акустико-емісійного | | |діагностування об'єктів підвищеної небезпеки | |----+-----------------------------------------------------------| |31 |ДСТУ 4312:2004 | | |Пожежна техніка. Установки газового пожежогасіння. | | |Резервуари ізотермічні. Загальні технічні вимоги та методи | | |випробування | |----+-----------------------------------------------------------| |32 |ДСТУ ГОСТ 5762:2004 | | |Арматура трубопровідна промислова. Засувки на номінальний | | |тиск не більше PN 250. Загальні технічні умови | | |(ГОСТ 5762-2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |33 |ДСТУ EN 10002-1:2006 | | |Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. | | |Метод випробування за кімнатної температури | | |(EN 10002-1:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |34 |ДСТУ EN 10002-5:2006 | | |Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 5. | | |Метод випробування за підвищених температур | | |(EN 10002-5:1991, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |35 |ДСТУ EN 10045-1:2006 | | |Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі.| | |Частина 1. Метод випробування (EN 10045-1:1990, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |36 |ДСТУ EN 12062:2005 | | |Контроль зварних з'єднань неруйнівний. Загальні правила для| | |металевих матеріалів (EN 12062:1997, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |37 |ДСТУ EN 12084:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні | | |вимоги і рекомендації (EN 12084:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |38 |ДСТУ EN 13018:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги | | |(EN 13018:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |39 |ДСТУ EN 13927:2005 | | |Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання | | |(EN 13927:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |40 |ГОСТ 12.2.063-81 | | |ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие | | |требования безопасности | |----+-----------------------------------------------------------| |41 |ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 | | |Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги| | |щодо безпеки (ГОСТ 12.2.085-2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| |42 |ГОСТ 949-73 | | |Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на | | |Pp <= 19,6 МПа (200 кгс/кв.см). Технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |43 |ГОСТ 5761-74 | | |Клапаны на условное давление Py <= 25 МПа (250 кгс/кв.см). | | |Общие технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |44 |ГОСТ 6533-78 | | |Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и | | |аппаратов. Основные размеры | |----+-----------------------------------------------------------| |45 |ГОСТ 9493-80 | | |Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) давлений | |----+-----------------------------------------------------------| |46 |ГОСТ 9544-75 | | |Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности | | |затворов | |----+-----------------------------------------------------------| |47 |ГОСТ 9617-76 | | |Сосуды и аппараты. Ряд диаметров | |----+-----------------------------------------------------------| |48 |ГОСТ 9697-87 | | |Клапаны запорные. Основные параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |49 |ГОСТ 9698-86 | | |Задвижки. Основные параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |50 |ГОСТ 9702-87 | | |Краны конусные и шаровые. Основные параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |51 |ГОСТ 9731-79 | | |Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на | | |Pp <= 24,5 МПа (250 кгс/кв.см). Технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |52 |ГОСТ 11823-91 | | |Клапаны обратные на номинальное давление Py <= 25 МПа | | |(250 кгс/кв.см). Общие технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |53 |ГОСТ 12247-80 | | |Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на Pp | | |31,4 и 39,2 МПа (320 и 400 кгс/кв.см). Технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |54 |ГОСТ 12521-89 | | |Затворы дисковые. Основные параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |55 |ГОСТ 12532-88 | | |Клапаны предохранительные прямого действия. Основные | | |параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |56 |ГОСТ 12547-76 | | |Указатели уровня с запорным устройством. Типы и параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |57 |ГОСТ 12678-80 | | |Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |58 |ГОСТ 12815-80 | | |Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на | | |Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв.см). Типы. | | |Присоединительные размеры и размеры уплотнительных | | |поверхностей | |----+-----------------------------------------------------------| |59 |ГОСТ 12816-80 | | |Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на | | |Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв.см). Общие | | |технические требования | |----+-----------------------------------------------------------| |60 |ГОСТ 12820-80 | | |Фланцы стальные плоские приварные на Py от 0,1 до 2,5 МПа | | |(от 1 до 25 кгс/кв.см). Конструкция и размеры | |----+-----------------------------------------------------------| |61 |ГОСТ 12821-80 | | |Фланцы стальные приварные встык на Py от 0,1 до 20,0 МПа | | |(от 1 до 200 кгс/кв.см). Конструкция и размеры | |----+-----------------------------------------------------------| |62 |ГОСТ 12822-80 | | |Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Py от 0,1 | | |до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/кв.см). Конструкция и размеры | |----+-----------------------------------------------------------| |63 |ГОСТ 12893-83 | | |Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и | | |клеточные. Общие технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |64 |ГОСТ 13252-91 | | |Затворы обратные на номинальное давление P <= 25 МПа | | |(250 кгс/кв.см). Общие технические услови | |----+-----------------------------------------------------------| |65 |ГОСТ 13372-78 | | |Сосуды и аппараты. Ряд номинальных объемов | |----+-----------------------------------------------------------| |66 |ГОСТ 13547-79 | | |Затворы дисковые на Py до 2,5 МПа (25 кгс/кв.