Документ v0101609-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2014, підстава - va462731-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
06.03.2009 N 101
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1462 ( va462731-13 ) від 10.12.2013 }
Про затвердження Переліку національних стандартів,
які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного
регламенту засобів індивідуального захисту

(Витяг)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби
технічного регулювання
N 37 ( v0037831-11 ) від 02.02.2011 N 95 ( v0095831-11 ) від 14.03.2011 }

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008
N 761 ( 761-2008-п ) "Про затвердження Технічного регламенту
засобів індивідуального захисту" (додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити протягом 2-х місяців публікацію в
Покажчику стандартів Переліку національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту
( 761-2008-п ).
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 374 ( v0374609-05 )
"Про затвердження Переліку національних стандартів, добровільне
застосування яких може сприйматись як доказ відповідності засобів
індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту з
підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту".
Голова Л.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
06.03.2009 N 101

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ,
які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного
регламенту засобів індивідуального захисту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27.08.2008 N 761
( 761-2008-п )

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Позначення, назва та ступінь відповідності стандарту | |------+---------------------------------------------------------| | 1. |ДСТУ ГОСТ 12.4.221-2004 | | |Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний для | | |захисту від підвищених температур, теплового | | |випромінювання, конвективної теплоти. Загальні технічні | | |вимоги (ГОСТ 12.4.221-2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 2. |ДСТУ EN 132:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни | | |та піктограми (EN 132:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 3. |ДСТУ EN 133:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. | | |Класифікація (EN 133:2001, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 4. |ДСТУ EN 134:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. | | |Номенклатура складових частин (EN 134:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 5. |ДСТУ EN 135-2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Перелік | | |рівнозначних термінів (EN 135:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 6. |ДСТУ EN 136-2003 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. | | |Вимоги, випробовування, марковання (EN 136:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 7. |ДСТУ EN 137-2002 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати | | |дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям. | | |Вимоги, випробування, марковання (EN 137:1993, ITD) | |------+---------------------------------------------------------| | 8. |ДСТУ EN 138-2002 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати | | |дихальні з подаванням чистого повітря через шланг для | | |використання з масками, півмасками або мундштучними | | |пристроями. Вимоги, випробовування, марковання | | |(EN 138:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 9. |ДСТУ EN 139-2002 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Дихальні | | |апарати з лінією стисненого повітря для використання з | | |масками, півмасками або мундштучними пристроями. Вимоги, | | |випробування, маркування (EN 139:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 10. |ДСТУ EN 140-2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски | | |і чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 140:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 11. |ДСТУ EN 141-2001 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. | | |Протигазові та комбіновані фільтри. Вимоги, | | |випробування, маркування (EN 141:1990, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 12. |ДСТУ EN 142:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. | | |Мундштучні пристрої. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 142:1989, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 13. |ДСТУ EN 143-2002 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. | | |Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, | | |маркування (EN 143:2000, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 14. |ДСТУ EN 144-2-2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Вентилі | | |газових балонів. Частина 2. З'єднання впускного отвору | | |вентиля (EN 144-2:1988, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 15. |ДСТУ EN 144-3-2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Вентилі | | |газових балонів. Частина 3. З'єднання випускного отвору | | |для підводної азотокисневої суміші (EN 144-3:2003, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 16. |ДСТУ EN 145-2003 | | |Засоби індивідуального, захисту органів дихання. | | |Автономні регенерувальні дихальні апарати зі стисненим | | |киснем або зі стисненим киснем і азотом. Вимоги, | | |випробовування, марковання (EN 145:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 17. |ДСТУ EN 148-1:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві | | |з'єднання для лицевих частин. Частина 1. Стандартне | | |нарізеве з'єднання (EN 148-1:1999, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 18. |ДСТУ EN 148-2:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві | | |з'єднання для лицевих частин. Частина 2. Центральне | | |нарізеве з'єднання (EN 148-2:1999, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 19. |ДСТУ EN 148-3:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві | | |з'єднання для лицевих частин. Частина 3. Нарізеве | | |з'єднання M 45 х 3 | |------+---------------------------------------------------------| | 20. |ДСТУ EN 149:2003 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. | | |Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. | | |Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 21. |ДСТУ EN 165-2001 | | |Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний | | |словник (EN 165:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 22. |ДСТУ EN 166-2001 | | |Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови | | |(EN 166:1996, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 23. |ДСТУ EN 167-2001 | | |Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробувань | | |оптичні (EN 167:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 24. |ДСТУ EN 168-2001 | | |Засоби індивідуального захисту очей. Неоптичні методи | | |випробовувань (EN 168:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 25. |ДСТУ EN 169-2001 | | |Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри під час | | |виконання зварювання та споріднених процесів. Вимоги до | | |пропускання та рекомендації щодо використання | | |(EN 169:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 26. |ДСТУ EN 170-2001 | | |Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту | | |від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до | | |пропускання та рекомендації щодо використання | | |(EN 170:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 27. |ДСТУ EN 171-2001 | | |Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту | | |від інфрачервоного випромінювання. Вимоги до пропускання | | |та рекомендації щодо використання (EN 171:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 28. |ДСТУ EN 172:2005 | | |Засоби індивідуального захисту очей. Противідблискові | | |фільтри промислового призначення (EN 172:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 29. |ДСТУ EN 175-2001 | | |Засоби індивідуального захисту очей та обличчя під час | | |зварювальних та споріднених процесів | |------+---------------------------------------------------------| | 30. |ДСТУ EN 250:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні| | |регенерувальні підводні дихальні апарати зі стисненим | | |повітрям. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 250:2000, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 31. |ДСТУ EN 269:2003 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Дихальні | | |апарати з капюшоном і примусовим подаванням чистого | | |повітря через шланг. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 269:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 32. |ДСТУ EN 270:2003 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Дихальні | | |апарати з капюшоном і лінією стисненого повітря. Вимоги, | | |випробування, маркування (EN 270:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 33. |ДСТУ EN 271:2003 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Дихальні | | |апарати з капюшоном з лінією стисненого повітря або з | | |примусовим подаванням повітря через шланг для | | |використання в умовах абразивної і ударної дії | | |матеріалів. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 271:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 34. |ДСТУ EN 340-2001 | | |Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги | | |(EN 340:1993, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 35. |ДСТУ EN 341:2006 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Пристрої для спускання (EN 341:1992. IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 36. |ДСТУ ENV 342-2001 | | |Одяг спеціальний для захисту від знижених температур | | |(ENV 342:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 37. |ДСТУ ENV 343-2001 | | |Одяг спеціальний для захисту від негоди | | |(ENV 343:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 38. |ДСТУ EN 344-1:2003 | | |Взуття безпечне, захисне та робоче виробничого | | |призначення. Частина 1. Вимоги та методи випробування | | |(EN 344-1:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 39. |ДСТУ EN 344-2:2004 | | |Взуття захисне виробничого призначення. Частина 2. | | |Додаткові вимоги та методи випробування | | |(EN 344-2:1996, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 40. |ДСТУ EN 345-1-2002 | | |Взуття безпечне виробничого призначення. Частина 1. | | |Технічні умови (EN 345-1:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 41. |ДСТУ EN 345-2-2002 | | |Взуття безпечне виробничого призначення. Частина 2. | | |Додаткові технічні умови (EN 345-2:1996, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 42. |ДСТУ EN 346-1-2002 | | |Взуття захисне виробничого призначення. Частина 1. | | |Технічні умови (EN 346-1:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 43. |ДСТУ EN 346-2:2006 | | |Взуття захисне виробничого призначення. Частина 2. | | |Додаткові технічні вимоги (EN 346-2:1996, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 44. |ДСТУ EN 347-1-2002 | | |Взуття робоче виробничого призначення. Частина 1. | | |Технічні умови (EN 347-1:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 45. |ДСТУ EN 347-2:2006 | | |Взуття робоче виробничого призначення. Частина 2. | | |Додаткові технічні вимоги (EN 347-2:1996, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 46. |ДСТУ EN 352-1-2002 | | |Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги | | |безпеки і випробування. Частина 1. Шумозахисні навушники | | |(EN 352-1:1993, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 47. |ДСТУ EN 352-2-2002 | | |Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги | | |безпеки і випробовування. Частина 2. Протишумові вкладки | | |(EN 352-2:1993, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 48. |ДСТУ EN 352-3-2002 | | |Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги | | |безпеки і випробування. Частина 3. Шумозахисні навушники,| | |приєднані до промислової захисної каски | | |(EN 352-3:1996, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 49. |ДСТУ EN 352-4:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги | | |безпеки і випробування. Частина 4. Звукозалежні | | |протишумові навушники (EN 352-4:2001, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 50. |ДСТУ EN 352-5:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги | | |безпеки та випробування. Частина 5. Навушники протишумові| | |з системою активного зниження шуму (EN 352-5:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 51. |ДСТУ EN 352-6:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги | | |безпеки та випробування. Частина 6. Навушники протишумові| | |з електричним звуковим вхідним контуром | | |(EN 352-6:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 52. |ДСТУ EN 352-7:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів слуху. Вимоги | | |безпеки та випробування. Частина 7. Вкладки протишумові | | |різнезалежні (EN 352-7:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 53. |ДСТУ EN 353-1:2006 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Частина 1. Пристрої зупинення падіння | | |спрямованого типу на твердій лінії кріплення | | |(EN 353-1:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 54. |ДСТУ EN 353-2:2006 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Частина 2. Пристрої зупинення падіння | | |спрямованого типу на гнучкій лінії кріплення | | |(EN 353-2:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 55. |ДСТУ EN 354-2001 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Сполучні стропи (EN 354:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 56. |ДСТУ EN 355-2001 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Поглиначі енергії (EN 355:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 57. |ДСТУ EN 358-2001 | | |Індивідуальне спорядження для функції утримування та для | | |запобігання падінню з висоти. Системи утримування | | |(EN 358:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 58. |ДСТУ EN 360:2006 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Системи для зупинення падіння втягувального типу | | |(EN 360:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 59. |ДСТУ EN 361-2001 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Ремені безпеки (EN 361:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 