Документ v0109641-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.04.2012, підстава - v0074811-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
07.07.2009 N 109
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки
N 74 ( v0074811-12 ) від 12.04.2012 }
Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів
з питань охорони праці

{ Додатково див. Накази Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду
N 115 ( z0790-09 ) від 29.07.2009
N 116 ( z0791-09 ) від 29.07.2009
N 118 ( z0792-09 ) від 29.07.2009
N 119 ( z0793-09 ) від 29.07.2009
N 142 ( z0896-09 ) від 01.09.2009
N 164 ( z0988-09 ) від 05.10.2009
N 169 ( z1017-09 ) від 12.10.2009
N 171 ( z1037-09 ) від 15.10.2009
N 172 ( z1038-09 ) від 15.10.2009
N 173 ( z1039-09 ) від 15.10.2009
N 210 ( z0078-10 ) від 25.12.2009
N 214 ( z0083-10 ) від 28.12.2009
N 216 ( z0218-10 ) від 28.12.2009
N 218 ( z0104-10 ) від 29.12.2009
N 9 ( z0163-10 ) від 27.01.2010
N 55 ( z0271-10 ) від 12.03.2010
N 56 ( z0264-10 ) від 12.03.2010
N 57 ( z0275-10 ) від 12.03.2010
N 156 ( z0808-10 ) від 19.08.2010
N 157 ( z0808-10 ) від 19.08.2010
N 162 ( z0850-10 ) від 26.08.2010
N 248 ( z1280-10 ) від 30.11.2010
N 267 ( z0017-11 ) від 22.12.2010 }

Відповідно до Положення про Державний реєстр
нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2004 за
N 778/9377 ( z0778-04 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Покажчик нормативно-правових актів з питань
охорони праці станом на 1 липня 2009 року (далі - Покажчик), що
додається.
2. Скасувати наказ Державного департаменту промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України
від 20.06.2006 N 102 ( v0102516-06 ).
3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. вжити заходів щодо розміщення
Покажчика на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду.
4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. довести цей наказ до відома начальників
самостійних управлінь на відділів центрального апарату
Держгірпромнагляду, начальників територіальних управлінь
Держгірпромнагляду, начальників Державних підприємств
"Експертнотехнічні центри", начальникам Державного підприємства
"Український центр підтвердження відповідності "Промбезпека" та
Державного підприємства "Центр сертифікації та контролю якості
будівництва об'єктів нафтогазового комплексу", директорам
Державного підприємства "Головний навчально-методичний центр" та
Державної установи "Національний науково-дослідний інститут
промислової безпеки та охорони праці", Головному редактору
Державного підприємства "Редакція журналу "Охорона праці".
5. Контроль за виконання цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету України
з промислової безпеки,
охорони праці
та гірничого нагляду
07.07.2009 N 109

ПОКАЖЧИК
нормативно-правових актів з питань охорони праці
станом на 1 липня 2009 року

---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Позначення | Назва нормативного акта | Затвердження | | п/п| нормативного | |---------------------------------------| | | акта | | Дата/ | Організація | | | | | документ/N | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної | | | діяльності (код 0.00) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила будови і | 18.06.2007 | Держгірпромнагляд | | |0.00-1.01-07 |безпечної експлуатації | Наказ N 132 | | | | |вантажопідіймальних | ( z0784-07 ) | | | | |кранів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 09.07.2007 | Мін'юст | | | | | N 784/14051 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила будови і | 01.09.2008 | Держгірпромнагляд | | |0.00-1.02-08 |безпечної експлуатації | Наказ N 190 | | | | |ліфтів | ( z0937-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 07.10.2008 | Мін'юст | | | | | N 937/15628 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила безпеки праці під| 14.06.2006 | МНС України | | |0.00-1.03-06 |час експлуатації | N 363 | | | | |судноплавних | ( z0761-06 ) | | | | |гідротехнічних споруд | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 27.06.2006 | Мін'юст | | | | | N 761/12635 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила вибору та | 28.12.2007 | Держгірпромнагляд | | |0.00-1.04-07 |застосування засобів | Наказ N 331 | | | | |індивідуального захисту | ( z0285-08 ) | | | | |органів дихання | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 04.04.2008 | Мін'юст | | | | | N 285/14976 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила будови, утримання| 07.12.54 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-1.05-54 |та огляду нахилених | | | | | |рейко-канатних | | | | | |підйомників (фунікулерів)| | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила будови і | 27.12.77 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-1.06-77 |безпечної експлуатації | | | | | |ескалаторів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила будови і | 18.10.94 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.07-94 |безпечної експлуатації | Наказ N 104 | України | | | |посудин, що працюють під | | | | | |тиском | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни 1: | 11.07.97 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 183 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2: | 22.03.2002 | Мінпраці України | | | | | Наказ N 161 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила будови і | 26.05.94 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.08-94 |безпечної експлуатації | Наказ N 51 | України | | | |парових і водогрійних | | | | | |котлів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни 1: | 11.07.97 | | | | | | Наказ N 182 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2: | 22.03.2002 | Мінпраці України | | | | | Наказ N 161 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила державної | 01.07.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.09-04 |реєстрації та обліку | Наказ N 163 | України | | | |великотоннажних | ( z0888-04 ) | | | | |автомобілів та інших | | | | | |технологічних | | | | | |транспортних засобів, що | | | | | |не підлягають | | | | | |експлуатації на вулично- | | | | | |дорожній мережі | | | | | |загального користування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 15.07.2004 | Мін'юст | | | | | N 888/9487 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила безпеки праці під| 12.01.2007 | Держгірпромнагляд | | |0.00-1.10-07 |час виконання | Наказ N 5 | | | | |вишукувальних руслових | ( z0066-07 ) | | | | |робіт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 27.01.2007 | Мін'юст | | | | | N 66/13333 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Правила будови і | 08.09.98 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.11-98 |безпечної експлуатації | Наказ N 177 | | | | |трубопроводів пари і | ( z0636-98 ) | | | | |гарячої води | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 07.10.98 | Мін'юст | | | | | N 636/3076 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни 1: | 06.03.2002 | Мінпраці України | | | | | Наказ N 131 | | | | | | ( z0306-02 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 27.03.2002 | Мін'юст | | | | | N 306/6594 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни 2: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 231 | | | | | | ( z1189-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 18.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1189/14456 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Правила вибухонебезпеки | 08.02.84 | Міненерго СРСР | | |0.00-1.12-84 |при використанні мазуту | | | | | |та природного газу в | | | | | |котельних установках | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 15.05.98 | Мін'юст | | | | | N 318/2758 | | | | | | ( z0318-98 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Правила будови і | 07.12.71 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-1.13-71 |безпечної експлуатації | | | | | |стаціонарних компресорних| | | | | |установок, | | | | | |повітропроводів і | | | | | |газопроводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила будови і | 28.12.70 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-1.14-70 |безпечної експлуатації | | | | | |поршневих компресорів, що| | | | | |працюють на | | | | | |вибухонебезпечних і | | | | | |токсичних газах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Правила охорони праці під| 27.03.2007 | Держгірпромнагляд | | |0.00-1.15-07 |час виконання робіт на | Наказ N 62 | | | | |висоті | ( z0573-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 04.06.2007 | Мін'юст | | | | | N 573/13840 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Правила атестації | 19.04.96 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.16-96 |зварників | Наказ N 61 | України | | | | | ( z0262-96 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 31.05.96 | Мін'юст | | | | | N 262/1287 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Єдині правила безпеки при| 25.03.92 | Держгіртехнагляд | | |0.00-1.17-92 |вибухових роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 31.03.94 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 28 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 01.01.97 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 171 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила будови, монтажу, | 11.09.98 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.18-98 |ремонту і безпечної | Наказ N 183 | України | | | |експлуатації | | | | | |вибухозахищених | | | | | |вентиляторів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Правила охорони праці для| 03.07.2008 | Держгірпромнагляд | | |0.00-1.19-08 |нафтохімічних | Наказ N 156 | | | | |підприємств | ( z0729-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 08.08.2008 | Мін'юст | | | | | N 729/15420 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |Правила безпеки систем | 01.10.97 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.20-98 |газопостачання України | Наказ N 254 | України | | | | | ( z0318-98 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 15.05.98 | Мін'юст | | | | | N 318/2758 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |21 |НПАОП |Правила безпеки під час | 23.05.2007 | Держгірпромнагляд | | |0.00-1.21-07 |експлуатації | Наказ N 110 | | | | |магістральних | ( z1389-07 ) | | | | |нафтопроводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 19.12.2007 | Мін'юст | | | | | N 1389/14656 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |22 |НПАОП |Правила будови і | 31.12.2008 | Держгірпромнагляд | | |0.00-1.22-08 |безпечної експлуатації | Наказ N 308 | | | | |навантажувачів | ( z0103-09 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 03.02.2009 | Мін'юст | | | | | N 103/16119 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОП |Правила будови і | 23.07.96 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.26-96 |безпечної експлуатації | Наказ N 125 | України | | | |парових котлів з тиском | ( z0655-96 ) | | | | |пари не більше 0,07 МПА | | | | | |(0,7 кгс/кв.см), | | | | | |водогрійних котлів і | | | | | |водопідігрівачів з | | | | | |температурою нагріву води| | | | | |не вище 115 град.C | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 05.11.96 | Мін'юст | | | | | N 655/1680 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни 1: | 24.07.97 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 206 | України | | | | | ( z0355-97 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 28.08.97 | Мін'юст | | | | | N 355/2159 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни 2: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 231 | | | | | | ( z1189-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 18.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1190/14457 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОП |Правила захисту від | 22.04.97 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.29-97 |статичної електрики | Наказ N 103 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОП |Правила безпечної роботи | 05.06.2001 | Мінпраці України | | |0.00-1.30-01 |з інструментом та | Наказ N 252 | | | | |пристроями | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |26 |НПАОП |Правила охорони праці під| 10.02.99 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.31-99 |час експлуатації | Наказ N 21 | України | | | |електронно-обчислювальних| ( z0382-99 ) | | | | |машин | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 17.06.99 | Мін'юст | | | | | N 382/3675 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |27 |НПАОП |Правила безпеки при | 22.05.97 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.32-97 |проектуванні та | Наказ N 145 | України | | | |експлуатації об'єктів | | | | | |циклічно-потокової | | | | | |технології відкритих | | | | | |гірничих робіт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |28 |НПАОП |Правила безпеки при | 31.05.94 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.33-94 |розробці родовищ корисних| Наказ N 54 | України | | | |копалин відкритим | | | | | |способом | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |29 |НПАОП |Єдині правила безпеки при| 31.08.71 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-1.34-71 |розробці рудних, нерудних| | | | | |і розсипних родовищ | | | | | |підземним способом | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |30 |НПАОП |Правила безпеки під час | 05.09.2003 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.35-03 |будівництва та | Наказ N 173 | України | | | |реконструкції | | | | | |магістральних | | | | | |трубопроводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |31 |НПАОП |Правила будови і | 08.12.2003 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.36-03 |безпечної експлуатації | Наказ N 232 | України | | | |підйомників | ( z1262-03 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 30.12.2003 | Мін'юст | | | | | N 1262/8583 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 230 | | | | | | ( z1394-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 26.12.2007 | Мін'юст | | | | | N 1394/14661 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |32 |НПАОП |Правила проведення | 10.09.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.37-04 |технічного огляду | Наказ N 200 | України | | | |технологічних |( v0200611-04 ) | | | | |транспортних засобів, що | | | | | |не підлягають | | | | | |експлуатації на вулично- | | | | | |дорожній мережі | | | | | |загального користування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |33 |НПАОП |Правила охорони праці в | 01.02.2005 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.38-05 |архівних установах | Наказ N 22 | України | | | | | ( z0245-05 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 17.02.2005 | Мін'юст | | | | | N 245/10525 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 06.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 251 | | | | | | ( z1289-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 20.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1289/14556 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |34 |НПАОП |Правила будови і | 21.09.88 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-1.39-88 |безпечної експлуатації | | | | | |стаціонарних пунктів | | | | | |виготовлення | | | | | |гранульованих і | | | | | |водовміщуючих вибухових | | | | | |речовин і пунктів | | | | | |підготовки вибухових | | | | | |речовин заводського | | | | | |виробництва на | | | | | |підприємствах, які | | | | | |виконують вибухові | | | | | |роботи | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |35 |НПАОП |Міжгалузеві правила | 27.05.86 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-1.40-86 |безпеки при будівництві | | | | | |(реконструкції) і | | | | | |гірничотехнічній | | | | | |експлуатації об'єктів | | | | | |народного господарства, | | | | | |які розміщенні в надрах | | | | | |і не пов'язані з | | | | | |добуванням корисних | | | | | |копалин | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |36 |НПАОП |Загальні правила | 06.09.88 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-1.41-88 |вибухобезпеки для | | | | | |вибухопожежонебезпечних | | | | | |хімічних, нафтохімічних і| | | | | |нафтопереробних | | | | | |виробництв | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |37 |НПАОП |Правила безпеки праці під| 06.06.2008 | Держгірпромнагляд | | |0.00-1.42-08 |час виконання авіаційно- | Наказ N 129 | | | | |хімічних робіт | ( z0697-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.07.2008 | Мін'юст | | | | | N 697/15388 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |38 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 08.07.85 | Мінхіммаш СРСР | | |0.00-1.43-85 |і виробничої санітарії | | | | | |при виробництві | | | | | |ацетилену, кисню і | | | | | |газополуменевій обробці | | | | | |металів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |39 |НПАОП |Правила безпеки при | 20.08.69 | ЦК профспілки | | |0.00-1.45-69 |зберіганні, перевезенні | | робітників | | | |та застосуванні | | авіаоборонпрому | | | |сильнодіючих отруйних | | | | | |речовин | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |40 |НПАОП |Правила безпеки при | 1970 | ВО | | |0.00-1.46-70 |зберіганні, перевезенні | |"Союзсільгосптехніка" | | | |та застосуванні | | | | | |сильнодіючих отруйних | | | | | |речовин | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |41 |НПАОП |Правила проектування і | 21.09.68 | ЦК профспілки | | |0.00-1.47-68 |безпечної експлуатації | | робітників | | | |установок, що працюють з | | авіаоборонпрому | | | |лужними металами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |42 |НПАОП |Правила охорони праці при| 27.11.91 | Міноборонпром СРСР | | |0.00-1.48-91 |холодній обробці металів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |43 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 22.04.74 | Мінмашинобудування | | |0.00-1.49-74 |промислової санітарії для| | СРСР | | | |виробництв | | | | | |суховальцьованих паст, | | | | | |нітролінолеуму, | | | | | |нітролінолеумної | | | | | |мастики, нітролаків, | | | | | |нітромастик, целулоїду і | | | | | |виробів з нього, | | | | | |пластичних мас, | | | | | |синтетичних смол, | | | | | |електроізоляційних | | | | | |матеріалів і | | | | | |гумотехнічних виробів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |44 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 1974 | ЦК профспілки | | |0.00-1.50-74 |при користуванні | | робітників | | | |виробами, що містять | | суднобудування | | | |вибухові речовини | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |45 |НПАОП |Правила будови і | 27.02.88 | Держагропром СРСР | | |0.00-1.51-88 |безпечної експлуатації | | | | | |фреонових холодильних | | | | | |установок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |46 |НПАОП |Єдині правила безпеки при| 09.08.77 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-1.52-77 |дрібненні, сортуванні, | | | | | |збагаченні корисних | | | | | |копалин і огрудкуванні | | | | | |руд та концентратів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |47 |НПАОП |Правила безпеки при | 22.12.87 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-1.53-87 |експлуатації хвостових і | | | | | |шламових господарств | | | | | |гірничорудних і нерудних | | | | | |підприємств | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |48 |НПАОП |Правила безпеки при | 28.02.93 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-1.54-93 |експлуатації | | України | | | |електроустаткування та | | | | | |електромереж на відкритих| | | | | |гірничих роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |49 |НПАОП |Правила безплатної видачі| 07.01.77 | Держкомпраці СРСР | | |0.00-1.55-77 |лікувально- | | | | | |профілактичного | | | | | |харчування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |50 |НПАОП |Правила безпеки при | 17.06.2008 | Держгірпромнагляд | | |0.00-1.56-08 |виробництві | N 143 | | | | |вуглеграфітових | ( z0598-08 ) | | | | |матеріалів і виробів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 07.07.2008 | Мін'юст | | | | | N 598/15289 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |51 |НПАОП |Типові норми безплатної | 10.06.98 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-3.01-98 |видачі спеціального | Наказ N 117 | України | | | |одягу, спеціального | ( z0449-98 ) | | | | |взуття та інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам сільського та| | | | | |водного господарства | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 14.07.98 | Мін'юст | | | | | N 449/2889 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |52 |НПАОП |Типові галузеві норми | 1990 | Держкомпраці СРСР | | |0.00-3.02-90 |безплатної видачі | | | | | |спецодягу, спецвзуття та | | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |житлово-комунального | | | | | |господарства | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |53 |НПАОП |Типові галузеві норми | 12.02.81 | Держкомпраці СРСР | | |0.00-3.03-81 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 47/П-2 | | | | |інших засобів |( v0047400-81 ) | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |скрізних професій та | | | | | |посад усіх галузей | | | | | |народного господарства і | | | | | |окремих виробництв | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 21.08.85 | | | | | | Пост. | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 06.11.86 | | | | | | Пост. | | | | | | N 476/П-12 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |54 |НПАОП |Типові галузеві норми | 20.02.80 | Держкомпраці СРСР | | |0.00-3.04-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 43/П-2 | | | | |інших засобів | ( v0043400-80 )| | | | |індивідуального захисту | | | | | |членам добровільних | | | | | |газорятівних дружин та | | | | | |добровільних допоміжних | | | | | |гірничорятувальних | | | | | |команд | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |55 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 29.03.2007 | Держгірпромнагляд | | |0.00-3.05-07 |спеціального одягу, | Наказ N 65 | | | | |спеціального взуття та | ( z0328-07 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам | | | | | |приладобудівної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 11.04.2007 | Мін'юст | | | | | N 328/13595 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |56 |НПАОП |Про видачу мила на | 06.08.22 | НКТ РРФСР | | |0.00-3.06-22 |підприємствах | Постанова | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Роз'яснення з цього | 22.06.24 | | | | |питання: 1 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 14.09.26 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |57 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 16.04.2009 | Держгірпромнагляд | | |0.00-3.07-09 |спеціального одягу, | Наказ N 62 | | | | |спеціального взуття та | ( z0424-09 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам загальних | | | | | |професій різних галузей | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 12.05.2009 | Мін'юст | | | | | N 424/16440 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |58 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 01.11.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-3.09-05 |спеціального одягу, | Наказ N 241 | України | | | |спеціального взуття та | ( z1663-04 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |для працівників | | | | | |підприємств | | | | | |електроенергетичної | | | | | |галузі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.12.2004 | Мін'юст | | | | | N 1663/10262 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 02.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | N 234 | | | | | | ( z1151-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 08.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1151/14418 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |59 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 21.08.2008 | Держгірпромнагляд | | |0.00-3.10-08 |спеціального одягу, | Наказ N 184 | | | | |спеціального взуття та | ( z0832-08 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам | | | | | |гірничодобувної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 10.09.2008 | Мін'юст | | | | | N 832/15523 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |60 |НПАОП |Орієнтовні нормативи | 13.10.94 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-3.11-94 |трудомісткості та | Наказ N 103 | України | | | |вартості робіт щодо | | | | | |опрацювання державних | | | | | |нормативних актів про | | | | | |охорону праці | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |61 |НПАОП |Типові галузеві норми | 12.02.81 | Держкомпраці СРСР | | |0.00-3.12-81 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 47/П-2 | | | | |інших засобів | ( v0047400-81 )| | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |підприємств та | | | | | |організацій матеріально- | | | | | |технічного постачання | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |62 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 22.12.2008 | Держгірпромнагляд | | |0.00-3.15-08 |спеціального одягу, | Наказ N 288 | | | | |спеціального взуття та | ( z0026-09 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам авіаційної та| | | | | |оборонної промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 16.01.2009 | Мін'юст | | | | | N 26/16042 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |63 |НПАОП |Положення про порядок | 24.03.2008 | Держгірпромнагляд | | |0.00-4.01-08 |забезпечення працівників | Наказ N 53 | | | | |спеціальним одягом, | ( z0446-08 ) | | | | |спеціальним взуттям та | | | | | |іншими засобами | | | | | |індивідуального захисту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 21.05.2008 | Мін'юст України | | | | | N 446/15137 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |64 |НПАОП |Положення про Державний | 08.06.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-4.03-04 |реєстр нормативно- | N 151 | України | | | |правових актів з питань | ( z0778-04 ) | | | | |охорони праці | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 23.06.2004 | Мін'юст України | | | | | N 778/9377 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |65 |НПАОП |Типове положення про | 21.03.2007 | Держгірпромнагляд | | |0.00-4.09-07 |комісію з питань охорони | Наказ N 55 | | | | |праці підприємства | ( z0311-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 04.04.2007 | Мін'юст | | | | | N 311/13578 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 25.09.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 216 | | | | | | ( z1252-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 07.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1252/14519 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |66 |НПАОП |Типове положення про | 29.12.93 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-4.10-93 |професійні воєнізовані | Наказ N 138 | України | | | |аварійно-рятувальні | ( z0067-94 ) | | | | |формування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 05.04.94 | Мін'юст | | | | | N 67/276 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |67 |НПАОП |Типове положення про | 21.03.2007 | Держгірпромнагляд | | |0.00-4.11-07 |діяльність уповноважених | Наказ N 56 | | | | |найманими працівниками | ( z0316-07 ) | | | | |осіб з питань охорони | | | | | |праці | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 06.04.2007 | Мін'юст | | | | | N 316/13583 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |68 |НПАОП |Типове положення про | 26.01.2005 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-4.12-05 |порядок проведення | Наказ N 15 | України | | | |навчання і перевірки | ( z0232-05 ) | | | | |знань з питань охорони | | | | | |праці | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 15.02.2005 | Мін'юст | | | | | N 231/10511 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 16.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 273 | | | | | | ( z1334-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 03.12.2007 | Мін'юст | | | | | N 1334/14601 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |69 |НПАОП |Положення про | 16.03.94 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-4.14-94 |опрацювання, прийняття, | Наказ N 19 | України | | | |перегляд та скасування | ( z0094-94 ) | | | | |державних міжгалузевих і | | | | | |галузевих нормативних | | | | | |актів про охорону праці | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 12.05.94 | Мін'юст | | | | | N 94/303 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |70 |НПАОП |Положення про розробку | 29.01.98 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-4.15-98 |інструкцій з охорони | Наказ N 9 | України | | | |праці | ( z0226-98 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 07.04.98 | Мін'юст | | | | | N 226/2666 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |71 |НПАОП |Типове положення про | 15.11.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-4.21-04 |службу охорони праці | Наказ N 255 | України | | | | | ( z1526-04 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 01.12.2004 | Мін'юст | | | | | N 1526/10125 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 02.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 236 | | | | | | ( z1191-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 18.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1191/14458 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |72 |НПАОП |Положення про порядок | 15.12.2003 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-4.24-03 |трудового і професійного | Наказ N 244 | України | | | |навчання неповнолітніх | ( z1257-03 ) | | | | |професіям, пов'язаним з | | | | | |роботами із шкідливими та| | | | | |важкими умовами праці, а | | | | | |також з роботами | | | | | |підвищеної небезпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 30.12.2003 | Мін'юст | | | | | N 1257/8578 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 16.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 274 | | | | | | ( z1335-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 03.12.2007 | Мін'юст | | | | | N 1335/14602 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |73 |НПАОП |Положення щодо розробки | 17.06.99 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-4.33-99 |планів локалізації та | Наказ N 112 | України | | | |ліквідації аварійних | ( z0424-99 ) | | | | |ситуацій і аварій | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 30.06.99 | Мін'юст | | | | | N 424/3717 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 224 | | | | | | ( z1176-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 16.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1176/14443 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |74 |НПАОП |Положення про порядок | 06.08.90 | Міннафтопром СРСР | | |0.00-4.35-90 |установлення строків | | | | | |подальшої експлуатації | | | | | |технологічного | | | | | |устаткування | | | | | |вибухонебезпечних | | | | | |виробництв | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |75 |НПАОП |Про порядок безплатної | 16.12.87 | Держкомпраці СРСР | | |0.00-4.36-87 |видачі молока або інших | Постанова | | | | |рівноцінних харчових | N 731/П-13 | | | | |продуктів робітникам і | ( v0731400-87 )| | | | |службовцям, які зайняті | | | | | |на роботах з шкідливими | | | | | |умовами праці | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |76 |НПАОП |Інструкція з безпечного | 19.04.96 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.02-96 |проведення вибухових | Наказ N 62 | | | | |робіт на металургійних | | | | | |підприємствах | | | | | |Міністерства | | | | | |промисловості України | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |77 |НПАОП |Типова інструкція з | 25.09.95 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.03-95 |безпечного ведення робіт | Наказ N 135 | України | | | |для кранівників | ( z0371-95 ) | | | | |(машиністів) стрілових | | | | | |самохідних | | | | | |(автомобільних, | | | | | |гусеничних, залізничних, | | | | | |пневмоколісних) кранів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 10.10.95 | Мін'юст | | | | | N 371/907 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 232 | | | | | | ( z1210-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1210/14477 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |78 |НПАОП |Типова інструкція з | 25.09.95 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.04-95 |безпечного ведення робіт | Наказ N 135 | України | | | |для стропальників | ( z0372-95 ) | | | | |(зачіплювачів), які | | | | | |обслуговують | | | | | |вантажопідіймальні крани | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 10.10.95 | Мін'юст | | | | | N 372/908 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 232 | | | | | | ( z1211-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1211/14478 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |79 |НПАОП |Типова інструкція з | 14.11.95 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.05-95 |безпечного ведення робіт | Наказ N 175 | України | | | |для кранівників | ( z0425-95 ) | | | | |(машиністів) баштових | | | | | |кранів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 27.11.95 | Мін'юст | | | | | N 425/961 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 232 | | | | | | ( z1212-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1212/14479 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |80 |НПАОП |Типова інструкція для | 20.10.94 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.06-94 |осіб, відповідальних за | Наказ N 107 | України | | | |безпечне проведення робіт| ( z0060-95 ) | | | | |з переміщення вантажів | | | | | |кранами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 13.03.95 | Мін'юст | | | | | N 60/596 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 232 | | | | | | ( z1208-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1208/14475 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |81 |НПАОП |Типова інструкція для | 20.10.94 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.07-94 |осіб, відповідальних за | Наказ N 107 | України | | | |утримання | ( z0059-95 ) | | | | |вантажопідіймальних | | | | | |кранів в справному стані | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 13.03.95 | Мін'юст | | | | | N 59/595 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 232 | | | | | | ( z1209-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1209/14476 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |82 |НПАОП |Типова інструкція для | 29.08.86 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-5.09-86 |оператора, ліфтера по | | | | | |обслуговуванню ліфтів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |83 |НПАОП |Типова інструкція для | 30.04.96 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.10-96 |операторів (машиністів) | Наказ N 74 | України | | | |парових та водогрійних | ( z0267-96 ) | | | | |котлів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 05.06.96 | Мін'юст | | | | | N 267/1292 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 232 | | | | | | ( z1215-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1215/14482 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |84 |НПАОП |Типова інструкція з | 20.02.85 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-5.11-85 |організації безпечного | | | | | |ведення газонебезпечних | | | | | |робіт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |85 |НПАОП |Інструкція з організації | 05.06.2001 | Мінпраці України | | |0.00-5.12-01 |безпечного ведення | Наказ N 255 | | | | |вогневих робіт на | ( z0541-01 ) | | | | |вибухопожежонебезпечних | | | | | |та вибухонебезпечних | | | | | |об'єктах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 23.06.2001 | Мін'юст | | | | | N 541/5732 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |86 |НПАОП |Інструкція про порядок | 30.12.94 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.13-94 |зупинки експлуатації | Наказ N 133 | України | | | |об'єктів при наявності | ( z0003-95 ) | | | | |порушень нормативних | | | | | |актів про охорону праці | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 05.01.95 | Мін'юст | | | | | N 3/539 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |87 |НПАОП |Інструкція про порядок | 14.09.93 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.14-93 |технічного розслідування | Наказ N 85 | України | | | |і обліку випадків втрат | | | | | |вибухових матеріалів на | | | | | |підприємствах, в | | | | | |організаціях та об'єктах,| | | | | |розташованих на | | | | | |території України | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |88 |НПАОП |Инструкция о порядке | 26.02.86 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-5.15-86 |утверждения мер охраны | | | | | |зданий, сооружений и | | | | | |природних объектов от | | | | | |вредного влияния горных | | | | | |разработок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |89 |НПАОП |Типова інструкція з | 20.03.96 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.18-96 |безпечного ведення робіт | Наказ N 45 | України | | | |для кранівників | ( z0143-96 ) | | | | |(машиністів) кранів | | | | | |мостового типу (мостових,| | | | | |козлових, | | | | | |напівкозлових) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 26.03.96 | Мін'юст | | | | | N 143/1168 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 232 | | | | | | ( z1214-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1214/14481 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |90 |НПАОП |Типова інструкція з | 29.01.96 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.19-96 |безпечного ведення робіт | Наказ N 13 | України | | | |для кранівників | ( z0063-96 ) | | | | |(машиністів) портальних | | | | | |кранів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 12.02.96 | Мін'юст | | | | | N 63/1088 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 232 | | | | | | ( z1213-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1213/14480 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |91 |НПАОП |Типова інструкція для | 20.10.94 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.20-94 |інженерно-технічних | Наказ N 107 | України | | | |працівників, які | ( z0058-95 ) | | | | |здійснюють нагляд за | | | | | |утриманням та безпечною | | | | | |експлуатацією | | | | | |вантажопідіймальних | | | | | |кранів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 13.03.95 | Мін'юст | | | | | N 58/594 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 232 | | | | | | ( z1207-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1207/14474 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | | | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |92 |НПАОП |Інструкція з безпечного | 05.06.2001 | Мінпраці України | | |0.00-5.23-01 |виконання зварювальних | Наказ N 254 | | | | |робіт в електромонтажному| ( z0615-01 ) | | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | | | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | | | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | | | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | N 615/5806 | Мін'юст | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |93 |НПАОП |Інструкція з охорони | 05.06.2001 | Мінпраці України | | |0.00-5.24-01 |праці під час виконання | Наказ N 254 | | | | |робіт інструментами і | ( z0616-01 ) | | | | |пристроями | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 20.07.2001 | Мін'юст | | | | | N 616/5807 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |94 |НПАОП |Інструкція з охорони | 05.06.2001 | Мінпраці України | | |0.00-5.25-01 |праці під час виконання | Наказ N 254 | | | | |робіт пороховими | ( z0617-01 ) | | | | |інструментами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 20.07.2001 | Мін'юст | | | | | N 617/5808 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |95 |НПАОП |Інструкція з охорони | 05.06.2001 | Мінпраці України | | |0.00-5.26-01 |праці під час виконання | Наказ N 254 | | | | |електромонтажних робіт на| ( z0618-01 ) | | | | |висоті | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 20.07.2001 | Мін'юст | | | | | N 618/5809 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |96 |НПАОП |Інструкція щодо | 21.01.