см). Общие | | |технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |67 |ГОСТ 13716-73 | | |Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Технические | | |условия | |----+-----------------------------------------------------------| |68 |ГОСТ 14249-89 | | |Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность | |----+-----------------------------------------------------------| |69 |ГОСТ 16587-71 | | |Клапаны предохранительные, регулирующие и регуляторы | | |давления. Строительные длины | |----+-----------------------------------------------------------| |70 |ГОСТ 18442-80 | | |Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие | | |требования | |----+-----------------------------------------------------------| |71 |ГОСТ 19662-89 | | |Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода. | | |Типы, основные параметры и размеры | |----+-----------------------------------------------------------| |72 |ГОСТ 19663-90 | | |Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода. | | |Общие технические требования | |----+-----------------------------------------------------------| |73 |ГОСТ 21104-75 | | |Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод | |----+-----------------------------------------------------------| |74 |ГОСТ 21105-87 | | |Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод | |----+-----------------------------------------------------------| |75 |ГОСТ 21329-75 | | |Фильтры щелевые на давление до 6,3 МПа (63 кгс/кв.см). | | |Технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |76 |ГОСТ 21345-78 | | |Краны конусные, шаровые и цилиндрические на Py < 25 МПа | | |(250кгс/кв.см). Общие технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |77 |ГОСТ 22445-88 | | |Затворы обратные. Основные параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |78 |ГОСТ 22642-88 | | |Арматура трубопроводная шланговая. Основные параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |79 |ГОСТ 23479-79 | | |Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие | | |требования | |----+-----------------------------------------------------------| |80 |ГОСТ 23480-79 | | |Контроль неразрушающий. Методы радиоволнового вида. Общие | | |требования | |----+-----------------------------------------------------------| |81 |ГОСТ 23483-79 | | |Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие | | |требования | |----+-----------------------------------------------------------| |82 |ГОСТ 23667-85 | | |Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы| | |измерения основных параметров | |----+-----------------------------------------------------------| |83 |ГОСТ 23702-90 | | |Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. | | |Методы испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |84 |ГОСТ 23866-87 | | |Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и | | |клеточные. Основные параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |85 |ГОСТ 24755-89 | | |Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность | | |укрепления отверстий | |----+-----------------------------------------------------------| |86 |ГОСТ 24990-81 | | |Арматура трубопроводная с защитным покрытием. Основные | | |параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |87 |ГОСТ 25215-82 | | |Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. | | |Нормы и методы расчета на прочность | |----+-----------------------------------------------------------| |88 |ГОСТ 25221-82 | | |Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические | | |неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность | |----+-----------------------------------------------------------| |89 |ГОСТ 25859-83 | | |Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на | | |прочность при малоцикловых нагрузках | |----+-----------------------------------------------------------| |90 |ГОСТ 25867-83 | | |Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы | | |расчета на прочность | |----+-----------------------------------------------------------| |91 |ГОСТ 26158-84 | | |Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы и методы | | |расчета на прочность. Общие требования | |----+-----------------------------------------------------------| |92 |ГОСТ 26202-84 | | |Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность | | |обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок | |----+-----------------------------------------------------------| |93 |ГОСТ 26304-84 | | |Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие | | |технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| |94 |ГОСТ 26421-90 | | |Днища эллиптические отбортованные алюминиевые. Размеры | |----+-----------------------------------------------------------| |95 |ГОСТ 27477-87 | | |Клапаны обратные. Основные параметры | |----+-----------------------------------------------------------| |96 |ГОСТ 27947-88 | | |Контроль неразрушающий. Рентгенотелевизионный метод. Общие | | |требования | |----+-----------------------------------------------------------| |97 |ГОСТ 28338-89 (ИСО 6708-80) | | |Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные | | |(размеры номинальные). Ряды | |----+-----------------------------------------------------------| { ГОСТ 28343-89 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 632 ( v0632831-10 ) від
28.12.2010 }
|98 |ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86) |
| |Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования | |----+-----------------------------------------------------------| |99 |ГОСТ 28369-89 | | |Контроль неразрушающий. Облучатели ультрафиолетовые. Общие | | |технические требования и методы испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| |100 |ГОСТ 28517-90 | | |Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод | | |течеискания. Общие требования | |----+-----------------------------------------------------------| |101 |ГОСТ 28695-90 | | |Резервуары асептические. Основные параметры, размеры и | | |технические требования | |----+-----------------------------------------------------------| |102 |ГОСТ 28702-90 | | |Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие | | |технические требования | |----+-----------------------------------------------------------| |103 |ГОСТ 29025-91 | | |Контроль неразрушающий. Дефектоскопы рентгенотелевизионные | | |с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и| | |электрорентгенографические. Общие технические требования | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Я.Сердюковвгору