Документ v0102290-06, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 28.05.2012, підстава - z0754-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.02.2006 N 102
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 491 ( z0754-12 ) від 23.04.2012 }
Про Всеукраїнський огляд-конкурс
на кращий стан фізичного виховання
в навчальних закладах України

На виконання Указу Президента України від 04.07.2005 N 1013
( 1013/2005 ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні", наказу Міністерства
освіти і науки України від 14.12.2005 N 718 ( v0718290-05 ) "Про
вдосконалення роботи з фізичного виховання в навчальних закладах
України" та з метою стимулювання педагогічних колективів до
творчої роботи з фізичного виховання, пропаганди здорового способу
життя серед дітей та учнівської молоді Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Умови проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на
кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України
(додаток 1);
1.2. склад оргкомітету та журі заключного туру
Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання
в навчальних закладах України (додаток 2).
2. Щорічно проводити Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий
стан фізичного виховання в дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних та позашкільних (СДЮШОР, ДЮСШ) навчальних
закладах.
3. Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України
(Операйло С.І.) забезпечити відповідно до Умов проведення
заключного туру огляду-конкурсу та підведення його підсумків.
4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій; Кримському республіканському,
обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням з
фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН України:
4.1. Проводити відповідно до затверджених Умов Кримський
Республіканський, обласні, районні (міські) огляди-конкурси на
кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах.
4.2. Забезпечити участь місцевих органів управління освітою,
районних (міських) методичних кабінетів, інститутів післядипломної
педагогічної освіти в організації та проведенні зазначеного
заходу.
5. Видавництву "Педагогічна преса" (Кузнецов Ю.Б.)
забезпечити висвітлення ходу огляду-конкурсу в газетах "Освіта
України", "Сільська школа", фахових журналах "Дошкільне
виховання", "Фізичне виховання в школі", "Професійно-технічна
освіта".
6. Наказ Міністерства освіти України від 05.05.2003 N 272
( v0272290-03 ) "Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан
фізичного виховання в навчальних закладах України" вважати таким,
що втратив чинність.
7. Даний наказ опублікувати в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
Міністр С.М.Ніколаєнко

Додаток 1
до наказу МОН України
15.02.2006 N 102

УМОВИ
проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу
на кращий стан фізичного виховання
в навчальних закладах України

