Документ v0092282-07, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 06.08.2010, підстава - v0660282-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
24.02.2007 N 92
{ Наказ скасовано на підставі Наказів Міністерства
охорони здоров'я
N 660 ( v0660282-10 ) від 06.08.2010
N 835 ( v0835282-10 ) від 04.10.2010 }
Про затвердження
Критеріїв (умов) державної акредитації
лікувально-профілактичних закладів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 195 ( v0195282-08 ) від 09.04.2008 }

Відповідно до ст. 16, 33 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ), Положення про Міністерство охорони
здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 2 листопада 2006 року N 1542 ( 1542-2006-п ) та
Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня
1997 року N 765 ( 765-97-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Критерії (умови) державної акредитації
лікувально-профілактичних закладів (додаються).
2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20 січня
2001 року N 20 ( va020282-01 ) "Про затвердження Критеріїв (умов)
державної акредитації лікувально-профілактичних закладів" вважати
таким, що втратив чинність.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Гайдаєва Ю.О.
Міністр Ю.В.Поляченко

КРИТЕРІЇ (УМОВИ)
державної акредитації
лікувально-профілактичних закладів

ЗМІСТ
Критеріїв (умов) акредитації
лікувально-профілактичних закладів України
Розподіл Критеріїв згідно видів лікувально-профілактичної
допомоги
1. Загальні Критерії
1.1. Управління закладом
1.2. Кадри
1.3. Організація роботи закладу
1.4. Управління службою (структурним підрозділом)
1.5. Права і обов'язки пацієнтів
1.6. Медико-інформаційна та аналітична служба
1.7. Метрологічне забезпечення
1.8. Санітарно-епідеміологічне благополуччя
1.9. Охорона праці
1.10. Вимоги та експлуатації будинків та споруд закладу
охорони здоров'я
2. Якість лікувально-профілактичної допомоги
3. Медична допомога
3.1. Загальні положення про лікаря
3.2. Первинна медико-санітарна допомога
3.3. Служба швидкої і невідкладної медичної допомоги
3.4. Амбулаторно-поліклінічна служба
3.5. Стаціонарна допомога 3.5.1. Загальні положення 3.5.2. Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія
(реанімація) 3.5.3. Служба материнства і дитинства 3.5.4. Реабілітація
3.6. Параклінічної служби 3.6.5. Лабораторна діагностика
3.7. Використання ліків
3.8. Спеціалізовані служби 3.8.1. Служба крові 3.8.2. Патологоанатомічна служба 3.8.3. Комбустіологічна служба 3.8.4. Центри трансплантації 3.8.5. Медико-генетична служба

1. Загальні умови
На основі загальних умов розглядаються всі види закладів
охорони здоров'я, а також їх підрозділи. Окремі специфічні особливості деяких служб розглянуті в інших
групах умов.
1.1. Управління закладом
Нормативна база: - Основи законодавства України про охорону здоров'я від
19.11.92 N 2801-IX ( 2801-12 ) (із змінами); - Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" від 24. 02. 94 N 4004-XII ( 4004-12 ); - Господарський кодекс України від 16.01.03 N 436-IV
( 436-15 ); - Кодекс законів про працю України від 10.12.71 N 322-VIII
( 322-08 ) (із змінами); - Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" від 01 06.00 N 1775-III ( 1775-14 ); - Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765
( 765-97-п ) "Про затвердження Порядку державної акредитації
закладу охорони здоров'я" (із змінами); - Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153
( 1153-97-п ) "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства
у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади" (із змінами); - Наказ МОЗ України від 05.02.98 N 20 ( v0020282-98 ) "Про
затвердження Інструкції з діловодства у Міністерстві охорони
здоров'я України" (із змінами); - Наказ МОЗ України від 18.11.00 N 204-0 "Про затвердження
Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників
закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони
здоров'я України"; - Наказ МОЗ України від 28.10.02 N 385 ( z0892-02 ) "Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів
з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (із
змінами); - Наказ МОЗ України від 05.06.97 N 174 ( z0245-97 ) "Про
затвердження Положення що клінічний лікувально-профілактичний
заклад охорони здоров'я"; - Наказ МОЗ України від 19.12.97 N 359 ( z0014-98 ) "Про
подальше удосконалення атестації лікарів" (із змінами); - Наказ Державного комітету України з питань підприємництва
та регуляторної політики підприємництва та МОЗ України від
16.02.01 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної причини та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)".
1.1.1. Наявні засновницькі та реєстраційні документи закладу 1.1.1.1. Рішення про заснування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид | | | | | лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |---------------------------| |---------------+------+-------------|первинна |вторинна|третинна| |невідповідність| |відповідність| | | | ------------------------------------------------------------------
Критерії оцінки (КО): Невідповідність (Н) - відсутнє рішення Відповідність (В) - наявне рішення
1.1.1.2. Затверджений статут Статут закладу затверджується вищестоящим органом і
реєструється місцевими органами влади. Статут містить розділи
"Загальні дані", "Головна мета і основні завдання ЗОЗ",
"Організаційна структура ЗОЗ", "Організація роботи ЗОЗ", тощо. Статут повинен відображати особливості організації роботи
ЗОЗ, зумовлені завданнями, що стоять перед ним, його типом,
потужністю, структурою і місцевими умовами (географічним
положенням, розмірами території і контингентом, що обслуговується,
соціально-демографічною ситуацією)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид | | | | | лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |---------------------------| |---------------+------+-------------|первинна |вторинна|третинна| |невідповідність| |відповідність| | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній затверджений статут, статут не відповідає
діючому законодавству та особливостями організації роботи закладу В - статут відповідає законодавству та особливостями
організації роботи закладу
1.1.1.3. Свідоцтво про реєстрацію
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид | | | | | лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |---------------------------| |---------------+------+-------------|первинна |вторинна|третинна| |невідповідність| |відповідність| | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє свідоцтво В - наявне свідоцтво
1.1.1.4. Свідоцтво про ідентифікаційні та інші коди
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид | | | | | лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |---------------------------| |---------------+------+-------------|первинна |вторинна|третинна| |невідповідність| |відповідність| | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє свідоцтво В - наявне свідоцтво
1.1.1.5. Ліцензія на провадження господарської діяльності
з медичної практики
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид | | | | | лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |---------------------------| |---------------+------+-------------|первинна |вторинна|третинна| |невідповідність| |відповідність| | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня ліцензія В - наявна ліцензія
1.1.1.5.1. В ліцензії передбачено повний перелік лікарських
спеціальностей, що відповідає профілю ЗОЗ
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид | | | | | лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |---------------------------| |---------------+------+-------------|первинна |вторинна|третинна| |невідповідність| |відповідність| | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
1.1.2.1. Затверджена структура управлінням закладу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид | | | | | лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |---------------------------| |---------------+------+-------------|первинна |вторинна|третинна| |невідповідність| |відповідність| | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у закладі немає затвердженої структури управління В - у закладі існує затверджена структура управління
1.1.2.2. Наявний штатний розпис
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид | | | | | лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |---------------------------| |---------------+------+-------------|первинна |вторинна|третинна| |невідповідність| |відповідність| | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - штатний розпис закладу відсутній; наявний, але
не відповідно затверджений В - штатний розпис закладу наявний, відповідно затверджений
1.1.3. У закладі затверджуються та контролюються довготривалі
та короткотривалі плани заходів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні плани Часткова відповідність (ЧВ) - затверджені плани виконуються
не повністю, але більше, ніж на 50% В - плани довго- та короткотривалі виконуються більш, як у
90%.
