Документ v0109609-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2014, підстава - v1228731-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
12.03.2009 N 109
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1228 ( v1228731-13 ) від 11.10.2013 }
Про затвердження
Переліку національних стандартів,
які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту
мийних засобів

(Витяг)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби
технічного регулювання
N 595 ( v0595831-10 ) від 27.12.2010 }

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року
N 717 ( 717-2008-п ) "Про затвердження Технічного регламенту
мийних засобів" (додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити протягом 2-х місяців публікацію в
Покажчику стандартів Переліку національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту мийних засобів.
Голова Л.В.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту
України
12.03.2009 N 109

ПЕРЕЛІК
національних стандартів,
які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції вимогам
Технічного регламенту мийних засобів,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 20.08.2008 N 717
( 717-2008-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення та назва стандарту | |з/п | | |----+-----------------------------------------------------------| { Чинність ДСТУ 2161-93 скасовано з 1 липня 2011 р.
згідно з Наказом Державної служби технічного регулювання N 595
( v0595831-10 ) від 27.12.2010 }
| 1 |ДСТУ 2161-93 |
| |Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Метод визначення | | |біологічного розкладання поверхнево-активних речовин | | |у водяному середовищі | |----+-----------------------------------------------------------| | 2 |ДСТУ 2207.0-93 | | |Речовини поверхнево-активні і засоби миючі синтетичні. | | |Методи поділу проби | | |(ГОСТ 30024-93) | | |(ISO 607:1980) | |----+-----------------------------------------------------------| | 3 |ДСТУ 2207.1-93 | | |Засоби миючі синтетичні і речовини поверхнево-активні. | | |Методи визначення концентрації водневих іонів | | |(ГОСТ 22567.5-93) | |----+-----------------------------------------------------------| | 4 |ДСТУ 2207.2-93 | | |Засоби миючі синтетичні. Методи визначення масової | | |частки активного кисню | | |(ГОСТ 22567.10-93) | |----+-----------------------------------------------------------| | 5 |ДСТУ 2207.3-93 | | |Засоби миючі синтетичні. Речовини поверхнево-активні | | |і мила. Методи визначення масової частки води | | |(ГОСТ 22567.14-93) | |----+-----------------------------------------------------------| | 6 |ДСТУ 2665-94 | | |Засоби мийні синтетичні. Метод визначення мийної здатності | | |(ГОСТ 22567.15-95) | |----+-----------------------------------------------------------| { Чинність ДСТУ 2972-94 скасовано з 1 липня 2011 р.
згідно з Наказом Державної служби технічного регулювання N 595
( v0595831-10 ) від 27.12.2010 }
| 7 |ДСТУ 2972-94 |
| |Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. | | |Загальні технічні вимоги (ГОСТ 25644-96) | |----+-----------------------------------------------------------| | 8 |ДСТУ 3126-95 | | |Засоби мийні синтетичні. Терміни та визначення | |----+-----------------------------------------------------------| | 9 |ДСТУ ISO 304:2007 | | |Речовини поверхнево-активні. Метод визначення поверхневого | | |натягу витягуванням рідинних плівок | | |(ISO 304:1985, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 10 |ДСТУ ISO 696:2005 | | |Речовини поверхнево-активні. Визначення піноутворювальної | | |здатності модифікованим методом Росс-Майлса | | |(ISO 696:1975, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 11 |ДСТУ ISO 697:2005 | | |Речовини поверхнево-активні та порошки мийні. | | |Метод визначення позірної щільності | | |(ISO 697:1981, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 12 |ДСТУ ISO/TR 896:2007 | | |Речовини поверхнево-активні. Наукова класифікація | | |(ISO/TR 896:1977, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 13 |ДСТУ EN 1262:2007 | | |Речовини поверхнево-активні. Метод визначення pH розчинів | | |чи дисперсій | | |(EN 1262:2003, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 14 |ДСТУ EN 1890:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Метод визначення точки | | |помутніння неіоногенних поверхнево-активних речовин, | | |одержуваних конденсацією етиленоксиду | | |(EN 1890:2006, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 15 |ДСТУ ISO 2131:2005 | | |Речовини поверхнево-активні. Спрощена класифікація | | |(ISO 2131:1972, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 16 |ДСТУ ISO 2267:2005 | | |Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій | | |під час прання. Методи готування та використання чистого | | |контрольного зразка бавовняної тканини | | |(ISO 