Документ v0096900-18, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2018

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2018  № 96

Про особливості приймання подарунків державі уповноваженими особами органів прокуратури та їх передачі

Відповідно до статей 23, 54 Закону України "Про запобігання корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям", з метою регламентації порядку приймання подарунків органам прокуратури, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Першому заступнику, заступникам Генерального прокурора, заступнику Генерального прокурора - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - перший заступник та заступники Генерального прокурора), керівникам регіональних, місцевих і військових прокуратур забезпечити прийняття подарунків державі відповідно до вимог законодавства та цього наказу.

1.1. Як подарунок державі може бути прийняте виключно майно вартістю, що не перевищує розмірів, установлених частиною другою статті 23 Закону України "Про запобігання корупції", від представника іншого державного органу, зокрема й іншої держави, неурядових міждержавних, міжнародних організацій під час проведення заходу міжнародного, державного чи місцевого рівня, у тому числі з нагоди професійного свята, за участю посадових осіб таких органів/організацій лише уповноваженими на це особами.

1.2. Подарунком не можуть бути речі, які вилучені з цивільного обороту або обмежені в обороті.

1.3. При прийнятті такого подарунка враховувати загальноприйняті міжнародні норми, правила й національні традиції України, обмеження і заборони, встановлені статтями 23, 54 Закону України "Про запобігання корупції", статтею 3 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади", іншими законодавчими актами.

2. Визначити уповноваженими особами на прийняття подарунка державі (далі - уповноважена особа) для:

- Генеральної прокуратури України - Генерального прокурора, а за його дорученням - першого заступника та/або заступників Генерального прокурора під час проведення заходів міжнародного, державного чи місцевого рівня, у тому числі з нагоди професійного свята, а також інших працівників Генеральної прокуратури України, які представляють органи прокуратури у міжнародних заходах;

- регіональних, місцевих і військових прокуратур - їхніх керівників, а за їх дорученням - перших заступників та/або заступників керівників відповідних прокуратур під час проведення заходів міжнародного, державного чи місцевого рівня, у тому числі з нагоди професійного свята, а також інших працівників, які представляють такі органи прокуратури у міжнародних заходах.

3. Уповноважена особа, яка прийняла подарунок, протягом місяця після отримання, а у разі участі у міжнародному заході - упродовж місяця після повернення з відрядження, передає його до підрозділу матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, військової прокуратури регіону (залежно від посади, яку обіймає уповноважена особа) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3.1. Подарунок вважається переданим уповноваженою особою з моменту підписання акта приймання-передачі.

3.2. До здійснення передачі подарунок зберігається виключно у службових приміщеннях органів прокуратури, за винятком випадків, пов'язаних із його доставкою.

4. З метою оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, визначення строку та місця зберігання/використання подарунка не пізніше трьох робочих днів він передається до комісії, утвореної наказом Генерального прокурора, керівника регіональної прокуратури або військової прокуратури регіону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4.1. Якщо комісією буде встановлено, що вартість подарунка перевищує розмір, встановлений частиною другою статті 23 Закону України "Про запобігання корупції", особою, якою прийнято подарунок, вживаються заходи щодо його повернення, крім тих, що одержані під час участі уповноважених осіб у міжнародних заходах.

5. Подарунок використовується та/або зберігається у прокуратурі або структурному підрозділі органу прокуратури, визначеному рішенням комісії.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, керівників регіональних, місцевих і військових прокуратур.

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}вгору