Про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу
Фонд державного майна; Наказ, Звіт від 24.01.2012108
Документ v0108224-12, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2012

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2012  № 108

Про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" щодо контролю державними органами приватизації (далі - орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 № 1012 "Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України", відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 19.08.98 № 1649 (зі змінами та доповненнями), протягом 2011 року здійснено перевірки виконання покупцями державного майна умов укладених договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.

За вказаний період було перевірено 1685 договорів. Невиконання або неналежне виконання покупцями об'єктів приватизації тих чи інших зобов'язань встановлено за 255 договорами. За виявленими порушеннями органами приватизації вживалися відповідні, передбачені законодавством і договорами, заходи впливу.

З 1995 року до кінця 2011 року на виконання умов договорів українські підприємства отримали інвестицій та інших коштів на загальну суму 9,9 млрд.грн., 1,61 млрд.дол. США та 72,0 млн. євро, що в перерахунку на національну валюту становить 19,6 млрд.грн. (за договорами передбачено надходження інвестицій: 9,3 млрд.грн., 1,46 млрд.дол. США та 19,26 млн. євро). У тому числі у стратегічно важливі для економіки і безпеки держави підприємства внесено коштів на загальну суму 5,17 млрд.грн., 1,16 млрд.дол. США при передбачених 4,79 млрд.грн. та 1,09 млрд.дол. США.

Тривала робота з розірвання договорів купівлі-продажу через невиконання покупцями взятих зобов'язань та з повернення таких об'єктів у державну власність, повторного їх продажу. Станом на 01.01.2012 у державну власність повернуто 300 об'єктів. З числа повернутих у державну власність повторно продано 160 об'єктів. Сума коштів, отриманих від їх повторного продажу, становить 98,42 млн.грн.

За звітний період державні органи приватизації забезпечили виконання вимог організаційно-розпорядчих документів Фонду щодо обсягів охоплення укладених договорів перевірками стану виконання їх умов та термінів подання звітної інформації. Кращими в частині якості організації та здійснення контролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо подальшого нормативного та методологічного забезпечення контролю є регіональні відділення Фонду по Миколаївській та Тернопільській областях, РВ ФДМУ в АРК та м. Севастополь.

Враховуючи наведене та беручи до уваги службову записку від 17.01.2012 № 23-2-032, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого державними органами приватизації протягом 2011 року (додається).

2. Регіональним відділенням Фонду, Фонду майна Автономної Республіки Крим забезпечити у першому кварталі 2012 року проведення перевірок стану виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації в обсягах та у строки, встановлені організаційно-розпорядчими документами Фонду.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду

О. РябченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
24.01.2012 № 108

ЗВІТ
про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого протягом 2011 року

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" щодо контролю державними органами приватизації (далі - орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна (далі - договір), постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 № 1012 "Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України" та згідно з Порядком здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 19.08.98 № 1649 (із змінами та доповненнями), протягом 2011 року проведено перевірки виконання покупцями державного майна умов укладених договорів. Здійснений контроль показав таке.

1. Загальні дані про результати контролю, здійсненого протягом 2011 року

На обліку органів приватизації знаходиться 12395 договорів купівлі-продажу державного майна, у тому числі:

пакетів акцій акціонерних товариств - 1073;

об'єктів малої приватизації - 8278;

об'єктів незавершеного будівництва - 3044.

Із загальної кількості зазначених договорів у 2011 році підлягало перевірці виконання умов 1662 договорів.

За вказаний період фактична ж кількість перевірених договорів склала 1685.

Перевірками встановлено, що зобов'язання, взяті покупцями об'єктів приватизації, переважно виконуються належним чином.

За результатами цієї роботи можна зробити такі загальні висновки.

Поряд із зазначеним, невиконання тих чи інших умов встановлено у 255 випадках, що становить 15,1 відсотка загальної кількості перевірених договорів. Вагома частина такого невиконання зафіксована у Луганській (4,5 відсотка загальної кількості договорів), Київській (1,7 відсотка), Харківській (по 1,5 відсотка), Херсонській (1,4 відсотка) областях і воно стосується порушення термінів добудови об'єктів, демонтажу, сплати за об'єкт, а також переоформлення права забудовника на об'єкт.

Але однією з причин такого порушення власниками приватизованих об'єктів є зволікання органів місцевого самоврядування з переоформленням документів.

2. Аналіз стану виконання умов договорів окремих груп об'єктів приватизації

У розрізі окремих груп об'єктів, з числа зазначених вище, стан виконання умов договорів (за накопичувальним підсумком) є таким.