1.1.4. Контроль за придбанням обладнання, ліків, розхідних
матеріалів тощо у відповідності з пріоритетами закладу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - недостатній контроль, закупки не відповідають пріоритетам
закладу ЧВ - недостатній контроль, закупки частково відповідають
пріоритетам закладу (проводяться без врахування заявок служб) В - керівник закладу контролює, щоб закупки відповідали
потребам закладу, закупки проводяться згідно заявок підрозділів
1.1.5. Контроль за дотриманням порядку надання платних
послуг, залученням інших позабюджетних надходжень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній контроль, наявні випадки порушень законодавства
при наданні платних послуг ЧВ - недостатній контроль, наявні поодинокі випадки порушень
законодавства при наданні платних послуг В - проводиться постійний контроль за дотриманням порядку
надання платних послуг
1.1.6. В закладі затверджені і впроваджені правила
внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у закладі не затверджені ПВТР ЧВ - ПВТР затверджені не у встановленому порядку,
використовуються не у всіх підрозділах В - ПВТР затверджені і використовуються у всіх підрозділах
закладу
1.1.7. Затверджений склад комісії з трудових спорів та
визначений порядок її роботи
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не затверджено склад комісії ЧВ - затверджено склад комісії, але не у встановленому
порядку В - затверджено склад комісії, визначено порядок її роботи
1.1.8. Наявний колективний договір
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній колективний договір ЧВ - колективний договір не в повній мірі відповідає чинному
законодавству В - наявний колективний договір
1.1.9. Наявна та затверджена інструкція з діловодства
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня інструкція з діловодства ЧВ - наявна інструкція з діловодства, але не затверджена
керівником закладу В - наявна та затверджена інструкція з діловодства
1.1.10. Щоденний контроль за наданням медичних послуг
здійснює заступник головного лікаря (директора) по лікувальній
роботі. Заступник головного лікаря звітується головному лікарю. До
коло його обов'язків входять наступні види діяльності (перелік
нижченаведених функціональних обов'язків є обов'язковим, але
не остаточним): 1.1.10.1. Оцінка результатів лікувально-діагностичного
процесу за відповідними моделями кінцевих результатів. Проводиться
аналіз незадовільних результатів лікування, опрацьовуються заходи
щодо попередження таких випадків в майбутньому
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - оцінка результатів не проводиться ЧВ - проводиться безсистемно, без чітких критеріїв оцінки або
проводиться на основі чітких критеріїв оцінки, але не у всіх
підрозділах В - проводиться систематично, в кожному підрозділі на основі
чітких критеріїв
1.1.10.2. Визначення за допомогою вибіркових опитувань
задоволеності пацієнтів медичною допомогою
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - опитування не проводяться В - проводяться
1.1.10.3. Планування і проведення лікарняних конференцій,
семінарів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - конференції, семінари не проводяться В - проводяться
1.1.10.4. Сестринським доглядом керує медична сестра (головна
сестра), яка має першу або вищу кваліфікаційну категорію
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - посаду обіймає медсестра, яка не має відповідної
кваліфікації В - посаду обіймає медсестра, яка має відповідну
кваліфікаційну категорію
1.1.10.5. Головна медична сестра здійснює контроль за
дотриманням правил сестринського догляду у відповідності з
кваліфікацією і місцем роботи сестер
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні правила сестринського догляду, контроль за їх
дотриманням не проводиться В - наявні правила сестринського догляду, проводиться
контроль за їх дотриманням
1.1.10.6. Адміністрацією закладу встановлюються стандарти
сестринського догляду і система оцінки якості їх виконання
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні стандарти ЧВ - стандарти розроблені, використовуються, але не у всіх
підрозділах або розроблені, але не використовуються, медсестри
з ними не ознайомлені В - стандарти використовуються у всіх підрозділах, існує
чітка система їх виконання
1.1.11. Щоденний контроль за фінансовим балансом
лікувально-профілактичного закладу здійснюється заступником
головного лікаря з фінансових питань
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній такий контроль ЧВ - контроль проводиться несистематично В - систематично проводиться контроль
1.1.12. Щоденний контроль за дотриманням адекватної роботи
закладу здійснює заступник головного лікаря (директора)
з адміністративно-господарської частини або головний інженер
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній такий контроль ЧВ - контроль проводиться несистематично В - такий контроль проводиться систематично
1.1.13. Щоденний контроль за дотриманням правил охорони праці
в закладі здійснює інженер з охорони праці
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній такий контроль ЧВ - контроль проводиться несистематично В - такий контроль проводиться систематично
1.1.14. Систематично проводяться навчання та перевірка знань
керівників структурних підрозділів з питань охорони праці
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - навчання та перевірка знань не проводяться ЧВ - навчання та перевірка знань проводяться несистематично В - систематично проводяться навчання та перевірки, що
підтверджується документально
1.2. Кадри
Нормативна база: - Закон України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) із
змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13.05.99
N 653-XIV ( 653-14 ), від 20.11.03 1294-IV ( 1294-15 ),
від 20.01.05 N 2384-IV ( 2384-15 ); - Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців" від 15.05.03 N 755-IV ( 755-15 ); - Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1912
( 1912-99-п ) "Про затвердження Положення про формування кадрового
резерву керівників державних підприємств, установ і організацій"; - Наказ МОЗ України від 23.02.00 N 33 ( v0033282-00 ) "Про
штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я"; - Наказ МОЗ України/Міністерство праці та соціальної політики
України від 05.10.05 N 308/519 ( z1209-05 ) "Про впорядкування
умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення"; - Наказ МОЗ України від 15.12.92 N 195 ( 195/92-рп ) "Про
затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних
закладів, підготовка і отримання звання, в яких дають право
займатися медичною і фармацевтичною діяльністю"; - Наказ МОЗ України від 18.08.94 N 141 ( v0141282-94 ) "Про
внесення змін і доповнень до наказу МОЗ України від 25.12.92 N 195
"Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних
закладів, підготовка і отримання звання, в яких дають право
займатися медичною і фармацевтичною діяльністю"; - Наказ МОЗ України від 19.12.97 N 359 ( z0014-98,
z0015-98 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів"; - Наказ МОЗ України від 23.10.91 N 146 ( v0146282-91 ) "Про
атестацію середніх медичних працівників"; - Наказ МОЗ України від 28.10.02 N 385 ( z0892-02 ) "Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад солодших спеціалістів
з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; - Наказ МОЗ України від 07.12.98 N 346 ( v0346282-98 ) "Про
затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення
лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах
(факультетах) післядипломної освіти"; - Наказ МОЗ України від 27.06.06 N 410 ( z0754-06 ) "Про
внесення змін до Порядку Допуску до медичної діяльності в Україні
громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку
в навчальних закладах іноземних країн"; - Наказ МОЗ України від 29.03.02 N 117 ( v0117282-02 ) за
погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України
"Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників"
Вип. 78, 2002 р.; - Наказ МОЗ України від 18.06.03 N 131-О ( va131282-03 ) "Про
затвердження змін і доповнень до довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників"; - Кодекс законів про працю України ( 322-08 ); - Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту
населення України від 29.07.93 N 58 ( z0110-93 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників".
1.2. Критерії щодо забезпечення та роботи з кадрами 1.2.1. ЗОЗ має достатню кількість лікарів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - лікарські посади не укомплектовані В - достатня, штатні посади укомплектовані фізичними особами
1.2.2. ЗОЗ має достатню кількість середнього медперсоналу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - кількість медперсоналу недостатня, посади
не укомплектовані В - достатня, штатні посади укомплектовані фізичними особами
1.2.3. Заклад забезпечений нормативно-правовими документами
з питань трудового законодавства відпусток, пенсійного
законодавства, законодавства про охорону здоров'я, соціальних
пільг тощо
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - заклад не забезпечений нормативно-правовими документами ЧВ - заклад забезпечений законодавчими актами достатньо, але
документи не доступні персоналу В - нормативно-правове забезпечення достатнє, документи
доступні для персоналу
1.2.4. В закладі дотримується законодавство з питань прийому
на роботу, в т.ч. допуску до медичної практики, переводу на іншу
роботу, звільнення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - є порушення В - стан відповідає вимогам законодавства
1.2.5. В закладі дотримується законодавство з питань
заробітної плати
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - є порушення В - стан відповідає вимогам законодавства
1.2.6. В закладі дотримується законодавство з питань робочого
часу та відпочинку
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - є порушення В - стан відповідає вимогам законодавства
1.2.7. В закладі дотримується законодавство з питань трудової
дисципліни
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - є порушення В - стан відповідає вимогам законодавства
1.2.8. В закладі дотримується законодавство з питань звернень
громадян
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - є порушення В - стан відповідає вимогам законодавства
Служба кадрів відповідає за:
1.2.9. Дотримання штатного розпису
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - штатний розпис не дотримується В - штатний розпис дотримується
1.2.10. Ведення трудових книжок працівників
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні порушення у веденні трудових книжок В - стан відповідає встановленим вимогам
1.2.11. Ведення індивідуальних трудових карток
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні порушення у веденні індивідуальних трудових карток В - стан відповідає встановленим вимогам
1.2.12. Розробку і виконання плану роботи відділу кадрів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній план; план наявний, але не виконується В - наявний план, який виконується
1.2.13. Річний статистичний звіт з кадрових питань
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні щорічні звіти з кадрових питань В - наявні щорічні звіти з кадрових питань
1.2.14. Плани підвищення кваліфікації співробітників
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні плани або ж розроблені, але не виконуються В - наявні і виконуються
1.2.15. Кадровий резерв на посаду керівника закладу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - недостатня дієвість резерву В - сформовано дієвий резерв, виконуються плани підвищення
кваліфікації осіб зарахованих до ньго
1.2.16. Кадровий резерв на керівні посади в закладі
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не ведеться облік осіб резерву В - резерв сформовано; виконуються плани підвищення
кваліфікації осіб зарахованих до ньго
1.2.17. Правову освіту працівників закладу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється правова освіта В - підвищення правових знань працівників закладу
здійснюється відповідно до затверджених планів та програм
1.3. Організація роботи закладу
Нормативна база: - від 05.06.97 N 174 ( z0245-97 ) "Про затвердження Положення
про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я"; - від 10.01.00 N 2 ( z0039-00 ) "Про затвердження форми та
Порядку видачі медичної довідки про стан здоров'я претендентів на
посади керівників, заступників керівників центральних органів
виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій"; - від 28.10.02 N 385 ( z0892-02 ) "Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах
охорони здоров'я"; - Наказ МОЗ України від 19.12.97 N 359 ( z0014-98 ) "Про
подальше удосконалення атестації лікарів"; - від 23.10.91 N 146 ( v0146282-91 ) "Про атестацію середніх
медичних працівників".
