Документ v0111737-11, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.04.2011 N 111

Про затвердження Примірних технічних вимог
щодо надання послуг із поводження
з небезпечними відходами

З метою забезпечення належного надання послуг із поводження
з небезпечними відходами Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірні технічні вимоги щодо надання послуг
із поводження з небезпечними відходами (далі - Примірні технічні
вимоги), що додаються.
2. Голові Рескомприроди АР Крим, начальникам Держуправлінь
охорони навколишнього природного середовища в областях,
містах Києві та Севастополі у разі здійснення закупівлі послуг
із поводження з небезпечними відходами забезпечити обов'язкове
використання цих Примірних технічних вимог.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства -
заступник Міністра І.Д.Макаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінприроди
08.04.2011 N 111

ПРИМІРНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
щодо надання послуг із поводження
з небезпечними відходами

1. Назва послуг (замовник вказує повну назву із надання
послуг).
2. Підстава для надання послуг: (замовник вказує повну назву
документа, який є підставою для виконання робіт із надання послуг,
його номер, дату підписання (затвердження) та організацію,
що затвердила документ).
3. Мета і призначення послуг: (замовник зазначає мету надання
послуг).
4. Вихідні дані для надання послуг Замовник вказує: - що виконання робіт із надання послуги здійснюється вперше
або є продовженням попередніх робіт; - перелік документів, які необхідно використовувати під час
надання послуг: (інформацію про попередні проведені роботи,
стандарти та нормативні документи України, національні стандарти
інших країн, міжнародні стандарти, нормативну і технічну
документацію тощо); - місце розташування відходів; - кількість відходів; - характеристику відходів (фізичний стан відходів); - стан тари та упаковки.
5. Вимоги для виконання послуг
5.1. Нормативно-правові вимоги Учасник процедури закупівлі (далі - учасник) повинен: - провадити свою діяльність згідно з вимогами законодавства
України, зокрема ст. 34 Закону України "Про відходи"
( 187/98-ВР ), п. 3 частини 3 ст. 9 Закону України "Про
ліцензування" ( 1775-14 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 13.07.2000 N 1120 ( 1120-2000-п ), міжнародних договорів,
нормами публічного законодавства країни та європейського
законодавства, з якими пов'язано виконання договору
та внутрішнього законодавства країни нерезидента; - дотримання процедур, передбачених Базельською конвенцією
при транскордонному перевезенні відходів ( 995_022 ) за межі
України; - забезпечити при здійсненні перевезень відходів у межах
України дотримання вимог Закону України "Про перевезення
небезпечних вантажів" ( 1644-14 ) та інших нормативно-правових
актів, які встановлюють правила перевезення небезпечних вантажів; - здійснити упакування відходів згідно з інструкціями
з упакування, поданими в пунктах 4.1.4.1 - 4.1.4.3 додатка А до
Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних
вантажів ( 994_217 ) (ДОПНВ) з урахуванням особливих та
спеціальних вимог, забезпечити нанесення на упаковку відповідного
маркування; - мати узгоджену та затверджену в установленому порядку
нормативно-технічну документацію (технологічний регламент,
технічні умови, локальні спеціальні правила, інструкції), за якою
здійснюються операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
5.2. Технологічні вимоги Учасник забезпечує: - сортування, збирання, пакування, перезатарення,
перевезення, знищення чи знешкодження на відповідних потужностях
небезпечних відходів та повне очищення територій і складів
у визначених для виконання робіт регіонах України; - надання інформації про технології знищення або знешкодження
небезпечних відходів (спосіб знешкодження, потужність
і місцезнаходження об'єкта, дозвільні документи); - митне оформлення вантажу та сплату зборів при митному
оформленні на території України; - утилізацію всієї тари, в якій зберігались відходи, а також
транспортної тари, включаючи піддони; - очищення місць зберігання відходів; - дотримання санітарних правил і вимог техніки безпеки під
час здійснення безпосередніх технологічних операцій з відходами; - спеціальне обладнання транспортних засобів, призначених для
перевезення небезпечних відходів; - відповідне обладнання спеціально відведених місць чи
об'єктів (майданчики, складські приміщення) для тимчасового
зберігання небезпечних відходів; - наявність герметичної тари для тимчасового зберігання
небезпечних відходів; - наявність вантажно-розвантажувального обладнання.
5.3. Вимоги до отримання дозвільно-ліцензійних документів Учасник повинен: - під час надання послуг забезпечити оформлення дозвільних
документів на операції поводження з відходами (згідно з п. 9
Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення
та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.08.98 N 1218) ( 1218-98-п ); - здійснити у встановленому порядку страхування цивільної
відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або
здоров'ю людей під час здійснення операцій з відходами, визначення
складу і властивостей відходів на предмет їх вибухонебезпечності,
а також у встановленому порядку встановити ступінь їх
небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я
людини при проведенні операцій з ними; забезпечити допуск до поводження з небезпечними відходами тільки осіб, які мають професійну підготовку щодо
поводження з небезпечними відходами, що підтверджується
посвідченням відповідно до Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
( z0231-05 ) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
( z0232-05 ), затверджених наказом Державного комітету України
з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованим у Мін'юсті від 15.02.2005 за N 231/10511,
та не мають медичних протипоказань.
6. Термін виконання робіт чи надання послуг (замовник
визначає термін виконання робіт чи надання послуг).
7. Матеріали, які подаються під час закінчення послуг
та їх етапів (виконавець забезпечує звітування перед замовником).
8. Порядок приймання послуг та етапів робіт (робота
приймається на підставі двосторонніх актів здавання-приймання
після перевірки виконаних робіт комісією з приймання цих робіт). Учасник до актів додає: - акт завантаження відходів у транспорт; - повідомлення про приймання відходів у місці їх знешкодження
(знищення), оформлене згідно з вимогами Базельської конвенції
( 995_022 ); - кошторис фактичних витрат.вгору