Документ v0102569-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.11.2003, підстава - v0320569-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 102 від 08.04.2002
м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 320 ( v0320569-03 ) від 07.11.2003 )

Про організацію в Міністерстві роботи з розгляду скарг
постачальників (виконавців) щодо процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 173 ( v0173569-02 ) від 11.06.2002
N 305 ( v0305569-02 ) від 25.10.2002
N 184 ( v0184569-03 ) від 10.07.2003 )

У зв'язку зі змінами в структурі Міністерства та з метою
забезпечення належного виконання наказу Мінекономіки від
04.12.2000 N 264 ( z0919-00 ) "Про затвердження Порядку розгляду
скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад комісії з розгляду скарг постачальників
(виконавців) стосовно процедур закупівель товарів, робіт і послуг
за державні кошти (додається). Уповноважити директора департаменту, якому підпорядковується
управління державних закупівель (у разі відсутності директора
департаменту - його заступника), надавати доручення (у вигляді
листа) Міністерству економіки Автономної Республіки Крим та
економічним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій щодо розгляду скарг у разі
фінансування закупівлі за рахунок коштів бюджету Автономної
Республіки Крим чи відповідних місцевих бюджетів. ( Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції N 184 ( v0184569-03 ) від
10.07.2003 )
( Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції N 305 ( v0305569-02 ) від
25.10.2002 )
3. Накази з питань, які стосуються розгляду скарг
постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення
процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
візують на зворотному боці останнього аркуша виконавець, начальник
управління державних закупівель, керівник юридичного департаменту,
літредактор, керівник департаменту економіки оборони
правоохоронної діяльності та державних закупівель, заступник
Державного секретаря. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 305
( v0305569-02 ) від 25.10.2002 )
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 06.02.01 N 29 ( v0029557-01 ) "Про питання
організації роботи щодо розгляду в Міністерстві економіки України
скарг постачальників (виконавців) стосовно організації та
здійснення процедур закупівель товарів робіт і послуг за державні
кошти".
Міністр О.Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
08.04.2002 N 102
Склад
комісії з розгляду скарг постачальників (виконавців)
щодо процедур закупівель товарів, робіт і послуг
за державні кошти
Козуб - керівник департаменту економіки оборони,
Володимир правоохоронної діяльності та державних
Олександрович закупівель, голова комісії
Обушко Надія - начальник управління державних закупівель,
Михайлівна заступник голови комісії
Шатковський - заступник начальника управління - начальник
Олександр Петрович відділу управління державних закупівель,
секретар комісії
Бондар Ігор - начальник відділу управління державних
Юрійович закупівель, член комісії
Дацюк Тетяна - заступник керівника юридичного
Леонідівна департаменту, член комісії
Кондратов Андрій - начальник відділу юридичного
Вікторович департаменту, член комісії
Яременко Сергій - заступник начальника управління державних
Олександрович закупівель, член комісії
Жижко Олег - начальник управління контролю за
Анатолійович зовнішньоекономічною діяльністю,
член комісії
( Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки,
європ. інтеграції N 173 ( v0173569-02 ) від 11.06.2002 )
Начальник управління
державних закупівель Н.Обушковгору