1. Загальні положення
Фізичне виховання учнів дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів є невід'ємною складовою
освіти, яке забезпечує можливість набуття кожною дитиною
необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його
зміцнення, методики організації змістовного дозвілля і спрямоване
на формування в неї фізичного, соціального та духовного здоров'я,
вдосконалення фізичної та психічної підготовки до ведення
активного довготривалого життя та професійної діяльності. Фізичне виховання дітей та учнівської молоді реалізується
через систему взаємопов'язаних форм організації
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, до яких відносяться:
фізкультурна освіта, фізична підготовка, спортивне тренування,
самостійні заняття, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходах. Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного
виховання в навчальних закладах України спрямований на активізацію
роботи з фізичного виховання, пропаганду здорового способу життя
серед усіх учасників навчально-виховного процесу, стимулювання
педагогічних колективів навчальних закладів до творчої діяльності.
2. Мета огляду-конкурсу
Головною метою огляду-конкурсу є піднесення ролі фізичного
виховання в умовах переходу на новий зміст, структуру та 12-річний
термін навчання, пропагування засад здорового способу життя серед
дітей та учнівської молоді.
3. Завдання огляду-конкурсу
3.1. Виявлення стану фізичного виховання в навчальних
закладах України.
3.2. Пошук сучасних ефективних форм і методів організації
процесу фізичного виховання, орієнтованих на розвиток особистості.
3.3. Пропагування досвіду роботи з фізичного виховання кращих
фахівців фізичного виховання та кращих навчальних закладів.
3.4. Визначення ефективності діяльності місцевих органів
виконавчої влади, як засновників навчальних закладів, щодо їх
фінансового та матеріально-технічного забезпечення.
4. Керівництво оглядом-конкурсом
4.1. Організаційне керівництво оглядом-конкурсом здійснює
Всеукраїнський оргкомітет. Призерів і переможців конкурсу визначає
журі.
4.2. В Автономній Республіці Крим, областях, м.м. Києві і
Севастополі огляди-конкурси проводять відповідно республіканський,
обласні та міські оргкомітети і журі, до складу яких входять
керівники і працівники органів управління освіти, інститутів
післядипломної педагогічної освіти, працівники управлінь з
фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН України, досвідчені вчителі, представники професійних
та творчих спілок.
4.3. В районах (містах) огляди-конкурси проводять відповідно
районні (міські) оргкомітети і журі, до складу яких входять
працівники управлінь освіти і науки районних (міських) державних
адміністрацій, досвідчені вчителі, представники професійних та
творчих спілок.
5. Порядок проведення огляду-конкурсу
Огляд-конкурс проводиться щорічно з 1 січня по 31 грудня
поточного року в 3 тури: I тур - навчальний заклад до 30 грудня поточного року
надсилає в районний (міський) оргкомітет заявку з відповідними
матеріалами (додаються) для участі в огляді-конкурсі. Оргкомітет і
журі визначають переможців (по одному в кожній номінації) і до 1
лютого надсилає матеріали в Кримський республіканський, обласні,
Київський і Севастопольський міські оргкомітети. II тур - Кримський республіканський, обласні. Київський і
Севастопольський оргкомітети і журі визначають переможців (по
одному в кожній номінації) і до 1 квітня надсилають матеріали до
Всеукраїнського оргкомітету. III тур - Всеукраїнський оргкомітет і журі розглядають подані
матеріали та до 1 серпня приймає остаточне рішення про переможців
і призерів огляду-конкурсу, яке затверджується наказом
Міністерства освіти і науки України. Оргкомітети і журі всіх рівнів мають право перевірки
достовірності інформації, наданої навчальними закладами.
6. Учасники огляду-конкурсу
Огляд-конкурс проводиться в 6 номінаціях: 1. Дошкільні навчальні заклади; 2. Загальноосвітні навчальні заклади: - міські; - сільські; 3. Професійно-технічні навчальні заклади; 4. Школи-інтернати для дітей з фізичними і розумовими вадами; 5. ДЮСШ і СДЮШОР, що підпорядковані Міністерству освіти і
науки України.
7. Перелік матеріалів, що надсилаються
на огляд-конкурс
7.1. Заявка навчального закладу на участь в огляді-конкурсі
(додаток 3);
7.2. Подання управління освіти районної (міської) державної
адміністрації (додаток 4);
7.3. Описовий звіт про стан фізичного виховання в навчальному
закладі (додаток 5);
7.4. Відеозапис фрагментів трьох масових заходів з анотацією
(змагання, "Дні здоров'я", семінари, тощо).
7.5. Інформаційний лист навчального закладу (додаток 7).
8. Система оцінювання
8.1. Найвища оцінка кожного окремого розділу - 12 балів.
8.2. Підсумкова оцінка являє собою суму оцінок за дев'ять
розділів.
8.3. Переможці визначаються за найбільшою сумою набраних
балів.
9. Нагородження переможців
Навчальні заклади, які посіли I, II, III місця у
Всеукраїнському огляді-конкурсі в кожній номінації, нагороджуються
Дипломами відповідних ступенів Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України та спортивним
інвентарем на суму: I місце - 2000 грн. II місце - 1500 грн. III місце - 1000 грн. Керівники і фахівці фізичного виховання навчальних закладів,
які посіли I, II, III місця, нагороджуються Почесними грамотами
Міністерства освіти і науки України. Управління з фізичного виховання та спорту Комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України,
які брали активну участь у підготовці навчальних закладів
переможців та призерів огляду-конкурсу, нагороджуються Дипломами
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України.

Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
15.02.2006 N 102

СКЛАД
журі заключного туру Всеукраїнського
огляду-конкурсу на кращий стан фізичного
виховання в навчальних закладах України

Голова журі: Ільченко Анатолій Іванович, - заступник голови
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України;
Члени журі: Супрун В'ячеслав Васильович, заступник директора
департаменту - начальник відділу професійної підготовки робітничих
кадрів; Єрмолова Валентина Михайлівна, начальник відділу фізичного
виховання Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України; Середницька Алла Дмитрівна, начальник відділу дошкільної,
початкової і спеціальної освіти Міністерства освіти і науки
України; Копєйкіна Олена Анатоліївна, завідувачка відділу дошкільної
освіти Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства
освіти і науки України; Рудакова Зінаїна Миколаївна, головний спеціаліст відділу
виховної роботи Міністерства освіти і науки України; Іванова Любов Іванівна, доцент кафедри фізичної реабілітації
НПУ імені М.П.Драгоманова (за згодою); Чернуха Борис Едуардович, начальник відділу
навчально-спортивної роботи та ДЮСШ Комітету з фізичного виховання
та спорту Міністерства освіти і науки України; Бородинків Олександр Опанасович, головний спеціаліст
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (за
згодою).
СКЛАД
організаційного комітету по проведенню
Всеукраїнського конкурсу на кращий стан
фізичного виховання в навчальних закладах України

Голова оргкомітету: Операйло Сергій Ілліч, Голова Комітету з
фізичного виховання та спорту МОН України;
Члени оргкомітету: Дятленко Сергій Миколайович, провідний
Спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
МОН України; Атрощенко Світлана Василівна, головний спеціаліст відділу
фізичного виховання Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України; Лимаренко Наталія Петрівна, провідний спеціаліст відділу
фізичного виховання Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України.

Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
15.02.2006 N 102

ЗАЯВКА

Прошу допустити _____________________________________________
(назва навчального закладу) до участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан
фізичного виховання в навчальних закладах України.
Директор навчального _________________________/____________ /
закладу
М.П.
"__" _________ 200_ р.

Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
15.02.2006 N 102

ПОДАННЯ
спортивної спілки учнівської молоді "Зміна"

_____________________________________________________________
(назва навчального закладу) _____________________________________________________________
(район, місто)
на участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан
фізичного виховання в навчальних закладах України.
Директор ________________________________________________________
(П.І.Б. повністю)
Учитель (викладач, інструктор,
методист) _______________________________________________________
(П.І.Б. повністю)
Адреса навчального
закладу: ________________________________________________________
Телефон: ________________
Начальник управління освіти __________________/________________/
М.П.
"____"____________ 200___ р.

Додаток 5
до наказу МОН України
15.02.2006 N 102

СХЕМА
описового звіту

1. Навчальна робота
1.1. Нормативно-правові документи, програми, якими керується
педагогічний колектив навчального закладу по організації фізичного
виховання.
1.2. Впровадження третього на тиждень уроку фізичної культури
в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
1.3. Впровадження уроку фізичної культури з елементами
футболу.
1.4. Створення адміністрацією навчального закладу умов для
якісного проведення уроків (занять) фізичної культури (розклад
уроків).
1.5. Наявність комп'ютерної бази даних фізичної
підготовленості учнів і вихованців навчального закладу.
1.6. Впровадження нових педагогічних технологій, інноваційних
підходів.
1.7. Якість рівня навчальних досягнень учнів з предмета
фізична культура.
1.8. Види спорту, що культивуються в ДЮСШ, СДЮШОР.
1.9. Кількість відділень з видів спорту, їх наповнюваність за
навчальними групами в ДЮСШ, СДЮШОР.
1.10. % вихованців (віком до 18 років), яким присвоєні: - юнацькі розряди; - I розряд; - КМС; - МС; - МСМК.
1.11. Участь і результативність виступів вихованців ДЮСШ,
СДЮШОР в змаганнях різного рівня (за звітний період).
1.12. Дані про вихованців ДЮСШ, СДЮШОР (віком до 18 років),
які підготовлені до складу збірних команд України (за звітний
період).
1.13. Робота з навчання дітей плаванню.
1.14. Наявність спортивних класів.
2. Методична робота
2.1. Наявність методичного кабінету в навчальному закладі
(дати перелік матеріалів).
2.2. Робота методичного об'єднання фахівців з фізичного
виховання в навчальному закладі.
2.3. Участь у роботі районних (міських) методичних об'єднань,
семінарах, конференціях з питань фізичного виховання дітей та
учнівської молоді.
2.4. Участь у підготовці програм (авторських, регіональних),
розробці методичних матеріалів з питань фізичного виховання дітей
та учнівської молоді.
3. Фізкультурно-масова робота
3.1. Робота шкільних спортивних секціях.
3.2. Проведення обов'язкових змаганнях навчального закладу
("Перші кроки", "Старти надій", фізкультурно-оздоровчий
патріотичний комплекс школярів України "Козацький гарт", змагання
на призи клубу "Шкіряний м'яч").
3.3. Участь і результативність виступу команд навчального
закладу в: - районних та міських змаганнях; - обласних змаганнях; - Всеукраїнських змаганнях.
3.4. Організація та проведення масових змагань для учнівської
молоді району (для ДЮСШ).
4. Фізкультурно-оздоровча робота
4.1. Робота груп оздоровчої спрямованості в навчальному
закладі.
4.2. Проведення "Днів здоров'я" в навчальному закладі.
4.3. Туристична робота в навчальному закладі.
4.4. Організація роботи з учнями, віднесеними за станом
здоров'я до спеціальної медичної групи.
4.5. Проведення оздоровчих заходів в режимі навчального дня.
4.6. Заходи по запобіганню травматизму на уроках фізичної
