Документ v0107342-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2012, підстава - v0743342-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.02.2011 N 107
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 743 ( v0743342-12 ) від 25.12.2012 }
Про затвердження відомчих класифікаторів
з питань митної статистики,
які використовуються в процесі оформлення
митних декларацій, і порядку їх ведення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011
N 308 ( v0308342-11 ) від 13.04.2011
N 363 ( v0363342-11 ) від 05.05.2011
N 488 ( v0488342-11 ) від 10.06.2011
N 730 ( v0730342-11 ) від 09.08.2011
N 770 ( v0770342-11 ) від 30.08.2011
N 864 ( v0864342-11 ) від 14.10.2011
N 1006 ( v1006342-11 ) від 30.11.2011
N 1017 ( va017342-11 ) від 01.12.2011
N 14 ( v0014342-12 ) від 05.01.2012
N 48 ( v0048342-12 ) від 18.01.2012
N 123 ( v0123342-12 ) від 23.02.2012
N 124 ( v0124342-12 ) від 23.02.2012
N 301 ( v0301342-12 ) від 31.05.2012
N 329 ( v0329342-12 ) від 20.06.2012
N 363 ( v0363342-12 ) від 13.07.2012
N 408 ( v0408342-12 ) від 20.08.2012 }

Відповідно до статті 310 Митного кодексу України
( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002
N 1876 ( 1876-2002-п ) "Про відомчі класифікатори з питань митної
статистики, які використовуються у процесі оформлення митних
декларацій" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення відомчих класифікаторів з
питань митної статистики, які використовуються в процесі
оформлення митних декларацій (додається).
2. Затвердити класифікатори з питань митної статистики, які
використовуються в процесі оформлення митних декларацій, що
додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1-3 наказу
Держмитслужби від 07.08.2009 N 731 ( v0731342-09 ) і накази
Держмитслужби згідно з переліком, що додається.
4. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)
доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього
наказу.
5. Прес-службі (Судак С.Д.), Департаменту митних режимів та
організації митного оформлення (Муратов І.М.) актуалізувати
рубрику "Класифікатори" веб-сайта Держмитслужби в мережі Інтернет
з урахуванням положень цього наказу.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Гутника А.Є.
Голова Служби І.Г.Калєтнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

ПОРЯДОК
ведення відомчих класифікаторів
з питань митної статистики,
які використовуються в процесі
оформлення митних декларацій

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає загальні вимоги до розроблення,
впровадження, внесення змін до відомчих класифікаторів з питань
митної статистики (далі - відомчі класифікатори) та супроводження
класифікаторів, розроблених іншими державними органами, які
використовуються в процесі митного оформлення товарів із
застосуванням митних декларацій.
1.2. Відомчі класифікатори розробляються в паперовому та
електронному вигляді у формі таблиць розподілу об'єктів
класифікації з додержанням вимог підпункту 2 пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1876 ( 1876-2002-п )
"Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які
використовуються у процесі оформлення митних декларацій".
1.3. Відомчі класифікатори та класифікатори, розроблені
іншими державними органами (далі - класифікатори), застосовуються
при заповненні граф митних декларацій відповідно до
положень Інструкції про порядок заповнення вантажної митної
декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ), зареєстрованої в Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247
(зі змінами), та додатка до цього Порядку, а також при заповненні
граф документів контролю за переміщенням товарів та здійсненні
попереднього документального контролю в пунктах пропуску через
державний кордон України. { Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 1006 ( v1006342-11 ) від 30.11.2011 }
1.4. Відомчі класифікатори видів штрафних санкцій і підстав
здійснення доплати (повернення) сум митних платежів
використовуються відповідно до положень Порядку відображення
відомостей про доплату (повернення) сум митних платежів і
відкоригованих фактичних відомостей про товари, які стали відомі
після закінчення митного оформлення, затвердженого наказом
Держмитслужби від 25.09.2008 N 1045 ( z1148-08 ), зареєстрованого
в Мін'юсті 01.12.2008 за N 1148/15839.
1.5. Відомчі класифікатори розробляються та затверджуються
Держмитслужбою для застосування в процесі здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України. Ці класифікатори є
базою даних нормативно-довідкової інформації, що є невід'ємною
складовою Єдиної автоматизованої інформаційної системи
Держмитслужби (далі - ЄАІС Держмитслужби), інших програмних
засобів і баз даних, які розробляє Департамент митних
інформаційних технологій та статистики. { Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
2. Підрозділи, відповідальні за ведення класифікаторів
2.1. Ведення відомчих класифікаторів здійснюється
підрозділами Держмитслужби (митними органами) за напрямами
діяльності: 2.1.1. Відомчих класифікаторів, що затверджуються цим
наказом: Класифікатор типів декларацій - Управлінням декларування та
митних режимів; Класифікатор митних режимів - Управлінням декларування та
митних режимів; Класифікатор особливостей переміщення товарів через митний
кордон України - Управлінням декларування та митних режимів; Класифікатор умов поставки - Управлінням митної вартості; Класифікатор характерів угод - Управлінням декларування та
митних режимів; Класифікатор видів транспорту - Управлінням організації та
технологій митного контролю; Класифікатор видів упаковок - Управлінням декларування та
митних режимів; Класифікатор окремих товарів, при декларуванні яких
застосовуються додаткові одиниці виміру, - Управлінням митної
вартості, Управлінням класифікаційної роботи; Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом -
Управлінням адміністрування митних платежів, Управлінням
митно-тарифного регулювання; Класифікатор пільг в обкладенні товарів вивізним митом -
Управлінням адміністрування митних платежів, Управлінням
митно-тарифного регулювання; Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним збором -
Управлінням адміністрування митних платежів; Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком на додану
вартість - Управлінням адміністрування митних платежів; Класифікатор документів - Управлінням декларування та митних
режимів, Відділом нетарифного регулювання; { Абзац чотирнадцятий
підпункту 2.1.1 пункту 2.1 в редакції Наказу Державної митної
служби N 1006 ( v1006342-11 ) від 30.11.2011 } Класифікатор способів розрахунку - Управлінням
адміністрування митних платежів; Класифікатор типів контейнерів - Управлінням декларування та
митних режимів; Класифікатор заходів гарантування доставки товарів - Відділом
контролю за переміщенням товарів; Класифікатор видів штрафних санкцій - Управлінням
адміністрування митних платежів; Класифікатор підстав здійснення доплати (повернення) сум
митних платежів - Управлінням адміністрування митних платежів. { Підпункт 2.1.1 глави 2 в редакції Наказу Державної митної служби
N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
2.1.2. Відомчих класифікаторів, затверджених іншими наказами
Держмитслужби: Класифікатор митних органів України та їх структурних
підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій,
затверджений наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335
( v0335342-06 ) (у редакції наказу Держмитслужби від 30.11.2009
N 1151 ( v1151342-09 ), зі змінами), - Управлінням організації та
технологій митного контролю; Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи 31
ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації
згідно з УКТЗЕД, затверджений наказом Держмитслужби від 11.02.2011
N 95 ( v0095342-11 ), - Управлінням митної вартості;
{ Абзац четвертий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Наказу Державної митної служби N 363
( v0363342-12 ) від 13.07.2012 }
Класифікатор додаткової митної інформації, затверджений
наказом Держмитслужби від 01.07.2009 N 617 ( z0660-09 ),
зареєстрований у Мін'юсті 21.07.2009 за N 660/16676 (зі змінами),
- Управлінням класифікаційної роботи, Управлінням митної вартості,
Управлінням митно-тарифного регулювання. Класифікатор місць прибуття, затверджений наказом
Держмитслужби від 17.05.2011 N 395 ( v0395342-11 ), - Відділом
контролю за переміщенням товарів. { Підпункт 2.1.2 глави 2
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державної митної служби
N 488 ( v0488342-11 ) від 10.06.2011 }
{ Підпункт 2.1.2 глави 2 в редакції Наказу Державної митної служби
N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011; із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державної митної служби N 488 ( v0488342-11 ) від
10.06.2011 }
2.2. Супроводження класифікаторів, розроблених іншими
державними органами, здійснюється підрозділами Держмитслужби: Класифікація країн світу, затверджена наказом Держкомстату
від 22.12.2010 N 527 ( v0527832-10 ), - Департаментом митних
інформаційних технологій та статистики; { Абзац другий пункту 2.2
глави 2 в редакції Наказу Державної митної служби N 231
( v0231342-11 ) від 23.03.2011 } Класифікація валют, затверджена наказом Держкомстату від
22.12.2010 N 528 ( v0528832-10 ), - Департаментом митних
інформаційних технологій та статистики; { Абзац третій пункту 2.2
глави 2 в редакції Наказу Державної митної служби N 231
( v0231342-11 ) від 23.03.2011 } Класифікатор іноземних валют та банківських металів,
затверджений постановою Правління Національного банку України від
04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (зі змінами), - Департаментом митних
інформаційних технологій та статистики; { Абзац четвертий пункту
2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 } Класифікація організаційно-правових форм господарювання,
затверджена наказом Держспоживстандарту від 28.05.2004 N 97
( v0097609-04 ) (зі змінами), - Департаментом митних інформаційних
технологій та статистики. { Абзац п'ятий пункту 2.2 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 231
( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
2.3. Методичні рекомендації щодо застосування кодів відомчих
класифікаторів у разі необхідності складаються підрозділами
Держмитслужби, якими здійснюється ведення відповідних
класифікаторів.
3. Порядок внесення змін до відомчих класифікаторів
3.1. Проект наказу про внесення змін до відомчого
класифікатора готується структурним підрозділом Держмитслужби,
яким здійснюється його ведення, а про впровадження нового
відомчого класифікатора - структурним підрозділом Держмитслужби за
напрямами діяльності.
3.2. Проект наказу Держмитслужби про впровадження нового
відомчого класифікатора або про внесення змін до діючого
обов'язково погоджується з підрозділами Держмитслужби, до
компетенції яких належать питання об'єктів класифікації, а також з
Управлінням декларування та митних режимів і Департаментом митних
інформаційних технологій та статистики. { Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
3.3. Департамент митних інформаційних технологій та
статистики на підставі наказів здійснює своєчасне внесення змін та
доповнень до баз даних нормативно-довідкової інформації, що
використовується в ЄАІС Держмитслужби та інших програмних
продуктах. { Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
3.4. Виключений код забороняється використовувати для
новостворених об'єктів класифікації.
3.5. Для недопущення повторного використання виключеного коду
та забезпечення достовірності й об'єктивності статистичних даних
за попередні періоди, у разі виключення коду він залишається як
довідкова інформація у базах даних Департаменту митних
інформаційних технологій та статистики. { Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення І.М.Муратов

Додаток
до Порядку ведення відомчих
класифікаторів з питань
митної статистики,
які використовуються
в процесі оформлення митних
декларацій

КЛАСИФІКАТОРИ,
що використовуються під час заповнення
граф митних декларацій

------------------------------------------------------------------ | N | Назва класифікатора | Графи митної декларації | |з/п| | ( za140-07, 910а-2007-п ), | | | | в яких зазначається код | | | | об'єкта класифікації | | | |відповідно до класифікаторів| | | | | |---+-------------------------------+----------------------------| | 1 |Класифікатор митних режимів |1, 37 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 2 |Класифікатор типів декларацій |1 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 3 |Класифікатор особливостей |37 | | |переміщення товарів через | | | |митний кордон | | |---+-------------------------------+----------------------------| | 4 |Класифікація країн світу |2, 8, 11, 14, 15, 15а, 17, | | | |17а, 18, 20, 21, 34, 50, 55 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 5 |Класифікатор умов поставки |20 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 6 |Класифікатор іноземних валют |22 | | |та банківських металів | | |---+-------------------------------+----------------------------| | 7 |Класифікація валют |22, 24, В | |---+-------------------------------+----------------------------| | 8 |Класифікатор характерів угод |24 | |---+-------------------------------+----------------------------| | 9 |Класифікатор видів транспорту |25, 26 | |---+-------------------------------+----------------------------| |10 |Класифікатор митних органів |27, 29, 53, А | | |України та їх структурних | | | |підрозділів, спеціалізованих | | | |митних установ та організацій | | |---+-------------------------------+----------------------------| |11 |Класифікатор типів контейнерів |31 | |---+-------------------------------+----------------------------| |12 |Класифікатор додаткової |31 | | |інформації, яка вноситься до | | | |графи 31 ВМД, необхідної для | | | |ідентифікації товарів при їх | | | |класифікації згідно з УКТЗЕД | | |---+-------------------------------+----------------------------| |13 |Класифікатор окремих товарів, |31 | | |при декларуванні яких | | | |застосовуються додаткові | | | |одиниці виміру | | |---+-------------------------------+----------------------------| |14 |Класифікатор видів упаковок |31 | |---+-------------------------------+----------------------------| |15 |Класифікатор системи позначень |31, 41, 47 | | |одиниць вимірювання та обліку | | |---+-------------------------------+----------------------------| |16 |Українська класифікація товарів|33 | | |зовнішньоекономічної діяльності| | |---+-------------------------------+----------------------------| |17 |Класифікатор додаткової митної |33 | | |інформації | | |---+-------------------------------+----------------------------| |18 |Класифікатор пільг в обкладенні|36 | | |товарів увізним митом | | |---+-------------------------------+----------------------------| |19 |Класифікатор пільг в обкладенні|36 | | |товарів вивізним митом | | |---+-------------------------------+----------------------------| |20 |Класифікатор пільг в обкладенні|36 | | |товарів акцизним збором | | |---+-------------------------------+----------------------------| |21 |Класифікатор пільг в обкладенні|36 | | |товарів податком на додану | | | |вартість | | |---+-------------------------------+----------------------------| |22 |Класифікатор документів |40, 44, E/J | |---+-------------------------------+----------------------------| |23 |Класифікатор способів |47 | | |розрахунку | | |---+-------------------------------+----------------------------| |24 |Класифікатор видів податків, |47, В | | |зборів (обов'язкових платежів) | | | |та інших бюджетних надходжень | | |---+-------------------------------+----------------------------| |25 |Класифікатор заходів |52 | | |гарантування доставки товарів | | |---+-------------------------------+----------------------------| |26 |Класифікатор одиниць |31, 41, 47 | | |вимірювання та обліку, що | | | |використовуються при заповненні| | | |граф вантажної митної | | | |декларації | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної
служби N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011, N 1017
( va017342-11 ) від 01.12.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
типів декларацій

--------------------------------------------------------------------------- | Митний режим | Особливості декларування | Тип ВМД | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Імпорт |Імпорт товарів в загальному |ІМ40, ІМ40Г | | |порядку | | | |--------------------------------+--------------------| | |Імпорт складової комплектного |ІМ40КО | | |об'єкта | | | |--------------------------------+--------------------| | |Імпорт товарів як гуманітарної |ІМ40ГД | | |допомоги | | | |--------------------------------+--------------------| | |Періодична митна декларація |ІМ40ПМД | | |--------------------------------+--------------------| | |Тимчасова декларація |ІМ40ТД | | |--------------------------------+--------------------| | |Неповна декларація |ІМ40НД | | |--------------------------------+--------------------| | |Окрема митна декларація на |ІМ40ВТ | | |витрачені товари | | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Реімпорт |Реімпорт |ІМ41 | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Експорт |Експорт товарів в загальному |ЕК10, ЕК10Г | | |порядку | | | |--------------------------------+--------------------| | |Експорт складової комплектного |ЕК10КО | | |об'єкта | | | |--------------------------------+--------------------| | |Експорт товарів як гуманітарної |ЕК10ГД | | |допомоги | | | |--------------------------------+--------------------| | |Періодична митна декларація |ЕК10ПМД | | |--------------------------------+--------------------| | |Ордерні поставки |ЕК10ОП | | |--------------------------------+--------------------| | |Загальна декларація |ЕК10З | | |--------------------------------+--------------------| | |Окрема митна декларація на |ЕК10ВТ | | |витрачені товари | | | |--------------------------------+--------------------| | |Експорт запасів, призначених для|ЕК10ЗС | | |споживання, що постачаються на | | | |транспортні засоби, | | | |експлуатантом яких є резидент | | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Реекспорт |Реекспорт |ЕК11 | | |--------------------------------+--------------------| | |Періодична митна декларація на |ЕК11ПМД | | |товари, що переміщуються | | | |трубопровідним транспортом | | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Транзит |Транзит |ТР80 | | |--------------------------------+--------------------| | |Періодична митна декларація |ТР80ПМД | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Тимчасове ввезення |Тимчасове ввезення |ІМ31, ІМ31Г, ІМ31КО | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Тимчасове вивезення|Тимчасове вивезення |ЕК32, ЕК32КО | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Митний склад |Митний склад |ІМ74, ЕК73, ІМ74КО | | |--------------------------------+--------------------| | |Митний склад (ТЕО) |ІМ74ТЕО | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Спеціальна митна |Спеціальна митна зона |ІМ71, ЕК71 | |зона | | | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Магазин безмитної |Магазин безмитної торгівлі |ІМ72, ЕК72 | |торгівлі | | | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Переробка на митній|Переробка на митній території |ІМ51, ІМ51КО | |території України |України | | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Переробка за межами|Переробка за межами митної |ЕК61, ЕК61КО | |митної території |території України | | |України | | | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Знищення або |Знищення або руйнування |ІМ76 | |руйнування | | | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Відмова на користь |Відмова на користь держави |ІМ75 | |держави | | | |-------------------+--------------------------------+--------------------| |Завершення режиму |Товари, продані в магазині |ЕК00 | | |безмитної торгівлі протягом | | | |місяця | | | |--------------------------------+--------------------| | |Повернення товарів |ІМ00, ЕК00, ЕК00Г, | | | |ІМ00КО, ЕК00КО | ---------------------------------------------------------------------------
{ Класифікатор типів декларацій із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної митної служби N 770 ( v0770342-11 ) від
30.08.2011 }
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення І.М.Муратов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
митних режимів

------------------------------------------------------------------ |Код| Найменування | |---+------------------------------------------------------------| |10 |Експорт | |---+------------------------------------------------------------| |11 |Реекспорт | |---+------------------------------------------------------------| |31 |Тимчасове ввезення | |---+------------------------------------------------------------| |32 |Тимчасове вивезення | |---+------------------------------------------------------------| |40 |Імпорт | |---+------------------------------------------------------------| |41 |Реімпорт | |---+------------------------------------------------------------| |51 |Переробка на митній території України | |---+------------------------------------------------------------| |61 |Переробка за межами митної території України | |---+------------------------------------------------------------| |71 |Спеціальна митна зона | |---+------------------------------------------------------------| |72 |Магазин безмитної торгівлі | |---+------------------------------------------------------------| |73 |Митний склад (для товарів, що вивозяться за межі митної | | |території України) | |---+------------------------------------------------------------| |74 |Митний склад (для товарів, ввезених з-за меж митної | | |території України) | |---+------------------------------------------------------------| |75 |Відмова на користь держави | |---+------------------------------------------------------------| |76 |Знищення або руйнування | |---+------------------------------------------------------------| |80 |Транзит | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення І.М.Муратов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
особливостей переміщення товарів
через митний кордон України

Розділ 1. Особливості переміщення товарів
------------------------------------------------------------------ |Код| Найменування особливості | |----------------------------------------------------------------| | A. Благодійництво | |----------------------------------------------------------------| |AA |Ввезення товарів, визнаних гуманітарною допомогою | |---+------------------------------------------------------------| |AB |Ввезення товарів, що не визнані гуманітарною допомогою, але | | |надсилались як гуманітарна допомога | |---+------------------------------------------------------------| |AC |Вивезення товарів як гуманітарної допомоги, що надається | | |Україною | |---+------------------------------------------------------------| |AD |Інші (крім позначених кодами AA-AC) переміщення товарів | | |(без зобов'язань про наступне повернення) для ліквідації | | |наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, | | |екологічних, техногенних та інших катастроф | |---+------------------------------------------------------------| |AE |Переміщення товарів міжнародної технічної допомоги | |---+------------------------------------------------------------| |AF |Переміщення товарів, призначених для забезпечення реалізації| | |проекту (програми) міжнародної технічної допомоги | |---+------------------------------------------------------------| |AG |Ввезення товарів як подарунків (крім позначених | | |кодами AA-AF) | |---+------------------------------------------------------------| |AU |Інші (крім позначених кодами AA-AG) переміщення товарів | | |(без зобов'язань про наступне повернення) на засадах | | |благодійництва та благодійної діяльності | |----------------------------------------------------------------| | B. Інвестиції | |----------------------------------------------------------------| |BA |Увезення товарів як внеску іноземного інвестора до | | |статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями | |---+------------------------------------------------------------| |BB |Увезення товарів на підставі договорів про спільну | | |інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, не | | |пов'язану із створенням юридичної особи | |---+------------------------------------------------------------| |BC |Вивезення товарів, визнаних продукцією власного виробництва | | |(згідно з положеннями статті 19 Закону України "Про режим | | |іноземного інвестування") ( 93/96-ВР ) підприємств, які | | |відповідно до законодавства належать до підприємств з | | |іноземними інвестиціями | |---+------------------------------------------------------------| |BD |Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну як іноземна | | |інвестиція | |---+------------------------------------------------------------| |BE |Вивезення товарів з метою інвестування їх як майнових | | |цінностей за межами України | |---+------------------------------------------------------------| |BF |Увезення товарів, раніше вивезених з України з метою | | |інвестування їх як майнових цінностей | |----------------------------------------------------------------| | C. Угоди про розподіл продукції | |----------------------------------------------------------------| |CA |Увезення товарів, необхідних для виконання угоди про | | |розподіл продукції | |---+------------------------------------------------------------| |CB |Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну для виконання | | |угоди про розподіл продукції | |---+------------------------------------------------------------| |CC |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про | | |розподіл продукції та ще не розподілених між сторонами угоди| |---+------------------------------------------------------------| |CD |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про | | |розподіл продукції, право власності на які за розподілом | | |набуто інвестором | |---+------------------------------------------------------------| |CE |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про | | |розподіл продукції, які за розподілом залишились у власності| | |держави | |---+------------------------------------------------------------| |CU |Інші (крім позначених кодами CA-CE) переміщення товарів на | | |виконання угоди про розподіл продукції | |----------------------------------------------------------------| | D. Інші угоди | |----------------------------------------------------------------| |DA |Поміщення товарів у режим митного складу згідно з договором | | |консигнації | |---+------------------------------------------------------------| |DB |Переміщення товарів (транспортних засобів) за договорами | | |оперативного лізингу, оренди, фрахтування, чартеру | |---+------------------------------------------------------------| |DC |Переміщення товарів за договором фінансового лізингу | |---+------------------------------------------------------------| |DD |Переміщення товарів за договором купівлі-продажу, укладеним | | |та зареєстрованим на акредитованій товарній біржі | |---+------------------------------------------------------------| |DE |Переміщення товарів у межах виробничої кооперації країн СНД | | |(відповідно до Ашгабатської угоди) ( 997_014 ) | |---+------------------------------------------------------------| |DF |Переміщення товарів у межах виробничої кооперації (крім | | |поставок у межах Ашгабатської угоди) ( 997_014 ) | |---+------------------------------------------------------------| |DG |Переміщення товарів як дослідних зразків для проведення | | |досліджень чи випробувань (без зобов'язань про наступне | | |повернення) | |---+------------------------------------------------------------| |DH |Переміщення товарів як рекламних матеріалів на безоплатній | | |основі (без зобов'язань про наступне повернення) | |---+------------------------------------------------------------| |DI |Переміщення раніше поставлених товарів (та їх замінників) з | | |метою заміни в межах гарантійних зобов'язань | |---+------------------------------------------------------------| |DK |Переміщення складових частин раніше поставлених товарів (та | | |їх замінників) з метою заміни в межах гарантійних | | |зобов'язань | |---+------------------------------------------------------------| |DL |Переміщення товарів, призначених для забезпечення | | |збереженості об'єктів зовнішньоекономічних перевезень та | | |безпеки таких перевезень (транспортна упаковка, сепараційні | | |матеріали, матеріали для фумігації тощо) у випадку | | |декларування їх окремо від предмету зовнішньоекономічної | | |угоди (без зобов'язань про наступне повернення) | |---+------------------------------------------------------------| |DM |Ввезення продукції морського промислу, видобутої та/або | | |виробленої суднами, що належать та/або експлуатуються | | |українськими підприємствами на підставі договорів оренди | | |(фрахтування) | |---+------------------------------------------------------------| |DN |Переміщення запасів, призначених для споживання, що | | |постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент | |---+------------------------------------------------------------| |DO |Поміщення у режим митного складу товарів, ввезених | | |резидентом згідно з договором купівлі-продажу та призначених| | |для подальшого продажу за межі України | |---+------------------------------------------------------------| |DP |Поміщення товарів у режим митного складу згідно з | | |зовнішньоекономічним договором складського зберігання | |---+------------------------------------------------------------| |DR |Переміщення запасів, призначених для споживання, що | | |постачаються на судна, експлуатантом яких є нерезидент | |----------------------------------------------------------------| | E. Форс-мажор | |----------------------------------------------------------------| |EA |Переміщення товарів з метою повернення, обумовлене | | |форс-мажорними обставинами | |---+------------------------------------------------------------| |EB |Переміщення товарів з метою повернення, обумовлене | | |відповідним рішенням чи забороною уповноваженого органу | | |держави | |---+------------------------------------------------------------| |EC |Переміщення товарів з метою повернення за рішенням суб'єкта | | |зовнішньоекономічної діяльності - продавця чи відправника, | | |який має право розпоряджатися товаром | |---+------------------------------------------------------------| |EE |Переміщення товарів з метою повернення за рішенням суб'єкта | | |зовнішньоекономічної діяльності - покупця чи отримувача, | | |який має право розпоряджатися товаром | |---+------------------------------------------------------------| |EF |Товари, що в період знаходження під контролем митних органів| | |були безповоротно втрачені внаслідок особливостей чи умов їх| | |використання, специфічних властивостей цих товарів або | | |впливу форс-мажорних обставин чи інших факторів | |----------------------------------------------------------------| | F. Особливості переробки | |----------------------------------------------------------------| |FA |Переміщення давальницької сировини відповідно до Закону | | |України "Про операції з давальницькою сировиною у | | |зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) | |---+------------------------------------------------------------| |FB |Переміщення готової продукції, виготовленої з увезеної в | | |Україну (вивезеної за її межі) давальницької сировини з | | |можливим використанням при цьому українських (іноземних) | | |товарів | |---+------------------------------------------------------------| |FC |Вивезення готової продукції, виготовленої з використанням | | |лише давальницької сировини, закупленої іноземним замовником| | |на митній території України за іноземну валюту відповідно до| | |Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у | | |зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) (та можливим | | |використанням інших українських товарів) | |---+------------------------------------------------------------| |FD |Вивезення готової продукції, виготовленої зі спільним | | |використанням давальницької сировини, ввезеної в Україну та | | |закупленої іноземним замовником на митній території України | | |за іноземну валюту відповідно до Закону України "Про | | |операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних | | |відносинах" ( 327/95-ВР ) (та можливим використанням інших | | |українських товарів) | |---+------------------------------------------------------------| |FE |Переміщення товарів з метою проведення взаєморозрахунків за | | |виконання операцій, що пов'язані з переробкою давальницької | | |сировини відповідно до Закону України "Про операції з | | |давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" | | |( 327/95-ВР ) | |---+------------------------------------------------------------| |FF |Переміщення товарів для виконання їх гарантійного ремонту | | |(у тому числі відновлення та регулювання) та у зворотному | | |напрямку | |---+------------------------------------------------------------| |FG |Переміщення товарів для виконання їх ремонту (у тому числі | | |відновлення та регулювання) та у зворотному напрямку | | |(за винятком гарантійного ремонту) | |---+------------------------------------------------------------| |FH |Переміщення товарів з метою обробки (монтажу, збирання, | | |монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші | | |товари) | |---+------------------------------------------------------------| |FI |Інші (крім позначених кодами FA-FG) переміщення товарів | | |для їх переробки у митному режимі переробки на митній | | |території зі звільненням від оподаткування | |---+------------------------------------------------------------| |FK |Інші (крім позначених кодами FA-FG) переміщення товарів | | |для їх переробки у митному режимі переробки на митній | | |території без звільнення від оподаткування | |---+------------------------------------------------------------| |FL |Інші (крім позначених кодами FA-FG) переміщення товарів | | |для їх переробки у митному режимі переробки за межами митної| | |території | |---+------------------------------------------------------------| |FN |Переміщення товарної продукції, тобто продуктів переробки, | | |виробництво яких у межах митних режимів переробки є метою | | |зовнішньоекономічної операції (позначеної кодами FI-FL) | |---+------------------------------------------------------------| |FO |Супутні продукти переробки, тобто продукти переробки, що за | | |своїми властивостями придатні для подальшого використання, | | |але утворення яких в процесі переробки не є метою | | |зовнішньоекономічної операції | |---+------------------------------------------------------------| |FP |Залишки переробки, тобто частина чи увесь обсяг товарів, | | |розміщених у митний режим переробки, що не був використаний | | |в процесі переробки | |---+------------------------------------------------------------| |FR |Відходи, що утворилися в результаті знищення або руйнування | | |товарів чи переробки товарів на митній території або за її | | |межами та за своїми властивостями не мають подальшого | | |використання й підлягають видаленню або утилізації | |---+------------------------------------------------------------| |FS |Вивезення українських товарів, витрачених на здійснення | | |операцій з переробки товарів, що ввозилися для переробки | |---+------------------------------------------------------------| |FT |Увезення іноземних товарів, витрачених на здійснення | | |операцій з переробки товарів, що вивозилися для переробки | |---+------------------------------------------------------------| |FU |Інші (крім позначених кодами FA-FT) переміщення товарів чи | | |будь-яких продуктів їх переробки у межах митних режимів | | |переробки | |----------------------------------------------------------------| | G. Особливості тимчасового ввезення (вивезення) | |----------------------------------------------------------------| |GA |Багаторазове переміщення товарів та/або транспортних засобів| | |через митний кордон (як в Україну, так із України) | |---+------------------------------------------------------------| |GB |Зворотне ввезення товарів (транспортних засобів), тимчасово | | |вивезених за межі митної території України згідно із | | |законодавством на підставі інших, ніж вантажна митна | | |декларація, документів | |---+------------------------------------------------------------| |GC |Зворотне вивезення товарів (транспортних засобів), тимчасово| | |ввезених на митну територію України згідно із законодавством| | |на підставі інших, ніж вантажна митна декларація, документів| |---+------------------------------------------------------------| |GD |Тимчасове ввезення з умовним повним звільненням від | | |оподаткування морських і річкових суден, інших плавучих | | |засобів, повітряних суден, які ввозяться з метою ремонту; | | |устаткування й матеріалів, призначених нерезидентами для | | |будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших | | |плавучих засобів та повітряних суден | |---+------------------------------------------------------------| |GE |Тимчасове ввезення (вивезення) контейнерів, піддонів, | | |упаковок, етикеток і марок акцизного збору відповідно до | | |положень Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення | | |( 995_472 ) | |---+------------------------------------------------------------| |GF |Зворотне вивезення (ввезення) контейнерів, піддонів, | | |упаковок, етикеток і марок акцизного збору, що були | | |тимчасово ввезені (вивезені) відповідно до положень | | |Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) | |---+------------------------------------------------------------| |GG |Тимчасове ввезення (вивезення) запасних частин та | | |устаткування, призначених відповідно до положень Додатка C | | |до Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) для | | |використання при ремонті тимчасово ввезених (вивезених) | | |транспортних засобів | |---+------------------------------------------------------------| |GH |Зворотне вивезення (ввезення) запасних частин (у тому числі | | |замінених) та устаткування, що були тимчасово ввезені | | |(вивезені) відповідно до положень Додатка C до Конвенції про| | |тимчасове ввезення ( 995_472 ) для використання при ремонті | | |тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобів | |---+------------------------------------------------------------| |GI |Тимчасове ввезення (вивезення) та переміщення у зворотному | | |напрямку товарів у рамках торгової операції відповідно до | | |положень Додатка В.3 до Конвенції про тимчасове ввезення | | |( 995_472 ) (крім позначених кодами GE, GF) | |---+------------------------------------------------------------| |GJ |Тимчасове ввезення (вивезення) та переміщення у зворотному | | |напрямку товарів, призначених для показу чи використання на | | |виставках, ярмарках, зустрічах та подібних заходах | | |відповідно до додатка В.1 до Конвенції про тимчасове | | |ввезення ( 995_472 ) | |---+------------------------------------------------------------| |GK |Тимчасове ввезення (вивезення) та переміщення у зворотному | | |напрямку професійного устаткування відповідно до додатка В.2| | |до Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) | |---+------------------------------------------------------------| |GL |Тимчасове ввезення (вивезення) та переміщення у зворотному | | |напрямку товарів у рамках виробничої операції відповідно до | | |додатка В.4 до Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) | |----------------------------------------------------------------| | H. Особливості інших митних режимів | |----------------------------------------------------------------| |HA |Вивезення товарів, що були раніше ввезені на митну територію| | |України та протягом знаходження під митним контролем до | | |вивезення не поміщувалися у будь-який митний режим | |---+------------------------------------------------------------| |HB |Декларування товарів, поміщених у режим магазину безмитної | | |торгівлі, у разі ліквідації цього магазину | |---+------------------------------------------------------------| |HC |Декларування товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі| | |протягом календарного місяця | |---+------------------------------------------------------------| |HE |Декларування товарів (транспортних засобів), тимчасово | | |ввезених на митну територію України (тимчасово вивезених за | | |межі митної території України) згідно із законодавством на | | |підставі інших, ніж вантажна митна декларація, документів, в| | |інший митний режим (крім зворотного вивезення (ввезення) | |----------------------------------------------------------------| | I. Дипломатичні представництва | |----------------------------------------------------------------| |IA |Ввезення товарів, призначених для офіційного (службового) | | |користування дипломатичних представництв та консульських | | |установ іноземних держав або прирівняних до них організацій | | |чи установ | |---+------------------------------------------------------------| |IB |Ввезення товарів, призначених для особистого користування | | |персоналом дипломатичних представництв та консульських | | |установ іноземних держав (та прирівняних до них організацій | | |чи установ) або членами їх сімей, у т.ч. товари, призначені | | |для початкового облаштування | |---+------------------------------------------------------------| |IC |Вивезення товарів, призначених для офіційного (службового) | | |користування дипломатичних представництв та консульських | | |установ України за кордоном або прирівняних до них | | |організацій чи установ | |---+------------------------------------------------------------| |ID |Вивезення товарів, призначених для особистого користування | | |персоналом дипломатичних представництв та консульських | | |установ України за кордоном (та прирівняних до них | | |організацій чи установ) або членами їх сімей, у т.ч. товари,| | |призначені для початкового облаштування | |---+------------------------------------------------------------| |IE |Інші (крім позначених кодами IA-ID) переміщення товарів | | |дипломатичними представництвами, консульськими установами, | | |прирівняними до них організаціями чи установами або їх | | |персоналом | |---+------------------------------------------------------------| |IF |Переміщення товарів міжурядовими організаціями, створеними | | |за участю України | |----------------------------------------------------------------| | J. Збройні Сили | |----------------------------------------------------------------| |JA |Переміщення товарів, призначених для забезпечення | | |Чорноморського флоту Російської Федерації на митній | | |території України | |---+------------------------------------------------------------| |JB |Переміщення товарів Збройних Сил НАТО у зв'язку з | | |проведенням операцій або навчань | |---+------------------------------------------------------------| |JC |Переміщення товарів Збройних Сил України у зв'язку з | | |проведенням операцій або навчань | |---+------------------------------------------------------------| |JD |Товари, що з огляду на їх призначення під час перебування | | |під контролем митних органів були спожиті або використані | | |збройними силами | |---+------------------------------------------------------------| |JU |Інші (крім позначених кодами JA-JD) переміщення товарів | | |збройних сил чи збройними силами | |----------------------------------------------------------------| | K. Валютні цінності | |----------------------------------------------------------------| |KA |Переміщення немонетарних: золота, срібла, платини, металів | | |платинової групи | |---+------------------------------------------------------------| |KB |Переміщення банкнот, цінних паперів і монет, які не | | |знаходяться в обігу | |---+------------------------------------------------------------| |KC |Переміщення монетарних: золота, срібла, платини, металів | | |платинової групи | |---+------------------------------------------------------------| |KD |Переміщення банкнот, цінних паперів і монет, які перебувають| | |в обігу | |----------------------------------------------------------------| | Z. Некласифіковані особливості | |----------------------------------------------------------------| |ZZ |Інше | ------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Додаткові особливості переміщення товарів
------------------------------------------------------------------ |Код| Найменування додаткової особливості | |----------------------------------------------------------------| |I. Переміщення товарів, призначених для реалізації інвестиційних| | проектів на територіях | |----------------------------------------------------------------| |01 |СЕЗ "Азов" | |---+------------------------------------------------------------| |02 |СЕЗ "Донецьк" | |---+------------------------------------------------------------| |03 |СЕЗ "Закарпаття" | |---+------------------------------------------------------------| |04 |СЕЗ "Інтерпорт Ковель" | |---+------------------------------------------------------------| |05 |Автопорт "Краковець" | |---+------------------------------------------------------------| |06 |СЕЗ "Миколаїв" | |---+------------------------------------------------------------| |07 |СЕЗ "Порто-франко" | |---+------------------------------------------------------------| |08 |СЕЗ "Порт Крим" | |---+------------------------------------------------------------| |09 |СЕЗ "Рені" | |---+------------------------------------------------------------| |10 |СЕЗ "Курортополіс Трускавець" | |---+------------------------------------------------------------| |11 |СЕЗ "Славутич" | |---+------------------------------------------------------------| |12 |СЕЗ "Яворів" | |---+------------------------------------------------------------| |13 |ТПР в Автономній Республіці Крим | |---+------------------------------------------------------------| |14 |ТПР у Волинській області | |---+------------------------------------------------------------| |15 |ТПР у Донецькій області | |---+------------------------------------------------------------| |16 |ТПР у Житомирській області | |---+------------------------------------------------------------| |17 |ТПР у Луганській області | |---+------------------------------------------------------------| |18 |ТПР у Чернігівській області | |---+------------------------------------------------------------| |19 |Закарпатської області | |---+------------------------------------------------------------| |20 |м. Харкова | |---+------------------------------------------------------------| |21 |м. Шостки Сумської області | |----------------------------------------------------------------| | II. Переміщення товарів технологічними парками для реалізації | | інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними | | напрямами науково-технічної діяльності | |----------------------------------------------------------------| |41 |"Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка | | |та сенсорна техніка" (м. Київ) | |---+------------------------------------------------------------| |42 |"Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона" (м. Київ) | |---+------------------------------------------------------------| |43 |"Інститут монокристалів" (м. Харків) | |---+------------------------------------------------------------| |44 |"Вуглемаш" (м. Донецьк) | |---+------------------------------------------------------------| |45 |"Інститут технічної теплофізики" (м. Київ) | |---+------------------------------------------------------------| |46 |"Київська політехніка" (м. Київ) | |---+------------------------------------------------------------| |47 |"Інтелектуальні інформаційні технології" (м. Київ) | |---+------------------------------------------------------------| |48 |"Укрінфотех" (м. Київ) | |----------------------------------------------------------------| | III. Некласифіковані додаткові особливості | |----------------------------------------------------------------| |81 |Переміщення товарів, призначених для підготовки та | | |проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 з футболу | |---+------------------------------------------------------------| |00 |Інше | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення І.М.Муратов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
умов поставки

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |літе-| | |рний | | |-----+----------------------------------------------------------| | EXW |Франко-завод (... назва місця) | |-----+----------------------------------------------------------| | FCA |Франко-перевізник (... назва місця призначення) | |-----+----------------------------------------------------------| | FAS |Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження) | |-----+----------------------------------------------------------| | FOB |Франко-борт (... назва порту відвантаження) | |-----+----------------------------------------------------------| | CFR |Вартість і фрахт (... назва порту призначення) | |-----+----------------------------------------------------------| | CIF |Вартість, страхування та фрахт | | |(... назва порту призначення) | |-----+----------------------------------------------------------| | CPT |Фрахт/перевезення оплачені до | | |(... назва місця призначення) | |-----+----------------------------------------------------------| | CIP |Фрахт/перевезення та страхування оплачені до | | |(... назва місця призначення) | |-----+----------------------------------------------------------| | DAF |Поставка до кордону (... назва місця поставки) | |-----+----------------------------------------------------------| | DAT |Поставка до терміналу | |-----+----------------------------------------------------------| | DAP |Поставка до місця | |-----+----------------------------------------------------------| | DES |Поставка з судна (... назва порту призначення) | |-----+----------------------------------------------------------| | DEQ |Поставка з причалу (... назва порту призначення) | |-----+----------------------------------------------------------| | DDU |Поставка без сплати мита (... назва місця призначення) | |-----+----------------------------------------------------------| | DDP |Поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення) | ------------------------------------------------------------------
{ Примітку до Класифікатора виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 488 ( v0488342-11 ) від 10.06.2011 }
{ Класифікатор умов поставки із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної митної служби N 488 ( v0488342-11 ) від
10.06.2011 }
Директор Департаменту
митної вартості
та класифікації товарів С.П.Гіла