1.3.1. Наявний перелік контингенту пацієнтів, що
обслуговуються
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній перелік В - наявний перелік
1.3.2. Персоніфікований реєстр населення, що обслуговується
закладом первинної медико-санітарної допомоги, наявний у закладі
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній реєстр В - наявний реєстр
1.3.3. Персоніфікований реєстр населення, що обслуговується
закладом первинної медико-санітарної допомоги, наявний у кожного
дільничного лікаря
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній реєстр В - наявний реєстр
1.3.4. Наявний порядок вільного вибору лікарів первинної
ланки
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній В - наявний
1.3.5. Наявні затверджені керівником правила і інструкції: 1.3.5.1. Про порядок взаємодії підрозділів з іншими
підрозділами свого закладу або/і інших закладів. Система взаємодії між підрозділами документально зафіксована,
документи зберігаються в усіх підрозділах і доступні для
медперсоналу. Затверджена керівником організаційна схема вказує на
відповідальність, субординацію, управління як в середині служби
(підрозділу), так і служби (підрозділу) з іншими службами
(підрозділами). Порядок взаємодії кожного працівника зафіксовано
у відповідному розділі посадової інструкції (зв'язки за посадою)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні документальні підтвердження про шляхи взаємодії
між підрозділами і іншими закладами; наявні дефектури, що свідчать
про порушення взаємодії як в середині закладу, так і з іншими
закладами; порушення взаємодії носять систематичний характер В - наявні документальні підтвердження про систему взаємодії
між підрозділами та з іншими закладами, відсутні дефектури,
що свідчать про порушення такого роду взаємодії
1.3.5.2. Про користування обладнанням
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні такі інструкції ЧВ - наявні інструкції, але невідповідно оформлені
(затверджені) В - наявні затверджені інструкції
1.3.5.3. Персонал ознайомлений з правилами та інструкціями
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більше 30% з опитаного персоналу не ознайомлені
з правилами і інструкціями, що стосуються їх діяльності ЧВ - більше 31%, але менше 69% з опитаного персоналу
не ознайомлені з правилами і інструкціями, що стосуються їх
діяльності В - більше 70% з опитаного персоналу ознайомлені з правилами
і інструкціями, що стосуються їх діяльності
1.3.5.4. Персонал дотримується правил та інструкцій
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більше 30% з опитаного персоналу не дотримується правил і
інструкцій, що стосуються їх діяльності ЧВ - більше 31%, але менше 69% з опитаного персоналу
не дотримуються правил та інструкцій, що стосуються їх діяльності В - більше 70% з опитаного персоналу дотримуються правил і
інструкцій, що стосуються їх діяльності
1.3.5.5. Правила і інструкції періодично переглядаються і при
необхідності змінюються
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідають дійсності, не переглядаються і
не змінюються В - при необхідності переглядаються і змінюються
1.3.5.6. Розроблені і впроваджені посадові інструкції для
відповідних працівників
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у закладі відсутні посадові інструкції ЧВ - посадові інструкції розроблені, але не впроваджені
в повсякденну роботу, більшість персоналу недостатньо з ними
ознайомлені В - посадові інструкції розроблені і впроваджені у всіх
підрозділах, персонал ознайомлений з ними
1.3.5.7. Посадова інструкція містить інформацію про: 1.3.5.7.1. Основні завдання працівника, порядок заміщення
посади і припинення виконання обов'язків. Основні нормативні акти,
якими керується у своїй діяльності робітник (загальна частина)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня така інформація ЧВ - інформація наявна не в повному обсязі В - наявна інформація
1.3.5.7.2. Кваліфікаційні вимоги
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня така інформація ЧВ - інформація наявна не в повному обсязі В - наявна інформація
1.3.5.7.3. Функції
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня така інформація ЧВ - інформація наявна не в повному обсязі В - наявна інформація
1.3.5.7.4. Функціональні обов'язки
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня така інформація ЧВ - інформація наявна не в повному обсязі В - наявна інформація
1.3.5.7.5. Функціональні права
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня така інформація ЧВ - інформація наявна не в повному обсязі В - наявна інформація
1.3.5.7.6. Систему підпорядкування і зв'язки за посадою
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня така інформація ЧВ - інформація наявна не в повному обсязі В - наявна інформація
1.3.5.7.7. Рівень відповідальності за виконувану роботу і
критерії оцінки її виконання
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня така інформація ЧВ - інформація наявна не в повному обсязі В - наявна інформація
1.3.5.7.8. Місцезнаходження робочого місця, матеріали і
устаткування (якщо такі є)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня така інформація ЧВ - інформація наявна не в повному обсязі В - наявна інформація
1.3.6. Посадові інструкції доведені до відома кожного
працівника
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більше 30% з опитаного персоналу не знають посадових
інструкцій у повному об'ємі В - більше 70% з опитаного персоналу знають посадові
інструкції в повному об'ємі
1.4. Управління службою (структурним підрозділом) 1.4.1. Наявне затверджене положення про службу (підрозділ)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє затверджене положення ЧВ - положення не вповній мірі відповідає вимогам чинного
законодавства В - наявне, відповідає вимогам чинного законодавства
1.4.2. Управління службою (підрозділом) здійснюється особою,
яка має стаж роботи по відповідній спеціальності не менше п'яти
років, першу або вищу категорію, знання та навички по організації
роботи служби
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - управління службою (підрозділом) здійснюється особою, яка
має стаж роботи по відповідній спеціальності менше п'яти років і
не атестована на першу або вищу категорію; знання та навички по
організації роботи служби відсутні В - управління службою (підрозділом) здійснюється особою, яка
має стаж роботи по відповідній спеціальності п'ять чи/і більше
років і атестована на першу або вищу категорію; знання та навички
по організації роботи служби достатні
1.4.3. Керівник служби (підрозділу) виконує наступне (не
обмежується цим): 1.4.3.1. Здійснює планування роботи служби (підрозділу) 1.4.3.1.1. Наявні плани роботи
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - плани роботи відсутні В - у наявності і затверджені
1.4.3.1.2. Плани роботи виконуються
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше 30% від запланованого виконується ЧВ - виконується від 30% до 70% запланованого В - виконується більше 70% запланованого
1.4.3.2. Контролює раціональність використання ресурсів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не отримано свідчень того, що здійснюється контроль за
використанням води, електроенергії, ліків та витратних матеріалів В - здійснюється контроль за використанням води,
електроенергії, ліків та витратних матеріалів
1.4.3.3. Здійснює безпосередній контроль за діяльністю як
всього підрозділу, так і за виконанням обов'язків кожним
працівником відділення Систематично проводиться контроль (наприклад, збори
персоналу, на яких розглядаються питання про виконання посадових
обов'язків, дається оцінка діяльності відділення)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не отримано свідчень про здійснення контролю ЧВ - контроль проводиться несистематично, коло питань до
розгляду на зборах колективу обмежене В - контроль проводиться систематично, проводяться збори
колективу з розглядом широкого кола питань
1.4.3.4. Здійснює безпосередній контроль над збереженням і
поліпшенням матеріально-технічної бази підрозділу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не отримано свідчень про здійснення контролю,
матеріально-технічна база підрозділу не відповідає потребам
підрозділу В - контроль проводиться систематично, проводиться пошук
шляхів поповнення матеріально-технічної бази, в т.ч. і
з небюджетних коштів, матеріально-технічна база відповідає
потребам підрозділу
1.4.3.5. Визначає пріоритети у придбанні для підрозділу
ліків, витратного матеріалу і медичного обладнання Завідувачем визначаються пріоритети у придбанні ліків,
розхідних матеріалів та обладнання на основі проведення аналізу
діяльності відділення, нових методів лікування та даних
маркетингових досліджень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності В - систематично проводиться визначення пріоритетів у
придбанні ліків, обладнання, витратних матеріалів після проведення
аналізу діяльності відділення
1.4.3.6. Здійснює контроль за дотриманням належних умов
перебування пацієнтів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності, умови
перебування пацієнтів незадовільні В - контроль проводиться систематично, умови перебування
пацієнтів задовільні
1.4.3.7. Здійснює контроль та аналіз якості медичної допомоги
пацієнтам Керівник підрозділу проводить перевірку 10% медичних карток
пацієнтів підрозділу, не рідше 1 разу на тиждень - огляд кожного
хворого (у стаціонарах). За потребою організує проведення
консиліумів. При виявленні медичних помилок розробляє, подає на
розгляд адміністрації і впроваджує заходи по їх попередженню
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності ЧВ - проводиться контроль, але не проводиться перевірки 10%
медичних карток, обходи проводяться нерегулярно, заходи по
попередженню помилок у майбутньому не розробляються В - систематично проводиться перевірка 10% медичних карток,
систематично проводяться обходи у підрозділі, розробляються заходи
для попередження помилок у майбутньому
1.4.3.8. Здійснює моніторинг і розвиток передових технологій
діагностики та лікування із наступним їх впровадженням в практику
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності, передові
технології не використовуються В - завідувачем проводиться моніторинг і розвиток передових
технологій діагностики і лікування; останні використовуються у
роботі підрозділу
1.4.3.9. Здійснює контроль за дотриманням
санітарно-гігієнічних норм і правил охорони праці у підрозділі: 1.4.3.9.1. Фіксується виявлення у хворих педикульозу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи у
підрозділі В - кожен випадок фіксується і проводиться детальний розбір
1.4.3.9.2. Фіксуються епідемічні спалахи інфекційних
захворювань
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи у
підрозділі В - кожен випадок фіксується і проводиться детальний розбір
1.4.3.10. Забезпечує участь всіх працівників підрозділу
в програмах підвищення професійної кваліфікації і перепідготовки
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи у
підрозділі В - наявні програма та плани підвищення кваліфікації і
перепідготовки з графіком виконання, які виконується
1.4.3.11. Здійснює контроль за дотриманням послідовності
лікувально-діагностичного процесу: 1.4.3.11.1. У вільнодоступному для користування місці наявна
інформація про порядок дій при невідкладних станах і отруєннях
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - інформація відсутня або не є вільнодоступною В - інформація наявна і вільнодоступна
1.4.3.11.2. У вільнодоступному для користуванні місці наявні
правила щеплень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - правила щеплень відсутні або не є вільнодоступними В - правила наявні і вільнодоступні
1.4.3.11.3. Обстеження не дублюються, якщо у цьому немає
необхідності
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення того, що обстеження дублюються без
необхідності В - якщо обстеження дублюється, наявне чітке обгрунтування
такої необхідності
1.4.4. Наявний перелік показів для скерувань пацієнтів до
вищих рівнів медичної допомоги
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 1 бал | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній перелік В - наявний перелік
1.4.5. Пацієнти скеровуються у заклад вищого рівня після
максимально можливого обстеження
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 1 бал | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення про скерування пацієнтів у заклад вищого
рівня без виконання необхідних обстежень В - виконується максимум необхідних обстежень перед
скеруванням пацієнта у заклад вищого рівня
1.5. Права і обов'язки пацієнтів
Нормативна база: "Основи законодавства України про охорону здоров'я" 19.11.92
N 2801-XII ( 2801-12 ), ст. 6, 10, 34, 38, 40, 42, 45; Закон України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ); Цивільний Кодекс України ( 435-15 ) (ст. 281-290)
1.5.1. Наказом по ЗОЗ затверджені правила перебування
пацієнта в закладі
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні В - наявні у всіх підрозділах
1.5.1.1. Наявна та доступна інформація про права і обов'язки
пацієнтів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - інформація відсутня або не є доступною В - інформація доступна
1.5.2. Наявна та доступна інформація про категорії населення,
що користуються пільгами і обсяг даних пільг
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - інформація відсутня або не є доступною В - інформація доступна
1.5.3. Пацієнти ознайомлені зі своїми правами, інформуються
про всі аспекти, що відносяться до їх захворювання і лікування,
а саме: 1.5.3.1. Пацієнт і/або його родичі ознайомлені з порядком
обстеження, лікування і ризиком, що має місце при виконанні
медичних маніпуляцій/операцій У медичній карті наявний запис про надання такої інформації і
чіткий підпис хворого про її отримання (за виключенням хворих, у
яких є порушення свідомості і (або) розумової діяльності).
Пацієнту роз'яснено право відмовитись від запропонованого
лікування, пояснюються негативні наслідки цього
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності ЧВ - від 30% до 70% з опитаних пацієнтів підтверджують, що
така робота проводиться В - опитування підтверджують, що така робота проводиться з
кожним пацієнтом, у кожній медичній карті наявні записи про
надання вищезгаданої інформації
1.5.3.2. Інформація про діагноз хворого (померлого), отримане
лікування, термін хвороби є конфіденційною. Інформація надається в
передбачених законодавством випадках Адміністрація лікарні (відділення) веде суворий облік видачі
подібної інформації, наявний журнал видачі довідок
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про збереження конфіденційності
інформації, відсутній порядок видачі інформації В - інформація надається тільки згідно встановленого у
закладі порядку
1.5.3.3. Пацієнти ознайомлені з правилами перебування
в закладі Пацієнт зобов'язується надавати лікарям повну інформацію щодо
попередніх захворювань, госпіталізацій та інших питань стосовно
стану здоров'я, зобов'язується додержуватись правил перебування у
закладі, плану лікування, виконувати рекомендації і призначення
лікаря (за виключенням хворих, у яких є порушення свідомості і
(або) розумової діяльності). В медичній карті пацієнт підписується
про ознайомлення з правилами перебування у закладі і зобов'язанням
їх виконувати
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не отримано свідчень про такий вид діяльності у закладі ЧВ - від 30% до 70% з опитаних пацієнтів підтверджують, що
таку інформацію отримали В - опитування підтверджують, що така робота проводиться з
кожним пацієнтом, у кожній медичній карті наявні записи про
надання вищезгаданої інформації
1.5.3.4. Пацієнти, які беруть участь в експериментальних
програмах, інформуються про це і в медичній карті наявні
відповідні записи: У випадку, якщо пацієнт бере участь в експериментальній
програмі (клінічні випробовування медичних препаратів, нові методи
лікування і т.і.), в медичній карті робляться відповідні записи з
відображенням нижчеподаних позицій: 1.5.3.4.1. Про процес експерименту
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше 30% з опитаних пацієнтів, задіяних у
експериментальних програмах, підтверджують, що вищезгадану
інформацію отримали В - опитування підтверджують, що така робота проводиться з
кожним пацієнтом, задіяним у експериментальній програмі, у кожній
медичній карті такого пацієнта наявні записи про надання
вищезгаданої інформації
1.5.3.4.2. Про переваги експериментального методу над іншими
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше 30% з опитаних пацієнтів, задіяних у
експериментальних програмах, підтверджують, що вищезгадану
інформацію отримали В - опитування підтверджують, що така робота проводиться з
кожним пацієнтом, задіяним у експериментальній програмі, у кожній
медичній карті такого пацієнта наявні записи про надання
вищезгаданої інформації
1.5.3.4.3. Про ступінь ризику для здоров'я пацієнта
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше 30% з опитаних пацієнтів, задіяних у
експериментальних програмах, підтверджують, що вищезгадану
інформацію отримали В - опитування підтверджують, що така робота проводиться з
кожним пацієнтом, задіяним у експериментальній програмі, у кожній
медичній карті такого пацієнта наявні записи про надання
вищезгаданої інформації
1.6. Медико-інформаційна та аналітична служба Робота медико-інформаційної та аналітичної служби (МІАС)
забезпечується інформаційно-аналітичним відділом, кабінетом обліку
та статистики закладу, діяльність яких тісно пов'язана з іншими
відділами закладу. Безпосередній збір медичної інформації здійснює кабінет
обліку та статистики. Аналізує медичну інформацію та розробляє
рекомендації для прийняття управлінських рішень
інформаційно-аналітичний відділ. Порядок технології заповнення облікових медичних документів і
маршрути їх проходження в закладі розробляється кабінетом обліку і
медичної статистики і затверджується головним лікарем, директором
закладу. У лікувальному закладі має бути розроблений порядок
інформаційного забезпечення управління закладу, яким визначається
обсяг інформації та її періодичність (щоденна, щотижнева,
щомісячна і т.д.). Адміністрація закладу здійснює заходи щодо удосконалення
медичного обліку діяльності, надання медичної допомоги та
використання ресурсів, а також розвитку інформатизації. За результатами статистичних даних і їх аналізом здійснюється
планування діяльності закладу (фінансової, організаційної,
клінічної і т.і.). Медико-інформаційна служба закладу здійснює зв'язок з
міською, районною державною адміністрацією та іншими
організаціями, на території якої знаходиться заклад. Отримує
відповідні директивні і регламентуючі документи і розробляє заходи
щодо їх виконання. Формує державні та галузеві звіти і подає
керівникові закладу для подання на міський, районний, обласний
рівень згідно з відповідним директивним документом вищої
організації.
Нормативна база: Накази МОЗ України: - від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм
облікової статистичної документації, що використовується
в поліклініках (амбулаторіях)"; - від 29.12.00 N 369 ( v0369282-00 ) "Про затвердження форм
медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах
і поліклініках (амбулаторіях)"; - від 21.07.00 N 172 ( v0172282-00 ) "Про упорядкування
ведення статистичної звітності і ліквідації незаконної звітності в
установах та закладах охорони здоров'я"; - наказ Держкомстату та МОЗ України від 31.07.2000 р.
N 256/184 ( z0635-00 ) "Про затвердження форм державної
статистичної звітності з питань охорони здоров'я та інструкції
щодо їх заповнення"; - від 04.01.01 N 1 ( v0001282-01 ) "Про затвердження форм
медичної облікової документації, що використовується
в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів"; - від 03.07.01 N 258 ( v0258282-01 ) "Про затвердження
типових інструкцій щодо заповнення форм первинної медичної
документації лікувально-профілактичних закладів"; - від 19.05.03 N 224 ( v0224282-03 ) "Про затвердження форм
облікової документації, що використовується в медико-соціальних
експертних комісіях"; - від 07.07.03 N 301 ( v0301282-03 ) "Про затвердження форм
медичної облікової документації, що використовується в закладах
служби крові"; - від 02.12.04 N 592 ( v0592282-04 ) "Про подальше
вдосконалення служби медичної статистики системи МОЗ України"; - від 05.07.05 N 330 ( v0330282-05 ) "Про запровадження
ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в
лікувально-профілактичних закладах".
1.6.1. У закладі розроблений порядок інформаційного
забезпечення управління закладу, яким визначається обсяг
інформації та її періодичність (щоденна, щотижнева, щомісячна і
т.д.)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про наявність розробленого порядку
інформаційного забезпечення Мінімальна відповідність (МВ) - порядок розроблений, але
не застосовується ЧВ - порядок розроблений, але використовується частково, не
у всіх підрозділах або недосконалий В - порядок розроблений, досконалий і використовується у всіх
підрозділах
1.6.2. У закладі функціонує інформаційно-аналітичний відділ,
(кабінет обліку та статистики) забезпечений кадрами згідно вимог
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній інформаційно-аналітичний відділ МВ - інформаційно-аналітичний відділ існує, але не відповідає
штатним вимогам і забезпечений кадрами менш, ніж на 60% ЧВ - інформаційно-аналітичний відділ в основному відповідає
штатним вимогам і забезпечений кадрами на 61-79% В - інформаційно-аналітичний відділ відповідає штатним
вимогам і забезпечений кадрами не менш, ніж на 80%
1.6.3. Усі зібрані службою МІАС дані аналізуються і
використовуються для управління закладом охорони здоров'я Уся інформація надходить в інформаційно-аналітичний відділ,
де проводиться обробка даних, перевірка їх достовірності і
розрахунки показників, після чого відповідна інформація
направляється адміністрації і в структурні підрозділи:
1.6.3.1. Результати аналізу статистичних даних подаються на
розгляд головному лікарю (директору) у термін, встановлений
адміністрацією закладу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про надання такої інформації у
зазначений термін В - така інформація надається у зазначений термін, що
підтверджується документами і при опитуванні персоналу
1.6.3.2. Результати аналізу статистичних даних доводяться до
відома завідувачів відділеннями не пізніше 5 днів після обчислення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про надання такої інформації у
зазначений термін В - така інформація надається у зазначений термін, що
підтверджується документами і при опитуванні персоналу
1.6.4. Носієм медичної інформації є медична карта хворого і
статистична документація У закладі ведуться наступні форми статистичної документації
(не обмежується цим): 1.6.4.1. Медична карта стаціонарного хворого (Ф. N 003/0
( va184282-99 )
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - медична карта не відповідає встановленій формі, ведеться
не згідно інструкції або ж не містить інформації про стан хворого
на день перевірки (попередній день) або ж не заповнена
(не заведена) на частину хворих, які знаходяться в стаціонарі МВ - медична карта ведеться з багатьма порушеннями і
відхиленнями від вимог, містить недостатньо інформації про стан
хворого, щоденники пишуться нерегулярно, ведення карти неохайне,
нерозбірливе ЧВ - медична карта ведеться з деякими відхиленнями від вимог В - медична карта ведеться згідно вимог, розбірливо,
акуратно, містить максимум інформації про стан пацієнта, що
підтверджується при перегляді
1.6.4.2. Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару
(Ф. N 066/0 ( va184282-99 )
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - неякісне, неповне заповнення карт (відсутність кодів
діагнозів, записів щодо проведення оперативних втручань тощо) МВ - ведення форми на бланках старого зразку ЧВ - наявність модифікацій (дописок) В - карта заповнюється на кожного хворого, який вибув із
стаціонару, на бланку затвердженого зразку, якісно, в повному
обсязі
1.6.4.3. Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду
стаціонару (ф. N 007/о ( va184282-99 )
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявність свідчення несвоєчасного, неповного заповнення
листків обліку руху хворих з порушенням інструкцій щодо їх
заповнення МВ - ведення форми на бланках старого зразку ЧВ - наявність модифікацій (дописок) В - листки заповнюються своєчасно, в повному обсязі згідно
з інструкцією, на бланку затвердженого зразку, дотримується
маршрут її проходження
1.6.4.4. Журнал обліку прийому хворих у стаціонар (Ф. N 001/о
( va184282-99 )
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявність свідчення несвоєчасного або неповного
заповнення журналу, з порушенням інструкції щодо заповнення МВ - ведення форми на бланках старого зразку ЧВ - наявність модифікацій (дописок) В - журнал заповнюються своєчасно, в повному обсязі, згідно
інструкції на бланку затвердженого зразку
1.6.4.5. Медична карта амбулаторного хворого (Ф. N 025/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - медична карта не відповідає встановленій формі чи
заведена на звичайних листках, ведеться не згідно інструкції,
неохайно і не містить належної інформації про стан хворого МВ - медична карта ведеться з багатьма порушеннями і
відхиленнями від вимог, містить недостатньо інформації про стан
хворого, ведення карти неохайне, нерозбірливе ЧВ - медична карта ведеться з деякими відхиленнями від вимог В - медична карта ведеться згідно вимог, розбірливо,
акуратно, містить максимум інформації про стан пацієнта, що
підтверджується при перегляді
1.6.4.6. Статистичний талон для реєстрації заключних
(уточнених) діагнозів (ф. N 025-2/о); Талон амбулаторного пацієнта
(ф. N 025-6/о, N 025-7/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - талон не заведений, або ведеться не на кожного пацієнта МВ - наявні свідчення несвоєчасного або неповного заповнення
талонів, відхилень від технології ведення, відсутні шифри
діагнозів ЧВ - талони ведуться з деякими порушеннями технології чи
заповнюються з деякими недоліками, наявність модифікацій В - талони заповнюються своєчасно і в повному обсязі, згідно
вимог, діагнози кодовані згідно з МКХ що підтверджується при
перегляді
1.6.4.7. Журнал реєстрації амбулаторних хворих (Ф. N 074/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявність свідчення несвоєчасного або неповного
заповнення журналу МВ - ведення форми на бланках старого зразку ЧВ - наявність модифікацій (дописок) В - журнал заповнюються своєчасно, в повному обсязі, на
бланку затвердженого зразку
1.6.4.8. Відомість обліку відвідувань в поліклініці
(амбулаторії), диспансері, консультації, вдома (Ф. N 039/о
( v0047282-04 )
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявність свідчення несвоєчасного або неповного
заповнення форми, з порушенням інструкції щодо заповнення МВ - ведення форми на бланках старого зразку ЧВ - наявність модифікацій (дописок) В - форма заповнюється вчасно, в повному обсязі, згідно
інструкції, на бланках затвердженого зразку
