Документ v0108858-14, текущая редакция — Принятие от 14.04.2014

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2014  № 108

Про внесення змін до Плану діяльності Мінрегіону України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою забезпечення належного здійснення Міністерством регуляторної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Внести до Плану діяльності Мінрегіону України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого наказом Мінрегіону України від 11 грудня 2013 р. № 580 (зі змінами), зміни згідно з додатком.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Ішутко С.Ю.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Білоусова А.Л.

Перший заступник
Міністра


В.А. Негода
Додаток
до наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
14.04.2014  № 108

ЗМІНИ
до Плану діяльності Мінрегіону України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

1. Пункт 42 викласти у такій редакції:

"

42

Постанова Кабінету Міністрів України

Деякі питання нарахування плати за житлово-комунальні послуги у гуртожитках

Забезпечення єдиних підходів до процесу нарахування плати у гуртожитках, враховуючи їх типи та види

грудень

Управління економіки систем життєзабезпечення

"

2. Доповнити пунктами 48-54 такого змісту:

"

48

Закон України

Про енергетичну ефективність житлових і громадських будівель

З метою імплементації Директиви про енергетичну ефективність будівель № 2010/31/ЄС для виконання зобов'язань України в рамках ратифікованого Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, визначених Законом України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства"

грудень

Департамент стратегії реформування та розвитку житлово-комунального господарства

49

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності

На виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою Верховною Радою України від 27.02.2014, щодо розширення свободи підприємницької діяльності та відновлення довіри з боку інвесторів до України.

червень

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

50

Постанова Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій

Впорядкування проведення перевірки обсягів коштів, необхідних для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

грудень

Департамент розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва

51

Постанова Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Відповідно до частини першої статті 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

травень

Департамент державних програм та розвитку житлового будівництва

52

Постанова Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Удосконалення механізму формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

грудень

Управління економіки систем життєзабезпечення

53

Наказ Мінрегіону України

Про внесення змін до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад

Удосконалення механізму інформування споживачів про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та приведення до вимог законодавства

грудень

Управління економіки систем життєзабезпечення

54

Наказ Мінрегіону України

Про деякі питання технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Удосконалення Порядку проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773

грудень

Управління житлової політики

"

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територійІ.А. Соколов

Директор Департаменту
розвитку будівельної
діяльності, ціноутворення
та економіки будівництва
П.І. Губень

Заступник директора
Департаменту державних
програм та розвитку
житлового будівництва
В.М. Височинвверх