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
характерів угод

------------------------------------------------------------------ |Код| Найменування | |----------------------------------------------------------------| | РОЗРАХУНКИ У ВАЛЮТІ УКРАЇНИ | |----------------------------------------------------------------| |10 |Переміщення товарів з розрахунками у валюті України | |---+------------------------------------------------------------| |12 |Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) | |----------------------------------------------------------------| | РОЗРАХУНКИ У ВІЛЬНО КОНВЕРТОВАНІЙ ВАЛЮТІ (ВКВ) | |----------------------------------------------------------------| |21 |Переміщення товарів з розрахунками у ВКВ (крім державного | | |кредиту й погашення державного кредиту) | |---+------------------------------------------------------------| |22 |Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) | |---+------------------------------------------------------------| |23 |Переміщення товарів за державним кредитом | |---+------------------------------------------------------------| |26 |Переміщення товарів у рахунок погашення державного кредиту | |----------------------------------------------------------------| | РОЗРАХУНКИ ЗА КЛІРИНГАМИ | |----------------------------------------------------------------| |31 |Переміщення товарів з розрахунком у кліринговій валюті (крім| | |державного кредиту й погашення державного кредиту) | |---+------------------------------------------------------------| |33 |Переміщення товарів за державним кредитом | |---+------------------------------------------------------------| |36 |Переміщення товарів у рахунок погашення державного кредиту | |----------------------------------------------------------------| | РОЗРАХУНКИ У ВАЛЮТІ З ОБМЕЖЕНОЮ КОНВЕРТАЦІЄЮ | |----------------------------------------------------------------| |41 |Переміщення товарів з розрахунком у замкнутій валюті (крім | | |державного кредиту) | |---+------------------------------------------------------------| |42 |Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) | |---+------------------------------------------------------------| |43 |Переміщення товарів за державним кредитом | |----------------------------------------------------------------| | ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЗА ІНШИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ | |----------------------------------------------------------------| |51 |Переміщення товарів у порядку прямого товарообміну (бартерні| | |угоди) | |---+------------------------------------------------------------| |52 |Переміщення товарів у рахунок виконаних робіт і наданих | | |послуг | |---+------------------------------------------------------------| |53 |Переміщення товарів з митної території України на українські| | |або орендовані українськими суб'єктами зовнішньоекономічної | | |діяльності транспортні засоби та в зворотному напрямку | | |(у тому числі запасів, призначених для споживання, що | | |постачаються на судна, експлуатантом яких є резидент) | |---+------------------------------------------------------------| |54 |Переміщення газу за транзит через території інших країн | |----------------------------------------------------------------| | ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ У РАХУНОК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА УГОДАМИ ПРО | | СПІВРОБІТНИЦТВО | |----------------------------------------------------------------| |71 |Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань з | | |розрахунками в кліринговій валюті | |---+------------------------------------------------------------| |72 |Переміщення товарів у рахунок зобов'язань за угодами з | | |країнами СНД | |---+------------------------------------------------------------| |75 |Переміщення товарів у рахунок довгострокових зобов'язань у | | |будівництві підприємств | |---+------------------------------------------------------------| |78 |Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань з | | |розрахунками у ВКВ | |----------------------------------------------------------------| | ІНШЕ | |----------------------------------------------------------------| |81 |Переміщення товарів на безоплатній основі по некомерційних | | |операціях | |---+------------------------------------------------------------| |82 |Переміщення товарів відповідно до Закону України "Про | | |операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних | | |відносинах" ( 327/95-ВР ) | |---+------------------------------------------------------------| |83 |Переміщення товарів як майнових інвестицій | |---+------------------------------------------------------------| |84 |Інше | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митної вартості та
класифікації товарів С.П.Гіла

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
видів транспорту

------------------------------------------------------------------ | N | Вид транспорту |Код| Особливість перевезення | |з/п| | | | |---+------------------+---+-------------------------------------| | 1 |Морський |10 |Морське судно | | |транспорт |---+-------------------------------------| | | |11 |Контейнер на морському судні | | | |---+-------------------------------------| | | |12 |Залізничний вагон на морському судні | | | |---+-------------------------------------| | | |16 |Вантажний автомобіль на морському | | | | |судні | | | |---+-------------------------------------| | | |17 |Причіп або напівпричіп на морському | | | | |судні | | | |---+-------------------------------------| | | |18 |Судно внутрішнього плавання на | | | | |морському судні | |---+------------------+---+-------------------------------------| | 2 |Залізничний |20 |Залізничний вагон | | |транспорт |---+-------------------------------------| | | |21 |Контейнер на залізничному вагоні | | | |---+-------------------------------------| | | |23 |Вантажний автомобіль на залізничному | | | | |вагоні | | | |---+-------------------------------------| | | |24 |Причіп або напівпричіп на | | | | |залізничному вагоні | |---+------------------+---+-------------------------------------| | 3 |Автомобільний |30 |Вантажний автомобіль | | |транспорт |---+-------------------------------------| | | |31 |Контейнер на вантажному автомобілі | |---+------------------+---+-------------------------------------| | 4 |Повітряний |40 |Повітряне судно | | |транспорт |---+-------------------------------------| | | |41 |Контейнер на повітряному судні | | | |---+-------------------------------------| | | |42 |Вантажний автомобіль на повітряному | | | | |судні | | | |---+-------------------------------------| | | |43 |Причіп або напівпричіп на повітряному| | | | |судні | |---+------------------+---+-------------------------------------| | 5 |Міжнародне |50 |Поштове відправлення | | |відправлення |---+-------------------------------------| | | |51 |Експрес-відправлення | |---+------------------+---+-------------------------------------| | 7 |Стаціонарні засоби|70 |Трубопровідний транспорт | | |транспортування |---+-------------------------------------| | | |71 |Лінії електропередачі | |---+------------------+---+-------------------------------------| | 8 |Внутрішній водний |80 |Судно внутрішнього плавання | | |транспорт | | | |---+------------------+---+-------------------------------------| | 9 |Інший |90 |Транспортний засіб, що переміщується | | | | |своїм ходом як товар | | | |---+-------------------------------------| | | |91 |Переміщення товарів у ручній поклажі | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
організації митного контролю
та роботи митних посередників А.І.Сербайло

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
видів упаковок

------------------------------------------------------------------------------------- |Код| Найменування видів упаковок |Найменування видів упаковок англійською| | | українською мовою | мовою (згідно з рекомендаціями | | | | ЄЕК ООН N 21/ред. 4 - 04.05.2002) | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AE |Аерозольний балон |Aerosol | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AP |Ампула захищена |Ampoule, protected | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AM |Ампула незахищена |Ampoule, non-protected | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ST |Аркуш (лист) |Sheet | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BJ |Баддя, цебро |Bucket | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |VA |Бак |Vat | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TK |Бак прямокутний |Tank, rectangular | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TY |Бак циліндричний |Tank, cylindrical | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BP |Балон захищений |Balloon, protected | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BF |Балон незахищений |Balloon, non-protected | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CD |Банка з ручкою та випускним отвором |Can, with handle and spot | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |JR |Банка з широкою горловиною (ємністю |Jar | | |приблизно 4,5 л) | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CA |Банка прямокутна |Can, rectangular | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CX |Банка циліндрична |Can, cylindrical | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DR |Барабан |Drum | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |1B |Барабан з алюмінію |Drum, aluminium | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QC |Барабан з алюмінію з нез'ємним днищем |Drum, aluminium, non-removable head | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QD |Барабан з алюмінію зі з'ємним днищем |Drum, aluminium, removable head | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |1W |Барабан з дерева |Drum, wooden | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |IH |Барабан з пластику |Drum, plastic | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QF |Барабан з пластику з нез'ємним днищем |Drum, plastic, non-removable head | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QG |Барабан з пластику зі з'ємним днищем |Drum, plastic, removable head | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |1D |Барабан з фанери |Drum, plywood | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DI |Барабан залізний |Drum, iron | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |1A |Барабан сталевий |Drum, steel | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QA |Барабан сталевий з нез'ємним днищем |Drum, steel, non-removable head | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QB |Барабан сталевий зі з'ємним днищем |Drum, steel, removable head | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |1G |Барабан фібровий |Drum, fibre | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |UC |Без кліті |Uncaged | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TN |Бляшанка |Tin | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BB |Бобіна |Bobbin | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |IN |Болванка |Ingot | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |IZ |Болванки у зв'язці/пакеті/штабелі |Ingots, in bundle/bunch/truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |HG |Бочка велика |Hogshead | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |2C |Бочка дерев'яна |Barrel, wooden | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QH |Бочка дерев'яна з пробкою |Barrel, wooden, bung type | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QJ |Бочка дерев'яна зі з'ємним днищем |Barrel, wooden, removable head | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TO |Бочка для вина чи пива, велика |Tun | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |FI |Бочка мала |Firkin | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BA |Бочка/барель |Barrel | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CZ |Брезент |Canvas | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |GI |Брус |Girder | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |GZ |Бруси у зв'язці/пакеті/штабелі |Girders, in bundle/bunch/truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BR |Брусок |Bar | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BZ |Бруски у зв'язці/пакеті/штабелі |Bars, in bundle/bunch/truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BI |Бункер |Bin | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CL |Бухта (моток) |Coil | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |VP |Вакуумна упаковка |Vacuum-packed | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SU |Валіза |Suitcase | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SD |Веретено |Spindle | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PL |Відро |Pail | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |GB |Газовий балон |Bottle, gas | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SY |Гільза |Sleeve | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |JG |Глек |Jug | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PH |Глек великий |Pitcher | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |NS |Гніздо (комірка) |Nest | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PT |Горщик |Pot | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AI |Грейферний ковш |Clamshell | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DP |Деміджон оплетений, захищений |Demijohn protected | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DJ |Деміджон оплетений, незахищений |Demijohn, non-protected | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TB |Діжка |Tub | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TI |Діжка дерев'яна |Tierce | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TL |Діжка з кришкою |Tub, with lid | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BU |Діжка пивна |Butt | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CK |Діжка середня пивна |Cask | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DN |Дозатор |Dispenser | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TR |Дорожня скриня |Trunk | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BD |Дошка |Board | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PN |Дошка товста |Plank | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PZ |Дошка товста у зв'язці/пакеті/штабелі |Planks, in bundle/bunch/truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BY |Дошка у зв'язці/пакеті/штабелі |Board, in bundle/bunch/truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TS |Жмуток, зв'язка |Truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZZ |За взаємним визначенням |Mutually defined | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |RO |Згорток |Roll | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CL |Позицію виключено | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CI |Каністра |Canister | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |3H |Каністра з пластику |Jerrycan, plastic | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QM |Каністра з пластику з нез'ємним днищем |Jerrican, plastic, non-removable head | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QN |Каністра з пластику зі з'ємним днищем |Jerrican, plastic, removable head | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QL |Каністра зі з'ємним днищем |Jerrican, steel, removable head | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |JC |Каністра прямокутна |Jerrican, rectangular | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |3A |Каністра сталева |Jerrycan, steel | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QK |Каністра сталева з нез'ємним днищем |Jerrican, steel, non-removable head | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |JY |Каністра циліндрична |Jerrican, cylindrical | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AV |Капсула |Capsule | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CM |Кардна стрічка |Card | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |FR |Каркас |Frame | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CQ |Картридж касета |Cartridge | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |FP |Касета для плівки |Filmpack | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |RL |Катушка |Reel | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |KG |Кег |Keg | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |RG |Кільце |Ring | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SE |Кінгстонна коробка |Sea-chest | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CG |Клітка |Cage | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CW |Клітка з вальцями |Cage, roll | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DG |Клітка, Загальний фонд |Cage, Commonwealth Handling Equipment | | |транспортувального обладнання |Pool (CHEP) | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |FC |Кліть фруктова |Crate, fruit | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |FL |Колба |Flask | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |LG |Колода |Log | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |LZ |Колода у зв'язці/пакеті/штабелі |Logs, in bundle/bunch/truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |6H |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YC |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність у барабані з алюмінію |in aluminium drum | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YG |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність у барабані з фанери |in plywood drum | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YF |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність у коробці з дерева |in wooden box | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YM |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність у коробці з твердої пластмаси |in solid plastic box | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YH |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність у коробці з фанери |plywood box | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YK |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність у коробці з фібрового картону |fibreboard box | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YL |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність у пластиковому барабані |in plastic drum | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YA |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність у сталевому барабані |in steel drum | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YJ |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність у фібровому барабані |in fibre drum | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YD |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність у ящику решітчастому з алюмінію|aluminium crate | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YB |Комбіноване пакування, пластикова |Composite packaging, plastic receptacle| | |ємність у ящику решітчастому із сталі |in steel crate box | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |6P |Комбіноване пакування, скляна ємність |Composite packaging, glass receptacle | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YQ |Комбіноване пакування, скляна ємність у|Composite packaging, glass receptacle, | | |барабані з алюмінію |in aluminium drum | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YN |Комбіноване пакування, скляна ємність у|Composite packaging, glass receptacle | | |барабані із сталі |in steel drum | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YT |Комбіноване пакування, скляна ємність у|Composite packaging, glass receptacle | | |барабані фанерному |in plywood drum | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YW |Комбіноване пакування, скляна ємність у|Composite packaging, glass receptacle | | |барабані фібровому |in fibre drum | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YS |Комбіноване пакування, скляна ємність у|Composite packaging, glass receptacle | | |коробці дерев'яній |in wooden box | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YX |Комбіноване пакування, скляна ємність у|Composite packaging, glass receptacle | | |коробці з фібрового картону |in fibreboard box | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YZ |Комбіноване пакування, скляна ємність у|Composite packaging, glass receptacle | | |пакеті з твердої пластмаси |in solid plastic pack | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YY |Комбіноване пакування, скляна ємність у|Composite packaging, glass receptacle | | |пінопластовому пакеті |in expandable plastic pack | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YV |Комбіноване пакування, скляна ємність у|Composite packaging, glass receptacle | | |плетеному кошику |in wickerwork hamper | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YR |Комбіноване пакування, скляна ємність у|Composite packaging, glass receptacle | | |ящику решітчастому з алюмінію |in aluminium crate | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |YP |Комбіноване пакування, скляна ємність у|Composite packaging, glass receptacle | | |ящику решітчастому із сталі |in steel crate box | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SX |Комплект |Set | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |EN |Конверт |Envelope | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |VK |Консоль для обладнання, пристосована |Vanpack | | |для мініфургону | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |FT |Контейнер продуктовий |Foodtainer | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WA |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container | | |для масових вантажів | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AA |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, rigid | | |для масових вантажів з твердого |plastic | | |пластику | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WD |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, aluminium | | |для масових вантажів, алюмінієвий | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WH |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, aluminium,| | |для масових вантажів, алюмінієвий |pressurised > 10 kpa | | |герметизований понад 10 КПа | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZU |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, flexible | | |для масових вантажів, гнучкий | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZY |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, | | |для масових вантажів, з відтвореної |reconstituted wood | | |деревини | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WZ |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, | | |для масових вантажів, з відтвореної |reconstituted wood, with inner liner | | |деревини з внутрішнім обшиттям | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZW |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, natural | | |для масових вантажів, з натуральної |wood | | |деревини | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WU |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, natural | | |для масових вантажів, з натуральної |wood, with inner liner | | |деревини з внутрішнім обшиттям | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WP |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, woven | | |для масових вантажів, з пластикової |plastic, coated | | |тканини, з зовнішнім обшиттям | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WR |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, woven | | |для масових вантажів, з пластикової |plastic, coated and liner | | |тканини, з зовнішнім та внутрішнім | | | |обшиттям | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WQ |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, woven | | |для масових вантажів, з пластикової |plastic, with liner | | |тканини, з внутрішнім обшиттям | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WN |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, woven | | |для масових вантажів, з пластикової |plastic, without coat/liner | | |тканини без зовнішнього/внутрішнього | | | |обшиття | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WS |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, plastic | | |для масових вантажів, з пластикової |film | | |плівки | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZH |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, rigid | | |для масових вантажів, з твердого |plastic, freestanding, pressurised | | |пластику, автономний, герметизований | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZG |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, rigid | | |для масових вантажів, з твердого |plastic, with structural equipment, | | |пластику, з структурним оснащенням, |pressurised | | |герметизований | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZT |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, fibreboard| | |для масових вантажів, з фібрового | | | |картону | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WF |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, metal | | |для масових вантажів, металевий | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WJ |Контейнер середньої антажопідйомності |Intermediate bulk container, metal, | | |для масових вантажів, металевий, |pressure 10 kpa | | |герметизований понад 10 КПа | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZA |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, paper, | | |для масових вантажів, паперовий, |multi-wall | | |багатошаровий | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZC |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, paper, | | |для масових вантажів, паперовий, |multi-wall, water resistant | | |багатошаровий, водонепроникний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZS |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, composite | | |для масових вантажів, складний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZN |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, composite,| | |для масових вантажів, складний з |rigid plastic, pressurised | | |твердого пластику, герметизований | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WC |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, steel | | |для масових вантажів, сталевий | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WG |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, steel, | | |для масових вантажів, сталевий, |pressurised > 10 kpa | | |герметизований понад 10 КПа | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WT |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, textile | | |для масових вантажів, текстильний без |without coat/liner | | |зовнішнього/внутрішнього обшиття | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WV |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, textile, | | |для масових вантажів, текстильний з |coated | | |зовнішнім обшиттям | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WX |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, textile, | | |для масових вантажів, текстильний з |coated and liner | | |зовнішнім та внутрішнім обшиттям | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WW |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, textile, | | |для масових вантажів, текстильний з |with liner | | |внутрішнім обшиттям | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZX |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, plywood | | |для масових вантажів, фанерний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WY |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, plywood, | | |для масових вантажів, фанерний з |with inner liner | | |внутрішнім обшиттям | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WL |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, aluminium,| | |для наливних вантажів, алюмінієвий |liquid | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZR |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, composite,| | |для наливних вантажів, з гнучкого |flexible plastic, liquids | | |пластику | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZK |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, rigid | | |для наливних вантажів, з твердого |plastic, freestanding, liquids | | |пластику, автономний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZJ |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, rigid | | |для наливних вантажів, з твердого |plastic, with structural equipment, | | |пластику, з структурним оснащенням |liquids | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WM |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, metal, | | |для наливних вантажів, металевий |liquid | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZV |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, metal, | | |для наливних вантажів, металевий, окрім|other than steel | | |сталевих | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZP |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, composite,| | |для наливних вантажів, складний з |flexible plastic, pressurised | | |гнучкого пластику, герметизований | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZQ |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, composite,| | |для наливних вантажів, складний з |rigid plastic, liquids | | |твердого пластику | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WK |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, steel, | | |для наливних вантажів, сталевий |liquid | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZM |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, composite,| | |для твердих навалювальних/насипних |flexible plastic, solids | | |вантажів, складний з гнучкого пластику | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZL |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, composite,| | |для твердих навалювальних/насипних |rigid plastic, solids | | |вантажів, складний з твердого пластику | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZF |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, rigid | | |для твердих навалювальних/насипних |plastic, freestanding, solids | | |вантажів, з твердого пластику | | | |автономний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZD |Контейнер середньої вантажопідйомності |Intermediate bulk container, rigid | | |для твердих навалювальних/насипних |plastic, with structural equipment, | | |вантажів, з твердого пластику з |solids | | |структурним оснащенням | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CN |Контейнер, не інший ніж |Container, not otherwise specified as | | |транспортувальне обладнання |transport equipment | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |HB |Корзина з ручками, дерев'яна |Basket, with handle, wooden | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |HC |Корзина з ручками, картонна |Basket, with handle, cardboard | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |HA |Корзина з ручками, пластикова |Basket, with handle, plastic | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PJ |Корзина квадратна/прямокутна для |Punnet | | |ягід/фруктів | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |LV |Короб дерев'яний розміром приблизно |Lift van | | |220 см (довжина) х 115 см (ширина) х | | | |220 см (висота) | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BX |Коробка |Box | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |4B |Коробка алюмінієва |Box aluminium | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BW |Коробка для рідин |Box, for liquids | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |4F |Коробка з деревинного матеріалу |Box, reconstituted wood | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |4C |Коробка з натуральної деревини |Box, natural wood | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QQ |Коробка з натуральної деревини з |Box, wooden, natural wood, with soft | | |щільними стінками |proof walls | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QP |Коробка з натуральної деревини, |Box, wooden, natural wood, ordinary | | |звичайна | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QR |Коробка з пінопласту |Box, plastic, expanded | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |4H |Коробка з пластику |Box, plastic | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |QS |Коробка з твердого пластику |Box, plastic, solid | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |4D |Коробка з фанери |Box, plywood | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |4G |Коробка з фібрового картону |Box, fibreboard | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CT |Коробка картонна |Carton | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |4A |Коробка металева |Box, steel | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |MX |Коробка сірників |Matchbox | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DH |Коробка, Загальний фонд |Box, Commonwealth Handling Equipment | | |транспортувального обладнання євро |Pool (CHEP) Eurobox | | |коробка | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CF |Кофр |Coffer | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BK |Кошик |Basket | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CE |Кошик великий плетений |Creel | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |HR |Кошик з кришкою |Hamper | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AJ |Кульок |Cone | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SA |Лантух |Sack | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |MS |Лантух багатошаровий |Sack, multi-wall | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SP |Лист з пластиковим покриттям |Sheet, plastic wrapping | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SM |Лист металевий |Sheet metal | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SL |Лист прокладний |Slip-sheet | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SZ |Листи узв'язці/пакеті/штабелі |Sheets, inbundle/bunch/truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BG |Мішок |Bag | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |MB |Мішок багатошаровий |Bag, multiply | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ZB |Мішок великий |Bag, large | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |43 |Мішок великий, для товарів великого |Bag, super bulk | | |розміру, навалом | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |JT |Мішок джутовий |Jute bag | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |XD |Мішок з пластикової плівки |Bag, plastic film | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |5H |Мішок з пластикової тканини |Bag, woven plastic | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |XA |Мішок з пластикової тканини, без |Bag, woven plastic, without inner | | |внутрішнього покриття/вкладиша |coat/liner | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |XC |Мішок з пластикової тканини, |Bag, woven plastic, water resistant | | |водонепроникний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |XB |Мішок з пластикової тканини, щільний |Bag, woven plastic, sift proof | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |5M |Мішок паперовий |Bag, paper | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |XJ |Мішок паперовий, багатошаровий |Bag, paper, multi-wall | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |XK |Мішок паперовий, багатошаровий, |Bag, paper, multi-wall, water resistant| | |водонепроникний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |EC |Мішок пластиковий |Bag, plastics | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |MT |Мішок рогожаний |Mat | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |5L |Мішок текстильний |Bag, textile | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |XF |Мішок текстильний, без внутрішнього |Bag, textile, without inner coat/liner | | |покриття/вкладиша | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |XH |Мішок текстильний, водонепроникний |Bag, textile, water resistant | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |XG |Мішок текстильний, щільний |Bag, textile, sift proof | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |FX |Мішок, гнучкий контейнер |Bag, flexible container | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |NA |Немає відомостей |Not available | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |NF |Не пакований не розфасований одиничний |Unpacked or unpackaged, single unit | | |вантаж | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |NE |Не пакований чи не розфасований |Unpacked or unpackaged | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |NG |Не пакований чи не розфасований |Unpacked or unpackaged, multiple units | | |багатомісний вантаж | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |VO |Об'ємні перевезення, великі частки |Bulk, solid, large particles (nodules) | | |("кульки") | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |VG |Об'ємні перевезення, газ (при 1031 мбар|Bulk, gas (at 1031 mbar and 15C) | | |та 15C) | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |VR |Об'ємні перевезення, гранульовані |Bulk, solid, granular, particles | | |частки ("зерно") |(grains) | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |VY |Об'ємні перевезення, дрібні частки |Bulk, solid, fine particles (powders) | | |("порошок") | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |VQ |Об'ємні перевезення, зріджений газ |Bulk, liquedfied gas (at abnormal | | |(особливий режим температури та тиску) |temperature/pressure) | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |VL |Об'ємні перевезення, рідина |Bulk, liquid | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SV |Обгортка сталева |Envelope, steel | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PA |Пакет |Packet | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SA |Позицію виключено | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SH |Пакет малий |Sachet | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |MS |Позицію виключено | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BH |Пакет, зв'язка |Bunch | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PK |Пакунок |Package | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |IE |Пакунок виставковий |Package, show | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |IA |Пакунок демонстраційний, дерев'яний |Package, display, wooden | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |IB |Пакунок демонстраційний, картонний |Package, display, cardboard | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ID |Пакунок демонстраційний, металевий |Package, display, metal | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |IC |Пакунок демонстраційний, пластиковий |Package, display, plastic | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |IK |Пакунок з отворами для пляшок картонний|Package, cardboard, with bottle grip- | | | |holes | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |IF |Пакунок запресований |Package, flow | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |IG |Пакунок у загортальному папері |Package, paper wrapped | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |LT |Партія вантажу |Lot | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CB |Пивний ящик |Crate, beer | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PU |Піддон |Tray | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DX |Піддон двошаровий без покриття, |Tray, two layers no cover, wooden | | |дерев'яний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DY |Піддон двошаровий без покриття, |Tray, two layers no cover, cardboard | | |картонний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DW |Піддон двошаровий без покриття, |Tray, two layers no cover, plastic tray| | |пластиковий | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DT |Піддон одношаровий без покриття, |Tray, one layer no cover, wooden | | |дерев'яний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DU |Піддон одношаровий без покриття, з |Tray, one layer no cover, polystyrene | | |полістиролу | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DV |Піддон одношаровий без покриття, |Tray, one layer no cover, cardboard | | |картонний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DS |Піддон одношаровий без покриття, |Tray, one layer no cover,plastic | | |пластиковий | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PX |Піддон/палет |Pallet | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PD |Піддон/палет модульний з обичайкою |Pallet, modular, collars 80 cm х 100 cm| | |розміром 80 см на 100 см | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PE |Піддон/палет модульний з обичайкою |Pallet, modular, collars 80 cm х 120 cm| | |розміром 80 см на 120 см | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AF |Піддон/палет модульний з обичайкою |Pallet, modular, collars 80 cm х 60 cm | | |розміром 80 см на 60 см | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AH |Піддон/палет розміром 100 см на 110 см |Pallet, 100 cm x 110 cm | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AG |Піддон/палет у термоусадочній плівці |Pallet, shrink-wrapped | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PB |Піддон/палет ящик |Pallet, box | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PG |Плита |Plate | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PY |Плити у зв'язці/пакеті/штабелі |Plates, in bundle/bunch/truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BV |Пляшка захищена, опукла |Bottle, protected, bulbous | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BQ |Пляшка захищена, циліндрична |Bottle, protected, cylindrical | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BS |Пляшка незахищена, опукла |Bottle, non-protected, bulbous | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BO |Пляшка незахищена, циліндрична |Bottle, non-protected, cylindrical | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |WB |Пляшка оплетена |Wicker bottle | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PC |Посилка |Parcel | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BZ |Позицію виключено | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |RZ |Прутки у зв'язці/пакеті/штабелі |Rods, in bundle/bunch/truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |RD |Пруток |Rod | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AT |Пульверизатор |Atomizer | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BE |Пучок |Bundle | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |FD |Рама каркасу |Crate, framed | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AD |Резервуар дерев'яний |Receptacle, wooden | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AB |Резервуар з волокна |Receptacle, fibre | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |MW |Резервуар з пластиковим покриттям |Receptacle, plastic wrapped | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |MR |Резервуар металевий |Receptacle, metal | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |AC |Резервуар паперовий |Receptacle, paper | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PR |Резервуар пластиковий |Receptacle, plastic | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |GR |Резервуар скляний |Receptacle, glass | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TD |Розбірна трубка чи туба |Tube, collapsible | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BT |Рулон |Bolt | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |FO |Рундук |Footlocker | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |NT |Сітка |Net | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |RT |Сітка "Реднет" |Rednet | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |NU |Сітка трубчаста пластикова |Net, tube, plastic | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |NV |Сітка трубчаста текстильна |Net, tube, textile | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CH |Скриня |Chest | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SB |Сляб |Slab | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SI |Стелаж |Skid | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |RK |Стійка |Rack | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |RJ |Стійка, вішалка для одягу |Rack, clothing hanger | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BL |Стос компактний |Bale, compressed | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BN |Стос некомпактний |Bale, non-compressed | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CP |Сулія оплетена, захищена |Carboy, protected | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CO |Сулія оплетена, незахищена |Carboy, non-protected | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PO |Сумка |Pouch | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BM |Таз |Basin | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PI |Труба |Pipe | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PV |Труби у зв'язці/пакеті/штабелі |Pipes, in bundle/bunch/truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TU |Трубка чи туба |Tube | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TV |Трубка чи туба з насадкою |Tube, with nozzle | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TZ |Трубки чи туби у зв'язці/пакеті/штабелі|Tubes, in bundle/bunch/truss | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CJ |Труна |Coffin | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SW |У термоусадочній плівці |Shrink-wrapped | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |VI |Флакон |Vial | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CC |Фляга |Churn | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CV |Футляр |Cover | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CY |Циліндр |Cylinder | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |TC |Чайна коробка |Tea-chest | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CU |Чашка |Cup | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SO |Шпулька |Spool | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |PF |Штабель |Pen | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CS |Ящик |Case | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |CR |Ящик дерев'яний |Crate | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |MC |Ящик для молочних пляшок |Crate, milk | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |BC |Ящик для пляшок, контейнер для пляшок |Bottlecrate/bottlerack | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |ED |Ящик з піддоном |Case, with pallet base | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |EE |Ящик з піддоном, дерев'яний |Case, with pallet base, wooden | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |EF |Ящик з піддоном, картонний |Case, with pallet base, cardboard | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |EH |Ящик з піддоном, металевий |Case, with pallet base, metal | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |EG |Ящик з піддоном, пластиковий |Case, with pallet base, plastic | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |EI |Ящик ізотермічний |Case, isothermic | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SK |Ящик каркасний |Case, skeleton | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DC |Ящик решітчастий багатошаровий, |Crate, multiple layer, cardboard | | |картонний | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DA |Ящик решітчастий, багатошаровий |Crate, multiple layer, plastic | | |пластиковий | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DB |Ящик решітчастий, багатошаровий, з |Crate, multiple layer, wooden | | |дерева | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DM |Ящик решітчастий, для масових вантажів,|Crate, bulk, wooden | | |з дерева | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DK |Ящик решітчастий, для масових вантажів,|Crate, bulk, cardboard | | |з картону | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |DL |Ящик решітчастий, для масових вантажів,|Crate, bulk, plastic | | |пластиковий | | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SC |Ящик решітчастий, мілкий |Crate, shallow | |---+---------------------------------------+---------------------------------------| |SS |Ящик сталевий |Case, steel | -------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення І.М.Муратов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
окремих товарів, при декларуванні
яких застосовуються додаткові одиниці виміру

------------------------------------------------------------------ | Код за УКТЗЕД | Назва | Код | | ( 2371б-14, | |додаткової| | 2371в-14, | | одиниці | | 2371г-14 ) | | виміру | |----------------+------------------------------------+----------| | 3303* |Парфуми (духи) і туалетна вода | 112 | |----------------+------------------------------------+----------| | 3305* |Засоби по догляду за волоссям | 112 | |----------------+------------------------------------+----------| | 3922* |Ванни, душі, умивальники, біде, | 796 | | |унітази та їх сидіння і кришки для | | | |них, бачки зливні та аналогічні | | | |вироби санітарно-технічного | | | |призначення, з пластмаси | | |----------------+------------------------------------+----------| | 4202* |Саквояжі, чемодани, дорожні дамські | 796 | | |сумки-чемоданчики, кейси для ділових| | | |паперів, портфелі, шкільні ранці, | | | |футляри та чохли для окулярів, | | | |біноклів, фото-, кіно- та | | | |відеокамер, для музичних | | | |інструментів, зброї, кобури та | | | |аналогічні чохли; сумки дорожні, | | | |сумки-термоси для харчових продуктів| | | |та напоїв, сумочки для косметики, | | | |рюкзаки, сумочки дамські, сумки | | | |господарські, портмоне, гаманці, | | | |футляри для географічних карт, | | | |портсигари, кисети, сумки для | | | |робочих інструментів, сумки | | | |спортивні, футляри для пляшок, | | | |пудрениці, скриньки для ювелірних | | | |виробів, футляри для різальних | | | |предметів та аналогічні речі, | | | |виготовлені з натуральної або | | | |композиційної шкіри, пластмасових | | | |листів або текстильних матеріалів, | | | |вулканізованих волокон або картону, | | | |або з повним покриттям всієї | | | |поверхні або переважно покриті | | | |такими матеріалами чи папером | | |----------------+------------------------------------+----------| | 4907* |Поштові марки, гербові марки або | 796 | | |аналогічні марки, непогашені, | | | |поточного або нового випуску в | | | |державі, в якій вони мають або | | | |будуть мати визначену номінальну | | | |вартість; гербовий папір; банкноти; | | | |чекові книжки; акції, облігації та | | | |ідентичні види паперів | | |----------------+------------------------------------+----------| | 6910* |Раковини, умивальники, консолі | 796 | | |раковин, ванни, біде, унітази, | | | |зливні бачки, пісуари та аналогічні | | | |санітарно-технічні вироби, з | | | |кераміки | | |----------------+------------------------------------+----------| | 7310* |Цистерни, бочки, барабани, каністри,| 796 | | |ящики та аналогічні ємності з чорних| | | |металів, для будь-яких речовин (крім| | | |стиснених або скраплених газів), | | | |місткістю не більш як 300 л, без | | | |механічних або теплотехнічних | | | |пристроїв, з облицюванням або | | | |термоізоляційним покриттям чи без | | | |них | | |----------------+------------------------------------+----------| | 7324 10 90 00 |Раковини та умивальники з | 796 | | |корозійностійкої (нержавіючої) сталі| | |----------------+------------------------------------+----------| | 7326 20 30 00 |Клітки та вольєри невеликі | 796 | |----------------+------------------------------------+----------| | 7326 90 10 00 |Табакерки, портсигари, пудрениці, | 796 | | |футляри для косметики та аналогічні | | | |кишенькові вироби | | |----------------+------------------------------------+----------| | 7326 90 30 00 |Драбини та стрем'янки | 796 | |----------------+------------------------------------+----------| | 7326 90 40 00 |Піддони та аналогічні платформи для | 796 | | |переміщення товарів | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8215* |Ложки, виделки, ополоники, шумівки, | 796 | | |лопаточки для тортів, спеціальні | | | |ножі для риби, масла, щипчики для | | | |цукру та аналогічні посуд та прибори| | | |кухонні або столові | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8301 10 00 00 |Замки висячі | 796 | |----------------+------------------------------------+----------| | 8301 40 11 00 |Замки, використовувані для дверей | 796 | | |будівель, циліндрові | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8301 40 19 00 |Замки, використовувані для дверей | 796 | | |будівель | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8301 40 90 00 |Замки | 796 | |----------------+------------------------------------+----------| | 8306* |Дзвони, гонги та аналогічні вироби | 796 | | |неелектричні з недорогоцінних | | | |металів; статуетки та інші прикраси | | | |з недорогоцінних металів; рами для | | | |фотокарток, картин або аналогічні | | | |рами з недорогоцінних металів; | | | |дзеркала з недорогоцінних металів | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8402* |Котли парові або інші парогенеруючі | 796 | | (крім коду |котли (крім водяних котлів для | | | 8402 90 00 00) |центрального опалення, здатних також| | | |виробляти пар низького тиску); | | | |водяні котли з пароперегрівом | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8403 10* |Котли для центрального опалення, | 796 | | |крім котлів товарної позиції 8402 | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8415 10 10 00 |Установки для кондиціонування | 796 | | |повітря, до складу яких входять | | | |вентилятори з двигуном та прилади | | | |для змінювання температури і | | | |вологості повітря, включаючи | | | |кондиціонери, в яких вологість не | | | |регулюється окремо, настінні чи для | | | |вікон, в окремому корпусі | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8415 10 90 00 |Установки для кондиціонування | 796 | | |повітря, до складу яких входять | | | |вентилятори з двигуном та прилади | | | |для змінювання температури і | | | |вологості повітря, включаючи | | | |кондиціонери, в яких вологість не | | | |регулюється окремо, настінні чи для | | | |вікон, спліт-системи | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8415 81 90 90 |Установки для кондиціонування | 796 | | |повітря, до складу яких входять | | | |вентилятори з двигуном та прилади | | | |для змінювання температури і | | | |вологості повітря, включаючи | | | |кондиціонери, в яких вологість не | | | |регулюється окремо, з умонтованою | | | |холодильною установкою та приладом, | | | |який забезпечує перемикання режимів | | | |"холод-тепло" | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8415 82 80 90 |Установки для кондиціонування | 796 | | |повітря, до складу яких входять | | | |вентилятори з двигуном та прилади | | | |для змінювання температури і | | | |вологості повітря, включаючи | | | |кондиціонери, в яких вологість не | | | |регулюється окремо, з умонтованою | | | |холодильною установкою | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8421 21 90 00 |Обладнання для фільтрування або | 796 | | |очищення води | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8430 31 00 00 |Врубові машини для добування вугілля| 796 | | |або гірських порід та машини | | | |тунелепрохідні, самохідні | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8430 39 00 00 |Врубові машини для добування вугілля| 796 | | |або гірських порід та машини | | | |тунелепрохідні | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8430 41 00 00 |Машини бурильні або прохідницькі, | 796 | | |самохідні | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8430 49 00 00 |Машини бурильні або прохідницькі | 796 | |----------------+------------------------------------+----------| | 8430 50 00 00 |Самохідні машини та обладнання | 796 | |----------------+------------------------------------+----------| | 8433 60 00 00 |Машини для очищення, сортування або | 796 | | |вибраковування яєць, плодів або | | | |інших сільськогосподарських | | | |продуктів | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8451 21 10 00 |Машини для сушіння, місткістю не | 796 | | |більш як 6 кг | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8451 21 90 00 |Машини для сушіння, місткістю понад | 796 | | |6 кг, але не більш як 10 кг | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8451 29 00 00 |Машини для сушіння, місткістю | 796 | | |понад 10 кг | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8467 11 10 00 |Інструменти ручні пневматичні, | 796 | | |гідравлічні або з умонтованим | | | |електричним або неелектричним | | | |двигуном: - пневматичні, ротаційні | | | |(включаючи комбіновані обертові і | | | |ударної дії), для обробки металу | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8467 11 90 00 |Інструменти ручні пневматичні, | 796 | | |гідравлічні або з умонтованим | | | |електричним або неелектричним | | | |двигуном, пневматичні, ротаційні | | | |(включаючи комбіновані обертові і | | | |ударної дії) | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8467 19 00 00 |Інструменти ручні пневматичні, | 796 | | |гідравлічні або з умонтованим | | | |електричним або неелектричним | | | |двигуном, пневматичні | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8509 80 00 00 |Машини електромеханічні побутові з | 796 | | |вмонтованими електродвигунами | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8513 10 00 00 |Ліхтарі електричні портативні, що | 796 | | |діють за допомогою власного джерела | | | |енергії (наприклад, на сухих | | | |батарейках, акумуляторах, магнето), | | | |крім освітлювальних приладів | | | |товарної позиції 8512 | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8516 32 00 00 |Апарати електронагрівальні | 796 | | |перукарські | | |----------------+------------------------------------+----------| | 8517 22 00 00 |Телепринтери | 796 | |----------------+------------------------------------+----------| | 8542 10 00 00 |Картки з електронними інтегрованими | 796 | | |схемами ("smart"-картки) | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9401 30* |Меблі для сидіння, які обертаються, | 796 | | |з регульованою висотою | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9401 40 00 00 |Меблі для сидіння, які | 796 | | |перетворюються на ліжка, крім | | | |туристичних чи садових | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9401 50 00 00 |Меблі для сидіння з тростини, лози, | 796 | | |бамбука або подібних матеріалів | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9401 61 00 00 |Меблі для сидіння з дерев'яним | 796 | | |каркасом, оббиті | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9401 69 00 00 |Меблі для сидіння з дерев'яним | 796 | | |каркасом | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9401 71 00 00 |Меблі для сидіння з металевим | 796 | | |каркасом, оббиті | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9401 79 00 00 |Меблі для сидіння з металевим | 796 | | |каркасом | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9401 80 00 00 |Меблі для сидіння | 796 | |----------------+------------------------------------+----------| | 9403 10 - |Меблі | 796 | | 9403 80 00 00**| | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9404* |Основи матрацні для ліжок; постільні| 796 | | |речі та подібні вироби (наприклад, | | | |матраци, стьобані ковдри пухові та | | | |пір'яні, диванні подушки, пуфи і | | | |подушки), з пружинами або заповнені | | | |будь-якими матеріалами, чи вироблені| | | |з пористої гуми або полімерних | | | |матеріалів, з покриттям чи без | | | |покриття | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9405 10 21 00 |Люстри та інші електричні | 796 | | |освітлювальні прилади, які | | | |підвішуються або закріплюються на | | | |стелі чи на стіні, за винятком | | | |використовуваних для освітлення | | | |відкритих громадських майданчиків | | | |або доріг, з пластмаси, призначені | | | |для використання з лампами | | | |розжарювання | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9405 10 29 00 |Люстри та інші електричні | 796 | | |освітлювальні прилади, які | | | |підвішуються або закріплюються на | | | |стелі чи на стіні, за винятком | | | |використовуваних для освітлення | | | |відкритих громадських майданчиків | | | |або доріг, з пластмаси | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9405 10 30 00 |Люстри та інші електричні | 796 | | |освітлювальні прилади, які | | | |підвішуються або закріплюються на | | | |стелі чи на стіні, за винятком | | | |використовуваних для освітлення | | | |відкритих громадських майданчиків | | | |або доріг, з керамічного матеріалу | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9405 10 50 00 |Люстри та інші електричні | 796 | | |освітлювальні прилади, які | | | |підвішуються або закріплюються на | | | |стелі чи на стіні, за винятком | | | |використовуваних для освітлення | | | |відкритих громадських майданчиків | | | |або доріг, із скла | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9405 10 91 00 |Люстри та інші електричні | 796 | | |освітлювальні прилади, які | | | |підвішуються або закріплюються на | | | |стелі чи на стіні, за винятком | | | |використовуваних для освітлення | | | |відкритих громадських майданчиків | | | |або доріг, призначені для | | | |використання з лампами розжарювання | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9405 10 99 00 |Люстри та інші електричні | 796 | | |освітлювальні прилади, які | | | |підвішуються або закріплюються на | | | |стелі чи на стіні, за винятком | | | |використовуваних для освітлення | | | |відкритих громадських майданчиків | | | |або доріг | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9405 20* |Світильники електричні настільні, | 796 | | |підлогові або світильники, що | | | |встановлюються біля ліжка | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9405 30 00 00 |Набори освітлювальних приладів, що | 796 | | |використовуються для прикрашання | | | |новорічних ялинок | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9405 60* |Світлові покажчики, світлові табло | 796 | | |з назвою або адресою та подібні | | | |вироби | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9501 00* |Іграшки колісні для катання дітей | 796 | | |(наприклад, триколісні велосипеди, | | | |самокати, педальні автомобілі); | | | |лялькові коляски | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9502 10* |Ляльки, які зображують людей, | 796 | | |одягнені або неодягнені | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9503* |Інші іграшки; моделі зменшеного | 796 | | |розміру ("у масштабі") та аналогічні| | | |моделі, діючі чи недіючі; | | | |головоломки різноманітні | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9504 20 10 00 |Столи для більярду | 796 | | |(з ніжками або без них) | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9506 91 10 00 |Тренажери із змінними механізмами | 796 | | |обтяження | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9617 00 11 00 |Термоси та інші вакуумні ємкості у | 796 | | |зібраному вигляді об'ємом не більш | | | |як 0,75 л | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9617 00 19 00 |Термоси та інші вакуумні ємкості у | 796 | | |зібраному вигляді об'ємом більш як | | | |0,75 л | | |----------------+------------------------------------+----------| | 9701* |Картини, малюнки та пастелі, | 796 | | |повністю виконані вручну, за | | | |винятком малюнків товарної | | | |позиції 4906 та інших готових | | | |виробів, розмальованих або | | | |декорованих вручну; колажі та | | | |аналогічні декоративні зображення | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Зазначена додаткова одиниця виміру розповсюджується на всі
товарні підкатегорії, які входять до складу товарної
позиції/товарної підпозиції; ** Зазначена додаткова одиниця виміру встановлюється на всі
товарні підкатегорії, які знаходяться у цьому діапазоні.
Директор Департаменту
митної вартості
та класифікації товарів С.П.Гіла