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.29-04 |застосування Порядку | Наказ N 13 | України | | | |видачі дозволів Державним| ( v0013611-04 )| | | | |комітетом з нагляду за | | | | | |охороною праці та його | | | | | |територіальними органами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |97 |НПАОП |Типова інструкція з | 10.07.79 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-5.30-79 |безпеки праці при | | | | | |механізованому зарядженні| | | | | |вибухових речовин у | | | | | |підземних виробках | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |98 |НПАОП |Інструкція щодо | 28.05.74 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-5.31-74 |безпечного виготовлення і| | | | | |застосування ігданіту на | | | | | |відкритих і підземних | | | | | |роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |99 |НПАОП |Інструкція з контролю | 12.11.79 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-5.32-79 |вмісту пилу на | | | | | |підприємствах | | | | | |гірничорудної і нерудної | | | | | |промисловості (копальнях,| | | | | |кар'єрах, | | | | | |геологорозвідувальних | | | | | |роботах, збагачувальних, | | | | | |агломератних і | | | | | |дробильносортувальних | | | | | |фабриках) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |100 |НПАОП |Інструкція щодо | 29.07.80 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-5.33-80 |безпечного ведення | | | | | |гірничих робіт на рудних | | | | | |та нерудних родовищах, | | | | | |схильних до гірничих | | | | | |ударів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |101 |НПАОП |Інструкція щодо | 22.02.93 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-5.34-93 |організації та проведення| | України | | | |масових вибухів на | | | | | |підприємствах з підземним| | | | | |способом розробки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |102 |НПАОП |Інструкція щодо | 16.03.92 | Держгіртехнагляд | | |0.00-5.35-92 |організації та ведення | | України | | | |масових вибухів | | | | | |свердловинних зарядів на | | | | | |відкритих гірничих | | | | | |роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |103 |НПАОП |Технологічна інструкція | 16.03.92 | Держгіртехнагляд | | |0.00-5.36-92 |щодо запобігання, | | України | | | |виявлення і ліквідації | | | | | |свердловинних зарядів | | | | | |вибухових речовин, що | | | | | |відказали, на відкритих | | | | | |гірничих роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |104 |НПАОП |Інструкція з безпечної | 29.12.87 |Держгіртехнагляд СРСР | | |0.00-5.37-87 |експлуатації підземних | Постанова | | | | |ліфтових установок на | N 47 | | | | |рудниках та шахтах | | | | | |гірничорудної та нерудної| | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |105 |НПАОП |Порядок реалізації | 29.03.2006 | МНС України | | |0.00-6.02-06 |надлишку вибухових | N 179 | | | | |матеріалів промислового | ( z0633-06 ) | | | | |призначення або таких, | | | | | |потреба у використанні | | | | | |яких відпала | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 30.05.2006 | Мін'юст | | | | | N 633/12507 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |106 |НПАОП |Порядок опрацювання та | 21.12.93 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-6.03-93 |затвердження власником | Наказ N 132 | України | | | |нормативних актів про | ( z0020-94 ) | | | | |охорону праці, що діють | | | | | |на підприємстві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 07.02.94 | Мін'юст | | | | | N 20/229 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |107 |НПАОП |Порядок знищення | 06.07.2006 | МНС України | | |0.00-6.03-06 |вибухових матеріалів | N 423 | | | | |промислового призначення | ( z0827-06 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 14.07.2006 | Мін'юст | | | | | N 827/12701 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |108 |НПАОП |Порядок обліку вибухових | 06.07.2006 | МНС України | | |0.00-6.04-06 |матеріалів промислового | N 424 | | | | |призначення | ( z0828-06 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 14.07.2006 | Мін'юст | | | | | N 828/12702 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |109 |НПАОП |Порядок включення | 09.08.2006 | МНС України | | |0.00-6.05-06 |(виключення) вибухових | N 515 | | | | |матеріалів промислового | ( z1006-06 ) | | | | |призначення до (з) | | | | | |Переліку вибухових | | | | | |матеріалів промислового | | | | | |призначення, допущених до| | | | | |постійного виробництва і | | | | | |застосування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 23.08.2006 | Мін'юст | | | | | N 1006/12880 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |110 |НПАОП |Порядок контролю за | 11.11.2002 | Мінпраці України | | |0.00-6.06-02 |додержанням ліцензійних | Наказ | Державний комітет | | | |умов провадження | N 118/573 | України з питань | | | |господарської діяльності | ( z0921-02 ) |регуляторної політики | | | |з виробництва вибухових | | та підприємництва | | | |речовин і матеріалів (за | | | | | |переліком, який | | | | | |визначається Кабінетом | | | | | |Міністрів України) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 26.11.2002 | Мін'юст | | | | | N 921/7209 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |111 |НПАОП |Порядок проведення | 15.09.2006 | МНС України | | |0.00-6.06-06 |випробувань розроблених, | Наказ N 619 | | | | |ввезених в Україну та | ( z1093-06 ) | | | | |конверсійних вибухових | | | | | |матеріалів, обладнання | | | | | |для їх виготовлення, | | | | | |засобів механізації, | | | | | |пристроїв та апаратури | | | | | |для вибухових робіт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 05.10.2006 | Мін'юст | | | | | N 1093/12967 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |112 |НПАОП |Порядок ведення обліку | 06.12.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-6.07-04 |даних про технічний стан | Наказ N 270 | України | | | |машин, механізмів, | ( z1604-04 ) | | | | |устатковання підвищеної | | | | | |небезпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 20.12.2004 | Мін'юст | | | | | N 1604/10203 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |113 |НПАОП |Порядок затвердження | 09.09.2006 | МНС України | | |0.00-6.07-06 |проектно-технічної | Наказ N 597 | | | | |документації на ведення | ( z1063-06 ) | | | | |вибухових робіт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 20.09.2006 | Мін'юст | | | | | N 1063/12937 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |114 |НПАОП |Порядок атестації | 20.12.2006 | Держгірпромнагляд | | |0.00-6.08-07 |фахівців, які мають право| Наказ N 16 | | | | |проводити технічний огляд| ( z0103-07 ) | | | | |та/або експертне | | | | | |обстеження устаткування | | | | | |підвищеної небезпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 07.02.2007 | Мін'юст | | | | | N 103/13370 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |115 |НПАОП |Порядок визнання Центрів | 15.08.97 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-6.10-97 |навчання Органом із | Наказ N 223 | України | | | |сертифікації персоналу в | ( z0517-97 ) | | | | |галузі неруйнівного | | | | | |контролю | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.10.97 | Мін'юст | | | | | N 517/2321 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |116 |НПАОП |Порядок проведення та | 15.08.97 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-6.11-97 |оформлення результатів | Наказ N 221 | України | | | |нагляду (інспекційного | ( z0515-97 ) | | | | |контролю) за діяльністю | | | | | |сертифікованого | | | | | |персоналу | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.10.97 | Мін'юст | | | | | N 515/2319 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 220 | | | | | | ( z1226-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 30.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1226/14493 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |117 |НПАОП |Порядок ведення і | 15.08.97 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-6.12-97 |публікації Реєстру | Наказ N 222 | України | | | |сертифікованого персоналу| ( z0516-97 ) | | | | |в галузі неруйнівного | | | | | |контролю | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.10.97 | Мін'юст | | | | | N 516/2320 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 220 | | | | | | ( z1226-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 30.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1226/14493 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |118 |НПАОП |Положення про порядок | 30.03.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-6.13-05 |організації державного | Наказ N 92 | | | | |нагляду за охороною праці| ( z1074-04 ) | | | | |та гірничого нагляду в | | | | | |системі | | | | | |Держнаглядохоронпраці | | | | | |України | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 31.08.2004 | Мін'юст | | | | | за N 1074/9673 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |119 |НПАОП |Порядок сертифікації | 15.08.97 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-6.14-97 |персоналу з неруйнівного | Наказ N 220 | України | | | |контролю | ( z0514-97 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.10.97 | Мін'юст | | | | | N 514/2318 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 220 | | | | | | ( z1226-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 30.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1226/14493 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |120 |НПАОП |Регламент проведення в | 08.02.72 |Мінхімнафтопром СРСР | | |0.00-7.01-72 |зимовий час пуску, | | | | | |зупинки та випробування | | | | | |на щільність апаратури | | | | | |хімічних, нафтопереробних| | | | | |і нафтохімічних заводів, | | | | | |а також газових | | | | | |промислів і | | | | | |газобензинових заводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |121 |НПАОП |Вимоги до працівників, | 15.05.2006 | МНС України | | |0.00-7.01-06 |які здійснюють | N 294 | | | | |керівництво вибуховими | ( z0620-06 ) | | | | |роботами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.05.2006 | Мін'юст | | | | | N 620/12494 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |122 |НПАОП |Проведення робіт щодо | 19.05.93 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-7.02-93 |оцінювання залишкової | | України | | | |роботоздатності | | | | | |технологічного | | | | | |устаткування | | | | | |нафтопереробних, | | | | | |нафтохімічних та | | | | | |хімічних виробництв | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |123 |НПАОП |Методика проведення | 30.09.94 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-7.03-94 |державної експертизи | Наказ N 95 | України | | | |(перевірки) проектної | ( z0044-95 ) | | | | |документації на | | | | | |будівництво | | | | | |(реконструкцію, технічне | | | | | |переоснащення) виробничих| | | | | |об'єктів і виготовлення | | | | | |засобів виробництва на | | | | | |відповідність їх | | | | | |нормативним актам про | | | | | |охорону праці | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 20.02.95 | Мін'юст | | | | | N 44/580 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |124 |НПАОП |Методичні вказівки про | 13.08.96 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-7.04-96 |організацію роботи | Наказ N 133 | України | | | |технічного експерта | | | | | |Держнаглядохоронпраці з | | | | | |питань оцінки безпеки | | | | | |технічних засобів | | | | | |виробництва і | | | | | |технологічних процесів в | | | | | |агропромисловому | | | | | |комплексі та при | | | | | |випробуванні (перевірці) | | | | | |техніки і технологій | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |125 |НПАОП |Методика оцінки | 08.10.97 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-7.05-97 |технічного стану та | Наказ N 258 | України | | | |безпеки обладнання і | | | | | |трубопроводів, що | | | | | |працюють в середовищі | | | | | |хлору | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |126 |НПАОП |Єдина державна система | 31.03.94 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-7.06-94 |показників обліку умов та| Наказ N 27 | України | | | |безпеки праці | ( v0027304-94 )| | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |127 |НПАОП |Вимоги безпеки при роботі| 30.05.87 |Міністерство цивільної| | |0.00-7.07-87 |на висоті | | авіації СРСР | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |128 |НПАОП |Вимоги технічної безпеки | 15.05.2007 | Держгірпромнагляд | | |0.00-7.08-07 |до місць зберігання | Наказ N 104 | | | | |вибухових матеріалів | ( z0546-07 ) | | | | |промислового призначення | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.05.2007 | Мін'юст | | | | | N 546/13813 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |129 |НПАОП |Індекси для маркування | 03.10.2007 | Держгірпромнагляд | | |0.00-7.09-07 |електродетонаторів і | Наказ N 238 | | | | |капсулів-детонаторів у | ( z1193-07 ) | | | | |металевих гільзах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 18.10.2007 | Мін'юст | | | | | 1193/14460 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |130 |НПАОП |Вимоги до спеціалізованих| 03.09.2007 | Держгірпромнагляд | | |0.00-7.10-07 |та експертних | Наказ N 195 | | | | |організацій, передбачених| ( z1247-07 ) | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |26.05.2004 N 687 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 05.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1247/14514 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 08.04.2008 | Держгірпромнагляд | | | | | наказ N 72 | | | | | | ( z0369-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.04.2007 | Мін'юст | | | | | N 369/15060 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |131 |НПАОП |Перелік робіт з | 26.01.2005 |Держнаглядохоронпраці | | |0.00-8.24-05 |підвищеною небезпекою | Наказ N 15 | України | | | | | ( z0232-05 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 15.02.2005 | Мін'юст | | | | | N 232/10512 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Сільське господарство (код КВЕД 01) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці у | 11.08.2000 | Мінпраці України | | |01.1-1.01-00 |сільськогосподарському | Наказ N 202 | | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила безпеки праці під| 20.04.2001 | Мінпраці України | | |01.1-1.02-01 |час виконання робіт в | Наказ N 184 | | | | |захищеному грунті | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила безпеки та | 09.02.85 | Мінхарчопром СРСР | | |01.1-1.18-85 |виробничої санітарії для | | | | | |насіннєвих заводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |ОСТ 46.3.1.155-84 Процеси| 1984 | Мінсільгосп СРСР | | |01.1-7.02-84 |виробничі в сільському | | | | | |господарстві. Ефіроолійні| | | | | |культури. Вимоги безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Техніка безпеки для | 1967 | ВО | | |01.2-1.01-67 |робітників, які зайняті | |"Союзсільгосптехніка" | | | |монтажем технологічного | | | | | |устаткування | | | | | |тваринницьких і | | | | | |птахівничих ферм | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила безпеки при | 24.09.51 | Мінсільгосп СРСР | | |01.2-1.02-51 |утриманні, тренінзі та | | | | | |випробуванні племінних | | | | | |коней на іподромах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила охорони праці у | 06.10.2008 | Держгірпромнагляд | | |01.2-1.03-08 |птахівництві | Наказ N 213 | | | | | | ( z1067-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 03.11.2008 | Мін'юст | | | | | N 1067/15758 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила охорони праці у | 06.12.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |01.2-1.09-05 |тваринництві. Свинарство | Наказ N 269 | України | | | | | ( z0227-05 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 15.02.2005 | Мін'юст | | | | |за N 227/10507 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 06.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 253 | | | | | | ( z1298-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 21.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1298/14565 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила охорони праці у | 06.12.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |01.2-1.10-05 |тваринництві. Велика | Наказ N 268 | України | | | |рогата худоба | ( z0226-05 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 15.02.2005 | Мін'юст | | | | | за N 226/10506 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 06.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 254 | | | | | | ( z1299-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 21.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1299/14566 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила охорони праці під| 30.11.2001 | Мінпраці України | | |01.41-1.01-01 |час технічного | Наказ N 512 | | | | |обслуговування та ремонту| | | | | |машин і обладнання | | | | | |сільськогосподарського | | | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 10.05.67 | ЦК профспілки | | |01.41-1.02-67 |при транспортуванні, | |працівників сільського| | | |збереженні | | господарства | | | |нафтопродуктів та | | | | | |заправленні машин у | | | | | |сільському господарстві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Правила безпечного | 12.05.72 | Мінсільгосп СРСР | | |01.41-1.05-72 |складування, зберігання, | | | | | |перевезення, підготовки | | | | | |і внесення в грунт | | | | | |аміачної селітри | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 16.12.63 | ВО | | |01.41-1.07-63 |при роботі з водним | |"Союзсільгосптехніка" | | | |аміаком (аміачною водою) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила безпечного | 28.09.82 | Мінсільгосп СРСР | | |01.41-1.08-82 |застосування рідкого | | | | | |аміаку в сільському | | | | | |господарстві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Правила зберігання | 1968 |ВО "Сільгосптехніка" | | |01.41-1.09-68 |вогненебезпечних хімічних| | | | | |речовин захисту рослин на| | | | | |складах і базах системи | | | | | |сільгосптехніки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Правила безпечної | 01.04.99 |Держнаглядохоронпраці | | |01.41-1.11-99 |експлуатації насосних | Наказ N 55 | України | | | |станцій водогосподарських| | | | | |систем меліорації | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Правила безпечної | 06.09.2000 | Мінпраці України | | |01.41-1.12-00 |експлуатації каналів, | Наказ N 225 | | | | |трубопроводів, інших | | | | | |гідротехнічних споруд у | | | | | |водогосподарських | | | | | |системах меліорації | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 31.03.89 | Мінлісгосп | | |01.50-1.02-89 |при поводженні з | | МВС УРСР | | | |мисливською рушницею в | | | | | |побуті та на полюванні | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Правила охорони праці для| 27.05.98 |Держнаглядохоронпраці | | |01.50-1.04-98 |господарств звірівництва | Наказ N 96 | України | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Лісове господарство (код КВЕД 02) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці для| 13.07.2005 |Держнаглядохоронпраці | | |02.0-1.04-05 |працівників лісового | Наказ N 119 | України | | | |господарства та лісової | ( z1084-05 ) | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 22.09.2005 за | Мін'юст | | | | | N 1084/11364 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 07.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 257 | | | | | | ( z1276-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 16.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1276/14543 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила охорони праці в | 06.10.2000 | Мінпраці України | | |02.0-1.07-00 |міському зеленому | Наказ N 270 | | | | |господарстві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Зведений перелік професій| 1989 | Держкомліс СРСР | | |02.0-2.01-89 |працівників у лісовій | | | | | |промисловості та лісовому| | | | | |господарстві із | | | | | |зазначенням груп | | | | | |виробничих професій та | | | | | |необхідних спеціальних | | | | | |санітарно-побутових | | | | | |приміщень та обладнання | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 25.04.2005 |Держнаглядохоронпраці | | |02.0-3.03-05 |спеціального одягу, | Наказ N 65 | України | | | |спеціального взуття та | ( z0539-05 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |для працівників лісового | | | | | |господарства | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 19.05.2005 за | Мін'юст | | | | | N 539/10819 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 07.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 258 | | | | | | ( z1277-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 16.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1277/14544 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Типова інструкція з | Наказ | Держкомліс СРСР | | |02.0-5.01-88 |охорони праці при | 30.12.88 | | | | |осушенні лісових площ та | | | | | |будівництві доріг | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Рекомендації для | Наказ | Держкомліс СРСР | | |02.0-7.04-91 |працюючих у лісовому | 25.01.91 | | | | |господарстві щодо надання| | | | | |долікарської допомоги при| | | | | |різних видах травм | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |ОСТ 13 286-85 Каніфольно-| 1985 | Мінліспром СРСР | | |02.1-7.03-85 |скипидарне виробництво. | | | | | |Вимоги безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 1985 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Рибне господарство (код КВЕД 05) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила безпеки праці для| 24.01.2007 | Держгірпромнагляд | | |05.0-1.01-07 |працівників суден | Наказ N 13 | | | | |портового і службово- | ( z0101-07 ) | | | | |допоміжного флоту рибного| | | | | |господарства | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 06.02.2007 | Мін'юст | | | | | N 101/13368 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила охорони праці під| 27.12.2006 | Держгірпромнагляд | | |05.0-1.02-07 |час виконання робіт на | Наказ N 26 | | | | |борту риболовних суден | ( z0074-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.01.2007 | Мін'юст | | | | | N 74/13341 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила охорони праці для| 16.06.2006 | МНС України | | |05.0-1.05-06 |працівників берегових | N 365 | | | | |рибообробних підприємств | ( z1005-06 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 23.08.2006 | Мін'юст | | | | | N 1005/12879 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 11.04.2006 | МНС України | | |05.0-3.03-06 |спеціального одягу, | N 214 | | | | |спеціального взуття та | ( z0473-06 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам рибного | | | | | |господарства | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 21.04.2006 | Мін'юст | | | | | N 473/12347 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 19.10.79 | Мінрибгосп СРСР | | |05.1-1.02-79 |на суднах флоту рибної | | | | | |промисловості СРСР | | | | | |внутрішніх водоймищ та | | | | | |прибережного плавання | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила охорони праці для| 18.12.2006 | Держгірпромнагляд | | |05.1-1.03-07 |працівників морських | N 12 | | | | |рибних портів | ( z0012-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 11.01.2007 | Мін'юст | | | | | N 12/13279 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Тимчасові правила з | 21.12.78 | Мінрибгосп СРСР | | |05.1-1.10-78 |промислової санітарії та | | | | | |безпеки праці при | | | | | |зберіганні хімічних | | | | | |речовин в морських рибних| | | | | |портах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |ОСТ 15 343-86 Судна | 01.09.86 | Мінрибгосп СРСР | | |05.1-7.08-86 |промислового флоту. | | | | | |Технологічна обробка | | | | | |об'єктів промислу. Вимоги| | | | | |безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 1979 | Мінрибгосп СРСР | | |05.2-1.11-79 |і виробничої санітарії на| | | | | |рибоводних підприємствах | | | | | |і внутрішніх водоймищах | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Видобування вугілля і торфу (код КВЕД 10) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила безпеки у | 16.11.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-1.01-05 |вугільних шахтах | Наказ N 257 | України | | | | | ( z0327-05 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 23.03.2005 | Мін'юст | | | | | за N 327/10607 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила безпеки для | 24.05.90 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-1.03-90 |підприємств по збагаченню| | | | | |та брикетуванню вугілля | | | | | |(сланців) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила безпеки під час | 20.03.64 |Держгіртехнагляд СРСР | | |10.0-1.04-64 |прохідки стовбурів шахт | | | | | |спеціальними способами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Вимоги безпеки до стрічок| 31.05.2002 | Мінпраці України | | |10.0-1.07-02 |конвеєрних шахтних та | Наказ N 250 | | | | |методи випробувань | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Нормативи безпеки | 25.06.90 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-3.01-90 |вибійних машин, | | | | | |комплексів і агрегатів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Інструкція зі складання | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.01-04 |планів ліквідації аварій | Наказ N 236 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Інструкція з контролю | 26.10.2004 | Держнаглядхоронпраці | | |10.0-5.02-04 |складу рудникового | Наказ N 236 | України | | | |повітря, визначення | | | | | |газовості та встановлення| | | | | |категорій шахт за | | | | | |метаном | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Інструкція з ведення | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.03-04 |вогневих робіт в | Наказ N 236 | України | | | |підземних виробках і | | | | | |надшахтних будівлях | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Інструкція із | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.04-04 |застосування холодильних | Наказ N 236 | України | | | |установок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Інструкція з реверсування| 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.05-04 |вентиляційного струменя | Наказ N 236 | України | | | |та перевірки дії | | | | | |реверсивних пристроїв | | | | | |вентиляційних установок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Інструкція з розгазування| 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.06-04 |гірничих виробок, | Наказ N 236 | України | | | |розслідування, обліку та | | | | | |попередження загазувань | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Інструкція з комплексного| 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.07-04 |знепилювання повітря | Наказ N 236 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Інструкція з виміру | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.08-04 |концентрації пилу в | Наказ N 236 | України | | | |шахтах та обліку пилових | | | | | |навантажень | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Інструкція із запобігання| 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.09-04 |та локалізації вибухів | Наказ N 236 | України | | | |вугільного пилу | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Інструкція зі складання | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.10-04 |вентиляційних планів | Наказ N 236 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Інструкція з | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.11-04 |електропостачання і | Наказ N 236 | України | | | |застосування | | | | | |електроустаткування на | | | | | |шахтах, небезпечних за | | | | | |раптовими викидами, що | | | | | |розробляють круті пласти | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Інструкція з | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.12-04 |електропостачання і | Наказ N 236 | України | | | |застосування | | | | | |електроустаткування в | | | | | |провітрюваних ВМП | | | | | |тупикових виробках шахт, | | | | | |небезпечних за газом | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Інструкція з визначення | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.13-04 |струмів короткого | Наказ N 236 | України | | | |замикання, вибору і | | | | | |перевірки уставок | | | | | |максимального струмового | | | | | |захисту в мережах | | | | | |напругою до 1200 В | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Інструкція з | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.14-04 |облаштування, огляду і | Наказ N 236 | України | | | |вимірювання опору шахтних| | | | | |заземлень | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |Інструкція з огляду та | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.15-04 |ревізії рудникового | Наказ N 236 | України | | | |вибухобезпечного | | | | | |електроустаткування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |21 |НПАОП |Інструкція з безпечного | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.16-04 |проведення робіт у | Наказ N 236 | України | | | |підземних | | | | | |електроустановках | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |22 |НПАОП |Інструкція з перевірки | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.17-04 |максимального струмового | Наказ N 236 | України | | | |захисту шахтних апаратів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОП |Інструкція з | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.18-04 |протипожежного захисту | Наказ N 236 | України | | | |вугільних шахт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОП |Інструкція із | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.19-04 |забезпечення шумової та | Наказ N 236 | України | | | |вібраційної безпеки праці| | | | | |у вугільних шахтах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОП |Інструкція з експлуатації| 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.20-04 |засобів індивідуального | Наказ N 236 | України | | | |захисту шахтарів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |26 |НПАОП |Інструкція із запобігання| 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.21-04 |самозапалюванню, гасіння | Наказ N 236 | України | | | |та розбирання породних | | | | | |відвалів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |27 |НПАОП |Тимчасова інструкція щодо| 02.03.84 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-5.22-84 |безпечного ведення робіт | | | | | |у вугільних шахтах, | | | | | |небезпечних за | | | | | |нафтогазопроявами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |28 |НПАОП |Інструкція щодо | 23.03.84 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-5.23-84 |перевезення людей | | | | | |стрічковими конвейєрами в| | | | | |підземних виробках | | | | | |вугільних шахт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |29 |НПАОП |Інструкція з техніки | 11.11.76 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-5.24-76 |безпеки і безпеки | | | | | |переміщення на | | | | | |промплощадках шахт | | | | | |(розрізів підприємств, | | | | | |пов'язаних з | | | | | |навантаженням та | | | | | |розвантаженням | | | | | |залізничних вагонів) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |30 |НПАОП |Інструкція з безпечного | 1989 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-5.25-89 |ведення гірничих робіт на| |Держгіртехнагляд СРСР | | | |пластах, небезпечних щодо| | | | | |раптових викидів вугілля,| | | | | |породи і газу | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |31 |НПАОП |Інструкція з безпечного | 1988 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-5.26-88 |ведення гірничих робіт на| | | | | |шахтах, де розробляють | | | | | |пласти, схильні до | | | | | |гірничих ударів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |32 |НПАОП |Інструкція з безпечного | 22.08.84 |Держгіртехнагляд СРСР | | |10.0-5.27-84 |ведення гірничих робіт | | | | | |біля затоплених виробок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |33 |НПАОП |Інструкція щодо прогнозу | 12.08.87 | Мінвуглепром УРСР | | |10.0-5.28-87 |і попередження раптових | | | | | |проривів метану із грунту| | | | | |гірничих виробок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |34 |НПАОП |Інструкція із | 26.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.29-04 |застосування | Наказ N 236 | України | | | |електроустаткування в | | | | | |рудниковому нормальному | | | | | |виконанні та | | | | | |електроустаткування | | | | | |загального призначення в | | | | | |шахтах, небезпечних за | | | | | |газом або пилом | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |35 |НПАОП |Інструкція з безпечних | 1979 | Мінвуглепром УРСР | | |10.0-5.30-79 |методів і прийомів | | | | | |виконання робітниками | | | | | |операцій щодо управління | | | | | |покрівлею і кріплення в | | | | | |очисних вибоях, що | | | | | |оснащені вузькозахватними| | | | | |комбайнами та | | | | | |індивідуальним кріпленням| | | | | |на пологих і похилих | | | | | |пластах Донбасу | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |36 |НПАОП |Інструкція з безпечного | 17.10.81 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-5.31-81 |установлення шахтного | | | | | |рухомого складу на рейки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |37 |НПАОП |Інструкція з безпечної | 20.04.85 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-5.32-85 |експлуатації рейкових | | | | | |надгрунтових доріг у | | | | | |вугільних шахтах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |38 |НПАОП |Інструкція з техніки | 21.07.76 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-5.33-76 |безпеки при технічному | | | | | |обслуговуванні та ремонті| | | | | |устаткування вертикальних| | | | | |стовбурів шахт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |39 |НПАОП |Інструкція щодо виконання| 08.04.83 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-5.34-83 |захисного заземлення з | |Держгіртехнагляд СРСР | | | |використанням природних | | | | | |заземлювачів (у вугільних| | | | | |шахтах) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |40 |НПАОП |Інструкція з навчання | 30.05.95 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.35-95 |працівників шахт | Наказ N 79 | України | | | | | ( z0272-95 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 01.08.95 | Мін'юст | | | | | N 272/808 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |41 |НПАОП |Інструкція зі складання | 18.01.96 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-5.36-96 |паспортів виїмкової | Наказ N 7 | України | | | |дільниці, проведення та | | | | | |кріплення підземних | | | | | |виробок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |42 |НПАОП |Керівництво щодо боротьби| 30.10.90 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-7.05-90 |з ендогенними пожежами на| | | | | |шахтах Мінвуглепрому | | | | | |СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |43 |НПАОП |Вказівка про порядок і | 04.10.86 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-7.06-86 |контроль безпечного | | | | | |ведення гірничих робіт у | | | | | |небезпечних зонах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |44 |НПАОП |Методичні вказівки з | 03.06.87 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-7.07-87 |організації навчання | | | | | |гірників щодо | | | | | |користування | | | | | |саморятувальниками в | | | | | |димових камерах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |45 |НПАОП |Керівництво щодо | 20.12.93 |Держнаглядохоронпраці | | |10.0-7.08-93 |проектування вентиляції | Наказ N 131 | України | | | |вугільних шахт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |46 |НПАОП |Тимчасові вимоги безпеки | 05.07.82 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-7.09-82 |до основного | | | | | |гірничотранспортного | | | | | |обладнання для вугільних | | | | | |та сланцевих шахт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |47 |НПАОП |Тимчасові вимоги безпеки | 21.04.80 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-7.10-80 |до технології та засобів | | | | | |для спуску негабаритних | | | | | |вантажів під вантажними | | | | | |посудинами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |48 |НПАОП |Єдині вимоги до сигналів | 16.09.80 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-7.11-80 |і знаків у підземних | | | | | |виробках і на шахтному | | | | | |транспорті | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |49 |НПАОП |Типові рішення щодо | 28.10.83 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-7.12-83 |безпечного перевезення | | | | | |людей і вантажів | | | | | |локомотивами у виробках з| | | | | |нахилом від 0,005% до | | | | | |0,050% | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |50 |НПАОП |Тимчасові вимоги безпеки | 1983 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-7.13-83 |при експлуатації | | | | | |монорейкових доріг у | | | | | |вугільних шахтах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |51 |НПАОП |Єдині вимоги з безпечної | 25.12.81 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-7.14-81 |експлуатації перекидачів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |52 |НПАОП |Проект встановлення меж | 1984 | Мінвуглепром СРСР | | |10.0-7.15-84 |небезпечної зони і | | | | | |ведення гірничих робіт у | | | | | |небезпечній зоні біля | | | | | |затоплених виробок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |53 |НПАОП |Норми безпеки при | 08.12.83 | Мінвуглепром СРСР | | |10.2-3.01-83 |експлуатації | | | | | |електрообладнання на | | | | | |вугільних розрізах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |54 |НПАОП |Правила безпеки праці на | 26.03.87 |Міністерство паливної | | |10.3-1.01-87 |підприємствах торф'яної | | промисловості РРСФР | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |55 |НПАОП |Типові галузеві норми | 18.08.80 | Держкомпраці СРСР | | |10.3-3.01-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 241/П-9 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |торфозаготівельних та | | | | | |торфопереробних | | | | | |підприємств | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Видобування вуглеводнів (код КВЕД 11) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила безпеки в | 06.05.2008 | Держгірпромнагляд | | |11.1-1.01-08 |нафтогазодобувній | Наказ N 95 | | | | |промисловості України | ( z0497-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 02.06.2008 | Мін'юст України | | | | | N 497/15188 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила безпеки при | 28.03.90 | Газпром СРСР | | |11.1-1.07-90 |експлуатації засобів і | | | | | |систем автоматизації та | | | | | |управління в газовій | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила безпеки при | 11.03.86 | Мінгазпром СРСР | | |11.1-1.11-86 |експлуатації | |Держгіртехнагляд СРСР | | | |газопереробних заводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила безпеки при | 12.05.87 | Міннафтопром СРСР | | |11.1-1.14-87 |розвідуванні та | | | | | |розробленні нафтових і | | | | | |газових родовищ на | | | | | |континентальному шельфі | | | | | |СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Типові галузеві норми | 18.07.80 | Держкомпраці СРСР | | |11.1-3.24-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 241/П-9 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам підприємств | | | | | |нафтової і газової | | | | | |промисловості (буріння | | | | | |свердловин, видобуток | | | | | |нафти, газу, газового | | | | | |конденсату, озокериту, | | | | | |переробка природного і | | | | | |нафтового газу, газового | | | | | |конденсату, | | | | | |транспортування та | | | | | |зберігання нафти, | | | | | |нафтопродуктів і газу; | | | | | |підземна газифікація | | | | | |вугілля, нафтобази) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 21.08.85 | Держкомпраці СРСР | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 25.09.98 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 193 | України | | | | | ( z0674-98 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Інструкція з безпеки | 31.12.86 | Мінгазпром СРСР | | |11.1-5.02-86 |навантажувальних робіт | | | | | |при розвідці та розробці | | | | | |нафтових і газових | | | | | |родовищ на | | | | | |континентальному шельфі | | | | | |СРСР КД 51-01-22-86 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Єдині технічні правила | 09.09.82 | Мінгазпром | | |11.2-1.18-82 |ведення робіт при | | Міннафтопром | | | |будівництві свердловин на| | Мінгео СРСР | | | |нафтових, газових і | | | | | |газоконденсатних | | | | | |родовищах | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Видобування металевих руд (код КВЕД 13) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Інструкція щодо | 02.07.76 | Мінчормет СРСР | | |13.0-5.06-76 |навішування та безпечної | | Мінкольормет СРСР | | | |експлуатації гумотросових| | | | | |урівноважуючих канатів у | | | | | |вогнестійкому виконанні | | | | | |на скипових підйомах | | | | | |гірничорудних шахт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Інструкція з безпечного | 20.06.72 |Держгіртехнагляд СРСР | | |13.0-5.10-72 |використання самохідного | | | | | |(нерейкового) обладнання | | | | | |у підземних рудниках | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Видобування нерудних корисних копалин (код КВЕД 14) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1985 | Мінпромбудматеріалів | | |14.0-1.01-85 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |нерудній промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1982 | Мінпромбудматеріалів | | |14.0-1.02-85 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |промисловості нерудних | | | | | |будівельних матеріалів, | | | | | |графіту, каоліну, | | | | | |тальку | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Загальні вимоги охорони | 19.07.2006 | МНС України | | |14.3-7.02-06 |праці працівників | N 459 | | | | |гірничодобувних | ( z0943-06 ) | | | | |підприємств | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 04.08.2006 | Мін'юст | | | | | N 943/12817 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила охорони праці при| 22.06.79 | Міністерство шляхів | | |14.11-1.47-79 |виконанні робіт щодо | | СРСР | | | |захисних лісових | | | | | |насаджень на залізничному| | | | | |транспорті ЦП-3877 | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Харчова промисловість (код КВЕД 15) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 18.04.88 | Мінхлібопродуктів | | |15.0-1.01-88 |виробничої санітарії на | | СРСР | | | |підприємствах по | | | | | |зберіганню та переробці | | | | | |зерна Міністерства | | | | | |хлібопродуктів СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 26.03.2007 | Держгірпромнагляд | | |15.0-3.01-07 |спеціального одягу, | Наказ N 59 | | | | |спеціального взуття та | ( z0540-07 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |для працівників | | | | | |кондитерського, | | | | | |хлібопекарного та | | | | | |макаронного виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.05.2007 | Мін'юст | | | | | N 540/13807 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Типові норми безплатної | 10.06.98 |Держнаглядохоронпраці | | |15.0-3.02-98 |видачі спеціального | Наказ N 118 | України | | | |одягу, спеціального | ( z0450-98 ) | | | | |взуття та інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам елеваторної, | | | | | |борошномельно-круп'яної | | | | | |і комбікормової | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 14.07.98 | Мін'юст | | | | | N 450/2890 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Типові норми безплатної | 10.06.98 |Держнаглядохоронпраці | | |15.0-3.03-98 |видачі спеціального | Наказ N 116 | України | | | |одягу, спеціального | ( z0451-98 ) | | | | |взуття та інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам м'ясної і | | | | | |молочної промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 14.07.98 | Мін'юст | | | | | N 451/2891 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 03.07.2002 | Мінпраці України | | | | | Наказ N 305 | | | | | | ( z0616-02 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 30.07.2002 | Мін'юст | | | | | N 616/6904 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Типові галузеві норми | 10.06.98 |Держнаглядохоронпраці | | |15.0-3.09-98 |безплатної видачі | Наказ N 115 | України | | | |працівникам спеціального | ( z0446-98 ) | | | | |одягу, спеціального | | | | | |взуття та інших засобів | | | | | |індивідуального захисту в| | | | | |харчовій промисловості | | | | | |(олійно-жирове, спиртове,| | | | | |лікеро-горілчане, пиво- | | | | | |безалкогольне, тютюнове | | | | | |та тютюново- | | | | | |ферментаційне, | | | | | |парфюмерно-косметичне та | | | | | |ефіролійне виробництво) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 14.07.98 | Мін'юст | | | | | N 446/2886 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 26.03.