Документ v0094282-09, поточна редакція — Прийняття від 16.02.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
16.02.2009 N 94

Про внесення змін до Плану діяльності
Міністерства охорони здоров'я України з підготовки
проектів регуляторних актів на 2009 рік

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Плану діяльності Міністерства охорони
здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2009 рік, затвердженою наказом МОЗ від 12.12.2008 N 744
( v0744282-08 ) "Про затвердження Плану діяльності Міністерства
охорони здоров'я України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2009 рік", доповнивши його новою позицією, що додається.
2. Адміністративному департаменту забезпечити розміщення
Плану ( v0744282-08 ) на веб-сайті МОЗ.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра І.В. Яковенко.
Міністр В.М.Князевич

Додаток
до наказу МОЗ України
16.02.2009 N 94

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
діяльності Міністерства охорони здоров'я України
з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік
( v0744282-08 )

----------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид та назва проекту| Обґрунтування | Строк | Найменування | |з/п| регуляторного акта | необхідності |підготовки| підрозділу, | | | | прийняття проекту | | відповідального | | | | акта | |за розроблення проекту| |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |30.|Проект наказу МОЗ |На виконання |I квартал |Департамент | | |"Про внесення змін |постанови Кабінету | |регуляторної політики | | |до наказу МОЗ від |Міністрів України від| |у сфері обігу | | |06.12.2001 N 486 |20 грудня 2008 року | |лікарських засобів та | | |"Про затвердження |N 1122 | |продукції в системі | | |нормативно-правових |( 1122-2008-п ) "Про | |охорони здоров'я | | |актів з питань |внесення змін до | | | | |контролю за якістю |деяких постанов | | | | |медичних |Кабінету Міністрів | | | | |імунобіологічних |України", | | | | |препаратів" |розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |10 вересня 2008 р. | | | | | |N 1247-р | | | | | |( 1247-2008-р ) "Про | | | | | |затвердження плану | | | | | |заходів щодо | | | | | |удосконалення | | | | | |державного контролю | | | | | |за обігом лікарських | | | | | |засобів і виробів | | | | | |медичного | | | | | |призначення", | | | | | |з метою забезпечення | | | | | |виконання державних | | | | | |функцій у сфері обігу| | | | | |медичних | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів та виробів| | | | | |медичного призначення| | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |31.|Проект наказу МОЗ |На виконання |I квартал |Департамент | | |"Про визначення |постанови Кабінету | |регуляторної політики | | |обсягу проведення |Міністрів України | |у сфері обігу | | |експертиз |від 20 грудня | |лікарських засобів та | | |(випробувань), |2008 року N 1122 | |продукції в системі | | |затвердження |( 1122-2008-п ) "Про | |охорони здоров'я | | |Порядку здійснення |внесення змін до | | | | |державного контролю |деяких постанов | | | | |за якістю виробів |Кабінету Міністрів | | | | |для діагностики in |України", | | | | |vitro та технічних |розпорядження | | | | |вимог щодо якості |Кабінету Міністрів | | | | |медичних виробів |України від | | | | |для діагностики in |10 вересня 2008 р. | | | | |vitro" |N 1247-р | | | | | |( 1247-2008-р ) "Про | | | | | |затвердження плану | | | | | |заходів щодо | | | | | |удосконалення | | | | | |державного контролю | | | | | |за обігом лікарських | | | | | |засобів і виробів | | | | | |медичного | | | | | |призначення", з метою| | | | | |забезпечення | | | | | |виконання державних | | | | | |функцій у сфері обігу| | | | | |медичних | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів та виробів| | | | | |медичного призначення| | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |32.|Проект наказу МОЗ |На виконання |I квартал |Департамент | | |"Про внесення змін |постанови Кабінету | |регуляторної політики | | |до наказу МОЗ від |Міністрів України | |у сфері обігу | | |26.09.2000 N 229" |від 20 грудня | |лікарських засобів та | | | |2008 року N 1122 | |продукції в системі | | | |( 1122-2008-п ) "Про | |охорони здоров'я | | | |внесення змін до | | | | | |деяких постанов | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України", | | | | | |розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |10 вересня 2008 р. | | | | | |N 1247-р | | | | | |( 1247-2008-р ) "Про | | | | | |затвердження плану | | | | | |заходів щодо | | | | | |удосконалення | | | | | |державного контролю | | | | | |за обігом лікарських | | | | | |засобів і виробів | | | | | |медичного | | | | | |призначення", з метою| | | | | |забезпечення | | | | | |виконання державних | | | | | |функцій у сфері обігу| | | | | |медичних | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів та виробів| | | | | |медичного призначення| | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |33.|Проект наказу МОЗ |На виконання |I квартал |Департамент | | |"Про внесення змін |постанови Кабінету | |регуляторної політики | | |до наказу МОЗ від |Міністрів України | |у сфері обігу | | |24.05.2006 N 314" |від 20 грудня | |лікарських засобів та | | | |2008 року N 1122 | |продукції в системі | | | |( 1122-2008-п ) | |охорони здоров'я | | | |"Про внесення змін | | | | | |до деяких постанов | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України", | | | | | |розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |10 вересня 2008 р. | | | | | |N 1247-р | | | | | |( 1247-2008-р ) "Про | | | | | |затвердження плану | | | | | |заходів щодо | | | | | |удосконалення | | | | | |державного контролю | | | | | |за обігом лікарських | | | | | |засобів і виробів | | | | | |медичного | | | | | |призначення", з метою| | | | | |забезпечення | | | | | |виконання державних | | | | | |функцій у сфері обігу| | | | | |медичних | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів та виробів| | | | | |медичного призначення| | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |34.|Проект наказу МОЗ |На виконання |I квартал |Департамент | | |"Про внесення змін |постанови Кабінету | |регуляторної політики | | |до наказу МОЗ від |Міністрів України | |у сфері обігу | | |12.01.2001 N 10" |від 20 грудня | |лікарських засобів та | | | |2008 року N 1122 | |продукції в системі | | | |( 1122-2008-п ) "Про | |охорони здоров'я | | | |внесення змін до | | | | | |деяких постанов | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України", | | | | | |розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |10 вересня 2008 р. | | | | | |N 1247-р | | | | | |( 1247-2008-р ) "Про | | | | | |затвердження плану | | | | | |заходів щодо | | | | | |удосконалення | | | | | |державного контролю | | | | | |за обігом лікарських | | | | | |засобів і виробів | | | | | |медичного | | | | | |призначення", з метою| | | | | |забезпечення | | | | | |виконання державних | | | | | |функцій у сфері обігу| | | | | |медичних | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів та виробів| | | | | |медичного призначення| | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |35.|Проект наказу МОЗ |На виконання |I квартал |Департамент | | |"Про внесення змін |постанови Кабінету | |регуляторної політики | | |до спільного наказу |Міністрів України | |у сфері обігу | | |МОЗ та Державної |від 20 грудня | |лікарських засобів та | | |митної служби від |2008 року N 1122 | |продукції в системі | | |03.06.2005 N 250/480"|( 1122-2008-п ) "Про | |охорони здоров'я | | | |внесення змін до | | | | | |деяких постанов | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України", | | | | | |розпорядження | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від | | | | | |10 вересня 2008 р. | | | | | |N 1247-р | | | | | |( 1247-2008-р ) "Про | | | | | |затвердження плану | | | | | |заходів щодо | | | | | |удосконалення | | | | | |державного контролю | | | | | |за обігом лікарських | | | | | |засобів і виробів | | | | | |медичного | | | | | |призначення", з метою| | | | | |забезпечення | | | | | |виконання державних | | | | | |функцій у сфері обігу| | | | | |медичних | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів та | | | | | |медичних препаратів | | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |36.|Проект постанови |Адаптація | I-IV |Департамент | | |Кабінету Міністрів |національного | квартал |регуляторної політики | | |України "Про внесення|законодавства до | |у сфері обігу | | |змін та доповнень до |вимог законодавства | |лікарських засобів та | | |постанови Кабінету |Європейського союзу | |продукції в системі | | |Міністрів України |у сфері обігу | |охорони здоров'я | | |від 15.01.96 N 73 |медичних | | | | |"Положення про |імунобіологічних | | | | |контроль за |препаратів | | | | |відповідністю | | | | | |імунобіологічних | | | | | |препаратів, що | | | | | |застосовуються в | | | | | |медичній практиці, | | | | | |вимогам державних | | | | | |та міжнародних | | | | | |стандартів" | | | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |37.|Внесення змін до |Внесення кодів УКТЗЕД| I-IV |Департамент | | |постанови Кабінету |( 2371а-14, 2371б-14,| квартал |регуляторної політики | | |Міністрів України |2371в-14, 2371г-14 ) | |у сфері обігу | | |від 17.12.2003 N 1949|для вирішення питань,| |лікарських засобів та | | |( 1949-2003-п ) |що виникають при | |продукції в системі | | |"Про перелік |здійсненні | |охорони здоров'я | | |лікарських засобів |торговельних та | | | | |та виробів медичного |експортно-імпортних | | | | |призначення, операції|операцій з медичними | | | | |з продажу яких |виробами для in vitro| | | | |звільняються |діагностики, | | | | |від обкладення |пов'язаних із | | | | |податком на додану |невизначеністю | | | | |вартість" |належності того | | | | | |чи іншого товару | | | | | |до певного коду | | | | | |УКТЗЕД | | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |38.|Проект постанови |Забезпечення | I-IV |Департамент | | |Кабінету Міністрів |доступними, | квартал |регуляторної політики | | |України "Про |ефективними, якісними| |у сфері обігу | | |внесення змін до |лікарськими засобами | |лікарських засобів та | | |Національного |населення та | |продукції в системі | | |переліку лікарських |лікувально- | |охорони здоров'я | | |засобів і виробів |профілактичних | | | | |медичного |закладів України | | | | |призначення" | | | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |39.|Проект наказу МОЗ |На виконання пункту 3|I квартал |Департамент | | |"Про порядок |Порядку проведення | |організації | | |атестації робочих |атестації робочих | |санітарно- | | |місць щодо їх |місць за умовами | |епідеміологічного | | |відповідності |праці, затвердженого | |нагляду Комітету | | |нормативно-правовим |постановою КМУ | |з питань гігієнічного | | |актам з охорони |від 01.08.92 N 442 | |регламентування МОЗ | | |праці" |( 442-92-п ) | | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |40.|Проект наказу МОЗ |На виконання ст. 30 |II квартал|Департамент | | |"Про затвердження |та 31 Закону України | |організації | | |порядку реєстрації |"Про безпечність | |санітарно- | | |харчових добавок та |та якість харчових | |епідеміологічного | | |ароматизаторів" |продуктів" | |нагляду | | | |( 771/97-ВР ) | | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |41.|Проект наказу МОЗ |На виконання п. 3.34 |I квартал |Департамент | | |"Про затвердження |Генеральної угоди між| |організації | | |Гігієнічної |КМУ всеукраїнськими | |санітарно- | | |класифікації праці |об'єднаннями | |епідеміологічного | | |за показниками |організацій | |нагляду | | |шкідливості і |роботодавців і | | | | |напруженості |підприємців та | | | | |трудового процесу |всеукраїнськими | | | | |для гігієнічної |профспілками і | | | | |оцінки умов праці |профоб'єднаннями | | | | |та атестації |на 2008-2009 роки, | | | | |робочих місць" |укладеної 15.09.2008 | | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |42.|Проект наказу МОЗ |На виконання ст. 4, 5|I квартал |Департамент | | |"Про затвердження |Закону України "Про | |організації | | |порядку організації |охорону праці" | |санітарно- | | |та проведення |( 2694-12 ) | |епідеміологічного | | |психофізіологічної | | |нагляду | | |експертизи | | | | | |працівників для | | | | | |виконання робіт | | | | | |підвищеної небезпеки | | | | | |та тих, що потребують| | | | | |професійного добору" | | | | |---+---------------------+---------------------+----------+----------------------| |43.|Проект постанови |На виконання |II квартал|Управління економіки | | |Кабінету Міністрів |постанови Кабінету | |страхування | | |України "Про |Міністрів України | | | | |затвердження Переліку|від 15.11.2008 | | | | |осіб, діяльність яких|N 54870/1/1-08 | | | | |може заподіяти шкоду | | | | | |третім особам порядку| | | | | |і правил проведення | | | | | |обов'язкового | | | | | |страхування | | | | | |професійної | | | | | |відповідальності | | | | | |медичних і | | | | | |фармацевтичних | | | | | |працівників, | | | | | |діяльність яких може | | | | | |заподіяти шкоду | | | | | |третім особам" | | | | -----------------------------------------------------------------------------------вгору