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
типів контейнерів

---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код | Назва контейнера | Довжина | Висота |Максима- | Об'єм, | |з/п| типу | | | | льне | куб.м | | |контей- | | | |заванта- | | | | нера | | | |ження, кг| | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Середньотонажні контейнери | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 111 |Універсальний середньотонажний 3-тонний| 2100 мм | 2400 мм | 2 400 | 5,2 | | | |контейнер (УУК-3) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| | 2 | 121 |Універсальний середньотонажний 5-тонний| 2650 мм | 2400 мм | 4 050 | 10,4 | | | |контейнер (УУК-5) | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Крупнотонажні контейнери | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | 211 |20-футовий стандартний контейнер |20 футів | 8 футів | 21 920 | 33,9 | | | |(Standard) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| | 4 | 212 |40-футовий стандартний контейнер |40 футів | 8 футів | 26 580 | 67,7 | | | |(Standard) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| | 5 | 221 |40-футовий контейнер підвищеної |40 футів | 9 футів | 26 330 | 76,4 | | | |місткості (High Cube) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| | 6 | 222 |45-футовий контейнер підвищеної |45 футів | 9 футів | 30 440 | 82,5 | | | |місткості (High Cube) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| | 7 | 231 |20-футовий рефрижераторний контейнер |20 футів | 8 футів | 23 950 | 28,0 | | | |(Reefer) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| | 8 | 232 |40-футовий рефрижераторний контейнер |40 футів | 8 футів | 26 110 | 60,2 | | | |(Reefer) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| | 9 | 233 |40-футовий рефрижераторний контейнер |40 футів | 9 футів | 26 280 | 67,4 | | | |підвищеної місткості (High Cube) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| |10 | 234 |45-футовий рефрижераторний контейнер |43 футів | 8 футів | 24 300 | 75,4 | | | |підвищеної місткості (High Cube) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| |11 | 241 |20-футовий ізольований контейнер |20 футів | 8 футів | 17 780 | 26,3 | | | |(Insulated) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| |12 | 251 |20-футовий контейнер з вентиляцією |20 футів | 8 футів | 21 350 | 32,4 | | | |(Ventilated) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| |13 | 261 |20-футовий контейнер з відкритим верхом|20 футів | 8 футів | 21 560 | 32,0 | | | |(Open Top) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| |14 | 262 |40-футовий контейнер з відкритим верхом|40 футів | 8 футів | 31 570 | 66,7 | | | |(Open Top) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| |15 | 271 |20-футовий контейнер на базі платформи |20 футів | 8 футів | 27 530 | 27,9 | | | |(Flat Rack) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| |16 | 272 |40-футовий контейнер на базі платформи |40 футів | 8 футів | 39 470 | 54,8 | | | |(Flat Rack) | | | | | |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| |17 | 281 |Контейнер-цистерна (Tank) |20 футів | 8 футів | 26 000 | 24,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | Інші контейнери | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |18 | 811 |Спеціалізований контейнер (Specialized | не | не | не | не | | | |container) |визначено|визначено|визначено|визначено| |---+--------+---------------------------------------+---------+---------+---------+---------| |19 | 911 |Невідомий тип контейнера (Unknown | не | не | не | не | | | |container type) |визначено|визначено|визначено|визначено| ----------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митної статистики Н.Т.Овдієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
пільг в обкладенні товарів вивізним митом

------------------------------------------------------------------ | Код |Підстава для надання пільги | Назва товару | |пільги| | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | | товарів вивізним митом | |----------------------------------------------------------------| | 001 |Закон України "Про Єдиний |Транспортні засоби, що | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |здійснюють регулярні | | |стаття 19, пункт "а" |міжнародні перевезення | | | |вантажів, багажу та | | | |пасажирів, а також предмети| | | |матеріально-технічного | | | |постачання й спорядження, | | | |паливо, продовольство та | | | |інше майно, необхідні для | | | |їх нормальної експлуатації | | | |на час перебування в | | | |дорозі, у пунктах проміжної| | | |зупинки | |------+-----------------------------+---------------------------| | 002 |Закон України "Про Єдиний |Предмети матеріально- | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |технічного постачання та | | |стаття 19, пункт "б" |спорядження, паливо, | | | |сировина для промислової | | | |переробки, продовольство й | | | |інше майно, що вивозяться | | | |за межі митної території | | | |України для забезпечення | | | |виробничої діяльності | | | |українських і орендованих | | | |(зафрахтованих) | | | |українськими підприємствами| | | |й організаціями суден, які | | | |ведуть морський промисел | |------+-----------------------------+---------------------------| | 005 |Закон України "Про Єдиний |Товари іноземного | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |походження, які вивозяться | | |стаття 19, пункт "є" |назад за межі митної | | | |території України в | | | |незмінному стані | |------+-----------------------------+---------------------------| | 006 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, що| | |митний тариф" ( 2097-12 ), |знову вивозяться за межі | | |стаття 19, пункт "з" |митної території України і | | | |походять з цієї території, | | | |які були оплачені митом | | | |при первісному вивезенні за| | | |межі митної території | | | |України та тимчасово | | | |ввозилися на цю територію | |------+-----------------------------+---------------------------| | 020 |Закон України "Про операції |Готова продукція, що | | |з давальницькою сировиною у |вироблена з давальницької | | |зовнішньоекономічних |сировини, увезеної | | |відносинах" ( 327/95-ВР ), |іноземним замовником на | | |стаття 2, частина 14; |митну територію України або| | |стаття 4, частина 5 |закупленої іноземним | | | |замовником на митній | | | |території України, і | | | |вивозиться з митної | | | |території України | |------+-----------------------------+---------------------------| | 030 |Закон України "Про |Гуманітарна допомога, що | | |гуманітарну допомогу" |надається Україною | | |( 1192-14 ), стаття 6 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 062 |Закон України "Про Єдиний |Предмети, що вивозяться з | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |України для офіційного | | |стаття 19, пункт "е" |користування організаціями,| | |Відповідна міжнародна угода |які відповідно до | | |України |міжнародних договорів | | | |України й законів України | | | |користуються правом | | | |безмитного вивезення з | | | |України таких предметів | |------+-----------------------------+---------------------------| { Рядок за кодом 065 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 301 ( v0301342-12 ) від 31.05.2012 }
|------+-----------------------------+---------------------------|
| 066 |Угода про загальні умови й |Товари, що вивозяться з | | |механізм підтримки розвитку |України в межах виробничої | | |виробничої кооперації |кооперації підприємств і | | |підприємств і галузей |галузей держав - учасниць | | |держав - учасниць |СНД | | |Співдружності Незалежних | | | |Держав ( 997_014 ) від | | | |23.12.93, стаття 5 | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 2. Інші види пільг | |----------------------------------------------------------------| | 098 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, що| | |митний тариф" ( 2097-12 ), |вивозяться за межі митної | | |стаття 23 |території України в режимі | | |Митний кодекс України |тимчасового вивезення й | | |( 92-15 ), стаття 206 |призначені для зворотного | | | |ввезення на цю територію в | | | |установлені строки в | | | |незмінному стані (умовно- | | | |безмитне вивезення, мито не| | | |сплачується) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 099 | |Інші товари, щодо яких | | | |законодавством | | | |установлюються пільги в | | | |обкладенні вивізним митом | |------+-----------------------------+---------------------------| | Розділ 3. Тарифні пільги (тарифні преференції) | |----------------------------------------------------------------| | 400 |Угода про створення зони |Товари, що вивозяться з | | |вільної торгівлі ( 997_051 ) |України згідно з | | |від 15.04.94; |міжурядовими угодами | | |двосторонні міжурядові угоди |України з країнами СНД | | |України з країними СНД про | | | |вільну торгівлю | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 401 |Угода про створення зони |Товари, що вивозяться з | | |вільної торгівлі ( 997_051 ) |України згідно з | | |від 15.04.94; |міжурядовими угодами | | |Угода між Урядом України та |України з Республікою | | |Урядом Республіки Грузія про |Грузія | | |вільну торгівлю ( 268_600 ) | | | |від 09.01.95 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 402 |Угода про вільну торгівлю між|Товари, що вивозяться з | | |Республікою Македонія |України згідно з | | |та Україною ( 807_200 ) |міжурядовою угодою України | | |від 18.01.2001 |з Республікою Македонія | |------+-----------------------------+---------------------------| | 404 |Угода про створення зони |Товари, що вивозяться з | | |вільної торгівлі між |України згідно з | | |між державами - учасницями |міжурядовими угодами | | |ГУУАМ ( 998_142 ) |України з державами - | | |від 20.07.2002 |учасницями ГУУАМ | ------------------------------------------------------------------
{ Класифікатор із із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 301 ( v0301342-12 ) від 31.05.2012 }
Директор Департаменту
адміністрування митних платежів В.В.Зварич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 05.05.2011 N 363)
( v0363342-11 )

КЛАСИФІКАТОР
пільг в обкладенні товарів
податком на додану вартість

------------------------------------------------------------------ | Код |Підстава для надання пільги | Назва товару | |пільги | | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | | товарів податком на додану вартість | |----------------------------------------------------------------| | 002 |Податковий кодекс України |Лікарські засоби, дозволені| | |( 2755-17 ), розділ V, |для виробництва і | | |стаття 197, |застосування в Україні та | | |підпункт 197.1.27 |внесені до Державного | | | |реєстру лікарських засобів | | | |(у тому числі аптечними | | | |закладами) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 202 |Податковий кодекс України |Вироби медичного | | |( 2755-17 ), розділ V, |призначення за переліком, | | |стаття 197, |затвердженим Кабінетом | | |підпункт 197.1.27 |Міністрів України | |-------+----------------------------+---------------------------| | 011 |Податковий кодекс України |Товари та інші матеріальні | | |( 2755-17 ), розділ XVIII, |цінності, призначені для | | |стаття 337, підпункт 337.2 |використання в рамках | | | |виконання угоди про | | | |розподіл продукції. | | | |Продукція (вуглеводна | | | |сировина, нафта і газ), | | | |видобута у виключній | | | |(морській) економічній зоні| | | |України | |-------+----------------------------+---------------------------| | 014 |Податковий кодекс України |Тимчасово, до 1 січня 2015 | | |( 2755-17 ), розділ XX, |року товари, визначені | | |підрозділ 2, пункт 7 |пунктом "о" частини першої | | | |статті 19 Закону України | | | |"Про Єдиний митний тариф" | | | |( 2097-12 ), що ввозяться | | | |на митну територію України | | | |для використання у власній | | | |виробничій діяльності | |-------+----------------------------+---------------------------| | 016 |Податковий кодекс України |Сировина, матеріали, | | |( 2755-17 ), розділ V, |устаткування та обладнання | | |стаття 211, підпункт 211.1 |на період виконання робіт | | | |щодо підготовки до зняття і| | | |зняття енергоблоків | | | |Чорнобильської АЕС з | | | |експлуатації та | | | |перетворення об'єкта | | | |"Укриття" на екологічно | | | |безпечну систему | |-------+----------------------------+---------------------------| | 017 |Угода між Кабінетом |Товари (крім підакцизних), | | |Міністрів України та Урядом |що ввозяться на митну | | |Російської Федерації про |територію України | | |переміщення товарів у рамках|відповідно до Угоди між | | |співробітництва в освоєнні |Кабінетом Міністрів України| | |космічного простору, |та Урядом Російської | | |створенні та експлуатації |Федерації про переміщення | | |ракетно-космічної та |товарів у рамках | | |ракетної техніки ( 643_148 )|співробітництва в освоєнні | | |від 11.02.2001, статті 3, 5,|космічного простору, | | |7 |створенні та експлуатації | | | |ракетно-космічної та | | | |ракетної техніки | | | |( 643_148 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 019 |Податковий кодекс України |Товари морського промислу | | |( 2755-17 ), розділ V, |(риба, ссавці, мушлі, | | |стаття 197, підпункт 197.3 |ракоподібні, водні рослини | | | |тощо в охолодженому, | | | |солоному, мороженому, | | | |консервованому вигляді, | | | |перероблені на борошно або | | | |іншу продукцію), видобутих | | | |(виловлених, вироблених) | | | |суднами, зареєстрованими у | | | |Державному судновому | | | |реєстрі України або | | | |Судновій книзі України. | |-------+----------------------------+---------------------------| | 030 |Податковий кодекс України |Гуманітарна допомога в | | |( 2755-17 ), розділ V, |грошовій або натуральній | | |стаття 197, |формі (крім алкогольних | | |підпункт 197.11 |напоїв і тютюнових | | | |виробів), яка ввозиться, | | | |пересилається в Україну | |-------+----------------------------+---------------------------| | 061 |Угода про привілеї та |Предмети для службового | | |імунітети Комісії із захисту|користування та видання, що| | |Чорного моря від забруднення|ввозяться для службового | | |( 998_148 ) від 28.04.2000, |користування Комісією із | | |стаття 8, пункт 1 "b" |захисту Чорного моря від | | |Податковий кодекс України |забруднення | | |( 2755-17 ), розділ V, | | | |стаття 197, | | | |підпункт 197.11 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 062 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в | | |дипломатичні зносини |Україну для офіційного | | |( 995_048 ) від 18.04.61, |користування дипломатичними| | |стаття 36 |представництвами, | | |Віденська конвенція про |консульськими установами | | |консульські зносини |іноземних держав на | | |( 995_047 ) від 24.04.63, |території України | | |стаття 50 | | | |Податковий кодекс України | | | |( 2755-17 ), розділ V, | | | |стаття 197, підпункт 197.2 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 063 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в | | |за участю України |Україну для офіційного | | |Податковий кодекс України |користування | | |( 2755-17 ), розділ V, |представництвами | | |стаття 197, підпункт 197.2 |міжнародних організацій, | | | |які користуються на | | | |території України митними | | | |пільгами відповідно до | | | |міжнародних угод України | |-------+----------------------------+---------------------------| | 064 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в | | |України, що набрала чинності|Україну для офіційного | | |в установленому порядку |користування | | |Податковий кодекс України |представництвами іноземних | | |( 2755-17 ), розділ V, |підприємств та організацій,| | |стаття 197, підпункт 197.2 |які користуються на | | | |території України митними | | | |пільгами відповідно до | | | |міжнародних угод України | |-------+----------------------------+---------------------------| | 067 |Розпорядження Кабінету |Товари, що надходять на | | |Міністрів України від |митну територію України в | | |21.08.2001 N 379-р |рамках проекту | | |( 379-2001-р ), |"Реабілітація та розширення| | |Загальні умови, які |централізованого | | |поширюються на Кредитні та |теплопостачання м. Києва" | | |Гарантійні угоди для |( 996_017 ) | | |Моновалютних кредитів | | | |( 996_050 ) від 30.05.95, | | | |стаття VIII. Угода про | | | |позику ( 996_017 ) від | | | |14.10.98 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 068 |Угода між Україною і |Вантажі, що надходять в | | |Сполученими Штатами Америки |Україну на виконання Угоди | | |щодо надання допомоги |між Україною і Сполученими | | |Україні в ліквідації |Штатами Америки щодо | | |стратегічної ядерної зброї, |надання допомоги Україні в | | |а також запобігання |ліквідації стратегічної | | |розповсюдженню зброї |ядерної зброї, а також | | |масового знищення |запобігання розповсюдженню | | |( 840_007 ), від 25.10.93, |зброї масового знищення | | |стаття VIII |( 840_007 ) | | |Податковий кодекс України | | | |( 2755-17 ), розділ V, | | | |стаття 197, підпункт 197.11 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 069 |Угода про створення |Товари та інші предмети, що| | |Українського науково- |ввозяться в Україну на | | |технологічного центру |виконання Угоди про | | |( 998_032 ), укладена |створення Українського | | |Україною, Канадою, |науково-технологічного | | |Сполученими Штатами Америки |центру ( 998_032 ), | | |та Швецією, від 25.10.93, |укладеної Україною, | | |стаття X |Канадою, Сполученими | | | |Штатами Америки та Швецією | |-------+----------------------------+---------------------------| | 070 |Угода між Урядом України і |Предмети, призначені для | | |Урядом Республіки Польща про|впорядкування місць пам'яті| | |збереження місць пам'яті і |і поховання, які ввозяться | | |поховання жертв війни та |спеціальними робочими | | |політичних репресій |групами в Україну в рамках | | |( 616_014 ) від 21.03.94, |Угоди між Урядом України і | | |стаття 8 |Урядом Республіки Польща | | | |про збереження місць | | | |пам'яті і поховання жертв | | | |війни та політичних | | | |репресій ( 616_014 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 071 |Угода між Урядом України і |Оснащення та матеріали для | | |Урядом Російської Федерації |забезпечення аварійно- | | |про співробітництво в галузі|рятувальних формувань, що | | |попередження промислових |ввозяться в Україну в | | |аварій, катастроф, стихійних|рамках міжурядових угод про| | |лих та ліквідації їхніх |співробітництво в галузі | | |наслідків ( 643_066 ) від |попередження промислових | | |23.04.97, стаття 12 |аварій, катастроф, | | |----------------------------|стихійних лих та | | |Угода між Кабінетом |ліквідації їх наслідків | | |Міністрів України та | | | |Виконавчою Владою Грузії про| | | |співробітництво у галузі | | | |попередження промислових | | | |аварій, катастроф, стихійних| | | |лих та ліквідації їхніх | | | |наслідків ( 268_036 ) від | | | |07.12.98, стаття 12 | | | |----------------------------| | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України та Урядом | | | |Республіки Вірменія про | | | |співробітництво в галузі | | | |попередження надзвичайних | | | |ситуацій і ліквідації їх | | | |наслідків ( 051_018 ) від | | | |01.03.2001, стаття 10, пункт| | | |1 | | | |----------------------------| | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України та Урядом | | | |Словацької Республіки про | | | |співробітництво і взаємну | | | |допомогу у разі виникнення | | | |надзвичайних ситуацій | | | |( 703_011 ) від 05.12.2000, | | | |стаття 8, пункт 3 | | | |----------------------------| | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України і Урядом | | | |Республіки Польща про | | | |співробітництво та взаємну | | | |допомогу в галузі | | | |попередження катастроф, | | | |стихійних лих, інших | | | |надзвичайних ситуацій та | | | |ліквідації їх наслідків | | | |( 616_029 ) від 19.07.2002, | | | |стаття 7, пункт 3 | | | |----------------------------| | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України та Урядом | | | |Угорської Республіки про | | | |співробітництво та надання | | | |взаємної допомоги в галузі | | | |попередження надзвичайних | | | |ситуацій та ліквідації їхніх| | | |наслідків ( 348_141 ) від | | | |27.10.1998, стаття 12, пункт| | | |3 | | | |----------------------------| | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України та Урядом | | | |Республіки Білорусь про | | | |співробітництво в галузі | | | |попередження надзвичайних | | | |ситуацій та ліквідації їх | | | |наслідків ( 112_300 ) від | | | |07.07.2000, стаття 10, пункт| | | |3 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 072 |Угода між Україною та |Матеріали та обладнання, що| | |Федеративною Республікою |імпортуються в Україну в | | |Німеччина про співпрацю у |рамках Угоди між Україною | | |справах осіб німецького |та Федеративною Республікою| | |походження, які проживають в|Німеччина про співпрацю у | | |Україні ( 276_002 ), від |справах осіб німецького | | |03.09.96, стаття 14 |походження, які проживають | | | |в Україні ( 276_002 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 078 |Угода між Кабінетом |Обладнання й майно, що | | |Міністрів України та |ввозяться відповідно до | | |Підготовчою комісією |Угоди між Кабінетом | | |Організації Договору про |Міністрів України та | | |всеосяжну заборону ядерних |Підготовчою комісією | | |випробувань про проведення |Організації Договору про | | |заходів, у тому числі |всеосяжну заборону ядерних | | |післясертифікаційної |випробувань про проведення | | |діяльності, стосовно |заходів, у тому числі після| | |об'єктів з міжнародного |сертифікаційної діяльності,| | |моніторингу за Договором про|стосовно об'єктів з | | |всеосяжну заборону ядерних |міжнародного моніторингу за| | |випробувань ( 995_412 ) від |Договором про всеосяжну | | |17.09.99, стаття 8 |заборону ядерних | | | |випробувань ( 995_412 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 079 |Основна Угода про |Матеріали, обладнання та | | |співробітництво між Дитячим |інші види постачання, | | |Фондом Організації |призначені для програм | | |Об'єднаних Націй та Урядом |співробітництва відповідно | | |України ( 995_364 ) від |до основного плану | | |07.09.98, стаття VII, пункт |діяльності згідно з | | |6 |Основною Угодою про | | |Податковий кодекс України |співробітництво між Дитячим| | |( 2755-17 ), розділ V, |Фондом Організації | | |стаття 197, підпункт 197.11 |Об'єднаних Націй та Урядом | | | |України ( 995_364 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 080 |Угода між Урядом України і |Товари, що ввозяться в | | |Урядом Сполучених Штатів |Україну на виконання Угоди | | |Америки про гуманітарне і |між Урядом України і Урядом| | |техніко-економічне |Сполучених Штатів Америки | | |співробітництво ( 840_295 )|про гуманітарне і техніко- | | |від 07.05.92, стаття I |економічне співробітництво | | |Податковий кодекс України |( 840_295 ) | | |( 2755-17 ), розділ V, | | | |стаття 197, підпункт 197.11 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 081 |Рамкова Угода між Урядом |Товари що ввозяться в | | |України і Комісією |Україну з метою реалізації | | |Європейських Співтовариств |заходів фінансованих коштом| | |( 994_763 ) від 03.09.2008 |Європейського Союзу в | | |Податковий кодекс України |рамках реалізації проектів | | |( 2755-17 ), розділ V, |міжнародної технічної | | |стаття 197, підпункт 197.11 |допомоги | |-------+----------------------------+---------------------------| | 083 |Рамкова угода між Урядом |Матеріали, що ввозяться в | | |України та Урядом |Україну за дорученням Уряду| | |Федеративної Республіки |Федеративної Республіки | | |Німеччина про консультування|Німеччина або виконавця для| | |і технічне співробітництво |реалізації проектів, | | |( 276_730 ) від 29.05.96, |укладених у межах Рамкової | | |стаття 8 |угоди між Урядом України та| | |Податковий кодекс України |Урядом Федеративної | | |( 2755-17 ), розділ V, |Республіки Німеччина про | | |стаття 197, підпункт 197.11 |консультування і технічне | | | |співробітництво ( 276_730 )| |-------+----------------------------+---------------------------| | 084 |Угода між Урядом України і |Обладнання, що надається | | |Урядом Королівства Данія |Данією як технічна допомога| | |щодо допомоги в енергетичній|для впровадження проектів, | | |програмі, яка враховує |розроблених у межах Угоди | | |аспекти захисту довкілля |між Урядом України і Урядом| | |( 208_001 ), від 02.04.97, |Королівства Данія щодо | | |стаття 7 |допомоги в енергетичній | | |Податковий кодекс України |програмі, яка враховує | | |( 2755-17 ), розділ V, |аспекти захисту довкілля | | |стаття 197, підпункт 197.11 |( 208_001 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 085 |Угода між Україною та |Обладнання, матеріали, | | |Європейським Банком |роботи та послуги, які | | |Реконструкції та Розвитку |фінансуються Європейським | | |стосовно діяльності |Банком Реконструкції та | | |Чорнобильського Фонду |Розвитку з коштів Грантів, | | |"Укриття" в Україні |наданих відповідно до | | |( 996_004 ) від 20.11.97, |Правил Чорнобильського | | |розділ 6 |Фонду об'єкту "Укриття" | | |Податковий кодекс України |( 996_004 ) | | |( 2755-17 ), розділ V, | | | |стаття 211, підпункт 211.1 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 086 |Меморандум про створення і |Товари, обладнання, що | | |діяльність Японського центру|імпортуються на виконання | | |в Україні ( 392_001 ) від |Меморандуму про створення і| | |19.05.97, стаття III |діяльність Японського | | |Податковий кодекс України |центру в Україні | | |( 2755-17 ), розділ V, |( 392_001 ) | | |стаття 197, підпункт 197.11 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 087 |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії щодо надання |України та Урядом Японії | | |японського культурного |щодо надання японського | | |гранту на постачання |культурного гранту на | | |музичних інструментів |постачання музичних | | |Національній філармонії |інструментів Національній | | |України ( 392_008 ) від |філармонії України | | |13.04.99, пункт 5 |( 392_008 ) | | |----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії щодо виконання |України та Урядом Японії | | |Проекту вдосконалення рівня |щодо виконання Проекту | | |медичного обладнання в |вдосконалення рівня | | |українській спеціалізованій |медичного обладнання в | | |лікарні "ОХМАТДИТ" |українській спеціалізованій| | |( 392_088 ) від 22.08.2000, |лікарні "ОХМАТДИТ" | | |пункт 6 |( 392_088 ) | | |----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії щодо надання |України та Урядом Японії | | |японського культурного |щодо надання японського | | |гранту на постачання |культурного гранту на | | |аудіовізуального обладнання |постачання аудіовізуального| | |Національному музею історії |обладнання Національному | | |України ( 392_010 ) від |музею історії України | | |30.07.99, пункт 5 |( 392_010 ) | | |----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії щодо надання |України та Урядом Японії | | |японського культурного |щодо надання японського | | |гранту на постачання |культурного гранту на | | |аудіообладнання |постачання аудіообладнання | | |Національному академічному |Національному академічному | | |драматичному театру імені |драматичному театру імені | | |І.Франка ( 392_025 ) від |І.Франка ( 392_025 ) | | |01.02.2001, пункт 5 | | | |----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії про надання |України та Урядом Японії | | |японського культурного |про надання японського | | |гранту на постачання |культурного гранту на | | |музичних інструментів, |постачання музичних | | |аудіо- та відеообладнання |інструментів, аудіо- та | | |Київській дитячій Академії |відеообладнання Київській | | |мистецтв ( 392_020 ) від |дитячій Академії мистецтв | | |28.03.2003, параграф 6, |( 392_020 ) | | |пункт 1 "b" | | | |----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії про надання |України та Урядом Японії | | |японського культурного |про надання японського | | |гранту на постачання |культурного гранту на | | |освітлювального обладнання |постачання освітлювального | | |Львівському державному |обладнання Львівському | | |академічному театру опери та|державному академічному | | |балету імені |театру опери та балету | | |С.Крушельницької ( 392_023 )|імені С.Крушельницької | | |від 01.09.2003, параграф 6, |( 392_023 ) | | |пункт 1 "b" | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 088 |Угода (у формі обміну |Матеріали та обладнання, що| | |нотами) між Кабінетом |ввозяться в Україну на | | |Міністрів України та Урядом |виконання Угоди між | | |Японії про надання кредиту |Кабінетом Міністрів України| | |для фінансування проекту |та Урядом Японії про | | |розвитку Державного |надання кредиту для | | |міжнародного аеропорту |фінансування проекту | | |"Бориспіль" ( 392_026 ) від |розвитку Державного | | |29.03.2005, пункт 7 "с" |міжнародного аеропорту | | | |"Бориспіль" ( 392_026 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 089 |Угода про грант (Проект |Товари, обладнання, що | | |ядерної безпеки |закуплені з використанням | | |Чорнобильської АЕС) між |коштів з рахунку ядерної | | |Європейським банком |безпеки та імпортуються в | | |реконструкції та розвитку як|Україну на виконання Угоди | | |Розпорядником коштів Гранту |про грант (Проект ядерної | | |з Рахунку ядерної безпеки |безпеки Чорнобильської АЕС)| | |Урядом України та |між Європейським банком | | |Чорнобильською атомною |реконструкції та розвитку | | |електростанцією ( 996_729 ) |як Розпорядником коштів | | |від 12.11.96, розділ 1.01 |Гранту з Рахунку ядерної | | |Стандартні терміни й умови, |безпеки Урядом України та | | |які поширюються на гранти з |Чорнобильською атомною | | |рахунку ядерної безпеки від |електростанцією ( 996_729 )| | |14.06.93, розділ 7.01 | | | |Податковий кодекс України | | | |( 2755-17 ), розділ V, | | | |стаття 211, підпункт 211.1 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 090 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали, що | | |Міністрів України та Урядом |імпортуються в Україну в | | |Королівства Нідерланди про |рамках Угоди між Кабінетом | | |технічне та фінансове |Міністрів України та Урядом| | |співробітництво ( 528_002 ) |Королівства Нідерланди про | | |від 11.05.98, стаття 4 |технічне та фінансове | | | |співробітництво ( 528_002 )| |-------+----------------------------+---------------------------| | 091 |Угода між Урядом України і |Обладнання, матеріали, що | | |Урядом Швейцарської |фінансуються швейцарською | | |Конфедерації про технічне та|стороною на безоплатній | | |фінансове співробітництво |основі та ввозяться в | | |( 756_001 ) від 13.10.97, |Україну з метою реалізації | | |стаття 3 |проектів співробітництва в | | | |рамках Угоди між Урядом | | | |України і Урядом | | | |Швейцарської Конфедерації | | | |про технічне та фінансове | | | |співробітництво ( 756_001 )| |-------+----------------------------+---------------------------| | 092 |Рамкова угода щодо Грантів |Обладнання, матеріали та | | |технічної допомоги між |фонди, що імпортуються в | | |Україною та Міжнародним |Україну в межах Рамкової | | |банком реконструкції та |угоди щодо Грантів | | |розвитку ( 996_013 ) від |технічної допомоги між | | |14.01.98, стаття IV |Україною та Міжнародним | | | |банком реконструкції та | | | |розвитку ( 996_013 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 093 |Угода між Урядом України і |Будь-які матеріально- | | |Урядом Японії стосовно |технічні засоби, що | | |співробітництва в скороченні|ввозяться в Україну згідно | | |та ліквідації ядерної зброї |з Угодою між Урядом України| | |в Україні і заснування |і Урядом Японії стосовно | | |комітету для цього |співробітництва в | | |співробітництва ( 392_029 ) |скороченні та ліквідації | | |від 02.03.94, стаття 9 |ядерної зброї в Україні і | | | |заснування комітету для | | | |цього співробітництва | | | |( 392_029 ) | | | |Довідково: митне оформлення| | | |зі звільненням від | | | |оподаткування можливе після| | | |ратифікації зазначеної | | | |Угоди | |-------+----------------------------+---------------------------| | 094 |Угода між Урядом України і |Товари, які надходять на | | |Програмою розвитку |митну територію України як | | |Організації Об'єднаних Націй|допомога Уряду України | | |( 995_400 ) від 18.06.93, |згідно із Угодою між Урядом| | |пункт 2 статті V |України і Програмою | | |Розпорядження Кабінету |розвитку Організації | | |Міністрів України від |Об'єднаних Націй | | |09.08.2001 N 332-р |( 995_400 ) | | |( 332-2001-р ) | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 095 |Угода про грант Всесвітнього|Товари, крім підакцизних, | | |екологічного траст-фонду |що надходять на митну | | |(Проект вилучення речовин, |територію України | | |що руйнують озоновий шар) |відповідно до Угоди про | | |між Україною та Міжнародним |Грант Всесвітнього | | |банком реконструкції та |екологічного траст-фонду | | |розвитку, що виступає як |(Проект вилучення речовин, | | |впроваджувальна установа |що руйнують озоновий шар) | | |Трастового фонду |між Україною та Міжнародним| | |Всесвітнього екологічного |банком реконструкції та | | |фонду ( 996_016 ) від |розвитку, що виступає як | | |15.09.98 |впроваджувальна установа | | |Розпорядження Кабінету |Трастового фонду | | |Міністрів України від |Всесвітнього екологічного | | |12.10.2001 N 477-р |фонду ( 996_016 ) в рамках | | |( 477-2001-р ) |зазначеного проекту | |-------+----------------------------+---------------------------| | 096 |Угода між Кабінетом |Обладнання й матеріали | | |Міністрів України і Урядом |(крім підакцизних), які | | |Турецької Республіки про |ввозяться на митну | | |технічне і фінансове |територію України в рамках | | |співробітництво ( 792_030 ) |Угоди між Кабінетом | | |від 14.11.2002, стаття 4 |Міністрів України і Урядом | | | |Турецької Республіки про | | | |технічне і фінансове | | | |співробітництво ( 792_030 )| |-------+----------------------------+---------------------------| | 100 |Угода між Урядом України та |Обладнання, механізми та | | |Урядом Японії про технічне |матеріали, що ввозяться в | | |співробітництво та грантову |Україну відповідно до Угоди| | |допомогу ( 392_024 ) від |між Урядом Японії про | | |10.06.2004, стаття VII |технічне співробітництво та| | | |грантову допомогу | | | |( 392_024 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 103 |Угода між Урядом України та |Озброєння, військова | | |Урядом Російської Федерації |техніка, технічне і | | |про використання полігону |технологічне обладнання, | | |злітно-посадкових систем |паливно-мастильні | | |"Нитка" ( 643_198 ) від |матеріали та інші | | |07.02.97, стаття 8 |матеріальні засоби, які | | | |забезпечують функціонування| | | |полігону, що ввозяться на | | | |митну територію України | | | |відповідно до Угоди між | | | |Урядом України та Урядом | | | |Російської Федерації про | | | |використання полігону | | | |злітно-посадкових систем | | | |"Нитка" ( 643_198 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 105 |Податковий кодекс України |Культурні цінності за | | |( 2755-17 ), розділ V, |кодами згідно з УКТ ЗЕД | | |стаття 197, підпункт 197.7 |( 2371г-14 ) 9701 10 00 00,| | | |9701 90 00 00, 9702 00 00 | | | |00, 9703 00 00 00, 9704 00 | | | |00 00, 9705 00 00 00, 9706 | | | |00 00 00,, виготовлені 50 і| | | |більше років тому | |-------+----------------------------+---------------------------| | 106 |Податковий кодекс України |Повітряні судна, які | | |( 2755-17 ), розділ V, |тимчасово ввозяться на | | |стаття 206, підпункт |митну територію України | | |206.2.4, "а" - частина третя|українськими авіакомпаніями| | | |за договорами оперативного | | | |лізингу з подальшим | | | |вивезенням | |-------+----------------------------+---------------------------| | 107 |Меморандум про |Обладнання, запаси, товари | | |взаєморозуміння між |та матеріали, що ввозяться | | |Кабінетом Міністрів України |на територію України у | | |і штабом Верховного |зв'язку з проведенням | | |головнокомандувача |операцій або навчань НАТО | | |об'єднаних збройних сил НАТО|відповідно Меморандуму про | | |на Атлантиці та штабом |взаєморозуміння між | | |Верховного |Кабінетом Міністрів України| | |головнокомандувача |і штабом Верховного | | |об'єднаних збройних сил НАТО|головнокомандувача | | |в Європі щодо забезпечення |об'єднаних збройних сил | | |підтримки операцій НАТО з |НАТО на Атлантиці та штабом| | |боку України ( 950_005 ) від|Верховного | | |09.07.2002, статті VI, VII |головнокомандувача | | | |об'єднаних збройних сил | | | |НАТО в Європі щодо | | | |забезпечення підтримки | | | |операцій НАТО з боку | | | |України ( 950_005 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 108 |Угода між Урядом України та |Озброєння, військова | | |Урядом Російської Федерації |техніка, матеріали та | | |про засоби систем |обладнання, що забезпечують| | |попередження про ракетний |комплектацію та | | |напад і контролю космічного |експлуатацію технічних | | |простору ( 643_125 ) від |систем, при ввезенні їх на | | |28.02.97, стаття 5, пункт 2 |митну територію України в | | | |рамках Угоди між Урядом | | | |України та Урядом | | | |Російської Федерації про | | | |засоби систем попередження | | | |про ракетний напад і | | | |контролю космічного | | | |простору ( 643_125 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 109 |Конвенція про міжнародну |Запасні частини, | | |цивільну авіацію ( 995_038 )|обладнання, бортові запаси | | |від 07.12.44, |та інші матеріали, які | | |Додаток 9 "Спрощення |імпортуються іноземними | | |формальностей" ( 995_655 ) |експлуатантами повітряних | | | |суден у зв'язку з | | | |виконанням міжнародних | | | |перевезень в рамках | | | |Конвенції про міжнародну | | | |цивільну авіацію ( 995_038,| | | | 995_655 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 110 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | | |економіки та з питань |ввозяться на митну | | |європейської інтеграції |територію України у якості | | |України і Міністерством |технічної допомоги на | | |оборони Сполучених Штатів |виконання Угоди між | | |Америки щодо надання Україні|Міністерством економіки та | | |допомоги, пов'язаної із |з питань європейської | | |встановленням системи |інтеграції України і | | |експортного контролю з метою|Міністерством оборони | | |запобігання розповсюдженню |Сполучених Штатів Америки | | |зброї масового знищення з |щодо надання Україні | | |України ( 840_077 ) |допомоги, пов'язаної із | | |Податковий кодекс України |встановленням системи | | |( 2755-17 ), розділ V, |експортного контролю з | | |стаття 197, підпункт 197.11 |метою запобігання | | | |розповсюдженню зброї | | | |масового знищення з України| | | |( 840_077 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 111 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | | |охорони здоров'я України та |ввозяться на митну | | |Міністерством оборони США |територію України як | | |стосовно співробітництва у |технічна допомога на | | |галузі запобігання |виконання Угоди між | | |розповсюдженню технологій, |Міністерством охорони | | |патогенів та знань, які |здоров'я України та | | |можуть бути використані в |Міністерством оборони США | | |ході розробки біологічної |стосовно співробітництва у | | |зброї ( 840_138 ) |галузі запобігання | | |Податковий кодекс України |розповсюдженню технологій, | | |( 2755-17 ), розділ V, |патогенів та знань, які | | |стаття 197, підпункт 197.11 |можуть бути використані в | | | |ході розробки біологічної | | | |зброї ( 840_138 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 112 |Податковий кодекс України |До 1 січня 2014 року | | |( 2755-17 ), розділ XX, |відходи та брухт чорних і | | |підрозділ 2, пункт 23 |кольорових металів та | | | |деревини товарних позицій | | | |4401, 4403, 4404 згідно з | | | |УКТЗЕД ( 2371б-14 ) (крім | | | |брикетів та гранул товарної| | | |підкатегорії УКТЗЕД 4401 30| | | |90 00) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 115 |Угода між Урядом України та |Обладнання, механізми та | | |Урядом Республіки Корея про |матеріали, що ввозяться на | | |грантову допомогу та |митну територію України як | | |технічне співробітництво |технічна допомога на | | |( 410_014 ) від 20.10.2005,|виконання Угоди між Урядом | | |стаття 7 |України та Урядом | | |Податковий кодекс України |Республіки Корея про | | |( 2755-17 ), розділ V, |грантову допомогу та | | |стаття 197, підпункт 197.11 |технічне співробітництво | | | |( 410_014 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 116 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали (крім| | |Міністрів України та Урядом |підакцизних), що ввозяться | | |Італійської Республіки про |на митну територію України | | |технічне співробітництво |для реалізації проектів на | | |( 380_026 ) від 13.03.2003, |виконання Угоди між | | |стаття 4 |Кабінетом Міністрів України| | | |та Урядом Італійської | | | |Республіки про технічне | | | |співробітництво ( 380_026 )| |-------+----------------------------+---------------------------| | 117 |Угода між державами |Матеріальні частини та | | |учасницями |провізія, запаси та інше | | |Північноатлантичного |майно, що ввозяться для | | |договору та іншими |потреб збройних сил, | | |державами, які беруть участь|відповідно до Угоди між | | |у програмі "Партнерство |державами учасницями | | |заради миру", щодо статусу |Північноатлантичного | | |їхніх збройних сил |договору та іншими | | |( 994_042 ) та Додатковий |державами, які беруть | | |протокол до цієї Угоди |участь у програмі | | |від 06.05.96 |"Партнерство заради миру", | | |Угода між Сторонами |щодо статусу їхніх | | |Північноатлантичного |збройних сил ( 994_042 ) та| | |Договору щодо статусу їхніх |Додаткового протоколу до | | |збройних сил ( 994_041 ) від|цієї Угоди та Угоди між | | |19.06.51, стаття 11 |Сторонами | | | |Північноатлантичного | | | |Договору щодо статусу їхніх| | | |збройних сил ( 994_041 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 119 |Угода між урядами держав - |Товари, які ввозяться з | | |учасниць Співдружності |метою повірки та | | |Незалежних Держав про |метрологічної атестації | | |звільнення від сплати мита, |Перелік таких товарів | | |податків і видачі |встановлюється. Державним | | |спеціальних дозволів за |комітетом стандартизації, | | |провезення нормативних |метрології та сертифікації | | |документів, еталонів, |України | | |засобів вимірювань і | | | |стандартних зразків, що | | | |провозяться з метою повірки | | | |та метрологічної атестації | | | |( 997_746 ), від 10.02.95, | | | |стаття 2 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 120 |Податковий кодекс України |Устаткування, яке працює на| | |( 2755-17 ), розділ V, |відновлюваних джерелах | | |стаття 197, підпункт 197.16 |енергії, енергозберігаюче | | | |обладнання і матеріали, | | | |засоби вимірювання, | | | |контролю та управління | | | |витратами паливно- | | | |енергетичних ресурсів, | | | |обладнання та матеріали | | | |для виробництва | | | |альтернативних видів палива| | | |або для виробництва енергії| | | |з відновлюваних джерел | | | |енергії. | | | |Матеріали, устаткування, | | | |комплектуючі, що | | | |використовуються для | | | |виробництва: | | | |устаткування, яке працює на| | | |відновлюваних джерелах | | | |енергії; | | | |матеріалів, сировини, | | | |устаткування та | | | |комплектуючих, які будуть | | | |використовуватися у | | | |виробництві альтернативних | | | |видів палива або | | | |виробництві енергії з | | | |відновлюваних джерел | | | |енергії; | | | |енергозберігаючого | | | |обладнання і матеріалів, | | | |виробів, експлуатація яких | | | |забезпечує економію та | | | |раціональне використання | | | |паливно-енергетичних | | | |ресурсів; | | | |засобів вимірювання, | | | |контролю та управління | | | |витратами паливно- | | | |енергетичних ресурсів. | |-------+----------------------------+---------------------------| | 121 |Угода про привілеї та |Майно, у тому числі | | |імунітети Організації за |видання, що ввозиться ГУАМ | | |демократію та економічний |для службового використання| | |розвиток - ГУАМ ( 886_009 ) | | | |від 19.06.2007, стаття 8 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 122 |Митна конвенція про |Бланки книжок МДП | | |міжнародне перевезення |( 995_012 ) | | |вантажів із застосуванням | | | |книжки МДП (Конвенції МДП | | | |1975 року) ( 995_012 ), | | | |стаття 7 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 123 |Договір між Урядом України |Товари, що імпортуються | | |та Європейським банком |ЄБРР в Україну і необхідні | | |реконструкції та розвитку |для здійснення його | | |про співробітництво та |офіційної діяльності. | | |діяльність Постійного |Товари, що імпортуються | | |представництва ЄБРР в |ЄБРР в Україну для | | |Україні ( 985_012 ) від |користування Постійним | | |12.06.2007 (м. Лондон), |Представництвом, мають | | |ратифікований Законом |імпортуватись на ім'я ЄБРР.| | |України від 04.06.08 |Товари мають | | |N 319-VI ( 319-17 ), |використовуватись банком | | |стаття 7 |суто для здійснення його | | | |офіційної діяльності без | | | |права відчуження на | | | |території України | |-------+----------------------------+---------------------------| | 124 |Договір між Урядом України |Обладнання та матеріали, | | |та Європейським банком |які використовуються для | | |реконструкції та розвитку |надання ЄБРР технічної | | |про співробітництво та |допомоги або для грантового| | |діяльність Постійного |співфінансування і | | |представництва ЄБРР в |фінансуються за рахунок | | |Україні ( 985_012 ) від |грантових коштів | | |12.06.2007 (м. Лондон), | | | |ратифікований Законом | | | |України від 04.06.08 | | | |N 319-VI ( 319-17 ), | | | |стаття 8 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 125 |Угода (у формі обміну нот) |Товари, що надаються Урядом| | |між Урядом України та Урядом|Японії Уряду України в | | |Японії про надання грантової|межах Гранту | | |допомоги для реалізації | | | |проекту "Оновлення | | | |освітлювального обладнання | | | |Харківського державного | | | |академічного театру опери та| | | |балету імені М.В.Лисенка" | | | |( 392_034 ) від 06.08.2008,| | | |стаття 6 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 129 |Угода між Кабінетом |Обладнання, послуги, | | |Міністрів України та Урядом |матеріали та інші ресурси, | | |Королівства Швеція про |які фінансуються Шведською | | |загальні умови технічного та|стороною в рамках Угоди між| | |фінансового співробітництва |Кабінетом Міністрів України| | |( 752_051 ), ратифікована |та Урядом Королівства | | |Верховною Радою України |Швеція про загальні умови | | |Законом від 04.06.2008 |технічного та фінансового | | |N 320-VI ( 320-17 ) |співробітництва ( 752_051 )| |-------+----------------------------+---------------------------| | 130 |Податковий кодекс України |До 1 січня 2015 року | | |( 2755-17 ), розділ XX, |товари, які, у межах | | |підрозділ 2, пункт 3, |ратифікованих Верховною | | |підпункт "а" |Радою України міжнародних | | | |договорів (угод) України з | | | |питань космічної діяльності| | | |щодо створення космічної | | | |техніки (включаючи | | | |агрегати, системи та їх | | | |комплектуючі для космічних | | | |комплексів, космічних | | | |ракет-носіїв, космічних | | | |апаратів та наземних | | | |сегментів космічних | | | |систем), імпортуються | | | |резидентами - суб'єктами | | | |космічної діяльності в | | | |Україну та класифікуються | | | |за кодами відповідно до | | | |пункту "я" частини першої | | | |статті 19 Закону України | | | |"Про Єдиний митний тариф" | | | |( 2097-12 ) Української | | | |товарної номенклатури | | | |зовнішньоекономічної | | | |діяльності (УКТ ЗЕД) | | | |( 2371а-14, 2371б-14, | | | | 2371в-14, 2371г-14 ): | | | |2818 10, 2830 20 00 00, | | | |2837, 2901, 2903, 2921, | | | |2929, 2931 00 95 90, 2933 | | | |90 20, 3207 20, 3208, 3209,| | | |3214, 3403, 3506, 3602 00 | | | |00 00, 3603 00, 3604, 3701,| | | |3703, 3707, 3810, 3814 00, | | | |3901, 3903 00, 3906, 3907, | | | |3908 90 00 00, 3909, 3911, | | | |3917, 3919, 3920, 3921, | | | |3926, 4002, 4005, 4008, | | | |4016, 4017 00 11 00, 4823 | | | |40 00 00, 4901, 4906 00 00 | | | |00, 5208, 5407, 5607 5903, | | | |5906, 5911 90 90 00, 6815 | | | |10, 6902, 7002, 7007 11 90 | | | |00, 7019, 7202, 7211, 7214,| | | |7215, 7217, 7219, 7220, | | | |7222, 7223 00, 7224 - | | | |7226, 7228, 7229, 7304, | | | |7407, 7409 - 7411, 7413 | | | |00, 7505, 7506, 7508, 7601,| | | |7604 - 7608, 7616, 8101, | | | |8102, 8104, 8105, 8108, | | | |8112, 8307, 8412, 8414, | | | |8421, 8471, 8473, 8479, | | | |8482, 8483 30 90 00, 8501, | | | |8504, 8506, 8507, 8517, | | | |8524, 8526, 8529, 8532, | | | |8533, 8536 - 8538, 8540 - | | | |8544, 8547, 8803, 9014, | | | |9015, 9023 00, 9026, 9027, | | | |9030 - 9033, 9306 90 10 | | | |00. | |-------+----------------------------+---------------------------| | 131 |Податковий кодекс України |До 1 січня 2019 року | | |( 2755-17 ), розділ XX, |техніка, обладнання, | | |підрозділ 2, пункт 2, |устаткування, що | | |підпункт "б" |використовуються для | | | |реконструкції існуючих і | | | |будівництва нових | | | |підприємств з виробництва | | | |біопалив і для виготовлення| | | |та реконструкції технічних | | | |і транспортних засобів з | | | |метою споживання біопалив, | | | |які класифікуються за | | | |кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, | | | | 2371б-14, 2371в-14, | | | | 2371г-14 ), визначеними | | | |статтею 7 Закону України | | | |"Про альтернативні види | | | |палива" ( 1391-14 ), якщо | | | |такі товари не виробляються| | | |та не мають аналогів в | | | |Україні. | |-------+----------------------------+---------------------------| | 132 |Податковий кодекс України |Технічні та транспортні | | |( 2755-17 ), розділ XX, |засоби, у тому числі | | |підрозділ 2, пункт 2, |самохідні | | |підпункт "б" |сільськогосподарські | | | |машини, що працюють на | | | |біопаливі та класифікуються| | | |за кодами УКТ ЗЕД | | | |( 2371а-14, 2371б-14, | | | | 2371в-14, 2371г-14 ) | | | |визначеними статтею 7 | | | |Закону України "Про | | | |альтернативні види палива" | | | |( 1391-14 ), якщо такі | | | |товари не виробляються в | | | |Україні. | |-------+----------------------------+---------------------------| | 134 |Податковий кодекс України |До 1 вересня 2012 року | | |( 2755-17 ), розділ XX, |податок на додану вартість | | |підрозділ 2, пункт 9 |не справляється під час | | | |ввезення на митну територію| | | |України предметів під | | | |митним режимом імпорту | | | |(реімпорту), які | | | |звільняються від | | | |оподаткування ввізним митом| | | |згідно з нормами пункту | | | |"щ2" частини першої статті | | | |19 Закону України "Про | | | |Єдиний митний тариф" | | | |( 2097-12 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 136 |Податковий кодекс України |До 1 січня 2016 року | | |( 2755-17 ), розділ XX, |товари, які ввозяться у | | |підрозділ 2, пункт 4 |митному режимі імпорту | | | |(реімпорту) суб'єктами | | | |літакобудування, що | | | |підпадають під дію норм | | | |статті 2 Закону України | | | |"Про розвиток | | | |літакобудівної | | | |промисловості" ( 2660-14 ),| | | |за кодами Української | | | |класифікації товарів | | | |зовнішньоекономічної | | | |діяльності (УКТ ЗЕД) | | | |( 2371а-14, 2371б-14, | | | | 2371в-14, 2371г-14 ), | | | |визначеними законом | |-------+----------------------------+---------------------------| | 137 |Податковий кодекс України |Природний газ за кодом | | |( 2755-17 ), розділ V, |згідно з УКТ ЗЕД | | |стаття 197, підпункт 197.14 |( 2371б-14 ) 2711 21 00 00.| |-------+----------------------------+---------------------------| | 140 |Податковий кодекс України |Предмети культового | | |( 2755-17 ), розділ V, |призначення, які ввозяться | | |стаття 197, підпункт 197.1.9|релігійними організаціями | |-------+----------------------------+---------------------------| | 141 |Податковий кодекс України |Продукти переробки товарів,| | |( 2755-17 ), розділ V, |що вивозилися за межі | | |стаття 206, пункт 206.2, |митної території України з | | |підпункт 206.2.6 |метою ремонту в митному | | | |режимі переробки за межами | | | |митної території України | |-------+----------------------------+---------------------------| | 142 |Податковий кодекс України |Товари, що ввозяться на | | |( 2755-17 ), розділ V, |митну територію України до | | |стаття 206, підпункт |закінчення строку | | |206.2.4, частина "а", абз. 3|тимчасового вивезення. | |-------+----------------------------+---------------------------| | 143 |Податковий кодекс України |Постачання (передплата) | | |( 2755-17 ), розділ V, |періодичних видань | | |стаття 197, пункт 197.1, |друкованих засобів масової | | |підпункт 197.1.25 |інформації та книжок, крім | | | |видань еротичного | | | |характеру, учнівських | | | |зошитів, підручників та | | | |навчальних посібників | | | |вітчизняного виробництва, | | | |словників українсько- | | | |іноземної або іноземно- | | | |української мови | |-------+----------------------------+---------------------------| | 145 |Податковий кодекс України |Технічні та інші засоби | | |( 2755-17 ), розділ V, |реабілітації (крім | | |стаття 197, пункт 197.1, |автомобілів), товари | | |підпункт 197.1.3 |спеціального призначення, у| | | |тому числі вироби медичного| | | |призначення для | | | |індивідуального | | | |користування, для інвалідів| | | |та інших пільгових | | | |категорій населення, | | | |визначених законодавством | | | |України за переліком, | | | |затвердженим Кабінетом | | | |Міністрів України; | | | |Комплектуючі та | | | |напівфабрикати для | | | |виготовлення технічних та | | | |інших засобів реабілітації | | | |(крім автомобілів), товари | | | |спеціального призначення, у| | | |тому числі вироби медичного| | | |призначення для | | | |індивідуального | | | |користування, для інвалідів| | | |та інших пільгових | | | |категорій населення за | | | |переліком, затвердженим | | | |Кабінетом Міністрів | | | |України; | | | |Легкові автомобілі для | | | |інвалідів уповноваженому | | | |органу виконавчої влади з | | | |їх оплатою за рахунок | | | |коштів державного чи | | | |місцевих бюджетів та коштів| | | |фондів | | | |загальнообов'язкового | | | |державного страхування | |-------+----------------------------+---------------------------| | 146 |Податковий кодекс України |Прилади, обладнання, | | |( 2755-17 ), розділ V, |матеріали, крім | | |стаття 197, пункт 197.1, |підакцизних, науковим | | |підпункт 197.1.23 |установам та науковим | | | |організаціям, вищим | | | |навчальним закладам III - | | | |IV рівнів акредитації, | | | |внесеним до Державного | | | |реєстру наукових | | | |організацій, яким надається| | | |підтримка держави | |-------+----------------------------+---------------------------| | 147 |Податковий кодекс України |До 1 вересня 2012 року | | |( 2755-17 ), розділ XX, |товари, визначені нормами | | |підрозділ 2, пункт 19 |пункту "щ3" статті 19 | | | |Закону України "Про Єдиний | | | |митний тариф" | | | |( 2097-12 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 148 |Податковий кодекс України |У період з 1 січня | | |( 2755-17 ), розділ XX, |2012 року до 31 грудня | | |підрозділ 2, пункт 16 |2013 року включно операції | | | |з постачання необроблених | | | |шкур та чиненої шкіри | | | |без подальшої обробки | | | |(товарні позиції 4101-4103 | | | |( 2371б-14 ), 4301), у тому| | | |числі операції з імпорту | |-------+----------------------------+---------------------------| | 149 |Податковий кодекс України |Операції з ввезення на | | |( 2755-17 ), розділ V, |митну територію України | | |стаття 197, пункт 197.18 |племінних чистопородних | | | |тварин, племінних | | | |(генетичних) ресурсів | | | |за кодами згідно з УКТ ЗЕД | | | |0101 10 10 00, | | | |0102 10 10 00, | | | |0102 10 30 00, | | | |0103 10 00 00, | | | |0104 10 10 00, | | | |0511 10 00 00, | | | |0511 99 85 10 ( 2371а-14 ),| | | |що здійснюються суб'єктами | | | |спеціального режиму | | | |оподаткування, | | | |встановленого статтею 209 | | | |Податкового кодексу України| | | |( 2755-17 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 150 |Податковий кодекс України |Тимчасово до 31 грудня | | |( 2755-17 ), розділ XX, |2012 року операції з | | |підрозділ 2, пункт 25 |постачання, у тому числі | | | |операції з ввезення на | | | |митну територію України | | | |спеціалізованих | | | |транспортних засобів, таких| | | |як автомобілі швидкої | | | |медичної допомоги товарної | | | |позиції 8703 згідно з УКТ | | | |ЗЕД ( 2371г-14 ), які | | | |призначені для використання| | | |закладами охорони здоров'я | |-------+----------------------------+---------------------------| | 151 |Податковий кодекс України |Операції з постачання | | |( 2755-17 ), |Національному банку України| | |розділ V, стаття 197, |дорогоцінних металів, у | | |пункт 197.19 |тому числі їх ввезення на | | | |митну територію України | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 2. Інші види пільг | |----------------------------------------------------------------| | 098 |Конвенція про тимчасове |Товари, щодо яких надається| | |ввезення ( 995_472 ) від |дозвіл на тимчасове | | |26.06.90, стаття 2, пункт 2 |ввезення з умовним повним | | |Митний кодекс України |звільненням від | | |( 92-15 ), стаття 206 |оподаткування | | | |(на умовах, визначених | | | |Конвенцією про тимчасове | | | |ввезення ( 995_472 ) від | | | |26.06.90, Митним кодексом | | | |України) ( 92-15 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 198 |Податковий кодекс України |Товари, що тимчасово | | |( 2755-17 ), стаття 206, |ввозяться на митну | | |пункт 206.2, |територію України з | | |підпункт 206.2.4 |частковим умовним | | | |звільненням від | | | |оподаткування з метою | | | |виробництва чи виконання | | | |робіт | |-------+----------------------------+---------------------------| | 099 | |Інші товари, щодо яких | | | |законодавством | | | |установлюються пільги в | | | |обкладенні податком на | | | |додану вартість | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 3. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | | податком на додану вартість товарів і транспортних засобів, | | увезених на митну територію України громадянами | |----------------------------------------------------------------| | 300 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби, що | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |ввозяться (пересилаються) | | |порядок ввезення |громадянами і входять до | | |(пересилання) в Україну, |складу спадщини за законом,| | |митного оформлення й |відкритої за межами | | |оподаткування особистих |України на користь | | |речей, товарів та |резидента | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття | | | |8, пункт 7 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 301 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби в разі | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |переселення громадян на | | |порядок ввезення |постійне місце проживання в| | |(пересилання) в Україну, |Україну | | |митного оформлення й | | | |оподаткування особистих | | | |речей, товарів та | | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", пункт 12| | | |та частина 2 статті 8 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 302 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби, що | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |ввозяться (пересилаються) | | |порядок ввезення |працівниками дипломатичної | | |(пересилання) в Україну, |служби, які перебували за | | |митного оформлення й |кордоном у довготермінових | | |оподаткування особистих |відрядженнях або проходили | | |речей, товарів та |дипломатичну службу строком| | |транспортних засобів, що |не менше одного року та | | |ввозяться (пересилаються) |повертаються в Україну | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття | | | |8, пункт 13 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 303 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в | | |дипломатичні зносини |Україну для особистого | | |( 995_048 ) від 18.04.61, |користування членами | | |стаття 36 |дипломатичних | | |Віденська конвенція про |представництв, консульських| | |консульські зносини |установ іноземних держав на| | |( 995_047 ) від 24.04.63, |території України | | |стаття 50 | | | |Закон України "Про Єдиний | | | |митний тариф" ( 2097-12 ), | | | |стаття 19, пункт "е" | | | |Закон України від 13.09.01 | | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про | | | |порядок ввезення | | | |(пересилання) в Україну, | | | |митного оформлення й | | | |оподаткування особистих | | | |речей, товарів та | | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття | | | |8, пункт 6 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 304 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в | | |України |Україну для особистого | | |Закон України "Про Єдиний |користування членами | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |представництв міжнародних | | |стаття 19, пункт "е" |організацій, які | | |Закон України від 13.09.01 |користуються на території | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |України митними пільгами | | |порядок ввезення |відповідно до міжнародних | | |(пересилання) в Україну, |угод України | | |митного оформлення й | | | |оподаткування особистих | | | |речей, товарів та | | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття | | | |8, пункт 6 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 305 |Митний кодекс України |Предмети, що ввозяться | | |( 92-15 ), стаття 252 |(пересилаються) у разі | | |Закон України від 13.09.2001|переселення громадян на | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |постійне місце проживання в| | |порядок ввезення |Україну | | |(пересилання) в Україну, | | | |митного оформлення й | | | |оподаткування особистих | | | |речей, товарів та | | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", пункт 12| | | |та частина 2 статті 8 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 306 |Податковий кодекс України |Культурні цінності за | | |( 2755-17 ), розділ V, |кодами згідно з УКТ ЗЕД | | |стаття 197, пункт 197.7 |( 2371г-14 ) 9701 10 00 00,| | | |9701 90 00 00, 9702 00 00 | | | |00, 9703 00 00 00, 9704 00 | | | |00 00, 9705 00 00 00, 9706 | | | |00 00 00, виготовлені 50 і | | | |більше років тому | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 4. Перелік товарів, що не є об'єктом оподаткування | | податком на додану вартість | |----------------------------------------------------------------| | 402 |Податковий кодекс України |Валютні цінності (у тому | | |( 2755-17 ), розділ V, |числі національна та | | |стаття 196, пункт 196.1, |іноземна валюти), | | |підпункт 196.1.4 |банківські метали, | | | |банкноти та монети | | | |Національного банку | | | |України, за винятком тих, | | | |що використовуються для | | | |нумізматичних цілей, базою | | | |оподаткування яких є | | | |продажна вартість | |-------+----------------------------+---------------------------| | 104 |Угода між Україною та |Товари, що ввозяться | | |Європейським Співтовариством|(пересилаються) в Україну | | |про наукове і технологічне |відповідно до Угоди між | | |співробітництво ( 994_194 ) |Україною та Європейським | | |від 04.07.2002, стаття 7 |Співтовариством про | | | |наукове і технологічне | | | |співробітництво ( 994_194 )| ------------------------------------------------------------------
{ Класифікатор в редакції Наказу Державної митної служби N 363
( v0363342-11 ) від 05.05.2011; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державної митної служби N 730 ( v0730342-11 ) від
09.08.2011, N 864 ( v0864342-11 ) від 14.10.2011, N 14
( v0014342-12 ) від 05.01.2012, N 48 ( v0048342-12 ) від
18.01.2012, N 124 ( v0124342-12 ) від 23.02.2012, N 329
( v0329342-12 ) від 20.06.2012 }
Директор Департаменту
адміністрування митних платежів В.В.Зварич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 05.05.2011 р. N 363)
( v0363342-11 )