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 59 | | | | | | ( z0540-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.05.2007 | Мін'юст | | | | | N 540/13807 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 17.11.77 |Мінм'ясомолпром СРСР | | |15.1-1.02-77 |при експлуатації | | | | | |водопровідних та | | | | | |каналізаційних споруд і | | | | | |мереж підприємств м'ясо- | | | | | |молочної та молочної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила з охорони праці | 02.10.84 |Мінм'ясомолпром СРСР | | |15.1-1.03-84 |працівників підприємств | | | | | |м'ясної промисловості від| | | | | |зараження бруцельозом | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила з охорони праці | 25.02.86 |Мінм'ясомолпром СРСР | | |15.1-1.04-86 |працівників підприємств | | | | | |м'ясної промисловості від| | | | | |зараження туберкульозом | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила охорони праці для| 05.05.99 |Держнаглядохоронпраці | | |15.1-1.06-99 |працівників | Наказ N 81 | України | | | |м'ясопереробних цехів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила охорони праці для| 05.05.99 |Держнаглядохоронпраці | | |15.1-1.07-99 |працівників виробництв | Наказ N 81 | України | | | |забою та первинної | | | | | |обробки тваринницької | | | | | |сировини | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Правила і норми техніки | 29.12.72 | Мінхарчопром СРСР | | |15.3-1.17-72 |безпеки та виробничої | | | | | |санітарії для | | | | | |харчоконцентратної і | | | | | |овочесушильної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Правила охорони праці для| 27.05.98 |Держнаглядохоронпраці | | |15.3-1.19-98 |плодоовочевих переробних | Наказ N 96 | України | | | |підприємств | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Правила безпеки для | 16.02.82 |Держгіртехнагляд СРСР | | |15.3-1.22-82 |виробництва сухого | | | | | |пектину | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила безпеки для | 22.04.97 |Держнаглядохоронпраці | | |15.4-1.06-97 |олійно-жирового | Наказ N 99 | України | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Правила безпеки та | 05.12.78 | Мінхарчопром СРСР | | |15.4-1.07-78 |виробничої санітарії у | | | | | |виробництві дистильованих| | | | | |натуральних жирних | | | | | |кислот | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Правила безпеки у | 14.08.97 |Держнаглядохоронпраці | | |15.4-1.09-97 |виробництві гідрованих | Наказ N 218 | України | | | |жирів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Правила безпеки у | 25.11.92 | Держгіртехнагляд | | |15.4-1.10-92 |виробництві олії методом | | України | | | |пресування та екстракції | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила охорони праці для| 22.07.99 |Держнаглядохоронпраці | | |15.5-1.05-99 |працівників підприємств | Наказ N 137 | України | | | |по переробці молока | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП 15.62- |Правила безпеки при | 15.12.97 |Держнаглядохоронпраці | | |1.04-97 |виробництві | Наказ N 306 | України | | | |крохмалепатокової | | | | | |продукції | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |ОСТ 46.3.4.198-85 | 1985 | Мінсільгосп СРСР | | |15.7-7.09-85 |Приготування та | | | | | |зберігання | | | | | |штучновисушених кормів. | | | | | |Вимоги безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |21 |НПАОП |Правила безпеки для | 22.04.97 |Держнаглядохоронпраці | | |15.8-1.14-97 |кондитерського | Наказ N 101 | України | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |22 |НПАОП |Правила безпеки для | 28.02.2002 | Мінпраці України | | |15.8-1.27-02 |виробництва хліба, | Наказ N 125 | | | | |хлібобулочних та | | | | | |макаронних виробів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОП |Правила охорони праці в | 06.12.96 |Держнаглядохоронпраці | | |15.83-1.05-96 |цукровому виробництві | Наказ N 210 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 26.12.75 | Мінхарчопром СРСР | | |15.86-1.15-75 |та виробничої санітарії | | | | | |для підприємств чайної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 12.06.74 | Мінхарчопром СРСР | | |15.89-1.12-74 |та виробничої санітарії | | | | | |для підприємств | | | | | |дріжджової промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |26 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 24.12.73 | Мінхарчопром СРСР | | |15.89-1.23-73 |та виробничої санітарії у| | | | | |виробництві харчових | | | | | |кислот | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 25.09.79 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |27 |НПАОП |Правила безпеки для | 22.04.97 |Держнаглядохоронпраці | | |15.9-1.11-97 |спиртового та лікеро- | Наказ N 100 | України | | | |горілчаного виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |28 |НПАОП |Правила безпеки при | 22.04.97 |Держнаглядохоронпраці | | |15.9-1.13-97 |виробництві солоду, пива | Наказ N 98 | України | | | |та безалкогольних напоїв | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |29 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 30.12.80 | Мінхарчопром СРСР | | |15.9-1.20-80 |та виробничої санітарії у| | | | | |виноробній промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |30 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 26.11.84 |Держгіртехнагляд СРСР | | |15.9-1.26-84 |виробничої санітарії для | Постанова | Мінхарчопром СРСР | | | |підприємств виноробної | N 58 | | | | |промисловості, які | | | | | |розміщені в підземних | | | | | |гірничих виробках | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Тютюнова промисловість (код КВЕД 16) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила безпеки для | 22.04.97 |Держнаглядохоронпраці | | |16.0-1.16-97 |тютюново-ферментаційного | Наказ N 102 | України | | | |виробництва | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Текстильна промисловість (код КВЕД 17) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Типові галузеві норми | 13.09.79 | Держкомпраці СРСР | | |17.0-3.01-79 |безплатної видачі | Постанова | Президіум ВЦРПС | | | |спеціального одягу, | N 394/П-9 | | | | |спеціального взуття та | | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |підприємств легкої | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.05.85 | Держкомпраці СРСР | | | | | Постанова | Президіум ВЦРПС | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 08.12.2008 | Держгірпромнагляд | | |17.0-3.02-08 |спеціального одягу, | Наказ N 263 | | | | |спеціального взуття та | ( z1253-08 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам текстильного | | | | | |(бавовняного) | | | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.12.2008 | Мін'юст | | | | | N 1253/15944 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Єдині вимоги безпеки до | 1970 | Мін'юст | | |17.0-7.01-70 |будови та експлуатації | | | | | |цехового транспорту | | | | | |підприємств текстильної | | | | | |та легкої промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |ОСТ 17-943-83 Процеси | 1983 | Мінлегпром СРСР | | |17.0-7.12-83 |виробничі підприємств | | | | | |текстильно-галантерейної | | | | | |промисловості. Вимоги | | | | | |безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила охорони праці у | 09.12.2008 | Держгірпромнагляд | | |17.2-1.01-08 |вовняному виробництві | Наказ N 269 | | | | | | ( z1254-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.12.2008 | Мін'юст | | | | | 1254/15945 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 10.11.2008 | Держгірпромнагляд | | |17.2-3.01-08 |спеціального одягу, | Наказ N 240 | | | | |спеціального взуття та | ( z1136-08 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам вовняного | | | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 26.11.2008 | Мін'юст | | | | | N 1136/15827 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила охорони праці для| 22.11.2006 | Держгірпромнагляд | | |17.6-1.11-06 |підприємств трикотажної | N 4 | | | | |галузі промисловості | ( z1301-06 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 11.12.2006 | Мін'юст | | | | | N 1301/13175 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 10.11.2008 | Держгірпромнагляд | | |17.6-3.01-08 |спеціального одягу, | Наказ N 239 | | | | |спеціального взуття та | ( z1135-08 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам трикотажного | | | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 26.11.2008 | Мін'юст | | | | | N 1135/15826 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила охорони праці для| 19.06.2007 | Держгірпромнагляд | | |17.11-1.01-07 |працівників бавовняного | Наказ N 135 | | | | |виробництва | ( z0776-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 06.07.2007 | Мін'юст | | | | | N 776/14043 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |ОСТ 17-976-84 Процеси | 1984 | Мінлегпром СРСР | | |17.14-7.13-84 |виробничі підприємств | | | | | |льняної промисловості. | | | | | |Вимоги безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |ОСТ 17-346-85 Процеси | 1985 | Мінлегпром СРСР | | |17.15-7.06-85 |виробничі підприємств | | | | | |шовкової промисловості. | | | | | |Вимоги безпек | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |ОСТ 17-64-85 Процеси | 1985 | Мінлегпром СРСР | | |17.25-7.01-85 |виробничі підприємств | | | | | |конопле-джутової | | | | | |промисловості. Вимоги | | | | | |безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |ОСТ 17-361-85 Процеси | 1985 | Мінлегпром СРСР | | |17.53-7.08-85 |виробничі підприємств | | | | | |валяльно-повстяної | | | | | |промисловості. Вимоги | | | | | |безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила охорони праці у | 09.12.2008 | Держгірпромнагляд | | |17.53-1.01-08 |виробництві нетканих | Наказ N 270 | | | | |матеріалів | ( z1258-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.12.2008 | Мін'юст | | | | | N 1258/15949 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво готового одягу та хутра (код КВЕД 18) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці для| 22.11.2006 | Держгірпромнагляд | | |18.2-1.03-06 |швейного виробництва | Наказ N 5 | | | | | | ( z1292-06 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 08.12.2006 | Мін'юст | | | | | N 1292/13166 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |ОСТ 17-984-84 Процеси | 1984 | Мінлегпром СРСР | | |18.3-7.10-84 |виробничі підприємств | | | | | |хутряної та овчиношубної | | | | | |промисловості. Вимоги | | | | | |безпеки | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво шкіри та шкіряного взуття (код КВЕД 19) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці для| 19.06.2007 | Держгірпромнагляд | | |19.0-1.01-07 |працівників шкіряного | Наказ N 136 | | | | |виробництва | ( z0760-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 04.07.2007 | Мін'юст | | | | | N 760/14027 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 29.10.2007 | Держгірпромнагляд | | |19.0-3.01-07 |спеціального одягу, | N 249 | | | | |спеціального взуття та | ( z1266-07 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам шкіряної | | | | | |галузі промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 13.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1266/14533 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |ОСТ 17-54-85 Процеси | 1985 | Мінлегпром СРСР | | |19.2-7.07-85 |виробничі підприємств | | | | | |шкіргалантерейної | | | | | |промисловості. Вимоги | | | | | |безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила охорони праці при| 09.12.2008 | Держгірпромнагляд | | |19.3-1.01-08 |виробництві взуття | Наказ N 271 | | | | | | ( z1255-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.12.2008 | Мін'юст | | | | | N 1255/15946 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 29.10.2007 | Держгірпромнагляд | | |19.3-3.01-07 |спеціального одягу, | N 248 | | | | |спеціального взуття та | ( z1265-07 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам взуттєвої | | | | | |галузі промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 13.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1265/14532 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |ОСТ 17-212-87 Процеси | 1987 | Мінлегпром СРСР | | |19.3-7.12-87 |виробництва гуми для низу| | | | | |взуття. Вимоги безпеки | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво і оброблення деревини (код КВЕД 20) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці в | 31.01.2005 |Держнаглядохоронпраці | | |20.0-1.02-05 |деревообробній | Наказ N 20 | України | | | |промисловості | ( z0306-05 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 16.03.2005 | Мін'юст | | | | |за N 306/10586 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 31.01.2005 |Держнаглядохоронпраці | | |20.0-3.10-05 |спеціального одягу, | Наказ N 19 | України | | | |спеціального взуття та | ( z0257-05 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |для працівників | | | | | |деревообробної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 22.02.2005 | Мін'юст | | | | | за N 257/10537 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 07.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 259 | | | | | | ( z1278-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 16.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1278/14545 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила безпечної | 25.05.72 | Мінліспром СРСР | | |20.1-1.01-72 |експлуатації посудин- | | | | | |наповнювачів гідравлічних| | | | | |пресів ПР6 і ПР6Л у | | | | | |виробництві | | | | | |деревостружкових плит | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Целюлозно-паперова промисловість (код КВЕД 21) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила з охорони праці у| 1987 |Мінліспапірпром СРСР | | |21.0-1.01-87 |целюлозно-паперовій | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Типові галузеві норми | 18.08.80 | Держкомпраці СРСР | | |21.0-3.47-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 241/П-9 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |целюлозно-паперового, | | | | | |гідролізного та | | | | | |лісохімічного | | | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Видавнича справа (код КВЕД 22) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці для| 18.07.96 |Держнаглядохоронпраці | | |22.1-1.01-96 |видавництв і редакцій | Наказ N 122 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила охорони праці для| 03.12.2007 | Держгірпромнагляд | | |22.1-1.02-07 |підприємств та | Наказ N 287 | | | | |організацій поліграфічної| ( z1395-07 ) | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 26.12.2007 | Мін'юст | | | | | N 1395/14662 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Типові галузеві норми | 1985 | Держкомвидав СРСР | | |22.1-3.03-85 |безплатної видачі | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |спеціального одягу, | | | | | |спеціального взуття та | | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Типові галузеві норми | 18.08.80 | Держкомпраці СРСР | | |22.2-3.44-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 241/П-9 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |поліграфічного | | | | | |виробництва та книжкової | | | | | |торгівлі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 17.12.84 | | | | | | Постанова | | | | | | N 363/П-1577 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Коксохімічна і нафтопереробна промисловість (код КВЕД 23) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила безпеки в | 10.06.2008 | Держгірпромнагляд | | |23.1-1.01-08 |коксохімічному | N 135 | | | | |виробництві | ( z0575-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 03.07.2008 | Мін'юст | | | | | N 575/15266 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Інструкція з організації | 19.09.86 |Міннафтохімпром СРСР | | |23.1-5.01-86 |безпечного проведення | | | | | |газонебезпечних робіт на | | | | | |підприємствах | | | | | |Міннафтохімпрому СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила безпеки під час | 1976 |Держгіртехнагляд СРСР | | |23.2-1.01-76 |експлуатації установок | | | | | |підготовки нафти на | | | | | |підприємствах нафтової | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила будови і | 1991 |Держгірпроматомнагляд | | |23.2-1.02-91 |безпечної експлуатації | | СРСР | | | |факельних систем | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила безпеки при | 01.01.73 |Міннафтохімпром СРСР | | |23.2-1.10-73 |експлуатації | | | | | |нафтогазопереробних | | | | | |заводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Нормативні вимоги з | 11.02.72 |Міннафтохімпром СРСР | | |23.2-3.01-72 |техніки безпеки до | | | | | |центрифуг періодичної | | | | | |дії, які встановлюються у| | | | | |вибухонебезпечних | | | | | |приміщеннях | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Типові галузеві норми | 23.09.80 | Держкомпраці СРСР | | |23.2-3.25-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 269/П-10 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |нафтопереробної та | | | | | |нафтохімічної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 21.08.85 | Держкомпраці СРСР | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 25.09.98 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 193 | України | | | | | ( z0674-98 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Інструкція з безпечної | 1983 |Міннафтохімпром СРСР | | |23.2-5.03-83 |експлуатації очисних | | | | | |споруд підприємств | | | | | |Міннафтохімпрому СРСР | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Хімічне виробництво (код КВЕД 24) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці в | 14.05.2008 | Держгірпромнагляд | | |24.0-1.01-08 |содовій промисловості | Наказ N 103 | | | | | | ( z0466-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 28.05.2008 | Мін'юст | | | | | N 466/15157 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила охорони праці під| 11.01.2005 |Держнаглядохоронпраці | | |24.0-1.19-05 |час експлуатації | Наказ N 2 | України | | | |магістральних | ( z0146-05 ) | | | | |трубопроводів для | | | | | |транспортування рідкого | | | | | |аміаку (аміакопроводів) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 02.02.2005 | Мін'юст | | | | | за N 146/10426 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 226 | | | | | | ( z1231-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 31.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1231/14498 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 07.09.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |24.0-3.01-04 |спеціального одягу, | Наказ N 194 | України | | | |спеціального взуття та | ( z1362-04 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам хімічних | | | | | |виробництв | | | | | |(Частина 1) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 26.10.2004 | Мін'юст | | | | | N 1362/9961 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 13.12.2007 | Держгірпромнагляд | | |24.0-3.03-07 |спеціального одягу, | Наказ N 305 | | | | |спеціального взуття та | ( z0264-08 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам хімічних | | | | | |виробництв | | | | | |(Частина 2) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 31.03.2008 | Мін'юст | | | | | N 264/14955 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Типове положення з | 15.11.77 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.0-4.02-77 |організації контролю | | | | | |повітряного середовища на| | | | | |підконтрольних | | | | | |Держгіртехнагляду СРСР | | | | | |об'єктах з хімічними | | | | | |процесами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Рекомендації щодо | 05.01.89 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.0-7.01-89 |визначення рівня | | | | | |вибухонебезпечності | | | | | |хіміко-технологічних | | | | | |об'єктів та їх | | | | | |протиаварійного захисту | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво базової хімічної продукції (код КВЕД 24.1) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 7 |НПАОП |Правила безпеки при | 17.02.81 |Президія Академії наук| | |24.1-1.02-81 |роботі з епоксидними | | СРСР | | | |смолами в установах, | | | | | |організаціях і на | | | | | |підприємствах АН СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила безпеки при | 21.04.81 |Президія Академії наук| | |24.1-1.03-81 |застосуванні та | | СРСР | | | |зберіганні дихлоретану в | | | | | |установах, організаціях і| | | | | |на підприємствах АН СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила безпеки при | 16.09.81 |Президія Академії наук| | |24.1-1.04-81 |роботі з хлорною кислотою| | СРСР | | | |та перхлоратами в | | | | | |установах, організаціях і| | | | | |на підприємствах АН СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила безпеки для | 1977 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.1-1.05-77 |виробництв неорганічних | | | | | |хімічних реактивів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Правила безпеки при | 07.12.81 |Президія Академії наук| | |24.1-1.08-81 |роботі і зберіганні | | СРСР | | | |лужних металів в | | | | | |установах, організаціях і| | | | | |на підприємствах АН СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Правила безпеки при | 19.06.73 | Мінхіммаш СРСР | | |24.1-1.09-73 |виробництві, зберіганні | | | | | |та роботі з воднем | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Правила безпеки для | 09.09.87 | Мінмашинобудування | | |24.1-1.10-87 |кислотних виробництв | | СРСР | | | |галузі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила безпеки для | 1981 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.1-1.12-81 |виробництва синтетичного | | | | | |каучуку та синтетичного | | | | | |етилового спирту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Правила безпеки для | 1980 | Мінхімпром СРСР | | |24.1-1.14-80 |виробництв основної | | | | | |хімічної промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Правила безпеки при | 27.12.77 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.1-1.15-77 |виробництві органічних | | | | | |хімічних реактивів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Правила безпеки при | 24.07.75 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.1-1.16-75 |виробництві перекису | | | | | |водню, йоду, брому, | | | | | |амінок, хлористого | | | | | |водню, фреонів та | | | | | |фтормономерів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила безпеки, | 1985 | Мінсудпром СРСР | | |24.1-1.17-85 |зберігання, перевезення | | | | | |і використання | | | | | |сильнодіючих отруйних | | | | | |речовин і хлору на | | | | | |підприємствах галузі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Правила безпеки при | 29.10.93 |Держнаглядохоронпраці | | |24.1-1.24-93 |виробництві, зберіганні, | Наказ N 105 | України | | | |транспортуванні та | | | | | |застосуванні хлору | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 08.02.95 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 14 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |Правила безпеки при | 12.04.88 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.1-1.30-88 |виробництві та споживанні| | | | | |продуктів розділення | | | | | |повітря | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |21 |НПАОП |Правила безпеки при | 13.01.83 |Президія Академії наук| | |24.1-1.31-83 |роботі з талієм та його | | СРСР | | | |сполуками в установах, | | | | | |організаціях і на | | | | | |підприємствах АН СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |22 |НПАОП |Типові галузеві норми | 23.09.80 | Держкомпраці СРСР | | |24.1-3.17-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 296/П-10 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |станцій і цехів по | | | | | |виробленню генераторного | | | | | |газу | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОП |Інструкція щодо заходів | 22.12.86 |Міннафтохімпром СРСР | | |24.1-5.05-86 |безпеки під час роботи з | | | | | |метанолом на | | | | | |підприємствах і в | | | | | |організаціях | | | | | |Міннафтохімпрому СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОП |Інструкція щодо заходів | 25.11.86 | Мінхімпром СРСР | | |24.1-5.06-86 |безпеки при роботі з | | | | | |метанолом на | | | | | |підприємствах і в | | | | | |організаціях Мінхімпрому | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОП |Типовий план ліквідації | 01.04.85 | Мінхімпром СРСР | | |24.1-7.04-85 |аварій з рідким хлором | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |26 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 04.05.70 | ЦК профспілки | | |24.11-1.01-70 |на заводах сухого льоду | |робітників харчопрому | | | |та рідкої вуглекислоти | | СРСР | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |27 |НПАОП |Правила безпеки при | 13.10.78 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.11-1.03-78 |виробництві водню методом| | | | | |електролізу води | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |28 |НПАОП |Правила безпеки при | 19.06.73 | Мінхіммаш СРСР | | |24.11-1.09-73 |виробництві, зберіганні | | | | | |та роботі з воднем | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |29 |НПАОП |Правила безпеки при | 16.05.84 | ЦК профспілки | | |24.11-1.18-84 |виробництві, зберіганні | | робітників | | | |та роботі з воднем | | авіаоборонпрому | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |30 |НПАОП |Правила безпеки при | 23.01.79 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.13-1.01-79 |виробництві фосфору та | | | | | |його неорганічних сполук | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |31 |НПАОП |Правила безпеки для | 19.09.78 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.14-1.02-78 |наземних складів | | Мінхімпром СРСР | | | |синтетичного рідкого | | | | | |аміаку | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |32 |НПАОП |Правила безпеки для | 19.08.76 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.15-1.18-76 |неорганічних виробництв | | Мінхімпром СРСР | | | |азотної промисловості | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво лаків та фарб (код КВЕД 24.3) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |33 |НПАОП |Правила безпеки для | 13.03.73 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.3-1.17-73 |виробництва лакофарбової | | Мінхімпром СРСР | | | |промисловості | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Фармацевтичне виробництво (код КВЕД 24.4) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |34 |НПАОП |Правила безпеки для | 24.04.79 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.4-1.01-79 |виробництв | | | | | |мікробіологічної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |35 |НПАОП |Типові галузеві норми | 23.09.80 | Держкомпраці СРСР | | |24.4-3.37-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 296/П-10 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |виробництв медикаментів, | | | | | |медичних і біологічних | | | | | |препаратів і матеріалів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |36 |НПАОП |Типові галузеві норми | 18.08.80 | Держкомпраці СРСР | | |24.4-3.38-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 241/П-9 | | | | |інших засобів | ( v0241400-80 )| | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |мікробіологічної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |37 |НПАОП |Типові галузеві норми | 18.08.80 | Держкомпраці СРСР | | |24.4-3.39-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 241/П-9 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |установ охорони здоров'я | | | | | |та соціального | | | | | |забезпечення медичних | | | | | |науково-дослідних установ| | | | | |та учбових закладів, | | | | | |виробництв бактеріальних | | | | | |і біологічних препаратів,| | | | | |матеріалів, учбових | | | | | |наочних посібників по | | | | | |заготівлі, вирощуванню та| | | | | |обробці медичних п'явок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 06.11.86 | | | | | | Постанова | | | | | | N 476/П-12 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво мила, парфумерії, очищувальних засобів | | | (код КВЕД 24.5) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |38 |НПАОП |Правила безпеки при | 27.09.90 | Мінмедбіопром СРСР | | |24.5-1.02-90 |виробництві парфюмерно- | | | | | |косметичних виробів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |39 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 05.12.78 | Мінхарчопром СРСР | | |24.5-1.21-78 |та виробничої санітарії у| | | | | |виробництві синтетичних | | | | | |миючих засобів | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво інших хімічних продуктів (код КВЕД 24.6) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |40 |НПАОП |Правила безпеки при | 26.11.82 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.66-1.01-82 |виробництві | | Мінкольормет СРСР | | | |напівпровідникових | | | | | |матеріалів (германію і | | | | | |кремнію) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |41 |НПАОП |Правила безпеки при | 13.05.87 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.66-1.02-87 |виробництві кристалічного| | Мінкольормет СРСР | | | |кремнію та | | | | | |електротехнічного | | | | | |силуміну | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |42 |НПАОП |Правила з охорони праці у| 30.12.70 | Мінрадіопром СРСР | | |24.66-1.09-70 |виробництві покриттів | | | | | |металевих і неметалевих | | | | | |неорганічних | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |43 |НПАОП |Правила безпеки при | 08.02.79 |Держгіртехнагляд СРСР | | |24.66-1.10-79 |виробництві | | | | | |елементоорганічних | | | | | |сполук | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Гумова та пластмасова промисловість (код КВЕД 25) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | |25.1-3.01-07 |спеціального одягу, | Наказ N 223 | | | | |спеціального взуття та | ( z1338-07 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам на | | | | | |підприємствах | | | | | |гумотехнічної галузі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 03.12.2007 | Мін'юст України | | | | | N 1338/14605 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1984 | Мінпромбудматеріалів | | |25.2-1.01-84 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |покрівельній | | | | | |гідроізоляційній | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1985 | Мінпромбудматеріалів | | |25.2-1.02-85 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |виробництві будівельних | | | | | |матеріалів та виробів з | | | | | |полімерної сировини | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 1987 | Мінавіапром СРСР | | |25.2-1.08-87 |автоклавному витоплюванні| | | | | |модельної маси парою | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 1979 | Мінавіапром СРСР | | |25.2-1.09-79 |автоклавному формуванні | | | | | |полімерних матеріалів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила безпеки при | 29.12.70 | Мінрадіопром СРСР | | |25.2-1.10-70 |пресуванні та доробленні | | | | | |деталей з пластичних мас | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1976 | Мінсудпром СРСР | | |25.2-1.15-76 |виробничої санітарії при | | ЦК галузевої | | | |роботі з | | профспілки | | | |пінополіуретаном | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1980 | Мінсудпром СРСР | | |25.2-1.16-80 |виробничої санітарії при | | ЦК галузевої | | | |виготовленні форм і | | профспілки | | | |стержнів із піщано- | | | | | |смоляних сумішей | | | | | |холодного отвердіння | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 26.12.90 | Мінавіапром СРСР | | |25.2-1.23-90 |автоклавному формуванні і| | | | | |склеюванні деталей і | | | | | |агрегатів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 27.12.90 | Мінавіапром СРСР | | |25.2-1.35-90 |роботі з полімерними | | | | | |композитними матеріалами | | | | | |(ПКМ) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 22.01.85 | Міноборонпром СРСР | | |25.2-1.36-85 |при роботі з епоксидними | | | | | |смолами і матеріалами на | | | | | |їх основі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |ОСТ 15 337-85 Процеси | 1985 | Мінрибгосп СРСР | | |25.2-7.27-85 |виробництва навплавів із | | | | | |пінополіетилена. Вимоги | | | | | |безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |ОСТ 17-976-84 Процеси | 1984 | Мінлегпром СРСР | | |25.24-7.03-84 |виробничі підприємств | | | | | |фурнітурної | | | | | |промисловості. Вимоги | | | | | |безпеки | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво неметалевих мінеральних виробів (код КВЕД 26) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1981 | Мінпромбудматеріалів | | |26.1-1.01-81 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |скляній промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1981 | Мінпромбудматеріалів | | |26.1-1.02-81 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |виробництві кварцового | | | | | |скла та виробів з нього | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1975 | Мінтрансбуд СРСР | | |26.0-1.07-75 |виробничої санітарії при | | | | | |виробництві цегли та | | | | | |вапна | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила охорони праці на | 29.03.2001 | Мінпраці України | | |26.0-1.09-01 |підприємствах з | Наказ N 146 | | | | |виготовлення дорожньо- | | | | | |будівельних матеріалів та| | | | | |виробів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 11.12.2007 | Держгірпромнагляд | | |26.0-3.01-07 |спеціального одягу, | Наказ N 298 | | | | |спеціального взуття та | ( z1410-07 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам, зайнятим на | | | | | |підприємствах | | | | | |промисловості будівельних| | | | | |матеріалів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 26.12.2007 | Мін'юст | | | | | N 1410/14677 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Типові галузеві норми | 18.08.80 | Держкомпраці СРСР | | |26.0-3.29-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 241/П-9 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |промисловості будівельних| | | | | |матеріалів, підприємств | | | | | |скляної і фарфоро- | | | | | |фаянсової промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | Постанова | | | | | | N 476/П-12 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 30.01.2006 | МНС України | | |26.1-3.01-06 |спеціального одягу, | Наказ N 41 | | | | |спеціального взуття та | ( z0124-06 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам, зайнятим на | | | | | |підприємствах скляної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 13.02.2006 | Мін'юст | | | | | N 124/11198 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 22.01.85 | Міноборонпром СРСР | | |26.14-1.07-85 |при роботі з скловолокном| | | | | |і склотканиною | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила охорони праці для| 19.06.2007 | Держгірпромнагляд | | |26.2-1.01-07 |працівників фарфоро- | Наказ N 137 | | | | |фаянсової промисловості | ( z0761-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 04.07.2007 | Мін'юст | | | | | N 761/14028 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1982 | Мінпромбудматеріалів | | |26.22-1.04-82 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |санітарно-технічній | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1969 | Мінважмаш СРСР | | |26.23-1.33-69 |промсанітарії на | | | | | |підприємствах | | | | | |електрокерамічного | | | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Правила безпеки у | 19.02.97 |Держнаглядохоронпраці | | |26.26-1.08-97 |вогнетривному | Наказ N 30 | України | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Правила з охорони праці | 28.08.2003 |Держнаглядохоронпраці | | |26.30-1.04-03 |для працівників | Наказ N 159 | України | | | |асфальтобетонних заводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1981 | Мінпромбудматеріалів | | |26.4-1.01-81 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |промисловості будівельної| | | | | |кераміки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1979 | Мінпромбудматеріалів | | |26.5-1.01-79 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |цементній промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1984 | Мінпромбудматеріалів | | |26.6-1.01-84 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |виробництві силікатного | | | | | |бетону автоклавного | | | | | |твердіння | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Правила охорони праці для| 28.12.2000 | Мінпраці України | | |26.6-1.02-00 |працівників бетонних і | Наказ N 375 | | | | |залізобетонних заводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1984 | Мінпромбудматеріалів | | |26.6-1.04-84 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |промисловості стінових та| | | | | |в'яжучих матеріалів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1985 | Мінпромбудматеріалів | | |26.6-1.05-85 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |промисловості збірних | | | | | |залізобетонних та | | | | | |бетонних конструкцій і | | | | | |виробів. Виробництво | | | | | |труб, шпал та опор | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1982 | Мінпромбудматеріалів | | |26.65-1.01-82 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |азбестоцементній | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |21 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1981 | Мінпромбудматеріалів | | |26.65-1.02-81 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |азбестовій промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |22 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1985 | Мінпромбудматеріалів | | |26.7-1.01-85 |виробничої санітарії під | | СРСР | | | |час обробки природного | | | | | |каменю | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОП |Обробка природного каменю| 1984 | Мінжитлокомунгосп | | |26.7-7.05-84 |способами сколювання. | | УРСР | | | |Вимоги безпеки РТМ 204 | | | | | |УРСР 091-84 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОП |Дроблення гірничої маси | 1984 | Мінжитлокомунгосп | | |26.7-7.06-84 |на щебінь. Вимоги безпеки| | УРСР | | | |РТМ 204 УРСР 090-84 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОП |Єдині вимоги з техніки | 25.06.73 |Мінверстатопром СРСР | | |26.8-7.05-73 |безпеки у виробництві | | | | | |алмазного інструменту і | | | | | |порошків | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |26 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1983 | Мінпромбудматеріалів | | |26.82-1.01-83 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |промисловості | | | | | |теплоізоляційних | | | | | |матеріалів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |27 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1985 | Мінпромбудматеріалів | | |26.82-1.02-85 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |промисловості пористих | | | | | |наповнювачів | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Металургія (код КВЕД 27) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці в | 22.12.2009 | Держгірпромнагляд | | |27.0-1.01-08 |металургійній | Наказ N 289 | | | | |промисловості | ( z0087-09 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.01.2009 | Мін'юст України | | | | | N 87/16103 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 27.08.2008 | Держгірпромнагляд | | |27.0-3.01-08 |спеціального одягу, | Наказ N 187 | | | | |спеціального взуття та | ( z0918-08 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам металургійної| | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 01.10.2008 | Мін'юст | | | | | N 918/15609 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Положення про | 23.05.90 | Держпроматомнагляд | | |27.0-4.02-90 |застосування нарядів- | | СРСР | | | |допусків при виконанні | | Мінмет СРСР | | | |робіт підвищеної | | | | | |небезпеки на | | | | | |підприємствах та в | | | | | |організаціях Міністерства| | | | | |металургії СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила безпеки у | 19.05.97 |Держнаглядохоронпраці | | |27.1-1.02-97 |доменному виробництві | Наказ N 135 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила безпеки у | 19.02.97 |Держнаглядохоронпраці | | |27.1-1.03-97 |сталеплавильному | Наказ N 33 | України | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила безпеки у | 19.02.97 |Держнаглядохоронпраці | | |27.1-1.04-97 |прокатному виробництві | Наказ N 34 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила техніки безпеки в| 07.08.81 | Мінчормет СРСР | | |27.1-1.05-81 |водних господарствах | | | | | |підприємств чорної | | | | | |металургії | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила охорони праці під| 20.08.2008 | Держгірпромнагляд | | |27.1-1.06-08 |час ремонту устаткування | Наказ N 183 | | | | |на підприємствах чорної | ( z0863-08 ) | | | | |металургії | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 16.09.2008 | Мін'юст | | | | | N 863/15554 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила безпеки у | 18.03.86 |Держгіртехнагляд СРСР | | |27.1-1.09-86 |газовому господарстві | | | | | |підприємств чорної | | | | | |металургії (ПБГЧМ-86) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 1989 | Мінчормет СРСР | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила безпеки в | 27.03.2007 | Держгірпромнагляд | | |27.1-1.10-07 |газовому господарстві | N 61 | | | | |коксохімічних підприємств| ( z0441-07 ) | | | | |і виробництв | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 28.04.2007 | Мін'юст України | | | | | N 441/13708 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Правила техніки безпеки в| 1969 | ЦК профспілки | | |27.1-1.46-69 |мартенівському і | | робітників | | | |електросталеплавильному | | авіаоборонпрому | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Типова інструкція з | 1981 | Мінчормет СРСР | | |27.1-5.01-81 |безпеки праці для | | | | | |робітників прокатного | | | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Типова інструкція з | 1981 | Мінчормет СРСР | | |27.1-5.02-81 |безпеки праці для | | | | | |професій сталеплавильного| | | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Типова інструкція з | 1981 | Мінчормет СРСР | | |27.1-5.04-81 |безпеки праці для | | | | | |робітників доменного | | | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Інструкція щодо будови та| 1980 | Мінчормет СРСР | | |27.1-5.07-80 |безпечної експлуатації | | | | | |установок випарного | | | | | |охолодження металургійних| | | | | |печей | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Інструкція з безпечного | 19.04.96 |Держнаглядохоронпраці | | |27.1-5.08-96 |проведення підривних | Наказ N 62 | України | | | |робіт на металургійних | | | | | |підприємствах | | | | | |Міністерства | | | | | |промисловості України | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Правила безпеки у | 10.03.87 |Держгіртехнагляд СРСР | | |27.2-1.06-87 |трубному виробництві | | Мінчормет СРСР | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила безпеки у | 19.02.97 |Держнаглядохоронпраці | | |27.35-1.05-97 |феросплавному | Наказ N 32 | України | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Правила безпеки при | 29.11.73 |Держгіртехнагляд СРСР | | |27.35-1.12-73 |виробництві залізного | | | | | |порошку методом | | | | | |відновлення (твердим чи | | | | | |комбінованим | | | | | |відновлювачем) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 1991 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |Правила безпеки при | 24.06.86 |Держгіртехнагляд СРСР | | |27.4-1.01-86 |виробництві магнію | | Мінкольормет СРСР | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |21 |НПАОП |Правила безпеки при | 26.09.89 |Держгіртехнагляд СРСР | | |27.4-1.02-89 |виробництві нікелю, міді | | Мінкольормет СРСР | | | |та кобальту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |22 |НПАОП |Правила безпеки при | 24.12.85 |Держгіртехнагляд СРСР | | |27.4-1.03-85 |виробництві твердих | | Мінкольормет СРСР | | | |сплавів і тугоплавких | | | | | |металів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОП |Правила безпеки при | 25.05.76 |Держгіртехнагляд СРСР | | |27.4-1.04-76 |виробництві алюмінію | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 1984 | Мінкольормет