2267:1986, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 17 |ДСТУ ISO 2271:2007 | | |Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Визначення | | |аніонної поверхнево-активної речовини методом двофазного | | |титрування ручним або механічним способом. Визначення | | |піноутворювальної здатності модифікованим | | |методом Росс-Майлса | | |(ISO 2271:1989, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 18 |ДСТУ ISO 2456:2005 | | |Поверхнево-активні речовини. Вода, як розчинник | | |для випробування. Технічні вимоги і методи випробування | | |(ISO 2456:1986, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 19 |ДСТУ ISO 2869:2006 | | |Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні. Аніонні | | |поверхнево-активні речовини, що гідролізуються в лужному | | |середовищі. Визначення аніонних поверхнево-активних | | |речовин, які гідролізуються та не гідролізуються | | |(ISO 2869:1973, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 20 |ДСТУ ISO 2870:2006 | | |Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні. Визначення | | |аніонних поверхнево-активних речовин, які гідролізуються | | |та не гідролізуються у кислому середовищі | | |(ISO 2870:1986, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 21 |ДСТУ ISO 2871-1:2005 | | |Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення| | |частки катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 1. | | |Високомолекулярні катіонні поверхнево-активні речовини | | |(ISO 2871-1:1988, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 22 |ДСТУ ISO 2871-2:2005 | | |Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення| | |частки катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 2. | | |Низькомолекулярні катіонні поверхнево-активні речовини | | |(між 200 і 500) | | |(ISO 2871-2:1990, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 23 |ДСТУ ISO 4198:2005 | | |Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні для ручного миття| | |посуду. Настанови щодо порівняльного випробування | | |для оцінювання експлуатаційних властивостей | | |(ISO 4198:1984, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 24 |ДСТУ ISO 4312:2005 | | |Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів дій | | |під час прання. Методи аналізу та випробування чистого | | |контрольного зразка бавовняної тканини | | |(ISO 4312:1989, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 25 |ДСТУ ISO 4315:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Визначення лужності | | |титриметричним методом | | |(ISO 4315:1977, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 26 |ДСТУ ISO 4317:2006 | | |Речовини поверхнево-активні. Оцінювання окремих видів | | |дій під час прання. Методи аналізу та випробування чистого | | |контрольного зразка бавовняної тканини | | |(ISO 4317:1991, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 27 |ДСТУ ISO 4319:2005 | | |Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні для прання | | |тканин. Настанови щодо проведення порівняльних випробувань | | |(ISO 4198:1977, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 28 |ДСТУ ISO 6388:2007 | | |Речовини поверхнево-активні. Метод визначення текучості | | |з використанням ротаційного віскозиметра | | |(ISO 6388:1989, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 29 |ДСТУ ISO 6836:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Допоміжні засоби | | |для мерсеризації. Оцінювання активності змочувачів | | |для мерсеризації визначенням швидкості усаджування бавовни | | |(ISO 6836:1983, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 30 |ДСТУ ISO 6839:2005 | | |Поверхнево-активні аніонні речовини. | | |Метод визначення розчинності у воді | | |(ISO 6839:1982, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 31 |ДСТУ ISO 6842:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Сульфатовані етоксильовані | | |спирти та алкілфеноли. Метод визначення загального вмісту | | |активної речовини | | |(ISO 6842:1989, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 32 |ДСТУ ISO 6889:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Метод визначення міжфазного | | |натягу витягуванням рідинних плівок | | |(ISO 6889:1986, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 33 |ДСТУ ISO 7535:2005 | | |Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні для миття | | |посуду в побутових посудомийних автоматах. Настанови | | |щодо порівняльного випробування для оцінювання | | |експлуатаційних властивостей | | |(ISO 7535:1984, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 34 |ДСТУ ISO 8022:2006 | | |Поверхнево-активні речовини. Визначення змочувальної | | |здатності методом занурювання | | |(ISO 8022:1990, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 35 |ДСТУ ISO 8214:2006 | | |Поверхнево-активні речовини. Порошки мийні. Гравіметричний | | |метод визначення неорганічних сульфатів | | |(ISO 8214:1985, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 36 |ДСТУ ISO 8215:2006 | | |Поверхнево-активні речовини. Порошки мийні. Гравіметричний | | |метод визначення масової частки діоксиду кремнію | | |(ISO 8215:1985, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 37 |ДСТУ 12728:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Визначення піноутворювальної | | |здатності методом збивання перфорованим диском | | |(EN 12728:1999, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 38 |ДСТУ EN 12829:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Приготування води відомої | | |кальцієвої твердості | | |(EN 12829:1977, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 39 |ДСТУ EN 12836:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Метод визначення водного числа| | |алкоксильованих продуктів | | |(EN 12836:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 40 |ДСТУ EN 13268:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Метод визначення вмісту | | |етиленоксидних і пропіленоксидних груп в етиленоксидних | | |і пропіленоксидних аддуктах | | |(EN 13268:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 41 |ДСТУ EN 13273:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту | | |неіоногенних речовин в аніонних поверхнево-активних | | |речовинах із використанням високочутливої рідинної | | |хроматографії (ВЧРХ) | | |(EN 13273:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 42 |ДСТУ EN 13320:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Газохроматографічний | | |метод визначення слідових кількостей вільного | | |етиленоксиду в етоксилатах | | |(EN 13320:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 43 |ДСТУ EN 13435:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту вільних | | |амінів у алкілдиметилбетаіні | | |(EN 13435:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 44 |ДСТУ EN 13560:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту амідного | | |азоту методом потенціометричного титрування | | |(EN 13560:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 45 |ДСТУ EN 13716:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Визначення загального | | |основного азоту. Потенціометричне титрування | | |(EN 13716:2001, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 46 |ДСТУ EN 14210:2008 | | |Речовини поверхнево-активні. Визначення міжфазного | | |натягу розчинів поверхнево-активних речовин | | |методом скоби або кільця | | |(EN 14210:2002, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 47 |ГОСТ 22567.1-77 | | |Средства моющие синтетические. Метод определения | | |пенообразующей способности | |----+-----------------------------------------------------------| | 48 |ГОСТ 22567.2-77 | | |Средства моющие синтетические. Метод определения | | |гранулометрического состава | |----+-----------------------------------------------------------| | 49 |ГОСТ 22567.3-77 | | |Средства моющие синтетические. | | |Метод определения стабильности | |----+-----------------------------------------------------------| | 50 |ГОСТ 22567.4-77 | | |Средства моющие синтетические. Метод определения | | |насыпной плотности | |----+-----------------------------------------------------------| | 51 |ГОСТ 22567.6-87 | | |Средства моющие синтетические. Метод определения | | |массовой доли поверхностно-активных веществ | |----+-----------------------------------------------------------| | 52 |ГОСТ 22567.7-87 | | |Средства моющие синтетические. Метод определения | | |массовой доли фосфорнокислых солей | |----+-----------------------------------------------------------| | 53 |ГОСТ 22567.8-87 | | |Средства моющие синтетические. Метод определения | | |содержания силиката натрия | |----+-----------------------------------------------------------| | 54 |ГОСТ 22567.9-87 | | |Средства моющие синтетические. Метод определения | | |массовой доли карбоната или бикарбоната натрия | |----+-----------------------------------------------------------| | 55 |ГОСТ 22567.10-79 | | |Средства моющие синтетические. Метод определения | | |содержания надборнокислого натрия (пербората натрия) | |----+-----------------------------------------------------------| | 56 |ГОСТ 22567.11-82 | | |Средства моющие синтетические. | | |Метод определения отбеливающей способности | |----+-----------------------------------------------------------| | 57 |ГОСТ 22567.12-82 | | |Средства моющие синтетические. | | |Метод определения сыпучести | |----+-----------------------------------------------------------| | 58 |ГОСТ 22567.13-82 | | |Средства моющие синтетические. | | |Метод определения цвета | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Я.Сердюковвгору