КЛАСИФІКАТОР
пільг в обкладенні товарів акцизним податком

------------------------------------------------------------------ | Код |Підстава для надання пільги | Назва товару | |пільги | | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | | товарів акцизним податком | |----------------------------------------------------------------| | 030 |Податковий кодекс України |Гуманітарна допомога в | | |( 2755-17 ), розділ VI, |грошовій або натуральній | | |стаття 213, підпункт 213.3.9|формі (крім алкогольних | | | |напоїв і тютюнових | | | |виробів), яка ввозиться, | | | |пересилається в Україну | |-------+----------------------------+---------------------------| | 061 |Угода про привілеї та |Предмети для службового | | |імунітети Комісії із захисту|користування та видання, що| | |Чорного моря від забруднення|ввозяться для службового | | |( 998_148 ) від 28.04.2000, |користування Комісією із | | |стаття 8, пункт 1 "b" |захисту Чорного моря від | | | |забруднення | |-------+----------------------------+---------------------------| | 062 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в | | |дипломатичні зносини |Україну для офіційного | | |( 995_048 ) від 18.04.61, |користування дипломатичними| | |стаття 36 |представництвами, | | |Віденська конвенція про |консульськими установами | | |консульські зносини |іноземних держав на | | |( 995_047 ) від 24.04.63, |території України | | |стаття 50 | | | |Податковий кодекс України | | | |( 2755-17 ), розділ VI, | | | |стаття 213, підпункт 213.3.2| | |-------+----------------------------+---------------------------| | 063 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в | | |за участю України |Україну для офіційного | | |Податковий кодекс України |користування | | |( 2755-17 ), розділ VI, |представництвами | | |стаття 213, підпункт 213.3.2|міжнародних організацій, | | | |які користуються на | | | |території України митними | | | |пільгами відповідно до | | | |міжнародних угод України | |-------+----------------------------+---------------------------| | 064 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в | | |України, що набрала чинності|Україну для офіційного | | |в установленому порядку |користування | | |Податковий кодекс України |представництвами іноземних | | |( 2755-17 ), розділ VI, |підприємств та організацій,| | |стаття 213, підпункт 213.3.2|які користуються на | | | |території України митними | | | |пільгами відповідно до | | | |міжнародних угод України | |-------+----------------------------+---------------------------| | 068 |Угода між Україною і |Вантажі, що надходять в | | |Сполученими Штатами Америки |Україну на виконання Угоди | | |щодо надання допомоги |між Україною і Сполученими | | |Україні в ліквідації |Штатами Америки щодо | | |стратегічної ядерної зброї, |надання допомоги Україні в | | |а також запобігання |ліквідації стратегічної | | |розповсюдженню зброї |ядерної зброї, а також | | |масового знищення |запобігання розповсюдженню | | |( 840_007 ) від 25.10.93, |зброї масового знищення | | |стаття VIII |( 840_007 ) | | |Податковий кодекс України | | | |( 2755-17 ), Розділ VI, | | | |стаття 213, підпункт 213.3.9| | |-------+----------------------------+---------------------------| | 069 |Угода про створення |Товари та інші предмети, що| | |Українського науково- |ввозяться в Україну на | | |технологічного центру, |виконання Угоди про | | |укладена Україною, Канадою, |створення Українського | | |Сполученими Штатами Америки |науково-технологічного | | |та Швецією ( 998_032 ) від |центру, укладеної Україною,| | |25.10.93, стаття X |Канадою, Сполученими | | | |Штатами Америки та Швецією | | | |( 998_032 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 071 |Угода між Урядом України і |Оснащення та матеріали для | | |Урядом Російської Федерації |забезпечення аварійно- | | |про співробітництво в галузі|рятувальних формувань, що | | |попередження промислових |ввозяться в Україну в | | |аварій, катастроф, стихійних|рамках міжурядових угод про| | |лих та ліквідації їхніх |співробітництво в галузі | | |наслідків ( 643_066 ) від |попередження промислових | | |23.04.97, стаття 12 |аварій, катастроф, | | |----------------------------| стихійних лих та | | |Угода між Кабінетом |ліквідації їх наслідків | | |Міністрів України та | | | |Виконавчою Владою Грузії про| | | |співробітництво у галузі | | | |попередження промислових | | | |аварій, катастроф, стихійних| | | |лих та ліквідації їхніх | | | |наслідків ( 268_036 ) від | | | |07.12.98, стаття 12 | | | |----------------------------| | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України та Урядом | | | |Республіки Вірменія про | | | |співробітництво в галузі | | | |попередження надзвичайних | | | |ситуацій і ліквідації їх | | | |наслідків ( 051_018 ) від | | | |01.03.2001, стаття 10, пункт| | | |1 | | | |----------------------------| | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України та Урядом | | | |Словацької Республіки про | | | |співробітництво і взаємну | | | |допомогу у разі виникнення | | | |надзвичайних ситуацій | | | |( 703_011 ) від 05.12.2000, | | | |стаття 8, пункт 3 | | | |----------------------------| | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України і Урядом | | | |Республіки Польща про | | | |співробітництво й взаємну | | | |допомогу в галузі | | | |попередження катастроф, | | | |стихійних лих, інших | | | |надзвичайних ситуацій та | | | |ліквідації їх наслідків | | | |( 616_029 ) від 19.07.2002, | | | |стаття 7, пункт 3 | | | |----------------------------| | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України та Урядом | | | |Угорської Республіки про | | | |співробітництво та надання | | | |взаємної допомоги в галузі | | | |попередження надзвичайних | | | |ситуацій та ліквідації їхніх| | | |наслідків ( 348_141 ) від | | | |27.10.1998, стаття 12, пункт| | | |3 | | | |----------------------------| | | |Угода між Кабінетом | | | |Міністрів України та Урядом | | | |Республіки Білорусь про | | | |співробітництво в галузі | | | |попередження надзвичайних | | | |ситуацій та ліквідації їх | | | |наслідків ( 112_300 ) від | | | |07.07.2000, стаття 10, пункт| | | |3 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 072 |Угода між Україною та |Матеріали та обладнання, що| | |Федеративною Республікою |імпортуються в Україну в | | |Німеччина про співпрацю у |рамках Угоди між Україною | | |справах осіб німецького |та Федеративною Республікою| | |походження, які проживають в|Німеччина про співпрацю у | | |Україні ( 276_002 ), від |справах осіб німецького | | |03.09.96, стаття 14 |походження, які проживають | | | |в Україні ( 276_002 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 078 |Угода між Кабінетом |Обладнання й майно, що | | |Міністрів України та |ввозяться відповідно до | | |Підготовчою комісією |Угоди між Кабінетом | | |Організації Договору про |Міністрів України та | | |всеосяжну заборону ядерних |Підготовчою комісією | | |випробувань про проведення |Організації Договору про | | |заходів, у тому числі |всеосяжну заборону ядерних | | |післясертифікаційної |випробувань про проведення | | |діяльності, стосовно |заходів, у тому числі після| | |об'єктів з міжнародного |сертифікаційної діяльності,| | |моніторингу за Договором про|стосовно об'єктів з | | |всеосяжну заборону ядерних |міжнародного моніторингу за| | |випробувань ( 995_412 ) від |Договором про всеосяжну | | |17.09.99, стаття 8 |заборону ядерних | | | |випробувань ( 995_412 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 079 |Основна Угода про |Матеріали, обладнання та | | |співробітництво між Дитячим |інші види постачання, | | |Фондом Організації |призначені для програм | | |Об'єднаних Націй та Урядом |співробітництва відповідно | | |України ( 995_364 ) від |до основного плану | | |07.09.98, стаття VII, пункт |діяльності згідно з | | |6 |Основною Угодою про | | | |співробітництво між Дитячим| | | |Фондом Організації | | | |Об'єднаних Націй та Урядом | | | |України ( 995_364 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 080 |Угода між Урядом України і |Товари, що ввозяться в | | |Урядом Сполучених Штатів |Україну на виконання Угоди | | |Америки про гуманітарне і |між Урядом України і Урядом| | |техніко-економічне |Сполучених Штатів Америки | | |співробітництво ( 840_295 ) |про гуманітарне і техніко- | | |від 07.05.92, стаття I |економічне співробітництво | | |Податковий кодекс України |( 840_295 ) | | |( 2755-17 ), розділ VI, | | | |стаття 213, підпункт 213.3.9| | |-------+----------------------------+---------------------------| | 081 |Рамкова Угода між Урядом |Товари, що ввозяться в | | |України і Комісією |Україну з метою реалізації | | |Європейських Співтовариств |заходів фінансованих коштом| | |( 994_763 ) від 03.09.2008 |Європейського Союзу в | | |Податковий кодекс України |рамках реалізації проектів | | |( 2755-17 ), розділ VI, |міжнародної технічної | | |стаття 213, підпункт 213.3.9|допомоги | |-------+----------------------------+---------------------------| | 083 |Рамкова угода між Урядом |Матеріали, що ввозяться в | | |України та Урядом |Україну за дорученням Уряду| | |Федеративної Республіки |Федеративної Республіки | | |Німеччина про консультування|Німеччина або виконавця для| | |і технічне співробітництво |реалізації проектів, | | |( 276_730 ) від 29.05.96, |укладених у межах Рамкової | | |стаття 8 |угоди між Урядом України та| | |Податковий кодекс України |Урядом Федеративної | | |( 2755-17 ), розділ VI, |Республіки Німеччина про | | |стаття 213, підпункт 213.3.9|консультування і технічне | | | |співробітництво ( 276_730 )| |-------+----------------------------+---------------------------| | 084 |Угода між Урядом України і |Обладнання, що надається | | |Урядом Королівства Данія |Данією як технічна допомога| | |щодо допомоги в енергетичній|для впровадження проектів, | | |програмі, яка враховує |розроблених у межах Угоди | | |аспекти захисту довкілля |між Урядом України і Урядом| | |( 208_001 ), від 02.04.97, |Королівства Данія щодо | | |стаття 7 |допомоги в енергетичній | | |Податковий кодекс України |програмі, яка враховує | | |( 2755-17 ), розділ VI, |аспекти захисту довкілля | | |стаття 213, підпункт 213.3.9|( 208_001 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 085 |Угода між Україною та |Обладнання та матеріали, | | |Європейським Банком |які фінансуються | | |Реконструкції та Розвитку |Європейським банком | | |стосовно діяльності |реконструкції та розвитку з| | |Чорнобильського Фонду |коштів грантів, наданих | | |"Укриття" в Україні |Чорнобильським фондом | | |( 996_004 ) від 20.11.97, |об'єкту "Укриття", та | | |розділ 6 |імпортуються в Україну в | | | |межах Угоди між Україною та| | | |Європейським Банком | | | |Реконструкції та Розвитку | | | |стосовно діяльності | | | |Чорнобильського Фонду | | | |"Укриття" в Україні | | | |( 996_004 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 086 |Меморандум про створення і |Товари, обладнання, що | | |діяльність Японського центру|імпортуються на виконання | | |в Україні ( 392_001 ) від |Меморандуму про створення і| | |19.05.97, стаття III |діяльність Японського | | | |центру в Україні | | | |( 392_001 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 087 |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії щодо надання |України та Урядом Японії | | |японського культурного |щодо надання японського | | |гранту на постачання |культурного гранту на | | |музичних інструментів |постачання музичних | | |Національній філармонії |інструментів Національній | | |України ( 392_008 ) від |філармонії України | | |13.04.99, пункт 5 |( 392_008 ) | | |----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії щодо виконання |України та Урядом Японії | | |Проекту вдосконалення рівня |щодо виконання Проекту | | |медичного обладнання в |вдосконалення рівня | | |українській спеціалізованій |медичного обладнання в | | |лікарні "ОХМАТДИТ" |українській спеціалізованій| | |( 392_088 ) від 22.08.2000, |лікарні "ОХМАТДИТ" | | |пункт 6 |( 392_088 ) | | |----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії щодо надання |України та Урядом Японії | | |японського культурного |щодо надання японського | | |гранту на постачання |культурного гранту на | | |аудіовізуального обладнання |постачання аудіовізуального| | |Національному музею історії |обладнання Національному | | |України ( 392_010 ) від |музею історії України | | |30.07.99, пункт 5 |( 392_010 ) | | |----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії щодо надання |України та Урядом Японії | | |японського культурного |щодо надання японського | | |гранту на постачання |культурного гранту на | | |аудіообладнання |постачання аудіообладнання | | |Національному академічному |Національному академічному | | |драматичному театру імені |драматичному театру імені | | |І.Франка ( 392_025 ) від |І.Франка ( 392_025 ) | | |01.02.2001, пункт 5 | | | |----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії про надання |України та Урядом Японії | | |японського культурного |про надання японського | | |гранту на постачання |культурного гранту на | | |музичних інструментів, |постачання музичних | | |аудіо- та відеообладнання |інструментів, аудіо- та | | |Київській дитячій Академії |відеообладнання Київській | | |мистецтв ( 392_020 ) від |дитячій Академії мистецтв | | |28.03.2003, параграф 6, |( 392_020 ) | | |пункт 1 "b" | | | |----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії про надання |України та Урядом Японії | | |японського культурного |про надання японського | | |гранту на постачання |культурного гранту на | | |освітлювального обладнання |постачання освітлювального | | |Львівському державному |обладнання Львівському | | |академічному театру опери та|державному академічному | | |балету імені |театру опери та балету | | |С.Крушельницької ( 392_023 )|імені С.Крушельницької | | |від 01.09.2003, параграф 6, |( 392_023 ) | | |пункт 1 "b" | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 088 |Угода (у формі обміну |Матеріали та обладнання, що| | |нотами) між Кабінетом |ввозяться в Україну на | | |Міністрів України та Урядом |виконання Угоди між | | |Японії про надання кредиту |Кабінетом Міністрів України| | |для фінансування проекту |та Урядом Японії про | | |розвитку Державного |надання кредиту для | | |міжнародного аеропорту |фінансування проекту | | |"Бориспіль" ( 392_026 ) від|розвитку Державного | | |29.03.2005, пункт 7 "с" |міжнародного аеропорту | | | |"Бориспіль" ( 392_026 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 089 |Угода про грант (Проект |Товари, обладнання, що | | |ядерної безпеки |закуплені з використанням | | |Чорнобильської АЕС) між |коштів з рахунку ядерної | | |Європейським банком |безпеки та імпортуються в | | |реконструкції та розвитку як|Україну на виконання Угоди | | |Розпорядником коштів Гранту |про грант (Проект ядерної | | |з Рахунку ядерної безпеки |безпеки Чорнобильської АЕС)| | |Урядом України та |між Європейським банком | | |Чорнобильською атомною |реконструкції та розвитку | | |електростанцією ( 996_729 ) |як Розпорядником коштів | | |від 12.11.96, розділ 1.01 |Гранту з Рахунку ядерної | | |Стандартні терміни й умови, |безпеки Урядом України та | | |які поширюються на гранти з |Чорнобильською атомною | | |рахунку ядерної безпеки, від|електростанцією ( 996_729 )| | |14.06.93, розділ 7.01 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 090 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали, що | | |Міністрів України та Урядом |імпортуються в Україну в | | |Королівства Нідерланди про |рамках Угоди між Кабінетом | | |технічне та фінансове |Міністрів України та Урядом| | |співробітництво ( 528_002 ) |Королівства Нідерланди про | | |від 11.05.98, стаття 4 |технічне та фінансове | | | |співробітництво ( 528_002 )| |-------+----------------------------+---------------------------| | 091 |Угода між Урядом України і |Обладнання, матеріали, що | | |Урядом Швейцарської |фінансуються швейцарською | | |Конфедерації про технічне та|стороною на безоплатній | | |фінансове співробітництво |основі та ввозяться в | | |( 756_001 ) від 13.10.97, |Україну з метою реалізації | | |стаття 3 |проектів співробітництва в | | | |рамках Угоди між Урядом | | | |України і Урядом | | | |Швейцарської Конфедерації | | | |про технічне та фінансове | | | |співробітництво ( 756_001 )| |-------+----------------------------+---------------------------| | 092 |Рамкова угода щодо Грантів |Обладнання, матеріали та | | |технічної допомоги між |фонди, що імпортуються в | | |Україною та Міжнародним |Україну в межах Рамкової | | |банком реконструкції та |угоди щодо Грантів | | |розвитку ( 996_013 ) від |технічної допомоги між | | |14.01.98, стаття IV |Україною та Міжнародним | | | |банком реконструкції та | | | |розвитку ( 996_013 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 093 |Угода між Урядом України і |Будь-які матеріально- | | |Урядом Японії стосовно |технічні засоби, що | | |співробітництва в скороченні|ввозяться в Україну згідно | | |та ліквідації ядерної зброї |з Угодою між Урядом України| | |в Україні і заснування |і Урядом Японії стосовно | | |комітету для цього |співробітництва в | | |співробітництва ( 392_029 ) |скороченні та ліквідації | | |від 02.03.94, стаття 9 |ядерної зброї в Україні і | | | |заснування комітету для | | | |цього співробітництва | | | |( 392_029 ) | | | |Довідково: митне оформлення| | | |зі звільненням від | | | |оподаткування можливе після| | | |ратифікації зазначеної | | | |Угоди | |-------+----------------------------+---------------------------| | 094 |Угода між Урядом України і |Товари, що надходять на | | |Програмою розвитку |митну територію України як | | |Організації Об'єднаних Націй|допомога Уряду України | | |( 995_400 ) від 18.06.93, |згідно з Угодою між Урядом | | |пункт 2 статті V |України і Програмою | | |Розпорядження Кабінету |розвитку Організації | | |Міністрів України від |Об'єднаних Націй | | |09.08.2001 N 332-р |( 995_400 ) | | |( 332-2001-р ) | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 100 |Угода між Урядом України та |Обладнання, механізми та | | |Урядом Японії про технічне |матеріали, що ввозяться в | | |співробітництво та грантову |Україну відповідно до Угоди| | |допомогу ( 392_024 ) від |між Урядом України та | | |10.06.2004, стаття VII |Урядом Японії про технічне | | | |співробітництво та грантову| | | |допомогу ( 392_024 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 103 |Угода між Урядом України та |Озброєння, військова | | |Урядом Російської Федерації |техніка, технічне і | | |про використання полігону |технологічне обладнання, | | |злітно-посадкових систем |паливно-мастильні | | |"Нитка" ( 643_198 ) від |матеріали та інші | | |07.02.97, стаття 8 |матеріальні засоби, які | | | |забезпечують функціонування| | | |полігону, що ввозяться на | | | |митну територію України | | | |відповідно до Угоди між | | | |Урядом України та Урядом | | | |Російської Федерації про | | | |використання полігону | | | |злітно-посадкових систем | | | |"Нитка" ( 643_198 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 107 |Меморандум про |Обладнання, запаси, товари | | |взаєморозуміння між |та матеріали, що ввозяться | | |Кабінетом Міністрів України |на територію України у | | |і штабом Верховного |зв'язку з проведенням | | |головнокомандувача |операцій або навчань НАТО | | |об'єднаних збройних сил НАТО|відповідно Меморандуму про | | |на Атлантиці та штабом |взаєморозуміння між | | |Верховного |Кабінетом Міністрів України| | |головнокомандувача |і штабом Верховного | | |об'єднаних збройних сил НАТО|головнокомандувача | | |в Європі щодо забезпечення |об'єднаних збройних сил | | |підтримки операцій НАТО з |НАТО на Атлантиці та штабом| | |боку України ( 950_005 ) від|Верховного | | |09.07.2002, статті VI, VII |головнокомандувача | | | |об'єднаних збройних сил | | | |НАТО в Європі щодо | | | |забезпечення підтримки | | | |операцій НАТО з боку | | | |України ( 950_005 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 108 |Угода між Урядом України та |Озброєння, військова | | |Урядом Російської Федерації |техніка, матеріали та | | |про засоби систем |обладнання, що забезпечують| | |попередження про ракетний |комплектацію та | | |напад і контролю космічного |експлуатацію технічних | | |простору ( 643_125 ) від |систем, при ввезенні їх на | | |28.02.97, стаття 5, пункт 2 |митну територію України в | | | |рамках Угоди між Урядом | | | |України та Урядом | | | |Російської Федерації про | | | |засоби систем попередження | | | |про ракетний напад і | | | |контролю космічного | | | |простору ( 643_125 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 109 |Конвенція про міжнародну |Запасні частини, | | |цивільну авіацію ( 995_038 )|обладнання, бортові запаси | | |від 07.12.44, |та інші матеріали, які | | |Додаток 9 "Спрощення |імпортуються іноземними | | |формальностей" ( 995_655 ) |експлуатантами повітряних | | | |суден у зв'язку з | | | |виконанням міжнародних | | | |перевезень в рамках | | | |Конвенції про міжнародну | | | |цивільну авіацію ( 995_038,| | | | 995_655 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 110 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | | |економіки та з питань |ввозяться на митну | | |європейської інтеграції |територію України у якості | | |України і Міністерством |технічної допомоги на | | |оборони Сполучених Штатів |виконання Угоди між | | |Америки щодо надання Україні|Міністерством економіки та | | |допомоги, пов'язаної із |з питань європейської | | |встановленням системи |інтеграції України і | | |експортного контролю з метою|Міністерством оборони | | |запобігання розповсюдженню |Сполучених Штатів Америки | | |зброї масового знищення з |щодо надання Україні | | |України ( 840_007 ) |допомоги, пов'язаної із | | |Податковий кодекс України |встановленням системи | | |( 2755-17 ), розділ VI, |експортного контролю з | | |стаття 213, підпункт 213.3.9|метою запобігання | | | |розповсюдженню зброї | | | |масового знищення з України| | | |( 840_007 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 111 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | | |охорони здоров'я України та |ввозяться на митну | | |Міністерством оборони |територію України як | | |Сполучених Штатів Америки |технічна допомога на | | |стосовно співробітництва у |виконання Угоди між | | |галузі запобігання |Міністерством охорони | | |розповсюдженню технологій, |здоров'я України та | | |патогенів та знань, які |Міністерством оборони США | | |можуть бути використані в |стосовно співробітництва у | | |ході розробки біологічної |галузі запобігання | | |зброї ( 840_138 ) від |розповсюдженню технологій, | | |29.08.2005. |патогенів та знань, які | | |Угода між Україною і |можуть бути використані в | | |Сполученими Штатами Америки |ході розробки біологічної | | |щодо надання допомоги |зброї ( 840_138 ) | | |Україні в ліквідації | | | |стратегічної ядерної зброї, | | | |а також запобігання | | | |розповсюдженню зброї | | | |масового знищення | | | |( 840_007 ) від 25.10.93, | | | |стаття VIII | | | |Податковий кодекс України | | | |( 2755-17 ), розділ VI, | | | |стаття 213, підпункт 213.3.9| | |-------+----------------------------+---------------------------| | 115 |Угода між Урядом України та |Обладнання, механізми та | | |Урядом Республіки Корея про |матеріали, що ввозяться на | | |грантову допомогу та |митну територію України як | | |технічне співробітництво |технічна допомога на | | |( 410_014 ) від 20.10.2005, |виконання Угоди між Урядом| | |стаття 7 |України та Урядом | | |Податковий кодекс України |Республіки Корея про | | |( 2755-17 ), розділ VI, |грантову допомогу та | | |стаття 213, підпункт 213.3.9|технічне співробітництво | | | |( 410_014 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 117 |Угода між державами - |Матеріальні частини та | | |учасницями |провізія, запаси та інше | | |Північноатлантичного |майно, що ввозяться для | | |договору та іншими |потреб збройних сил | | |державами, які беруть участь|відповідно до Угоди між | | |у програмі "Партнерство |державами - учасницями | | |заради миру", щодо статусу |Північноатлантичного | | |їхніх збройних сил |договору та іншими | | |( 994_042 ) та Додатковий |державами, які беруть | | |протокол до цієї Угоди від |участь у програмі | | |06.05.96 |"Партнерство заради миру", | | |Угода між Сторонами |щодо статусу їхніх | | |Північноатлантичного |збройних сил ( 994_042 ) та| | |договору щодо статусу їхніх |Додаткового протоколу до | | |збройних сил ( 994_041 ) від|цієї Угоди та Угоди між | | |19.06.51, стаття 11 |Сторонами | | | |Північноатлантичного | | | |Договору щодо статусу їхніх| | | |збройних сил ( 994_041 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 121 |Угода про привілеї та |Майно, у тому числі | | |імунітети Організації за |видання, що ввозиться ГУАМ | | |демократію та економічний |для службового використання| | |розвиток - ГУАМ ( 886_009 ) | | | |від 19.06.2007, стаття 8 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 123 |Договір між Урядом України |Товари, що імпортуються | | |та Європейським банком |ЄБРР в Україну і необхідні | | |реконструкції та розвитку |для здійснення його | | |про співробітництво та |офіційної діяльності. | | |діяльність Постійного |Товари, що імпортуються | | |представництва ЄБРР в |ЄБРР в Україну для | | |Україні ( 985_012 ) від |користування Постійним | | |12.06.2007 (м. Лондон), |Представництвом, мають | | |ратифікований Законом |імпортуватись на ім'я ЄБРР.| | |України від 04.06.08 |Товари мають | | |N 319-VI ( 319-17 ), |використовуватись банком | | |стаття 7 |суто для здійснення його | | | |офіційної діяльності без | | | |права відчуження на | | | |території України | |-------+----------------------------+---------------------------| | 124 |Договір між Урядом України |Обладнання та матеріали, | | |та Європейським банком |які використовуються для | | |реконструкції та розвитку |надання ЄБРР технічної | | |про співробітництво та |допомоги або для грантового| | |діяльність Постійного |співфінансування і | | |представництва ЄБРР в |фінансуються за рахунок | | |Україні ( 985_012 ) від |грантових коштів | | |12.06.2007 (м. Лондон), | | | |ратифікований Законом | | | |України від 04.06.08 | | | |N 319-VI ( 319-17 ), | | | |стаття 8 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 125 |Угода (у формі обміну нот) |Товари, що надаються Урядом| | |між Урядом України та Урядом|Японії Уряду України в | | |Японії про надання грантової|межах Гранту | | |допомоги для реалізації | | | |проекту "Оновлення | | | |освітлювального обладнання | | | |Харківського державного | | | |академічного театру опери та| | | |балету імені М.В.Лисенка" | | | |( 392_034 ) від 06.08.2008, | | | |стаття 6 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 129 |Угода між Кабінетом |Обладнання, послуги, | | |Міністрів України та Урядом |матеріали та інші ресурси, | | |Королівства Швеція про |які фінансуються Шведською | | |загальні умови технічного та|стороною в рамках Угоди між| | |фінансового співробітництва |Кабінетом Міністрів України| | |( 752_051 ), ратифікована |та Урядом Королівства | | |Верховною Радою України |Швеція про загальні умови | | |Законом від 04.06.2008 |технічного та фінансового | | |N 320-VI ( 320-17 ) |співробітництва ( 752_051 )| |-------+----------------------------+---------------------------| | 130 |Податковий кодекс України |Підакцизні товари | | |( 2755-17 ), розділ VI, |(продукція), що | | |стаття 213, підпункт 213.3.6|використовуються як | | | |сировина для виробництва | | | |підакцизних товарів | | | |(продукції) - (крім | | | |виробництва нафтопродуктів)| |-------+----------------------------+---------------------------| | 139 |Податковий кодекс України |Легкі дистиляти (код 2710 | | |( 2755-17 ), розділ VI, |11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) | | |стаття 229, пункт 229.3, |( 2371а-14 ) та важкі | | |підпункт 229.3.1 |дистиляти (код 2710 19 31 | | |Податковий кодекс України, |30 згідно з УКТ ЗЕД), що | | |розділ VI, стаття 229, |ввозяться в Україну в | | |пункт 229.5, підпункт |якості сировини для | | |229.5.1 |виробництва етилену. | | | |З 01.01.2012 нафтопродукти | | | |(коди 2710 11 11 00, 2710 | | | |11 15 00, 2710 11 21 00, | | | |2710 19 11 00, 2710 19 15 | | | |00, 2710 19 25 00, 2710 19 | | | |29 00 згідно з УКТ ЗЕД), що| | | |ввозяться в Україну в | | | |якості сировини для | | | |виробництва у хімічній | | | |промисловості | |-------+----------------------------+---------------------------| | 144 |Податковий кодекс України |Еталонні (моніторингові) чи| | |( 2755-17 ), розділ VI, |тестові зразки тютюнових | | |стаття 213, пункт 213.3, |виробів (не призначених для| | |підпункт 213.3.10 |продажу вроздріб) для | | | |проведення досліджень чи | | | |випробувань (калібрування | | | |лабораторного обладнання, | | | |проведення дегустацій, | | | |вивчення фізико-хімічних | | | |показників, дизайну). | |-------+----------------------------+---------------------------| | 150 |Податковий кодекс України |Тимчасово до 31 грудня | | |( 2755-17 ), розділ XX, |2012 року операції з | | |підрозділ 5, пункт 4 |ввезення на митну територію| | | |України спеціалізованих | | | |транспортних засобів, таких| | | |як автомобілі швидкої | | | |медичної допомоги товарної | | | |позиції 8703 згідно з УКТ | | | |ЗЕД ( 2371г-14 ), які | | | |призначені для використання| | | |закладами охорони здоров'я | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 2. Інші види пільг | |----------------------------------------------------------------| | 098 |Конвенція про тимчасове |Товари, щодо яких надається| | |ввезення ( 995_472 ) від |дозвіл на тимчасове | | |26.06.90, стаття 2, пункт 2 |ввезення з умовним повним | | |Митний кодекс України |звільненням від | | |( 92-15 ), стаття 206 |оподаткування | | | |(на умовах, визначених | | | |Конвенцією про тимчасове | | | |ввезення ( 995_472 ) від | | | |26.06.90, Митним кодексом | | | |України) ( 92-15 ) | |-------+----------------------------+---------------------------| | 099 | |Інші товари, щодо яких | | | |законодавством | | | |установлюються пільги в | | | |обкладенні акцизним | | | |податком | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 3. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | | акцизним податком товарів і транспортних засобів, увезених на | | митну територію України громадянами | |----------------------------------------------------------------| | 300 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби, що | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |ввозяться (пересилаються) | | |порядок ввезення |громадянами і входять до | | |(пересилання) в Україну, |складу спадщини за законом,| | |митного оформлення й |відкритої за межами | | |оподаткування особистих |України на користь | | |речей, товарів та |резидента | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття | | | |8, пункт 7 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 301 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби в разі | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |переселення громадян на | | |порядок ввезення |постійне місце проживання в| | |(пересилання) в Україну, |Україну | | |митного оформлення й | | | |оподаткування особистих | | | |речей, товарів та | | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", пункт 12| | | |та частина 2 статті 8 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 302 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби, що | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |ввозяться (пересилаються) | | |порядок ввезення |працівниками дипломатичної | | |(пересилання) в Україну, |служби, які перебували за | | |митного оформлення й |кордоном у довготермінових | | |оподаткування особистих |відрядженнях або проходили | | |речей, товарів та |дипломатичну службу строком| | |транспортних засобів, що |не менше одного року та | | |ввозяться (пересилаються) |повертаються в Україну. | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття | | | |8, пункт 13 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 303 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в | | |дипломатичні зносини |Україну для особистого | | |( 995_048 ) від 18.04.61, |користування членами | | |стаття 36 |дипломатичних | | |Віденська конвенція про |представництв, консульських| | |консульські зносини |установ іноземних держав на| | |( 995_047 ) від 24.04.63, |території України | | |стаття 50 | | | |Закон України "Про Єдиний | | | |митний тариф" ( 2097-12 ), | | | |стаття 19, пункт "е" | | | |Закон України від 13.09.01 | | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про | | | |порядок ввезення | | | |(пересилання) в Україну, | | | |митного оформлення й | | | |оподаткування особистих | | | |речей, товарів та | | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття | | | |8, пункт 6 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 304 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в | | |України |Україну для особистого | | |Закон України "Про Єдиний |користування членами | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |представництв міжнародних | | |стаття 19, пункт "е" |організацій, які | | |Закон України від 13.09.01 |користуються на території | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |України митними пільгами | | |порядок ввезення |відповідно до міжнародних | | |(пересилання) в Україну, |угод України | | |митного оформлення й | | | |оподаткування особистих | | | |речей, товарів та | | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття | | | |8, пункт 6 | | |-------+----------------------------+---------------------------| | 104 |Угода між Україною та |Товари, що ввозяться | | |Європейським Співтовариством|(пересилаються) в Україну | | |про наукове і технологічне |відповідно до Угоди між | | |співробітництво ( 994_194 ) |Україною та Європейським | | |від 04.07.2002, стаття 7 |Співтовариством про | | | |наукове і технологічне | | | |співробітництво ( 994_194 )| ------------------------------------------------------------------
{ Класифікатор в редакції Наказу Державної митної служби N 363
( v0363342-11 ) від 05.05.2011, із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державної митної служби N 864 ( v0864342-11 ) від
14.10.2011, N 48 ( v0048342-12 ) від 18.01.2012, N 329
( v0329342-12 ) від 20.06.2012 }
Директор Департаменту
адміністрування митних платежів В.В.Зварич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
пільг в обкладенні товарів увізним митом