60. |ДСТУ EN 362-2001 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. З'єднувачі (EN 362:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 61. |ДСТУ EN 363:2006 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Системи зупинення падіння (EN 363:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 62. |ДСТУ EN 364-2001 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Методи випробовування (EN 364:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 63. |ДСТУ EN 365-2001 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Загальні вимоги до інструкції із застосування і | | |маркування (EN 365:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 64. |ДСТУ EN 367-2001 | | |Одяг захисний. Захист від нагрівання та полум'я. Метод | | |визначення теплопровідності матеріалів, підданих впливові| | |полум'я (EN 367:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 65. |ДСТУ EN 371-2001 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. | | |Протигазові та комбіновані фільтри типу AX для захисту | | |від органічних сполук з низькою температурою кипіння. | | |Вимоги, випробування, маркування (EN 371:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 66. |ДСТУ EN 372-2001 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. | | |Протигазові та скомбіновані фільтри типу SX для захисту | | |від спеціально визначених сполук. Вимоги, випробовування,| | |маркування (EN 372:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 67. |ДСТУ EN 374-1:2005 | | |Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички | | |для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. | | |Частина 1. Терміни та технічні вимоги | | |(EN 374-1:2003, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 68. |ДСТУ EN 374-2:2005 | | |Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички | | |для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. | | |Частина 2. Визначення опору протіканню | | |(EN 374-2:2003, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 69. |ДСТУ EN 374-3:2005 | | |Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички | | |для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. | | |Частина 3. Визначення опору прониканню хімічних речовин | | |(EN 374-3:2003, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 70. |ДСТУ EN 379:2005 | | |Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні | | |зварювальні фільтри (EN 379:2003, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 71. |ДСТУ EN 381-1-2002 | | |Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими | | |пилами. Частина 1. Стенд для випробовування опору різання| | |пилами (EN 381-1:1993, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 72. |ДСТУ EN 381-2-2002 | | |Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими | | |пилами. Частина 2. Методи випробовування засобів для | | |захисту ніг (EN 381-2:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 73. |ДСТУ EN 381-3:2006 | | |Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими| | |пилами; Частина 3. Метод випробовування взуття | | |(EN 381-3:1996, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 74. |ДСТУ EN 381-5-2002 | | |Одяг захисний для осіб, працюючих з ручними ланцюговими | | |пилами. Частина 5. Вимоги до засобів для захисту ніг | | |(EN 381-5:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 75. |ДСТУ EN 381-8:2006 | | |Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими| | |пилами. Частина 8. Методи випробовування захисних краг | | |(EN 381-8:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 76. |ДСТУ EN 381-9:2006 | | |Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими| | |пилами. Частина 9. Вимоги до захисних краг | | |(EN 381-9:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 77. |ДСТУ EN 381-10:2006 | | |Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими| | |пилами. Частина 10. Метод випробовування захисних | | |пристроїв верхньої частини тіла (EN 381-10:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 78. |ДСТУ EN 381-11:2006 | | |Одяг захисний для осіб, що працюють з ручними ланцюговими| | |пилами. Частина 11. Вимоги до захисних пристроїв верхньої| | |частини тіла (EN 381-11:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 79. |ДСТУ EN 388:2005 | | |Рукавички для захисту від механічних ушкоджень. Загальні | | |технічні вимоги та методи випробування | | |(EN 388:2003, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 80. |ДСТУ EN 397-2001 | | |Каски захисні промислові (EN 397:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 81. |ДСТУ EN 400:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання для | | |саморятування. Автономні дихальні апарати із замкненим | | |дихальним контуром. Апарати із стисненим киснем для | | |евакуації. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 400:1993, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 82. |ДСТУ EN 401:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання для | | |самоврятування. Автономні дихальні апарати із замкненим | | |дихальним контуром. Апарати з хімічно зв'язаним киснем | | |(KO2) для евакуації. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 401:1993, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 83. |ДСТУ EN 402-2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання для | | |евакуації. Автономні дихальні апарати з відкритим | | |дихальним контуром, маскою або мундштучним пристроєм. | | |Вимоги, випробування, маркування (EN 402:1993, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 84. |ДСТУ EN 403:2003 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання для | | |саморятування. Фільтрувальні пристрої з капюшоном для | | |саморятування під час пожежі. Вимоги, випробування, | | |маркування (EN 403:1993, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 85. |ДСТУ EN 404:2003 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання для | | |саморятування. Фільтр-саморятівник. Вимоги, | | |випробовування, маркування (EN 404:1993, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 86. |ДСТУ EN 405:2003 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. | | |Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів | | |і аерозолів. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 405:2001, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 87. |ДСТУ EN 407:2005 | | |Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички | | |для захисту від термічного впливу (тепла та/чи полум'я) | | |(EN 407:2004, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 88. |ДСТУ EN 420-2001 | | |Загальні вимоги до рукавиць (EN 420:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 89. |ДСТУ EN 421-2001 | | |Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці для | | |захищання від іонізованого випромінювання та | | |радіоактивних речовин. Загальні технічні вимоги та методи| | |випробовування (EN 421:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 90. |ДСТУ EN 443:2006 | | |Засоби індивідуального захисту голови. Каски пожежні | | |(EN 443:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 91. |ДСТУ EN 458:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів слуху. | | |Рекомендації щодо вибору, використання, догляду та | | |обслуговування (EN 458:2004, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 92. |ДСТУ EN 463-2002 | | |Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. Метод | | |визначання стійкості до протікання рідин (випробовування | | |струменем) (EN 463:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 93. |ДСТУ EN 464-2002 | | |Одяг спеціальний для захисту від рідких та газоподібних | | |хімікатів, зокрема аерозолів та твердих частинок. Метод | | |визначання герметичності ізолювальних костюмів | | |(випробовування на визначання внутрішнього тиску) | | |(EN 464:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 94. |ДСТУ EN 466-2001 | | |Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до | | |захисного одягу від рідких хімікатів з непроникними для | | |рідини з'єднаннями між різними частинами одягу | | |(спорядження типу 3) (EN 466:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 95. |ДСТУ EN 467-2003 | | |Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до | | |предметів одягу, що забезпечують захист частин тіла | | |(EN 467:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 96. |ДСТУ EN 468-2002 | | |Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. Метод | | |визначання стійкості до протікання бризок (аерозольний | | |тест) (EN 468:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 97. |ДСТУ EN 471-2001 | | |Одяг спеціальний сигнальний підвищеної видимості | | |(EN 471:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 98. |ДСТУ EN 510:2006 | | |Одяг захисний, використовуваний в умовах ризику попадання| | |його в частини механізмів, які рухаються. Загальні | | |технічні вимоги та методи випробування | | |(EN 510:1993, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| | 99. |ДСТУ EN 511:2005 | | |Рукавички для захисту від знижених температур. Загальні | | |технічні вимоги та методи випробування | | |(EN 511:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |100. |ДСТУ EN 529:2006 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. | | |Рекомендації щодо вибору, використання, догляду і | | |обслуговування. Настанова (EN 529:2005, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |101. |ДСТУ EN 530-2003 | | |Тривкість до стирання матеріалів захисного одягу. Методи | | |випробування (EN 530:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |102. |ДСТУ EN 531:2005 | | |Одяг захисний для осіб, що працюють в умовах підвищених | | |температур (EN 531:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |103. |ДСТУ EN 533-2003 | | |Одяг захисний. Захист від підвищеної температури та | | |полум'я. Матеріали і пакети матеріалів, що обмежують | | |поширювання полум'я (EN 533:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |104. |ДСТУ EN 659:2005 | | |Рукавички захисні для пожежників. Загальні технічні | | |вимоги та методи випробування (EN 659:2003, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |105. |ДСТУ EN 702:2005 | | |Одяг захисний. Захист від впливу тепла та полум'я. Метод | | |визначення проходження контактного тепла крізь захисний | | |одяг або його матеріали (EN 702:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |106. |ДСТУ EN 795:2006 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Анкерні пристрої. Вимоги та випробування | | |(EN 795:1996, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |107. |ДСТУ EN 812:2005 | | |Засоби індивідуального захисту голови. Промислові | | |протиударні каски (EN 812:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |108. |ДСТУ EN 813:2006 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Спорядження для роботи сидячи (EN 813:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |109. |ДСТУ EN 863-2001 | | |Одяг захисний. Механічні властивості. Метод визначання | | |опору проколюванню (EN 863:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |110. |ДСТУ EN 943-1:2005 | | |Костюми ізолювальні для захисту від рідинних і | | |газоподібних хімікатів, включно рідинні аерозолі і тверді| | |частки. Частина 1. Технічні вимоги до вентильованих і | | |невентильованих ізолювальних "газонепроникних" (Тип 1) і | | |спеціальних "газопроникних" (Тип 2) костюмів | | |(EN 943-1:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |111. |ДСТУ EN 943-2:2005 | | |Костюми ізолювальні для захисту від рідинних і | | |газоподібних хімікатів, включно рідинні аерозолі і тверді| | |частки. Частина 2. Технічні вимоги до "газонепроникних" | | |(Тип 1) ізолювальних костюмів, що використовуються | | |аварійно-рятувальними підрозділами (EN 943-2:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |112. |ДСТУ EN 960:2005 | | |Засоби індивідуального захисту голови. Використання | | |макетів голови для випробування захисних касок | | |(EN 960:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |113. |ДСТУ EN 1061-2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання для | | |саморятування. Автономні дихальні апарати з замкненим | | |дихальним контуром. Апарати з хімічно зв'язаним киснем | | |(NaClO3) для евакуації. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 1061:1996, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |114. |ДСТУ EN 1073-1-2001 | | |Костюми ізолювальні та одяг спеціальний вентильований для| | |захисту від радіоактивного забруднення. Загальні технічні| | |вимоги і методи випробувань (EN 1073-1:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |115. |ДСТУ EN 1082-1:2005 | | |Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні | | |та пристосування для захисту від порізів і проколів | | |ручними ножами. Частина 1. Кольчужні рукавички та захисні| | |пристосування (EN 1082-1:1996, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |116. |ДСТУ EN 1082-2:2005 | | |Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні | | |та пристосування для захисту від порізів і проколів | | |ручними ножами. Частина 2. Захисні рукавички та | | |пристосування, виготовлені з матеріалів, відмінних від | | |кольчужних (EN 1082-2:2000, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |117. |ДСТУ EN 1082-3:2005 | | |Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички спеціальні | | |та пристосування для захисту від порізів і проколів | | |ручними ножами. Частина 3. Випробування на поріз для | | |тканини, шкіри та інших матеріалів (EN 1082-3:2000, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |118. |ДСТУ EN 1146:2003 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання для | | |саморятування. Автономні резервуарні дихальні апарати зі | | |стисненим повітрям і капюшоном (рятувальні апарати зі | | |стисненим повітрям і капюшоном). Вимоги, випробування, | | |маркування (EN 1146:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |119. |ДСТУ EN 1149-1-2003 | | |Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 1. | | |Питомий поверхневий опір (методи випробовування та | | |вимоги) (EN 1149-1:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |120. |ДСТУ EN 1149-2:2005 | | |Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 2. | | |Метод