Документ v0107858-18, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2018  № 107

Про затвердження ДБН В.2.2-4:2018 "Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти"

Відповідно до Законів України "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм" і від 30 червня 2010 року № 543 "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність" та враховуючи рішення науково-технічної ради Мінрегіону від 02 квітня 2018 року № 2, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити ДБН В.2.2-4:2018 "Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти".

2. ДБН В.2.2-4:2018 "Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти" (далі - ДБН В.2.2-4:2018) набирають чинності з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України".

Визнати такими, що втратили чинність, ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів", затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27 червня 1996 року № 117, із змінами; наказ Держкоммістобудування України від 06 серпня 1997 року № 136 "Про зміну термінів введення в дію нормативних документів"; наказ Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 "Про затвердження змін до нормативних документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок введення їх в дію"; наказ Мінрегіонбуду України від 18 березня 2008 року № 130 "Про затвердження Зміни № 2 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів"; наказ Мінрегіону України від 25 лютого 2013 року № 65 "Про затвердження Зміни № 3 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дошкільних навчальних закладів".

3. Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку (Рябова О.О.) передати до ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ" (Владіміров Є.С.), як утримувача центрального фонду будівельних норм, ДБН В.2.2-4:2018 разом з його сформованою справою згідно з пунктом 7 Положення про центральний фонд будівельних норм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 483.

4. ДП "УКРАРХБУДІНФОРМ" (Владіміров Є.С.):

провести підготовку тексту ДБН В.2.2-4:2018 до оприлюднення без зміни змісту його положень;

надати у місячний строк Департаменту з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку підготовлений до реєстрації ДБН В.2.2-4:2018;

забезпечити оприлюднення ДБН В.2.2-4:2018 в офіційному друкованому виданні Міністерства;

здійснити поширення копій друкованих текстів ДБН В.2.2-4:2018 відповідно до замовлень, за умови використання коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження будівельних норм, на фінансування центрального фонду будівельних норм;

забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів".

5. Супровід ДБН В.2.2-4:2018 доручити Публічному акціонерному товариству "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ПАТ "КИЇВЗНДІЕП") як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Мінрегіону України від 03 травня 2012 року № 192 "Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Л. Парцхаладзевгору