------------------------------------------------------------------ | Код | Підстава для надання пільги | Назва товару | |пільги| | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | | товарів увізним митом | |----------------------------------------------------------------| | 001 |Закон України "Про Єдиний |Транспортні засоби, що | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |здійснюють регулярні | | |стаття 19, пункт "а" |міжнародні перевезення | | | |вантажів, багажу та | | | |пасажирів, а також предмети| | | |матеріально-технічного | | | |постачання й спорядження, | | | |паливо, продовольство та | | | |інше майно, потрібні для їх| | | |нормальної експлуатації на | | | |час перебування в дорозі, у| | | |пунктах проміжної зупинки, | | | |або придбані за кордоном у | | | |зв'язку з ліквідацією | | | |аварії (поломки) цих | | | |транспортних засобів | |------+-----------------------------+---------------------------| | 003 |Закон України "Про Єдиний |Валюта України, іноземна | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |валюта, цінні папери та | | |стаття 19, пункт "в" |банківські метали | |------+-----------------------------+---------------------------| | 004 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, що| | |митний тариф" ( 2097-12 ), |підлягають оберненню у | | |стаття 19, пункт "г" |власність держави у | | | |випадках, передбачених | | | |законами України | |------+-----------------------------+---------------------------| | 005 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, що| | |митний тариф" ( 2097-12 ), |стали в результаті | | |стаття 19, пункт "д" |пошкодження до пропуску їх | | | |через митний кордон України| | | |непридатними для | | | |використання як вироби або | | | |матеріали | |------+-----------------------------+---------------------------| | 006 |Закон України "Про Єдиний |Товари, що походять з | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |митної території України | | |стаття 19, пункт "є" |(за винятком товарів за | | | |кодами згідно з Українською| | | |класифікацією товарів | | | |зовнішньоекономічної | | | |діяльності ( 2371а-14 ) | | | |1701, 1702, 1703, 1704, | | | |1806 та 2106 90 20 00, | | | |2106 90 30 00, | | | |2106 90 51 00, | | | |2106 90 55 00, | | | |2106 90 59 00, | | | |2106 90 98 90; | | | |товарів, що вироблені на | | | |територіях, де запроваджено| | | |митний режим спеціальної | | | |митної зони; товарів, | | | |вироблених в митному | | | |режимі переробки на митній | | | |території України з | | | |давальницької сировини | | | |іноземного замовника) і | | | |ввозяться назад на цю | | | |територію в митному режимі | | | |реімпорту | |------+-----------------------------+---------------------------| | 010 |Закон України "Про Єдиний |Документи та видання, які | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |надсилаються в рамках | | |стаття 19, пункт "й" |міжнародного обміну до | | | |освітніх, наукових або | | | |культурних закладів, у тому| | | |числі бібліотек. Перелік | | | |цих закладів визначається | | | |Кабінетом Міністрів України| |------+-----------------------------+---------------------------| | 011 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші матеріальні | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |цінності, включаючи | | |стаття 19, пункт "л" |будь-які предмети, майно, | | | |продукцію, обладнання, | | | |устаткування, транспортні | | | |засоби та інші речі | | | |майнового характеру, | | | |призначені для виконання | | | |угоди про розподіл | | | |продукції, а також | | | |продукція, видобута у | | | |виключній (морській) | | | |економічній зоні України, | | | |що ввозяться на митну | | | |територію України при | | | |виконанні угоди про | | | |розподіл продукції, а також| | | |товари та інші матеріальні | | | |цінності (крім майна та | | | |матеріальних цінностей, | | | |вартість яких була | | | |відшкодована інвестору | | | |компенсаційною продукцією і| | | |які перейшли у власність | | | |держави) та видобута | | | |продукція, що вивозяться | | | |інвестором з України | | | |відповідно до Закону | | | |України "Про угоди про | | | |розподіл продукції" | | | |( 1039-14 ) та угоди про | | | |розподіл продукції | |------+-----------------------------+---------------------------| | 014 |Закон України "Про Єдиний |У період з 1 січня | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |2004 року до 1 січня | | |стаття 19, пункт "о" |2015 року товари, які не | | | |виробляються в Україні і | | | |ввозяться на митну | | | |територію України для | | | |використання у видавничій | | | |діяльності та діяльності з | | | |виготовлення книжкової | | | |продукції, яка виробляється| | | |в Україні, та мають згідно | | | |з Українською класифікацією| | | |товарів | | | |зовнішньоекономічної | | | |діяльності (УКТ ЗЕД) такі | | | |коди ( 2371б-14 ): | | | |3211 00 00 | | | |Готові сикативи | | | |3212 90 31 00, | | | |3212 90 38 00 | | | |Тільки пігменти (включаючи | | | |металеві порошки та | | | |пластівці диспергованих у | | | |неводному середовищі у | | | |вигляді рідини, пасти або | | | |густої маси, видів, які | | | |використовують для | | | |виробництва друкарських | | | |фарб (включаючи емалі), | | | |крім тих, що на основі | | | |алюмінієвого порошку (1) | | | |3215 11 00 00 | | | |Фарба друкарська чорна | | | |3215 19 00 00 | | | |Фарба друкарська, крім | | | |чорної | | | |3505 10 50 00, | | | |3505 10 90 00 | | | |Модифіковані крохмалі, які | | | |використовуються в | | | |паперовій промисловості | | | |3701 30 00 00 | | | |Тільки пластини | | | |(алюмінієві) із нанесеним | | | |на них сенсибілізованим | | | |(світлочутливим) шаром та | | | |пластини, | | | |фотополімеризаційно | | | |придатні для виготовлення | | | |друкарських форм у | | | |поліграфії, довжина будь- | | | |якого боку яких перевищує | | | |255 мм; пластини (магнієві)| | | |із нанесеним на них | | | |сенсибілізованим | | | |(світлочутливим) шаром для | | | |виготовлення штампів для | | | |тиснення в поліграфії, | | | |довжина будь-якого боку | | | |яких перевищує 255 мм; | | | |фотоплівки плоскі (листові)| | | |для виготовлення фотоформ у| | | |поліграфії, довжина будь- | | | |якого боку яких перевищує | | | |255 мм | | | |3702 42 00 00 | | | |Фотоплівки рулонні для | | | |виготовлення фотоформ у | | | |поліграфії завширшки понад | | | |610 мм і завдовжки більш як| | | |200 м | | | |3702 43 00 00 | | | |Фотоплівки рулонні для | | | |виготовлення фотоформ у | | | |поліграфії завширшки понад | | | |610 мм і завдовжки не більш| | | |як 200 м | | | |3702 44 00 90 | | | |Фотоплівки рулонні для | | | |виготовлення фотоформ у | | | |поліграфії завширшки більш | | | |як 105 мм, але не більш як | | | |610 мм і завдовжки більш як| | | |200 м | | | |3907 50 00 00 | | | |Смоли алкідні | | | |4008 21 90 00 | | | |Офсетні гумові пластини із | | | |непористої гуми, крім | | | |покриття для підлог і матів| | | |4703 21 00 00 | | | |Целюлоза деревинна, | | | |натронна чи сульфатна, | | | |крім розчинних сортів, | | | |напіввибілена або вибілена | | | |з хвойних порід | | | |4703 29 00 00 | | | |Целюлоза деревинна, | | | |натронна чи сульфатна, | | | |крім розчинних сортів, | | | |напіввибілена або вибілена | | | |з листяних порід | | | |4704 21 00 00 | | | |Целюлоза деревинна | | | |сульфітна, крім розчинних | | | |сортів, напіввибілена або | | | |вибілена з хвойних порід | | | |4707 90 10 00 | | | |Несортовані відходи паперу | | | |і картону та макулатура | | | |4707 90 90 00 | | | |Відсортовані відходи паперу| | | |і картону та макулатура | | | |( 2371в-14 ) | | | |5901 10 00 00 | | | |Тільки текстильні | | | |матеріали, які | | | |використовуються для | | | |виготовлення книжкових | | | |палітурок ( 2371г-14 ) | | | |8439 10 00 00, | | | |8439 20 00 00, | | | |8439 30 00 00 | | | |Обладнання для виробництва | | | |паперової маси з | | | |волокнистих целюлозних | | | |матеріалів або для | | | |виробництва чи обробки | | | |паперу або картону | | | |8440 10 00 00 (2) | | | |Обладнання для оправлення, | | | |включаючи брошурувальні | | | |машини | | | |8441 10 00 00 (2) | | | |Інше обладнання для | | | |виробництва товарів з | | | |паперової маси, паперу або | | | |картону, включаючи різальні| | | |машини будь-якого типу | | | |8443 11 00 00, | | | |8443 19 10 00, | | | |8443 19 31 00, | | | |8443 19 35 00, | | | |8443 19 39 00, | | | |8443 19 90 00, | | | |8443 60 00 00, | | | |8443 90 10 00, | | | |8443 90 80 00 | | | |Машини для офсетного друку | | | |та обладнання і частини до | | | |них, крім товарної позиції | | | |8443 90 05 00 | | | |Примітки: | | | |(1) наступні слова "крім | | | |тих, що на основі | | | |алюмінієвого порошку", | | | |наведені у текстовому | | | |описі, що відповідає | | | |товарним кодам | | | |3212 90 31 00, | | | |3212 90 38 00, не | | | |узгоджуються з назвою | | | |товару, що класифікується | | | |за товарним кодом | | | |3212 90 31 00 згідно з | | | |УКТЗЕД ( 2371б-14 ), тому, | | | |що за зазначеним кодом | | | |класифікуються пігменти для| | | |виробництва фарб на основі | | | |алюмінієвого порошку; | | | |(2) товарні коди | | | |8440 10 00 00 та | | | |8440 10 00 00 діюча УКТЗЕД | | | |( 2371г-14 ) не містить. | |------+-----------------------------+---------------------------| | 016 |Декрет Кабінету Міністрів |На період виконання робіт з| | |України "Про Єдиний митний |підготовки до зняття та | | |тариф України" ( 4-93 ), |зняття енергоблоків | | |стаття 2 |Чорнобильської АЕС з | | | |експлуатації та | | | |перетворення об'єкта | | | |"Укриття" на екологічно | | | |безпечну систему товари | | | |(сировина, матеріали, | | | |устаткування та | | | |обладнання), що надходять у| | | |рамках міжнародної | | | |технічної допомоги, що | | | |подається на безоплатній та| | | |безповоротній основі для | | | |подальшої експлуатації, | | | |підготовки до зняття й | | | |зняття енергоблоків | | | |Чорнобильської АЕС з | | | |експлуатації, перетворення | | | |об'єкта "Укриття" на | | | |екологічно безпечну систему| | | |та забезпечення соціального| | | |захисту персоналу | | | |Чорнобильської АЕС | |------+-----------------------------+---------------------------| | 017 |Угода між Кабінетом |Товари (крім підакцизних), | | |Міністрів України та Урядом |що ввозяться на митну | | |Російської Федерації про |територію України | | |переміщення товарів у рамках |відповідно до Угоди між | | |співробітництва в освоєнні |Кабінетом Міністрів України| | |космічного простору, |та Урядом Російської | | |створенні та експлуатації |Федерації про переміщення | | |ракетно-космічної та |товарів у рамках | | |ракетної техніки ( 643_148 ) |співробітництва в освоєнні | | |від 11.02.2001, |космічного простору, | | |статті 3, 5, 7 |створенні та експлуатації | | | |ракетно-космічної та | | | |ракетної техніки | | | |( 643_148 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 018 |Декрет Кабінету Міністрів |Товари (інвентар, | | |України "Про Єдиний митний |обладнання, екіпіровка та | | |тариф України" ( 4-93 ), |медико-біологічні засоби), | | |стаття 2 |що ввозяться на митну | | | |територію України в | | | |порядку, визначеному | | | |Законом України "Про | | | |підтримку олімпійського, | | | |паралімпійського руху та | | | |спорту вищих досягнень в | | | |Україні" ( 1954-14 ), і | | | |використовуються для | | | |підготовки та участі членів| | | |збірних команд України в | | | |олімпійських і | | | |паралімпійських іграх | |------+-----------------------------+---------------------------| | 019 |Закон України "Про Єдиний |Продукція промислу | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |українських та орендованих | | |стаття 19, пункт "б" |(зафрахтованих) | | | |українськими підприємствами| | | |і організаціями суден, які | | | |ведуть морський промисел, | | | |що ввозиться на митну | | | |територію України | |------+-----------------------------+---------------------------| | 021 |Закон України "Про операції |Нафтопродукти, вироблені з | | |з давальницькою сировиною у |давальницької нафти, | | |зовнішньоекономічних |увезеної іноземним | | |відносинах" ( 327/95-ВР ), |замовником, що реалізуються| | |стаття 3, частина 1 |на митній території України| |------+-----------------------------+---------------------------| | 025 |Закон України "Про Єдиний |Техніка, устаткування, | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |майно й матеріали, що | | |стаття 19, пункт "ш" |ввозяться на митну | | | |територію України | | | |розвідувальними органами | | | |України та призначені для | | | |власного використання цими | | | |органами | |------+-----------------------------+---------------------------| | 026 |Закон України "Про Єдиний |Матеріали, устаткування та | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |комплектуючі вироби (крім | | |стаття 19, пункт "у" |підакцизних), що ввозяться | | | |вітчизняними підприємствами| | | |для переробки, | | | |комплектування на митній | | | |території України з | | | |подальшим вивезенням за | | | |межі України для реалізації| | | |інвестиційних проектів у | | | |Туркменістані відповідно до| | | |Спільного Розпорядження | | | |Президента України Л.Кучми | | | |і Президента Туркменістану | | | |С.Ніязова "Про будівництво | | | |і фінансування | | | |інвестиційних об'єктів | | | |загальнодержавного значення| | | |в Туркменістані" | | | |( 795_700 ) від 04.10.2000,| | | |якщо такі товари не | | | |виробляються в Україні або | | | |не відповідають вимогам | | | |замовників, визначеним у | | | |контрактах (договорах) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 028 |Закон України "Про Єдиний |Архівні документи, придбані| | |митний тариф" ( 2097-12 ), |з метою їх унесення до | | |стаття 19, пункт "с" |Національного архівного | | | |фонду | |------+-----------------------------+---------------------------| | 030 |Закон України "Про |Гуманітарна допомога у | | |гуманітарну допомогу" |грошовій або натуральній | | |( 1192-14 ), стаття 6 |формі, яка ввозиться, | | | |пересилається в Україну | |------+-----------------------------+---------------------------| { Рядок за кодом "053" розділу 1 виключено на підставі Наказу
Державної митної служби N 730 ( v0730342-11 ) від 09.08.2011 }
|------+-----------------------------+---------------------------|
| 061 |Угода про привілеї та |Предмети для службового | | |імунітети Комісії із захисту |користування та видання, що| | |Чорного моря від забруднення |ввозяться для службового | | |( 998_148 ) від 28.04.2000, |користування Комісією із | | |стаття 8, пункт 1 "b" |захисту Чорного моря від | | | |забруднення | |------+-----------------------------+---------------------------| | 062 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в | | |дипломатичні зносини |Україну для офіційного | | |( 995_048 ) від 18.04.61, |користування дипломатичними| | |стаття 36 |представництвами, | | |Віденська конвенція про |консульськими установами | | |консульські зносини |іноземних держав на | | |( 995_047 ) від 24.04.63, |території України | | |стаття 50 | | | |Закон України "Про Єдиний | | | |митний тариф" ( 2097-12 ), | | | |стаття 19, пункт "е" | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 063 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в | | |України |Україну для офіційного | | |Закон України "Про Єдиний |користування | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |представництвами | | |стаття 19, пункт "е" |міжнародних організацій, | | | |які користуються на | | | |території України митними | | | |пільгами відповідно до | | | |міжнародних угод України | |------+-----------------------------+---------------------------| | 064 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в | | |України |Україну для офіційного | | |Закон України "Про Єдиний |користування | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |представництвами іноземних | | |стаття 19, пункт "е" |підприємств та організацій,| | | |які користуються на | | | |території України митними | | | |пільгами відповідно до | | | |міжнародних угод України | |------+-----------------------------+---------------------------| { Рядок за кодом 065 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 301 ( v0301342-12 ) від 31.05.2012 }
|------+-----------------------------+---------------------------|
| 067 |Розпорядження Кабінету |Товари, що надходять на | | |Міністрів України від |митну територію України в | | |21.08.2001 N 379-р |рамках проекту | | |( 379-2001-р ), |"Реабілітація та розширення| | |Загальні умови, які |централізованого | | |поширюються на Кредитні та |теплопостачання м. Києва" | | |Гарантійні угоди для |( 996_017 ) | | |Моновалютних кредитів від | | | |30.05.95, стаття VIII. | | | |Угода про позику ( 996_017 ) | | | |від 14.10.98 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 068 |Угода між Україною і |Вантажі, що надходять в | | |Сполученими Штатами Америки |Україну на виконання Угоди | | |щодо надання допомоги Україні|між Україною і Сполученими | | |в ліквідації стратегічної |Штатами Америки щодо | | |ядерної зброї, а також |надання допомоги Україні в | | |запобігання розповсюдженню |ліквідації стратегічної | | |зброї масового знищення |ядерної зброї, а також | | |( 840_007 ), від 25.10.93, |запобігання розповсюдженню | | |стаття VIII |зброї масового знищення | | | |( 840_007 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 069 |Угода про створення |Товари та інші предмети, що| | |Українського науково- |ввозяться в Україну на | | |технологічного центру |виконання Угоди про | | |( 998_032 ), укладена |створення Українського | | |Україною, Канадою, |науково-технологічного | | |Сполученими Штатами Америки |центру ( 998_032 ), | | |та Швецією, від 25.10.93, |укладеної Україною, | | |стаття X |Канадою, Сполученими | | | |Штатами Америки та Швецією | |------+-----------------------------+---------------------------| | 070 |Угода між Урядом України і |Предмети, призначені для | | |Урядом Республіки Польща про |впорядкування місць пам'яті| | |збереження місць пам'яті і |і поховання, які ввозяться | | |поховання жертв війни та |спеціальними робочими | | |політичних репресій |групами в Україну в рамках | | |( 616_014 ) від 21.03.94, |Угоди між Урядом України і | | |стаття 8 |Урядом Республіки Польща | | | |про збереження місць | | | |пам'яті і поховання жертв | | | |війни та політичних | | | |репресій ( 616_014 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 071 |Угода між Урядом України і |Оснащення та матеріали для | | |Урядом Російської Федерації |забезпечення аварійно- | | |про співробітництво в галузі |рятувальних формувань, що | | |попередження промислових |ввозяться в Україну в | | |аварій, катастроф, стихійних |рамках міжурядових угод про| | |лих та ліквідації їхніх |співробітництво в галузі | | |наслідків ( 643_066 ) |попередження промислових | | |від 23.04.97, стаття 12 |аварій, катастроф, | | |-----------------------------|стихійних лих та | | |Угода між Кабінетом Міністрів|ліквідації їх наслідків | | |України та Виконавчою Владою | | | |Грузії про співробітництво у | | | |галузі попередження | | | |промислових аварій, | | | |катастроф, стихійних лих та | | | |ліквідації їхніх наслідків | | | |( 268_036 ) від 07.12.98, | | | |стаття 12 | | | |-----------------------------| | | |Угода між Кабінетом Міністрів| | | |України та Урядом Республіки | | | |Вірменія про співробітництво | | | |в галузі попередження | | | |надзвичайних ситуацій і | | | |ліквідації їх наслідків | | | |( 051_018 ) від 01.03.2001, | | | |стаття 10, пункт 1 | | | |-----------------------------+---------------------------| | |Угода між Кабінетом Міністрів|Оснащення та предмети | | |України та Урядом Словацької |допомоги, що ввозяться в | | |Республіки про |Україну в рамках Угоди між | | |співробітництво і взаємну |Кабінетом Міністрів України| | |допомогу у разі виникнення |та Урядом Словацької | | |надзвичайних ситуацій |Республіки про | | |( 703_011 ) від 05.12.2000, |співробітництво і взаємну | | |стаття 8, пункт 3 |допомогу у разі виникнення | | | |надзвичайних ситуацій | | | |( 703_011 ) | | |-----------------------------+---------------------------| | |Угода між Кабінетом |Оснащення та вантажі | | |Міністрів України і Урядом |допомоги, що ввозяться в | | |Республіки Польща про |Україну в рамках Угоди між | | |співробітництво та взаємну |Кабінетом Міністрів України| | |допомогу в галузі |і Урядом Республіки Польща | | |попередження катастроф, |про співробітництво та | | |стихійних лих, інших |взаємну допомогу в галузі | | |надзвичайних ситуацій та |попередження катастроф, | | |ліквідації їх наслідків |стихійних лих, інших | | |( 616_029 ) від 19.07.2002, |надзвичайних ситуацій та | | |стаття 7, пункт 3 |ліквідації їх наслідків | | | |( 616_029 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 072 |Угода між Україною та |Матеріали та обладнання, що| | |Федеративною Республікою |імпортуються в Україну в | | |Німеччина про співпрацю у |рамках Угоди між Україною | | |справах осіб німецького |та Федеративною Республікою| | |походження, які проживають в |Німеччина про співпрацю у | | |Україні ( 276_002 ), від |справах осіб німецького | | |03.09.96, стаття 14 |походження, які проживають | | | |в Україні ( 276_002 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 074 |Угода між Урядом України та |Матеріали, напівфабрикати, | | |Урядом Російської Федерації |комплектуючі вироби та | | |про виробничу і науково- |інші матеріальні ресурси, | | |технічну кооперацію |потрібні для виробництва | | |підприємств оборонної галузі |озброєння й військової | | |промисловості ( 643_003 ) |техніки в рамках | | |від 18.11.93, стаття 5 |коопераційних зв'язків, які| | | |ввозяться в Україну на | | | |виконання Угоди між Урядом | | | |України та Урядом | | | |Російської Федерації про | | | |виробничу і науково- | | | |технічну кооперацію | | | |підприємств оборонної | | | |галузі промисловості | | | |( 643_003 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 078 |Угода між Кабінетом Міністрів|Обладнання й майно, що | | |України та Підготовчою |ввозяться відповідно до | | |комісією Організації Договору|Угоди між Кабінетом | | |про всеосяжну заборону |Міністрів України та | | |ядерних випробувань про |Підготовчою комісією | | |проведення заходів, у тому |Організації Договору про | | |числі післясертифікаційної |всеосяжну заборону ядерних | | |діяльності, стосовно об'єктів|випробувань про проведення | | |з міжнародного моніторингу за|заходів, у тому числі | | |Договором про всеосяжну |післясертифікаційної | | |заборону ядерних випробувань |діяльності, стосовно | | |( 995_412 ) від 17.09.99, |об'єктів з міжнародного | | |стаття 8 |моніторингу за Договором | | | |про всеосяжну заборону | | | |ядерних випробувань | | | |( 995_412 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 079 |Основна Угода про |Матеріали, обладнання та | | |співробітництво між Дитячим |інші види постачання, | | |Фондом Організації |призначені для програм | | |Об'єднаних Націй та Урядом |співробітництва відповідно | | |України ( 995_364 ) від |до основного плану | | |07.09.98, стаття VII, пункт 6|діяльності згідно з | | | |Основною Угодою про | | | |співробітництво між Дитячим| | | |Фондом Організації | | | |Об'єднаних Націй та Урядом | | | |України ( 995_364 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 080 |Угода між Урядом України і |Товари, що ввозяться в | | |Урядом Сполучених Штатів |Україну на виконання Угоди | | |Америки про гуманітарне і |між Урядом України і Урядом| | |техніко-економічне |Сполучених Штатів Америки | | |співробітництво ( 840_295 ) |про гуманітарне і техніко- | | |від 07.05.92, стаття I |економічне співробітництво | | | |( 840_295 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 081 |Рамкова Угода |Товари, що ввозяться в | | |між Урядом України і Комісією|Україну з метою реалізації| | |Європейських Співтовариств |заходів фінансованих коштом| | |( 994_763 ) від 03.09.2008 |Європейського Союзу в | | | |рамках реалізації проектів | | | |міжнародної технічної | | | |допомоги | |------+-----------------------------+---------------------------| | 083 |Рамкова угода між Урядом |Матеріали, що ввозяться в | | |України та Урядом |Україну за дорученням Уряду| | |Федеративної Республіки |Федеративної Республіки | | |Німеччина про консультування |Німеччина або виконавця для| | |і технічне співробітництво |реалізації проектів, | | |( 276_730 ) від 29.05.96, |укладених у межах Рамкової | | |стаття 8 |угоди між Урядом України та| | | |Урядом Федеративної | | | |Республіки Німеччина про | | | |консультування і технічне | | | |співробітництво ( 276_730 )| |------+-----------------------------+---------------------------| | 084 |Угода між Урядом України і |Обладнання, що надається | | |Урядом Королівства Данія |Данією як технічна допомога| | |щодо допомоги в енергетичній |для впровадження проектів, | | |програмі, яка враховує |розроблених у межах Угоди | | |аспекти захисту довкілля |між Урядом України і Урядом| | |( 208_001 ), від 02.04.97, |Королівства Данія щодо | | |стаття 7 |допомоги в енергетичній | | | |програмі, яка враховує | | | |аспекти захисту довкілля | | | |( 208_001 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 085 |Угода між Україною та |Обладнання та матеріали, | | |Європейським Банком |які фінансуються | | |Реконструкції та Розвитку |Європейським банком | | |стосовно діяльності |реконструкції та розвитку з| | |Чорнобильського Фонду |коштів грантів, наданих | | |"Укриття" в Україні |Чорнобильським фондом | | |( 996_004 ) від 20.11.97, |об'єкту "Укриття", та | | |розділ 6 |імпортуються в Україну в | | | |межах Угоди між Україною та| | | |Європейським Банком | | | |Реконструкції та Розвитку | | | |стосовно діяльності | | | |Чорнобильського Фонду | | | |"Укриття" в Україні | | | |( 996_004 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 086 |Меморандум про створення і |Товари, обладнання, що | | |діяльність Японського центру |імпортуються на виконання | | |в Україні ( 392_001 ) від |Меморандуму про створення і| | |19.05.97, стаття III |діяльність Японського | | | |центру в Україні | | | |( 392_001 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 087 |Угода (у формі обміну нотами)|Обладнання, що ввозиться в | | |між Кабінетом Міністрів |Україну на виконання Угоди | | |України та Урядом Японії щодо|між Кабінетом Міністрів | | |надання японського |України та Урядом Японії | | |культурного гранту на |щодо надання японського | | |постачання музичних |культурного гранту на | | |інструментів Національній |постачання музичних | | |філармонії України |інструментів Національній | | |( 392_008 ) від 13.04.99, |філармонії України | | |пункт 5 |( 392_008 ) | | |-----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну нотами)|Обладнання, що ввозиться в | | |між Кабінетом Міністрів |Україну на виконання Угоди | | |України та Урядом Японії щодо|між Кабінетом Міністрів | | |виконання Проекту |України та Урядом Японії | | |вдосконалення рівня медичного|щодо виконання Проекту | | |обладнання в українській |вдосконалення рівня | | |спеціалізованій лікарні |медичного обладнання в | | |"ОХМАТДИТ" ( 392_088 ) від |українській спеціалізованій| | |22.08.2000, пункт 6 |лікарні "ОХМАТДИТ" | | | |( 392_088 ) | | |-----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | | |Японії щодо надання |України та Урядом Японії | | |японського культурного |щодо надання японського | | |гранту на постачання |культурного гранту на | | |аудіовізуального обладнання |постачання аудіовізуального| | |Національному музею історії |обладнання Національному | | |України ( 392_010 ) від |музею історії України | | |30.07.99, пункт 5 |( 392_010 ) | | |-----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну нотами)|Обладнання, що ввозиться в | | |між Кабінетом Міністрів |Україну на виконання Угоди | | |України та Урядом Японії щодо|між Кабінетом Міністрів | | |надання японського |України та Урядом Японії | | |культурного гранту на |щодо надання японського | | |постачання аудіообладнання |культурного гранту на | | |Національному академічному |постачання аудіообладнання | | |драматичному театру імені |Національному академічному | | |І.Франка ( 392_025 ) від |драматичному театру імені | | |01.02.2001, пункт 5 |І.Франка ( 392_025 ) | | |-----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну нотами)|Обладнання, що ввозиться в | | |між Кабінетом Міністрів |Україну на виконання Угоди | | |України та Урядом Японії про |між Кабінетом Міністрів | | |надання японського |України та Урядом Японії | | |культурного гранту на |про надання японського | | |постачання музичних |культурного гранту на | | |інструментів, аудіо- та |постачання музичних | | |відеообладнання Київській |інструментів, аудіо- та | | |дитячій Академії мистецтв |відеообладнання Київській | | |( 392_020 ) від 28.03.2003, |дитячій Академії мистецтв | | |параграф 6, пункт 1 "b" |( 392_020 ) | | |-----------------------------+---------------------------| | |Угода (у формі обміну нотами)|Обладнання, що ввозиться в | | |між Кабінетом Міністрів |Україну на виконання Угоди | | |України та Урядом Японії про |між Кабінетом Міністрів | | |надання японського |України та Урядом Японії | | |культурного гранту на |про надання японського | | |постачання освітлювального |культурного гранту на | | |обладнання Львівському |постачання освітлювального | | |державному академічному |обладнання Львівському | | |театру опери та балету імені |державному академічному | | |С.Крушельницької ( 392_023 ) |театру опери та балету | | |від 01.09.2003, параграф 6, |імені С.Крушельницької | | |пункт 1 "b" |( 392_023 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 088 |Угода (у формі обміну нотами)|Матеріали та обладнання, що| | |між Кабінетом Міністрів |ввозяться в Україну на | | |України та Урядом Японії про |виконання Угоди між | | |надання кредиту для |Кабінетом Міністрів України| | |фінансування проекту розвитку|та Урядом Японії про | | |Державного міжнародного |надання кредиту для | | |аеропорту "Бориспіль" |фінансування проекту | | |( 392_026 ) від 29.03.2005, |розвитку Державного | | |пункт 7 "с" |міжнародного аеропорту | | | |"Бориспіль" ( 392_026 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 089 |Угода про грант (Проект |Товари, обладнання, що | | |ядерної безпеки |закуплені з використанням | | |Чорнобильської АЕС) між |коштів з рахунку ядерної | | |Європейським банком |безпеки та імпортуються в | | |реконструкції та розвитку як |Україну на виконання Угоди | | |Розпорядником коштів Гранту |про грант (Проект ядерної | | |з Рахунку ядерної безпеки |безпеки Чорнобильської АЕС)| | |Урядом України та |між Європейським банком | | |Чорнобильською атомною |реконструкції та розвитку | | |електростанцією ( 996_729 ) |як Розпорядником коштів | | |від 12.11.96, розділ 1.01 |Гранту з Рахунку ядерної | | |Стандартні терміни й умови, |безпеки Урядом України та | | |які поширюються на гранти з |Чорнобильською атомною | | |рахунку ядерної безпеки, від |електростанцією ( 996_729 )| | |14.06.93, розділ 7.01 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 090 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали, що | | |Міністрів України та Урядом |імпортуються в Україну в | | |Королівства Нідерланди про |рамках Угоди між Кабінетом | | |технічне та фінансове |Міністрів України та Урядом| | |співробітництво ( 528_002 ) |Королівства Нідерланди про | | |від 11.05.98, стаття 4 |технічне та фінансове | | | |співробітництво ( 528_002 )| |------+-----------------------------+---------------------------| | 091 |Угода між Урядом України і |Обладнання, матеріали, що | | |Урядом Швейцарської |фінансуються швейцарською | | |Конфедерації про технічне та |стороною на безоплатній | | |фінансове співробітництво |основі та ввозяться в | | |( 756_001 ) від 13.10.97, |Україну з метою реалізації | | |стаття 3 |проектів співробітництва в | | | |рамках Угоди між Урядом | | | |України і Урядом | | | |Швейцарської Конфедерації | | | |про технічне та фінансове | | | |співробітництво ( 756_001 )| |------+-----------------------------+---------------------------| | 092 |Рамкова угода щодо Грантів |Обладнання, матеріали та | | |технічної допомоги між |фонди, що імпортуються в | | |Україною та Міжнародним |Україну в межах Рамкової | | |банком реконструкції та |угоди щодо Грантів | | |розвитку ( 996_013 ) від |технічної допомоги між | | |14.01.98, стаття IV |Україною та Міжнародним | | | |банком реконструкції та | | | |розвитку ( 996_013 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 093 |Угода між Урядом України і |Будь-які матеріально- | | |Урядом Японії стосовно |технічні засоби, що | | |співробітництва в скороченні |ввозяться в Україну згідно | | |та ліквідації ядерної зброї |з Угодою між Урядом України| | |в Україні і заснування |і Урядом Японії стосовно | | |комітету для цього |співробітництва в | | |співробітництва ( 392_029 ) |скороченні та ліквідації | | |від 02.03.94, стаття 9 |ядерної зброї в Україні і | | | |заснування комітету для | | | |цього співробітництва | | | |( 392_029 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 094 |Розпорядження Кабінету |Товари, що надходять на | | |Міністрів України від |митну територію України як | | |09.08.2001 N 332-р |допомога Уряду України | | |( 332-2001-р ), |згідно з Угодою між Урядом | | |Угода між Урядом України і |України і Програмою | | |Програмою розвитку |розвитку Організації | | |Організації Об'єднаних Націй |Об'єднаних Націй | | |( 995_400 ) від 18.06.93, |( 995_400 ) | | |пункт 2 статті V | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 095 |Розпорядження Кабінету |Товари, крім підакцизних, | | |Міністрів України від |що надходять на митну | | |12.10.2001 N 477-р, |територію України | | |( 477-2001-р ) |відповідно до Угоди про | | |Угода про грант Всесвітнього |Грант Всесвітнього | | |екологічного траст-фонду |екологічного траст-фонду | | |(Проект вилучення речовин, |(Проект вилучення речовин, | | |що руйнують озоновий шар) |що руйнують озоновий шар) | | |між Україною та Міжнародним |між Україною та Міжнародним| | |банком реконструкції та |банком реконструкції та | | |розвитку, що виступає як |розвитку, що виступає як | | |впроваджувальна установа |впроваджувальна установа | | |Трастового фонду |Трастового фонду | | |Всесвітнього екологічного |Всесвітнього екологічного | | |фонду ( 996_016 ) від |фонду ( 996_016 ) в рамках | | |15.09.98 |зазначеного проекту | |------+-----------------------------+---------------------------| | 096 |Угода між Кабінетом |Обладнання й матеріали | | |Міністрів України і Урядом |(крім підакцизних), які | | |Турецької Республіки про |ввозяться на митну | | |технічне і фінансове |територію України в рамках | | |співробітництво ( 792_030 ) |Угоди між Кабінетом | | |від 14.11.2002, стаття 4 |Міністрів України і Урядом | | | |Турецької Республіки про | | | |технічне і фінансове | | | |співробітництво ( 792_030 )| |------+-----------------------------+---------------------------| | 100 |Угода між Урядом України та |Обладнання, механізми та | | |Урядом Японії про технічне |матеріали, що ввозяться в | | |співробітництво та грантову |Україну відповідно до Угоди| | |допомогу ( 392_024 ) |між Урядом України та | | |від 10.06.2004, стаття VII |Урядом Японії про технічне | | | |співробітництво та грантову| | | |допомогу ( 392_024 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 102 |Закон України "Про Єдиний |Фармацевтична продукція, | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |сполуки, що | | |стаття 19, пункт "ц" |використовуються для її | | | |виготовлення, які не | | | |виробляються в Україні і | | | |класифікуються за | | | |групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД | | | |( 2371б-14 ), перелік яких | | | |затверджується Кабінетом | | | |Міністрів України | |------+-----------------------------+---------------------------| | 103 |Угода між Урядом України та |Озброєння, військова | | |Урядом Російської Федерації |техніка, технічне і | | |про використання полігону |технологічне обладнання, | | |злітно-посадкових систем |паливно-мастильні | | |"Нитка" ( 643_198 ) від |матеріали та інші | | |07.02.97, стаття 8 |матеріальні засоби, які | | | |забезпечують функціонування| | | |полігону, що ввозяться на | | | |митну територію України | | | |відповідно до Угоди між | | | |Урядом України та Урядом | | | |Російської Федерації про | | | |використання полігону | | | |злітно-посадкових систем | | | |"Нитка" ( 643_198 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| { Рядок за кодом 104 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 363 ( v0363342-11 ) від 05.05.2011 }