З усіх договорів, які знаходяться на обліку органів приватизації, найбільша кількість порушень фіксується за договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва. Із 3044 договорів цієї групи невиконання умов встановлено за 151 договором (4,9 відсотків загальної кількості договорів цієї групи). Неналежне виконання умов зафіксовано за 20 договорами (0,7 відсотка). Термін виконання умов не закінчився за 525 договорами (17,2 відсотка). У повному обсязі виконано умови 2348 договорів (77,1 відсотка).

Найбільша кількість договорів з тих, що обліковуються, відноситься до об'єктів малої приватизації. Із їх загальної кількості - 8278 договорів - умови у повному обсязі виконано за 7584 договорами (91,6 відсотка загальної кількості). Невиконання умов виявлене за 44 договорами (0,5 відсотка). Неналежне виконання умов (з порушенням термінів) має місце за 23 договорами (0,3 відсотка). Строк виконання умов не закінчився за 627 договорами (7,6 відсотка).

Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій є таким.

На обліку органів приватизації перебуває 1073 договори купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. Повне і своєчасне виконання умов відмічене за 968 договорами (90,2 відсотка загальної кількості). Неналежне виконання умов, тобто відставання від передбачених договорами термінів, допущено покупцями за 5 договорами (0,5 відсотка). Невиконання умов зафіксовано за 36 договорами (3,3 відсотка). За 64 договорами (5,9 відсотка) термін виконання умов не настав.

Серед зазначених договорів купівлі-продажу пакетів акцій 130 договорів стосується підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. З них на обліку у центральному апараті Фонду знаходиться 105 договорів, у регіональних відділеннях - 25.

Стан їх виконання є таким:

за 117 договорами (90,0 відсотка загальної кількості) умови виконано у повному обсязі;

за 8 договорами (5,5 відсотка) зобов'язання знаходяться в стадії виконання;

за 5 договорами (3,8 відсотка) зафіксовано невиконання умов.

На сьогодні органами приватизації здійснюються заходи щодо забезпечення безумовного їх виконання, а у разі недосягнення позитивних результатів вживаються заходи із розірвання договорів та повернення пакета акцій у державну власність.

3. Дані щодо стану виконання покупцями об'єктів приватизації найбільш характерних умов договорів

Значна кількість порушень умов договорів фіксується за договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва і стосується порушень термінів добудови та розбирання об'єктів. Протягом року таке невиконання встановлено за 122 договорами (7,2 відсотка перевірених). Найбільшу кількість таких випадків зафіксовано регіональними відділенням Фонду по Луганській, Житомирській та Київській областях. Вказаними регіональними відділеннями розпочато претензійно-позовну роботу з метою застосування до покупців передбачених законодавством та договорами норм відповідальності.

Порушення виконання умов договорів в частині переоформлення права забудовника органами приватизації встановлено за 21 договором (1,2 відсотка перевірених). Такі випадки встановлено регіональним відділенням по Київській, Харківській та Херсонській областях (по 5 договорів), Луганській (2 договори), Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій областях та АР Крим (по 1 договору).

Недотримання термінів здачі земельної ділянки місцевим органам влади після розбирання придбаних покупцями об'єктів приватизації зафіксовано за 31 договорами (1,8 відсотка перевірених договорів) - регіональними відділеннями ФДМУ по Луганській області (20 договорів), Харківській області (8 договорів), Житомирській області (2 договори) та Донецькій області (1 договір).

Недотримання термінів державної реєстрації нової форми власності придбаних покупцями об'єктів приватизації виявлено за 7 договорами (0,4 відсотка перевірених договорів) - регіональними відділеннями ФДМУ по Херсонській області (3 договори), Київській області (2 договори), Дніпропетровській та Чернігівській областях (по 1 договору).

Також зафіксовано порушення в частині збереження профілю діяльності за 15 договорами (0,9 відсотка перевірених договорів). Таке невиконання встановлено у Донецькій, Харківській та Житомирській областях.

Регіональними відділеннями встановлені порушення умов договорів в частині виконання вимог екологічної безпеки та заходів з охорони навколишнього середовища за 43 договорами (2,5 відсотка перевірених). Такі випадки зафіксовані по Київській (19 договорів), Житомирській (6 договорів) та Дніпропетровській (5 договорів) областях.

Також почастішали випадки ненадання власниками об'єктів приватизації підтверджуючих документів щодо виконання умов договорів купівлі-продажу. Такі випадки встановлені за 48 договорами (2,8 відсотка перевірених договорів) регіональними відділеннями по Київській області (18 договорів), Дніпропетровській та Харківській областях (по 9 договорів), Херсонській області (10 договорів) та Вінницькій області (2 договори).

