Документ v0101737-15, поточна редакція — Прийняття від 31.03.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2015  № 101

Про початок проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади"

З метою виконання Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII "Про очищення влади" (далі - Закон № 1682), відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади" (далі - Порядок), та згідно з Планом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р, НАКАЗУЮ:

1. Розпочати перевірку відповідно до Закону № 1682:

1.1. з 31 березня 2015 року стосовно керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства екології та природних ресурсів України та керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінприроди;

1.2. з 09 вересня 2015 року стосовно посадових (службових) осіб центрального апарату Міністерства екології та природних ресурсів України.

2. Визначити Управління роботи з персоналом відповідальним за проведення перевірки відповідно до Закону № 1682.

3. Управлінню роботи з персоналом:

3.1. здійснювати призначення на посади в Мінприроди з урахуванням вимог пункту 49 Порядку;

3.2. забезпечити проведення перевірки згідно із Законом № 1682 у строки, встановлені Планом проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади", затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р.

4. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра:

4.1. створити на офіційному веб-порталі Мінприроди у розділі "Кадрові питання" вкладку щодо проведення перевірки з виконання Закону України "Про очищення влади".

Термін - протягом 3-х днів з дати реєстрації наказу;

4.2. розмістити наказ у день його реєстрації на офіційному веб-порталі Мінприроди;

4.3. розміщати на офіційному веб-порталі Мінприроди інформацію, передбачену Порядком.

Термін - протягом доби з моменту її надходження від Управління роботи з персоналом;

4.4. забезпечити зняття інформації, розміщеної відповідно до підпункту 4.3 пункту 4 цього наказу.

Термін - протягом доби з моменту надходження відповідного звернення від Управління роботи з персоналом.

5. Керівникам структурних підрозділів Мінприроди:

5.1. забезпечити доведення цього наказу в день його видання під особистий підпис до відома осіб, зазначених у підпункті 1.2 пункту 1 цього наказу;

5.2. надати особисто та забезпечити надання особами, зазначеними у підпункті 1.2 пункту 1 цього наказу, до Управління роботи з персоналом власноручно написаних заяв за формою, визначеною у додатках 1 або 2 до Порядку;

5.3. забезпечити безумовне виконання зазначеного наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І.А. Шевченко

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua}вгору