|------+-----------------------------+---------------------------|
| 107 |Меморандум про |Обладнання, запаси, товари | | |взаєморозуміння між |та матеріали, що ввозяться | | |Кабінетом Міністрів України |на територію України у | | |і штабом Верховного |зв'язку з проведенням | | |головнокомандувача |операцій або навчань НАТО | | |об'єднаних збройних сил НАТО |відповідно Меморандуму про | | |на Атлантиці та штабом |взаєморозуміння між | | |Верховного головнокомандувача|Кабінетом Міністрів України| | |об'єднаних збройних сил НАТО |і штабом Верховного | | |в Європі щодо забезпечення |головнокомандувача | | |підтримки операцій НАТО з |об'єднаних збройних сил | | |боку України ( 950_005 ) від |НАТО на Атлантиці та штабом| | |09.07.2002, статті VI, VII |Верховного | | | |головнокомандувача | | | |об'єднаних збройних сил | | | |НАТО в Європі щодо | | | |забезпечення підтримки | | | |операцій НАТО з боку | | | |України ( 950_005 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 108 |Угода між Урядом України та |Озброєння, військова | | |Урядом Російської Федерації |техніка, матеріали та | | |про засоби систем |обладнання, що забезпечують| | |попередження про ракетний |комплектацію та | | |напад і контролю космічного |експлуатацію технічних | | |простору ( 643_125 ) |систем, при ввезенні їх на | | |від 28.02.97, стаття 5, |митну територію України в | | |пункт 2 |рамках Угоди між Урядом | | | |України та Урядом | | | |Російської Федерації про | | | |засоби систем попередження | | | |про ракетний напад і | | | |контролю космічного | | | |простору ( 643_125 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 109 |Конвенція про міжнародну |Запасні частини, | | |цивільну авіацію |обладнання, бортові запаси | | |( 995_038 ) від 07.12.44, |та інші матеріали, які | | |Додаток 9 "Спрощення |імпортуються іноземними | | |формальностей" |експлуатантами повітряних | | |( 995_655 ) |суден у зв'язку з | | | |виконанням міжнародних | | | |перевезень в рамках | | | |Конвенції про міжнародну | | | |цивільну авіацію | | | |( 995_038, 995_655 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 110 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | | |економіки та з питань |ввозяться на митну | | |європейської інтеграції |територію України у якості | | |України і Міністерством |технічної допомоги на | | |оборони Сполучених Штатів |виконання Угоди між | | |Америки щодо надання Україні |Міністерством економіки та | | |допомоги, пов'язаної із |з питань європейської | | |встановленням системи |інтеграції України і | | |експортного контролю з метою |Міністерством оборони | | |запобігання розповсюдженню |Сполучених Штатів Америки | | |зброї масового знищення з |щодо надання Україні | | |України ( 840_077 ) від |допомоги, пов'язаної із | | |22.10.2001 |встановленням системи | | |Угода між Україною і |експортного контролю з | | |Сполученими Штатами Америки |метою запобігання | | |щодо надання допомоги |розповсюдженню зброї | | |Україні в ліквідації |масового знищення з України| | |стратегічної ядерної зброї, |( 840_077 ) | | |а також запобігання | | | |розповсюдженню зброї | | | |масового знищення ( 840_007 )| | | |від 25.10.93, стаття VIII | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 111 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | | |охорони здоров'я України та |ввозяться на митну | | |Міністерством оборони |територію України як | | |Сполучених Штатів Америки |технічна допомога на | | |стосовно співробітництва у |виконання Угоди між | | |галузі запобігання |Міністерством охорони | | |розповсюдженню технологій, |здоров'я України та | | |патогенів та знань, які |Міністерством оборони США | | |можуть бути використані в |стосовно співробітництва у | | |ході розробки біологічної |галузі запобігання | | |зброї від 29.08.2005 |розповсюдженню технологій, | | |Угода між Україною і |патогенів та знань, які | | |Сполученими Штатами Америки |можуть бути використані в | | |щодо надання допомоги |ході розробки біологічної | | |Україні в ліквідації |зброї | | |стратегічної ядерної зброї, | | | |а також запобігання | | | |розповсюдженню зброї | | | |масового знищення ( 840_007 )| | | |від 25.10.93, стаття VIII | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 115 |Угода між Урядом України та |Обладнання, механізми та | | |Урядом Республіки Корея про |матеріали, що ввозяться на | | |грантову допомогу та |митну територію України як | | |технічне співробітництво |технічна допомога на | | |( 410_014 ) від 20.10.2005, |виконання Угоди між Урядом | | |стаття 7 |України та Урядом | | | |Республіки Корея про | | | |грантову допомогу та | | | |технічне співробітництво | | | |( 410_014 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 116 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали (крім| | |Міністрів України та Урядом |підакцизних), що ввозяться | | |Італійської Республіки про |на митну територію України | | |технічне співробітництво |для реалізації проектів на | | |( 380_026 ) від 13.03.2003, |виконання Угоди між | | |стаття 4 |Кабінетом Міністрів України| | | |та Урядом Італійської | | | |Республіки про технічне | | | |співробітництво ( 380_026 )| |------+-----------------------------+---------------------------| | 117 |Угода між державами |Матеріальні частини та | | |учасницями |провізія, запаси та інше | | |Північноатлантичного |майно, що ввозяться для | | |договору та іншими |потреб збройних сил, | | |державами, які беруть участь |відповідно до Угоди між | | |у програмі "Партнерство |державами учасницями | | |заради миру", щодо статусу |Північноатлантичного | | |їхніх збройних сил |договору та іншими | | |( 994_042 ) та Додатковий |державами, які беруть | | |протокол до цієї Угоди від |участь у програмі | | |06.05.96 |"Партнерство заради миру", | | |Угода між Сторонами |щодо статусу їхніх | | |Північноатлан тичного |збройних сил ( 994_042 ) та| | |оговору щодо статусу їхніх |Додаткового протоколу до | | |збройних сил ( 994_041 ) від |цієї Угоди та Угоди між | | |19.06.51, стаття 11 |Сторонами | | | |Північноатлантичного | | | |Договору щодо статусу їхніх| | | |збройних сил ( 994_041 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 118 |Закон України "Про Єдиний |До 1 вересня 2012 року | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |товари (крім підакцизних), | | |стаття 19, пункт "щ-1" |які не виробляються в | | |Закон України "Про |Україні або виробляються, | | |організацію та проведення |але не відповідають | | |фінальної частини чемпіонату |технічним характеристикам | | |Європи 2012 року з футболу в |світового рівня та вимогам | | |Україні" ( 962-16 ), |міжнародних спортивних | | |стаття 5, пункт 3 |організацій, з метою їх | | | |використання для | | | |будівництва і оснащення | | | |(придбання обладнання та | | | |інвентарю) спортивних | | | |споруд, що є об'єктами | | | |чемпіонату. | | | |Перелік та обсяги таких | | | |товарів з визначенням їх | | | |кодів згідно з Українською | | | |класифікацією товарів | | | |зовнішньоекономічної | | | |діяльності ( 2371а-14, | | | | 2371б-14, 2371в-14, | | | | 2371г-14 ) затверджуються | | | |Кабінетом Міністрів | | | |України. | |------+-----------------------------+---------------------------| | 119 |Угода між урядами держав - |Товари, які ввозяться з | | |учасниць Співдружності |метою повірки та | | |Незалежних Держав про |метрологічної атестації | | |звільнення від сплати мита, |Перелік таких товарів | | |податків і видачі |встановлюється Державним | | |спеціальних дозволів за |комітетом стандартизації, | | |провезення нормативних |метрології та сертифікації | | |документів, еталонів, |України. | | |засобів вимірювань і | | | |стандартних зразків, що | | | |провозяться з метою повірки | | | |та метрологічної атестації | | | |( 997_746 ), від 10.02.95, | | | |стаття 2 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 120 |Закон України "Про Єдиний |Устаткування, яке працює на| | |митний тариф" ( 2097-12 ), |нетрадиційних та | | |стаття 19, пункт "ч", "щ" |поновлюваних джерелах | | | |енергії, енергозберігаючого| | | |обладнання і матеріалів, | | | |засобів вимірювання, | | | |контролю та управління | | | |витратами паливно- | | | |енергетичних ресурсів, | | | |обладнання та матеріалів | | | |для виробництва | | | |альтернативних видів палива| | | |(крім біологічних видів | | | |палива) (далі - товари) за | | | |умов, якщо ці товари | | | |застосовуються платником | | | |податку для власного | | | |виробництва та якщо | | | |ідентичні товари з | | | |аналогічними якісними | | | |показниками не виробляються| | | |в Україні. | | | |Матеріалів, устаткування та| | | |комплектуючих, що | | | |використовуються для | | | |виробництва устаткування, | | | |яке працює на | | | |нетрадиційних та | | | |поновлюваних джерелах | | | |енергії, яке виробляє | | | |альтернативні види палива | | | |(крім біологічних видів | | | |палива), енергозберігаючого| | | |обладнання і матеріалів, | | | |виробів, експлуатація яких | | | |забезпечує економію та | | | |раціональне використання | | | |паливно-енергетичних | | | |ресурсів, засобів | | | |вимірювання, контролю та | | | |управління витратами | | | |паливно-енергетичних | | | |ресурсів, якщо ідентичні | | | |товари з аналогічними | | | |якісними показниками не | | | |виробляються в Україні. | | | |Переліки та обсяги товарів | | | |таких товарів | | | |затверджуються Кабінетом | | | |Міністрів України | |------+-----------------------------+---------------------------| | 121 |Стаття 8 Угоди про привілеї |Майно, у тому числі | | |та імунітети Організації за |видання, що ввозиться ГУАМ | | |демократію та економічний |для службового використання| | |розвиток - ГУАМ ( 886_009 ) | | | |від 19.06.2007 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 123 |Договір між Урядом України |Товари, що імпортуються | | |та Європейським банком |ЄБРР в Україну і необхідні | | |реконструкції та розвитку |для здійснення його | | |про співробітництво та |офіційної діяльності. | | |діяльність Постійного |Товари, що імпортуються | | |представництва ЄБРР в |ЄБРР в Україну для | | |Україні ( 985_012 ) від |користування Постійним | | |12.06.2007 (м. Лондон), |Представництвом, мають | | |ратифікований Законом |імпортуватись на ім'я ЄБРР.| | |України від 04.06.08 N 319-VI|Товари мають | | |( 319-17 ), стаття 7 |використовуватись банком | | | |суто для здійснення його | | | |офіційної діяльності без | | | |права відчуження на | | | |території України | |------+-----------------------------+---------------------------| | 124 |Договір між Урядом України та|Обладнання та матеріали, | | |Європейським банком |які використовуються для | | |реконструкції та розвитку про|надання ЄБРР технічної | | |співробітництво та діяльність|допомоги або для грантового| | |Постійного представництва |співфінансування і | | |ЄБРР в Україні ( 985_012 ) |фінансуються за рахунок | | |від 12.06.2007 (м. Лондон), |грантових коштів | | |ратифікований Законом України| | | |від 04.06.08 N 319-VI | | | |( 319-17 ), стаття 8 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 125 |Угода (у формі обміну нот) |Товари, що надаються Урядом| | |між Урядом України та Урядом |Японії Уряду України в | | |Японії про надання грантової |межах Гранту | | |допомоги для реалізації | | | |проекту "Оновлення | | | |освітлювального обладнання | | | |Харківського державного | | | |академічного театру опери та | | | |балету імені М.В.Лисенка" | | | |( 392_034 ) від 06.08.2008, | | | |стаття 6 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 129 |Угода між Кабінетом |Обладнання, послуги, | | |Міністрів України та Урядом |матеріали та інші ресурси, | | |Королівства Швеція про |які фінансуються Шведською | | |загальні умови технічного та |стороною в рамках Угоди між| | |фінансового співробітництва |Кабінетом Міністрів України| | |( 752_051 ), ратифікована |та Урядом Королівства | | |Верховною Радою України |Швеція про загальні умови | | |Законом від 04.06.2008 |технічного та фінансового | | |N 320-VI ( 320-17 ) |співробітництва ( 752_051 )| |------+-----------------------------+---------------------------| | 130 |Закон України "Про Єдиний |У період з 1 січня 2010 | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |року до 1 січня 2015 року | | |стаття 19, пункт "я" |товари, які, у межах | | |(в редакції Закону України |ратифікованих Верховною | | |від 19.05.09 N 1342-VI) |Радою України міжнародних | | |( 1342-17 ) |договорів (угод) України з | | | |питань космічної діяльності| | | |щодо створення космічної | | | |техніки (включаючи | | | |агрегати, системи та їх | | | |комплектуючі для космічних | | | |комплексів, космічних | | | |ракет-носіїв, космічних | | | |апаратів та наземних | | | |сегментів космічних | | | |систем), імпортуються | | | |резидентами - суб'єктами | | | |космічної діяльності в | | | |Україну та класифікуються | | | |за такими кодами | | | |Української товарної | | | |номенклатури | | | |зовнішньоекономічної | | | |діяльності (УКТ ЗЕД) | | | |( 2371б-14, 2371в-14, | | | | 2371г-14 ): | | | |2818 10, 2830 20 00 00, | | | |2837, 2901, 2903, 2921, | | | |2929, 2931 00 95 90, | | | |2933 90 20, 3207 20, 3208, | | | |3209, 3214, 3403, 3506, | | | |3602 00 00 00, 3603 00, | | | |3604, 3701, 3703, 3707, | | | |3810, 3814 00, 3901, | | | |3903 00, 3906, 3907, | | | |3908 90 00 00, 3909, 3911, | | | |3917, 3919, 3920, 3921, | | | |3926, 4002, 4005, 4008, | | | |4016, 4017 00 11 00, | | | |4823 40 00 00, 4901, | | | |4906 00 00 00, 5208, 5407, | | | |5607 5903, 5906, | | | |5911 90 90 00, 6815 10, | | | |6902, 7002, 7007 11 90 00, | | | |7019, 7202, 7211, 7214, | | | |7215, 7217, 7219, 7220, | | | |7222, 7223 00, 7224-7226, | | | |7228, 7229, 7304, 7407, | | | |7409-7411, 7413 00, 7505, | | | |7506, 7508, 7601, | | | |7604-7608, 7616, 8101, | | | |8102, 8104, 8105, 8108, | | | |8112, 8307, 8412, 8414, | | | |8421, 8471, 8473, 8479, | | | |8482, 8483 30 90 00, 8501, | | | |8504, 8506, 8507, 8517, | | | |8524, 8526, 8529, 8532, | | | |8533, 8536-8538, 8540-8544,| | | |8547, 8803, 9014, 9015, | | | |9023 00, 9026, 9027, | | | |9030-9033, 9306 90 10 00. | |------+-----------------------------+---------------------------| | 131 |Закон України "Про Єдиний |У період з 1 січня | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |2010 року до 1 січня | | |стаття 19, пункт "я" |2019 року техніка, | | |(в редакції Закону України |обладнання, устаткування, | | |від 21.05.09 N 1391-VI) |що використовуються для | | |( 1391-17 ) |реконструкції існуючих і | | | |будівництва нових | | | |підприємств з виробництва | | | |біопалив і для виготовлення| | | |та реконструкції технічних | | | |і транспортних засобів з | | | |метою споживання біопалив, | | | |які класифікуються за | | | |кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, | | | | 2371б-14, 2371в-14, | | | | 2371г-14 ), визначеними | | | |статтею 7 Закону України | | | |"Про альтернативні види | | | |палива" ( 1391-14 ), якщо | | | |такі товари не виробляються| | | |та не мають аналогів в | | | |Україні. | |------+-----------------------------+---------------------------| | 132 |Закон України "Про Єдиний |Технічні та транспортні | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |засоби, у тому числі | | |стаття 19, пункт "я-1" |самохідні | | |(в редакції Закону України |сільськогосподарські | | |від 21.05.09 N 1391-VI) |машини, що працюють на | | |( 1391-17 ) |біопаливі та класифікуються| | | |за кодами УКТ ЗЕД | | | |( 2371а-14, 2371б-14, | | | | 2371в-14, 2371г-14 ), | | | |визначеними статтею 7 | | | |Закону України "Про | | | |альтернативні види палива" | | | |( 1391-14 ), якщо такі | | | |товари не виробляються в | | | |Україні. | |------+-----------------------------+---------------------------| | 133 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, що| | |митний тариф" ( 2097-12 ), |знову ввозяться на митну | | |стаття 19, пункт "ж" |територію України і | | | |походять з іншої території,| | | |які були оплачені митом | | | |при первісному ввезенні на | | | |митну територію України та | | | |тимчасово, у тому числі з | | | |метою ремонту, вивозились | | | |за її межі | |------+-----------------------------+---------------------------| | 134 |Угода між Урядом України і |Матеріали і обладнання, | | |Урядом Угорської Республіки |необхідні для облаштування | | |про збереження та увічнення |кладовищ та місць поховань,| | |місць пам'яті загиблих |їх оздоблення та нагляду | | |військовослужбовців та |за ними | | |цивільних жертв воєн та про | | | |статус поховань, стаття 7, | | | |пункт 2, підпункт b | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 135 |Закон України "Про наукові |Наукове, лабораторне і | | |парки" ( 1563-17 ), |дослідницьке обладнання, а | | |стаття 19 |також комплектуючі та | | | |матеріали, передбачені | | | |проектом наукового парку, | | | |що ввозяться науковим | | | |парком та партнерами | | | |наукового парку для його | | | |виконання | |------+-----------------------------+---------------------------| | 136 |Закон України "Про Єдиний |До 1 січня 2016 року | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |товари, які ввозяться у | | |стаття 19, пункт "р" |митному режимі імпорту | | | |(реімпорту) суб'єктами | | | |літакобудування, що | | | |підпадають під дію норм | | | |статті 2 Закону України | | | |"Про розвиток | | | |літакобудівної | | | |промисловості" ( 2660-14 ),| | | |за такими кодами | | | |Української класифікації | | | |товарів | | | |зовнішньоекономічної | | | |діяльності (УКТ ЗЕД) | | | |( 2371б-14, 2371в-14, | | | | 2371г-14 ): | | | |2707 20 90 00, | | | |2707 30 10 00, | | | |2707 60 00 00, | | | |2710 11 21 00, | | | |2710 19 81 00, | | | |2710 19 99 00, | | | |2712 20 90 00, | | | |2805 30 90 00, | | | |2818 10 90 00, 2827, 2835, | | | |3204 90 00 00, | | | |3207 40 30 00, 3208, 3209, | | | |3211 00 00, 3214 10 10 10, | | | |3603 00, 3604 90 00 00, | | | |3703 10 00 00, | | | |3703 90 10 00, | | | |3824 10 00 90, | | | |3824 90 35 00, | | | |3824 90 40 00, | | | |3824 90 50 00 (1), | | | |3824 90 65 00, 3901, 3909, | | | |3911, 3917, 3919, 3920, | | | |3921, 4002, 4005, | | | |4006 90 00 00 (1), | | | |4006 90 00 90, 4008, 4009, | | | |4011 30 10 00, 4016, | | | |4017 00, 7003, 7007, 7019, | | | |7202, 7205 10 00 00, | | | |7205 29 00 00, 7207, 7208, | | | |7209, 7211, 7212, 7213, | | | |7214, 7215, 7217, 7218, | | | |7219, 7220, 7221 00 10 00, | | | |7223 (1), 7224 90 18 00, | | | |7225, 7226, 7227, 7228, | | | |7229, 7304, 7311 00 10 00, | | | |7312, 7315, 7318, 7326, | | | |7407, 7409, 7411, 7413 00, | | | |7419, 7502, 7504 00 00 00, | | | |7505, 7506, 7507, 7508, | | | |7601, 7603, 7604, 7605, | | | |7606, 7607 11 90 00, | | | |7607 19 99 00, | | | |7607 20 91 00, 7608, | | | |7609 00 00 00, 7616, 8101, | | | |8102, 8104, 8105, 8108, | | | |8111 00 90 00, 8112, 8307, | | | |8409 10 10 00, | | | |8411 11 10 00, | | | |8411 12 11 00, | | | |8411 12 13 00, | | | |8411 12 19 00, | | | |8411 12 90 00, | | | |8411 21 10 00, | | | |8411 22 11 00, | | | |8411 22 19 00, | | | |8411 81 10 00, | | | |8411 82 10 00, | | | |8411 91 10 10, | | | |8411 91 10 90, | | | |8411 91 90 00, | | | |8411 99 10 00, | | | |8412 10 10 00, | | | |8412 21 10 00, | | | |8412 29 10 00, | | | |8412 31 10 00, | | | |8412 39 10 00, | | | |8412 80 91 00, | | | |8412 90 10 00, | | | |8413 19 10 00, | | | |8413 20 10 00, | | | |8413 30 10 00, | | | |8413 50 10 00, | | | |8413 60 10 00, | | | |8413 70 10 00, | | | |8413 81 10 00, | | | |8413 91 10 00, | | | |8414 10 10 00, | | | |8414 20 10 00, | | | |8414 30 10 00, | | | |8414 51 10 00, | | | |8414 59 10 00, | | | |8414 80 10 00, | | | |8414 90 10 00, | | | |8415 81 10 00, | | | |8415 82 10 00, | | | |8415 83 10 00, | | | |8415 90 10 00, | | | |8419 50 10 00, | | | |8419 81 10 00, | | | |8419 90 10 00, | | | |8421 19 10 00, | | | |8421 21 10 00, | | | |8421 23 10 00, | | | |8421 29 10 00, | | | |8421 31 10 00, | | | |8421 39 10 00, 8424, | | | |8425 11 10 00, | | | |8425 19 10 00, | | | |8425 31 10 00, | | | |8425 39 10 00, | | | |8425 42 10 00, | | | |8425 49 10 00, 8456, 8457, | | | |8458, 8459, 8460, 8461, | | | |8462, 8463, 8466, | | | |8471 10 10 00, | | | |8471 41 10 00, | | | |8471 49 10 00, | | | |8471 60 10 00, | | | |8471 70 10 00, 8473 30, | | | |8479 89 10 00, 8481, 8482, | | | |8483, 8501 20 10 00, | | | |8501 31 10 00, | | | |8501 32 10 00, | | | |8501 33 10 00, | | | |8501 34 10 00, | | | |8501 40 10 00, | | | |8501 51 10 00, | | | |8501 52 10 00, | | | |8501 53 10 00, | | | |8501 61 10 00, | | | |8501 62 10 00, | | | |8501 63 10 00, | | | |8502 11 10 00, | | | |8502 12 10 00, | | | |8502 13 10 00, | | | |8502 20 10 00, | | | |8502 39 10 00, | | | |8502 40 10 00, | | | |8504 10 10 00, | | | |8504 31 10 00, | | | |8504 32 10 00, | | | |8504 33 10 00, | | | |8504 40 10 00, | | | |8504 50 10 00, 8505, 8506, | | | |8507 10 10 00, | | | |8507 20 10 00, | | | |8507 30 10 00, | | | |8507 40 10 00, | | | |8507 80 10 00, | | | |8507 90 10 00, | | | |8511 10 10 00, | | | |8511 20 10 00, | | | |8511 30 10 00, | | | |8511 40 10 00, | | | |8511 50 10 00, | | | |8511 80 10 00, 8515, | | | |8525 10 10 00, | | | |8525 20 10 00, | | | |8526 10 10 00, | | | |8526 91 11 00, | | | |8526 91 19 00, | | | |8526 91 90 00, | | | |8526 92 10 00, | | | |8528 21 90 00, | | | |8529 10 10 00, | | | |8529 90 10 00, | | | |8531 10 10 00, | | | |8531 20 10 00, | | | |8531 80 10 00, 8532, 8533, | | | |8535, 8536, 8537, | | | |8538 10 00 00, | | | |8538 90 99 00, 8541, 8542, | | | |8543, 8544, 8545, 8546, | | | |9014 10 10 00, | | | |9014 20 13 00, | | | |9014 20 18 00, | | | |9014 20 90 00, | | | |9014 90 90 00, 9017 20, | | | |9017 30, 9017 80, 9020 00, | | | |9023 (1), 9024, | | | |9025 11 10 00, | | | |9025 19 10 00, | | | |9025 80 15 00, | | | |9025 90 10 00, | | | |9026 10 10 00, | | | |9026 20 10 00, | | | |9026 80 10 00, | | | |9026 90 10 00, 9027, | | | |9029 10 10 00, | | | |9029 20 10 00, | | | |9030 10 10 00, | | | |9030 20 10 00, | | | |9030 31 10 00, | | | |9030 39 10 00, | | | |9030 40 10 00, | | | |9030 83 10 00, | | | |9030 89 10 00, | | | |9030 90 10 00, | | | |9031 80 10 00, | | | |9031 90 10 00, | | | |9032 10 10 00, | | | |9032 20 10 00, | | | |9032 81 10 00, | | | |9032 89 10 00, 90331). | | | |Примітки: | | | |(1) товарні коди | | | |3824 90 50 00, | | | |4006 90 00 00, 7223, 9023 | | | |та 9033 діюча УКТЗЕД | | | |( 2371а-14, 2371б-14, | | | | 2371в-14, 2371г-14 ) не | | | |містить. | |------+-----------------------------+---------------------------| | 138 |Закон України "Про Єдиний |Предмети (крім тих, що | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |підпадають під визначення | | |стаття 19, пункт "щ-2" |підакцизних товарів), які | | | |до 1 вересня 2012 року | | | |ввозяться на митну | | | |територію України у митному| | | |режимі імпорту УЄФА, | | | |призначеними УЄФА особами | | | |або учасниками чемпіонату | | | |(крім збірної України) | | | |відповідно до статті 11 | | | |Закону України "Про | | | |організацію та проведення | | | |фінальної частини | | | |чемпіонату Європи 2012 року| | | |з футболу в Україні" | | | |( 962-16 ). | | | |Обсяги та порядок ввезення | | | |таких предметів | | | |встановлюються у спосіб, | | | |визначений Кабінетом | | | |Міністрів України. | | | |Перелік таких предметів за | | | |кодами УКТЗЕД ( 2371а-14, | | | | 2371б-14, 2371в-14, | | | | 2371г-14 ) визначається | | | |окремим законом. | |------+-----------------------------+---------------------------| | 142 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, що| | |митний тариф" ( 2097-12 ), |тимчасово ввозяться на | | |стаття 23 |митну територію України і | | | |призначені до зворотного | | | |вивезення за її межі у | | | |встановлені строки у | | | |незмінному стані або | | | |відремонтованому вигляді, а| | | |також товари та інші | | | |предмети, що тимчасово | | | |вивозяться за межі митної | | | |території України та | | | |призначені до зворотного | | | |ввезення на цю територію у | | | |встановлені строки у | | | |незмінному стані | |------+-----------------------------+---------------------------| | 147 |Закон України "Про Єдиний |До 1 вересня 2012 року | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |товари (крім підакцизних), | | |стаття 19, пункт "щ-3" |які не виробляються в | | | |Україні або виробляються, | | | |але не відповідають | | | |технічним характеристикам | | | |світового рівня та вимогам | | | |міжнародних організацій | | | |цивільної авіації, що | | | |ввозяться на митну | | | |територію України під | | | |митним режимом імпорту з | | | |метою їх використання для | | | |будівництва та оснащення | | | |аеропортів, які є об'єктами| | | |фінальної частини | | | |чемпіонату Європи 2012 року| | | |з футболу, за такими кодами| | | |Української класифікації | | | |товарів | | | |зовнішньоекономічної | | | |діяльності ( 2371в-14, | | | | 2371г-14 ) (УКТ ЗЕД): 7326| | | |90 98 90, 8405 10 00 00, | | | |8414 40 90 00, 8428 33 00 | | | |00, 8428 90 95 00, 8429 19 | | | |00 00, 8429 20 00 00, 8429 | | | |51 99 00, 8430 20 00 00, | | | |8504 40 90 00, 8530 80 00 | | | |00, 8704 22 91 00, 8704 23 | | | |91 00, 8705 30 00 90, 8705 | | | |90 90 90, 8709 19 90 00, | | | |8716 80 00 00, 9015 80 11 | | | |00, 9024 80 99 00, 9405 40 | | | |10 00, 9405 99 00 90 | |------+-----------------------------+---------------------------| | 152 |Митний кодекс України |Товари (крім товарів для | | |( 4495-17 ), стаття 287, п.2 |реалізації або використання| | | |з метою, безпосередньо не | | | |пов'язаною з провадженням | | | |підприємницької | | | |діяльності), що ввозяться | | | |на митну територію України | | | |на строк не менше трьох | | | |років іноземними | | | |інвесторами відповідно до | | | |Закону України "Про режим | | | |іноземного інвестування" | | | |( 93/96-ВР ) з метою | | | |інвестування на підставі | | | |зареєстрованих договорів | | | |(контрактів) або як внесок | | | |іноземного інвестора до | | | |статутного капіталу | | | |підприємства з іноземними | | | |інвестиціями | |------+-----------------------------+---------------------------| | 153 |Митний кодекс України |Матеріали, вузли, агрегати | | |( 4495-17 ), |та/або комплектуючі вироби,| | |Прикінцеві та Перехідні |що ввозяться на митну | | |положення, пункт 4, п.п.8 |територію України | | | |підприємствами вітчизняного| | | |машинобудування для | | | |агропромислового комплексу,| | | |у разі якщо такі товари не | | | |виробляються в Україні | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 2. Інші види пільг | |----------------------------------------------------------------| | 097 |Закон України "Про Єдиний |Товари, що ввозяться в | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |Україну з метою ремонту | | |стаття 23 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 098 |Конвенція про тимчасове |Товари, щодо яких надається| | |ввезення ( 995_472 ) від |дозвіл на тимчасове | | |26.06.90, стаття 2, пункт 2 |ввезення з умовним повним | | |Закон України "Про Єдиний |звільненням від | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |оподаткування | | |стаття 23 |(на умовах, визначених | | |Митний кодекс України |Конвенцією про тимчасове | | |( 92-15 ), стаття 206 |ввезення ( 995_472 ) від | | | |26.06.90, Митним кодексом | | | |України) ( 92-15 ) | |------+-----------------------------+---------------------------| | 099 | |Інші товари, щодо яких | | | |законодавством | | | |установлюються пільги в | | | |обкладенні ввізним митом | |------+-----------------------------+---------------------------| | 122 |Митна конвенція про |Бланки книжок МДП | | |міжнародне перевезення | | | |вантажів із застосуванням | | | |книжки МДП ( 995_012 ) | | | |(Конвенції МДП 1975 року), | | | |стаття 7 | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 3. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | |увізним митом товарів і транспортних засобів, увезених на митну | | територію України громадянами | |----------------------------------------------------------------| | 300 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби, що | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |ввозяться (пересилаються) | | |порядок ввезення |громадянами і входять до | | |(пересилання) в Україну, |складу спадщини за законом,| | |митного оформлення й |відкритої за межами | | |оподаткування особистих |України на користь | | |речей, товарів та |резидента | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття 8,| | | |пункт 7 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 301 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби в разі | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |переселення громадян на | | |порядок ввезення |постійне місце проживання в| | |(пересилання) в Україну, |Україну | | |митного оформлення й | | | |оподаткування особистих | | | |речей, товарів та | | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", пункт 12 | | | |та частина 2 статті 8 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 302 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби, що | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |ввозяться (пересилаються) | | |порядок ввезення |працівниками дипломатичної | | |(пересилання) в Україну, |служби, які перебували за | | |митного оформлення й |кордоном у довготермінових | | |оподаткування особистих |відрядженнях або проходили | | |речей, товарів та |дипломатичну службу строком| | |транспортних засобів, що |не менше одного року та | | |ввозяться (пересилаються) |повертаються в Україну | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття 8,| | | |пункт 13 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 303 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в | | |дипломатичні зносини |Україну для особистого | | |( 995_048 ) від 18.04.61, |користування членами | | |стаття 36 |дипломатичних | | |Віденська конвенція про |представництв, консульських| | |консульські зносини |установ іноземних держав на| | |( 995_047 ) від 24.04.63, |території України | | |стаття 50 | | | |Закон України "Про Єдиний | | | |митний тариф" ( 2097-12 ), | | | |стаття 19, пункт "е" | | | |Закон України від 13.09.01 | | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про | | | |порядок ввезення | | | |(пересилання) в Україну, | | | |митного оформлення й | | | |оподаткування особистих | | | |речей, товарів та | | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття 8,| | | |пункт 6 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 304 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в | | |України |Україну для особистого | | |Закон України "Про Єдиний |користування членами | | |митний тариф" ( 2097-12 ), |представництв міжнародних | | |стаття 19, пункт "е" |організацій, які | | |Закон України від 13.09.01 |користуються на території | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |України митними пільгами | | |порядок ввезення |відповідно до міжнародних | | |(пересилання) в Україну, |угод України | | |митного оформлення й | | | |оподаткування особистих | | | |речей, товарів та | | | |транспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", стаття 8,| | | |пункт 6 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 305 |Митний кодекс України |Предмети, що ввозяться | | |( 92-15 ), стаття 252 |(пересилаються) у разі | | |Закон України від 13.09.2001 |переселення громадян на | | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |постійне місце проживання в| | |порядок ввезення |Україну | | |(пересилання) в Україну, | | | |митного оформлення й | | | |оподаткування особистих | | | |речей, товарів та | | | |траспортних засобів, що | | | |ввозяться (пересилаються) | | | |громадянами на митну | | | |територію України", пункт 12 | | | |та частина 2 статті 8 | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 4. Тарифні пільги (тарифні преференції) | |----------------------------------------------------------------| | 400 |Угода про створення зони |Товари, що ввозяться в | | |вільної торгівлі ( 997_051 ) |Україну згідно з | | |від 15.04.94; |міжурядовими угодами | | |двосторонні міжурядові угоди |України з країнами СНД | | |України з країними СНД про |(крім Республіки Грузія) | | |вільну торгівлю | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 401 |Угода про створення зони |Товари, що ввозяться в | | |вільної торгівлі ( 997_051 ) |Україну згідно з | | |від 15.04.94; |міжурядовими угодами | | |Угода між Урядом України та |України з Республікою | | |Урядом Республіки Грузія про |Грузія | | |вільну торгівлю ( 268_600 ) | | | |від 09.01.95 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 402 |Угода про вільну торгівлю між|Товари, що ввозяться в | | |Республікою Македонія |Україну згідно з | | |та Україною ( 807_200 ) |міжурядовою угодою України | | |від 18.01.2001 |з Республікою Македонія | |------+-----------------------------+---------------------------| | 403 |Угода про вільну торгівлю між|Товари, що ввозяться в | | |Україною та державами ЄАВТ |Україну згідно з | | |( 998_456 ) від 24.06.2010 |міжурядовою угодою України | | |Угода про сільське |з державами ЄАВТ | | |господарство між Україною та | | | |Королівством Норвегія | | | |( 578_022 ) від 24.06.2010, | | | |Угода про сільське | | | |господарство між Україною та | | | |Ісландією ( 352_003 ) | | | |від 24.06.2010, | | | |Угода про сільське | | | |господарство між Україною та | | | |Швейцарською Конфедерацією | | | |( 756_036 ) від 24.06.2010 | | |------+-----------------------------+---------------------------| | 404 |Угода про створення зони |Товари, що ввозяться в | | |вільної торгівлі між |Україну згідно з | | |державами - учасницями ГУУАМ |міжурядовими угодами | | |( 998_142 ) від 20.07.2002 |України з державами - | | | |учасницями ГУУАМ | |------+-----------------------------+---------------------------| | 104 |Угода між Україною та |Товари, що ввозяться | | |Європейським Співтовариством |(пересилаються) в Україну | | |про наукове і технологічне |відповідно до Угоди між | | |співробітництво ( 994_194 ) |Україною та Європейським | | |від 04.07.2002, стаття 7 |Співтовариством про | | | |наукове і технологічне | | | |співробітництво ( 994_194 )| |------+-----------------------------+---------------------------| | 154 |Митний кодекс України |Устаткування, обладнання | | |( 4495-17 ), Прикінцеві та |та комплектуючі, що не | | |перехідні положення, пункт 4,|виробляються в Україні і | | |пп. 6 |ввозяться на митну | | | |територію України | | | |вітчизняними | | | |підприємствами | | | |суднобудівної | | | |промисловості для | | | |використання у | | | |господарській діяльності | ------------------------------------------------------------------
{ Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом із
змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної служби N 730
( v0730342-11 ) від 09.08.2011, N 864 ( v0864342-11 ) від
14.10.2011, N 301 ( v0301342-12 ) від 31.05.2012, N 329
( v0329342-12 ) від 20.06.2012 }
Директор Департаменту
адміністрування митних платежів В.В.Зварич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
способів розрахунку