Результати перевірки стану виконання покупцями зобов'язань щодо збереження існуючої на момент приватизації кількості робочих місць та створення нових такі. На контролі органів приватизації знаходиться 170 договорів, що містять умову щодо збереження кількості робочих місць, які існували на об'єктах на момент їх приватизації, та 218 договорів - щодо створення нових.

Результати перевірки показали, що існуюча на момент приватизації кількість робочих місць на підприємствах, стосовно яких укладено договори з умовою збереження робочих місць, становила 2962 одиниці. На сьогодні їх кількість становить 3085 одиниць, тобто власниками у післяприватизаційний період ця умова договорів виконана і додатково створено 123 нових робочих місця.

Наприклад, за договором купівлі-продажу блоку корпусно-котельних цехів з прибудовами у м. Севастополь однією з умов є збереження 20 робочих місць. В результаті перевірки встановлено, що скорочення робочих місць не проводилось, на час перевірки кількість робочих місць становить 43 одиниці.

Також, у Львівській області за договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "НДІ Рема" передбачено збереження робочих місць в кількості 24 одиниці. В результаті перевірки встановлено, що скорочення робочих місць не проводилось, на час перевірки кількість робочих місць становить 34 одиниці.

На виконання зобов'язання щодо створення нових робочих місць, яке передбачено зазначеними договорами, власниками цих об'єктів у постприватизаційний період створено 293 робочих місця.

Наприклад, за договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" створено 237 нових робочих місць.

Також, у Луганській області за договором купівлі-продажу ПАТ "Попаснянська швейна фабрика "Елегант" повинні зберігатися існуючі робочі місця та створюватися нові. Під час перевірки встановлено, що власником фактично створено 40 нових робочих місць.

Слід відзначити також створення нових робочих місць за договорами, в яких умови щодо збереження або створення нових робочих місць не передбачені. Із загальної кількості перевірених такі приклади є на 28 об'єктах приватизації, де було створено 1231 нове робоче місце. Наприклад, у Черкаській області за договором купівлі-продажу ОНБ - прибудова до 80-квартирного житлового будинку - приміщення обслуговування Уманської державної аграрної академії. Покупцем (ТОВ "Корпорація "Ровекс") додатково створено 80 нових робочих місць.

Мають місце і інші приклади, де завдяки добросовісній діяльності власників приватизованих об'єктів та ефективному контролю з боку органів приватизації вдається досягати позитивних результатів не лише у фінансових, економічних, але і в соціальних аспектах наслідків реалізації приватизаційних завдань у регіонах.

Результати перевірок стану виконання інвестиційних зобов'язань та інших зобов'язань, виражених у грошовій формі, засвідчили, що такі зобов'язання містять 850 договорів купівлі-продажу пакетів акцій, 376 договорів купівлі-продажу об'єктів малої приватизації і 87 договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва.

Загалом цими договорами передбачено інвестування підприємств (у 1995 - 2017 роках) на загальну суму 11288,73 млн.грн., 2217,70 млн.дол. США та 19,26 млн. євро. Зокрема, станом на 01.01.2012 - 9296,92 млн.грн., 1457,62 млн.дол. США, 19,26 млн. євро. Фактично станом на 01.01.2012 українські підприємства отримали 9964,78 млн.грн., 1617,65 млн.дол. США та 72 млн. євро, що у перерахунку на національну валюту становить 19646,324 млн.грн.

За окремими групами договорів ці цифри розподіляються так.

Договорами купівлі-продажу пакетів акцій акціонерних товариств передбачено надходження до них у період з 1995 року до 2017 року коштів на загальну суму 9872,658 млн.грн., 1919,39 млн.дол. США та 19,26 млн. євро. Зокрема, стратегічно важливі для економіки та безпеки держави підприємства протягом вказаного періоду мають отримати 4953,58 млн.грн., 1552,00 млн.дол. США.

Фактично у період з 1995 року підприємств вже отримали інвестиції:

- за всіма договорами купівлі-продажу пакетів акцій у розмірі 9060,53 млн.грн., 1615,163 млн.дол. США та 72,00 млн. євро;

у тому числі за договорами купівлі-продажу пакетів акцій стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств - 5174,60 млн.грн., 1164,98 млн.дол. США. За умовами зазначених договорів у цей період повинно бути внесено 4792,91 млн.грн., 1097 млн.дол. США.

Договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва заплановано надходження інвестицій у період з 1995 по 2017 рік - 1211,71 млн.грн. і 10 тис.дол. США, а станом на 01.01.2012 - 609,34 млн.грн., 10 тис.дол. США. Фактично станом на 01.01.2012 внесено 725,03 млн.грн. і 27,756 тис.дол. США.

Договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації передбачено у період до 2017 року внесення інвестицій на загальну суму 204,36 млн.грн. і 298,29 млн.дол. США, а станом на 01.01.2012 - 127,04 млн.грн. та 650,00 тис.дол. США. Фактично станом на 01.01.2012 надійшло 179,22 млн.грн. і 2458,263 тис.дол. США.

Зацікавленість інвесторів викликають підприємства базових галузей економіки, а саме: чорної та кольорової металургії (обсяг внесених інвестицій - 3732,13 млн.грн. та 1300,01 млн.дол. США), машинобудування та металообробки (1356,32 млн.грн. та 36,24 млн.дол. США), енергетичної та паливної промисловості (833,48 млн.грн., 57,92 млн.дол. США та 71,14 млн. євро).

Аналіз напрямів залучення інвестицій свідчить, що більша їх частина спрямовується на технічне переозброєння та реконструкцію виробництва (3260,95 млн.грн. та 1100,02 млн.дол. США), що є необхідним для розвитку виробничої бази підприємств - виписку конкурентоспроможної продукції.

Наступними напрямками залучення інвестицій підприємствами України за кількісними показниками є погашення кредиторської заборгованості підприємств, в тому числі з платежів до бюджету всіх рівнів та перед Пенсійним фондом (102,29 млн.грн., 42,33 млн.дол. США).

4. Заходи, вжиті органами приватизації з метою усунення фактів порушень умов продажу об'єктів приватизації

У всіх виявлених випадках порушення покупцями взятих зобов'язань органами приватизації здійснювалася претензійно-позовна робота щодо застосування до них передбачених договорами та законодавством санкцій.

Загальна сума штрафів, пені та неустойок, яка була нарахована (за наростаючим підсумком) за рішеннями судів за попередні роки - 61,476 млн.грн. та 119,3 тис.дол. США. Загальна сума штрафів, пені та неустойок, яка була сплачена - 18,50 млн.грн. та 106,4 тис.дол. США.

За четвертий квартал нараховано штрафних санкцій на суму 2,99 млн.грн., фактично сплачено 324,67 тис.грн.

У попередньому кварталі було нараховано штрафів, пені та неустойок на суму 18,065 млн.грн. та фактично сплачено 2,2 млн.грн.

У 2011 році сума штрафних санкцій, сплачених до Державного бюджету, становить - 3103,07 тис.грн.

Після використання всіх можливостей досудового врегулювання спорів здійснювалися дії щодо розірвання (визнання недійсними) таких договорів та повернення відчужених за ними об'єктів у державну власність.

Станом на 01.01.2012 у власність держави повернуто 300 (за накопичувальним підсумком) об'єктів приватизації (з яких 83 - пакети акцій, 53 - цілісні майнові комплекси і 164 - об'єкти незавершеного будівництва).

За 140 договорами продовжується претензійно-позовна робота щодо їх розірвання (визнання недійсними) і повернення відчужених за ними об'єктів у державну власність (з них 22 - пакети акцій, 15 - цілісні майнові комплекси та 103 - об'єкти незавершеного будівництва).

З числа повернутих у державну власність об'єктів приватизації повторно продано 160 об'єктів. У їх числі:

- 49 пакетів акцій;

- 80 об'єктів незавершеного будівництва;

- 31 цілісний майновий комплекс.

Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернутих державі об'єктів за рішеннями судів, за накопичувальним підсумком становить 98,42 млн.грн.

5. Приклади позитивних результатів роботи органів приватизації та діяльності власників приватизованого майна в процесі виконання умов договорів

Перевірками фіксуються конкретні приклади поліпшення виробничого та фінансового стану приватизованих підприємств внаслідок успішної реалізації власниками взятих зобов'язань. Крім уже наведених, це:

- у Тернопільській області:

Покупцем (фізична особа) придбано за договором купівлі-продажу об'єкт незавершеного будівництва - гуртожиток. Договором передбачено завершення будівництва об'єкта без збереження первісного призначення та введення його в експлуатацію. Покупець здійснив реконструкцію незавершеного будівництва гуртожитку під 40-квартирний житловий будинок. В будинку є холодне водопостачання та водовідведення, сміттєпровід, індивідуальні опалювальні котли. Крім того, покупцем облаштовані місця для постійного та тимчасового зберігання автотранспортних засобів кількістю 30 машино-місць. Також є допоміжні приміщення (підвали), побудовано дитячий майданчик. На об'єкті виконано всі передбачені проектною документацією роботи. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проектом, проведені в повному обсязі. За період з травня по грудень 2011 року на завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію внесено коштів (інвестицій) на суму 350 тис.грн.;