вимірювання електричного опору матеріалу (об'ємний | | |опір) (EN 1149-2:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |121. |ДСТУ EN 1621-1:2006 | | |Одяг для захисту мотоциклістів від механічних ударів. | | |Частина 1. Вимоги до засобів захисту від ударів та | | |методи їх випробовування (EN 1621-1:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |122. |ДСТУ EN 1731-2001 | | |Засоби індивідуального захисту очей та обличчя від | | |механічних ушкоджень і/або впливу тепла сітчасті для | | |промислового та непромислового використовування | | |(EN 1731:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |123. |ДСТУ EN 1827-2001 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. | | |Напівмаски без клапанів вдиху та з віддільними фільтрами | | |для захисту від газів або газів та аерозолів, або тільки | | |від аерозолів. Вимоги, випробовування, маркування | | |(EN 1827:1999, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |124. |ДСТУ EN 1835:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати | | |дихальні легкої конструкції з лінією стисненого повітря з| | |шоломом або капюшоном. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 1835:1999, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |125. |ДСТУ EN 1836:2005 | | |Засоби індивідуального захисту очей. Сонцезахисні | | |окуляри, противідблискові фільтри загального призначення | | |(EN 1836:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |126. |ДСТУ EN 1868:2006 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Словник рівнозначних термінів | | |(EN 1868:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |127. |ДСТУ EN 18912006 | | |Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з | | |висоти. Статичні мотузки (EN 1891:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |128. |ДСТУ ISO 2023-2001 | | |Взуття гумове. Черевики гумові з підкладкою робочі. | | |Технічні умови (ISO 2023:1994, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |129. |ДСТУ ISO 2024-2001 | | |Взуття гумове з підкладкою електропровідне. Технічні | | |умови (ISO 2024:1981, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |130. |ДСТУ ISO 2025-2001 | | |Чоботи гумові з підкладкою оливостійкі загального | | |виробничого призначення (ISO 2025:1972, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |131. |ДСТУ ISO 2251-2001 | | |Взуття гумове антистатичне з підкладкою. Технічні умови | | |(ISO 2251:1991, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |132. |ДСТУ ISO 2252-2001 | | |Чоботи гумові з підкладкою робочі для захисту від низької| | |температури (ISO 2252:1983, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |133. |ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) | | |Взуття спеціальне із шкіряним верхом для запобігання | | |ковзанню по замаснених поверхнях. Технічні умови | |------+---------------------------------------------------------| |134. |ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95) | | |Взуття спеціальне із шкіряним верхом для захисту від дії | | |підвищених температур. Технічні умови | |------+---------------------------------------------------------| |135. |ДСТУ ISO 2801-2003 (CD) | | |Одяг захисний. Захист від підвищених температур та | | |полум'я. Загальні рекомендації щодо вибору, догляду та | | |використання захисного одягу (ISO 2801:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |136. |ДСТУ 3728-98 | | |Каска пожежна. Загальні технічні вимоги та методи | | |випробувань | |------+---------------------------------------------------------| |137. |ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) | | |Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від | | |механічного діяння. Технічні умови | |------+---------------------------------------------------------| |138. |ДСТУ 3856-99 | | |Респіратори ізолювальні регенеративні для | | |гірничорятувальних робіт. Загальні технічні вимоги і | | |методи випробувань | |------+---------------------------------------------------------| |139. |ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) | | |Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від | | |нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та | | |вибухонебезпечного пилу. Технічні умови | |------+---------------------------------------------------------| |140. |ДСТУ 3979-2000 | | |Техніка пожежна. Карабін пожежний. Технічні умови | |------+---------------------------------------------------------| |141. |ДСТУ 4016-2001 | | |Техніка пожежна. Мотузки пожежні рятувальні. Загальні | | |технічні умови | |------+---------------------------------------------------------| |142. |ДСТУ 4050-2001 | | |Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови | |------+---------------------------------------------------------| |143. |ДСТУ 4062-2001/ГОСТ 12.4.222-2002 | | |Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від | | |вібрації. Технічні умови | |------+---------------------------------------------------------| |144. |ДСТУ 4262-2003 | | |Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги та | | |методи випробування | |------+---------------------------------------------------------| |145. |ДСТУ 4304:2004 | | |Пояс запобіжний монтерський. Загальні технічні умови | |------+---------------------------------------------------------| |146. |ДСТУ 4366:2004 | | |Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та | | |методи випробування (ISO 11613:1999, NEQ; EN 469:1995, | | |NEQ) | |------+---------------------------------------------------------| |147. |ДСТУ 4368:2005 | | |Комплект індивідуальний екрануючий для захисту від | | |електричних полів промислової частоти. Загальні технічні | | |вимоги та методи контролювання | |------+---------------------------------------------------------| |148. |ДСТУ 4409:2005 | | |Взуття профілактичне. Технічні умови | |------+---------------------------------------------------------| |149. |ДСТУ 4446:2005 | | |Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та | | |методи випробування | |------+---------------------------------------------------------| |150. |ДСТУ ISO 4643-2001 | | |Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з | | |полівінілхлориду з підкладкою або без неї. Технічні умови| | |(ISO 4643:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |151. |ДСТУ 4676:2006 | | |Система розроблення та поставлення продукції на | | |виробництво. Засоби індивідуального захисту. Основні | | |положення | |------+---------------------------------------------------------| |152. |ДСТУ EN ISO 4869-2:2005 | | |Акустика. Засоби індивідуального захисту органів слуху. | | |Частина 2. Визначення ефективних рівнів звукового тиску | | |за частотною корекцією A у надягнених засобах | | |індивідуального захисту органів слуху (EN ISO 4869- | | |2:1995, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |153. |ДСТУ ISO 5423-2001 | | |Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з поліуретану| | |з підкладкою або без неї. Технічні умови | | |(ISO 5423:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |154. |ДСТУ ISO 6110-2001 | | |Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі з | | |полівінілхлориду, стійкі до впливу хімікатів. Технічні | | |умови (ISO 6110:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |155. |ДСТУ ISO 6111-2001 | | |Взуття гумове. Чоботи гумові робочі з підкладкою або без | | |неї, стійкі до впливу хімікатів (ISO 6111:1982, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |156. |ДСТУ ISO 6112-2001 | | |Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі із | | |полівінілхлориду, стійкі до впливу олив та жирів | | |загального призначення з підкладкою або без неї. Технічні| | |умови (ISO 6112:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |157. |ДСТУ ISO 6529-2003 | | |Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Визначання | | |тривкості повітронепроникних матеріалів до проникання | | |рідин (ISO 6529:1990, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |158. |ДСТУ ISO 6530-2001 | | |Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Метод | | |визначання ступеня стійкості матеріалу до проникнення | | |рідини (ISO 6530:1990, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |159. |ДСТУ ISO 6910-2001 | | |Взуття лите з пластичних мас. Чоботи робочі із | | |поліуретану з підкладкою або без неї загального | | |призначення стійкі до впливів олив та жирів. Технічні | | |умови (ISO 6910:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |160. |ДСТУ ISO 6942-2001 | | |Одяг захисний тепло- та вогнестійкий. Оцінювання | | |теплопровідності матеріалів та комбінацій матеріалів, що | | |зазнають дії джерела теплового випромінювання | | |(ISO 6942:1993, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |161. |ДСТУ ISO 8194-2001 | | |Захист від радіації. Одяг для захисту від радіоактивного | | |забруднення. Проектування, вибір, методи випробовування | | |та використовування (ISO 8194:1987, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |162. |ДСТУ ISO 8782-1-2002 | | |Взуття безпечне, захисне, робоче виробничого призначення.| | |Частина 1. Вимоги і методи випробування | | |(130 8782-1:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |163. |ДСТУ ISO 8782-2-2002 | | |Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення. | | |Частина 2. Технічні умови на безпечне взуття | | |(ISO 8782-2:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |164. |ДСТУ ISO 8782-3-2002 | | |Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення. | | |Частина 3. Технічні умови на захисне взуття | | |(ISO 8782-3:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |165. |ДСТУ ISO 8782-4-2002 | | |Взуття безпечне захисне робоче виробничого призначення. | | |Частина 4. Технічні умови на робоче взуття | | |(ISO 8782-4:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |166. |ДСТУ ISO 9185-2001 | | |Одяг захисний. Оцінювання опору матеріалів бризкам | | |розплавленого металу (ISO 9185:1990, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |167. |ДСТУ EN ISO 10819-2001 | | |Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод | | |вимірювання та оцінювання коефіцієнта передавання | | |вібрації рукавицями на долоню руки | | |(EN ISO 10819:1996, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |168. |ДСТУ EN 12083-2001 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри з| | |дихальними шлангами (позамаскові фільтри): | | |протиаерозольні, протигазові та скомбіновані. Вимоги, | | |випробовування, маркування (EN 12083:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |169. |ДСТУ EN 12419:2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати | | |дихальні легкої конструкції з лінією стисненого повітря з| | |маскою, півмаскою або чвертьмаскою. Вимоги, випробування,| | |маркування (EN 12419:1999, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |170. |ДСТУ EN 12568:2006 | | |Засоби захисту стопи і ноги. Вимоги і методи випробування| | |підноска та металевої прокладки, тривкої до проколювання | | |(EN 12568:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |171. |ДСТУ EN 12941-2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Моторові | | |фільтрувальні пристрої з шоломом або капюшоном. Вимоги, | | |випробування, маркування (EN 12941:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |172. |ДСТУ EN 12942-2004 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Моторові | | |фільтрувальні пристрої з масками, півмасками або | | |чвертьмасками. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 12942:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |173. |ДСТУ EN 13158:2006 | | |Одяг захисний. Захисні жакети, засоби захисту тулуба і | | |плечей для вершників. Вимоги та методи випробування | | |(EN 13158:2000, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |174. |ДСТУ EN 13274-1:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи | | |випробування. Частина 1. Визначення коефіцієнта | | |проникання і загального коефіцієнта проникання | | |(EN 13274-1:2001, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |175. |ДСТУ EN 13274-2:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи | | |випробування. Частина 2. Експлуатаційні випробування | | |(EN 13274-2:2001, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |176. |ДСТУ EN 13274-3:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи | | |випробування. Частина 3. Визначення опору диханню | | |(EN 13274-3:2001, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |177. |ДСТУ EN 13274-4:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи | | |випробування. Частина 4. Випробування вогнем | | |(EN 13274-4:2001, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |178. |ДСТУ EN 13274-5:2005 | | |і Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи | | |випробування. Частина 5. Кліматичні випробування | | |(EN 13274-5:2001, IDT)" | |------+---------------------------------------------------------| |179. |ДСТУ EN 13274-6:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи | | |випробування. Частина 6. Визначення вмісту діоксиду | | |вуглецю у вдихуваному повітрі (EN 13274-6:2001, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |180. |ДСТУ EN 13274-7:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи | | |випробування. Частина 7. Визначення коефіцієнта | | |проникання протиаерозольного фільтра | | |(EN 13274-7:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |181. |ДСТУ EN 13274-8:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи | | |випробування. Частина 8. Визначення забитості доломітовим| | |пилом (EN 13274-8:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |182. |ДСТУ ISO 13688-2001 | | |Одяг захисний. Загальні вимоги (ISO 13688:1998, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |183. |ДСТУ EN 13794:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні| | |дихальні апарати із замкненим дихальним контуром для | | |евакуації. Вимоги, випробування, маркування | | |(EN 13794:2002, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |184. |ДСТУ EN 13949:2005 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати | | |автономні резервуарні підводні дихальні для використання | | |із стисненою азотнокисневою сумішшю або киснем. Вимоги, | | |випробування, маркування (EN 13949:2003, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |185. |ДСТУ ISO 13995:2006 | | |Одяг захисний. Механічні властивості. Метод визначення | | |тривкості матеріалів до проколу та динамічного розриву | | |(ISO 13995:2000, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |186. |ДСТУ ISO 13997-2001 | | |Одяг захисний. Механічні властивості. Визначання опору | | |різанню гострими предметами (ISO 13997:1999, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |187. |ДСТУ EN 14387:2006 | | |Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри | | |протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування,| | |маркування (EN 14387:2004, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |188. |ДСТУ EN 24869-1-2002 | | |Засоби індивідуального захисту органа слуху. Частина 1. | | |Суб'єктивний метод вимірювання акустичної ефективності | | |(EN 24869-1:1992, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |189. |ДСТУ EN 50237:2006 | | |Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці з механічним| | |захистом для електротехнічних робіт (EN 50237:1997, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |190. |ДСТУ IEC 60825-6-2001 | | |Безпечність лазерних виробів. Частина 6. Безпечність для | | |очей виробів із оптичними джерелами, використовуваних | | |лише для передавання видимої інформації | | |(IEC 60825-6:1999, IDT) | |------+---------------------------------------------------------| |191. |ГОСТ 12.4.002-97 | | |Система стандартов безопасности труда. Средства защиты | | |рук от вибрации. Технические требования и методы | | |испытаний | |------+---------------------------------------------------------| |192. |ГОСТ 12.4.004-74 | | |Система стандартов безопасности труда. Респираторы | | |фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |193. |ГОСТ 12.4.010-75 | | |Система стандартов безопасности труда. Средства | | |индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические | | |условия | |------+---------------------------------------------------------| { Чинність міждержавного стандарту ГОСТ 12.4.011-89 скасовано на
території України з 1 серпня 2011 року на підставі Наказу
Державної служби технічного регулювання N 95 ( v0095831-11 ) від
14.03.2011 }
{ ГОСТ 12.4.011-89 скасовано у частині Переліку основних видів
засобів захисту працюючих (засоби колективного захисту та засоби
індивідуального захисту) на території України з 1 серпня 2011 р.
згідно з Наказом Державної служби технічного регулювання N 37
( v0037831-11 ) від 02.02.2011 }
|194. |ГОСТ 12.4.011-89 |
| |Система стандартов безопасности труда. Средства защиты | | |работающих. Общие требования и классификация | |------+---------------------------------------------------------| |195. |ГОСТ 12.4.013-85 | | |Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. | | |Общие технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |196. |ГОСТ 12,4,016-83 | | |Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная| | |защитная. Номенклатура показателей качества | |------+---------------------------------------------------------| |197. |ГОСТ 12.4.023-84 | | |Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные | | |лицевые. Общие технические требования и методы контроля | |------+---------------------------------------------------------| |198. |ГОСТ 12.4.024-76 | | |Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная | | |виброзащитная. Общие технические требования.;. | |------+---------------------------------------------------------| |199. |ГОСТ 12.4.028-76 | | |Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 | | |"Лепесток". Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |200. |ГОСТ 12.4.029-76 | | |Фартуки специальные. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |201. |ГОСТ 12.4.035-78 | | |Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные | | |лицевые для электросварщиков. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |202. |ГОСТ 12.4.041-89 | | |Система стандартов безопасности труда. Средства | | |индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие | | |технические требования | |------+---------------------------------------------------------| |203. |ГОСТ 12.4.041-2001 | | |Система стандартов безопасности труда. Средства | | |индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие | | |технические требования | |------+---------------------------------------------------------| |204. |ГОСТ 12.4.044-87 | | |Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские | | |для защиты от повышенных температур. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |205. |ГОСТ 12.4.050-78 | | |Обувь специальная валяная для защиты от повышенных | | |температур. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |206. |ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ | | |Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие | | |технические требования и методы испытаний | |------+---------------------------------------------------------| |207. |ГОСТ 12.4.064-84 ССБТ | | |Костюмы изолирующие. Общие технические требования и | | |методы испытаний | |------+---------------------------------------------------------| |208. |ГОСТ 12.4.066-79 ССБТ | | |Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных | | |веществ. Общие требования и правила применения | |------+---------------------------------------------------------| |209. |ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ | | |Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от | | |воды, нефтяных масел и механических воздействий. | | |Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |210. |ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ | | |Строительство. Каски строительные. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |211. |ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ | | |Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические| | |условия | |------+---------------------------------------------------------| |212. |ГОСТ 12.4.091-80 ССБТ | | |Каски шахтерские пластмассовые. Общие технические | | |условия | |------+---------------------------------------------------------| |213. |ГОСТ 12.4.099-80 ССБТ | | |Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, | | |механических воздействий и общих производственных | | |загрязнений. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |214. |ГОСТ 12.4.100-80 ССБТ | | |Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, | | |механических воздействий и общих производственных | | |загрязнений. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |215. |ГОСТ 12.4.101-93 ССБТ | | |Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных | | |веществ. Общие технические требования и методы испытаний | |------+---------------------------------------------------------| |216. |ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ | | |Строительство. Канаты страховочные. Общие технические | | |требования | |------+---------------------------------------------------------| |217. |ГОСТ 12.4.110-82 ССБТ Комплекты шахтерские для защиты от | | |механических воздействий и общих производственных | | |загрязнений. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |218. |ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ | | |Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. | | |Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |219. |ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ | | |Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. | | |Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |220. |ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ | | |Противогазы промышленные фильтрующие. Технические | | |условия | |------+---------------------------------------------------------| |221. |ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ | | |Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных | | |противогазов. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |222. |ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ | | |Средства защиты от статического электричества. Общие | | |технические требования | |------+---------------------------------------------------------| |223. |ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ | | |Каски защитные. Общие технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |224. |ГОСТ 12.4.131-83 ССБТ | | |Халаты женские. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |225. |ГОСТ 12.4.132-83 ССБТ | | |Халаты мужские. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |226. |ГОСТ 12.4.133-83 ССБТ | | |Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. | | |Общие технические требования | |------+---------------------------------------------------------| |227. |ГОСТ 12.4.134-83 Плащи мужские для защиты от воды. | | |Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |228. |ГОСТ 12.4.139-84 ССБТ | | |Костюм изолирующий автономный теплозащитный. Технические | | |требования и методы испытаний | |------+---------------------------------------------------------| |229. |ГОСТ 12.4.144-84 ССБТ | | |Щитки защитные лицевые. Номенклатура показателей | | |качества | |------+---------------------------------------------------------| |230. |ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ | | |Устройства экранизирующие для защиты от электрических | | |полей промышленной частоты. Общие технические требования,| | |основные параметры и размеры | |------+---------------------------------------------------------| |231. |ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ | | |Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от | | |механических воздействий. Общие технические требования и | | |методы испытаний | |------+---------------------------------------------------------| |232. |ГОСТ 12.4.166-85 ССБТ | | |Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. | | |Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |233. |ГОСТ 12.4.176-89 ССБТ | | |Одежда специальная для защиты от теплового излучения. | | |Требования к защитным свойствам и метод определения | | |теплового состояния человека | |------+---------------------------------------------------------| |234. |ГОСТ 12.4.177-89 ССБТ | | |Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие | | |технические требования и метод испытания антипрокольных | | |свойств | |------+---------------------------------------------------------| |235. |ГОСТ 12.4.178-91 ССБТ | | |Обувь специальная кожаная. Метод определения | | |пылепроницаемости | |------+---------------------------------------------------------| |236. |ГОСТ 12.4.183-91 ССБТ | | |Материалы для средств защиты рук. Технические требования | |------+---------------------------------------------------------| |237. |ГОСТ 5375-79 | | |Сапоги резиновые формовые. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |238. |ГОСТ 5394-89 | | |Обувь из юфти. Общие технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |239. |ГОСТ 10188-74 | | |Коробки фильтрующие к противогазам и респираторам. Метод | | |определения сопротивления постоянному потоку воздуха | |------+---------------------------------------------------------| |240. |ГОСТ 10377-78 | | |Стекла бесцветные для противогазов и защитных очков. | | |Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |241. |ГОСТ 12265-75 | | |Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, | | |нефтепродуктов и жиров. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |242. |ГОСТ 13385-78 | | |Обувь специальная диэлектрическая из полимерных | | |материалов. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |243. |ГОСТ 17269-71 | | |Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60 и РУ-60 | | |му. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |244. |ГОСТ 20010-93 | | |Перчатки резиновые технические. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |245. |ГОСТ 22336-77 | | |Жилеты спасательные. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |246. |ГОСТ 23223-78 | | |Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов. Метод | | |испытания на герметичность | |------+---------------------------------------------------------| |247. |ГОСТ 26584-85 | | |Безопасность дорожного движения. Шлемы для мотоциклов. | | |Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |248. |ГОСТ 27574-87 | | |Костюмы женские для защиты от общепроизводственных | | |загрязнений и механических воздействий. Технические | | |условия | |------+---------------------------------------------------------| |249. |ГОСТ 27575-87 | | |Костюмы мужские для защиты от общепроизводственных | | |загрязнений и механических воздействий. Технические | | |условия | |------+---------------------------------------------------------| |250. |ГОСТ 27643-88 | | |Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |251. |ГОСТ 27651-88 | | |Костюмы женские для защиты от механических воздействий, | | |воды и щелочей. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |252. |ГОСТ 27652-88 | | |Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические | | |условия | |------+---------------------------------------------------------| |253. |ГОСТ 27653-88 | | |Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, | | |воды и щелочей. Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |254. |ГОСТ 27654-88 | | |Костюмы женские для защиты от кислот. Технические | | |условия | |------+---------------------------------------------------------| |255. |ГОСТ 29057-91 | | |Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. | | |Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |256. |ГОСТ 29058-91 | | |Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. | | |Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |257. |ГОСТ 29182-91 (ИСО 6111-82) | | |Резиновая обувь. Резиновые рабочие сапоги с подкладкой | | |или без подкладки, стойкие к действию химикатов | |------+---------------------------------------------------------| |258. |ГОСТ 29335-92 | | |Костюмы мужские для защиты от пониженных температур. | | |Технические условия | |------+---------------------------------------------------------| |259. |ГОСТ 29338-92 | | |Костюмы женские для защиты от пониженных температур. | | |Технические условия | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Сердюковвгору