------------------------------------------------------------------ | Код | Назва способу розрахунку | |способу| | | розра-| | | хунку | | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |-------+--------------------------------------------------------| | 01 |Безготівковий розрахунок через банківські установи | |-------+--------------------------------------------------------| | 02 |Унесення готівки до каси митниці | |-------+--------------------------------------------------------| | 03 |Подання векселя при здійсненні операцій з давальницькою | | |сировиною | |-------+--------------------------------------------------------| | 04 |Нарахування податків при наданні гарантії у вигляді | | |грошової застави відповідно до режиму тимчасового | | |ввезення (вивезення) | |-------+--------------------------------------------------------| | 05 |Унесення готівки до уповноваженої установи банку | | |(приписної каси уповноваженої установи банку) | |-------+--------------------------------------------------------| | 06 |Умовне нарахування платежу | |-------+--------------------------------------------------------| | 07 |Умовне нарахування платежу при транзиті | |-------+--------------------------------------------------------| | 10 |Подання векселя при митному оформленні: | | |легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД) | | |( 2371а-14 ) та важких дистилятів (код 2710 19 31 30 | | |згідно з УКТ ЗЕД), що ввозяться в Україну в якості | | |сировини для виробництва етилену; | | |з 01.01.2012 нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11| | |15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710| | |19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД), що ввозяться | | |в Україну в якості сировини для виробництва у хімічній | | |промисловості | |-------+--------------------------------------------------------| | 11 |Подання векселя при митному оформленні майна, увезеного | | |як внесок до статутного фонду підприємства з іноземними | | |інвестиціями | |-------+--------------------------------------------------------| | 12 |Подання векселя при митному оформленні майна, увезеного | | |на підставі договору (контракту) з іноземним інвестором | | |про спільну інвестиційну діяльність | |-------+--------------------------------------------------------| | 13 |(Код 13 зазначається в разі звільнення від унесення | | |платежів на підставі судових рішень) | |-------+--------------------------------------------------------| | 14 |Подання векселя при митному оформленні товарів, що | | |ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації | |-------+--------------------------------------------------------| | 15 |Сплата на бюджетні рахунки Державного казначейства | | |України | |-------+--------------------------------------------------------| | 16 |(Код 16 зазначається при митному оформленні товару, на | | |який установлено нульові ставки увізного мита, | | |акцизного збору) | |-------+--------------------------------------------------------| | 18 |Нарахування податків, сплачених при митному оформленні | | |товарів відповідно до режиму тимчасового ввезення | |-------+--------------------------------------------------------| | 19 |Нарахування податків при поданні на товари періодичної | | |митної декларації | |-------+--------------------------------------------------------| | 21 |Подання векселя відповідно до постанови Кабінету | | |Міністрів України від 17.11.2004 N 1524 ( 1524-2004-п ) | | |"Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів| | |при ввезенні (пересиланні) на митну територію України | | |товарів з метою ремонту" | |-------+--------------------------------------------------------| | 22 |Подання векселя відповідно до постанови Кабінету | | |Міністрів України від 30.11.2005 N 1119 ( 1119-2005-п ) | | |"Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у | | |спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів| | |за їх межі" | |-------+--------------------------------------------------------| | 23 |(Код 23 зазначається при митному оформленні майна, | | |увезеного як внесок до статутного фонду підприємства з | | |іноземними інвестиціями, на яке встановлено нульові | | |ставки увізного мита) | |-------+--------------------------------------------------------| | 24 |(Код 24 зазначається при митному оформленні майна, | | |увезеного на підставі договору (контракту) з іноземним | | |інвестором про спільну інвестиційну діяльність, на яке | | |встановлено нульові ставки ввізного мита) | |-------+--------------------------------------------------------| { Рядок за кодом 25 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 363 ( v0363342-11 ) від 05.05.2011 }
|-------+--------------------------------------------------------|
| 28 |Нарахування податків при ввезенні товарів у митному | | |режимі тимчасового ввезення з частковим умовним | | |звільненням від оподаткування | |----------------------------------------------------------------| | 91 |Відстрочення грошових зобов'язань | |-------+--------------------------------------------------------| | 92 |Розстрочення грошових зобов'язань | |-------+--------------------------------------------------------| | 93 |Цільова субсидія на суму ввізного мита, що нараховується| | |згідно з митним законодавством України при ввезенні в | | |Україну для реалізації проектів технологічних парків | | |нових устаткування, обладнання та комплектуючих, а також| | |матеріалів, які не виробляються в Україні | |----------------------------------------------------------------| | Способи розрахунку, | | що застосовуються при заповненні попередньої вантажної митної | | декларації | |----------------------------------------------------------------| | 30 |Гарантія не потрібна | |-------+--------------------------------------------------------| | 31 |Надання гарантійного листа | |-------+--------------------------------------------------------| | 32 |Унесення грошової застави | |-------+--------------------------------------------------------| | 33 |Перевезення митним перевізником | |-------+--------------------------------------------------------| | 34 |Охорона й супроводження товарів силами митних органів | |-------+--------------------------------------------------------| | 35 |Надання гарантії на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) | |-------+--------------------------------------------------------| | 36 |Надання гарантії незалежного фінансового посередника | |-------+--------------------------------------------------------| | 37 |Гарантія не потрібна в зв'язку з сплатою коштів на | | |бюджетні рахунки Державного казначейства України | |----------------------------------------------------------------| | Способи розрахунку, | | що застосовуються при заповненні ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) | | після попереднього використання тимчасової чи неповної | | декларації | |----------------------------------------------------------------| | 40 |Нарахування податків і зборів, що сплачуються у грошовій| | |формі при митному оформленні товарів із застосуванням | | |тимчасової чи неповної декларації | |-------+--------------------------------------------------------| | 42 |(код 42 зазначається при оформленні вантажної митної | | |декларації, заповненої у звичайному порядку, яка | | |подається після тимчасової чи неповної декларації при | | |нарахуванні сум податків та зборів, що були надмірно | | |сплачені за тимчасовою чи неповною декларацією у зв'язку| | |зі зміною основи нарахування, ставки мита, наявністю | | |пільг по сплаті податку, або з урахуванням інших | | |законодавчих підстав) | |-------+--------------------------------------------------------| | 46 |(код 46 зазначається при оформленні вантажної митної | | |декларації, заповненої у звичайному порядку, яка | | |подається після тимчасової чи неповної декларації при | | |нарахуванні сум податків та зборів, надмірність сплати | | |яких за тимчасовою чи неповною декларацією встановлена | | |рішенням суду) | |-------+--------------------------------------------------------| | 47 |Нарахування податкових зобов'язань з акцизного податку | | |при митному оформленні легких дистилятів (код 2710 11 11| | |00 згідно з УКТ ЗЕД) ( 2371б-14 ) та важких дистилятів | | |(код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) з урахуванням | | |фактично переміщених обсягів | |----------------------------------------------------------------| | Способи розрахунку, | | що використовуються при випуску товарів у вільний обіг під | |гарантійні зобов'язання відповідно до статті 264 Митного кодексу| | України ( 92-15 ) | |----------------------------------------------------------------| | 51 |Нарахування платежу за митною вартістю, визначеною | | |митним органом (у разі надання гарантії уповноваженого | | |банку) | |-------+--------------------------------------------------------| | 52 |Нарахування платежу за митною вартістю, визначеною | | |декларантом (у разі сплати до держбюджету за митною | | |вартістю, визначеною митним органом) | |-------+--------------------------------------------------------| | 53 |Різниця між сумами платежів, нарахованими за митною | | |вартістю, визначеною декларантом, і митною вартістю, | | |визначеною митним органом (у разі сплати до держбюджету | | |за митною вартістю, визначеною митним органом) | |-------+--------------------------------------------------------| | 54 |Різниця між сумами платежів, нарахованими за митною | | |вартістю, визначеною декларантом, і митною вартістю, | | |визначеною митним органом (у разі надання гарантії | | |уповноваженого банку) | |-------+--------------------------------------------------------| | 55 |Різниця між сумами платежів, нарахованими за митною | | |вартістю, визначеною декларантом, і митною вартістю, | | |визначеною митним органом (у разі внесення грошової | | |застави на відповідний рахунок митного органу) | |----------------------------------------------------------------| | Способи розрахунку, | | що застосовуються при поданні податкового векселя | |----------------------------------------------------------------| | 08 |Подання податкового векселя | |-------+--------------------------------------------------------| | 17 |Подання податкового векселя на підставі судових рішень | |-------+--------------------------------------------------------| { Рядок за кодом 86 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 730 ( v0730342-11 ) від 09.08.2011 }
|-------+--------------------------------------------------------|
| 87 |Подання податкового векселя при ввезенні устаткування, | | |обладнання та комплектуючих, що не виробляються в | | |Україні, підприємствами суднобудівної промисловості | |----------------------------------------------------------------| | Способи розрахунку, | | що застосовуються при доплаті податкових зобов'язань після | | закінчення митного оформлення | |----------------------------------------------------------------| | 90 |(код 90 зазначається при внесенні відомостей про доплату| | |ПДВ після закінчення митного оформлення товарів у разі, | | |якщо при митному оформленні цих товарів подавався | | |податковий вексель) | ------------------------------------------------------------------
{ Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби N 363 ( v0363342-11 ) від 05.05.2011, N 730
( v0730342-11 ) від 09.08.2011, N 864 ( v0864342-11 ) від
14.10.2011, N 408 ( v0408342-12 ) від 20.08.2012 }
Директор Департаменту
адміністрування митних платежів В.В.Зварич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
заходів гарантування доставки товарів

------------------------------------------------------------------ |Код | Найменування | |----+-----------------------------------------------------------| |00 |Гарантія не потрібна | |----+-----------------------------------------------------------| |01 |Гарантія фінансової установи | |----+-----------------------------------------------------------| |02 |Грошова застава | |----+-----------------------------------------------------------| |03 |Перевезення митним перевізником | |----+-----------------------------------------------------------| |04 |Охорона й супроводження товарів митними органами | |----+-----------------------------------------------------------| |05 |Гарантія відповідно до Митної конвенції про міжнародне | | |перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП | | |( 995_012 ) від 14.11.75 | |----+-----------------------------------------------------------| |06 |Фінансова гарантія незалежного фінансового посередника | |----+-----------------------------------------------------------| |07 |Гарантія відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення | | |( 995_472 ) із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А. | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління контролю
за переміщенням товарів В.А.Луговець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
видів штрафних санкцій

------------------------------------------------------------------ |Код виду| Випадки порушень, | Підстава | |штрафної| за які застосовуються | | |санкції | штрафні санкції | | |--------+---------------------------+---------------------------| | 1 |У разі коли платник |Пункт 17.2 статті 17 Закону| | |податків до початку його |України від 21.12.2000 | | |перевірки контролюючим |N 2181-III ( 2181-14 ) "Про| | |органом самостійно виявляє |порядок погашення | | |факт заниження податкового |зобов'язань платників | | |зобов'язання минулих |податків перед бюджетами та| | |податкових періодів. |державними цільовими | | | |фондами" | |--------+---------------------------+---------------------------| | 2 |Резервний | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
адміністрування митних платежів В.В.Зварич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
підстав здійснення доплати (повернення)
сум митних платежів

------------------------------------------------------------------ | Код | Підстави здійснення доплати (повернення) сум митних | |підстави| платежів | |--------+-------------------------------------------------------| | 1 |Податкове повідомлення, направлене митним органом | | |платнику податків | |--------+-------------------------------------------------------| | 2 |Судове рішення | |--------+-------------------------------------------------------| | 3 |Висновок митного органу про повернення з Державного або| | |місцевого бюджету помилково та/або надмірно зарахованих| | |до бюджету митних та інших платежів, контроль за | | |справлянням яких покладається на митні органи | |--------+-------------------------------------------------------| | 4 |Інші | ------------------------------------------------------------------
{ Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 363 ( v0363342-11 ) від 05.05.2011 }
Директор Департаменту
адміністрування митних платежів В.В.Зварич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
15.02.2011 N 107