- у Миколаївській області:

За договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "УкрНДІТСМ" покупцем забезпечена прибуткова діяльність товариства, дохід від реалізації продукції та чистий дохід за 9 місяців 2011 року у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року зросли у 1,17 разу. Платежі до бюджетів усіх рівнів та соціальні платежі сплачуються своєчасно. Товариством розроблена та впроваджена технологія виробництва транспортної лінії 110,4 м статистичного навантаження 60 тонн, спроектоване та виготовлене технологічне оснащення для механічної обробки деталей заготовок, яке скорочує використання ручної праці на 50 відсотків.

6. Загальні питання роботи органів приватизації із забезпечення виконання умов продажу державного майна

Протягом 2011 року органами приватизації забезпечено виконання вимог відповідних організаційно-розпорядчих актів щодо обсягів охоплення укладених договорів перевірками виконання їх умов та термінів передачі звітів до Фонду. Кращим в частині організації та здійснення контролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо його подальшого нормативного та методологічного забезпечення є регіональні відділення ФДМУ по Миколаївській та Тернопільській областях, РВ ФДМУ в АРК та м. Севастополь.

Також слід зазначити, що останнім часом більшість регіональних відділень недостатню увагу приділяли інформаційній наповненості звітів, відсутні аналітичні показники, приклади по виконанню умов договорів купівлі-продажу.

Управління з питань договірного менеджменту протягом року проводило роботу, спрямовану на вдосконалення системи контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.

З цією метою, керуючись рішенням колегії ФДМУ, забезпечувався контроль та постійний моніторинг стану виконання умов договорів купівлі-продажу стратегічно важливих для економіки та безпеки держави об'єктів шляхом щоквартального проведення перевірок виконання умов зазначених договорів купівлі-продажу. При проведенні контролю за виконанням інвестиційних та соціальних зобов'язань залучались представники профспілкових організацій.

Особлива увага органів приватизації приділялася практичним проблемним питанням приватизації. Вони розглядалися на семінарах: "Вдосконалення системи контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених в процесі приватизації. Огляд та опрацювання проектів нормативно-правових актів" (червень), "Правові та практичні аспекти договірного менеджменту. Удосконалення системного моніторингу договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації" (жовтень). Зазначені семінари проведено у рамках Консультаційного проекту Уряду Німеччини з питань приватизації.

Під час цих семінарів була надана можливість фахівцям органів приватизації підвищити свою кваліфікацію, обговорити проблемні питання, пов'язані із забезпеченням системного моніторингу договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, знайти шляхи розв'язання деяких з них.

За результатами проведення цих семінарів можна констатувати підвищення професійного рівня працівників органів приватизації, до компетенції яких відноситься здійснення моніторингу за виконанням договірних зобов'язань; були вироблені рекомендації та механізми для забезпечення єдиного підходу для проведення такого моніторингу; вдосконалення нормативно-правової бази з питань контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.

Інформація про роботу державних органів приватизації з питань контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, його результатів, проблемних питань та шляхів їх вирішення висвітлюється засобами масової інформації (Державний інформаційний бюлетень про приватизацію), розміщується на сайті Фонду в рубриці "договірний менеджмент", що забезпечує прозорість та відкритість проведення приватизаційних процесів.

Начальник Управління

Ю. НікітінДодаток

Діаграма 1

Загальні дані про результати контролю, здійсненого протягом 2011 року

На обліку органів приватизації знаходиться всього 12395 договорів купівлі-продажу державного майна, з них:

Діаграма 2

Із 12395 договорів, що знаходяться на обліку, контролюється стан виконання умов 1662 договорів (решта 10733 - це договори, умови яких виконані, внаслідок чого їх знято з контролю).

Діаграма 3

Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (130 договорів)

Діаграма 4

Кількість договорів купівлі-продажу (ДКП), що мають інвестиційні та інші зобов'язання, виражені у грошовій формі

Діаграма 5

Стан виконання покупцями об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу, визначених у грошовій формі (крім сплати за об'єкти приватизації) станом на 30.11.2011
(по роках)*

__________
* Надходження інвестицій накопичувальним підсумком у перерахунку на національну валюту 19,646 млрд.грн.

Діаграма 6

Обсяг інвестування у розрізі галузей

Діаграма 7

Напрямки використання інвестицій підприємствами згідно з умовами договорів купівлі-продажу

Діаграма 8

Надходження інвестицій на погашення заборгованості підприємстввгору