культури та під час проведення спортивно-масової та
фізкультурно-оздоровчої роботи.
4.7. Стан захворюваності в навчальному закладі (за звітний
період).
4.8. Робота по оздоровленню дітей за звітний період (для ДЮСШ
- зимове та літнє оздоровлення окремо).
5. Пропагандистська та агітаційна робота
5.1. Наявність інструктивних, інформаційних, фото стендів в
навчальному закладі.
5.2. Наявність музею (кабінету) спортивної спрямованості в
навчальному закладі (дати коротку інформацію про його діяльність).
5.3. Проведення спортивних вечорів, зустрічей з відомими
спортсменами, спортивних КВК тощо.
5.4. Пропагандистська робота серед батьків.
6. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
6.1. Форми підвищення кваліфікації, якими користуються
фахівці фізичного виховання навчального закладу.
6.2. Які установи займаються підвищенням кваліфікації
фахівців фізичного виховання навчального закладу.
6.3. Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання фахівців
фізичного виховання навчального закладу.
7. Фінансово-господарська діяльність
7.1. Відповідність спортивної бази дитячому контингенту
навчального закладу.
7.2. Спортивна база навчального закладу (коротка
характеристика).
7.3. Стан спортивної бази (за допомогою яких структур,
окремих людей спортивна база готується до навчального року
).
7.4. Забезпеченість навчального закладу спортивним інвентарем
і обладнанням.
7.5. Асигнування на поліпшення матеріально-спортивної бази
навчального закладу (бюджет, спонсорська допомога, з оренди
приміщень тощо).
7.6. Співпраця навчальних закладів (дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів з ДЮСШ)
по використанню спортивних баз для занять фізичною культурою і
спортом.
8. Медичний контроль
8.1. Проведення медичних оглядів учнівського контингенту
навчального закладу (строки проведення, контингент, який підлягає
поглибленому обстеженню).
8.2. Наявність медичних працівників в навчальному закладі.
8.3. Наявність медичного кабінету в навчальному закладі.
8.4. Контроль з боку медичних працівників за дотриманням
санітарно-гігієнічних вимог на спортивних базах, навантаженням на
учнів під час уроків (занять) фізичної культури.
9. Контроль за фізичним вихованням
в навчальному закладі
9.1. Наявність розділу "Фізичне виховання" в річному плані
роботи навчального закладу.
9.2. Облік відвідування уроків (занять) фізичної культури та
позаурочних спортивно-масових заходів адміністрацією навчального
закладу.
9.3. Проведення нарад, педрад з питань фізичного виховання
(кількість, теми).
Пояснювальна записка для ДЮСШ та СДЮШОР:
1 розділ - N 1.1.; 1.5.; 1.8.; 1.9.; 1.10.; 1.11.; 1.12;
1.14; 2 розділ - N 2.1.; 2.3.( семінарах, конференціях); 2.4; 3 розділ - N 3.3; 3.4; 4 розділ - N 4.7; 4.8; 5 розділ - N 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 6 розділ - N 6.1., 6.2.; 6.3; 7 розділ - N 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6; 8 розділ - N 8.1 (який медичний заклад здійснює медичне
обслуговування вихованців ДЮСШ), 8.2., 8.3; 8.4; 9 розділ - N 9.2., 9.3

Додаток 6
до наказу Міністерства
освіти і науки України
15.02.2006 N 102

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ
Всеукраїнського огляду-конкурсу
на кращий стан фізичного виховання
в навчальних закладах України

_______________________________ (р-ну, міста, області)
------------------------------------------------------------------ |N з/п| Навчальний заклад |Загальна сума балів| Місце | |-----+-----------------------+-------------------+--------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова журі _____________________________________________________
Примітка: зведений протокол заповнюється окремо для дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів,
шкіл-інтернатів для дітей з фізичними і психічними вадами, ДЮСШ
(СДЮШОР).

Додаток 7
до наказу Міністерства
освіти і науки України
15.02.2006 N 102

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
навчального закладу _________________________