СРСР | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОП |Правила безпеки при | 27.08.74 |Держгіртехнагляд СРСР | | |27.4-1.05-74 |виробництві цирконію, | | Мінкольормет СРСР | | | |гафнію та їх сполук | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОП |Правила безпеки при | 28.06.77 |Держгіртехнагляд СРСР | | |27.4-1.06-77 |виробництві олова і | | Мінкольормет СРСР | | | |сплавів на його основі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |26 |НПАОП |Правила безпеки при | 11.09.79 | Держгіртехнагляд | | |27.4-1.07-79 |виробництві порошків та | | Мінкольормет СРСР | | | |пудр з алюмінію, магнію | | | | | |та сплавів на їх основі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |27 |НПАОП |Правил безпеки для | 12.03.2007 | Держгірпромнагляд | | |27.4-1.08-07 |виробництв з виготовлення| Наказ N 41 | | | | |та використання | ( z0504-07 ) | | | | |алюмінієвої пудри, газо- | | | | | |і водорозпилених | | | | | |порошків алюмінію та його| | | | | |сплавів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 15.05.2007 | Мін'юст | | | | | N 504/3771 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |28 |НПАОП |Правила безпеки при | 27.09.77 |Держгіртехнагляд СРСР | | |27.4-1.09-77 |виробництві сурми та її | | Мінкольормет СРСР | | | |сполук | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |29 |НПАОП |Правила безпеки при | 25.11.80 |Держгіртехнагляд СРСР | | |27.4-1.10-80 |виробництві ртуті | | Мінкольормет СРСР | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |30 |НПАОП |Правила безпеки у | 22.08.2006 | МНС України | | |27.4-1.11-06 |виробництві свинцю та | Наказ N 549 | | | | |цинку | ( z1273-06 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 06.12.2006 | Мін'юст | | | | | N 1273/13147 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |31 |НПАОП |Правила безпеки при | 22.08.2006 | МНС України | | |27.4-1.12-06 |виробництві та переробці | N 548 | | | | |титану | ( z1272-06 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 06.12.2006 | Мін'юст | | | | | N 1272/13146 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |32 |НПАОП |Правила безпеки при | 03.07.62 | ЦК профспілки | | |27.4-1.42-62 |виплавці та обробці | | робітників | | | |титану і його сплавів | | авіаоборонпрому | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |33 |НПАОП |ОСТ 48.264-86 Огородження| 1986 | Мінкольормет СРСР | | |27.4-7.15-86 |рухомих частин | | | | | |устаткування. Загальні | | | | | |технічні вимоги | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |34 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 06.06.86 | Мінхіммаш СРСР | | |27.5-1.05-86 |і виробничої санітарії в | | | | | |ливарному виробництві | | | | | |підприємств хімічного | | | | | |машинобудування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |35 |НПАОП |Правила безпеки на | 1979 | Мінчормет СРСР | | |27.5-1.13-79 |залізничному транспорті | | | | | |підприємств системи | | | | | |Мінчормету СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |36 |НПАОП |Правила безпеки у | 19.02.97 |Держнаглядохоронпраці | | |27.5-1.15-97 |ливарному виробництві | Наказ N 31 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |37 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 16.12.89 | Мінавіапром СРСР | | |27.5-1.33-89 |при литті сталей і | | | | | |жаротривких сплавів за | | | | | |моделями, що | | | | | |виплавляються | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |38 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1961 | ЦК профспілки | | |27.5-1.43-61 |виробничої санітарії при | | робітників | | | |роботі в ливарних цехах і| | авіаоборонпрому | | | |цехах переплаву | | | | | |алюмінієвих сплавів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |39 |НПАОП |Правила безпеки при литті| 1961 | ЦК профспілки | | |27.5-1.44-61 |та обробці свинцево- | | робітників | | | |цинкових штампів | | авіаоборонпрому | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |40 |НПАОП |Правила безпеки при | 1961 | ЦК профспілки | | |27.5-1.45-61 |роботі в ливарних цехах | | робітників | | | |стального, чавунного та | | авіаоборонпрому | | | |бронзового лиття | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |41 |НПАОП |ОСТ 14.55-79 Бірочна | 1979 | Мінчормет СРСР | | |27.5-6.01-79 |система на підприємствах | | | | | |чорної металургії. | | | | | |Основні положення. | | | | | |Порядок застосування | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Оброблення металу (код КВЕД 28) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Галузеві правила з | 1990 | Мінсільгоспмаш СРСР | | |28.0-1.01-90 |техніки безпеки і | | | | | |виробничої санітарії при | | | | | |холодній обробці металів | | | | | |на металорізальних | | | | | |верстатах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 05.07.83 | Мінхіммаш СРСР | | |28.0-1.02-83 |і виробничої санітарії | | | | | |при холодній обробці | | | | | |металів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила охорони праці у | 29.12.2008 | Держгірпромнагляд | | |28.0-1.03-08 |метизному виробництві | Наказ N 301 | | | | | | ( z0088-09 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 29.01.2009 | Мін'юст України | | | | | N 88/16104 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила з охорони праці | 30.10.84 | Мінхіммаш СРСР | | |28.0-1.10-84 |та виробничої санітарії | | | | | |при проведенні котельних | | | | | |робіт і виготовленні | | | | | |металоконструкцій | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила безпеки при | 27.12.60 | ЦК профспілки | | |28.0-1.12-60 |роботі в цехах гарячої і | | робітників | | | |холодної прокатки | | авіаоборонпрому | | | |алюмінієвих і магнієвих | | | | | |сплавів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 15.01.63 | ЦК профспілки | | |28.0-1.23-63 |і виробничої санітарії | | робітників | | | |при обробці та | | машинобудування | | | |застосуванні алюмінієво- | | | | | |магнієвих і титанових | | | | | |сплавів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 29.08.61 | ЦК профспілки | | |28.0-1.25-61 |і виробничої санітарії | | робітників | | | |при проведенні котельних | | машинобудування | | | |робіт і виготовленні | | | | | |металоконструкцій | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила з охорони праці | 14.12.89 | Мінважмаш СРСР | | |28.0-1.29-89 |при проведенні котельних | | | | | |робіт і виготовленні | | | | | |металоконструкцій | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1990 | Мінсільгоспмаш СРСР | | |28.4-1.02-90 |виробничої санітарії в | | | | | |ковальсько-пресовому і | | | | | |листоштампувальному | | | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила охорони праці в | 19.06.85 | Мінхіммаш СРСР | | |28.4-1.07-85 |ковальсько-пресовому | | | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Правила і норми техніки | 05.08.74 | Мінхіммаш СРСР | | |28.4-1.13-74 |безпеки, пожежної безпеки| | | | | |і виробничої санітарії | | | | | |для фарбувальних цехів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 19.03.59 | ЦК профспілки | | |28.4-1.18-59 |і виробничої санітарії в | | робітників | | | |ковальськопресовому | | машинобудування | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Правила з охорони праці у| 14.12.89 | Мінважмаш СРСР | | |28.4-1.31-89 |ковальсько-пресовому | | | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 09.01.91 | Мінавіапром СРСР | | |28.4-1.39-91 |заготовочно-штампувальних| | | | | |роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 15.10.84 | Мінхіммаш СРСР | | |28.5-1.01-84 |і виробничої санітарії | | | | | |при нанесенні | | | | | |металопокриття | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Правила охорони праці при| 18.12.2007 | Держгірпромнагляд | | |28.5-1.02-07 |термічній обробці | Наказ N 315 | | | | |металів | ( z0066-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 28.01.2008 | Мін'юст | | | | | N 66/14757 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 11.09.69 | ЦК профспілки | | |28.5-1.04-69 |і промислової санітарії | | робітників | | | |при електрохімічній | | авіаоборонпрому | | | |обробці металів та їх | | | | | |сплавів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 24.03.60 | ЦК профспілки | | |28.5-1.05-60 |і промислової санітарії | | робітників | | | |при обчищенні деталей | | авіаоборонпрому | | | |гідропіскоструменним і | | | | | |дробоструменним способами| | | | | |і травленням | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 20.08.69 | ЦК профспілки | | |28.5-1.06-69 |і промислової санітарії | | робітників | | | |при електроерозійній | | авіаоборонпрому | | | |обробці металів та їх | | | | | |сплавів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1966 | ЦК профспілки | | |28.5-1.07-66 |виробничої санітарії при | | робітників | | | |обробленні і використанні| | суднобудування | | | |алюмінієвих і титанових | | | | | |сплавів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |21 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1972 | ЦК профспілки | | |28.5-1.08-72 |промислової санітарії при| | робітників | | | |нанесенні | | суднобудування | | | |металопокриттів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |22 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1973 | ЦК профспілки | | |28.5-1.11-73 |виробничої санітарії при | | робітників | | | |газоелектричному різанні | | суднобудування | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 08.06.60 | ЦК профспілки | | |28.5-1.17-60 |і виробничої санітарії | | робітників | | | |при нанесенні | | машинобудування | | | |металопокриття | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 25.08.76 | ЦК профспілки | | |28.5-1.19-76 |електронно-променевому | | робітників | | | |зварюванні | | авіаоборонпрому | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 17.03.71 | ЦК профспілки | | |28.5-1.22-71 |і промислової санітарії | | робітників | | | |при клепально-складальних| | авіаоборонпрому | | | |роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |26 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 26.12.89 | Мінавіапром СРСР | | |28.5-1.31-89 |паянні та лудінні | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |27 |НПАОП |Правила безпеки при | 27.12.90 | Мінавіапром СРСР | | |28.5-1.34-90 |обробці металів різанням | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |28 |НПАОП |Правила з охорони праці | 1990 | Мінважмаш СРСР | | |28.5-1.35-69 |під час виробництва | | | | | |металопокриттів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |29 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 25.12.87 | Мінавтопром СРСР | | |28.51-1.03-87 |виробничої санітарії при | | | | | |термічній обробці | | | | | |металів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |30 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 11.09.84 | Міноборонпром СРСР | | |28.51-1.05-84 |при електрохімічній | | | | | |обробці металів і | | | | | |сплавів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |31 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 11.09.84 | Міноборонпром СРСР | | |28.51-1.06-84 |при електроерозійній | | | | | |обробці металів і | | | | | |сплавів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |32 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1983 | Мінсудпром | | |28.51-1.07-83 |виробничої санітарії при | | МВС СРСР | | | |електроерозійній обробці | | | | | |металів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |33 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 12.09.83 | Мінхіммаш СРСР | | |28.51-1.08-83 |і виробничої санітарії | | | | | |при термічній обробці | | | | | |металів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |34 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1973 | ЦК профспілки | | |28.51-1.10-73 |виробничої санітарії при | | робітників | | | |плазмовому різанні | | суднобудування | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |35 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 26.05.67 | Мінпромзв'язку СРСР | | |28.51-1.11-67 |виробничої санітарії при | | | | | |термічній обробці | | | | | |металів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |36 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 30.12.85 | Міноборонпром СРСР | | |28.51-1.14-85 |при очищенні деталей | | | | | |гідропіскоструменним і | | | | | |дробоструменним | | | | | |способами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |37 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 30.12.85 | Міноборонпром СРСР | | |28.51-1.16-85 |при травленні металів і | | | | | |нанесенні на них | | | | | |гальванічних і хімічних | | | | | |покриттів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |38 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 11.03.86 | Міноборонром СРСР | | |28.51-1.17-86 |при роботі на | | | | | |електротермічних | | | | | |установках середньої та | | | | | |високої частоти | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |39 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 30.12.55 |Президія ЦК профспілки| | |28.51-1.18-55 |і виробничої санітарії | | робітників | | | |при термічній обробці | | авіаоборонної | | | |алюмінію та його сплавів | | промисловості СРСР | | | |у селітрових ваннах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |40 |НПАОП |Правила безпеки при | 14.11.62 | ЦК профспілки | | |28.51-1.19-62 |експлуатації | | робітників | | | |електротермічних | | машинобудування | | | |установок підвищеної та | | | | | |високої частоти | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |41 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 27.07.60 | ЦК профспілки | | |28.51-1.21-60 |і виробничої санітарії | | робітників | | | |при фарбуванні виробів у | | машинобудування | | | |машинобудуванні | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |42 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 10.10.90 | Мінавіапром СРСР | | |28.51-1.37-90 |детонаційному напилюванні| | | | | |покриттів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |43 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 23.01.91 | Мінавіапром СРСР | | |28.51-1.38-91 |вакуумному іонно- | | | | | |плазмовому нанесенні | | | | | |покриттів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |44 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 25.12.89 | Мінавіапром СРСР | | |28.51-1.41-89 |очищенні деталей | | | | | |механічним способом | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |45 |НПАОП |Тимчасові правила безпеки| 10.05.78 | ЦК профспілки | | |28.51-1.47-78 |при плазмовому напиленні | | робітників | | | | | | авіаоборонпрому | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |46 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 22.05.86 | Мінхіммаш СРСР | | |28.52-1.04-86 |і виробничої санітарії | | | | | |при електрозварювальних | | | | | |роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |47 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 08.01.60 | ЦК профспілки | | |28.52-1.15-60 |і виробничої санітарії | | робітників | | | |при електрозварювальних | | машинобудування | | | |роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |48 |НПАОП |Правила і норми безпечної| 18.09.64 | ЦК профспілки | | |28.52-1.22-64 |роботи з абразивним | | робітників | | | |інструментом | | машинобудування | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |49 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 26.12.89 | Мінавіапром СРСР | | |28.52-1.26-89 |електрозварювальних | | | | | |роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |50 |НПАОП |Правила з охорони праці у| 14.12.89 | Мінважмаш СРСР | | |28.52-1.30-89 |зварювальному | | | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |51 |НПАОП |Правила охорони праці для| 18.12.2007 | Держгірпромнагляд | | |28.7-1.01-07 |підприємств по | N 314 | | | | |виробництву кабельної | ( z0065-08 ) | | | | |продукції | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 28.01.2008 | Мін'юст | | | | | N 65/14756 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво машин та устатковання (код КВЕД 29) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 21.02.2006 | МНС України | | |29.0-3.02-06 |спеціального одягу, | N 89 | | | | |спеціального взуття та | ( z0250-06 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам | | | | | |машинобудування та | | | | | |металообробної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 10.03.2006 | Мін'юст | | | | | N 250/12124 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Загальні правила техніки | 29.09.58 | ЦК профспілки | | |29.2-1.01-58 |безпеки та виробничої | | працівників | | | |санітарії для підприємств| | машинобудування | | | |і організацій | | | | | |машинобудування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 24.11.71 | ЦК профспілки | | |29.11-1.03-71 |і промислової санітарії | | робітників | | | |під час випробувань | | авіаоборонпрому | | | |дизельних двигунів та їх | | | | | |агрегатів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Єдині вимоги безпеки і | 05.08.84 |Держкомсільгосптехніка| | |29.32-7.01-84 |виробничої санітарії до | | СРСР | | | |конструкції ремонтно- | | | | | |технологічного | | | | | |устаткування, яке | | | | | |випускається | | | | | |підприємствами | | | | | |Держкомсільгосптехніки | | | | | |СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |ОСТ 56 36-78 Машини | 13.10.78 | Держлісгосп СРСР | | |29.32-7.04-78 |лісогосподарські. | | | | | |Загальні вимоги безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |РД 10.2.33-89 Машини та | 1989 |Держкомсільгосптехніка| | |29.53-6.01-89 |устаткування для | | СРСР | | | |тваринництва та | | | | | |кормовиробництва. Методи | | | | | |оцінки безпеки. | | | | | |Ергономічна оцінка | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила безпеки під час | 12.03.2007 | Держгірпромнагляд | | |29.6-1.01-07 |утилізації звичайних | Наказ N 45 | | | | |видів боєприпасів | ( z1131-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 01.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1131/14398 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |ВНДОП 05-95 Тимчасовий | Наказ | Міністерство | | |29.6-2.01-95 |перелік небезпечних і | 26.09.96 | машинобудування, | | | |особливо небезпечних | N 302 | військово- | | | |технологічних операцій | |промислового комплексу| | | |під час розснарядження і | | і конверсії України | | | |утилізації боєприпасів | | | | | |(ПООРУ) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |НД 01-96 Положення про | Наказ | Міністерство | | |29.6-4.01-96 |порядок допуску | 25.12.96 | машинобудування, | | | |боєприпасів на | N 395 | військово- | | | |розснарядження і | |промислового комплексу| | | |утилізації | | і конверсії України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |ВНД 03-95 Керівний | Наказ | Міністерство | | |29.6-7.02-95 |документ з безпечної | 25.12.96 | машинобудування, | | | |організації виробництв | N 395 | військово- | | | |розснарядження і | |промислового комплексу| | | |утилізації боєприпасів | | і конверсії України | | | |(РДБОП) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |ВНД 14-00 Положення про | | Держкомітет | | |29.6-7.03-00 |класифікацію і порядок | | промислової політики | | | |розслідування аварій на | | України | | | |підприємствах спец хімії | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |ВНДОП 02-95 Керівний | Наказ | Міністерство | | |29.6-7.04-95 |документ з | 26.09.96 | машинобудування, | | | |електростатичної | N 302 | військово- | | | |іскробезпеки (РДЕСІБ) | |промислового комплексу| | | |виробництв розбирання і | | і конверсії України | | | |утилізації боєприпасів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Правила експлуатації | 07.02.91 | Міноборони СРСР | | |29.6-7.05-91 |підприємств з | | | | | |виготовлення порохів, | | | | | |ракетного твердого | | | | | |палива, вибухових | | | | | |речовин, піротехнічних | | | | | |засобів і сумішей, | | | | | |засобів ініціювання і | | | | | |виробів військової | | | | | |техніки на їх основі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила будови | 28.03.89 | Міністерство | | |29.6-7.06-89 |підприємств по | N 109с |машинобудування СРСР | | | |виготовленню порохів, | | | | | |ракетного твердого | | | | | |палива, вибухових | | | | | |речовин, піротехнічних | | | | | |засобів і сумішей, | | | | | |засобів ініціювання і | | | | | |виробів військової | | | | | |техніки на їх основі | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво електричних машин і апаратури (код КВЕД 31) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Норми безплатної видачі | Наказ | Держгірпромнагляд | | |31.0-3.01-08 |спеціального одягу, | 29.12.2008 | | | | |спеціального взуття та | N 300 | | | | |інших засобів | ( z0082-09 ) | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам | | | | | |електротехнічної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 27.01.2009 | Мін'юст України | | | | | N 82/16098 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |26 |НПАОП |Правила безпеки при | 1966 | Мінважмаш СРСР | | |31.4-1.32-66 |виробництві лужних | | | | | |акумуляторів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила охорони праці у | 18.12.2007 | Держгірпромнагляд | | |31.5-1.01-07 |виробництві джерел світла| N 316 | | | | |та світлотехнічного | ( z0067-08 ) | | | | |обладнання | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 28.01.2008 | Мін'юст України | | | | | N 67/14758 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила охорони праці для| 12.05.2008 | Держгірпромнагляд | | |31.6-1.01-08 |виробництв | N 100 | | | | |електроізоляційних | ( z0487-08 ) | | | | |матеріалів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 31.05.2008 | Мін'юст України | | | | | N 487/15178 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво устатковання для радіо, телебачення та зв'язку | | | (код КВЕД 32) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 26.04.72 | Мінелектронпром СРСР | | |32.1-1.01-72 |промислової санітарії в | | ЦК галузевої | | | |електронній | | профспілки | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 23.11.77 |Президія ЦК профспілки| | |32.1-1.02-77 |промислової санітарії в | | працівників | | | |електронній промисловості| | радіоелектронної | | | |(доповнення). Розділ 3. | | промисловості | | | |Виробництво | | | | | |конденсаторів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Загальні правила з | 21.12.77 | Мінелектронпром СРСР | | |32.1-1.03-77 |техніки безпеки і | | ЦК галузевої | | | |промислової санітарії для| | профспілки | | | |підприємств і організацій| | | | | |раді ота електронної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 22.07.82 | Мінрадіопром СРСР | | |32.1-1.07-82 |виробничої санітарії у | | | | | |виробництві | | | | | |радіоелектронної | | | | | |апаратури | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 15.08.78 | Мінпромзв'язку СРСР | | |32.1-1.12-78 |виробничої санітарії у | | | | | |виробництві | | | | | |радіоелектронної | | | | | |апаратури, апаратури | | | | | |засобів зв'язку і | | | | | |приладів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 11.12.2007 | Держгірпромнагляду | | |32.1-3.01-07 |спеціального одягу, | Наказ N 297 | | | | |спеціального взуття та | ( z1403-07 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам | | | | | |радіоелектронної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 26.12.2007 | Мін'юст України | | | | | N 1403/14670 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Інструкція з техніки | 21.05.73 | Мінелектронпром СРСР | | |32.1-5.03-73 |безпеки та промсанітарії | |Президія ЦК галузевої | | | |при виготовленні виробів | | профспілки | | | |електронної техніки, що | | | | | |містять кераміку, із | | | | | |окису берилію | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Інструкція при роботі із | 14.01.80 | Мінрадіопром СРСР | | |32.1-5.16-80 |сильнодіючими отруйними | | | | | |речовинами на | | | | | |підприємствах і в | | | | | |організаціях | | | | | |Мінрадіопрому СРСР | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво медичних, вимірювальних, оптичних приладів та інструментів | | | (код КВЕД 33) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила безпеки для | 06.09.88 |Держгіртехнагляд СРСР | | |33.1-1.01-88 |виробництв медичної | | Мінмедбіопром СРСР | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1983 | Мінмедбіопром СРСР | | |33.1-1.03-83 |промислової санітарії у | | | | | |виробництві медичних | | | | | |виробів з полімерних | | | | | |матеріалів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила безпеки та | 1978 | Мінмедбіопром СРСР | | |33.1-1.04-78 |промислової санітарії у | | | | | |виробництві медичних | | | | | |виробів із скла та | | | | | |фарфору | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 12.06.62 | ЦК профспілки | | |33.4-1.12-62 |при механічній обробці | | робітників | | | |оптичних деталей | | авіаоборонпрому | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво транспортного устаткування (код КВЕД 35) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 1983 | Мінсудпром СРСР | | |35.1-1.02-83 |при виконанні | | ЦК галузевої | | | |електромонтажних, | | профспілки | | | |радіомонтажних, | | | | | |настроювально- | | | | | |регулювальних і | | | | | |електрорадіоремонтних | | | | | |робіт на суднах в | | | | | |установках напругою до і | | | | | |вище 1000 В | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 1968 | ЦК профспілки | | |35.1-1.06-68 |при організації і | | робітників | | | |проведенні гідравлічних і| | суднобудування | | | |пневматичних випробувань | | | | | |системи ВВД-400 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила будови і | 1968 | ЦК профспілки | | |35.1-1.12-68 |безпечної експлуатації | | робітників | | | |берегових компресорних | | суднобудування | | | |установок і | | | | | |повітропроводів ВВД-400 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила установлення | 1974 | ЦК профспілки | | |35.1-1.13-74 |посудин, які працюють під| | робітників | | | |тиском, в приміщеннях | | суднобудування | | | |виробничих цехів | | | | | |підприємств галузі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1968 | ЦК профспілки | | |35.1-1.14-68 |виробничої санітарії при | | робітників | | | |виконанні облицювальних | | суднобудування | | | |робіт у суднобудуванні | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 29.03.2007 | Держгірпромнагляд | | |35.1-3.15-07 |спеціального одягу, | Наказ N 64 | | | | |спеціального взуття та | ( z0327-07 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам суднобудівної| | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 11.04.2007 | Мін'юст України | | | | | N 327/13594 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Забезпечення безпеки при | 1980 | Мінсудпром СРСР | | |35.1-5.04-80 |фарбуванні апаратурою | | | | | |безповітряного розпилення| | | | | |суднових конструкцій, | | | | | |складних насичених | | | | | |поверхонь всередині | | | | | |суднових приміщень, а | | | | | |також у замкнутих об'ємах| | | | | |і важкодоступних місцях. | | | | | |Інструкція | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Тимчасові правила з | 01.08.82 | Мінрибгосп СРСР | | |35.11-1.09-82 |техніки безпеки, пожежної| | | | | |охорони та промислової | | | | | |санітарії при виконанні | | | | | |фарбувальних робіт у | | | | | |фарбувальних цехах | | | | | |(дільницях) | | | | | |машинобудівних заводів і | | | | | |на суднах флоту рибної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Вимоги техніки безпеки до| 1980 | Головрічфлот УРСР | | |35.11-7.06-80 |суден внутрішнього та | | | | | |змішаного плавання та | | | | | |суднового обладнання | | | | | |РТМ 212.009579 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 05.02.99 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 17 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |ОСТ 15 332-85 Роботи щодо| 1985 | Мінрибгосп СРСР | | |35.11-7.25-85 |обробки корпусу під час | | | | | |ремонту суден. Вимоги | | | | | |безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |ОСТ 15 336-85 | 1985 | Мінрибгосп СРСР | | |35.11-7.26-85 |Сіткоснастне виробництво.| | | | | |Вимоги безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Правила охорони праці у | 16.03.2006 | МНС України | | |35.3-1.02-06 |цехах кінцевого складання| N 136 | | | | |літальних апаратів | ( z0444-06 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 14.04.2006 | Мін'юст | | | | | N 444/12318 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 31.03.83 | Мінавіапром СРСР | | |35.3-1.13-83 |роботі з рідиною НГЖ-4 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Тимчасові правила з | 15.12.60 | ЦК профспілки | | |35.3-1.14-60 |техніки безпеки при | | робітників | | | |роботі з гептилом | | авіаоборонпрому | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Тимчасові правила з | 20.07.59 | ЦК профспілки | | |35.3-1.17-59 |техніки безпеки та | | робітників | | | |промислової санітарії при| | авіаоборонпрому | | | |роботі з агресивною | | | | | |рідиною ЖРД | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 29.09.75 | Мінавіапром СРСР | | |35.3-1.24-75 |і виробничої санітарії | | | | | |при доводці і усуненні | | | | | |дефектів літаків і | | | | | |вертольотів на льотно- | | | | | |випробувальних станціях | | | | | |(аеродромах) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 30.07.59 | Мінавіапром СРСР | | |35.3-1.25-59 |і промислової санітарії | | | | | |при випробуванні | | | | | |повітряно-реактивних | | | | | |двигунів на | | | | | |випробувальних станціях | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 26.12.89 | Мінавіапром СРСР | | |35.3-1.27-89 |пневмогідровипробуваннях | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Тимчасові правила будови | 08.07.67 | ЦК профспілки | | |35.3-1.28-67 |і безпечної експлуатації | | робітників | | | |повітропроводів і | | авіаоборонпрому | | | |азотопроводів високого | | | | | |тиску | | | | | |(100-1000 кг/кв.см), | | | | | |ПТВД-67/100-1000 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |Тимчасові правила будови | 18.09.68 | ЦК профспілки | | |35.3-1.29-68 |і безпечної експлуатації | | робітників | | | |трубопроводів для | | авіаоборонпрому | | | |компонентів рідкого | | | | | |палива ПТК-68/1-4000 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |211 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 05.02.90 | Мінавіапром СРСР | | |35.3-1.32-90 |випробуванні виробів | | | | | |космічної техніки у | | | | | |термобарокамерах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |22 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 04.02.91 | Мінавіапром СРСР | | |35.3-1.36-91 |герметизації виробів | | | | | |космічної техніки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОП |Тимчасові правила техніки| 12.02.75 | Мінавіапром СРСР | | |35.3-1.48-75 |безпеки і виробничої | | | | | |санітарії в цехах | | | | | |кінцевого складання | | | | | |літальних апаратів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОП |Типові галузеві норми | 24.06.80 | Держкомпраці СРСР | | |35.3-3.16-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 180/П-7 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |підприємств та | | | | | |організацій авіаційної та| | | | | |оборонної промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 07.04.87 | | | | | | Постанова | | | | | | N 215/П-4 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОП |Вимоги безпеки при роботі| 13.12.91 |Міністерство цивільної| | |35.3-7.05-91 |з лакофарбувальними | | авіації СРСР | | | |матеріалами | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво меблів, іграшок та інших виробів (код КВЕД 36) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Вимоги з безпеки праці | 14.12.78 | Мінліспром СРСР | | |36.1-7.19-78 |при роботі на | | | | | |автоматичних та | | | | | |напівавтоматичних лініях | | | | | |для меблевого | | | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |ОСТ 17-976-84 Процеси | 1984 | Мінлегпром СРСР | | |36.5-7.04-84 |виробничі підприємств з | | | | | |виробництва іграшок. | | | | | |Вимоги безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП 36.62- |ОСТ 17-968-84 Процеси | 1984 | Мінлегпром СРСР | | |7.08-84 |виробничі підприємств | | | | | |щетино-щіткової | | | | | |промисловості. Вимоги | | | | | |безпеки | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Оброблення відходів (код КВЕД 37) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Інструкція щодо безпечної| 03.04.86 | Мінрадіопром СРСР | | |37.0-5.17-86 |організації робіт при | | | | | |утилізації побутової | | | | | |радіоелектронної | | | | | |апаратури | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила безпеки при | 31.03.87 | Держгіртехнагляд | | |37.1-1.09-87 |заготівлі та переробці | | Мінчормет СРСР | | | |брухту та відходів чорних| | | | | |металів | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Вироблення електроенергії, газу, тепла (код КВЕД 40) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво та розподілення електроенергії (код КВЕД 40.1) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила безпечної | 06.10.97 |Держнаглядохоронпраці | | |40.1-1.01-97 |експлуатації | Наказ N 257 | України | | | |електроустановок | ( z0011-98 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 13.01.98 | Мін'юст | | | | | N 11/2451 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 25.02.00 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 26 | України | | | | | ( z0213-00 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 06.04.2000 | Мін'юст | | | | | N 213/4434 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила безпечної | 15.11.2001 | Мінпраці України | | |40.1-1.02-01 |експлуатації | Наказ N 485 | | | | |тепломеханічного | ( z1002-01 ) | | | | |обладнання електростанцій| | | | | |і теплових мереж | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 03.12.2001 | Мін'юст | | | | | N 1002/6193 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 22.11.76 | Міненерго СРСР | | |40.1-1.03-76 |при експлуатації водного | | | | | |господарства, | | | | | |гідротехнічних споруд та | | | | | |гідромеханічного | | | | | |обладнання | | | | | |електростанцій | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 15.06.72 |Держенергонагляд СРСР | | |40.1-1.04-72 |при експлуатації | | | | | |тепловикористовуючих | | | | | |установок та теплових | | | | | |мереж | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила експлуатації | 05.06.2001 | Мінпраці України | | |40.1-1.07-01 |електрозахисних засобів | Наказ N 253 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила промсанітарії при| 24.12.90 | Міненерго СРСР | | |40.1-1.08-90 |виконанні робіт на | | | | | |невимкнутих повітряних | | | | | |лініях електропередач | | | | | |змінного струму напругою | | | | | |110-1150 кВ | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила безпечної | 09.01.98 |Держнаглядохоронпраці | | |40.1-1.21-98 |експлуатації | Наказ N 4 | України | | | |електроустановок | ( z0093-98 ) | | | | |споживачів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 10.02.98 | Мін'юст | | | | | N 93/2533 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила будови | 21.06.2001 | Мінпраці України | | |40.1-1.32-01 |електроустановок. | Наказ N 272 | | | | |Електрообладнання |( v0272203-01 ) | | | | |спеціальних установок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Нормативи річної потреби | 29.01.84 | Міненерго СРСР | | |40.1-3.02-84 |в засобах захисту при | | | | | |експлуатації | | | | | |тепломеханічного і | | | | | |гідротехнічного | | | | | |обладнання електростанцій| | | | | |і теплових мереж | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Галузеві норми безплатної| 26.01.84 | Міненерго СРСР | | |40.1-3.03-84 |видачі спецодягу, | | | | | |спецвзуття та інших | | | | | |засобів індивідуального | | | | | |захисту робітникам і | | | | | |службовцям підприємств і | | | | | |організацій Міненерго | | | | | |СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Норми і правила з охорони| 07.10.70 | Міненерго СРСР | | |40.1-3.04-70 |праці при роботі на | | | | | |підстанціях і повітряних | | | | | |лініях електропередач | | | | | |напругою 400, 500 і | | | | | |750 кВ змінного струму | | | | | |промислової частоти | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Типові галузеві норми | 24.06.80 | Держкомпраці СРСР | | |40.1-3.19-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 180/П-7 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |підприємств | | | | | |електроенергетичної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Інструкція з експлуатації| 10.07.80 | Міненерго СРСР | | |40.1-5.04-80 |індивідуальних екрануючих| | | | | |комплектів спецодягу для | | | | | |роботи в | | | | | |електроустановках | | | | | |напругою 400, 500 і | | | | | |750 кВ частотою 50 Гц | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Інструкція з техніки | 04.01.89 | Міненерго СРСР | | |40.1-5.16-89 |безпеки при виконанні | | | | | |робіт щодо опресування | | | | | |проводів ліній | | | | | |електропередач | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Виробництво та розподілення тепла (код КВЕД 40.3) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |15 |НПАОП |Правила вибухобезпеки | 21.08.89 | Міненерго СРСР | | |40.3-1.05-89 |паливоподач та установок | | Мінважмаш СРСР | | | |для приготування і | | | | | |спалення пиловидного | | | | | |палива | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Правила | 22.10.79 | Міненерго СРСР | | |40.3-1.06-79 |вибухопожежобезпеки | | | | | |мазутних тепляків | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 16.06.81 | Міненерго СРСР | | |40.3-1.09-81 |при виконанні | | | | | |теплоізоляційних, | | | | | |обмурувальних та | | | | | |антикорозійних робіт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила | 01.06.93 | Міненерго України | | |40.3-1.16-93 |вибухопожежобезпеки | | | | | |паливоподач | | | | | |електростанцій | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Правила будови і | 29.08.74 | Міністерство шляхів | | |40.3-1.28-74 |безпечної експлуатації | | СРСР | | | |електродних котлів | | | | | |ЦТ-3187 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |Типові галузеві норми | 20.02.80 | Держкомпраці СРСР | | |40.3-3.18-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 43/П-2 | | | | |інших засобів | ( v0043400-80 )| | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |паросилового та | | | | | |енергетичного | | | | | |господарства (крім | | | | | |виробництва електричної | | | | | |енергії) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Збір, очищення та розподілення води (код КВЕД 41) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 29.12.79 | Мінжитлокомунгосп | | |41.0-1.01-79 |при експлуатації систем | | УРСР | | | |водопостачання та | | | | | |водовідведення населених | | | | | |місць | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Будівництво (код КВЕД 45) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила обстеження оцінки| 27.11.97 | Держбуд України | | |45.2-1.01-98 |технічного стану та | Наказ N 32/288 |Держнаглядохоронпраці | | | |паспортизації виробничих | ( z0423-98 ) | України | | | |будівель і споруд | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | | | 30.03.98 | | | | | | N 62/48 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 06.07.98 | Мін'юст | | | | | за N 423/2863 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни | 28.07.99 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ | України | | | | | N 184/140 | Держбуд України | | | | | ( z0588-99 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 31.08.99 | Мін'юст | | | | | 588/3881 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила з охорони праці | 1990 | Держжитлокомунгосп | | |45.2-1.02-90 |під час будівництва та | | України | | | |ремонту об'єктів житлово-| | | | | |комунального | | | | | |господарства | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила безпечного | 14.03.97 |Держнаглядохоронпраці | | |45.2-1.11-97 |виконання робіт при | Наказ N 58 | України | | | |спорудженні об'єктів з | | | | | |монолітного бетону та | | | | | |залізобетону | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Дата введення в дію: | 01.06.97 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила безпеки під час | 02.04.2001 | Мінпраці України | | |45.2-1.12-01 |реконструкції будівель і | Наказ N 151 | | | | |споруд промислових | | | | | |підприємств | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Про Порядок прийняття в | 22.09.2004 | Кабінет Міністрів | | |45.2-2.01-04 |експлуатацію закінчених | Постанова | України | | | |будівництвом об'єктів | N 1243 | | | | | | ( 1243-2004-п )| | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 17.05.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |45.2-3.01-04 |спеціального одягу, | Наказ N 126 | України | | | |спеціального взуття та | ( z0699-04 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам, зайнятим у | | | | | |будівельному виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 07.06.2004 | Мін'юст | | | | | N 699/9298 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 01.10.