Документ v0092732-12, поточна редакція — Редакція від 03.04.2012, підстава - v0216732-12

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2012  № 92

Про проведення інвентаризації державного майна та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та
вугільної промисловості
№ 216 від 03.04.2012}

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467, Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121, Положення про проведення інвентаризації державного майна, яке не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств, утворених у процесі корпоратизації та приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 757, наказу Фонду державного майна України від 03.02.2006 № 197 "Про затвердження форм надання відомостей про об'єкти державної власності" та наказу Міненерговугілля України від 25.08.2011 № 423 "Про затвердження порядку роботи та складу Комісії з питань розгляду та узагальнення результатів інвентаризації державного майна", з метою впорядкування обліку юридичних осіб, проведення інвентаризації державного майна та за їх результатами формування і надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності НАКАЗУЮ:

1. Керівникам державних підприємств, об'єднань, установ, організацій, а також господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації (приватизації), та інших юридичних осіб, на балансі яких обліковується державне майно, функції з управління яким здійснює Міненерговугілля України, забезпечити:

1.1. Проведення щорічної інвентаризації державного майна відповідно до чинного законодавства відповідною комісією, за результатами роботи якої скласти протокол та надати його Міністерству разом з документами, визначеними пп. 1.3 п. 1 цього наказу.

1.2. Внесення відомостей до автоматизованої системи (АС) "Юридичні особи" на підставі результатів інвентаризації державного майна.

1.3. Постійне надання Міненерговугілля України:

- інформації, сформованої за допомогою АС "Юридичні особи", електронною поштою на адреси: derzmaino@mev.energy.gov.ua, elena.kovalyova@mev.energy.gov.ua протягом 35 днів після закінчення I, II, III звітних кварталів та до 10 квітня року, що настає за звітним;

- інформації станом на 31 грудня за формою 2б "Відомості про державне майно" у паперовому вигляді за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера;

- аналізу результатів інвентаризації державного майна згідно з формою 1, що додається до цього наказу.

2. Керівникам підприємств, на балансах яких обліковується державне майно, користування яким передано Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" (далі - НАК "Нафтогаз України"):

2.1. Включати до складу комісій з інвентаризації державного майна представників НАК "Нафтогаз України", як уповноважених представників Міненерговугілля України.

2.2. За результатами проведеної інвентаризації надавати НАК "Нафтогаз України" протокол роботи інвентаризаційної комісії та аналіз результатів інвентаризації державного майна згідно з формою, що додається до цього наказу.

3. НАК "Нафтогаз України" (Бакулін Є.М.):

3.1. Надати товариствам, визначеним у п. 2 цього наказу, кандидатури представників НАК "Нафтогаз України", як представників Міністерства, до складу комісій з інвентаризації державного майна.

3.2. Забезпечити попередній розгляд матеріалів інвентаризації державного майна та надання їх Міністерству з висновками та пропозиціями.

4. Установити, що керівники підприємств (товариств), зазначені у п. 1 та 2 цього наказу, несуть персональну відповідальність за достовірність та своєчасне надання відомостей Міненерговугілля України.

5. Департаменту бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С.Л.) щороку протягом 45 днів після закінчення I, II, III звітних кварталів та до 15 квітня року, що настає за звітним, надавати Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами дані для внесення до форм № 1 "Баланс", № 2 "Звіт про фінансові результати" та № 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" АС "Юридичні особи".

6. Управлінню трудової та соціальної політики Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Левчук Т.І.) щороку протягом 45 днів після закінчення I, II, III звітних кварталів та до 15 квітня, що настає за звітним, надавати Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами дані для внесення до форм № 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці" АС "Юридичні особи".

7. Департаменту майнових відносин та управління корпоративними правами (Фічов В.В.) щороку не пізніше 25 квітня року, що настає за звітним, та щокварталу протягом 55 днів після закінчення відповідного звітного кварталу надавати Фонду державного майна України відомості про об'єкти державної власності.

8. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Мінвуглепрому від 31.01.2007 № 19 "Про формування та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності", наказ Мінпаливенерго від 08.12.2010 № 519 "Про проведення інвентаризації державного майна та порядок надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності" та наказ Мінпаливенерго від 29.12.2010 № 576 "Про проведення щорічної інвентаризації державного майна, функції користування яким здійснює Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр

Ю. БойкоДодаток № 1
до наказу Міненерговугілля
13.02.2012 № 92

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ І ВЕРТИКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
результатів інвентаризації державного майна, що обліковується на балансі _______________, відповідно до даних АС "Юридичні особи"
станом на 31.12.20___ (звітний рік)


з/п

Назва структурної компоненти

Майно на дату інвентаризації станом на
31.12.20__
(рік, що передує звітному)

Майно, яке надійшло протягом I кв.

Майно, яке вибуло протягом I кв.

Майно, яке надійшло протягом II кв.

Майно, яке вибуло протягом II кв.

Майно, яке надійшло протягом III кв.

усього

Кількість, шт. (га)

Первісна вартість, тис.грн.

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Назва структурної компоненти

1.1.

Будівлі


1.2.

Інженерні споруди


1.3.

Земельні ділянки


1.4.

Незавершене будівництво


1.5.

Інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі


1.6

Рухоме майно (речі)**Усього


2.

Назва структурної компоненти

2.1.

Будівлі


2.2.

Інженерні споруди


2.3.

Земельні ділянки


2.4.

Незавершене будівництво


2.5.

Інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі


2.6.

Рухоме майно (речі)**УсьогоУсього по підприємству


Продовження таблиці


з/п

Назва структурної компоненти

Майно, яке вибуло протягом III кв.

Майно, яке надійшло протягом IV кв.

Майно, яке вибуло протягом IV кв.

Майно на дату інвентаризації станом на
31.12.20__
(звітний рік)

Абсолютне відхилення*

усього

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Первісна вартість, тис.грн.

Залишкова вартість, тис.грн.

Кількість, шт. (га)

Первісна вартість, тис.грн.

Залишкова вартість, тис.грн.

1

2

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1.

Назва структурної компоненти

1.1.

Будівлі

1.2.

Інженерні споруди

1.3.

Земельні ділянки

1.4.

Незавершене будівництво

1.5.

Інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі

1.6

Рухоме майно (речі)**


Усього

2.

Назва структурної компоненти

2.1.

Будівлі

2.2.

Інженерні споруди

2.3.

Земельні ділянки

2.4.

Незавершене будівництво

2.5.

Інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі

2.6.

Рухоме майно (речі)**


Усього


Усього по підприємству

Керівник підприємства

___________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

__________
* абсолютне відхилення = майно на дату інвентаризації станом на 31.12.20__ (звітний рік) - майно на дату інвентаризації станом на 31.12.20__ (рік, що передує звітному)
** державне майно, що не ввійшло до статутного капіталу господарського товариства, створеного у процесі корпоратизації/приватизації.

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 216 від 03.04.2012}вгору