1. Кількість класів (груп)_______________ 2. Кількість учнів: всього _______ 3. Охоплено третім уроком:
------------------------------------------------------------------ | К-сть класів | В них | Охоплено трьома уроками фізкультури | | | учнів |-------------------------------------| | | |класів |% |учнів |% | |---------------+----------+---------+---------+----------+------| |1-4 | | | | | | |---------------+----------+---------+---------+----------+------| |5-9 | | | | | | |---------------+----------+---------+---------+----------+------| |10-11 | | | | | | |---------------+----------+---------+---------+----------+------| |ПТНЗ | | | | | | ------------------------------------------------------------------
4. Впровадження уроку з елементами футболу (за рахунок
варіативної частини навчального плану);
------------------------------------------------------------------ | Учнів всього |Охоплено уроком з елементами футболу| % | |-------------------+------------------------------------+-------| | | | | ------------------------------------------------------------------
5. Рівень якості навчальних досягнень учнів
------------------------------------------------------------------ | Всього учнів | Вчаться на 7 - 12 балів | % | |-------------------+---------------------------+----------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
6. Робота з навчання плаванню
------------------------------------------------------------------ | К-сть дітей |К-сть дітей, | % | К-сть дітей, які | % | | всього |що не вміють | |обучені плаванню за | | | | плавати | | звітний період | | |---------------+-------------+-------+--------------------+-----| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
7. Фізкультурно-масова робота
------------------------------------------------------------------ |К-сть дітей |К-сть дітей, |% дітей, |К-сть дітей,|% дітей, | |всього |які |які |які |які | | |займаються у |займаються|займаються в|займаються в| | |шкільних |у шкільних|позашкільних|позашкільних| | |спортивних |спортивних|спортивних |спортивних | | |секціях (не |секціях |установах |установах | | |менше 2 разів | | | | | |на тиждень) | | | | |------------+--------------+----------+------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
8. Групи оздоровчої спрямованості
------------------------------------------------------------------ |К-сть груп |К-сть |К-сть учнів, що |% учнів, що | |оздоровчої |учнів |займаються в групах|займаються в | |спрямованості в |всього |оздоровчої |групах | |навчальному закладі| |спрямованості |оздоровчої | | | | |спрямованості | |-------------------+---------+-------------------+--------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
9. Участь в обов'язкових фізкультурно-оздоровчих заходах
------------------------------------------------------------------ | Вид змагань |К-сть учнів| К-сть учнів, що |% учнів, що| | | всього | взяли участь у | взяли | | | | заході | участь у | | | | | заході | |-------------------+-----------+--------------------+-----------| |"Перші кроки" | | | | |-------------------+-----------+--------------------+-----------| |"Старти надій" | | | | |-------------------+-----------+--------------------+-----------| |"Шкіряний м'яч" | | | | |-------------------+-----------+--------------------+-----------| |Фестиваль "Нащадки | | | | |козацької слави" | | | | |-------------------+-----------+--------------------+-----------| |Фізкультурно-оздо- | | | | |ровчий комплекс з | | | | |тестування "Крок до| | | | |здоров'я" | | | | ------------------------------------------------------------------
10. Проведено:
------------------------------------------------------------------ | Захід |Проведено| Всього |К-сть учнів, що| % учнів, | | | (к-сть) | учнів |взяли участь у | що взяли | | | | | заході | участь у | | | | | | заході | |-----------------+---------+---------+---------------+----------| |Дні здоров'я | | | | | |-----------------+---------+---------+---------------+----------| |Туристські походи| | | | | ------------------------------------------------------------------
11. Організація роботи з учнями, віднесеними за станом
здоров'я до спеціальної медичної групи
------------------------------------------------------------------ |К-сть | К-сть учнів,| % учнів, | К-сть учнів, | % учнів, | |учнів |віднесених за|віднесених за |віднесених за |віднесених за| |всього| станом | станом | станом | станом | | | здоров'я до | здоров'я до | здоров'я до | здоров'я до | | | спецмедгрупи| спецмедгрупи |спецмедгрупи, |спецмедгрупи,| | | | |які відвідують| які | | | | | спеціальні | відвідують | | | | | заняття | спеціальні | | | | | | заняття | | | | | | | |------+-------------+--------------+--------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
11. К-сть випадків травматизму, отриманих під час уроків
(занять фізичної культури та під час проведення позаурочної роботи
з фізичного виховання ___________________________.
12. Рівень захворюваності
------------------------------------------------------------------ |Види захворювань |% | |----------------------------+-----------------------------------| |Застудні захворювання | | |----------------------------+-----------------------------------| |Інфекційні захворювання | | |----------------------------+-----------------------------------| |Травматичні випадки | | ------------------------------------------------------------------
13. Оздоровлення учнів
------------------------------------------------------------------ | К-сть дітей| К-сть | Із них | % дітей, | Із них | | всього |дітей, які |-------------| які були |-------------| | | були |влітку|взимку|оздоровлені|влітку|взимку| | |оздоровлені| | |за звітний | | | | |за звітний | | | період | | | | | період | | | | | | |------------+-----------+------+------+-----------+------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору