Документ v0095900-14, поточна редакція — Прийняття від 09.09.2014

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.09.2014  № 95

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань

Відповідно до пункту 22 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, керуючись частиною 4 статті 14, статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни і доповнення до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (додаються).

2. Наказ надіслати до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України для забезпечення його виконання працівниками зазначених правоохоронних органів.

Контроль за виконанням цього наказу здійснювати по відомствах.

Генеральний прокурор України

В. Ярема

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Голова Служби безпеки України

Голова Державної фіскальної служби УкраїниА. Аваков

В. Наливайченко

І. БілоусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального
прокурора України
09.09.2014 № 95

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року № 69

1. Пункт 1.6 розділу I викласти у новій редакції: "Виконання функцій адміністратора Реєстру покладається на Генеральну прокуратуру України, прокуратури областей та міста Києва".

2. Пункт 1.7 розділу 1 виключити.

Нумерацію пунктів 1.8 - 1.13 розділу I зменшити на одиницю.

3. Пункт 1.8 розділу I викласти у новій редакції: "Користувачі та реєстратори військових прокуратур регіонів та підпорядкованих їм прокуратур гарнізонів отримують носії з електронним цифровим підписом у прокуратурах областей та міста Києва за місцем розташування цих прокуратур".

4. Пункт 1.10 розділу I викласти у новій редакції:

Реєстраторами Реєстру (далі - Реєстратор) є:

- прокурори, у т.ч. керівники прокуратур;

- керівники органів досудового розслідування;

- слідчі: органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів державного бюро розслідувань (з моменту створення).

5. Підпункт 9 пункту 2.1 розділу I викласти у новій редакції: "обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (статті 178, 200, 202, 492, 493, 508 КПК України)".

6. Пункт 2.1 розділу I доповнити після підпункту 10 підпунктами такого змісту:

"11) час та дату складання повідомлення про підозру, відомості про особу, стосовно якої складено повідомлення про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у разі неможливості повідомлення такій особі про підозру з об'єктивних причин.

12) відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру";

Нумерацію підпунктів 11 - 16 цього пункту збільшити на два.

7. Пункт 3.1 розділу I доповнити після підпункту 1 підпунктом такого змісту:

"2) призначення слідчого, процесуального керівника, прийняття до провадження - невідкладно".

Нумерацію підпунктів 2 - 8 цього пункту збільшити на одиницю.

8. Пункт 3.1 розділу I доповнити після підпункту 2 підпунктом такого змісту:

"3) відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру - невідкладно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447, частинами 1, 2 статті 368-3, частинами 1, 2 статті 368-4 Кримінального кодексу України або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258 - 258-5 КК України".

Нумерацію підпунктів 3 - 8 цього пункту збільшити на одиницю.

9. У підпункті 3 пункту 4.3 розділу I абревіатуру "ЄРДРПОУ" замінити на "ЄДР".

10. Пункт 4.7 розділу I викласти у новій редакції:

"Доступ до внесених у Реєстр відомостей щодо захоплення заручників, кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також пов'язаних з прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, незаконним зайняттям гральним бізнесом, створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом, сутенерством або втягненням особи в зайняття проституцією, збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, контрабандою, у тому числі наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів відкривається з моменту оголошення підозри особі або прийняття рішення про закриття без оголошення підозри особі. Винятком з цього правила є слідчий та прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, керівник слідчого підрозділу та керівник прокуратури, які відповідно проводять досудове розслідування та здійснюють контроль і нагляд у цьому кримінальному провадженні".

11. Доповнити розділ II після пункту 2.3 пунктом такого змісту:

"2.4. Облік кримінальних правопорушень при настанні надзвичайних і невідворотних обставин (непереборної сили) у зоні проведення антитерористичної операції забезпечується шляхом передачі відомостей про заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення засобами факсимільного або телефонного зв'язку до військової прокуратури регіону. Військова прокуратура регіону організовує внесення відомостей до ЄРДР з дотриманням порядку та строків, визначених статтею 214 КПК України".

Нумерацію пунктів 2.4 - 2.34 цього розділу збільшити на одиницю.

12. Пункт 2.9 розділу II викласти у новій редакції:

"При встановленні факту здійснення досудового розслідування стосовно аналогічних правопорушень (дублікатів), заяви і повідомлення про які надійшли з різних джерел, прокурор, керівник прокуратури об'єднує такі матеріали в одне провадження, після чого реєстратор (слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, керівник органу прокуратури) за допомогою функції присвоює одному з них статус "Дублікат".

13. Пункт 2.30 розділу II викласти у такій редакції:

"Кримінальні правопорушення (особи, які їх вчинили) за видами економічної діяльності визначаються та заносяться до Реєстру з використанням Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності". При ньому необхідно керуватися кодом КВЕД, який зазначено у графі "Клас" даного класифікатора (наприклад: код центрального банку КВЕД - 64.11 - до Реєстру заноситься код "6411")".

14. Пункт 2.31 розділу II викласти у такій редакції:

"При віднесенні кримінальних правопорушень до вчинених на підприємствах, в установах та організаціях за видами економічної діяльності слід керуватися вимогами спільного листа-вказівки Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства доходів і зборів України "Про єдиний порядок обліку кримінальних правопорушень, вчинених на підприємствах, в установах, організаціях за видами економічної діяльності" від 21.06.2013 № 80/11228/3р/292".

15. Доповнити розділ II після пункту 3.3.1 пунктом такого змісту: "3.3.2. При прийнятті рішення про передачу кримінального провадження за підслідністю відомості до ЄРДР вносити одночасно з направленням до органу досудового розслідування матеріалів кримінального провадження".

Нумерацію пунктів 3.3.2 - 3.3.6 цього розділу збільшити на одиницю.

16. Пункт 3.3.3 розділу II викласти у такій редакції: "При отриманні кримінального провадження керівником органу досудового розслідування (прокуратури) інформація про призначення слідчого та процесуального керівника, а слідчим - про прийняття до провадження вноситься невідкладно".

17. Підпункт "а" пункту 4.2 розділу II викласти у такій редакції:

"а) при зверненні до суду з обвинувальним актом (п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України), з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст.ст. 44 - 49 КК України), з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру (ст. 97 КК України), при закритті кримінального провадження, коли помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), при закритті кримінального провадження щодо підозрюваного, якщо потерпілий, а у випадках, передбачених КПК України, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення (п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України) з одночасним внесенням до Реєстру відомостей про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та рух кримінального провадження".

18. Пункт 4.8.5 розділу II після слів Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" доповнити словами "та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

19. Пункт 5.4 розділу II доповнити підпунктом "в" у такій редакції:

"в) закриття кримінального провадження щодо підозрюваного, якщо потерпілий, а у випадках, передбачених КПК України, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення (п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України)".

20. У підпункті "б" пункту 5.5 розділу II слова "жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною" замінити на "осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною".

21. Назву пункту 6 розділу II викласти у новій редакції: "Особливості обліку відомостей про кримінальні правопорушення минулих років та таких, які рахуються в органах досудового розслідування, а також осіб у цих провадженнях".

22. Доповнити пункт 6 розділу II після підпункту 6.3 підпунктом такого змісту: "При внесенні інформації про кримінальні правопорушення минулих років, в яких встановлено особу правопорушника, одночасно відображаються відомості щодо її затримання, порушення кримінальної справи щодо неї, пред'явлення обвинувачення за нормами КПК 1960 року, оголошення розшуку тощо".

Нумерацію підпунктів 6.3 - 6.5 збільшити на одиницю.

23. Пункт 7.1 розділу II доповнити підпунктом "д" у такій редакції:

"д) прокурором прийнято рішення про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного на підставі пункту 7 частини 1 статті 284 КПК України",

24. Пункт 8.2 розділу II викласти у такій редакції:

"Редагування проводиться реєстраторами у разі необхідності внесення змін до форм "Правопорушення" та "Правопорушник" у провадженнях із статусом "у провадженні", "зупинено", "до суду", "закрито" та "повернуто судом". Виняток становить набір функцій руху кримінального провадження, використання яких доступне для проваджень/правопорушень з іншим статусом.

Внесення змін щодо встановлення/скасування "Ознаки ОГ і ЗО" можливе також у провадженнях зі статусом "результат суду".

25. Пункт 4 розділу V доповнити підпунктом 5 такого змісту: "Не приймаються до обрахунку кримінальні правопорушення, яким присвоєно статуси "дублікат" чи "виділено", а також з відміткою "у кримінальному провадженні, що надійшло для проведення досудового розслідування з іноземних держав".

26. Пункт 10 додатка 1 "Картка про кримінальне правопорушення" доповнити підпунктом: "на підставі рішення суду про зобов'язання внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР (3)".

27. Пункт 23 додатка 1 "Картка яро кримінальне правопорушення" викласти у новій редакції: "Назва підприємства, організації, установи, де скоєно правопорушення. Код ЄДР юридичної особи".

28. Пункт 10.1 додатка 1 "Картка про кримінальне правопорушення" викласти у новій редакції: "Установлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення (1), "установлено особу, з них неповнолітню (2), "не встановлено особу (3)".

29. Пункт 25 додатка 1 "Картка про кримінальне правопорушення", пункт 37 додатка 4 "Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні" викласти у новій редакції: "Військові формування, органи спеціального призначення, державні органи у сфері оборони, в яких вчинено злочин".

30. Пункт 11 додатка 2 "Картка про наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення", пункт 56 додатка 4 "Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні" викласти у новій редакції: "Тривалість дії ОГ та ЗО": 1) до одного року; 2) до двох років; 3) до 3 років; 4) від 3 до 6 років; 5) більше 6 років".

31. Доповнити додаток 4 "Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні" після пункту 8.1 пунктами "6.2. Назва юридичної особи", "7.2. Код ЄДР юридичної особи".

32. Пункт 16.1 додатка 4 "Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні" після слів "особисте зобов'язання (5)" доповнити словами: "передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом (6); поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку (7)".

33. Доповнити додаток 4 "Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні" пунктом 16.2 такого змісту: "Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд: батьків, опікунів чи піклувальників (1), дитячої установи (2). Дата обрання".

34. Доповнити додаток 4 "Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні" пунктом 16.3 такого змісту: "Запобіжний захід тримання під вартою обрано: слідчим суддею (1), прокурором (2)".

35. Пункт 20 додатка 4 "Картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні" після слів "п. 6 (4)" доповнити словами: "щодо юридичної особи: ч. 3 ст. 284 КПК України (5)".

36. Із пункту 6 додатка 5 "Картка про рух кримінального провадження" виключити слова: "ОВС на транспорті (11)", "інших (14)".

37. У пункті 4 додатка 6 "Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань" абревіатуру "ЄРДРПОУ" замінити на "ЄДР".

38. З довідника 1 "Перелік інших джерел, з яких виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення" виключити пункт 7 "дублікат".

39. Назву пункту 6 довідника 2 "Військові формування та об'єднання" викласти у новій редакції: "Військові формування, правоохоронні органи спеціального призначення, інші органи у військовій та оборонній сферах".

40. Виключити з довідника 2 наступні слова: "працівник дізнання Міністерства оборони України, крім Військової служби правопорядку ЗС України 93, працівник дізнання іншого військового формування 94".

41. Доповнити довідник 5 "Знаряддя та засоби вчинення правопорушення" після слів "з використанням посвідчення працівника правоохоронного органу 95" словами "у формі військовослужбовця Збройних Сил України чи іншого військового формування України 96".

42. Доповнити довідник 6 "Предмет посягання" після слів "вибухові пристрої 142" словами "гранатомети 203, реактивні системи 204".

43. Доповнити довідник 6 "Предмет посягання" після слів "інша зброя 76" абзацом такого змісту "Військова, спеціальна техніка та засоби пересування 205, інше військове майно 206".

44. Внести зміни до довідника 7 "Класифікатор держав світу (КДС)", виклавши його у новій редакції:

{нова редакція Довідника 7}

45. Внести зміни до довідника 8 "Рід занять, службове становище", замінивши слова "державної контрольно-ревізійної служби 127" на "державної фінансової інспекції 127".

46. Доповнити довідник 8 "Рід занять, службове становище" після слів "Голова Верховної Ради України та його заступники (201)" словами "голови постійних комісій Верховної Ради України та їх заступники (214)"; після слів "інших органів, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції 130" словами "посадові і службові особи оборонно-промислового комплексу 215".

47. Виключити з довідника 8 "Рід занять, службове становище" слова "військовослужбовець, потерпілий від застосування насильства командиром, начальником до підлеглого 105" та "військовослужбовець, якому тяжкі тілесні ушкодження (інвалідність) заподіяно під час порушення статутних правил взаємовідносин або застосування насильства командиром (начальником) до підлеглого 107".

48. Доповнити пункт 1 довідника 9 "Додаткові відмітки щодо кваліфікації" словами "або з погрозою насильства".

49. Доповнити довідник 9 "Додаткові відмітки щодо кваліфікації" після пункту 88 пунктом 139 "пов'язане із здійсненням телефонних дзвінків та повідомленням потерпілим про затримання їх родичів працівниками органів внутрішніх справ і вимагання грошової винагороди за їх звільнення".

50. Доповнити довідник 9 "Додаткові відмітки щодо кваліфікації" після пункту 138 пунктом 140 "нещасний випадок".

51. Доповнити назву абзацу "Статті 307, 310, 321 КК" довідника 9 "Додаткові відмітки щодо кваліфікації" статтями 312 та 321-1 КК України.

52. Внести зміни до довідника 9 "Додаткові відмітки щодо кваліфікації", виклавши абзац "Статті 410, 411, 412 КК" у новій редакції:

"Статті 410, 411, 412, 413 КК України:

93. Зброї

94. Боєприпасів

141. Вибухових або інших бойових речовин (для ст. 410 КК)

142. Засобів пересування, військової та спеціальної техніки

143. Іншого військового майна

95. Шляхом зловживання службовим становищем (для ст. 410 КК)".

53. Доповнити довідник 9 "Додаткові відмітки щодо кваліфікації" після пункту 112 абзацом такого змісту: "Статті 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447, 258 - 258-5 КК України: 144. вчинено юридичного особою".

54. Виключити з довідника 9 абзац такого змісту:

"Ст. 424 КК:

99. Застосування насильства до підлеглого".

55. Внести зміни до довідника 10 "Вилучено предметів злочинної діяльності", виклавши в новій редакції частини "Наркотичні засоби в грамах", "Психотропні речовини в грамах":

{зміни до Довідника 10}

57. Доповнити довідник 10 "Вилучено предметів злочинної діяльності" після слів "387 Прометазин" абзацом такого змісту:

"Нарковмісні рослини в одиницях:

596 рослини маку снотворного

597 рослини коноплі".

58. Доповнити довідник 10 "Вилучено предметів злочинної діяльності" після слів "51 вибухових речовин (у кг)" абзацом "598 військова та спеціальна техніка в одиницях".

59. Довідник 11 "Збройні Сили України та інші військові формування" викласти у новій редакції:

"Збройні Сили України, інші військові формування України,
органи спеціального призначення, державні органи у сфері оборони"

{нова редакція Довідника 11}вгору