Документ v0105609-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2014, підстава - v1459731-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
12.03.2009 N 105
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1459 ( v1459731-13 ) від 10.12.2013 }
Про затвердження Переліку національних стандартів,
які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного
регламенту обладнання та захисних систем
для застосування в потенційно
вибухонебезпечному середовищі
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 177 ( v0177609-09 ) від 29.04.2009 }

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем для
застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
2008 року N 898 ( 898-2008-п ) "Про затвердження Технічного
регламенту обладнання та захисних систем для застосування в
потенційно вибухонебезпечному середовищі" (додається). { Пункт 1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 177 ( v0177609-09 )
від 29.04.2009 }
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити опублікування цього наказу в черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти". { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 177 ( v0177609-09 ) від 29.04.2009 }
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
12.03.2009 N 105

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного
регламенту обладнання та захисних систем
для застосування в потенційно вибухонебезпечному
середовищі, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.10.2008 N 898
( 898-2008-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення та назва стандарту | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |---+------------------------------------------------------------| | 1 |ГОСТ 12.1.011-78 | | |ССБТ. Смеси взрывобезопасные. Классификация и методы | | |испытаний | |---+------------------------------------------------------------| | 2 |ГОСТ 12.2.020-76 | | |ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. | | |Маркировка | |---+------------------------------------------------------------| | 3 |ГОСТ 12.2.021-76 | | |ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок | | |согласования документации, проведения испытаний, выдачи | | |заключений и свидетельств | |---+------------------------------------------------------------| | 4 |ГОСТ 12.2.059-81 | | |ССБТ. Приборы электровзрывания рудничные. Требования | | |безопасности | |---+------------------------------------------------------------| | 5 |ГОСТ 15542-79 | | |Трансформаторы рудничные силовые взрывобезопасные. Общие | | |технические условия | |---+------------------------------------------------------------| | 6 |ГОСТ 16837-79 | | |Подстанции рудничные комплектные трансформаторные | | |взрывобезопасные передвижные. Общие технические условия | |---+------------------------------------------------------------| | 7 |ГОСТ 22782.0-81 | | |Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические | | |требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| | 8 |ГОСТ 22782.1-77 | | |Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты | | |"Масляное заполнение оболочки". Технические требования и | | |методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| | 9 |ГОСТ 22782.2-77 | | |Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты | | |"Кварцевое заполнение оболочки". Технические требования и | | |методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |10 |ГОСТ 22782.3-77 | | |Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом | | |взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |11 |ГОСТ 22782.4-77 | | |Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты | | |"Заполнение или продувка оболочки под избыточным | | |давлением". Технические требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |12 |ГОСТ 22782.5-77 | | |Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты | | |"Искробезопасная электрическая цепь". Технические | | |требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |13 |ГОСТ 22782.6-77 | | |Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты | | |"Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и | | |методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |14 |ГОСТ 22782.7-77 | | |Электрооборудование взрывозащищенное с защитой вида "е". | | |Технические требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |15 |ГОСТ 22929-78 | | |Аппараты защиты от токов утечки рудничные для сетей | | |напряжением до 1200 B. Общие технические условия | |---+------------------------------------------------------------| |16 |ГОСТ 24719-81 | | |Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и | | |электрические зазоры. Технические требования и методы | | |испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |17 |ГОСТ 24471-80 | | |Приборы световые рудничные нормальные. Общие технические | | |условия | |---+------------------------------------------------------------| |18 |ГОСТ 24754-81 | | |Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические | | |требования и методы испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |19 |ГОСТ 24786-81 | | |Приборы световые рудничные взрывозащищенные. Общие | | |технические условия | |---+------------------------------------------------------------| |20 |ГОСТ 27307-87 | | |Устройства управления комплектные низковольтные рудничные | | |взрывозащищенные до 1140 B. Технические требования и методы | | |испытаний | |---+------------------------------------------------------------| |21 |ГОСТ 27863-88 | | |Устройства защиты от коммутационных перенапряжений | | |подземных электрических сетей угольных шахт | |---+------------------------------------------------------------| |22 |ГОСТ 28298-89 | | |Заземление шахтного электрооборудования. Технические | | |требования и методы контроля | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Я.Сердюковвгору