КЛАСИФІКАТОР
документів

------------------------------------------------------------------ |Код | Найменування | |----+-----------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 1 "Митні документи" | |----------------------------------------------------------------| |1100|Некласифікований документ | |----+-----------------------------------------------------------| |1101|Вантажна митна декларація | | |(крім позначених кодами 1103-1121) | |----+-----------------------------------------------------------| |1102|Вантажна митна декларація для багаторазового переміщення | | |товару (транспортного засобу) | |----+-----------------------------------------------------------| |1103|Вантажна митна декларація типу ІМ 31 (ІМ 31 Г) | |----+-----------------------------------------------------------| |1104|Вантажна митна декларація типу ЕК 32 | |----+-----------------------------------------------------------| |1105|Вантажна митна декларація типу ІМ 51 | |----+-----------------------------------------------------------| |1106|Вантажна митна декларація типу ЕК 61 | |----+-----------------------------------------------------------| |1107|Вантажна митна декларація типу ІМ 72 | |----+-----------------------------------------------------------| |1108|Вантажна митна декларація типу ЕК 72 | |----+-----------------------------------------------------------| |1109|Вантажна митна декларація типу ЕК 73 | |----+-----------------------------------------------------------| |1110|Вантажна митна декларація типу ІМ 74 (ІМ 74 ТЕО) | |----+-----------------------------------------------------------| |1111|Вантажна митна декларація типу ЕК 10 КО | |----+-----------------------------------------------------------| |1112|Вантажна митна декларація типу ІМ 40 КО | |----+-----------------------------------------------------------| |1113|Вантажна митна декларація типу ІМ31КО | |----+-----------------------------------------------------------| |1114|Вантажна митна декларація типу ІМ74КО | |----+-----------------------------------------------------------| |1115|Вантажна митна декларація типу ЕК32КО | |----+-----------------------------------------------------------| |1116|Вантажна митна декларація типу ІМ51КО | |----+-----------------------------------------------------------| |1117|Вантажна митна декларація типу ЕК61КО | |----+-----------------------------------------------------------| |1118|Вантажна митна декларація типу ЕК00КО | |----+-----------------------------------------------------------| |1119|Вантажна митна декларація типу ІМ00КО | |----+-----------------------------------------------------------| |1120|Вантажна митна декларація типу ІМ75 (ІМ75Г) | |----+-----------------------------------------------------------| |1121|Вантажна митна декларація типу ІМ76 (ІМ76Г) | |----+-----------------------------------------------------------| |1150|Дозвіл митного органу на ввезення на митну територію | | |України в митному режимі тимчасового ввезення без подання | | |вантажної митної декларації під письмове зобов'язання щодо | | |зворотного вивезення контейнерів, піддонів, упаковок | | |відповідно до положень Додатка B.3 до Конвенції про | | |тимчасове ввезення ( 995_472 ) | |----+-----------------------------------------------------------| |1201|Книжка (карнет) А.Т.А. | |----+-----------------------------------------------------------| |1202|Митна декларація, форма якої затверджена постановою | | |Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 ( 748-97-п ) | |----+-----------------------------------------------------------| |1203|Уніфікована митна квитанція МД-1 ( za066-05 ) | |----+-----------------------------------------------------------| |1300|ВМД, за якою було відмовлено в митному оформленні | |----+-----------------------------------------------------------| |1301|Періодична митна декларація | |----+-----------------------------------------------------------| |1302|Тимчасова декларація | |----+-----------------------------------------------------------| |1303|Неповна декларація | |----+-----------------------------------------------------------| |1304|Загальна вантажна митна декларація | |----+-----------------------------------------------------------| |1305|Анульована вантажна митна декларація | |----+-----------------------------------------------------------| |1306|Митна декларація М 16 | |----+-----------------------------------------------------------| |1307|Заява про здійснення митного контролю та митного оформлення| | |товарів та інших предметів без застосування вантажної | | |митної декларації | |----+-----------------------------------------------------------| |1308|Зареєстрована вантажна митна декларація (для товарів, що | | |переміщуються стаціонарними засобами транспортування) | |----+-----------------------------------------------------------| |1309|Генеральна декларація (для водних та повітряних | | |транспортних засобів) | |----+-----------------------------------------------------------| |1401|Декларація митної вартості за формою ДМВ-1 | |----+-----------------------------------------------------------| |1402|Декларація митної вартості за формою ДМВ-2 | |----+-----------------------------------------------------------| |1403|Декларація митної вартості за формою ДМВ-3 | |----+-----------------------------------------------------------| |1501|Рішення про визначення митної вартості | |----+-----------------------------------------------------------| |1502|Рішення про визначення країни походження | |----+-----------------------------------------------------------| |1503|Рішення про визначення коду товару | |----+-----------------------------------------------------------| |1504|Попереднє рішення щодо класифікації та кодування товару в | | |УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) | |----+-----------------------------------------------------------| |1505|Висновок за результатами дослідження експертного підрозділу| | |Центрального митного управління лабораторних досліджень та | | |експертної роботи | |----+-----------------------------------------------------------| |1506|Рішення митного органу про допущення товарів та/або | | |транспортних засобів до багаторазового переміщення через | | |митний кордон України в режимі тимчасового вивезення | |----+-----------------------------------------------------------| { Код 1600 виключено на підставі Наказу Державної митної служби
N 770 ( v0770342-11 ) від 30.08.2011 }
|----+-----------------------------------------------------------|
|1601|Лист про погодження | |----+-----------------------------------------------------------| |1602|Облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності | |----+-----------------------------------------------------------| |1603|Кваліфікаційне свідоцтво особи, уповноваженої на | | |декларування | |----+-----------------------------------------------------------| |1604|Ліцензія на провадження посередницької діяльності митного | | |брокера (свідоцтво про визнання підприємства декларантом) | |----+-----------------------------------------------------------| |1605|Ліцензія на провадження посередницької діяльності митного | | |перевізника | |----+-----------------------------------------------------------| |1606|Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, що | | |видається митним органом власнику транспортного засобу | | |(уповноваженій особі) для реєстрації цього транспортного | | |засобу в реєстраційних органах | |----+-----------------------------------------------------------| |1607|Свідоцтво про відповідність технічного оснащення та | | |облаштування території спеціальної (вільної) економічної | | |зони | |----+-----------------------------------------------------------| |1608|Договір про застосування вантажної митної декларації в | | |електронному вигляді | |----+-----------------------------------------------------------| |1701|Акт про проведення митного огляду товарів | |----+-----------------------------------------------------------| |1702|Протокол про порушення митних правил | |----+-----------------------------------------------------------| |1703|Картка відмови в прийнятті митної декларації, митному | | |оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через| | |митний кордон України | |----+-----------------------------------------------------------| |1801|Попередня митна декларація (ПД) | |----+-----------------------------------------------------------| |1802|Повідомлення про намір увезення (ПНУ) | |----+-----------------------------------------------------------| |1803|Внутрішній транзитний документ (ВТД) | |----+-----------------------------------------------------------| |1804|Повідомлення про транзитне переміщення (ПТП) | |----+-----------------------------------------------------------| |1805|Повідомлення про транзитне переміщення міжнародного | | |експрес-відправлення | |----+-----------------------------------------------------------| |1806|Повідомлення МДП | |----+-----------------------------------------------------------| |1901|Рішення митного органу про повернення платнику податків сум| | |помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів з | | |бюджету | |----+-----------------------------------------------------------| |1902|Податкове повідомлення | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 2 "Транспортні документи" | |----------------------------------------------------------------| |2000|Некласифікований документ | |----+-----------------------------------------------------------| |2150|Внутрішній транспортний документ | |----+-----------------------------------------------------------| |2701|Універсальний транспортний документ | |----+-----------------------------------------------------------| |2710|Non-negotiable морський транспортний документ (морська | | |накладна) | |----+-----------------------------------------------------------| |2711|Negotiable морський транспортний документ | |----+-----------------------------------------------------------| |2712|Контейнерний коносамент | |----+-----------------------------------------------------------| |2718|Накладна ЦІМ | |----+-----------------------------------------------------------| |2719|Накладна УМВС | |----+-----------------------------------------------------------| |2720|Накладна ЦІМ/УМВС | |----+-----------------------------------------------------------| |2721|Залізнична накладна для внутрішнього сполучення | |----+-----------------------------------------------------------| |2725|Передатна відомість (документ, який засвідчує факт | | |передання товару /вантажу/ однією залізницею іншій і | | |складений за формою, наведеною в додатка 36 до Службової | | |інструкції до УМВС ( 998_226 ) /зі змінами/ /Організація | | |співпраці залізниць, Варшава, 01.07.90/) | |----+-----------------------------------------------------------| |2730|Накладна CMR | |----+-----------------------------------------------------------| |2731|Автомобільна накладна | |----+-----------------------------------------------------------| |2740|Авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) | |----+-----------------------------------------------------------| |2760|Комбінований транспортний документ | |----+-----------------------------------------------------------| |2761|Коносамент (Bill of Lading) | |----+-----------------------------------------------------------| |2780|Інвойс на фрахт | |----+-----------------------------------------------------------| |2785|Вантажний маніфест | |----+-----------------------------------------------------------| |2786|Фрахтовий маніфест | |----+-----------------------------------------------------------| |2788|Контейнер-маніфест | |----+-----------------------------------------------------------| |2800|Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу | |----+-----------------------------------------------------------| |2950|Книжка МДП (Carnet TIR) | |----+-----------------------------------------------------------| |2951|Свідоцтво про допущення до перевезень під митними пломбами | |----+-----------------------------------------------------------| |2952|Посвідчення на відрядження | |----+-----------------------------------------------------------| |2953|Шляховий лист | |----+-----------------------------------------------------------| |2954|Поштова накладна | |----+-----------------------------------------------------------| |2955|Багажна квитанція (ярлик) | |----+-----------------------------------------------------------| |2956|Рейсовий квиток | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 3 "Комерційні документи" | |----------------------------------------------------------------| |3000|Некласифікований документ | |----+-----------------------------------------------------------| |3105|Рахунок-фактура (інвойс) | |----+-----------------------------------------------------------| |3140|Пакувальна інструкція | |----+-----------------------------------------------------------| |3141|Пакувальний лист | |----+-----------------------------------------------------------| |3240|Інструкція з доставки | |----+-----------------------------------------------------------| |3245|Повідомлення про доставку | |----+-----------------------------------------------------------| |3301|Пропозиції/розцінки | |----+-----------------------------------------------------------| |3320|Підтвердження замовлення | |----+-----------------------------------------------------------| |3325|Рахунок-проформа | |----+-----------------------------------------------------------| |3340|Навантажувальна інструкція | |----+-----------------------------------------------------------| |3341|Лист на навантаження | |----+-----------------------------------------------------------| |3382|Повноваження | |----+-----------------------------------------------------------| |3520|Страховий сертифікат | |----+-----------------------------------------------------------| |3530|Страховий поліс | |----+-----------------------------------------------------------| |3610|Інструкція з перевезення | |----+-----------------------------------------------------------| |3621|Повідомлення імпортера про перевезення | |----+-----------------------------------------------------------| |3622|Повідомлення експортера про перевезення | |----+-----------------------------------------------------------| |3623|Інвойс на перевезення | |----+-----------------------------------------------------------| |3630|Навантажувальна записка | |----+-----------------------------------------------------------| |3640|Навантажувальний документ | |----+-----------------------------------------------------------| |3660|Документ, що підтверджує надання знижок | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 4 "Договори" | |----------------------------------------------------------------| |4000|Некласифікований зовнішньоекономічний договір (контракт) | |----+-----------------------------------------------------------| |4100|Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу | | |товарів (крім позначеного кодом 4104), подання якого для | | |митного оформлення не супроводжується поданням пов'язаних з| | |ним посередницьких (зовнішньоекономічних та/або внутрішніх)| | |договорів | |----+-----------------------------------------------------------| |4101|Зовнішньоекономічний договір (контракт) на відшкодувальній | | |основі (крім позначених кодами 4100 або 4104) | |----+-----------------------------------------------------------| |4102|Посередницький зовнішньоекономічний договір (контракт) | |----+-----------------------------------------------------------| |4103|Доповнення до зовнішньоекономічного договору (контракту) | |----+-----------------------------------------------------------| |4104|Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу, | | |стороною якого є виробник товарів, що декларуються, та | | |подання якого для митного оформлення не супроводжується | | |поданням пов'язаних з ним посередницьких | | |(зовнішньоекономічних та/або внутрішніх) договорів | |----+-----------------------------------------------------------| |4200|Некласифікований внутрішній договір (контракт) | |----+-----------------------------------------------------------| |4201|Внутрішній договір (контракт) комісії | |----+-----------------------------------------------------------| |4202|Внутрішній договір (контракт) доручення | |----+-----------------------------------------------------------| |4203|Доповнення до внутрішнього договору (контракту) | |----+-----------------------------------------------------------| |4204|Внутрішній договір (контракт) про зберігання товарів | |----+-----------------------------------------------------------| |4300|Ліцензійний договір на використання об'єкта права | | |інтелектуальної власності | |----+-----------------------------------------------------------| |4301|Договір (контракт) про перевезення | |----+-----------------------------------------------------------| |4302|Договір про охорону та супроводження товарів | |----+-----------------------------------------------------------| |4304|Договір дарування | |----+-----------------------------------------------------------| |4305|Інший документ, що використовується у міжнародній практиці | | |замість договору (контракту) | |----+-----------------------------------------------------------| |4306|Договір суднового постачання | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 5 "Ліцензії, дозволи, сертифікати та інші документи, що | | видаються державними органами України" | |----------------------------------------------------------------| |5000|Некласифікований документ | |----+-----------------------------------------------------------| |5001|Висновок про належність (неналежність) товару до | | |спеціальних технічних засобів (СБУ) | |----+-----------------------------------------------------------| { Код 5002 виключено на підставі Наказу Державної митної служби
N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
|----+-----------------------------------------------------------|
|5010|Дозвіл (висновок) на право здійснення міжнародних передач | | |товарів (Держекспортконтроль України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5011|Інший документ Держекспортконтролю | |----+-----------------------------------------------------------| |5021|Висновок щодо відповідності засобів вимірювальної техніки | | |військового призначення вимогам Закону України "Про | | |метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) | | |(Міноборони України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5022|Дозвіл на ввезення радіоелектронних засобів та | | |випромінювальних пристроїв (Міноборони України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5030|Дозвіл на перевезення спеціально визначених предметів, | | |матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система | | |(МВС України) | |----+-----------------------------------------------------------| { Код 5038 виключено на підставі Наказу Державної митної служби
N 123 ( v0123342-12 ) від 23.02.2012 }
|----+-----------------------------------------------------------|
|5039|Санітарний сертифікат на вантажі з харчовими продуктами, | | |призначеними для експорту (МОЗ України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5040|Міжнародний ветеринарний сертифікат (Мінагрополітики | | |України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5041|Ветеринарні свідоцтва форми N 1, 2 та 3 (для країн СНД) | | |(вивезення товарів) (Мінагрополітики України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5042|Дозвіл на ввезення на територію України тварин, продуктів | | |тваринного походження, репродуктивного матеріалу, | | |біологічних продуктів, патологічного матеріалу, | | |ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, | | |преміксів та кормів (Держкомветмедицини) | |----+-----------------------------------------------------------| |5043|Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин або разовий | | |дозвіл на ввезення насіння й садивного матеріалу не | | |зареєстрованих в Україні сортів рослин (Мінагрополітики | | |України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5044|Документальне підтвердження на вивезення з України насіння | | |й садивного матеріалу сортів рослин, які не є об'єктами | | |інтелектуальної власності або вивозяться з дозволу власника| | |прав на сорт (Мінагрополітики України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5048|Дозвіл на ввезення в Україну трансгенних сортів рослин | | |(Мінагрополітики України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5049|Посвідчення про реєстрацію (документ, що засвідчує | | |реєстрацію біржової угоди (контракту) про експорт або | | |імпорт зерна) (Мінагрополітики України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5050|Форма реєстрації уловів патагонського та антарктичного | | |іклачів/Форма реекспорту видів іклачів (Держкомрибгосп | | |України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5051|Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і | | |флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та | | |інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами | | |регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами | | |дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою | | |зникнення ( 995_129 ) (Держкомрибгосп України) (для | | |осетрових видів риб і виробленої з них продукції) | |----+-----------------------------------------------------------| |5053|Ветеринарні свідоцтва форм N 1, 2 ( za519-09 ) (ввезення | | |товарів) (Мінагрополітики України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5060|Реєстраційне посвідчення на лікарський засіб (МОЗ України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5061|Лист-повідомлення щодо можливості ввезення на митну | | |територію України незареєстрованих лікарських засобів, | | |стандартних зразків, реагентів (МОЗ України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5062|Свідоцтво про державну реєстрацію виробу медичного | | |призначення (МОЗ України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5063|Підтвердження про державну реєстрацію виробів медичного | | |призначення (МОЗ України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5064|Повідомлення щодо можливості ввезення на митну територію | | |України незареєстрованих медичних виробів (Державна | | |інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України)| |----+-----------------------------------------------------------| |5066|Дозвіл на право ввезення на територію України, вивезення з | | |території України або транзиту через територію України | | |наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів | | |(Комітет з контролю за наркотиками) | |----+-----------------------------------------------------------| |5080|Спеціальний дозвіл Кабінету Міністрів України на реалізацію| | |за межами України компонентів донорської крові і | | |препаратів, виготовлених з донорської крові та її | | |компонентів (Кабінет Міністрів України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5090|Довідка про проведення декларування валютних цінностей, | | |доходів та майна, що належать резиденту України і | | |знаходяться за її межами (про відсутність за межами України| | |валютних цінностей та майна) (ДПА України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5100|Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) | | |культурних цінностей з території України (Мінкультури | | |України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5109|Рішення органу із сертифікації | |----+-----------------------------------------------------------| |5110|Висновок щодо відповідності засобів вимірювальної техніки | | |вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну | | |діяльність" ( 113/98-ВР ) (територіальний орган | | |Держстандарту) | |----+-----------------------------------------------------------| |5111|Сертифікат відповідності (Держспоживстандарт або | | |вповноважений орган сертифікації) | |----+-----------------------------------------------------------| |5112|Декларація про відповідність (видана постачальником і | | |зареєстрована органом із сертифікації) | |----+-----------------------------------------------------------| |5114|Свідоцтво про визнання відповідності (Держспоживстандарт | | |України або вповноважений орган сертифікації) | |----+-----------------------------------------------------------| |5115|Свідоцтво про якість продуктів лову та харчової продукції з| | |них українського походження (виробник) | |----+-----------------------------------------------------------| |5116|Атестат виробництва, що видається суб'єктам господарювання,| | |які здійснюють переробку продуктів лову | | |(Держспоживстандарт України /територіальний орган із | | |сертифікації/) | |----+-----------------------------------------------------------| |5120|Витяг з реєстру Міністерства освіти і науки України про | | |визнання СІД-кодів, нанесених на диски (МОН України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5121|Витяг з реєстру Міністерства освіти і науки України про | | |визнання СІД-кодів, нанесених на матриці (МОН України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5122|Дозвіл на ввезення на митну територію України | | |незареєстрованого генетично модифікованого організму для | | |науково-дослідних цілей або державних апробацій | | |(випробувань) (МОН України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5129|Висновок про відсутність озоноруйнівних речовин у | | |товарах, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню | | |(Мінприроди України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5130|Погодження на ввезення металобрухту (Мінприроди України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5131|Повідомлення про транскордонне перевезення відходів | | |(Мінприроди України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5132|Висновок, що відходи Зеленого переліку не підпадають під | | |дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонним | | |перевезенням небезпечних відходів та їх | | |утилізацією/видаленням ( 1120-2000-п ) (Мінприроди України)| |----+-----------------------------------------------------------| |5133|Сертифікат екологічного контролю (Мінприроди України) | |----+-----------------------------------------------------------| { Код 5136 виключено на підставі Наказу Державної митної служби
N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
|----+-----------------------------------------------------------|
|5139|Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням | | |генетично модифікованих організмів, призначеної для | | |науково-дослідних цілей (відповідно до компетенції: | | |Мінприроди України, МОН України, МОЗ України, | | |Мінагрополітики) | |----+-----------------------------------------------------------| |5150|Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів | | |(Держатомрегулювання України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5160|Реєстраційне посвідчення на технічний засіб застосування | | |пестицидів і агрохімікатів (УкрНДІПВТ) | |----+-----------------------------------------------------------| |5161|Дозвіл на ввезення незареєстрованого технічного засобу | | |застосування пестицидів і агрохімікатів (УкрНДІПВТ) | |----+-----------------------------------------------------------| |5170|Спеціальний дозвіл НБУ на ввезення уповноваженими банками в| | |Україну валюти України (НБУ) | |----+-----------------------------------------------------------| |5171|Спеціальний дозвіл НБУ на вивезення уповноваженими банками | | |з України валюти України (НБУ) | |----+-----------------------------------------------------------| |5172|Дозвіл на підставі окремого рішення Правління НБУ на | | |ввезення в Україну уповноваженими банками бланків чеків, | | |крім дорожніх чеків міжнародних платіжних систем (НБУ) | |----+-----------------------------------------------------------| |5173|Спеціальний дозвіл на ввезення в Україну банківських | | |металів (НБУ) (для ввезення в Україну юридичною особою - | | |резидентом /крім уповноважених банків/ банківських металів,| | |що виготовлені нерезидентом за договором про перероблення | | |/афінаж/ давальницької сировини) | |----+-----------------------------------------------------------| |5176|Письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними | | |цінностями (на відкриття уповноваженим банком | | |кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах в | | |іноземній валюті та здійснення операцій за ними, при | | |вивезенні за межі України та ввезенні в Україну | | |готівкової іноземної валюти) (НБУ) | |----+-----------------------------------------------------------| |5177|Письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними | | |цінностями (на здійснення операцій уповноваженим банком з | | |банківськими металами на валютному ринку України та/або | | |операцій з банківськими металами на міжнародних ринках, | | |при ввезенні в Україну та вивезенні за межі України | | |банківських металів) (НБУ) | |----+-----------------------------------------------------------| |5178|Письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними | | |цінностями (на ввезення в Україну уповноваженими банками | | |бланків дорожніх чеків міжнародних платіжних систем та | | |вивезення їх з України у разі нереалізації) (НБУ) | |----+-----------------------------------------------------------| |5179|Індивідуальна ліцензія на вивезення за межі України | | |банківських металів фізичною особою (НБУ) | |----+-----------------------------------------------------------| |5180|Сертифікат Кімберлійського процесу (Мінфін України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5181|Дозвіл на вивезення за межі митної території України | | |дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і | | |відходів як давальницької сировини (Мінфін України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5182|Висновок Державного гемологічного центру України за | | |результатами експертизи й оцінки дорогоцінних каменів, | | |дорогоцінних каменів органогенного утворення, | | |напівдорогоцінних і декоративних каменів у сировині та | | |виробах, колекцій мінералів, гірських порід, мінеральних | | |речовин, а також культурних цінностей (Мінфін України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5190|Експертний висновок про відповідність об'єкта нормативним | | |актам з питань енергозбереження (Національне Агентство | | |України з питань забезпечення ефективного використання | | |енергетичних ресурсів) | |----+-----------------------------------------------------------| |5198|Ліцензія на виробництво тютюнових виробів | |----+-----------------------------------------------------------| { Код 5199 виключено на підставі Наказу Державної митної служби
N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
|----+-----------------------------------------------------------|
|5200|Ліцензія на право експорту, імпорту спирту етилового, | | |коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових | | |виробів (Мінекономіки України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5201|Ліцензія на експорт, імпорт товарів (Мінекономіки України) | |----+-----------------------------------------------------------| { Код 5202 виключено на підставі Наказу Державної митної служби
N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
|----+-----------------------------------------------------------|
|5203|Спеціальна ліцензія на імпорт товарів, щодо яких | | |застосовані спеціальні заходи згідно з відповідним рішенням| | |Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (Мінекономіки | | |України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5204|Дозвіл на імпорт в Україну товару, який є об'єктом | | |застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за | | |імпортом в Україну (Мінекономіки України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5205|Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення | | |зовнішньоекономічної операції (Мінекономіки України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5206|Дозвіл на реекспорт товарів (Мінекономіки України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5207|Лист-погодження Міністерства економіки України у випадку | | |відхилення ціни угоди від індикативного рівня на товари, | | |угоди щодо яких не підлягають реєстрації, або експертний | | |висновок Державного інформаційно-аналітичного Центру | | |моніторингу зовнішніх товарних ринків (Мінекономіки | | |України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5208|Інформаційна картка реєстрації зовнішньоекономічного | | |договору (контракту) (Мінекономіки України) | | |(крім позначеної кодом 5212) | |----+-----------------------------------------------------------| { Код 5209 виключено на підставі Наказу Державної митної служби
N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
|----+-----------------------------------------------------------|
{ Код 5210 виключено на підставі Наказу Державної митної служби
N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
|----+-----------------------------------------------------------|
|5211|Ліцензія на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах| | |тарифної квоти (Мінекономіки України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5212|Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту, | | |предметом якого є операції з давальницькою сировиною | | |українського замовника (Мінекономіки України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5220|Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з | | |них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій | | |(Держкомлісгосп України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5230|Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів | | |(випромінювальних пристроїв) (Державне підприємство | | |"Український державний центр радіочастот") | |----+-----------------------------------------------------------| { Код 5231 виключено на підставі Наказу Державної митної служби
N 488 ( v0488342-11 ) від 10.06.2011 }
|----+-----------------------------------------------------------|
|5232|Дозвіл уповноваженого органу влади на знищення або | | |руйнування товарів | |----+-----------------------------------------------------------| |5300|Реєстраційне посвідчення про державну реєстрацію | | |ветеринарних препаратів, кормових добавок, префіксів та | | |готових кормів (Мінагрополітики України) | |----+-----------------------------------------------------------| { Код 5302 виключено на підставі Наказу Державної митної служби
N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
|----+-----------------------------------------------------------|
{ Код 5303 виключено на підставі Наказу Державної митної служби
N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011 }
|----+-----------------------------------------------------------|
|5304|Довідка органу із сертифікації про укладення договору на | | |проведення робіт із сертифікації товару між його власником | | |або одержувачем та органом із сертифікації | |----+-----------------------------------------------------------| |5305|Сертифікат про державну реєстрацію медичного | | |імунобіологічного препарату (МОЗ України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5306|Ліцензія на експорт/імпорт дисків, матриць для лазерних | | |систем зчитування як вид господарської діяльності | | |(Мінекономіки України) | |----+-----------------------------------------------------------| |5307|Ліцензія на право провадження виду господарської діяльності| | |(крім позначених кодами 5200, 5306) | |----+-----------------------------------------------------------| |5308|Лист-роз'яснення уповноваженого органу, що до товарів не | | |застосовуються заходи нетарифного регулювання та інші | | |обмеження (крім позначеного кодом 5109) | |----+-----------------------------------------------------------| |5309|Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки | | |(Держконтрольсільгосппрод) | |----+-----------------------------------------------------------| |5501|Відомості про дотримання вимог законодавства щодо | | |здійснення санітарно-епідеміологічного контролю товару | | |(наявність відбитку штампа територіальних органів Державної| | |санітарно-епідеміологічної служби України | | |"Санітарно-епідеміологічний контроль здійснено" на | | |товаросупровідних (товарно-транспортних) документах") | |----+-----------------------------------------------------------| |5502|Відбиток штампа територіальних органів Державної | | |екологічної інспекції України "Екологічний контроль | | |ввіз/вивіз дозволено", що проставляється на | | |товаросупровідних (товарно-транспортних) документах і | | |засвідчує результат здійснення екологічного контролю товару| |----+-----------------------------------------------------------| |5503|Відбиток штампа державних інспекторів з карантину рослин | | |"Ввезення в Україну дозволено", або "Транзит по Україні | | |дозволено", або "Вивезення з України дозволено", що | | |проставляється на товаросупровідних (товарно-транспортних) | | |документах і засвідчує результат здійснення фітосанітарного| | |контролю товару | |----+-----------------------------------------------------------| |5504|Відбиток штампа територіальних органів Державної | | |екологічної інспекції України "Радіологічний контроль | | |ввіз/вивіз дозволено", що проставляється на | | |товаросупровідних (товарно-транспортних) документах і | | |засвідчує результат здійснення радіологічного контролю | | |товару (для товарів і транспортних засобів, що не | | |підлягають екологічному контролю) | |----+-----------------------------------------------------------| |5510|Відомості про дотримання вимог законодавства щодо оплати | | |послуг за організацію збирання, заготівлі та утилізації | | |використаних тари і пакувальних матеріалів (зазначається | | |тільки при заповненні електронної вантажної митної | | |декларації) | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 6 "Інші дозволи, висновки та сертифікати" | |----------------------------------------------------------------| |6000|Некласифікований документ | |----+-----------------------------------------------------------| |6001|Міжнародний ветеринарний сертифікат країни-експортера | |----+-----------------------------------------------------------| |6002|Фітосанітарний сертифікат країни-експортера | |----+-----------------------------------------------------------| |6003|Міжнародний санітарний сертифікат країни-експортера | |----+-----------------------------------------------------------| |6004|Сертифікат якості, що видається спеціалізованим | | |металургійним переробним підприємством | |----+-----------------------------------------------------------| |6005|Сертифікат якості виробника на лікарський засіб | |----+-----------------------------------------------------------| |6006|Експертний висновок Торгово-промислової палати (або | | |регіональних підрозділів) про вироблення готової продукції | | |з давальницької сировини | |----+-----------------------------------------------------------| |6007|Паспорт якості на партію дизельного палива | |----+-----------------------------------------------------------| |6008|Довідка банку про надходження валютних коштів на рахунок | | |українського продавця давальницької сировини | |----+-----------------------------------------------------------| |6009|Висновок експерта (акт експертизи) | |----+-----------------------------------------------------------| |6010|Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей з держави| | |вивезення | |----+-----------------------------------------------------------| |6011|Доручення власника щодо подальшого переміщення або | | |використання культурних цінностей, підтверджене | | |дипломатичним представництвом або консульською установою | | |країни, громадянином якої є власник культурних цінностей | |----+-----------------------------------------------------------| |6021|Ліцензія на експорт шин в Україну (Міністерство торгівлі | | |Республіки Білорусь) | |----+-----------------------------------------------------------| |6025|Сертифікат продукції власного виробництва | | |(Торгово-промислова палата або її регіональні підрозділи) | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 7 "Сертифікати про походження товарів" | |----------------------------------------------------------------| |7000|Сертифікат про походження товару невизначеної форми | |----+-----------------------------------------------------------| |7001|Сертифікат про походження товару форми A | |----+-----------------------------------------------------------| |7002|Сертифікат про походження товару форми APR | |----+-----------------------------------------------------------| |7003|Сертифікат про походження товару форми EUR 1 (EUR 2) | |----+-----------------------------------------------------------| |7004|Сертифікат про походження товару форми TEXTILE | |----+-----------------------------------------------------------| |7005|Сертифікат про походження товару форми ECSC | |----+-----------------------------------------------------------| |7006|Сертифікат про походження товару форми CT-1 | |----+-----------------------------------------------------------| |7007|Сертифікат про походження товару з України (загальна форма)| |----+-----------------------------------------------------------| |7009|Офіційний лист уповноваженого органу, отриманий на запит | | |митного органу з приводу перевірки достовірності | | |сертифіката про походження товару чи відомостей, що в ньому| | |містяться | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 8 "Документи, що свідчать про надання пільг у сплаті | | митних платежів" | |----------------------------------------------------------------| |8000|Некласифікований документ | |----+-----------------------------------------------------------| |8001|Реквізити протокольного рішення Комісії з питань | | |гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України | |----+-----------------------------------------------------------| |8002|Посвідчення про акредитацію дипломатичної місії в | | |Міністерстві закордонних справ України або копія | | |дипломатичної чи службової картки акредитації в | | |Міністерстві закордонних справ України | |----+-----------------------------------------------------------| |8003|Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до | | |Державного реєстру видавців, виготівників і | | |розповсюджувачів видавничої продукції | |----+-----------------------------------------------------------| |8004|Висновок Міністерства промислової політики України, який | | |містить інформацію про те, що імпортований товар не | | |виробляється в Україні | |----+-----------------------------------------------------------| |8005|Довідка обласної державної адміністрації про те, що | | |сільськогосподарським товаровиробником - юридичною особою | | |експортується продукція власного виробництва | |----+-----------------------------------------------------------| |8006|Свідоцтво про включення культурної цінності до Державного | | |реєстру культурних цінностей, операції з імпорту яких | | |звільняються від обкладення ПДВ | |----+-----------------------------------------------------------| |8007|Довідка податкового органу про визнання підприємства | | |виробником підакцизних товарів | |----+-----------------------------------------------------------| |8008|Довідка про підтвердження суми, що виплачується працівникам| | |дипломатичної служби України у зв'язку з перебуванням у | | |довготерміновому відрядженні або проходженням дипломатичної| | |служби за кордоном | |----+-----------------------------------------------------------| |8009|Документи, що підтверджують перебування у довготерміновому | | |відрядженні або проходження дипломатичної служби за | | |кордоном | |----+-----------------------------------------------------------| |8010|Документи, що підтверджують входження транспортного засобу | | |до складу спадщини | |----+-----------------------------------------------------------| |8011|Посвідка на постійне проживання (підтверджує право іноземця| | |чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні)| |----+-----------------------------------------------------------| |8012|Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з | | |відміткою про дату зняття з постійного консульського обліку| | |або анульованою відміткою про дату поставлення на такий | | |облік | |----+-----------------------------------------------------------| |8013|Інші (крім позначених кодами 8011, 8012, 8014-8016) | | |документи, що відповідно до законодавства підтверджують | | |отримання особою права на постійне проживання в Україні | |----+-----------------------------------------------------------| |8014|Паспортний документ іноземця та особи без громадянства на | | |право виїзду за кордон з відміткою про наявність дозволу на| | |постійне проживання в Україні | |----+-----------------------------------------------------------| |8015|Копія паспортного документа іноземця та особи без | | |громадянства з відомостями, що підтверджують факт | | |переселення на постійне місце проживання в Україну (для | | |осіб, які набули громадянства України за територіальним | | |походженням) | |----+-----------------------------------------------------------| |8016|Паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію | | |місця проживання в Україні | |----+-----------------------------------------------------------| |8017|Племінне свідоцтво (сертифікат) (Мінагрополітики України) | |----------------------------------------------------------------| | Розділ 9 "Інші документи" | |----------------------------------------------------------------| |9000|Інші некласифіковані документи | |----+-----------------------------------------------------------| |9101|Акт про проведення ідентифікаційного огляду товарів та | | |інших предметів | |----+-----------------------------------------------------------| |9102|Акт приймання-передачі електроенергії | |----+-----------------------------------------------------------| |9103|Акт приймання-передачі газу | |----+-----------------------------------------------------------| |9104|Акт приймання-передачі нафти | |----+-----------------------------------------------------------| |9105|Акт про прийняття-передання товарів (предметів) на | | |зберігання під митним контролем, у тому числі на СГД | |----+-----------------------------------------------------------| |9106|Акт про знищення (руйнування) товарів | |----+-----------------------------------------------------------| |9107|Акт про взяття проб і зразків товарів | |----+-----------------------------------------------------------| |9108|Акт-повідомлення, складений представником адміністрації | | |судна, підписаний ним та представником суднового | | |постачальника | |----+-----------------------------------------------------------| |9109|Акт відбракування, складений судновим постачальником | |----+-----------------------------------------------------------| |9201|Платіжне доручення | |----+-----------------------------------------------------------| |9202|Касовий ордер | |----+-----------------------------------------------------------| |9301|Гарантія банку | |----+-----------------------------------------------------------| |9302|Довідка про внесення грошової застави | |----+-----------------------------------------------------------| |9303|Гарантійний документ незалежного фінансового посередника | |----+-----------------------------------------------------------| |9304|Електронний гарантійний документ незалежного фінансового | | |посередника | |----+-----------------------------------------------------------| |9401|Декларація про встановлені виробником або імпортером | | |максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари | |----+-----------------------------------------------------------| |9503|Постанова митного органу або суду у справі про порушення | | |митних правил | |----+-----------------------------------------------------------| |9504|Судове рішення у справі цивільної, господарської або | | |адміністративної юрисдикції | |----+-----------------------------------------------------------| |9601|Заява підприємства про класифікацію комплектного об'єкта | | |згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) | |----+-----------------------------------------------------------| |9602|Заява про митне оформлення товарів у спрощеному порядку | | |відповідно до статті 79 Митного кодексу України ( 92-15 ) | |----+-----------------------------------------------------------| |9603|Заява про намір здійснити доплату сум податкових | | |зобов'язань | |----+-----------------------------------------------------------| |9604|Заява підприємства, подання якої митному органу передує | | |митному оформленню товарів і транспортних засобів | |----+-----------------------------------------------------------| |9605|Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного збору | | |(ДПА України) | |----+-----------------------------------------------------------| |9606|Довідка про взяття на облік договору про спільну | | |інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, не | | |пов'язану із створенням юридичної особи | |----+-----------------------------------------------------------| |9607|Заява представника адміністрації судна про митне оформлення| | |суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів | | |у спрощеному порядку відповідно до Порядку суднового | | |постачання в морських і річкових портах України, відкритих | | |для заходу суден закордонного плавання, затвердженого | | |постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N 846 | | |( 846-2009-п ) | |----+-----------------------------------------------------------| |9608|Гарантійний лист про повернення суднового спорядження, його| | |комплектуючих частин та суднових запасних частин до відходу| | |судна | |----+-----------------------------------------------------------| |9609|Заява підприємства про продовження строку переміщення | | |комплектного об'єкта | |----+-----------------------------------------------------------| |9610|Копія вантажної митної декларації іноземної країни | |----+-----------------------------------------------------------| |9701|Документ, що підтверджує право власності громадянина на | | |транспортний засіб | |----+-----------------------------------------------------------| |9801|Паспортний документ фізичної особи, що дає право на перетин| | |державного кордону України | |----+-----------------------------------------------------------| |9802|Паспортний документ фізичної особи, що містить інформацію | | |про місце постійного або тимчасового проживання на | | |території України | |----+-----------------------------------------------------------| |9803|Паспортний документ фізичної особи, що містить інформацію | | |про місце постійного або тимчасового проживання за межами | | |України | |----+-----------------------------------------------------------| |9901|Інформаційний код результатів митного огляду товарів і | | |транспортних засобів | |----+-----------------------------------------------------------| |9902|Інформаційний код нормативно-правового акта | |----+-----------------------------------------------------------| |9903|Нотаріально посвідчене доручення (довіреність) | |----+-----------------------------------------------------------| |9910|Простий авальований вексель, який видається при поміщенні | | |товарів у митні режими переробки на митній території | | |України (за межами митної території України), зокрема, | | |здійсненні операцій з давальницькою сировиною у | | |зовнішньоекономічних відносинах | |----+-----------------------------------------------------------| |9911|Простий вексель, який видається при поміщенні товарів у | | |митні режими переробки на митній території України (за | | |межами митної території України), зокрема, здійсненні | | |операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних | | |відносинах (для товарів, визначених Переліком окремих | | |товарних позицій, сплата за якими ввізного мита, податків | | |та зборів /крім митних зборів/ підприємствами у разі | | |здійснення операцій з давальницькою сировиною у | | |зовнішньоекономічних відносинах проводиться з видачею | | |відповідному органові державної податкової служби простого | | |векселя, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів | | |України від 21.01.2006 N 26-р /зі змінами/) ( 26-2006-р ) | |----+-----------------------------------------------------------| |9912|Простий вексель, який видається при митному оформленні | | |майна, увезеного як внесок до статутного фонду підприємства| | |з іноземними інвестиціями | |----+-----------------------------------------------------------| |9913|Простий вексель, який видається при митному оформленні | | |майна, увезеного на підставі договору (контракту) з | | |іноземним інвестором про спільну інвестиційну діяльність | |----+-----------------------------------------------------------| |9914|Простий вексель, який видається при митному оформленні | | |товарів, що ввозяться в Україну в межах виробничої | | |кооперації | |----+-----------------------------------------------------------| |9915|Простий вексель, який видається у разі ввезення на митну | | |територію України устаткування, обладнання та | | |комплектуючих, що не виробляються в Україні, вітчизняними | | |підприємствами суднобудівної промисловості | |----+-----------------------------------------------------------| |9916|Простий авальований вексель, який видається при митному | | |оформленні легких дистилятів (код 2710 11 11 00 згідно з | | |УКТ ЗЕД) ( 2371а-14 ) та важких дистилятів (код 2710 19 31 | | |30 згідно з УКТ ЗЕД) | |----+-----------------------------------------------------------| |9917|Простий авальований вексель, який видається при ввезенні в | | |Україну нафтопродуктів в якості сировини для виробництва у | | |хімічній промисловості | |----+-----------------------------------------------------------| |9980|Свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що | | |перевозять небезпечні вантажі | |----+-----------------------------------------------------------| |9981|Свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення | | |небезпечних вантажів | |----+-----------------------------------------------------------| |9982|Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи | |----+-----------------------------------------------------------| |9983|Карантинний дозвіл, що видається Держветфітослужбою | |----+-----------------------------------------------------------| |9984|Державний реєстр пестицидів та агрохімікатів | |----+-----------------------------------------------------------| |9985|Державний реєстр ветеринарних препаратів, кормових | | |добавок, преміксів і готових кормів | |----+-----------------------------------------------------------| |9986|Декларація виробника | |----+-----------------------------------------------------------| |9987|Сертифікат якості хімічної продукції | |----+-----------------------------------------------------------| |9988|Ветеринарне свідоцтво, що видається компетентним органом | | |держав - учасниць СНД | ------------------------------------------------------------------ { Класифікатор документів із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 231 ( v0231342-11 ) від 23.03.2011,
N 308 ( v0308342-11 ) від 13.04.2011, N 488 ( v0488342-11 ) від
10.06.2011, N 770 ( v0770342-11 ) від 30.08.2011, N 1006
( v1006342-11 ) від 30.11.2011, N 123 ( v0123342-12 ) від
23.02.2012 }
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення І.М.Муратов

КЛАСИФІКАТОР
видів надходжень бюджету,
що контролюються митними органами

---------------------------------------------------------------------------- |Код | Вид надходження | Код |Підстава для нарахування податків| |виду| | бюджетної | та зборів | | | |класифікації| | |----+----------------------+------------+---------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------------| | Мито | |--------------------------------------------------------------------------| | Ввізне мито |15010000 |Митний кодекс України, глава 42 | |---------------------------+------------|( 4495-17 ) | |020 |Мито на товари, що |15010100 | | | |ввозяться на територію| | | | |України суб'єктами | | | | |господарювання | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |021 |Мито на нафтопродукти,|15010500 |Митний кодекс України | | |транспортні засоби та | |( 4495-17 ), Закон України | | |шини до них, що | |"Про Митний тариф" ( 2371-14, | | |ввозяться на територію| | 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, | | |України суб'єктами | | 2371г-14 ) | | |господарювання | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |120 |Мито на товари, що |15010200 |Митний кодекс України, розділ XII| | |ввозяться | |( 4495-17 ) | | |(пересилаються) на | | | | |територію України | | | | |фізичними особами | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |121 |Мито на нафтопродукти,|15010500 |Митний кодекс України, розділ XII| | |транспортні засоби та | |( 4495-17 ) | | |шини до них, що | | | | |ввозяться на територію| | | | |України фізичними | | | | |особами | | | |---------------------------+------------+---------------------------------| | Вивізне мито |15020000 |Митний кодекс України, глава 42, | |---------------------------+------------|розділ XII ( 4495-17 ) | |040 |Мито на товари, що |15020100 | | | |вивозяться суб'єктами | | | | |господарювання | | | |----+----------------------+------------| | |140 |Мито на товари, які |15020200 | | | |вивозяться | | | | |(пересилаються) | | | | |фізичними особами | | | |---------------------------+------------+---------------------------------| |Антидемпінгове мито | |Митний кодекс України, глава 42 | | | |( 4495-17 ), Закон України "Про | |---------------------------+------------|захист національного | |023 |Антидемпінгове мито на|15010100 |товаровиробника від демпінгового | | |товари, що ввозяться | |імпорту" ( 330-14 ), рішення | | |на територію України | |Міжвідомчої комісії з міжнародної| | |суб'єктами | |торгівлі щодо застосування | | |господарювання | |заходів регулювання | | | | |зовнішньоекономічної діяльності | |----+----------------------+------------| | |123 |Антидемпінгове мито на|15010200 | | | |товари, що ввозяться | | | | |на територію України | | | | |фізичними особами | | | |---------------------------+------------+---------------------------------| | Спеціальне мито | |Митний кодекс України, глава 42 | |---------------------------+------------|( 4495-17 ), Закон України "Про | |024 |Спеціальне мито на |15010100 |застосування спеціальних заходів | | |товари, що ввозяться | |щодо імпорту в Україну" | | |на територію України | |( 332-14 ), рішення Міжвідомчої | | |суб'єктами | |комісії з міжнародної торгівлі | | |господарювання | |щодо застосування заходів | | | | |регулювання зовнішньоекономічної | | | | |діяльності | |----+----------------------+------------| | |124 |Спеціальне мито на |15010200 | | | |товари, що ввозяться | | | | |на митну територію | | | | |України фізичними | | | | |особами | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Акцизний податок | |--------------------------------------------------------------------------| |Акцизний податок з товарів,|14030000 |Податковий кодекс України | |ввезених на митну теріторію| |( 2755-17 ), розділ VI, | |України суб'єктами | |стаття 215 | |господарювання | | | |---------------------------+------------+---------------------------------| |080 |Спирт |14030100 |Податковий кодекс України | |----+----------------------+------------|( 2755-17 ), розділ VI, | |081 |Лікеро-горілчана |14030200 |стаття 215, підпункт 215.3.1 | | |продукція | | | |----+----------------------+------------| | |082 |Виноробна продукція |14030300 | | |----+----------------------+------------| | |083 |Пиво |14030400 | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |084 |Тютюнові вироби, тютюн|14030700 |Податковий кодекс України | | |та промислові | |( 2755-17 ), розділ VI, стаття | | |замінники тютюну | |215, підпункти 215.3.2, 215.3.3 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |085 |Транспортні засоби |14030800 |Податковий кодекс України | | |(крім мотоциклів і | |( 2755-17 ), розділ VI, стаття | | |велосипедів) | |215, підпункт 215.3.5 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |086 |Мотоцикли (включаючи |14030900 |Податковий кодекс України | | |мопеди) та велосипеди | |( 2755-17 ), розділ VI, стаття | | |з допоміжним мотором, | |215, підпункт 215.3.7 | | |з колясками або без | | | | |них | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |088 |Бензини моторні |14031700 |Податковий кодекс України | |----+----------------------+------------|( 2755-17 ), розділ VI, стаття | |089 |Інші нафтопродукти |14031800 |215, підпункти 215.2.3, 215.3.4 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |090 |Кузови для моторних |14031000 |Податковий кодекс України | | |транспортних засобів | |( 2755-17 ), розділ VI, стаття | | | | |215, підпункт 215.3.6 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |091 |Скраплений газ |14031100 |Податковий кодекс України | | | | |( 2755-17 ), розділ VI, стаття | | | | |215, підпункт 215.3.4 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |027 |Інші підакцизні товари|14031600 | | |---------------------------+------------+---------------------------------| |Акцизний податок з товарів,|14030000 |Податковий кодекс України | |ввезених на митну територію| |( 2755-17 ), розділ VI, стаття | |України фізичними особами | |215 | |---------------------------+------------+---------------------------------| |180 |Спирт |14030100 |Податковий кодекс України | |----+----------------------+------------|( 2755-17 ), розділ VI, | |181 |Лікеро-горілчана |14030200 |стаття 215 | | |продукція | | | |----+----------------------+------------| | |182 |Виноробна продукція |14030300 | | |----+----------------------+------------| | |183 |Пиво |14030400 | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |184 |Тютюнові вироби, тютюн|14030700 |Податковий кодекс України | | |та промислові | |( 2755-17 ), розділ VI, стаття | | |замінники тютюну | |215, підпункти 215.3.2, 215.3.3 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |185 |Транспортні засоби |14030800 |Податковий кодекс України | | |(крім мотоциклів і | |( 2755-17 ), розділ VI, | | |велосипедів) | |стаття 215, підпункт 215.3.5 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |186 |Мотоцикли (включаючи |14030900 |Податковий кодекс України | | |мопеди) та велосипеди | |( 2755-17 ), розділ VI, | | |з допоміжним мотором, | |стаття 215, підпункт 215.3.7 | | |з колясками або без | | | | |них | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |188 |Бензин моторний |14031700 |Податковий кодекс України | |----+----------------------+------------|( 2755-17 ), розділ VI, стаття | |189 |Інші нафтопродукти |14031800 |215, підпункти 215.2.3, 215.3.4 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |190 |Кузови для моторних |14031000 |Податковий кодекс України | | |транспортних засобів | |( 2755-17 ), розділ VI, стаття | | | | |215, підпункт 215.3.6 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |191 |Скраплений газ |14031100 |Податковий кодекс України | | | | |( 2755-17 ), розділ VI, | | | | |стаття 215, підпункт 215.3.4 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |127 |Інші підакцизні товари|14031600 | | |--------------------------------------------------------------------------| | Податок на додану вартість | |--------------------------------------------------------------------------| |028 |Податок на додану |14010300 |Податковий кодекс України | | |вартість з товарів, | |( 2755-17 ), розділ V, стаття 180| | |ввезених на територію | | | | |України суб'єктами | | | | |господарювання | | | |----+----------------------| | | |128 |Податок на додану | | | | |вартість з товарів, | | | | |ввезених на територію | | | | |України фізичними | | | | |особами | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Інші види надходжень | |--------------------------------------------------------------------------| |026 |Плата за супроводження|15010300 |Митний кодекс України ( 4495-17 )| | |та охорону товарів | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |050 |Штрафи за порушення |21081100 |Митний кодекс України ( 4495-17 )| | |митних правил | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |095 |Штраф за порушення |21081100 |Митний кодекс України, глава 68 | | |митних правил, що | |( 4495-17 ) | | |передбачені статтями | | | | |472, 482, 483, 484 | | | | |Митного кодексу | | | | |України ( 4495-17 ) | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |051 |Надходження коштів від|24010100 |Митний кодекс України ( 4495-17 )| | |реалізації | | | | |конфіскованого майна | | | | |за матеріалами митних | | | | |органів | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |052 |Надходження |24010300 |Митний кодекс України ( 4495-17 )| | |конфіскованої | | | | |національної та | | | | |іноземної валюти за | | | | |матеріалами митних | | | | |органів | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |053 |Надходження валюти, |24030000 |Цивільний кодекс України | | |щодо якої минув строк | |( 435-15 ), Митний кодекс України| | |позовної давності | |( 4495-17 ) | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |059 |Надходження коштів від|31010200 |Бюджетний кодекс ( 2456-17 ) | | |реалізації | | | | |безхазяйного майна, | | | | |знахідок, спадкового | | | | |майна (у разі | | | | |відсутності | | | | |спадкоємців за | | | | |заповітом і за | | | | |законом, усунення їх | | | | |від права на | | | | |спадкування, | | | | |неприйняття ними | | | | |спадщини, а також | | | | |відмови від її | | | | |прийняття), а також | | | | |валютних цінностей і | | | | |грошових коштів, | | | | |власники яких невідомі| | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |055 |Кошти від реалізації |31010100 |Бюджетний кодекс ( 2456-17 ) | | |скарбів, які є | | | | |пам'ятками історії та | | | | |культури, майна, | | | | |одержаного державою в | | | | |порядку спадкування чи| | | | |дарування (у тому | | | | |числі того, від якого | | | | |відмовився власник або| | | | |отримувач) | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |060 |Штраф за порушення |21081100 |Податковий кодекс України | | |податкового | |( 2755-17 ), розділ II, | | |законодавства | |стаття 123 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |070 |Єдиний збір, який |22110000 |Закон України "Про єдиний збір, | | |справляється в пунктах| |який справляється у пунктах | | |пропуску через | |пропуску через державний кордон | | |державний кордон | |України" ( 1212-14 ) | | |України | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |071 |Плата за виконання |22200000 |Митний кодекс України | | |митних формальностей | |( 4495-17 ), постанова Кабінету | | |поза місцем | |Міністрів України від 18.01.2003 | | |розташування митних | |N 93 ( 93-2003-п ) "Про | | |органів, що | |справляння плати за митне | | |сплачується суб'єктами| |оформлення товарів і транспортних| | |господарювання | |засобів поза місцем розташування | | | | |митних органів або поза робочим | | | | |часом, установленим для митних | | | | |органів" | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |079 |Надходження сум |24030000 |Цивільний кодекс України | | |кредиторської та | |( 435-15 ), | | |депонентської | |Митний кодекс України ( 4495-17 )| | |заборгованості | | | | |підприємств, | | | | |організацій та | | | | |установ, щодо яких | | | | |минув строк позовної | | | | |давності (у тому числі| | | | |коштів від реалізації | | | | |майна, за яким не | | | | |звернувся власник до | | | | |закінчення строку | | | | |зберігання) | | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |092 |Екологічний податок |19010600 |Податковий кодекс України | | | | |( 2755-17 ), розділ VIII, | | | | |стаття 241, підпункт 241.2.2 | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |093 |Інші надходження |24060300 | | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |094 |Плата за виконання |22200000 |Митний кодекс України | | |митних формальностей | |( 4495-17 ), постанова Кабінету | | |поза робочим часом, | |Міністрів України від 18.01.2003 | | |установленим для | |N 93 ( 93-2003-п ) "Про | | |митних органів, що | |справляння плати за митне | | |сплачується суб'єктами| |оформлення товарів і транспортних| | |господарювання | |засобів поза місцем розташування | | | | |митних органів або поза робочим | | | | |часом, установленим для митних | | | | |органів" | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |171 |Плата за виконання |22200000 |Митний кодекс України | | |митних формальностей | |( 4495-17 ), постанова Кабінету | | |поза місцем | |Міністрів України від 18.01.2003 | | |розташування митних | |N 93 ( 93-2003-п ) "Про | | |органів, установленим | |справляння плати за митне | | |для митних органів, що| |оформлення товарів і транспортних| | |сплачується фізичними | |засобів поза місцем розташування | | |особами | |митних органів або поза робочим | | | | |часом, установленим для митних | | | | |органів" | |----+----------------------+------------+---------------------------------| |194 |Плата за виконання |22200000 |Митний кодекс України | | |митних формальностей | |( 4495-17 ), постанова Кабінету | | |поза робочим часом, | |Міністрів України від 18.01.2003 | | |установленим для | |N 93 ( 93-2003-п ) "Про | | |митних органів, що | |справляння плати за митне | | |сплачується фізичними | |оформлення товарів і транспортних| | |особами | |засобів поза місцем розташування | | | | |митних органів або поза робочим | | | | |часом, установленим для митних | | | | |органів" | ----------------------------------------------------------------------------
{ Наказ доповнено Класифікатором згідно з Наказом Державної митної
служби N 363 ( v0363342-12 ) від 13.07.2012 }

Додаток
до наказу Держмитслужби
15.02.2011 N 107

ПЕРЕЛІК
наказів Держмитслужби, що втратили чинність

1. Наказ Держмитслужби від 22.03.2007 N 239 ( v0239342-07 ).
2. Наказ Держмитслужби від 19.12.2007 N 1086 ( v1086342-07 ).
3. Наказ Держмитслужби від 17.01.2008 N 24 ( va024342-08 ).
4. Наказ Держмитслужби від 26.01.2008 N 48 ( v0048342-08 ).
5. Наказ Держмитслужби від 22.02.2008 N 165 ( v0165342-08 ).
6. Наказ Держмитслужби від 09.04.2008 N 346 ( v0346342-08 ).
7. Наказ Держмитслужби від 22.05.2008 N 534 ( v0534342-08 ).
8. Наказ Держмитслужби від 23.06.2008 N 680 ( v0680342-08 ).
9. Наказ Держмитслужби від 08.07.2008 N 736 ( v0736342-08 ).
10. Наказ Держмитслужби від 15.07.2008 N 768 ( v0768342-08 ).
11. Наказ Держмитслужби від 01.08.2008 N 844 ( v0844342-08 ).
12. Наказ Держмитслужби від 14.08.2008 N 888 ( v0888342-08 ).
13. Наказ Держмитслужби від 04.09.2008 N 971 ( v0971342-08 ).
14. Наказ Держмитслужби від 09.09.2008 N 980 ( v0980342-08 ).
15. Наказ Держмитслужби від 12.09.2008 N 999 ( v0999342-08 ).
16. Наказ Держмитслужби від 23.09.2008 N 1037
( v1037342-08 ).
17. Наказ Держмитслужби від 11.12.2008 N 1384
( v1384342-08 ).
18. Наказ Держмитслужби від 13.01.2009 N 14 ( v0014342-09 ).
19. Наказ Держмитслужби від 25.02.2009 N 148 ( v0148342-09 ).
20. Наказ Держмитслужби від 27.02.2009 N 159 ( v0159342-09 ).
21. Наказ Держмитслужби від 17.04.2009 N 359 ( v0359342-09 ).
22. Наказ Держмитслужби від 19.06.2009 N 589 ( v0589342-09 ).
23. Наказ Держмитслужби від 06.07.2009 N 631 ( v0631342-09 ).
24. Наказ Держмитслужби від 07.08.2009 N 729 ( v0729342-09 ).
25. Наказ Держмитслужби від 31.08.2009 N 806 ( v0806342-09 ).
26. Наказ Держмитслужби від 03.09.2009 N 819 ( v0819342-09 ).
27. Наказ Держмитслужби від 24.09.2009 N 889 ( v0889342-09 ).
28. Наказ Держмитслужби від 22.10.2009 N 994 ( v0994342-09 ).
29. Наказ Держмитслужби від 13.01.2010 N 10 ( v0010342-10 ).
30. Наказ Держмитслужби від 26.02.2010 N 168 ( v0168342-10 ).
31. Наказ Держмитслужби від 01.06.2010 N 561 ( v0561342-10 ).
32. Наказ Держмитслужби від 05.07.2010 N 708 ( v0708342-10 ).
33. Наказ Держмитслужби від 05.07.2010 N 717 ( v0717342-10 ).
34. Наказ Держмитслужби від 30.07.2010 N 846 ( v0846342-10 ).
35. Наказ Держмитслужби від 20.08.2010 N 943 ( v0943342-10 ).
36. Наказ Держмитслужби від 09.09.2010 N 1033
( v1033342-10 ).
37. Наказ Держмитслужби від 01.10.2010 N 1136
( v1136342-10 ).
38. Наказ Держмитслужби від 03.11.2010 N 1335
( v1335342-10 ).
39. Наказ Держмитслужби від 23.12.2010 N 1519
( v1519342-10 ).
40. Наказ Держмитслужби від 31.12.2010 N 1572
( v1572342-10 ).
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору