Про порядок взаємодії Агентства держмайна України та ДУ "Урядовий контактний центр"
Агентство держмайна України; Наказ, Порядок від 28.04.201293
Документ v0093817-12, поточна редакція — Прийняття від 28.04.2012

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

28.04.2012  № 93

Про порядок взаємодії Агентства держмайна України та ДУ "Урядовий контактний центр"

З метою забезпечення оперативного реагування Агентства держмайна України на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію" Кабінету Міністрів України, а також на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898 "Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Агентства держмайна України та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію" (додається).

2. Першому заступнику Голови Агентства держмайна України, заступнику Голови Агентства держмайна України, керівникам структурних підрозділів Агентства держмайна України забезпечити неухильне додержання вимог Порядку взаємодії Агентства держмайна України та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Агентства держмайна України Шубіна О.О.

Голова Агентства
держмайна України


Д.В. КолєсніковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Агентства
держмайна України
28.04.2012 № 93

ПОРЯДОК
взаємодії Агентства держмайна України та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію"

1. Порядок взаємодії Агентства держмайна України та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію" (далі - Порядок), розроблений у відповідності до вимог Порядку взаємодії органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898.

Цей Порядок визначає механізм взаємодії Агентства держмайна України та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення оперативного розі ляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування (далі - заявники), що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію".

2. Агентство держмайна України спрямовує свою діяльність на забезпечення оперативного розгляду звернень, що надійшли на урядову телефонну "гарячу лінію" (далі - звернення), та вжиття заходів щодо вирішення порушених у них питань і задоволення законних прав та інтересів заявників.

Особисту відповідальність за забезпечення оперативного реагування на звернення у структурних підрозділах Агентства держмайна України несуть їх керівники.

3. Агентство держмайна України має індивідуальний код доступу до електронної бази даних звернень (далі - база даних), що створює державна установа "Урядовий контактний центр" (далі - Центр).

4. Агентство держмайна України отримує в електронному вигляді інформацію про внесені до бази даних звернення, що за визначенням Центру належать до його компетенції, у той же день.

5. У разі коли заявник не називає своє прізвище, ім'я, по батькові або не надає інші відомості - звернення реєструється як анонімне і розгляду не підлягає.

У виняткових випадках анонімні звернення можуть були розглянуті за рішенням Голови Агентства держмайна України.

Відповідна інформація вноситься до бази даних.

6. Доступ до бази даних державної установи "Урядовий контактний центр" забезпечується сектором зв'язків з громадськістю Управління документального забезпечення роботи та контролю (далі - сектор зв'язків з громадськістю).

Спеціалістом сектору зв'язків з громадськістю централізовано реєструються звернення, що надходять до Агентства держмайна України, та не пізніше двох днів з моменту надходження вноситься відповідна інформація до бази даних про прийняття таких звернень до розгляду.

7. У разі коли питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Агентства держмайна України, таке звернення не пізніше наступного дня переадресовується іншому органу виконавчої влади, про що вноситься до бази даних відповідна інформація.

8. Керівники структурних підрозділів Агентства держмайна України забезпечують об'єктивний і вчасний розгляд звернень, перевіряють викладені в них факти, приймають у разі потреби відповідні рішення.

Якщо звернення не містить достатніх даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, вживаються заходи щодо отримання додаткової інформації.

9. Про результати розгляду звернень Агентство держмайна України повідомляє заявників у встановленому порядку.

Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються протягом п'яти днів, а ті, що потребують додаткового вивчення, - протягом 15 днів після їх надходження.

У разі коли Агентством держмайна України приймається рішення про продовження строку розгляду звернення, про це в установленому порядку інформується заявник та вноситься відповідна інформація до бази даних. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 30 днів.

10. Структурний підрозділ, якому доручено розгляд звернення, подає до сектору зв'язків з громадськістю копію відповіді у друкованому та електронному вигляді.

11. Спеціалістом сектору зв'язків з громадськістю інформація про результати розгляду звернень вноситься до бази даних разом з електронною копією листа, яким поінформовано заявника.

12. У разі надходження від Центру на основі аналізу звернень питань, що потребують надання роз'яснень, Агентство держмайна України протягом п'яти робочих днів готує такі роз'яснення і передає їх Центру в електронному та друкованому вигляді.

Начальник Управління
документального забезпечення
роботи та контролюМ.Г. Омельченко

{Текст взято з сайту Агентства держмайна України http://www.ppa.gov.ua/}вгору