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 233 | | | | | | ( z1164-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 11.10.2007 | Мін'юст | | | | | N 1164/14431 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Положення про безпечну та| 27.11.97 | Держбуд України | | |45.2-4.01-98 |надійну експлуатацію | Наказ |Держнаглядохоронпраці | | | |виробничих будівель і | N 32/288 | України | | | |споруд | ( z0424-98 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | | | 30.03.98 | | | | | | N 62/48 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 06.07.98 | Мін'юст | | | | | N 424/2864 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 28.07.99 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ | України | | | | | N 184/140 | Держбуд України | | | | | ( z0589-99 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 31.08.99 | Мін'юст | | | | | N 589/3882 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Положення про | 27.11.97 | Держбуд України | | |45.2-4.02-98 |спеціалізовані | Наказ N 32/288 |Держнаглядохоронпраці | | | |організації з проведення | ( z0425-98 ) | України | | | |обстежень та | | | | | |паспортизації існуючих | | | | | |будівель і споруд з метою| | | | | |забезпечення їх | | | | | |надійності і безпечної | | | | | |експлуатації | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | | | 30.03.98 | | | | | | N 62/48 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 06.07.98 | Мін'юст | | | | | N 425/2865 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 28.07.99 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ | України | | | | | N 184/140 | Держбуд України | | | | | ( z0590-99 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 31.08.99 | Мін'юст | | | | | N 590/3883 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Положення про головну | 27.11.97 | Держбуд України | | |45.2-4.03-98 |організацію з координації| Наказ N 32/288 |Держнаглядохоронпраці | | | |дій, підготовки | ( z0426-98 ) | України | | | |нормативних документів з | | | | | |питань обстежень та | | | | | |паспортизації будівель і | | | | | |споруд з метою | | | | | |забезпечення їх | | | | | |надійності й безпечної | | | | | |експлуатації | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | | | 30.03.98 | | | | | | N 62/48 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 06.07.98 | Мін'юст | | | | | N 426/2866 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 28.07.99 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ | України | | | | | N 184/140 | Держбуд України | | | | | ( z0591-99 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 31.08.99 | Мін'юст | | | | | N 591/3884 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Інструкція з техніки | 15.01.82 | Міненерго СРСР | | |45.2-5.19-82 |безпеки при застосуванні | | | | | |будівельно-монтажних | | | | | |пістолетів в організаціях| | | | | |Міненерго СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Інструкція з техніки | 05.09.85 | Міненерго СРСР | | |45.2-5.20-85 |безпеки при розміщенні, | | | | | |установленні та | | | | | |експлуатації мобільних | | | | | |(інвентарних) споруджень | | | | | |контейнерного типу в | | | | | |підрозділах Міненерго | | | | | |СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Про забезпечення | 05.05.97 | Кабінет Міністрів | | |45.2-7.01-97 |надійності та безпечної | Постанова | України | | | |експлуатації будівель, | N 409 | | | | |споруд та інженерних | ( 409-97-п ) | | | | |мереж | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Техніка безпеки у | 09.06.80 | Держбуд СРСР | | |45.2-7.02-80 |будівництві | Постанова | | | | |СНиП III-4-80* | N 82 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 28.12.83 | Мінзв'язку СРСР | | |45.21-1.02-83 |при спорудженні та | | | | | |експлуатації | | | | | |радіопідприємств. Видання| | | | | |третє | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Правила безпеки праці під| 09.03.98 |Держнаглядохоронпраці | | |45.21-1.03-98 |час проведення робіт з | Наказ N 31 | України | | | |будівництва мостів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Правила безпечної | 30.05.79 | Мінжитлокомунгосп | | |45.21-1.04-79 |експлуатації житлових і | | РСФСР | | | |громадських будівель | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Правила безпечного | 15.01.76 | Мінзв'язку СРСР | | |45.21-1.05-76 |виконання робіт при | | | | | |будуванні кабельних | | | | | |магістралей у гірських | | | | | |умовах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила охорони праці для| 1991 | Мінтрансбуд СРСР | | |45.21-1.06-91 |будівельно-монтажних | | | | | |робіт при електрифікації | | | | | |залізниць | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Правила безпеки при | 14.03.97 |Держнаглядохоронпраці | | |45.21-1.09-97 |прокладанні підземних | Наказ N 56 | України | | | |комунікацій методом | | | | | |"продавлювання" | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Дата введення в дію: | 01.06.97 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |Техніка безпеки при | 27.02.84 | Мінзв'язку СРСР | | |45.21-1.10-84 |будівництві споруд | | | | | |зв'язку. Частина I. | | | | | |Техніка безпеки при | | | | | |організації будівельного | | | | | |виробництва | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |21 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 12.04.77 | Мінзв'язку СРСР | | |45.21-1.14-77 |при спорудженні | | | | | |радіорелейних ліній | | | | | |зв'язку | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |22 |НПАОП |Типові галузеві норми | 1981 | Держкомпраці СРСР | | |45.21-3.04-81 |безплатної видачі | | | | | |спецодягу, спецвзуття та | | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |житлово-комунального | | | | | |господарства, які зайняті| | | | | |на будівельно-монтажних | | | | | |та ремонтно-будівельних | | | | | |роботах паросилового та | | | | | |енергетичного | | | | | |господарства | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 1983 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОП |Правила охорони праці при| 1991 | Мінтрансбуд СРСР | | |45.23-1.05-91 |спорудженні полотна | | | | | |залізниць | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОП |Правила охорони праці під| 06.10.2000 | Мінпраці України | | |45.23-1.06-00 |час будівництва і | Наказ N 269 | | | | |експлуатації міських | | | | | |вулиць та доріг | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОП |Єдині правила безпеки | 1991 | Центральна рада | | |45.24-1.01-91 |праці на водолазних | | Товариства рятування | | | |роботах. Частина I. | | на воді | | | |Правила водолазної | | | | | |служби | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |26 |НПАОП |Правила охорони праці на | 12.10.89 | Мінзв'язку СРСР | | |45.24-1.04-89 |водолазних роботах | | | | | |Мінзв'язку СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |27 |НПАОП |Єдині правила безпеки | 1981 | Мінрибгосп СРСР | | |45.24-1.06-81 |праці на водолазних | | | | | |роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |28 |НПАОП |Єдині правила безпеки | 1990 | МОЗ СРСР | | |45.24-1.07-90 |праці на водолазних | | | | | |роботах (РД 31.84.01-90) | | | | | |Частина 1. Правила | | | | | |водолазної служби Частина| | | | | |2. Медичне забезпечення | | | | | |водолазів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |29 |НПАОП |Правила безпеки при | 18.07.69 |Держгіртехнагляд СРСР | | |45.24-1.08-69 |будівництві підземних | | | | | |гідротехнічних споруд | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 1978 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 1982 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |3 | 1986 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |30 |НПАОП |Правила будови і | 01.11.88 | Мінгазпром СРСР | | |45.24-1.09-88 |безпечної експлуатації на| | | | | |морських | | | | | |нафтогазопромислових | | | | | |об'єктах водолазного | | | | | |спорядження і засобів | | | | | |забезпечення спусків без | | | | | |використання | | | | | |глибоководного | | | | | |водолазного комплексу | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |31 |НПАОП |Правила виконання робіт | 26.08.92 | Українське | | |45.25-1.01-92 |щодо ремонту печей та | | республіканське | | | |димових каналів | | добровільне пожежне | | | | | | товариство (УРДПТ) | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |32 |НПАОП |Техніка безпеки при | 18.06.87 | Мінзв'язку СРСР | | |45.25-1.10-87 |будівництві споруд | | | | | |зв'язку. Частина II. | | | | | |Техніка безпеки при | | | | | |монтажі металоконструкцій| | | | | |щогл і веж. АЧ-3016-8 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |33 |НПАОП |ВБН 410-80 Інструкція | 22.02.80 |Мінмонтажспецбуд СРСР | | |45.25-5.01-80 |щодо використання | | | | | |порохових інструментів | | | | | |при виконанні монтажних | | | | | |та спеціальних | | | | | |будівельних робіт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |34 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 04.10.83 | Міненерго СРСР ЦК | | |45.31-1.10-83 |при виконанні | |галузевої профспілки | | | |електромонтажних робіт на| | | | | |об'єктах Міненерго СРСР | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Оптова торгівля і посередництво у торгівлі (код КВЕД 51) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці при| 08.05.96 |Держнаглядохоронпраці | | |51.0-1.03-96 |експлуатації баз, складів| Наказ N 78 | України | | | |і сховищ, виконанні | | | | | |вантажо-розвантажувальних| | | | | |робіт на об'єктах оптової| | | | | |торгівлі | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Роздрібна торгівля (код КВЕД 52) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці для| 08.05.96 |Держнаглядохоронпраці | | |52.0-1.01-96 |об'єктів роздрібної | Наказ N 79 | України | | | |торгівлі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Типові галузеві норми | 20.02.80 | Держкомпраці СРСР та | | |52.0-7.02-80 |безплатної видачі | Постанова | Призидіум ВЦРПС | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 43/П-2 | | | | |інших засобів |( v0043400-80 ) | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам державної | | | | | |торгівлі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміна 1: | 21.08.85 | Держкомпраці СРСР та | | | | | Постанова | Призидіум ВЦРПС | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміна 2: | 07.04.87 | Держкомпраці СРСР та | | | | | Постанова | Призидіум ВЦРПС | | | | | N 215/П-4 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 30.12.77 | Мінторгівлі СРСР | | |52.21-1.02-77 |виробничої санітарії на | | | | | |плодоовочевих | | | | | |підприємствах системи | | | | | |Міністерства торгівлі | | | | | |СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила охорони праці для| 10.07.96 |Держнаглядохоронпраці | | |52.47-1.02-96 |підприємств книжкової | Наказ N 117 | України | | | |торгівлі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила з охорони праці | 19.05.89 | Мінрадіопром СРСР | | |52.7-1.08-89 |при обслуговуванні | | | | | |побутової | | | | | |радіоелектронної | | | | | |апаратури | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила охорони праці при| 21.05.97 |Держнаглядохоронпраці | | |52.72-1.09-97 |роботі щодо установлення,| Наказ N 143 | України | | | |ремонту і технічного | | | | | |обслуговування побутової | | | | | |радіо-електронної | | | | | |апаратури | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Громадське харчування (код КВЕД 55) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці для| 25.06.96 |Держнаглядохоронпраці | | |55.0-1.02-96 |підприємств громадського | Наказ N 107 | України | | | |харчування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 08.07.59 | Мінохорони здоров'я | | |55.0-1.03-59 |санітарії на кухнях та | | СРСР | | | |їдальнях установ системи | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила охорони праці для| 27.05.98 |Держнаглядохоронпраці | | |55.0-1.14-98 |заготівельних складів і | Наказ N 96 | України | | | |приймальних пунктів | | | | | |вторинної сировини | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила безпеки праці під| 31.05.2002 | Мінпраці України | | |55.0-1.34-01 |час закладання на | Наказ N 256 | | | | |зберігання та первинної | | | | | |обробки плодоовочевої | | | | | |продукції | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Наземний транспорт (код КВЕД 60) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила охорони праці під| 14.10.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |60.1-1.01-04 |час експлуатації | Наказ N 226 | України | | | |водопровідно- | ( z1404-04 ) | | | | |каналізаційних споруд на | | | | | |залізничному транспорті | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 02.11.2004 | Мін'юст | | | | |за N 1404/10003 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 12.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 265 | | | | | | ( z1300-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 21.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1300/14567 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила безпеки праці на | 19.06.2006 | МНС України | | |60.1-1.04-06 |складах палива залізниць | N 377 | | | | | | ( z0786-06 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 05.07.2006 | Мін'юст | | | | | N 786/12660 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила безпеки для | 31.05.2000 |Держнаглядохоронпраці | | |60.1-1.48-00 |працівників залізничного | Наказ N 120 | України | | | |транспорту на | ( z0340-00 ) | | | | |електрифікованих лініях | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 08.06.2000 | Мін'юст | | | | | N 340/4561 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 21.01.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |60.1-3.01-04 |спеціального одягу, | Наказ N 12 | України | | | |спеціального взуття та | ( z0169-04 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам залізничного | | | | | |транспорту України | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 06.02.2004 | Мін'юст | | | | | N 169/8768 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 05.12.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 289 | | | | | | ( z1384-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 19.12.2007 | Мін'юст | | | | | N 1384/14651 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Типові галузеві норми | 18.08.80 | Держкомпраці СРСР | | |60.1-3.30-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 241/П-9 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |залізничного транспорту | | | | | |підприємств (залізничний | | | | | |внутрішньозаводський) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила охорони праці на | 21.08.2006 | МНС України | | |60.2-1.01-06 |міському електричному | Наказ N 546 | | | | |транспорті | ( z1146-06 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 25.10.2006 | Мін'юст | | | | | N 1146/13020 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила охорони праці на | 13.01.97 |Держнаглядохоронпраці | | |60.2-1.28-97 |автомобільному | Наказ N 5 | України | | | |транспорті | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Типові норми безплатної | 20.10.98 |Держнаглядохоронпраці | | |60.2-3.06-98 |видачі спеціального | Наказ N 207 | України | | | |одягу, спеціального | ( z0001-99 ) | | | | |взуття та інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам | | | | | |автомобільного | | | | | |транспорту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 04.01.99 | Мін'юст | | | | | N 1/3294 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила техніки безпеки в| 22.12.82 | Міністерство шляхів | | |60.21-1.32-82 |господарства і руху | | СРСР | | | |метрополітенів | | | | | |ЦМетро/4107 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 04.03.91 | Міністерство шляхів | | |60.21-1.34-91 |при експлуатації, | | СРСР | | | |технічному | | | | | |обслуговуванні та | | | | | |поточному ремонті | | | | | |рухомого складу | | | | | |метрополітенів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 28.08.84 | Міністерство шляхів | | |60.21-1.35-84 |при утриманні та ремонті | | СРСР | | | |штучних споруд | | | | | |метрополітенів | | | | | |Цметро/4238 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 08.08.84 | Міністерство шляхів | | |60.21-1.36-84 |при виконанні робіт у | | СРСР | | | |колійному господарстві | | | | | |метрополітенів | | | | | |Цметро/4239 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 01.09.82 | Міністерство шляхів | | |60.21-1.37-82 |при експлуатації та | | СРСР | | | |ремонті інженерно- | | | | | |технічного устаткування | | | | | |на метрополітенах | | | | | |ЦМ-4098 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила охорони праці при| 11.05.89 | Міністерство шляхів | | |60.21-1.38-89 |обслуговуванні, | | СРСР | | | |експлуатації та ремонті | | | | | |пристроїв автоматики, | | | | | |сигналізації та зв'язку | | | | | |метрополітенів ЦМ-3987 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 02.10.85 | Міністерство шляхів | | |60.21-1.39-85 |виробничої санітарії при | | СРСР | | | |капітальних ремонтах | | | | | |(КР-1 і КР-2) моторвагон-| | | | | |ного рухомого складу | | | | | |метрополітенів | | | | | |Цметро/4328 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Типові галузеві норми | 20.02.80 | Держкомпраці СРСР | | |60.21-3.12-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 43/П-2 | | | | |інших засобів | ( v0043400-80 )| | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям, | | | | | |що зайняті на | | | | | |експлуатації | | | | | |метрополітену | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Правила будови і | 28.05.74 |Держгіртехнагляд СРСР | | |60.22-1.01-74 |безпечної експлуатації | | | | | |пасажирських підвісних | | | | | |канатних доріг (ППКД) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила будови і | 22.12.87 |Держгіртехнагляд СРСР | | |60.22-1.04-87 |безпечної експлуатації | | | | | |вантажних підвісних | | | | | |канатних доріг (ВПКД) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Правила безпечного | 09.02.84 | Міннафтопром СРСР | | |60.24-1.09-84 |перевезення нафти | | | | | |автомобільним | | | | | |транспортом | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |Правила безпеки при | 21.02.97 |Держнаглядохоронпраці | | |60.24-1.19-97 |перевезенні вибухових | Наказ N 36 | України | | | |матеріалів автомобільним | | | | | |транспортом | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 22.04.99 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 71 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |21 |НПАОП |Правила безпечної | 02.03.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |60.3-1.03-04 |експлуатації | N 69 | України | | | |магістральних | | | | | |газопроводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |22 |НПАОП |Правила безпеки при | 31.10.77 | Мінгазпром СРСР | | |60.3-1.08-77 |експлуатації | | | | | |конденсатопроводів і | | | | | |магістральних | | | | | |трубопроводів для | | | | | |зріджених газів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОП |Правила будови і | 05.03.71 |Держгіртехнагляд СРСР | | |60.3-1.15-71 |безпечної експлуатації | | | | | |трубопроводів для | | | | | |горючих, токсичних і | | | | | |зріджених газів (ПУГ-69) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 11.12.78 | ЦК галузевої | | |60.3-1.19-78 |та промислової санітарії | | профспілки | | | |при експлуатації | | | | | |магістральних | | | | | |нафтопродуктопроводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОП |Правила безпеки під час | 05.09.2003 |Держнаглядохоронпраці | | |60.3-1.35-03 |будівництва та | Наказ N 173 | України | | | |реконструкції | | | | | |магістральних | | | | | |трубопроводів | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Водний транспорт (код КВЕД 61) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 1976 | Мінморфлот СРСР | | |61.1-1.01-76 |на суднах морського | | | | | |флоту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 01.08.77 | Мінморфлот СРСР | | |61.1-1.03-77 |при виконанні робіт на | | | | | |суднах портового і | | | | | |службово-допоміжного | | | | | |флоту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОПА |Єдині правила безпеки | 20.03.89 | Міннафтопром СРСР | | |61.1-1.17-89 |перевезення вантажів і | | | | | |пасажирів на морських | | | | | |суднах Міннафтопрому | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Типові галузеві норми | 24.06.80 | Держкомпраці СРСР | | |61.1-3.33-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 180/П-7 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |морського транспорту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 06.11.86 | | | | | | Постанова | | | | | | N 476/П-12 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Інструкція щодо | 07.03.86 | Мінгазпром СРСР | | |61.1-5.01-86 |забезпечення безпечних | | | | | |морських буксирувань | | | | | |суден та інших плаваючих | | | | | |споруд | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила безпеки праці на | 1991 | Головрічфлот УРСР | | |61.2-1.03-91 |суднах річкового флоту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 05.02.99 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 17 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Типові галузеві норми | 24.06.80 | Держкомпраці СРСР | | |61.2-3.32-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 180/П-7 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |річкового транспорту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 06.11.89 | | | | | | Постанова | | | | | | N 476/П-12 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Авіаційний транспорт (код КВЕД 62) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила перевезення | 21.01.74 |Міністерство цивільної| | |62.0-1.03-74 |небезпечних вантажів | | авіації СРСР | | | |повітряним транспортом | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 25.03.2008 | Держгірпромнагляд | | |62.0-3.01-08 |спеціального одягу, | Наказ N 57 | | | | |спеціального взуття та | ( z0313-08 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам авіаційного | | | | | |транспорту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 15.04.2008 | Мін'юст України | | | | | N 313/15004 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Транспортні послуги (код КВЕД 63) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 3 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 1985 | Держкомрезерв СРСР | | |63.1-1.06-85 |при проведенні вантажно- | | | | | |розвантажувальних робіт | | | | | |на транспортно-складських| | | | | |роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |ОСТ 29.12.0.006-84 | 1984 | Держкомвидав СРСР | | |63.11-7.04-84 |Вантажно- | | | | | |розвантажувальні, | | | | | |складські та транспортні | | | | | |роботи. Вимоги безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила охорони праці при| 08.05.96 |Держнаглядохоронпраці | | |63.12-1.03-96 |експлуатації баз, складів| Наказ N 78 | України | | | |і сховищ, виконанні | | | | | |вантажо-розвантажувальних| | | | | |робіт на об'єктах оптової| | | | | |торгівлі | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 24.12.79 | Мінелектронпром СРСР | | |63.12-1.05-79 |при експлуатації | | ЦК галузевої | | | |внутрішньозаводського | | профспілки | | | |транспорту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 19.08.81 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила будови і | 18.01.84 | Мінелектронпром СРСР | | |63.12-1.06-84 |безпечної експлуатації | | ЦК галузевої | | | |складів тарноштучних | | профспілки | | | |вантажів, обладнаних | | | | | |кранамиштабелерами і | | | | | |елеваторними стелажами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила з безпечного | 12.05.72 | Мінсільгосп СРСР | | |63.12-1.07-72 |складування, зберігання, | | | | | |перевезення, підготовки | | | | | |і внесення в грунт | | | | | |аміачної селітри | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила зберігання | 1968 | ВО | | |63.12-1.09-68 |вогненебезпечних хімічних| |"Союзсільгосптехніка" | | | |речовин захисту рослин на| | | | | |складах і базах системи | | | | | |сільгосптехніки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила з охорони праці | 1990 | Мінважмаш СРСР | | |63.12-1.36-69 |під час складування | | | | | |матеріалів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |ОСТ 18-443-85 Виробничі | 1985 | Мінхарчопром СРСР | | |63.12-7.17-85 |процеси закупорювання | | | | | |виробів та ящиків тари з | | | | | |пластичних мас. Вимоги | | | | | |безпеки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Правила безпечної | 29.07.2002 | Мінпраці України | | |63.2-1.06-02 |експлуатації та | Наказ N 369 | | | | |обслуговування обладнання| ( v0369203-02 )| | | | |автомобільних | | | | | |газонаповнювальних | | | | | |компресорних станцій | | | | | |(АГНКС) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 16.11.87 | Держкомнафтопродукт | | |63.2-1.13-87 |та промислової санітарії | | СРСР | | | |при експлуатації нафтобаз| | | | | |і автозаправних станцій | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила безпеки праці під| 16.05.2007 | Держгірпромнагляд | | |63.2-1.25-07 |час експлуатації засобів | Наказ N 105 | | | | |навігаційного обладнання | ( z0562-07 ) | | | | |та виконання | | | | | |гідрографічних робіт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 31.05.2007 | Мін'юст | | | | | N 562/13829 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Правила охорони праці при| 16.07.96 |Держнаглядохоронпраці | | |63.21-1.01-96 |будівництві, ремонті та | Наказ N 118 | України | | | |утриманні автомобільних | | | | | |доріг і на інших об'єктах| | | | | |дорожнього господарства | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 08.05.97 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 124 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Правила охорони праці під| 11.08.2000 | Мінпраці України | | |63.21-1.02-00 |час технічного | Наказ N 201 | | | | |обслуговування і ремонту | | | | | |дорожньої техніки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 11.12.78 | Мінавтотранс РРФСР | | |63.21-1.03-78 |для шиноремонтних | | | | | |підприємств | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 11.12.78 | Мінавтотранс РРФСР | | |63.21-1.04-78 |для авторемонтних | | | | | |підприємств | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОП |Правила охорони праці | 16.04.91 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.05-91 |робітників воєнізованої | | СРСР | | | |охорони Міністерства | | | | | |шляхів сполучень | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 1970 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.06-70 |виробничої санітарії при | | СРСР | | | |виконанні робіт на | | | | | |ланкоскладальних базах | | | | | |ПМС ЦП-2651 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |21 |НПАОП |Правила безпеки під час | 28.12.2000 | Мінпраці України | | |63.21-1.07-00 |проведення вишукувань | Наказ N 376 | | | | |автомобільних доріг | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |22 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 10.10.79 |Міннафтохімпром СРСР | | |63.21-1.08-79 |та промислової санітарії | | | | | |при підготовці цистерн і | | | | | |вагонів для нафтобітуму | | | | | |до наливу та ремонту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОП |Правила охорони праці для| 20.06.2008 | Держгірпромнагляд | | |63.21-1.09-08 |працівників | Наказ N 148 | | | | |кар'єроуправлінь | ( z0599-08 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 07.07.2008 | Мін'юст | | | | | N 599/15290 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 03.09.69 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.10-69 |виробничої санітарії для | | СРСР | | | |рейкозварювальних | | | | | |підприємств | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 04.12.90 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.11-90 |виробничої санітарії при | | СРСР | | | |виконанні робіт щодо | | | | | |реконструкції та | | | | | |капітального ремонту | | | | | |інженерних споруд | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |26 |НПАОП |Правила безпеки праці для| 12.03.2007 | Держгірпромнагляд | | |63.21-1.12-07 |працівників залізничних | Наказ N 44 | | | | |станцій і вокзалів | ( z0304-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 03.04.2007 | Мін'юст України | | | | | N 304/13571 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |27 |НПАОП |Правила з охорони праці | 26.12.2008 | Держгірпромнагляд | | |63.21-1.13-08 |під час ремонту та | Наказ N 296 | | | | |експлуатації будівель і | ( z0503-09 ) | | | | |споруд залізничного | | | | | |транспорту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 11.06.2009 | Мін'юст України | | | | | N 503/16519 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |28 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 20.02.87 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.14-87 |при експлуатації | | СРСР | | | |контактної мережі | | | | | |електрифікованих | | | | | |залізниць і пристроїв | | | | | |електропостачання | | | | | |автоблокування ЦЕ-4506 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |29 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 26.06.89 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.15-89 |виробничої санітарії в | | СРСР | | | |господарстві | | | | | |сигналізації, зв'язку та | | | | | |обчислювальної техніки | | | | | |залізничного транспорту | | | | | |ЦЩ-4695 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |30 |НПАОП |Правила безпечної | 24.03.2008 | Держгірпромнагляд | | |63.21-1.17-08 |експлуатації | Наказ N 54 | | | | |електровозів, тепловозів | ( z0340-08 ) | | | | |та моторвагонного | | | | | |рухомого складу | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 21.04.2008 | Мін'юст України | | | | | 340/15031 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |31 |НПАОП |Правила з охорони праці | 30.12.89 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.18-89 |при технічному | | СРСР | | | |обслуговуванні та | | | | | |поточному ремонті | | | | | |тягового рухомого складу | | | | | |та вантажопідіймальних | | | | | |кранів на залізничному | | | | | |ходу ЦТ-4769 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |32 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 12.08.63 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.19-61 |виробничої санітарії при | | СРСР | | | |експлуатації паровозів | | | | | |ЦТ-2123 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |33 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 17.10.63 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.20-63 |виробничої санітарії при | | СРСР | | | |ремонті паровозів у депо | | | | | |ЦТ-2337 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |34 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 07.02.77 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.21-77 |виробничої санітарії для | | СРСР | | | |працівників | | | | | |хімікотехнічних | | | | | |лабораторій залізничного | | | | | |транспорту ЦТ-3451 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |35 |НПАОП |Правила охорони праці під| 18.12.2007 | Держгірпромнагляд | | |63.21-1.22-07 |час виконання | Наказ N 311 | | | | |навантажувально- | ( z1419-07 ) | | | | |розвантажувальних робіт | | | | | |на залізничному | | | | | |транспорті | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 28.12.2007 | Мін'юст | | | | | N 1419/14686 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |36 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 11.05.83 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.23-83 |виробничої санітарії для | | СРСР | | | |робітників відбудованих | | | | | |поїздів залізниць Союзу | | | | | |РСР ЦРБ-4128 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |37 |НПАОП |Правила охорони праці під| 04.08.2003 |Держнаглядохоронпраці | | |63.21-1.24-03 |час технічного | Наказ N 140 | України | | | |обслуговування і ремонту | | | | | |вантажних вагонів та | | | | | |рефрижераторного рухомого| | | | | |складу | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |38 |НПАОП |Правила безпеки праці під| 12.03.2007 | Держгірпромнагляд | | |63.21-1.25-07 |час виконання робіт у | Наказ N 43 | | | | |колійному господарстві | ( z0303-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 03.04.2007 | Мін'юст України | | | | | N 303/13570 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |39 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 28.11.88 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.26-88 |виробничої санітарії для | | сполучення СРСР | | | |фарбувальних цехів і | | | | | |дільниць підприємств | | | | | |залізничного транспорту | | | | | |ЦТБР-4665 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |40 |НПАОП |Правила охорони праці під| 24.03.2008 | Держгірпромнагляд | | |63.21-1.27-08 |час перевезення | Наказ N 55 | | | | |працівників, розміщення | ( z0341-08 ) | | | | |житлових, побутових і | | | | | |службових вагонів на | | | | | |коліях у пересувних | | | | | |формуваннях залізничного | | | | | |транспорту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 21.04.2008 | Мін'юст | | | | | N 341/15032 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |41 |НПАОП |Правила охорони праці при| 05.03.90 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.40-90 |ремонті рухомого складу | | СРСР | | | |та виробництві запасних | | | | | |частин | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |42 |НПАОП |Правила охорони праці при| 22.06.79 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.47-79 |виконанні робіт щодо | | СРСР | | | |захисних лісових | | | | | |насаджень на залізничному| | | | | |транспорті ЦП-3877 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |43 |НПАОП |Правила безпеки і порядок| 10.12.83 | Міністерство шляхів | | |63.21-1.51-83 |ліквідації аварійних | | СРСР | | | |ситуацій з небезпечними | | | | | |вантажами при перевезенні| | | | | |їх залізницями | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |44 |НПАОП |Правила охорони праці під| 04.08.2003 |Держнаглядохоронпраці | | |63.21-1.53-03 |час поточного ремонту і | Наказ N 141 | України | | | |підготовки до наливу | | | | | |цистерни для | | | | | |нафтопродуктів та вагонів| | | | | |бункерного типу для | | | | | |нафтобітуму | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |45 |НПАОП |Норми безпеки на | 15.09.89 |Держгіртехнагляд СРСР | | |63.21-3.01-89 |проектування та | | | | | |експлуатацію канатних | | | | | |провідників одноканатних | | | | | |підйомних установок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |46 |НПАОП |Норми безпеки на | 22.02.82 |Держгіртехнагляд СРСР | | |63.21-3.02-82 |проектування та | | | | | |експлуатацію канатних | | | | | |провідників | | | | | |багатоканатних підйомних | | | | | |установок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |47 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 24.12.2008 | Держгірпромнагляд | | |63.21-3.03-08 |спеціального одягу, | Наказ N 292 | | | | |спеціального взуття та | ( z0073-09 ) | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам дорожнього | | | | | |господарства | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 24.01.2009 | Мін'юст | | | | | N 73/16089 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |48 |НПАОП |Інструкція з охорони | 02.09.2008 | Держгірпромнагляд | | |63.21-5.01-08 |праці під час утримання | Наказ N 192 | | | | |централізованих | ( z0894-08 ) | | | | |стрілочних переводів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 24.09.2008 | Мін'юст | | | | | N 894/15585 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |49 |НПАОП |Інструкція з експлуатації| 02.07.88 | Міндобрив СРСР | | |63.21-5.03-88 |залізничних цистерн, які | | | | | |призначені для | | | | | |перевезення сірчаної | | | | | |кислоти та олсуму | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |50 |НПАОП |Інструкція по наливу, | 20.06.84 | Міндобрив СРСР | | |63.21-5.04-84 |зливу та експлуатації | | | | | |залізничних цистерн для | | | | | |транспортування фосфору | | | | | |жовтого | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |51 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 1990 | Головрічфлот УРСР | | |63.22-1.02-90 |виконанні очисних, | | | | | |фарбувальних, | | | | | |ізолювальних робіт на | | | | | |підприємствах і суднах | | | | | |річкового флоту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |52 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 29.09.75 | Мінморфлот СРСР | | |63.22-1.03-75 |при виконанні морських | | | | | |днопоглиблювальних робіт | | | | | |і експлуатації засобів | | | | | |навігаційного обладнання | | | | | |морських шляхів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |53 |НПАОП |Правила безпеки в | 1988 | Мінморфлот СРСР | | |63.22-1.04-88 |морських портах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |54 |НПАОП |Правила безпеки праці на | 01.03.91 | Мінморфлот СРСР | | |63.22-1.06-91 |промислових підприємствах| | | | | |Мінморфлоту СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |55 |НПАОП |Правила з електробезпеки | 01.02.85 | Мінморфлот СРСР | | |63.22-1.07-85 |при електропостачанні | | | | | |суден Мінморфлоту СРСР, | | | | | |що ремонтуються та | | | | | |будуються | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |56 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 12.12.84 | Головрічфлот УРСР | | |63.22-1.08-84 |виконанні | | | | | |днопоглиблювальних робіт | | | | | |і обслуговуванні | | | | | |спеціальних механізмів | | | | | |днопоглиблювальних | | | | | |земснарядів річкового | | | | | |флоту | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |57 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 10.07.73 | Головрічфлот УРСР | | |63.22-1.10-73 |при обслуговуванні | | | | | |судноплавної обстановки | | | | | |на внутрішніх водних | | | | | |шляхах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |58 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 1976 | Головрічфлот УРСР | | |63.22-1.11-76 |при виконанні виправних | | | | | |робіт на внутрішніх | | | | | |водних шляхах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |59 |НПАОП |Правила безпеки праці на | 02.12.91 | Головрічфлот УРСР | | |63.22-1.12-91 |перевантажувальних | | | | | |роботах у річкових | | | | | |портах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |60 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 01.03.84 |Міністерство цивільної| | |63.23-1.01-84 |при експлуатації об'єктів| | авіації СРСР | | | |радіотехнічного | | | | | |забезпечення польотів та | | | | | |електрозв'язку цивільної | | | | | |авіації | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |61 |НПАОП |Правила безпеки праці під| 16.09.2008 | Держгірпромнагляд | | |63.23-1.02-08 |час обслуговування | Наказ N 202 | | | | |спецтранспорту та засобів| ( z1011-08 ) | | | | |механізації в аеропортах | | | | | |цивільної авіації | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 22.10.2008 | Мін'юст | | | | | N 1011/15702 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |62 |НПАОП |Правила безпеки праці під| 19.09.2008 | Держгірпромнагляд | | |63.23-1.03-08 |час роботи з пально- | Наказ N 205 | | | | |мастильними матеріалами | ( z1167-08 ) | | | | |та спецрідинами | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 08.12.2008 | Мін'юст | | | | | N 1167/15858 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |63 |НПАОП |Правила безпеки праці при| 18.05.98 |Держнаглядохоронпраці | | |63.23-1.06-98 |технічному обслуговуванні| Наказ N 92 | України | | | |і поточному ремонті | | | | | |авіаційної техніки | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |64 |НПАОП |Вимоги безпеки при роботі| 25.04.89 |Міністерство цивільної| | |63.23-7.14-89 |з електротехнічним | | авіації СРСР | | | |папером типу ЕХБ у | | | | | |підрозділах польотної | | | | | |інформації цивільної | | | | | |авіації | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Пошта і зв'язок (код КВЕД 64) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила безпеки під час | 05.06.2003 |Держнаглядохоронпраці | | |64.11-1.01-03 |виконання робіт на | Наказ N 100 | України | | | |об'єктах операторів | | | | | |поштового зв'язку | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 11.01.97 |Держнаглядохоронпраці | | | | | Наказ N 3 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 30.06.87 | Мінзв'язку СРСР | | |64.2-1.02-87 |при експлуатації | | | | | |радіорелейних ліній | | | | | |передач | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила безпеки під час | 11.05.98 |Держнаглядохоронпраці | | |64.2-1.03-98 |робіт на станціях | Наказ N 82 | України | | | |проводового мовлення | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила безпеки під час | 11.05.98 |Держнаглядохоронпраці | | |64.2-1.06-98 |робіт на повітряних | Наказ N 83 | України | | | |лініях зв'язку і | | | | | |проводового мовлення | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила безпеки при | 17.05.96 |Держнаглядохоронпраці | | |64.2-1.07-96 |роботах на кабельних | Наказ N 85 | України | | | |лініях зв'язку і | | | | | |проводового мовлення | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила безпеки при | 17.05.96 |Держнаглядохоронпраці | | |64.2-1.08-96 |роботах на телефонних і | Наказ N 84 | України | | | |телеграфних станціях | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Типові норми безплатної | 08.07.98 |Держнаглядохоронпраці | | |64.2-3.04-98 |видачі спеціального | Наказ N 139 | України | | | |одягу, спеціального | ( z0490-98 ) | | | | |взуття та інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам зв'язку | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 30.07.98 | Мін'юст | | | | | N 490/2930 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 03.07.2002 | Мінпраці України | | | | | Наказ N 305 | | | | | | ( z0616-02 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 30.07.2002 | Мін'юст | | | | | N 616/6904 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |ОСТ 15 340-85 | 1985 | Мінрибгосп СРСР | | |64.2-7.28- 85 |Електрорадіонавігаційні | | | | | |камери рибних портів. | | | | | |Процеси виробничі. | | | | | |Загальні вимоги безпеки | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Фінансове посередництво (код КВЕД 65) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила з охорони праці | 24.11.67 | ЦК профспілки | | |65.1-1.01-67 |касирів в установах | |працівників державних | | | |Держбанку СРСР | | установ | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила з охорони праці | 08.10.74 | Держбанк СРСР | | |65.1-1.02-74 |та техніки безпеки | | | | | |працівників інкасації в | | | | | |установах Державного | | | | | |банку СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила з охорони праці | 07.08.74 | Правління | | |65.1-1.03-74 |та техніки безпеки в | |Держтрудощадкас СРСР | | | |державних трудових | | | | | |ощадних касах | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Інформатизація (код КВЕД 72) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила з охорони праці, | 30.06.75 | ЦК профспілки | | |72.0-1.01-75 |техніки безпеки і | | працівників | | | |виробничої санітарії для | | держустанов | | | |обчислювальних центрів, | | | | | |машинолічильних станцій, | | | | | |районних (міських) | | | | | |інформаційно- | | | | | |обчислювальних станцій | | | | | |(центрів) ЦСУ СРСР | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Дослідження та розробки (код КВЕД 73) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила безпеки при | 03.12.79 |Президія Академії наук| | |73.0-1.05-79 |проведенні експедиційних | | СРСР | | | |робіт установами АН СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Основні правила безпечної| 27.07.77 | Мінхімпром СРСР | | |73.1-1.06-77 |роботи в хімічних | | | | | |лабораторіях | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила безпечної | 14.01.71 |Президія Академії наук| | |73.1-1.10-71 |експлуатації лабораторних| | СРСР | | | |автоклавів в установах АН| | | | | |СРСР | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Надання послуг (код КВЕД 74) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 09.02.89 | Головне управління | | |74.2-1.01-89 |на топографо-геодезичних | | геодезії та | | | |роботах (ПТБ-88) | | картографії при Раді | | | | | | Міністрів СРСР | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила безпеки при | 1990 | Мінгеології СРСР | | |74.2-1.02-90 |геологорозвідувальних | | | | | |роботах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 16.05.83 |Держкомгідромет СРСР | | |74.2-1.03-83 |при проведенні | | | | | |спостережень у мережі | | | | | |Держкомгідромету СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила безпеки при | 17.07.86 |Держкомгідромет СРСР | | |74.2-1.04-86 |експлуатації ракетно- | | | | | |артилерійських | | | | | |комплексів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 07.05.69 |Держкомгідромет СРСР | | |74.2-1.05-69 |при спорудженні та | | | | | |експлуатації підприємств | | | | | |і об'єктів зв'язку | | | | | |гідрометслужби | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Типові галузеві норми | 20.03.86 |Держкомгідромет СРСР | | |74.2-3.01-86 |безплатної видачі | | | | | |спецодягу, спецвзуття та | | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітників і службовців, | | | | | |які здійснюють | | | | | |спостереження і роботи по| | | | | |гідрометеорологічному | | | | | |режиму навколишнього | | | | | |середовища | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Типові галузеві норми | 24.06.80 | Держкомпраці СРСР | | |74.2-3.10-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 180/П-7 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям, | | | | | |які зайняті на | | | | | |геологічних, топографо- | | | | | |геодезичних, | | | | | |розвідувальних, | | | | | |землеулаштувальних | | | | | |роботах та в | | | | | |картографічному | | | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 6.11.86 | | | | | | Постанова | | | | | | N 476/П-12 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Типові галузеві норми | 24.07.80 | Держкомпраці СРСР | | |74.2-3.35-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 180/П-7 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям, | | | | | |що здійснюють нагляд і | | | | | |роботи щодо | | | | | |гідрометеорологічного | | | | | |режиму навколишнього | | | | | |середовища | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Інструкція з техніки | 1984 | Союзмаркштрест | | |74.2-5.01-84 |безпеки при проведенні | | Головного управління | | | |капітальних | | геодезії та | | | |маркшейдерських та | | картографії при Раді | | | |спеціальних топографо- | | Міністрів СРСР | | | |геодезичних робіт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Інструкція щодо | 1990 | Міннафтогазпром | | |74.2-5.12-90 |безпечного ведення | |Держгіртехнагляд СРСР | | | |морських інженерно- | | | | | |геологічних робіт | | | | | |КР 39-024-90. Геодезична | | | | | |служба | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 10.10.86 | Мінпобут УРСР | | |74.81-1.08-86 |виробничої санітарії для | | | | | |фотопідприємств системи | | | | | |Мінпобуту УРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |ОСТ 25 1169-84 | 1984 | Мінприлад СРСР | | |74.82-7.85-84 |Виробництво тари і роботи| | | | | |пакувальні. Вимоги | | | | | |безпеки | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Державне управління (код КВЕД 75) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Типові галузеві норми | 23.09.80 | Держкомпраці СРСР | | |75.0-3.40-80 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 296/П-10 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам державних | | | | | |установ | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Освіта (код КВЕД 80) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила безпечної роботи | 13.10.89 | Держосвіти СРСР | | |80.0-1.01-89 |з хімічними речовинами у | | | | | |вищих та середніх | | | | | |спеціальних навчальних | | | | | |закладах, на | | | | | |підприємствах і в | | | | | |установах системи | | | | | |Держосвіти СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила безпеки під час | 21.08.2000 | Мінпраці України | | |80.0-1.09-00 |проведення занять з | Наказ N 213 | | | | |допризовної підготовки в | ( z0823-00 ) | | | | |загальноосвітніх, | | | | | |професійно-технічних | | | | | |навчальних закладах і | | | | | |вищих навчальних закладів| | | | | |першого та другого рівнів| | | | | |акредитації | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 20.12.82 | Мінохорони здоров'я | | |80.0-1.11-82 |виробничої санітарії при | | СРСР | | | |роботі в хімічних | | | | | |лабораторіях медичних | | | | | |навчальних закладів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила безпеки під час | 16.03.2004 |Держнаглядохоронпраці | | |80.0-1.12-04 |навчання в кабінетах | Наказ N 81 | України | | | |інформатики навчальних | ( z0620-04 ) | | | | |закладів системи | | | | | |загальної середньої | | | | | |освіти | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 17.05.2004 | Мін'юст | | | | | N 620/9219 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 06.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 252 | | | | | | ( z1290-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 20.11.2007 | Мін'юст | | | | | N 1290/14557 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила безпеки під час | 16.11.98 |Держнаглядохоронпраці | | |80.21-1.03-98 |трудового навчання і | Наказ N 219 | України | | | |літніх практичних робіт | ( z0793-98 ) | | | | |учнів X - XI класів | | | | | |загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів у | | | | | |сільськогосподарському | | | | | |виробництві | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 15.12.98 | Мін'юст | | | | | N 793/3233 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 13.11.2007 | Держгірпромнагляд | | | | | Наказ N 266 | | | | | | ( z1341-07 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 04.12.2007 | Мін'юст | | | | | N 1341/14608 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила безпеки під час | 16.11.98 |Держнаглядохоронпраці | | |80.21-1.06-98 |проведення навчально- | Наказ N 222 | України | | | |виховного процесу у | | | | | |кабінетах (лабораторіях) | | | | | |хімії загальноосвітніх | | | | | |навчальних закладів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 1979 | Міносвіти СРСР | | |80.21-1.07-79 |під час проведення занять| | | | | |у навчальних класах | | | | | |(кабінетах) і практики | | | | | |учнів на промислових | | | | | |об'єктах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 1974 | Міносвіти СРСР | | |80.22-1.02-74 |і виробничої санітарії | | | | | |для шкільних навчальних | | | | | |закладів і навчально- | | | | | |виробничих майстерень, а | | | | | |також для навчальних | | | | | |комбінатів, цехів | | | | | |(прольотів, дільниць) | | | | | |підприємств, у яких | | | | | |проводиться трудова | | | | | |підготовка учнів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Типові галузеві норми | 12.02.81 | Держкомпраці СРСР | | |80.3-3.41-81 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 47/П-2 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |вищих учбових закладів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила з охорони праці | 12.11.2002 | Мінпраці України | | |80.42-1.01-02 |для навчальних закладів, | Наказ N 574 | | | | |у яких проводяться | ( z0967-02 ) | | | | |профільне навчання і | | | | | |професійна підготовка | | | | | |учнів з автосправи | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 13.12.2002 | Мін'юст | | | | | N 967/7255 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Охорона здоров'я (код КВЕД 85) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Галузеві норми безплатної| 29.01.88 | Мінохорони здоров'я | | |85.0-3.01-88 |видачі спецодягу, | | СРСР | | | |спецвзуття та інших | | | | | |засобів індивідуального | | | | | |захисту, а також норм | | | | | |санітарного одягу і | | | | | |санітарного взуття | | | | | |працівникам установ, | | | | | |підприємств і | | | | | |організацій системи | | | | | |охорони здоров'я | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила обладнання, | 30.09.70 | Мінохорони здоров'я | | |85.11-1.05-70 |техніки безпеки і | | СРСР | | | |виробничої санітарії при | | | | | |роботі в клініко- | | | | | |діагностичних | | | | | |лабораторіях лікувально- | | | | | |профілактичних установ | | | | | |системи Міністерства | | | | | |охорони здоров'я СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила обладнання, | 30.09.70 | Мінохорони здоров'я | | |85.11-1.06-70 |експлуатації та техніки | | СРСР | | | |безпеки | | | | | |фізіотерапевтичних | | | | | |відділень (кабінетів) | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила з техніки безпеки| 27.08.84 | Мінохорони здоров'я | | |85.11-1.10-84 |при експлуатації виробів | | СРСР | | | |медичної техніки в | | | | | |установах охорони | | | | | |здоров'я. Загальні | | | | | |вимоги | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила обладнання і | 30.12.59 | Мінохорони здоров'я | | |85.11-1.13-59 |експлуатації інфекційних | | СРСР | | | |установ (інфекційних | | | | | |відділень, палат), а | | | | | |також охорони праці | | | | | |персоналу цих установ | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Норми безплатної видачі | 05.10.84 | ВЦРПС | | |85.11-3.02-84 |спецодягу, спецвзуття, | Постанова | | | | |санітарно-гігієнічного | N 16 | | | | |одягу, санітарного взуття| | | | | |та інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам і службовцям | | | | | |закладів, підприємств, | | | | | |організацій і | | | | | |господарств санітарно- | | | | | |курортної системи | | | | | |профспілок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила обладнання і | 1.04.64 | Мінохорони здоров'я | | |85.13-1.12-64 |експлуатації | | СРСР | | | |стоматологічних | | | | | |поліклінік, відділень, | | | | | |кабінетів і | | | | | |зуботехнічних | | | | | |лабораторій | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила з охорони праці | 9.02.79 | Мінохорони здоров'я | | |85.14-1.08-79 |працівників | | СРСР | | | |дезінфекційної справи та | | | | | |з утримання | | | | | |дезінфекційних станцій, | | | | | |дезинфекційних відділів, | | | | | |відділень профілактичної | | | | | |дезинфекції санітарно- | | | | | |епідеміологічних станцій,| | | | | |окремих дезінфекційних | | | | | |установок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила обладнання, | 20.10.81 | Мінохорони здоров'я | | |85.14-1.09-81 |техніки безпеки, | | СРСР | | | |виробничої санітарії, | | | | | |протиепідемічного режиму | | | | | |і особистої гігієни при | | | | | |роботі в лабораторіях | | | | | |(відділеннях, відділах) | | | | | |санітарно- | | | | | |епідеміологічних установ | | | | | |системи Міністерства | | | | | |охорони здоров'я СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Правила охорони праці в | 20.04.99 |Держнаглядохоронпраці | | |85.20-1.03-99 |лабораторіях ветеринарної| Наказ N 67 | України | | | |медицини | ( z0695-99 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 11.10.99 | Мін'юст | | | | | N 695/3988 | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів (код КВЕД 90) | | | ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила безпеки і | 1978 | Мінжитлокомунгосп | | |90.00-1.03-78 |виробничої санітарії під | | УРСР | | | |час прибирання міських | | | | | |територій | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила охорони праці під| 06.10.2000 | Мінпраці України | | |90.00-1.05-00 |час збирання, вивезення | Наказ N 268 | | | | |та знешкодження побутових| | | | | |відходів | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Сфера відпочинку, розваг, культури та спорту (код КВЕД 92) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Галузеві норми безплатної| 17.11.83 | Мінкультури СРСР | | |92.0-3.01-83 |видачі засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |підприємств, організацій | | | | | |і закладів Міністерства | | | | | |культури СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Типові галузеві норми | 23.11.82 | Держкомпраці СРСР | | |92.0-3.46-82 |безплатної видачі | Постанова | | | | |спецодягу, спецвзуття та | N 288/П-18 | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |робітникам і службовцям | | | | | |підприємств, установ та | | | | | |організацій культури | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни: 1 | 21.08.85 | | | | | | Постанова | | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |2 | 06.11.86 | | | | | | Постанова | | | | | | N 476/П-12 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила будови та | 01.03.2006 | МНС України | | |92.7-1.01-06 |безпечної експлуатації | N 110 | | | | |атракціонної техніки | ( z0405-06 ) | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зареєстровано: | 07.04.2006 | Мін'юст | | | | | N 405/12279 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 28.03.80 | Держкіно СРСР | | |92.11-1.03-80 |промислової санітарії для| | | | | |кіностудій Держкіно СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила пожежної безпеки,| 15.01.74 | Держкіно СРСР | | |92.11-1.06-74 |техніки безпеки та | | | | | |виробничої санітарії для | | | | | |кінокопіювальних фабрик | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила пожежної безпеки,| 12.07.76 | Держкіно СРСР | | |92.13-1.07-76 |техніки безпеки та | | | | | |виробничої санітарії для | | | | | |організацій кінопрокату | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 06.12.73 | Держтелерадіо СРСР | | |92.2-1.12-73 |виробничої санітарії на | | | | | |підприємствах телебачення| | | | | |і радіомовлення | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила техніки безпеки | 23.05.79 | Мінкультури СРСР | | |92.3-1.01-79 |для театрів та концертних| | | | | |залів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 19.09.74 | Мінкультури СРСР | | |92.34-1.02-74 |виробничої санітарії в | | | | | |циркових підприємствах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОП |Тимчасові правила | 20.05.70 | Мінкультури СРСР | | |92.34-1.06-70 |транспортування, | | | | | |зберігання і | | | | | |застосування | | | | | |фейєрверкових виробів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОП |Правила охорони праці для| 04.06.97 |Держнаглядохоронпраці | | |92.5-1.03-97 |культурно-освітніх | Наказ N 160 | України | | | |закладів, що розташовані | | | | | |в сільській місцевості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОП |Правила техніки безпеки в| 01.09.75 | Мінкультури СРСР | | |92.51-1.01-75 |бібліотеках | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |13 |НПАОП |Інструкція щодо | 1983 | Головне архівне | | |92.51-5.01-83 |забезпечення збереження | | управління при Раді | | | |кінофотодокументів на | | Міністрів СРСР | | | |нітрооснові в державних | | | | | |архівах СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОП |Правила техніки безпеки в| 08.05.74 | Мінкультури СРСР | | |92.52-1.02-74 |музеях | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 22.07.73 | Мінкультури СРСР | | |92.53-1.07-73 |виробничої санітарії для | | | | | |зоопарків | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОП |Інструкція з техніки | 08.05.81 | Держкомспорт СРСР | | |92.61-5.01-81 |безпеки при експлуатації | | | | | |спортивних споруд | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |17 |НПАОП |Інструкція про | 02.03.81 | Держкомспорт СРСР | | |92.62-5.02-81 |організаційно- | | | | | |профілактичні заходи щодо| | | | | |забезпечення безпеки та | | | | | |зниження травматизму при | | | | | |здійсненні навчально- | | | | | |тренувального процесу і | | | | | |проведенні спортивних | | | | | |змагань | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 17.02.59 | Мінкультури СРСР | | |92.72-1.04-59 |виробничої санітарії в | | | | | |парках і садах культури і| | | | | |відпочинку | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Індивідуальні послуги (код КВЕД 93) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОП |Правила техніки безпеки і| 10.04.59 | Мінохорони здоров'я | | |93.0-1.01-59 |виробничої санітарії для | | СРСР | | | |пралень установ і | | | | | |підприємств охорони | | | | | |здоров'я | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОП |Правила охорони праці для| 21.05.97 |Держнаглядохоронпраці | | |93.0-1.02-97 |підприємств по | Наказ N 143 | України | | | |виготовленню і ремонту | | | | | |трикотажних виробів за | | | | | |індивідуальними | | | | | |замовленнями населення | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОП |Правила охорони праці для| 21.05.97 |Держнаглядохоронпраці | | |93.0-1.03-97 |підприємств індпошиву і | Наказ N 143 | України | | | |ремонту одягу | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОП |Правила охорони праці при| 21.05.97 |Держнаглядохоронпраці | | |93.0-1.06-97 |експлуатації пралень і | Наказ N 143 | України | | | |лазень | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОП |Правила охорони праці для| 21.05.97 |Держнаглядохоронпраці | | |93.0-1.07-97 |перукарень | Наказ N 143 | України | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОП |Правила охорони праці при| 21.05.97 |Держнаглядохоронпраці | | |93.0-1.09-97 |роботі щодо установлення,| Наказ N 143 | України | | | |ремонту і технічного | | | | | |обслуговування побутової | | | | | |радіоелектронної | | | | | |апаратури | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОП |Типові галузеві норми | 23.11.82 | Держкомпраці СРСР | | |93.0-3.01-82 |безплатної видачі | Постанова | Президія ВЦРПС | | | |спеціального одягу, | N 283/П-18 | | | | |спеціального взуття та | | | | | |інших засобів | | | | | |індивідуального захисту | | | | | |працівникам та службовцям| | | | | |підприємств побутового | | | | | |обслуговування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни 1: | 21.08.85 | Держкомпраці СРСР | | | | | Постанова | Президія ВЦРПС | | | | | N 289/П-8 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | | |Зміни 2: | 06.11.86 | Держкомпраці СРСР | | | | | Постанова | Президія ВЦРПС | | | | | N 476/П-12 | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОП |Правила охорони праці для| 21.05.97 |Держнаглядохоронпраці | | |93.01-1.04-97 |підприємств хімічної | Наказ N 143 | України | | | |чистки і фарбування | | | | | |одягу | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОП |Правила охорони праці на | 06.10.2000 | Мінпраці України | | |93.03-1.08-00 |підприємствах ритуального| Наказ N 271 | | | | |обслуговування населення | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Охорона надр | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |НПАОН |Єдині правила охорони | 14.05.85 |Держгіртехнагляд СРСР | | |00.0-1.01-85 |надр при розробці родовищ| | | | | |твердих корисних копалин | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 2 |НПАОН |Положення про порядок | 28.07.70 |Держгіртехнагляд СРСР | | |00.0-4.01-70 |ведення державного обліку| | | | | |дільниць надр, наданих у | | | | | |користування, не | | | | | |пов'язане з добуванням | | | | | |корисних копалин | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 3 |НПАОН |Інструкція з безпечного | 02.10.84 | Мінвуглепром СРСР | | |00.0-5.01-84 |ведення робіт біля | | | | | |затоплених виробок | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 4 |НПАОН |Міжгалузева інструкція з | 10.08.76 |Держгіртехнагляд СРСР | | |00.0-5.02-76 |визначення і контролю | | | | | |добувних і розкривних | | | | | |робіт на кар'єрах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 5 |НПАОН |Галузева інструкція з | 30.05.74 | МПБМ СРСР | | |00.0-5.03-74 |визначення і обліку втрат| | | | | |корисної копалини під час| | | | | |добування блоків | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 6 |НПАОН |Галузева інструкція з | 20.06.75 | МХП СРСР | | |00.0-5.04-75 |економічної оцінки і | | | | | |нормування втрат твердих | | | | | |корисних копалин під час | | | | | |добування на | | | | | |підприємствах МХП | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 7 |НПАОН |Інструкція щодо порядку | 11.07.85 | Держгіртехнагляд | | |00.0-5.05-85 |ліквідації і консервації | | України | | | |підприємств з добування | | | | | |корисних копалин | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 8 |НПАОН |Вказівка щодо порядку і | 16.05.86 | Держгіртехнагляд | | |00.0-7.01-86 |контролю безпечного | | України | | | |ведення гірничих робіт у | | | | | |небезпечних зонах | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| | 9 |НПАОН |Обладнання для | 16.09.2002 | Мінекоресурсів | | |00.0-7.02-02 |геологорозвідувального, | Наказ N 352 | України | | | |структурно-пошукового і | | | | | |картувального буріння | | | | | |свердловин, обстеження | | | | | |технічного стану | | | | | |(методичні вказівки) | | | | | |ГСТУ 41-30-2002 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |10 |НПАОН |Типові методичні вказівки| 28.03.73 |Держгіртехнагляд СРСР | | |00.0-7.03-73 |щодо визначення і обліку | | | | | |втрат твердих корисних | | | | | |копалин під час добувних | | | | | |робіт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |11 |НПАОН |Типові методичні вказівки| 28.03.72 |Держгіртехнагляд СРСР | | |00.0-7.04-72 |з оцінки економічних | | | | | |наслідків втрат корисних | | | | | |копалин під час розробки | | | | | |родовищ | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |12 |НПАОН |Типові методичні вказівки| 28.03.72 |Держгіртехнагляд СРСР | | |00.0-7.05-72 |з нормування втрат | | | | | |твердих корисних копалин | | | | | |під час добувних робіт | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Видобування вугілля (код КВЕД 10) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |13 |НПАОН |Правила підробки | 28.11.2003 | Мінпаливенерго | | |10.0-1.01-03 |будівель, споруд і | Наказ N 703 | України | | | |природних об'єктів при | | | | | |видобуванні вугілля | | | | | |підземним способом. ГСТУ | | | | | |101.00159226.001-2003 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |14 |НПАОН |Інструкція про порядок | 26.08.69 |Держгіртехнагляд СРСР | | |10.0-5.01-69 |погодження підробки | | | | | |залізничних шляхів на | | | | | |вугільних і сланцевих | | | | | |родовищах СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |15 |НПАОН |Галузева інструкція з | 30.09.74 | | | |10.0-5.02-74 |обліку балансових і | | | | | |розрахунку промислових | | | | | |запасів, визначення, | | | | | |нормування, обліку і | | | | | |економічного оцінювання | | | | | |втрат вугілля (сланцю) | | | | | |під час добування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |16 |НПАОН |Вказівки щодо нормування,| 12.03.91 | Мінвуглепром СРСР | | |10.1-7.01-91 |планування і | | | | | |економічного оцінювання | | | | | |втрат вугілля в надрах по| | | | | |Донецькому басейну | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Видобування нафти і газу (код КВЕД 11) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |17 |НПАОН |Правила розробки газових | 06.04.70 |Держгіртехнагляд СРСР | | |11.10-1.01-70 |і газоконденсатних | | | | | |родовищ | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |18 |НПАОН |Положення про порядок | 27.12.89 |Держгіртехнагляд СРСР | | |11.2-4.01-89 |ліквідації нафтових, | | | | | |газових та інших | | | | | |свердловин і списанню | | | | | |витрат на їх спорудження | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |19 |НПАОН |Положення про порядок | 27.12.89 |Держгіртехнагляд СРСР | | |11.2-4.02-89 |консервування свердловин | | | | | |на нафтових, газових | | | | | |родовищах, підземних | | | | | |сховищах газу (ПСГ) та | | | | | |родовищах термальних вод | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |20 |НПАОН |Положення про переведення| 17.10.86 |Держгіртехнагляд СРСР | | |11.2-4.03-86 |нафтових і газових | | | | | |нагнітальних і | | | | | |контрольних свердловин на| | | | | |інші горизонти | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |21 |НПАОН |Інструкція про порядок | 06.09.52 |Держгіртехнагляд СРСР | | |11.2-5.01-52 |здійснення долучення | | | | | |нових горизонтів для | | | | | |спільної експлуатації | | | | | |кількох нафтоносних або | | | | | |газоносних горизонтів у | | | | | |одній свердловині | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Видобування металевих руд (код КВЕД 13) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |22 |НПАОН |Правила технічної | 05.07.79 | Мінкольормет СРСР | | |13.0-1.01-79 |експлуатації рудників, | | | | | |копалень, шахт, що | | | | | |розробляють родовища | | | | | |кольорових, рідкісних та | | | | | |інших металів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |23 |НПАОН |Інструкція з визначення і| 02.01.74 | МЧМ СРСР | | |13.0-5.01-74 |обліку розкритих, | | | | | |підготовлених і готових | | | | | |до виймання запасів | | | | | |корисних копалин на | | | | | |гірничих підприємствах | | | | | |Міністерства чорної | | | | | |металургії СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |24 |НПАОН |Галузева інструкція з | 23.01.75 | МЧМ СРСР | | |13.0-5.02-75 |визначення втрат руди під| | | | | |час розробки | | | | | |залізорудних, марганцевих| | | | | |та хромітових родовищ на | | | | | |підприємствах Мінчормету | | | | | |СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |25 |НПАОН |Галузева інструкція з | 26.12.77 | МЧМ СРСР | | |13.0-5.03-77 |геолого-маркшейдерського | | | | | |обліку стану і руху | | | | | |розвіданих запасів | | | | | |залізних, марганцевих і | | | | | |хромових руд на | | | | | |підприємствах | | | | | |Міністерства чорної | | | | | |металургії СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |26 |НПАОН |Правила охорони споруд і | 08.07.75 | МЧМ СРСР | | |13.1-1.01-75 |природних об'єктів від | | | | | |шкідливого впливу | | | | | |підземних гірничих робіт | | | | | |у Криворізькому | | | | | |залізорудному басейні | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Видобування мінеральних вод (код КВЕД 14) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |17 |НПАОН |Правила розробки і | 27.08.87 |Держгіртехнагляд СРСР | | |14.0-1.01-87 |охорони родовищ | Постанова | | | | |лікувальних мінеральних | N 28 | | | | |вод | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |28 |НПАОН |Правила розробки родовищ | 01.11.85 |Держгіртехнагляд СРСР | | |14.0-1.02-85 |теплоенергетичних вод | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |29 |НПАОН |Положення про охорону | 15.08.84 | Мінекології СРСР | | |14.0-4.01-84 |підземних вод | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |30 |НПАОН |Положення про порядок | 18.08.78 |Держгіртехнагляд СРСР | | |14.0-4.02-78 |складення і зміст | | | | | |технологічних схем | | | | | |розробки родовищ | | | | | |мінеральних лікувальних | | | | | |вод | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |31 |НПАОН |Тимчасове положення про | 30.07.79 |Держгіртехнагляд СРСР | | |14.0-4.03-79 |технологічні схеми | | | | | |розробки родовищ | | | | | |лікувальних грязей | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |32 |НПАОН |Методичне керівництво | 15.08.86 | Мінгеології УРСР | | |14.0-7.01-86 |щодо проведення робіт з | Наказ N 254 | | | | |контролю за охороною | | | | | |підземних вод від | | | | | |забруднення і виснаження | | | | | |на території України | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Інші галузі добувної промисловості (код КВЕД 14) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |33 |НПАОН |Галузева інструкція з | 02.04.75 | МПБМ СРСР | | |14.0-5.01-75 |визначення і обліку втрат| | | | | |цементної сировини під | | | | | |час видобування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |34 |НПАОН |Галузева інструкція з | 05.11.84 | МПБМ СРСР | | |14.22-5.01-84 |нормування, визначення і | | | | | |обліку втрат під час | | | | | |розробки каолінових | | | | | |родовищ | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |35 |НПАОН |Галузева інструкція з | 16.10.74 | Мінхімпром СРСР | | |14.3-5.01-74 |визначення і обліку | | | | | |кількісних і якісних | | | | | |втрат корисних копалин | | | | | |під час їх добування на | | | | | |підприємствах | | | | | |Міністерства хімічної | | | | | |промисловості | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |36 |НПАОН |Галузева інструкція з | 02.09.74 | Мінхімпром СРСР | | |14.3-5.02-74 |обліку стану і руху | | | | | |розвіданих запасів | | | | | |гірничо-хімічної сировини| | | | | |на гірничодобувних | | | | | |підприємствах Мінхімпрому| | | | | |СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |37 |НПАОН |Інструкція з визначення і| 05.03.85 |Держгіртехнагляд СРСР | | |14.4-5.01-85 |обліку втрат під час | | | | | |розробки родовищ кам'яної| | | | | |солі підземним | | | | | |розчиненням через | | | | | |свердловини з поверхні | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |38 |НПАОН |Галузева інструкція з | 28.03.75 | Мінхарчопром СРСР | | |14.4-5.02-75 |геолого-маркшейдерського | | | | | |обліку стану і руху | | | | | |розвіданих запасів | | | | | |кам'яної солі на | | | | | |гірничодобувних | | | | | |підприємствах соляної | | | | | |промисловості | | | | | |Мінхарчопрому СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |39 |НПАОН |Галузева інструкція з | 02.10. | Мінхарчопром СРСР | | |14.4-5.03- |визначення і обліку втрат| | | | | |кам'яної солі під час | | | | | |добування її підземним | | | | | |способом на підприємствах| | | | | |соляної промисловості | | | | | |Мінхарчопрому СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |40 |НПАОН |Галузева інструкція з | 16.07.73 | МПБМ СРСР | | |14.5-5.01-73 |визначення і обліку втрат| | | | | |і збіднення талькових руд| | | | | |під час добування | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |41 |НПАОН |Галузева інструкція з | 30.06.80 |Міністерство геології | | |14.5-5.02-80 |визначення, обліку, | | СРСР | | | |економічного оцінювання | | | | | |і нормування втрат | | | | | |каменесамоцвітної | | | | | |сировини на родовищах, | | | | | |які розробляє Всесоюзне | | | | | |промислове об'єднання | | | | | |"Союзкварцсамоцвіти" | | | | | |Мінгео СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |42 |НПАОН |Галузева інструкція щодо | 05.11.84 | МПБМ СРСР | | |14.5-5.03-84 |нормування, визначення і | | | | | |обліку експлуатаційних | | | | | |втрат і збіднення | | | | | |графітових руд під час | | | | | |розробки родовищ | | | | | |відкритим способом | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Будівництво (код КВЕД 45) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |43 |НПАОН |Міжгалузеві правила | 27.05.86 |Держгіртехнагляд СРСР | | |45.21-1.01-86 |безпеки під час | | | | | |будівництва | | | | | |(реконструкції) і | | | | | |гірничотехнічної | | | | | |експлуатації розміщуваних| | | | | |у надрах об'єктів | | | | | |народного господарства, | | | | | |не пов'язаних з | | | | | |добуванням корисних | | | | | |копалин | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------| | | Маркшейдерські, геодезичні роботи (код КВЕД 74) ( va375202-05 ) | |----+---------------------------------------------------------------------------------| |44 |НПАОП |Правила безпеки при | 25.11.92 | Держгіртехнагляд | | |74.2-1.06-92 |геологорозвідувальних | 05.10.92 | України | | | |роботах та бурінні | | Держвуглепром | | | |свердловин технічного | | | | | |призначення | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |45 |НПАОН |Інструкція з виконання | 20.02.85 |Держгіртехнагляд СРСР | | |74.2-5.01-85 |маркшейдерських робіт | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |46 |НПАОН |Інструкція з виконання | 12.12.2000 | Мінпаливенерго | | |74.2-5.02-00 |маркшейдерських робіт на | Наказ N 561 | України | | | |вуглевидобувних | | | | | |підприємствах України | | | | | |КД 12.06.203-2000 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |47 |НПАОН |Інструкція з виконання | Узгоджена |Держгіртехнагляд СРСР | | |74.2-5.03-85 |маркшейдерських замірів і| 01.11.85 | | | | |контролю гірничих робіт | | | | | |на підприємствах чорної | | | | | |металургії СРСР | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |48 |НПАОН |Інструкція з | 28.11.86 | ГУГК при РМ СРСР | | |74.2-5.04-86 |маркшейдерських і | | | | | |топогеодезичних робіт у | | | | | |нафтовій промисловості | | | | | |РД 39-0147139-101-87 | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |49 |НПАОН |Інструкція з геодезичних | 08.09. | Мінтрансбуд СРСР | | |74.2-5.05- |і маркшейдерських робіт | | | | | |під час будівництва | | | | | |транспортних тунелів | | | |----+---------------+-------------------------+----------------+----------------------| |50 |НПАОН |Інструкція з виконання | Узгоджена |Держгіртехнагляд СРСР | | |74.2-5.06-85 |маркшейдерських замірів і| 01.01.85 | | | | |контролю гірничих робіт | | | | | |на підприємствах | | | | | |Міністерства чорної | | | | | |металургії СРСР | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Начальник юридичного відділу І.Г.Калиновська

Додаток
до Державного реєстру
нормативно-правових
актів з охорони праці

ТАБЛИЦЯ
співставлення сучасних та попередніх позначень
нормативно-правових актів з охорони праці

------------------------------------------------------------------ | Сучасне позначення | Попереднє позначення | Примітка | | нормативного акта | нормативного акта | | |------------------------+-----------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| |Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів | | економічної діяльності (код 0.00) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 0.00-1.02-99 |ДНАОП 0.00-1.02-99 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.01-07 |ДНАОП 0.00-1.03-02 | | |( z0784-07 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.05-54 |ДНАОП 0.00-1.05-54 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.06-77 |ДНАОП 0.00-1.06-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.07-94 |ДНАОП 0.00-1.07-94 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.08-94 |ДНАОП 0.00-1.08-94 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.09-04 | | | |( z0888-04 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.11-98 |ДНАОП 0.00-1.11-98 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.12-84 |ДНАОП 0.00-1.12-84 | | |( z0318-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.13-71 |ДНАОП 0.00-1.13-71 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.14-70 |ДНАОП 0.00-1.14-70 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.16-96 |ДНАОП 0.00-1.16-96 | | |( z0262-96 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.17-92 |ДНАОП 0.00-1.17-92 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.18-98 |ДНАОП 0.00-1.18-98 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.20-98 |ДНАОП 0.00-1.20-98 | | |( z0318-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.26-96 |ДНАОП 0.00-1.26-96 | | |( z0655-96 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.27-97 |ДНАОП 0.00-1.27-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.29-97 |ДНАОП 0.00-1.29-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.30-01 |ДНАОП 1.1.10-1.04-01 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.31-99 |ДНАОП 0.00-1.31-99 | | |( z0382-99 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.32-97 |ДНАОП 1.1.70-1.01-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.33-94 |ДНАОП 1.2.90-1.01-94 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.34-71 |НАОП 1.2.90-1.02-71 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.35-03 |ДНАОП 0.00-1.35-03 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.36-03 |ДНАОП 0.00-1.36-03 | | |( z1262-03 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.37-04 | | | |( v0200611-04 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.38-05 | | | |( z0245-05 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.39-88 |НАОП 1.2.90-1.08-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.40-86 |НАОП 1.2.90-1.09-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.41-88 |НАОП 1.3.00-1.01-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.42-83 |НАОП 1.4.10-1.02-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.43-85 |НАОП 1.4.10-1.03-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.44-85 |НАОП 1.4.10-1.27-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.45-69 |НАОП 1.4.72-1.15-69 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.46-70 |НАОП 2.2.00-1.06-70 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.47-68 |НАОП 1.4.72-1.16-68 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.48-91 |НАОП 1.4.73-1.09-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.49-74 |НАОП 1.4.73-1.11-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.50-74 |НАОП 1.4.74-1.09-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.51-88 |НАОП 2.2.00-1.10-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.52-77 |НАОП 1.2.90-1.03-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.53-87 |НАОП 1.2.90-1.04-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.54-93 |ДНАОП 1.2.90-1.07-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-1.55-77 |ДНАОП 0.05-1.01-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-2.01-99 |ДНАОП 0.00-8.17-99 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-2.03-77 |ДНАОП 0.05-8.01-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-2.23-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.01-98 |ДНАОП 0.00-3.01-98 | | |( z0449-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.02-90 |ДНАОП 0.05-3.02-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.03-81 |ДНАОП 0.05-3.03-81 | | |( v0047400-81 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.04-80 |ДНАОП 0.05-3.09-80 | | |( v0043400-80 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.06-22 |ДНАОП 0.05-3.06-22 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.07-79 |ДНАОП 0.05-3.07-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.08-02 |ДНАОП 0.00-3.08-02 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.09-05 | | | |( z1663-04 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.10-80 |ДНАОП 0.05-3.01-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.11-94 |ДНАОП 0.00-8.06-94 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.12-81 |ДНАОП 0.05-3.45-81 | | |( z0832-08 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НАОП 0.00-3.13-01 |ДНАОП 0.00-3.13-01 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-3.14-83 |НАОП 1.5.00-3.01-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.03-04 | | | |( z0778-04 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.05-03 |ДНАОП 0.00-4.05-03 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.09-93 |ДНАОП 0.00-4.09-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.10-93 |ДНАОП 0.00-4.10-93 | | |( z0067-94 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.11-93 |ДНАОП 0.00-4.11-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.12-05 | | | |( z0231-05 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.14-94 |ДНАОП 0.00-4.14-94 | | |( z0094-94 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.15-98 |ДНАОП 0.00-4.15-98 | | |( z0226-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.20-94 |ДНАОП 0.00-4.20-94 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.21-04 | | | |( z1526-04 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.24-03 |ДНАОП 0.00-4.24-03 | | |( z1257-03 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.26-96 |ДНАОП 0.00-4.26-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.29-97 |ДНАОП 0.00-4.29-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.33-99 |ДНАОП 0.00-4.33-99 | | |( z0424-99 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.35-90 |НАОП 1.1.21-4.04-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-4.36-87 |ДНАОП 0.05-4.02-87 | | |( v0731400-87 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.01-92 |ДНАОП 0.00-5.01-92 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.03-95 |ДНАОП 0.00-5.03-95 | | |( z0372-95 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.04-95 |ДНАОП 0.00-5.04-95 | | |( z0372-95 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.05-95 |ДНАОП 0.00-5.05-95 | | |( z0425-95 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.06-94 |ДНАОП 0.00-5.06-94 | | |( z0060-95 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.07-94 |ДНАОП 0.00-5.07-94 | | |( z0060-95 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.09-86 |ДНАОП 0.00-5.09-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.10-96 |ДНАОП 0.00-5.10-96 | | |( z0267-96 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.11-85 |ДНАОП 0.00-5.11-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.12-01 |ДНАОП 0.00-5.12-01 | | |( z0541-01 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.13-94 |ДНАОП 0.00-5.13-94 | | |( z0003-95 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.14-93 |ДНАОП 0.00-5.14-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.18-96 |ДНАОП 0.00-5.18-96 | | |( z0143-96 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.19-96 |ДНАОП 0.00-5.19-96 | | |( z0063-96 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.20-94 |ДНАОП 0.00-5.20-94 | | |( z0058-95 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.22-99 |ДНАОП 0.00-5.22-99 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.23-01 |ДНАОП 0.00-5.23-01 | | |( z0615-01 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.24-01 |ДНАОП 0.00-5.24-01 | | |( z0616-01 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.25-01 |ДНАОП 0.00-5.25-01 | | |( z0617-01 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.26-01 |ДНАОП 0.00-5.26-01 | | |( z0618-01 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.28-03 |ДНАОП 0.00-5.28-03 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.29-04 | | | |( v0013611-04 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.30-79 |НАОП 1.2.90-5.01-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.31-74 |НАОП 1.2.90-5.02-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.32-79 |НАОП 1.2.90-5.03-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.33-80 |НАОП 1.2.90-5.04-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.34-93 |ДНАОП 1.2.90-5.07-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.35-92 |ДНАОП 1.2.90-5.08-92 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.36-92 |ДНАОП 1.2.90-5.09-92 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.37-87 |ДНАОП 1.2.90-5.12-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.38-86 |НАОП 1.3.00-5.01-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.39-78 |НАОП 1.3.00-5.02-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.40-89 |НАОП 1.3.11-5.08-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-5.41-87 |НАОП 9.7.80-5.02-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.01-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.02-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.03-93 |ДНАОП 0.00-6.03-93 | | |( z0020-94 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.06-02 |ДНАОП 0.00-6.06-02 | | |( z0921-02 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.07-04 |НПАОП 0.00-6.09-95 | | |(z1604-04) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.10-97 |ДНАОП 0.00-6.10-97 | | |( z0517-97 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.11-97 |ДНАОП 0.00-6.11-97 | | |( z0515-97 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.12-97 |ДНАОП 0.00-6.12-97 | | |( z0516-97 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.13-97 |ДНАОП 0.00-6.13-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.14-97 |ДНАОП 0.00-6.14-97 | | |( z0514-97 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.18-04 |ДНАОП 0.00-6.18-04 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.21-02 |ДНАОП 0.00-6.21-02 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.22-02 |ДНАОП 0.00-6.22-02 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-6.23-92 |ДНАОП 0.05-8.04-92 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-7.01-72 |НАОП 1.3.00-8.01-72 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-7.02-93 |ДНАОП 