Про внесення змін до наказу Агентства держмайна України № 12 від 02.02.2012
Агентство держмайна України, Мінпромполітики України; Наказ від 07.06.2013107
Документ v0107809-13, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2013

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

07.06.2013  № 107

Про внесення змін до наказу Агентства держмайна України № 12 від 02.02.2012

З метою забезпечення єдиного системного підходу до порядку розгляду Агентством держмайна України матеріалів щодо передачі в оренду державного майна і прийняття відповідних рішень НАКАЗУЮ:

I. Внести до Порядку прийняття Агентством держмайна України рішень щодо передачі в оренду державного майна, затвердженого наказом Агентства держмайна України від 02.02.2012 № 12 (зі змінами від 28.02.2012 № 28), наступні зміни:

1. У розділі II:

абзац 3 пункту 1 викласти в такій редакції:

"У випадку, якщо балансоутримувачем передбачається передати в оренду нерухоме майно, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, до Агентства держмайна України, разом з пакетом документів, визначеним абзацом першим цього пункту, подаються документи, визначені у Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 15.02.2013 № 201 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878";

2. У розділі III:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1 Галузевий структурний підрозділ, який опрацьовує пакет документів у повному обсязі протягом двох робочих днів з дня надходження матеріалів від секретаря комісії, зобов'язаний надати відповідну інформацію за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку, і далі передати вказаний висновок разом з отриманим пакетом документів щодо оренди до Департаменту фінансового забезпечення";

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2 Департамент фінансового забезпечення протягом двох робочих днів з дня отримання від галузевого структурного підрозділу матеріалів розглядає пакет документів та передає разом з службовою запискою до Управління реструктуризації та реформування власності".

3. Додаток 1 викласти в новій редакції (додаток 1 до цього наказу).

II. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Перший заступник
Голови Агентства
держмайна України -
голова комісії
з проведення реорганізації

О.Ф. КаленковДодаток 1
до наказу Агентства
держмайна України
07.06.2013 № 107


Додаток 1
до Порядку, затвердженого
наказом Агентства
держмайна України
02.02.2012 № 12

ІНФОРМАЦІЯ
щодо умов договору оренди

складено станом на "___" ____________ 20__ р.

____________________________
(назва підрозділу)

розглянуто лист

_______________________________
(ФДМУ, балансоутримувача)

( № ____ від "___" ____________ 20 __ р. з доданими до нього документами та встановлено наступне:

№ з/п

Положення договору оренди (чи інші умови, визнані необхідними суб'єктом управління)

Відмітка про відповідність

Відмітка про невідповідність із зазначенням причин

1

Найменування, ідентифікаційний код, адреса балансоутримувача2

Найменування, ідентифікаційний код, адреса орендаря3

Найменування об'єкта оренди, дані про фізичні обсяги (площа, кількість, тощо)4

Термін, на який укладається договір оренди5

Статус об'єкта оренди в розрізі критеріїв, визначених статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"6

Статус об'єкта оренди за критеріями щодо заборони до приватизації, визначеними ч. 2 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"7

Провадження балансоутримувачем діяльності, пов'язаної з державною таємницею, наявність та чинність спеціального дозволу на провадження такої діяльності8

Вплив на цілісність майнового комплексу9

Кандидатура до складу конкурсної комісіїВисновок щодо доцільності передачі майна в оренду на умовах, визначених в проекті договору оренди:
_____________________________________________________________________________
(погоджує або не погоджує)

Керівник структурного підрозділу

підпис

Дата

Відповідальний виконавець

підпис

Дата
вгору