Документ v0107506-98, поточна редакція — Редакція від 29.12.1998

        ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 
П О Р Я Д О К
N 107 від 29.12.98
м.Київ
vd981229 vn107

Затверджено
наказом Головного управління
Державного казначейства України
від 29 грудня 1998 року N 107
Порядок
зарахування, розмежування і обліку єдиного
податку суб'єктів малого підприємництва

Цей порядок розроблений на виконання Указу Президента України
від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" і поширюється
на платників, які одержали свідоцтво про сплату єдиного податку
(фізичних та юридичних осіб). Розмежування та перерахування коштів місцевим бюджетам та
позабюджетним фондам здійснюють органи Державного казначейства
України за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності,
що сплачує єдиний податок. Органи Державної податкової адміністрації у районах до 15
грудня поточного року передають до органів Державного казначейства
України списки платників єдиного податку кожного району із
зазначенням їх ідентифікаційних номерів, поточного рахунка та коду
бюджетної класифікації. При змінах у складі платників за 5 днів до
початку нового кварталу подаються уточнені списки. 1. Платники податку у визначені строки сплачують єдиний
податок у безготівковій або готівковій формі через установи
банків, у яких вони обслуговуються, установи Міністерства зв'язку,
установи Ощадбанку або через сільські, селищні та міські Ради
народних депутатів. Суми податку зараховуються на окремий рахунок, відкритий на
ім'я органу Державного казначейства України, за балансовим
рахунком "Кошти Державного бюджету України цільового характеру":
за N 2512 в установах комерційних уповноважених банків та за
N 3512 в установах Національного банку України. 2. Установи уповноважених банків наступного робочого дня до
10-ї години подають територіальному відділенню Державного
казначейства України засобами телекомунікаційного зв'язку і на
паперових носіях виписки про рух коштів на вищезазначених рахунках
(разом з реєстрами завірених ними копій розрахункових документів). 3. Фахівці відділу розмежування та оперативно-аналітичного
обліку державних доходів обробляють отриману інформацію та
складають реєстр форми N 1-Ам надходжень загальнодержавних
податків, зборів та інших обов'язкових платежів на рахунок N 2512
і N 3512 (додаток 1). 4. Реєстри форми N 1-Ам складаються у 3-х примірниках, суми
вказуються у гривнях з копійками. Один примірник реєстру N 1-Ам з копіями розрахункових
документів передається до відповідного органу Державної податкової
адміністрації. 5. Розподіл суми єдиного податку суб'єктів малого
підприємництва між державним бюджетом, місцевими бюджетами,
Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування у співвідношенні,
встановленому Указом Президента України від 03.07.1998 р.
N 727/98, здійснюють відділи розмежування та
оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних
відділень Державного казначейства України на підставі реєстрів
N 1-Ам. Результати розподілу записуються щоденно у відомості N 2м
розподілу податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що
надійшли на рахунок N 2512 і N 3512 (додаток 2). На підставі відомості N 2м, переданої з відділу розмежування,
працівники операційно-контрольного управління (операційного
відділу управління, відділу бухгалтерського обліку і звітності
відділення) готують платіжні доручення для перерахування коштів: до місцевих бюджетів - на рахунки місцевих бюджетів за кодами
класифікації доходів 16050100 (єдиний податок на підприємницьку
діяльність з юридичних осіб" та 16050200 (єдиний податок на
підприємницьку діяльність з фізичних осіб); до Пенсійного фонду - на рахунки Пенсійного фонду; до Фонду соціального страхування України - на рахунки Фонду; на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття -
на рахунки коштів державного бюджету у Державний фонд сприяння
зайнятості населення України за кодом бюджетної класифікації
50040100; на рахунки доходів державного бюджету, що відкриті за
балансовим рахунком N 2510 (N 3510) "Кошти Державного бюджету
України" за кодом бюджетної класифікації 16050100. Підготовлені платіжні доручення передаються органами
Державного казначейства до установ банків у вигляді електронних
платіжних документів каналами зв'язку системи "Клієнт банку-банк".
Якщо розрахунки здійснюються без застосування електронної системи,
платіжні документи передаються у паперовому вигляді. 6. Наступного дня установи банків передають органам
Державного казначейства виписки про рух коштів на рахунку N 2512
(N 3512) і на їх підставі фахівці відділу бухгалтерського обліку і
звітності складають відомості N 3м відрахувань від податків зборів
та інших обов'язкових платежів (додаток 3). В кінці місяця, на підставі даних відомості N 3м проводяться
звірки відрахованих сум з відповідними фінансовими органами та
відділеннями фондів. За результатами звірки складаються довідки
N 4м (додаток 4). 7. Органи Державного казначейства здійснюють аналітичний
облік доходів до Державного бюджету України за видами податків і
зборів (обов'язкових платежів) згідно з бюджетною класифікацією
доходів у відповідності з Інструкцією про тимчасовий порядок
касового виконання державного бюджету за доходами, затвердженою
наказом Головного управління Державного казначейства України від
4.05.98 р. N 37.
Примітка: при цьому додатки до Порядку не надсилаються.вгору