1.3.00-8.02-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-7.03-94 |ДНАОП 0.00-6.03-94 | | |( z0044-95 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-7.04-96 |ДНАОП 0.00-6.04-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-7.05-97 |ДНАОП 0.00-6.05-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-7.06-94 |ДНАОП 0.00-8.05-94 | | |( v0027304-94 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-7.07-87 |НАОП 5.1.30-6.11-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 0.00-8.24-05 | |Введено вперше | |( z0232-05 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Сільське господарство (код КВЕД 01) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 01.1-1.01-00 |ДНАОП 2.0.00-1.01-00 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.1-1.02-01 |ДНАОП 2.1.10-1.01-01 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.1-1.18-85 |НАОП 1.8.10-1.18-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.1-7.01-84 |НАОП 2.1.10-2.04-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.1-7.02-84 |НАОП 2.1.10-2.10-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.2-1.01-67 |НАОП 2.1.20-1.05-67 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.2-1.02-51 |НАОП 2.1.20-1.02-51 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.2-1.09-05 | | | |( z0227-05 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.2-1.10-05 | | | |( z0226-05 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.41-1.01-01 |ДНАОП 2.2.00-1.01-01 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.41-1.02-67 |НАОП 2.2.00-1.02-67 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.41-1.05-72 |НАОП 2.2.00-1.05-72 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.41-1.07-63 |НАОП 2.2.00-1.07-63 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.41-1.08-82 |НАОП 2.2.00-1.08-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.41-1.09-68 |НАОП 2.2.00-1.09-68 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.41-1.11-99 |ДНАОП 2.2.00-1.11-99 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.41-1.12.00 |ДНАОП 2.2.00-1.12.00 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.50-1.02-89 |НАОП 3.0.00-1.02-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 01.50-1.04-98 |ДНАОП 2.1.20-1.04-98 | | |----------------------------------------------------------------| | Лісове господарство (код КВЕД 02) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 02.0-1.04-05 | | | |( z1084-05 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 02.0-1.07-00 |ДНАОП 9.0.00-1.07-00 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 02.0-2.01-89 |НАОП 3.0.00-7.01-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 02.0-3.03-05 | | | |( z0539-05 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 02.0-5.01-88 |НАОП 3.0.00-5.01-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 02.0-5.02-87 |НАОП 3.0.00-5.02-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 02.1-7.02-82 |НАОП 3.0.00-2.02-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 02.1-7.03-85 |НАОП 3.0.00-2.03-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 02.0-7.04-91 |НАОП 3.0.00-6.06-91 | | |----------------------------------------------------------------| | Рибне господарство (код КВЕД 05) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 05.1-1.01-91 |НАОП 4.0.00-1.01-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 05.1-1.02-79 |НАОП 4.0.00-1.02-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 05.1-1.03-68 |НАОП 4.0.00-1.03-68 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 05.1-1.10-78 |НАОП 4.0.00-1.10-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 05.1-7.03-86 |НАОП 4.0.00-2.03-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 05.1-7.08-86 |НАОП 4.0.00-2.08-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 05.2-1.11-79 |НАОП 4.0.00-1.11-79 | | |----------------------------------------------------------------| | Видобування вугілля і торфу (код КВЕД 10) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 10.0-1.01-05 | | | |( z0327-05 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-1.03-90 |НАОП 1.1.30-1.03-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-1.04-64 |НАОП 1.1.30-1.04-64 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-1.07-02 |ДНАОП 1.1.30-1.07-02 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-3.01-90 |НАОП 1.1.30-8.01-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.01-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.02-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.03-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.04-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.05-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.06-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.07-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.08-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.09-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.10-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.11-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.12-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.13-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.14-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.15-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.16-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.17-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.18-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.19-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.20-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.21-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.22-84 |НАОП 1.1.30-5.02-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.23-84 |НАОП 1.1.30-5.03-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.24-76 |НАОП 1.1.30-5.05-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.25-89 |НАОП 1.1.30-5.06-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.26-88 |НАОП 1.1.30-5.07-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.27-84 |НАОП 1.1.30-5.08-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.28-87 |НАОП 1.1.30-5.09-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.29-04 |ДНАОП 1.1.30-5.29-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.30-79 |НАОП 1.1.30-5.10-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.31-81 |НАОП 1.1.30-5.11-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.32-85 |НАОП 1.1.30-5.12-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.33-76 |НАОП 10.0-5.13-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.34-83 |НАОП 1.1.30-5.14-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.35-95 |ДНАОП 1.1.30-5.15-95 | | |( z0272-95 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-5.36-96 |ДНАОП 1.1.30-5.16-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.05-90 |НАОП 1.1.30-6.05-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.06-86 |НАОП 1.1.30-6.06-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.07-87 |НАОП 1.1.30-6.07-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.08-93 |ДНАОП 1.1.30-6.09-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.09-82 |НАОП 1.1.30-7.01-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.10-80 |НАОП 1.1.30-7.02-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.11-80 |НАОП 1.1.30-7.03-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.12-83 |НАОП 1.1.30-7.04-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.13-83 |НАОП 1.1.30-7.05-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.14-81 |НАОП 1.1.30-7.06-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.15-84 |НАОП 1.1.30-8.03-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.16-88 |НАОП 1.1.30-2.01-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.0-7.17-93 |ДНАОП 1.1.30-4.06-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.2-3.01-83 |НАОП 1.1.30-8.02-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.3-1.01-87 |НАОП 1.1.60-1.01-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 10.3-3.01-80 |ДНАОП 0.05-3.50-80 | | |( v0241400-80 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Видобування вуглеводнів (код КВЕД 11) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 11.1-1.05-74 |НАОП 1.1.21-1.05-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 11.1-1.07-90 |НАОП 1.1.23-1.07-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 11.1-1.11-86 |НАОП 1.1.23-1.11-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 11.1-1.14-87 |НАОП 1.1.21-1.14-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 11.1-1.20-03 |ДНАОП 1.1.21-1.20-03 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 11.1-3.24-80 |ДНАОП 0.05-3.24-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 11.1-5.02-86 |НАОП 1.1.23-5.02-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 11.1-5.09-74 |НАОП 1.1.21-5.09-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 11.1-5.12-92 |НАОП 1.1.21-5.12-92 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 11.1-5.13-93 |НАОП 1.1.21-5.13-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 11.1-7.07-83 |НАОП 1.1.23-2.07-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 11.2-1.18-82 |НАОП 1.1.21-1.18-82 | | |----------------------------------------------------------------| | Видобування металевих руд (код КВЕД 13) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 13.0-5.06-76 |НАОП 1.2.90-5.06-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 13.0-5.10-72 |ДНАОП 1.2.90-5.10-72 | | |----------------------------------------------------------------| | Видобування нерудних корисних копалин (код КВЕД 14) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 14.0-1.01-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 14.0-1.02-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 14.4-5.05-84 |НАОП 1.2.90-5.05-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 14.4-7.26-83 |НАОП 1.8.10-2.26-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 14.4-7.27-84 |НАОП 1.8.10-2.27-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 14.4-7.28-84 |НАОП 1.8.10-2.28-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 14.4-7.29-84 |НАОП 1.8.10-2.29-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 14.4-7.30-85 |НАОП 1.8.10-2.30-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 14.11-1.47-79 |НАОП 5.1.11-1.47-79 | | |----------------------------------------------------------------| | Харчова промисловість (код КВЕД 15) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 15.0-1.01-88 |НАОП 8.1.00-1.01-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.0-3.02-98 |ДНАОП 0.00-3.02-98 | | |( z0450-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.0-3.03-98 |ДНАОП 0.00-3.03-98 | | |( z0451-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.0-3.09-98 |ДНАОП 1.8.10-3.09-98 | | |( z0446-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.1-1.02-77 |НАОП 1.8.20-1.02-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.1-1.03-84 |НАОП 1.8.20-1.03-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.1-1.04-86 |НАОП 1.8.20-1.04-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.1-1.06-99 |ДНАОП 1.8.20-1.06-99 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.1-1.07-99 |ДНАОП 1.8.20-1.07-99 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.1-7.02-85 |НАОП 1.8.20-2.02-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.2-1.04-81 |НАОП 4.0.00-1.04-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.2-7.05-84 |НАОП 4.0.00-2.05-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.2-7.21-83 |НАОП 4.0.00-2.21-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.3-1.17-72 |НАОП 1.8.10-1.17-72 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.3-1.19-98 |ДНАОП 1.8.10-1.19-98 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.3-1.22-82 |НАОП 1.8.10-1.22-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.3-7.19-83 |НАОП 1.4.40-2.19-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.3-7.22-84 |НАОП 1.8.10-2.22-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.4-1.06-97 |ДНАОП 1.8.10-1.06-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.4-1.07-78 |НАОП 1.8.10-1.07-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.4-1.09-97 |ДНАОП 1.8.10-1.09-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.4-1.10-92 |ДНАОП 1.8.10-1.10-92 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.41-7.31-86 |НАОП 4.0.00-2.31-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.5-1.05-99 |ДНАОП 1.8.20-1.05-99 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.62-1.04-97 |ДНАОП 1.8.10-1.04-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.7-7.09-85 |НАОП 2.1.20-2.09-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.8-1.14-97 |ДНАОП 1.8.10-1.14-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.8-1.27-02 |ДНАОП 1.8.10-1.27-02 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.83-1.05-96 |ДНАОП 1.8.10-1.05-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.86-1.15-75 |НАОП 1.8.10-1.15-75 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.89-1.12-74 |НАОП 1.8.10-1.12-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.89-1.23-73 |НАОП 1.8.10-1.23-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.89-7.15-85 |НАОП 1.8.10-2.15-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.9-1.11-97 |ДНАОП 1.8.10-1.11-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.9-1.13-97 |ДНАОП 1.8.10-1.13-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.9-1.20-80 |НАОП 1.8.10-1.20-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 15.9-1.26-84 |НАОП 1.8.10-1.26-84 | | |----------------------------------------------------------------| | Тютюнова промисловість (код КВЕД 16) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 16.0-1.16-97 |ДНАОП 1.8.10-1.16-97 | | |----------------------------------------------------------------| | Текстильна промисловість (код КВЕД 17) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 17.0-3.01-85 |НАОП 1.7.00-3.01-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 17.0-7.01-70 |НАОП 1.7.00-6.01-70 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 17.0-7.12-83 |НАОП 1.7.10-2.12-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 17.11-7.07-85 |НАОП 1.7.10-2.07-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 17.12-7.10-80 |НАОП 1.7.10-2.10-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 17.12-7.15-84 |НАОП 1.7.10-2.15-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 17.14-7.13-84 |НАОП 1.7.10-2.13-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 17.15-7.06-85 |НАОП 1.7.10-2.06-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 17.25-7.01-85 |НАОП 1.7.90-2.01-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 17.53-7.08-85 |НАОП 1.7.10-2.08-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 17.53-7.09-85 |НАОП 1.7.10-2.09-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 17.6-7.11-81 |НАОП 1.7.10-2.11-81 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво готового одягу та хутра (код КВЕД 18) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 18.2-7.03-83 |НАОП 1.7.20-2.03-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 18.3-7.10-84 |НАОП 1.7.30-2.10-84 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво шкіри та шкіряного взуття (код КВЕД 19) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 19.0-7.06-85 |НАОП 1.7.30-2.06-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 19.2-7.07-85 |НАОП 1.7.30-2.07-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 19.3-7.11-84 |НАОП 1.7.30-2.11-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 19.3-7.12-87 |НАОП 1.7.30-2.12-87 | | |----------------------------------------------------------------| |Виробництво і оброблення деревини (код КВЕД 20) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 20.0-1.02-05 | | | |( z0306-05 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 20.0-3.10-05 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 20.1-1.01-72 |НАОП 1.5.20-1.01-72 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 20.1-7.01-80 |НАОП 1.5.20-2.01-80 | | |----------------------------------------------------------------| | Целюлозно-паперова промисловість (код КВЕД 21) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 21.0-1.01-87 |НАОП 1.5.30-1.01-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 21.0-3.47-80 |ДНАОП 0.05-3.47-80 | | |----------------------------------------------------------------| | Видавнича справа (код КВЕД 22) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 22.1-1.01-96 |НАОП 8.7.10-1.01-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 22.1-1.02-96 |ДНАОП 1.9.40-1.01-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 22.1-3.03-85 |НАОП 1.9.40-3.03-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 22.1-7.01-83 |НАОП 1.9.40-2.06-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 22.2-3.44-80 |ДНАОП 0.05-3.44-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 22.24-7.01-83 |НАОП 1.9.40-2.07-83 | | |----------------------------------------------------------------| | Коксохімічна і нафтопереробна промисловість (код КВЕД 23) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 23.1-1.01-81 |НАОП 1.2.10-1.01-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 23.1-5.01-86 |НАОП 1.1.21-5.01-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 23.1-5.05-81 |НАОП 1.2.10-5.05-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 23.1-7.06-85 |НАОП 1.2.10-2.06-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 23.2-1.10-73 |НАОП 1.1.21-1.10-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 23.2-3.01-72 |НАОП 1.1.21-3.01-72 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 23.2-3.25-80 |ДНАОП 0.05-3.25-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 23.2-5.03-83 |НАОП 1.1.21-5.03-83 | | |----------------------------------------------------------------| | a. Хімічне виробництво (код КВЕД 24) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 24.0-1.19-05 | | | |( z0146-05 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-3.01-04 | | | |( z1362-04 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-3.02-66 |НАОП 1.1.21-3.02-66 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-4.02-77 |НАОП 1.3.00-4.02-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-7.01-89 |НАОП 1.3.00-6.01-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-7.07-82 |НАОП 1.4.32-6.07-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-7.15-83 |НАОП 1.4.10-2.15-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-7.16-83 |НАОП 1.4.10-2.16-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-7.17-80 |НАОП 1.4.10-2.17-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-7.18-85 |НАОП 1.4.10-2.18-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-7.19-77 |НАОП 1.4.10-2.19-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-7.20-79 |НАОП 1.4.10-2.20-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.0-7.22-78 |НАОП 1.4.10-2.22-78 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво базової хімічної продукції (код КВЕД 24.1) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 24.1-1.02-81 |НАОП 9.5.10-1.02-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.03-81 |НАОП 9.5.10-1.03-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.04-81 |НАОП 9.5.10-1.04-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.05-77 |НАОП 1.3.10-1.05-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.08-81 |НАОП 9.5.10-1.08-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.09-73 |НАОП 1.4.10-1.09-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.10-87 |НАОП 1.4.73-1.10-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.12-81 |НАОП 1.3.10-1.12-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.14-80 |НАОП 1.3.10-1.14-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.15-77 |НАОП 1.3.10-1.15-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.16-75 |НАОП 1.3.10-1.16-75 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.17-85 |НАОП 1.4.74-1.17-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.24-93 |ДНАОП 0.00-1.24-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.30-88 |ДНАОП 0.00-1.30-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-1.31-83 |НАОП 9.5.10-1.09-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-3.17-80 |ДНАОП 0.05-3.17-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-5.05-86 |НАОП 1.1.21-5.05-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-5.06-86 |НАОП 1.3.10-5.06-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-5.07-85 |НАОП 1.4.74-5.06-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-7.04-85 |НАОП 1.3.10-8.04-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-7.28-78 |НАОП 1.4.10-2.28-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-7.29-82 |НАОП 1.4.10-2.29-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.1-7.30-76 |НАОП 1.4.10-2.30-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.11-1.01-70 |НАОП 1.8.10-1.01-70 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.11-1.03-78 |НАОП 1.3.10-1.03-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.11-1.09-73 |НАОП 1.4.10-1.09-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.11-1.18-84 |НАОП 1.4.72-1.18-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.13-1.01-79 |НАОП 1.3.10-1.01-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.14-1.02-78 |НАОП 1.3.10-1.02-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.14-5.06-90 |НАОП 1.4.32-5.06-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.15-1.18-76 |НАОП 1.3.10-1.18-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.16-2.07-85 |НАОП 1.4.10-2.07-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.16-7.07-85 |НАОП 1.4.10-2.07-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.11-7.28-85 |НАОП 1.4.32-2.28-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.14-7.53-84 |НАОП 1.4.32-2.53-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.14-7.58-78 |НАОП 1.4.32-2.58-78 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво лаків та фарб (код КВЕД 24.3) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 24.3-1.17-73 |НАОП 1.3.10-1.17-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.3-7.05-84 |НАОП 1.9.40-2.05-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.3-7.19-81 |НАОП 1.4.32-2.19-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.30-7.26-78 |НАОП 1.4.10-2.26-78 | | |----------------------------------------------------------------| | Фармацевтичне виробництво (код КВЕД 24.4) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 24.4-1.01-79 |НАОП 1.9.10-1.01-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.4-3.37-80 |ДНАОП 0.05-3.37-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.4-3.38-80 |ДНАОП 0.05-3.38-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.4-3.39-80 |ДНАОП 0.05-3.39-80 | | |( v0241400-80 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.4-7.01-82 |НАОП 1.9.10-2.01-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.4-7.08-89 |НАОП 1.9.10-2.08-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.4-7.09-89 |НАОП 1.9.10-2.09-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.4-7.10-83 |НАОП 1.9.10-2.10-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.4-7.11-83 |НАОП 1.9.10-2.11-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.4-7.12-87 |НАОП 1.9.10-2.12-87 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво мила, парфумерії, очищувальних засобів | | (код КВЕД 24.5) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 24.5-1.02-90 |НАОП 1.9.30-1.02-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.5-1.21-78 |НАОП 1.8.10-1.21-78 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво інших хімічних продуктів (код КВЕД 24.6) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 24.66-1.01-82 |НАОП 1.2.30-1.01-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.66-1.02-87 |НАОП 1.2.30-1.02-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.66-1.09-70 |НАОП 1.4.32-1.09-70 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.66-1.10-79 |НАОП 1.3.10-1.10-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.66-7.05-86 |НАОП 1.4.10-2.05-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.66-7.09-84 |НАОП 1.7.30-2.09-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.66-7.13-79 |НАОП 1.4.40-2.13-79 | | |----------------------------------------------------------------| | Гумова та пластмасова промисловість (код КВЕД 25) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 25.1-1.13-86 |НАОП 1.3.10-1.13-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.1-7.23-78 |НАОП 1.4.10-2.23-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-1.01-84 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-1.02-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-1.08-87 |НАОП 1.4.72-1.08-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-1.09-79 |НАОП 1.4.72-1.09-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-1.10-70 |НАОП 1.4.32-1.10-70 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-1.15-76 |НАОП 1.4.74-1.15-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-1.16-80 |НАОП 1.4.74-1.16-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-1.23-90 |НАОП 1.4.72-1.23-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-1.35-90 |НАОП 1.4.72-1.35-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-1.36-85 |НАОП 1.4.73-1.08-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-4.07-93 |ДНАОП 1.1.23-4.07-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-5.05-80 |НАОП 1.4.74-5.05-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-7.09-84 |НАОП 1.4.74-2.09-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-7.14-85 |НАОП 1.4.40-2.14-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-7.15-85 |НАОП 1.4.40-2.15-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-7.16-85 |НАОП 1.4.40-2.16-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-7.21-80 |НАОП 1.4.74-2.21-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-7.24-86 |НАОП 1.6.10-2.24-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-7.27-85 |НАОП 4.0.00-2.27-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-7.29-87 |НАОП 1.4.72 -2.29-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-7.30-85 |НАОП 1.4.73-2.15-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.2-7.52-86 |НАОП 1.4.32-2.52-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.24-7.03-84 |НАОП 1.7.90-2.03-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 25.4-7.04-84 |НАОП 1.7.90-2.04-84 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво неметалевих мінеральних виробів (код КВЕД 26) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 26.1-1.01-81 |НАОП 1.6.10-1.05-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.1-1.02-81 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.0-1.07-75 |НАОП 6.1.00-1.07-75 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.0-1.09-01 |ДНАОП 9.0.00-1.09-01 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.0-3.29-80 |ДНАОП 0.05-3.29-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.1-3.01-06 | | | |( z0124-06 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.1-7.16-84 |НАОП 1.6.10-2.16-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.1-7.29-85 |НАОП 1.6.10-2.29-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.1-7.36-86 |НАОП 1.6.10-2.36-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.1-7.37-87 |НАОП 1.6.10-2.37-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.14-1.07-85 |НАОП 1.4.73-1.07-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.2-7.02-85 |НАОП 1.7.90-2.02-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.22-1.04-82 |НАОП 1.6.10-1.04-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.23-1.33-69 |НАОП 1.4.10-1.33-69 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.26-1.08-97 |ДНАОП 1.2.10-1.08-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.30-1.04-03 |ДНАОП 5.1.14-1.04-03 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.4-1.01-81 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.4-7.19-85 |НАОП 1.6.10-2.19-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.4-7.20-84 |НАОП 1.6.10-2.20-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.5-1.01-79 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.5-7.35-85 |НАОП 1.6.10-2.35-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.6-1.01-84 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.6-1.02-00 |ДНАОП 1.6.10-1.02-00 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.6-1.04-84 |НАОП 1.6.10-1.07-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.6-1.05-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.6-7.14-81 |НАОП 1.6.10-2.14-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.65-1.01-82 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.65-1.02-81 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.65-1.05-80 |НАОП 1.3.10-1.11-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.7-1.01-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.7-7.05-84 |НАОП 9.0.00-7.05-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.7-7.06-84 |НАОП 9.0.00-7.06-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.8-7.05-73 |НАОП 1.4.20-6.05-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.82-1.01-83 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.82-1.02-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.82-7.25-85 |НАОП 1.6.10-2.25-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.82-7.33-85 |НАОП 1.6.10-2.33-85 | | |----------------------------------------------------------------| | Металургія (код КВЕД 27) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 27.0-1.01-87 |НАОП 1.2.00-1.01-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.0-4.02-90 |НАОП 1.2.00-4.02-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-1.02-97 |ДНАОП 1.2.10-1.02-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-1.03-97 |ДНАОП 1.2.10-1.03-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-1.04-97 |ДНАОП 1.2.10-1.04-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-1.10-86 |НАОП 1.2.10-1.10-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-1.11-89 |НАОП 1.2.10-1.11-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-1.46-69 |НАОП 1.4.72-1.46-69 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-2.01-88 |НАОП 1.2.10-8.01-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-5.01-81 |НАОП 1.2.10-5.01-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-5.02-81 |НАОП 1.2.10-5.02-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-5.04-81 |НАОП 1.2.10-5.04-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-5.07-80 |НАОП 1.2.10-5.07-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-5.08-77 |НАОП 1.2.10-5.08-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.1-7.10-81 |НАОП 1.2.10-2.10-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.2-1.06-87 |НАОП 1.2.10-1.06-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.2-7.05-88 |НАОП 1.2.10-2.05-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.2-7.07-82 |НАОП 1.2.10-2.07-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.35-1.05-97 |ДНАОП 1.2.10-1.05-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.35-1.12-73 |НАОП 1.2.10-1.12-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.35-7.11-81 |НАОП 1.2.10-2.11-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.01-86 |НАОП 1.2.20-1.01-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.02-89 |НАОП 1.2.20-1.02-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.03-85 |НАОП 1.2.20-1.03-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.04-76 |НАОП 1.2.20-1.04-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.05-74 |НАОП 1.2.20-1.05-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.06-77 |НАОП 1.2.20-1.06-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.07-79 |НАОП 1.2.20-1.07-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.08-78 |НАОП 1.2.20-1.08-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.09-77 |НАОП 1.2.20-1.09-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.10-80 |НАОП 1.2.20-1.10-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.11-87 |НАОП 1.2.20-1.11-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-1.42-62 |НАОП 1.4.72-1.42-62 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-2.01-87 |НАОП 1.2.20-8.01-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-6.01-86 |НАОП 1.2.20-2.01-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.02-74 |НАОП 1.2.20-2.02-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.03-74 |НАОП 1.2.20-2.03-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.04-85 |НАОП 1.2.20-2.04-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.05-85 |НАОП 1.2.20-2.05-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.06-85 |НАОП 1.2.20-2.06-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.07-83 |НАОП 1.2.20-2.07-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.08-88 |НАОП 1.4.72-2.08-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.09-83 |НАОП 1.2.20-2.09-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.10-86 |НАОП 1.2.20-2.10-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.11-86 |НАОП 1.2.20-2.11-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.12-84 |НАОП 1.2.20-2.12-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.13-84 |НАОП 1.2.20-2.13-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.4-7.15-86 |НАОП 1.2.20-2.08-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-1.05-86 |НАОП 1.4.10-1.05-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-1.13-79 |НАОП 1.2.10-1.13-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-1.14-86 |НАОП 1.2.10-1.14-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-1.15-97 |ДНАОП 1.2.10-1.15-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-1.24-58 |НАОП 1.4.10-1.24-58 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-1.33-89 |НАОП 1.4.72-1.33-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-1.43-61 |НАОП 1.4.72-1.43-61 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-1.44-61 |НАОП 1.4.72-1.44-61 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-1.45-61 |НАОП 1.4.72-1.45-61 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-6.01-79 |НАОП 1.2.10-2.01-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.01-83 |НАОП 1.2.10-2.02-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.02-88 |НАОП 1.4.20-6.02-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.03-88 |НАОП 1.4.20-6.03-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.04-88 |НАОП 1.4.20-6.04-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.05-77 |НАОП 1.4.72-2.05-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.06-84 |НАОП 1.4.72-2.06-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.07-82 |НАОП 1.4.50-2.07-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.18-83 |НАОП 1.4.20-2.18-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.19-83 |НАОП 1.4.20-2.19-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.20-84 |НАОП 1.4.20-2.20-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.21-84 |НАОП 1.4.20-2.21-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.22-84 |НАОП 1.4.20-2.22-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.23-85 |НАОП 1.4.40-2.21-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.25-83 |НАОП 1.4.20-2.25-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.26-83 |НАОП 1.4.20-2.26-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.27-81 |НАОП 1.4.20-2.27-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.28-83 |НАОП 1.2.10-2.04-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 27.5-7.29-85 |НАОП 1.2.10-2.03-85 | | |----------------------------------------------------------------| | Оброблення металу (код КВЕД 28) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 28.0-1.01-90 |НАОП 1.4.40-1.01-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.0-1.02-83 |НАОП 1.4.10-1.02-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.0-1.07-87 |НАОП 1.2.10-1.07-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.0-1.10-84 |НАОП 1.4.10-1.10-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.0-1.12-60 |НАОП 1.4.73-1.12-60 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.0-1.23-63 |НАОП 1.4.10-1.23-63 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.0-1.25-61 |НАОП 1.4.10-1.25-61 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.0-1.29-89 |НАОП 1.4.10-1.29-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.0-5.03-81 |НАОП 1.2.10-5.03-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.0-7.10-83 |НАОП 1.4.72-2.10-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.22-7.15-83 |НАОП 1.6.10-2.15-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.3-7.34-85 |НАОП 1.6.10-2.34-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-1.02-90 |НАОП 1.4.40-1.02-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-1.07-85 |НАОП 1.4.10-1.07-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-1.13-74 |НАОП 1.4.10-1.13-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-1.18-59 |НАОП 1.4.10-1.18-59 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-1.31-89 |НАОП 1.4.10-1.31-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-1.39-91 |НАОП 1.4.72-1.39-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.08-78 |НАОП 1.4.73-2.08-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.09-83 |НАОП 1.4.40-2.09-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.12-86 |НАОП 1.4.72-2.12-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.13-86 |НАОП 1.4.72-2.13-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.14-86 |НАОП 1.4.72-2.14-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.15-89 |НАОП 1.4.72-2.15-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.16-86 |НАОП 1.4.72-2.16-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.17-86 |НАОП 1.4.72-2.17-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.18-81 |НАОП 1.4.72-2.09-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.23-80 |НАОП 1.4.20-2.23-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.24-82 |НАОП 1.4.20-2.24-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.25-85 |НАОП 1.4.40-2.25-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.46-85 |НАОП 1.4.72-2.46-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.55-87 |НАОП 1.4.32-2.55-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.4-7.61-81 |НАОП 1.4.32-2.61-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.01-84 |НАОП 1.4.10-1.01-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.02-68 |НАОП 1.4.72-1.02-68 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.03-68 |НАОП 1.4.72-1.03-68 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.04-69 |НАОП 1.4.72-1.04-69 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.05-60 |НАОП 1.4.72-1.05-60 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.06-69 |НАОП 1.4.72-1.06-69 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.07-66 |НАОП 1.4.74-1.07-66 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.08-72 |НАОП 1.4.74-1.08-72 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.11-73 |НАОП 1.4.74-1.11-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.17-60 |НАОП 1.4.10-1.17-60 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.19-76 |НАОП 1.4.72-1.19-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.22-71 |НАОП 1.4.72-1.22-71 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.31-89 |НАОП 1.4.72-1.31-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.34-90 |НАОП 1.4.72-1.34-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-1.35-69 |НАОП 1.4.10-1.35-69 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.06-88 |НАОП 1.4.10-2.06-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.07-83 |НАОП 1.4.72-2.07-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.09-83 |НАОП 1.4.73-2.09-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.10-84 |НАОП 1.4.74-2.10-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.13-79 |НАОП 1.4.74-2.13-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.14-80 |НАОП 1.4.50-2.14-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.15-80 |НАОП 1.4.50-2.15-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.16-80 |НАОП 1.4.20-2.16-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.17-80 |НАОП 1.4.20-2.17-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.18-82 |НАОП 1.4.40-2.18-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.19-82 |НАОП 1.4.72-2.19-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.20-83 |НАОП 1.4.72-2.18-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.21-83 |НАОП 1.4.72-2.23-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.23-82 |НАОП 1.4.50-2.23-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.24-84 |НАОП 1.4.72-2.24-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.37-86 |НАОП 1.4.72-2.37-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.5-7.87-81 |НАОП 1.4.32-2.87-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.03-87 |НАОП 1.4.40-1.03-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.05-84 |НАОП 1.4.73-1.05-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.06-84 |НАОП 1.4.73-1.06-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.07-83 |НАОП 1.4.74-1.05-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.08-83 |НАОП 1.4.10-1.08-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.10-73 |НАОП 1.4.74-1.10-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.11-67 |НАОП 1.4.32-1.11-67 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.14-85 |НАОП 1.4.73-1.14-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.16-85 |НАОП 1.4.73-1.16-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.17-86 |НАОП 1.4.73-1.17-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.18-55 |НАОП 1.4.73-1.18-55 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.19-62 |НАОП 1.4.10-1.19-62 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.21-60 |НАОП 1.4.10-1.21-60 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.26-88 |НАОП 1.4.10-1.26-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.37-90 |НАОП 1.4.72-1.37-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.38-91 |НАОП 1.4.72-1.38-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.40-90 |НАОП 1.4.72-1.40-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.41-89 |НАОП 1.4.72-1.41-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-1.47-78 |НАОП 1.4.72-1.47-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-7.16-85 |НАОП 1.4.73-2.16-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-7.23-84 |НАОП 1.4.40-2.23-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-7.24-85 |НАОП 1.4.40-2.24-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-7.26-79 |НАОП 1.4.10-2.27-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-7.27-85 |НАОП 1.4.72-2.27-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-7.28-84 |НАОП 1.4.72-2.28-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-7.38-87 |НАОП 1.4.72-2.38-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.51-7.86-85 |НАОП 1.4.32-2.86-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-1.04-86 |НАОП 1.4.10-1.04-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-1.15-60 |НАОП 1.4.10-1.15-60 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-1.22-64 |НАОП 1.4.10-1.22-64 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-1.26-89 |НАОП 1.4.72-1.26-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-1.30-89 |НАОП 1.4.10-1.30-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-7.08-83 |НАОП 1.4.40-2.08-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-7.11-80 |НАОП 1.4.74-2.11-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-7.12-80 |НАОП 1.4.74-2.12-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-7.18-86 |НАОП 1.4.73-2.18-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-7.22-85 |НАОП 1.4.40-2.22-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-7.28-80 |НАОП 1.4.20-2.28-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-7.31-86 |НАОП 1.4.10-2.31-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-7.36-84 |НАОП 1.4.72-2.36-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.52-7.83-84 |НАОП 1.4.32-2.83-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.61-7.12-81 |НАОП 1.4.20-2.12-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.62-7.06-79 |НАОП 1.4.20-2.06-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.62-7.07-80 |НАОП 1.4.20-2.07-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.62-7.08-81 |НАОП 1.4.20-2.08-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.62-7.09-81 |НАОП 1.4.20-2.09-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.62-7.10-81 |НАОП 1.4.20-2.10-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.62-7.11-81 |НАОП 1.4.20-2.11-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.62-7.13-81 |НАОП 1.4.20-2.13-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.7-7.11-86 |НАОП 1.4.72-2.11-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 28.73-7.09-80 |НАОП 1.2.10-2.09-80 | | |----------------------------------------------------------------| |Виробництво машин та устаткування (код КВЕД 29) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 29.1-1.14-76 |НАОП 1.4.10-1.14-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.11-1.03-71 |НАОП 1.4.73-1.03-71 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.24-5.06-84 |НАОП 1.2.10-5.06-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.24-7.02-83 |НАОП 1.9.10-2.02-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.32-7.01-84 |НАОП 2.0.00-7.01-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.32-7.04-78 |НАОП 3.0.00-2.04-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.53-6.01-89 |НАОП 2.2.00-6.01-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.54-7.14-85 |НАОП 1.7.10-2.14-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.6-2.01-95 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.6-4.01-96 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.6-7.01-96 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.6-7.02-95 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.6-7.03-00 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.6-7.04-95 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.6-7.05-91 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.6-7.06-89 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 29.6-7.07-76 | |Введено вперше | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво електричних машин і апаратури (код КВЕД 31) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 31.0-3.20-80 |ДНАОП 0.05-3.20-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 31.1-7.12-83 |НАОП 1.4.32-2.12-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 31.4-1.32-66 |НАОП 1.4.10-1.32-66 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 31.62-1.01-73 |НАОП 1.4.17-1.01-73 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво устатковання для радіо, телебачення та зв'язку | | (код КВЕД 32) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 32.1-1.01-72 |НАОП 1.4.32-1.01-72 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-1.02-77 |НАОП 1.4.32-1.02-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-1.03-77 |НАОП 1.4.32-1.03-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-1.07-82 |НАОП 1.4.32-1.07-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-1.12-78 |НАОП 1.4.32-1.12-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-3.21-82 |ДНАОП 0.05-3.21-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-5.03-73 |НАОП 1.4.32-5.03-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-5.04-74 |НАОП 1.4.32-5.04-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-5.10-78 |НАОП 1.4.32-5.10-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-5.11-78 |НАОП 1.4.32-5.11-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-5.12-78 |НАОП 1.4.32-5.12-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-5.13-78 |НАОП 1.4.32-5.13-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-5.14-78 |НАОП 1.4.32-5.14-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-5.16-80 |НАОП 1.4.32-5.16-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.04-85 |НАОП 1.4.32-6.04-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.05-84 |НАОП 1.4.32-6.08-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.06-86 |НАОП 1.4.32-6.09-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.07-78 |НАОП 1.4.32-6.10-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.08-82 |НАОП 1.4.32-2.08-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.09-82 |НАОП 1.4.32-2.09-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.10-83 |НАОП 1.4.32-2.10-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.11-83 |НАОП 1.4.32-2.11-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.13-83 |НАОП 1.4.32-2.13-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.14-84 |НАОП 1.4.32-2.14-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 26.15-7.15-83 |НАОП 1.4.32-2.15-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.16-84 |НАОП 1.4.32-2.16-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.17-81 |НАОП 1.4.32-2.17-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.18-79 |НАОП 1.4.32-2.18-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 24.3-7.19-81 |НАОП 1.4.32-2.19-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.20-81 |НАОП 1.4.32-2.20-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.21-80 |НАОП 1.4.32-2.21-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.23-82 |НАОП 1.4.32-2.23-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.24-84 |НАОП 1.4.32-2.24-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.27-85 |НАОП 1.4.32-2.27-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.29-86 |НАОП 1.4.32-2.29-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.30-86 |НАОП 1.4.32-2.30-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.84-84 |НАОП 1.4.32-2.84-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.2-7.25-84 |НАОП 1.4.32-2.25-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.54-87 |НАОП 1.4.32-2.54-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.57-83 |НАОП 1.4.32-2.57-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.59-79 |НАОП 1.4.32-2.59-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.60-79 |НАОП 1.4.32-2.60-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.64-80 |НАОП 1.4.32-2.64-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.81-84 |НАОП 1.4.32-2.81-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.82-84 |НАОП 1.4.32-2.82-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.1-7.89-88 |НАОП 1.4.32-2.89-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 32.3-7.92-79 |НАОП 1.4.32-2.92-79 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво медичних, вимірювальних, оптичних приладів та | | інструментів | | (код КВЕД 33) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 33.1-1.01-88 |НАОП 1.9.30-1.01-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 33.1-1.03-83 |НАОП 1.9.30-1.03-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 33.1-1.04-78 |НАОП 1.9.30-1.04-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 33.4-1.12-62 |НАОП 1.4.72-1.12-62 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 33.4-7.56-87 |НАОП 1.4.32-2.56-87 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво транспортного устаткування (код КВЕД 35) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 35.1-1.02-83 |НАОП 1.4.74-1.02-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-1.06-68 |НАОП 1.4.74-1.06-68 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-1.12-68 |НАОП 1.4.74-1.12-68 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-1.13-74 |НАОП 1.4.74-1.13-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-1.14-68 |НАОП 1.4.74-1.14-68 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-3.15-80 |ДНАОП 0.05-3.15-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-5.04-80 |НАОП 1.4.74-5.04-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-7.02-80 |НАОП 1.4.74-2.02-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-7.06-81 |НАОП 1.4.74-2.06-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-7.07-84 |НАОП 1.4.74-2.07-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-7.08-83 |НАОП 1.4.74-2.08-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-7.14-80 |НАОП 1.4.74-2.14-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-7.24-78 |НАОП 1.4.74-2.24-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.1-7.25-84 |НАОП 1.4.74-2.25-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.11-1.05-71 |НАОП 4.0.00-1.05-71 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.11-1.09-82 |НАОП 4.0.00-1.09-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.11-7.06-80 |НАОП 5.1.22-1.06-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.11-7.13-74 |НАОП 5.1.21-6.13-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.11-7.23-85 |НАОП 4.0.00-2.23-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.11-7.24-85 |НАОП 4.0.00-2.24-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.11-7.25-85 |НАОП 4.0.00-2.25-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.11-7.26-85 |НАОП 4.0.00-2.26-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-1.13-83 |НАОП 1.4.72-1.13-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-1.14-60 |НАОП 1.4.72-1.14-60 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-1.17-59 |НАОП 1.4.72-1.17-59 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-1.24-75 |НАОП 1.4.72-1.24-75 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-1.25-59 |НАОП 1.4.72-1.25-59 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-1.27-89 |НАОП 1.4.72-1.27-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-1.28-67 |НАОП 1.4.72-1.28-67 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-1.29-68 |НАОП 1.4.72-1.29-68 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-1.32-90 |НАОП 1.4.72-1.32-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-1.36-91 |НАОП 1.4.72-1.36-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-1.48-75 |НАОП 1.4.72-1.48-75 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-3.16-80 |ДНАОП 0.05-3.16-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-7.01-81 |НАОП 1.4.72-2.39-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-7.02-85 |НАОП 5.1.30-2.09-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-7.03-85 |НАОП 5.1.30-2.10-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-7.04-87 |НАОП 5.1.30-6.12-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-7.05-91 |НАОП 5.1.30-6.15-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-7.14-84 |НАОП 5.1.30-2.14-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 35.3-7.15-91 |НАОП 5.1.3-6.15-91 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво меблів, іграшок та інших виробів (код КВЕД 36) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 36.1-7.19-78 |НАОП 1.5.20-6.19-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 36.5-7.04-84 |НАОП 1.7.90-2.04-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 36.62-7.08-84 |НАОП 1.7.30-2.08-84 | | |----------------------------------------------------------------| | Оброблення відходів (код КВЕД 37) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 37.0-5.17-86 |НАОП 1.4.32-5.17-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 37.1-1.09-87 |НАОП 1.2.10-1.09-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 37.1-7.08-80 |НАОП 1.2.10-2.08-80 | | |----------------------------------------------------------------| | Вироблення електроенергії, газу, тепла (код КВЕД 40) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво та розподілення електроенергії (код КВЕД 40.1) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 40.1-1.01-97 |ДНАОП 1.1.10-1.01-97 | | |( z0011-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-1.02-01 |ДНАОП 1.1.10-1.02-01 | | |( z1002-01 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-1.03-76 |НАОП 1.1.10-1.03-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-1.07-01 |ДНАОП 1.1.10-1.07-01 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-1.08-90 |НАОП 1.1.10-1.08-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-1.21-98 |ДНАОП 0.00-1.21-98 | | |( z0093-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-1.32-01 |ДНАОП 0.00-1.32-01 | | |( v0272203-01 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-3.02-84 |НАОП 1.1.10-3.02-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-3.03-84 |НАОП 1.1.10-3.03-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-3.04-70 |НАОП 1.1.10-3.04-70 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-3.19-80 |ДНАОП 0.05-3.19-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-5.04-80 |НАОП 1.1.10-5.04-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.1-5.16-89 |НАОП 1.1.10-5.16-89 | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво та розподілення тепла (код КВЕД 40.3) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 40.3-1.05-89 |НАОП 1.1.10-1.05-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.3-1.06-79 |НПАОП 1.1.10-1.06-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.3-1.09-81 |НАОП 1.1.10-1.09-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.3-1.16-93 |НАОП 1.1.10-1.16-93 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.3-1.28-74 |НАОП 5.1.11-1.28-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 40.3-3.18-80 |ДНАОП 0.05-3.18-80 | | |----------------------------------------------------------------| | Збір, очищення та розподілення води (код КВЕД 41) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 41.0-1.01-79 |НАОП 9.0.00-1.01-79 | | |----------------------------------------------------------------| | Будівництво (код КВЕД 45) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 45.11-7.15-80 |НАОП 6.1.00-2.15-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-1.01-98 | |Введено вперше | |( z0424-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-1.11-97 |ДНАОП 6.1.00-1.11-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-1.12-01 |ДНАОП 6.1.00-1.12-01 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-2.01-04 | |Введено вперше | |( 1243-2004-п ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-3.01-04 | | | |( z0699-04 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-4.01-98 | |Введено вперше | |( z0424-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-4.02-98 | |Введено вперше | |( z0425-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-4.03-98 | |Введено вперше | |( z0426-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-5.19-82 |НАОП 1.1.10-5.19-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-5.20-85 |НАОП 1.1.10-5.20-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-7.01-97 | |Введено вперше | |( 409-97-п ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.2-7.21-85 |НАОП 6.1.00-2.21-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.21-1.01-86 |НАОП 6.3.00-1.01-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.21-1.02-83 |НАОП 5.2.30-1.01-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.21-1.03-98 |ДНАОП 6.1.00-1.03-98 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.21-1.04-79 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.21-1.05-76 |НАОП 5.2.30-1.05-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.21-1.06-91 |НАОП 6.1.00-1.06-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.21-1.09-97 |ДНАОП 6.1.00-1.09-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.21-1.10-84 |НАОП 5.2.30-1.09-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.21-1.14-77 |НАОП 5.2.30-1.14-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.21-3.04-81 |ДНАОП 0.05-3.04-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.21-7.04-84 |НАОП 5.2.30-2.04-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.23-1.01-79 |НАОП 6.1.00-1.01-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.23-1.05-91 |НАОП 6.1.00-1.05-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.23-1.06-00 |ДНАОП 9.0.00-1.06-00 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.23-7.01-86 |НАОП 9.0.00-7.01-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.24-1.01-91 |НАОП 9.8.60-1.01-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.24-1.04-89 |НАОП 5.2.30-1.04-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.24-1.05-69 |НАОП 1.2.90-1.05-69 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.24-1.06-81 |НАОП 4.0.00-1.08-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.24-1.07-90 |НАОП 5.1.21-1.08-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.24-1.08-69 |НАОП 6.1.00-1.08-69 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.24-1.09-88 |НАОП 1.1.23-1.09-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.25-1.01-92 |НАОП 9.0.24-1.01-92 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.25-1.10-87 |НАОП 5.2.30-1.10-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.25-5.01-80 |НАОП 6.1.00-5.01-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.25-7.01-83 |НАОП 1.1.10-2.01-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 45.31-1.10-83 |НАОП 1.1.10-1.10-83 | | |----------------------------------------------------------------| | Оптова торгівля і посередництво у торгівлі (код КВЕД 51) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 51.0-1.03-96 |ДНАОП 7.1.00-1.03-96 | | |----------------------------------------------------------------| | Роздрібна торгівля (код КВЕД 52) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 52.0-1.01-96 |ДНАОП 7.1.00-1.01-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 52.0-7.02-80 |НАОП 7.1.00-2.02-80 | | |( v0043400-80 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 52.21-1.02-77 |НАОП 7.1.00-1.02-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 52.47-1.02-96 |ДНАОП 1.9.40-1.02-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 52.7-1.08-89 |НАОП 1.4.32-1.08-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 52.72-1.09-97 |ДНАОП 9.0.30-1.09-97 | | |----------------------------------------------------------------| | Громадське харчування (код КВЕД 55) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 55.0-1.02-96 |ДНАОП 7.1.30-1.02-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 55.0-1.03-59 |НАОП 9.1.50-1.03-59 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 55.0-1.14-98 |ДНАОП 7.1.20-1.14-98 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 55.0-1.34-01 |ДНАОП 0.00-1.34-01 | | |----------------------------------------------------------------| | b. Наземний транспорт (код КВЕД 60) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 60.1-1.01-04 | | | |( z1404-04 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.1-1.48-00 |ДНАОП 5.1.11-1.48-00 | | |( z0340-00 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.1-3.01-04 | | | |( z0169-04 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.1-3.30-80 |ДНАОП 0.05-3.30-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.2-1.28-97 |ДНАОП 0.00-1.28-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.2-3.06-98 |ДНАОП 0.00-3.06-98 | | |( z0001-99 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.21-1.02-78 |НАОП 9.0.00-1.02-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.21-1.32-82 |НАОП 5.1.11-1.32-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.21-1.34-91 |НАОП 5.1.11-1.34-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.21-1.35-84 |НАОП 5.1.11-1.35-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.21-1.36-84 |НАОП 5.1.11-1.36-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.21-1.37-82 |НАОП 5.1.11-1.37-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.21-1.38-89 |НАОП 5.1.11-1.38-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.21-1.39-85 |НАОП 5.1.11-1.39-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.21-3.12-80 |ДНАОП 0.05-3.12-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.22-1.01-74 |ДНАОП 0.00-1.01-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.22-1.04-87 |ДНАОП 0.00-1.04-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.24-1.09-84 |НАОП 1.1.21-1.09-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.24-1.19-97 |ДНАОП 0.00-1.19-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.3-1.03-04 | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.3-1.08-77 |НАОП 1.1.23-1.08-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.3-1.15-71 |ДНАОП 0.00-1.15-71 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.3-1.19-78 |НАОП 1.1.21-1.19-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 60.3-1.35-03 |ДНАОП 0.00-1.35-03 | | |----------------------------------------------------------------| | Водний транспорт (код КВЕД 61) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 61.1-1.01-76 |НАОП 5.1.21-1.01-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 61.1-1.03-77 |НАОП 5.1.21-1.03-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОПА 61.1-1.17-89 |НАОП 1.1.21-1.17-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 61.1-3.33-80 |ДНАОП 0.05-3.33-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 61.1-5.01-86 |НАОП 1.1.23-5.01-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 61.2-1.03-91 |ДНАОП 5.1.22-1.03-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 61.2-3.32-80 |ДНАОП 0.05-3.32-80 | | |----------------------------------------------------------------| | Авіаційний транспорт (код КВЕД 62) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 62.0-1.03-74 |НАОП 5.1.30-1.03-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 62.0-3.34-80 |ДНАОП 0.05-3.34-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 62.0-7.12-83 |НАОП 5.1.30-6.13-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 62.0-7.13-78 |НАОП 5.1.30-2.13-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 62.2-5.11-92 |НАОП 1.1.21-5.11-92 | | |----------------------------------------------------------------| | Транспортні послуги (код КВЕД 63) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 63.0-7.14-89 |НАОП 1.4.32-6.14-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.0-7.20-84 |НАОП 1.4.40-2.20-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-1.06-85 |НАОП 8.0.10-1.06-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.02-85 |НАОП 8.1.00-2.02-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.16-80 |НАОП 1.4.50-2.16-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.17-80 |НАОП 1.4.50-2.17-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.18-80 |НАОП 1.4.50-2.18-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.11-7.01-86 |НАОП 1.3.10-2.01-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.11-7.02-87 |НАОП 1.3.11-2.01-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.11-7.04-84 |НАОП 1.9.40-2.04-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.12-1.03-96 |ДНАОП 7.1.00-1.03-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.12-1.04-88 |НАОП 2.2.00-1.03-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.12-1.05-79 |НАОП 1.4.32-1.05-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.12-1.06-84 |НАОП 1.4.32-1.04-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.12-1.07-72 |НАОП 2.2.00-1.05-72 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.12-1.09-68 |НАОП 2.2.00-1.09-68 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.12-1.36-69 |НАОП 1.4.10-1.36-69 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.12-7.04-80 |НАОП 1.4.50-2.04-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.12-7.05-80 |НАОП 1.4.50-2.05-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.12-7.06-80 |НАОП 1.4.50-2.06-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.08-80 |НАОП 1.4.50-2.08-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.09-80 |НАОП 1.4.50-2.09-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.10-80 |НАОП 1.4.50-2.10-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.11-80 |НАОП 1.4.50-2.11-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.12-80 |НАОП 1.4.50-2.12-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.12-7.17-85 |НАОП 1.8.10-2.17-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.19-81 |НАОП 1.4.50-2.19-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.20-81 |НАОП 1.4.50-2.20-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.21-81 |НАОП 1.4.50-2.21-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.1-7.26-86 |НАОП 1.4.40-2.26-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.2-1.06-02 |ДНАОП 1.1.23-1.06-02 | | |( z0313-08 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.2-1.13-87 |НАОП 1.1.21-1.13-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.01-96 |ДНАОП 5.1.14-1.01-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.02-00 |ДНАОП 5.1.14-1.02-00 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.03-78 |НАОП 5.1.12-1.03-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.04-78 |НАОП 5.1.12-1.02-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.05-96 |ДНАОП 5.1.11-1.04-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.06-70 |НАОП 5.1.11-1.03-70 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.07-00 |ДНАОП 5.1.14-1.03-00 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.08-79 |НАОП 1.3.30-1.02-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.09-88 |НАОП 5.1.11-1.02-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.10-69 |НАОП 5.1.11-1.01-69 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.11-90 |НАОП 5.1.11-1.11-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.13-62 |НАОП 5.1.11-1.07-62 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.14-87 |НАОП 5.1.11-1.14-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.15-89 |НАОП 5.1.11-1.15-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.16-73 |НАОП 5.1.11-1.16-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.17-96 |ДНАОП 5.1.11-1.17-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.18-89 |НАОП 5.1.11-1.18-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.19-61 |НАОП 5.1.11-1.19-61 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.20-63 |НАОП 5.1.11-1.20-63 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.21-77 |НАОП 5.1.11-1.21-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.22-90 |НАОП 5.1.11-1.22-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.23-83 |НАОП 5.1.11-1.23-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.24-03 |НАОП 5.1.11-1.24-03 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.26-88 |НАОП 5.1.11-1.26-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.40-90 |НАОП 5.1.11-1.40-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.47-79 |НАОП 5.1.11-1.47-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.51-83 |НАОП 5.1.11-1.51-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.53-03 |ДНАОП 5.1.11-1.53-03 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-3.01-89 |ДНАОП 1.2.90-3.01-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-3.02-82 |ДНАОП 1.2.90-3.02-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-5.01-96 |ДНАОП 5.1.11-5.01-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-5.03-88 |НАОП 1.3.11-5.03-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-5.04-84 |НАОП 1.3.11-5.04-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-7.02-91 |НАОП 1.3.00-6.02-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.01-85 |НАОП 5.1.22-1.01-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.02-90 |НАОП 5.1.22-1.02-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.03-75 |НАОП 5.1.21-1.02-75 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.04-88 |НАОП 5.1.21-1.04-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.05-73 |НАОП 5.1.22-1.04-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.06-91 |НАОП 5.1.21-1.06-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.07-85 |НАОП 5.1.21-1.07-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.08-84 |НАОП 5.1.22-1.08-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.09-85 |НАОП 5.1.22-1.09-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.10-73 |НАОП 5.1.22-1.10-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.11-76 |НАОП 5.1.22-1.11-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.12-91 |НАОП 5.1.22-1.05-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.22-1.13-76 |НАОП 5.1.21-1.05-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.23-1.01-84 |НАОП 5.1.30-1.01-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-1.05-91 |НАОП 5.1.11-1.05-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.23-1.06-98 |ДНАОП 5.1.30-1.06-98 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-5.01-89 |НАОП 5.1.12-5.01-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.23-5.02-84 |НАОП 5.1.30-5.02-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.23-5.03-78 |НАОП 5.1.30-5.03-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.23-5.09-83 |НАОП 5.1.30-5.09-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.21-7.02-84 |НАОП 5.1.12-6.02-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.23-7.07-84 |НАОП 5.1.30-6.07-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.23-7.10-86 |НАОП 5.1.30-6.10-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.23-7.11-83 |НАОП 5.1.30-2.11-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 63.23-7.14-89 |НАОП 5.1.30-6.14-89 | | |----------------------------------------------------------------| | Пошта і зв'язок (код КВЕД 64) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 64.1-1.01-88 |НАОП 5.2.00-1.01-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 64.1-7.08-85 |НАОП 5.2.30-2.08-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 64.11-1.01-03 |ДНАОП 5.2.10-1.01-03 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 64.11-7.01-91 |НАОП 5.2.10-1.02-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 64.2-1.02-87 |НАОП 5.2.30-1.02-87 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 64.2-1.03-98 |ДНАОП 5.2.30-1.03-98 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 64.2-1.06-98 |ДНАОП 5.2.30-1.06-98 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 64.2-1.07-96 |ДНАОП 5.2.30-1.07-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 64.2-1.08-96 |ДНАОП 5.2.30-1.08-96 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 64.2-1.15-85 |НАОП 5.2.30-1.15-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 64.2-3.04-98 |ДНАОП 0.00-3.04-98 | | |( z0490-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 64.2-7.28- 85 |НАОП 4.0.00-2.28- 85 | | |----------------------------------------------------------------| | Фінансове посередництво (код КВЕД 65) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 65.1-1.01-67 |НАОП 9.6.11-1.01-67 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 65.1-1.02-74 |НАОП 9.6.11-1.02-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 65.1-1.03-74 |НАОП 9.6.13-1.01-74 | | |----------------------------------------------------------------| | Інформатизація (код КВЕД 72) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 72.0-1.01-75 |НАОП 8.2.00-1.01-75 | | |----------------------------------------------------------------| | Дослідження та розробки (код КВЕД 73) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 73.0-1.05-79 |НАОП 9.5.10-1.05-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 73.1-1.06-77 |НАОП 1.3.10-1.06-77 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 73.1-2.07-85 |НАОП 8.5.10-2.07-85 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 73.1-1.10-71 |НАОП 9.5.10-1.10-71 | | |----------------------------------------------------------------| | Надання послуг (код КВЕД 74) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 74.2-1.01-89 |НАОП 8.5.20-1.01-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-1.02-90 |НАОП 8.5.10-1.01-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-1.03-83 |НАОП 8.5.30-1.01-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-1.04-86 |НАОП 8.5.30-1.04-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-1.05-69 |НАОП 8.5.30-1.05-69 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-1.09-91 |НАОП 5.1.21-1.09-91 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-3.01-86 |НАОП 8.5.30-3.01-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-3.10-80 |ДНАОП 0.05-3.10-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-3.35-80 |ДНАОП 0.05-3.35-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-5.01-84 |НАОП 8.5.20-5.01-8 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-5.12-90 |НАОП 8.5.10-5.12-90 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-7.05-86 |НАОП 8.5.10-2.05-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.2-7.06-86 |НАОП 8.5.10-2.06-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.81-1.08-86 |НАОП 9.0.30-1.08-86 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 74.82-7.85-84 |НАОП 1.4.32-2.85-84 | | |----------------------------------------------------------------| | Державне управління (код КВЕД 75) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 75.0-3.40-80 |ДНАОП 0.05-3.40-80 | | |----------------------------------------------------------------| | Освіта (код КВЕД 80) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 80.0-1.01-89 |НАОП 9.2.10-1.01-89 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 80.0-1.09-00 |ДНАОП 9.2.30-1.09-00 | | |( z0823-00 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 80.0-1.11-82 |НАОП 9.1.50-1.11-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 80.0-1.12-04 | | | |( z0620-04 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 80.21-1.03-98 |ДНАОП 9.2.30-1.03-98 | | |( z0793-98 ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 80.21-1.04-98 |ДНАОП 9.2.30-1.04-98 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 80.21-1.05-98 |ДНАОП 9.2.30-1.05-98 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 80.21-1.06-98 |ДНАОП 9.2.30-1.06-98 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 80.21-1.07-79 |НАОП 9.2.30-1.07-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 80.22-1.02-74 |НАОП 9.2.30-1.02-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 80.3-3.41-81 |ДНАОП 0.05-3.41-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 80.42-1.01-02 |ДНАОП 9.2.30-1.01-02 | | |( z0967-02 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Охорона здоров'я (код КВЕД 85) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 85.0-3.01-88 |НАОП 9.1.50-3.01-88 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 85.11-1.05-70 |НАОП 9.1.50-1.05-70 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 85.11-1.06-70 |НАОП 9.1.50-1.06-70 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 85.11-1.10-84 |НАОП 9.1.50-1.10-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 85.11-1.13-59 |НАОП 9.1.50-1.13-59 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 85.11-3.02-84 |НАОП 9.1.50-3.02-84 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 85.11-7.02-81 |НАОП 9.1.50-6.02-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 85.13-1.12-64 |НАОП 9.1.50-1.12-64 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 85.14-1.08-79 |НАОП 9.1.50-1.08-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 85.14-1.09-81 |НАОП 9.1.50-1.09-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 85.20-1.03-99 |ДНАОП 2.1.20-1.03-99 | | |( z0695-99 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів | | (код КВЕД 90) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 90.00-1.03-78 |НАОП 9.0.00-1.03-78 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 90.00-1.05-00 |ДНАОП 9.0.00-1.05-00 | | |----------------------------------------------------------------| | Сфера відпочинку, розваг, культури та спорту (код КВЕД 92) | | ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 92.0-3.01-83 |НАОП 9.3.00-3.01-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.0-3.46-82 |ДНАОП 0.05-3.46-82 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.11-1.03-80 |НАОП 9.3.60-1.03-80 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.11-1.06-74 |НАОП 9.3.60-1.06-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.13-1.07-76 |НАОП 9.3.60-1.07-76 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.2-1.12-73 |НАОП 5.2.30-1.12-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.3-1.01-79 |НАОП 9.3.60-1.01-79 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.34-1.02-74 |НАОП 9.3.60-1.02-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.34-1.06-70 |НАОП 9.3.10-1.06-70 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.5-1.03-97 |ДНАОП 9.3.10-1.03-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.51-1.01-75 |НАОП 9.3.10-1.01-75 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.51-5.01-83 |НАОП 9.7.30-5.01-83 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.52-1.02-74 |НАОП 9.3.10-1.02-74 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.53-1.07-73 |НАОП 9.3.10-1.07-73 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.61-5.01-81 |НАОП 9.1.70-5.01-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.62-5.02-81 |НАОП 9.1.70-5.02-81 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 92.72-1.04-59 |НАОП 9.3.10-1.04-59 | | |----------------------------------------------------------------| | Індивідуальні послуги (код КВЕД 93) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОП 93.0-1.01-59 |НАОП 9.1.50-1.01-59 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 93.0-1.02-97 |ДНАОП 9.0.30-1.02-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 93.0-1.03-97 |ДНАОП 9.0.30-1.01-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 93.0-1.06-97 |ДНАОП 9.0.30-1.06-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 93.0-1.07-97 |ДНАОП 9.0.30-1.07-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 93.0-1.09-97 |ДНАОП 9.0.30-1.09-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 93.01-1.04-97 |ДНАОП 9.0.30-1.04-97 | | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОП 93.03-1.08-00 |ДНАОП 9.0.00-1.08-00 | | |----------------------------------------------------------------| | Охорона надр | |----------------------------------------------------------------| |НПАОН 00.0-1.01-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 00.0-4.01-70 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 00.0-5.01-84 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 00.0-5.02-76 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 00.0-5.03-74 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 00.0-5.04-75 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 00.0-5.05-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 00.0-7.01-86 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 00.0-7.02-02 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 00.0-7.03-73 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 00.0-7.04-72 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 00.0-7.05-72 | |Введено вперше | |----------------------------------------------------------------| | Видобування вугілля (код КВЕД 10) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОН 10.0-1.01-03 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 10.0-5.01-69 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 10.0-5.02-74 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 10.1-7.01-91 | |Введено вперше | |----------------------------------------------------------------| | Видобування нафти і газу (код КВЕД 11) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОН 11.10-1.01-70 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 11.2-4.01-89 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 11.2-4.02-89 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 11.2-4.03-86 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 11.2-5.01-52 | |Введено вперше | |----------------------------------------------------------------| | Видобування металевих руд (код КВЕД 13) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОН 13.0-1.01-79 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 13.0-5.01-74 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 13.0-5.02-75 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 13.0-5.03-77 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 13.1-1.01-75 | |Введено вперше | |----------------------------------------------------------------| | Видобування мінеральних вод (код КВЕД 14) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОН 14.0-1.01-87 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.0-1.02-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.0-4.01-84 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.0-4.02-78 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.0-4.03-79 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.0-7.01-86 | |Введено вперше | |----------------------------------------------------------------| |Інші галузі добувної промисловості (код КВЕД 14) ( va375202-05 )| |----------------------------------------------------------------| |НПАОН 14.0-5.01-75 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.22-5.01-84 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.3-5.01-74 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.3-5.02-74 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.4-5.01-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.4-5.02-75 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.4-5.03- | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.5-5.01-73 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.5-5.02-80 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 14.5-5.03-84 | |Введено вперше | |----------------------------------------------------------------| | Будівництво (код КВЕД 45) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОН 45.21-1.01-86 | |Введено вперше | |----------------------------------------------------------------| |Маркшейдерські, геодезичні роботи (код КВЕД 74) ( va375202-05 ) | |----------------------------------------------------------------| |НПАОН 74.2-5.01-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 74.2-5.02-00 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 74.2-5.03-85 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 74.2-5.04-86 | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 74.2-5.05- | |Введено вперше | |------------------------+-----------------------+---------------| |НПАОН 74.2-5.06-85 | |Введено вперше | ------------------------------------------------------------------вгору