1.6.4.9. У денному стаціонарі, крім інших форм, ведуться:
Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома,
ф. N 003-2/о; Журнал обліку перебування хворого в денному
стаціонарі (Ф. N 001-3/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - карта і (або) журнал при наявності в закладі денного
стаціонару і функціонуванні стаціонарів вдома не ведуться МВ - наявні свідчення несвоєчасного або неповного заповнення
зазначених документів, чи вони ведуться не за формами, чи
не ведуться на хворих, що лікуються в домашніх стаціонарах ЧВ - наявність модифікацій (дописок) В - ведуться згідно вимог і в денному стаціонарі і при
стаціонарах вдома
1.6.4.10. Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. N 030/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не ведеться, ведеться з порушенням затвердженої форми,
ведеться неякісно, що впливає на вірогідність інформації у звітах МВ - наявність модифікацій (дописок) ЧВ - мають місце зауваження щодо якості ведення документу,
ведення форми на бланках старого зразку В - зауваження щодо якості ведення документу відсутні
1.6.4.11. Карта обліку диспансеризації (ф. N 131/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не ведеться, ведеться з порушенням затвердженої форми,
ведеться неякісно, що впливає на вірогідність інформації у звітах МВ - наявність модифікацій (дописок) ЧВ - мають місце зауваження щодо якості ведення документу,
ведення форми на бланках старого зразку В - зауваження щодо якості ведення документу відсутні
1.6.4.12. У підрозділах (закладах) дитинства і рододопомоги
ведуться: Журнал обліку прийому вагітних, роділь і породіль
(Ф. N 002/о ( za221-06 ), Журнал запису пологів в стаціонарі
(Ф. N 010/о), Історія пологів (Ф. N 096/о ( va184282-99 ), Журнал
відділення (палати) для новонароджених (Ф. N 102/о), Карта
розвитку новонародженого (Ф. N 097/о), Історія розвитку дитини
(ф. N 112/о), Індивідуальна карта вагітної і породіллі
(Ф. N 111/о), Обмінна карта пологового будинку, пологового
відділення (Ф. N 113/о), Історія розвитку дитини (Ф. N 112/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - зазначена документація ведеться не в повному обсязі,
не відповідає встановленим формам, ведеться не згідно інструкцій,
неохайно і не містить належної інформації МВ - документація ведеться не в повному обсязі з порушеннями
і відхиленнями від вимог, містить недостатньо інформації про стан
пацієнта ЧВ - незначна частина документації ведеться з деякими
порушеннями і відхиленнями від вимог В - уся документація ведеться правильно, згідно вимог,
розбірливо, акуратно, містить максимум інформації про стан
пацієнта, що підтверджується при перегляді
1.6.4.13. У підрозділах (закладах) загальної
практики-сімейної медицини, крім інших форм ведуться: Талон
амбулаторного пацієнта в закладі ЗП-СМ (Ф. N 025-6-1/о
( v0001282-04 ), Посімейний журнал дільниці лікаря загальної
практики - сімейного лікаря (Ф. N 025-8-1/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - зазначена документація ведеться не в повному обсязі,
не відповідає встановленим формам, ведеться не згідно інструкцій,
неохайно і не містить належної інформації МВ - документація ведеться не в повному обсязі з порушеннями
і відхиленнями від вимог, містить недостатньо інформації про стан
пацієнта ЧВ - частина документації ведеться з деякими порушеннями і
відхиленнями від вимог В - уся документація ведеться правильно, згідно вимог,
розбірливо, акуратно, містить максимум інформації про стан
пацієнта, що підтверджується при перегляді
1.6.4.14. У підрозділах (закладах), що надають стоматологічну
допомогу ведуться: Медична карта стоматологічного хворого
(Ф. N 043/о), Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога
(Ф. N 037/о) Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога
ортопеда (Ф. N 037-1/о ( v0181282-01 ), Листок щоденного обліку
роботи лікаря стоматолога-ортодонта (Ф. N 037-2/о), Журнал обліку
профілактичної роботи лікаря-стоматолога (Ф.N 049/о), Щоденник
обліку роботи лікаря-стоматолога (Ф. N 039-2/о), Щоденник обліку
роботи лікаря стоматолога-ортопеда (Ф. N 039-4/о), Щоденник обліку
роботи лікаря стоматолога-ортодонта (Ф. N 039-3/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - зазначена документація ведеться не в повному обсязі,
не відповідає встановленим формам, ведеться не згідно інструкцій,
неохайно і не містить належної інформації МВ - документація ведеться не в повному обсязі з порушеннями
і відхиленнями від вимог, містить недостатньо інформації про стан
пацієнта ЧВ - незначна частина документації ведеться з деякими
порушеннями і відхиленнями від вимог В - уся документація ведеться правильно, згідно вимог,
розбірливо, акуратно, містить максимум інформації про стан
пацієнта, що підтверджується при перегляді
1.6.4.15. У параклінічних підрозділах в залежності від їх
наявності ведуться: Щоденники обліку роботи кабінетів: рентген.
діагностичного (Ф. N 039-5/о ( va369282-00 ), ендоскопічного
(Ф. N 039-6/о), функціональної діагностики (Ф. N 039-7/о),
ультразвукової діагностики (Ф. N 039-8/о), радіоізотопної
діагностики (Ф. N 039-9/о); Карти хворого, який лікується в:
кабінеті лікувальної фізкультури (Ф. N 042/о), фізіотерапевтичному
(Ф. N 044/о), який підлягає лікуванню променевої терапії
(Ф. N 051/о); Журнали реєстрації досліджень: ендоскопічних
(Ф. N 046/о), функціональних (Ф. N 047/о), ультразвукових
(Ф. N 048/о), радіоізотопних (Ф. N 049-1/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - зазначена документація не ведеться, або ведуться лише
деякі форми, не в повному обсязі, не відповідають затвердженим
зразкам, ведуться не згідно інструкцій МВ - ведеться не за всіма формами, не в повному обсязі
з порушеннями і відхиленнями від вимог ЧВ - більшість документації ведеться згідно вимог В - уся документація ведеться правильно, згідно вимог,
розбірливо, акуратно, містить максимум інформації про стан
пацієнта, що підтверджується при перегляді
1.6.4.16. Журнал запису висновків лікарсько-консультативної
комісії (Ф. N 035/о ( va369282-00), та Журнал реєстрації листків
непрацездатності (Ф. N 036/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - зазначена документація ведеться не в повному обсязі,
не відповідає встановленим формам, ведеться не згідно інструкцій МВ - документація ведеться з незначними порушеннями і
відхиленнями від вимог ЧВ - наявність модифікацій (дописок) В - документація ведеться правильно, згідно вимог
1.6.4.17. Журнал реєстрації надходження і видачі трупів
(Ф. N 015/о ( va184282-99 ), Направлення на патологоанатомічне
дослідження (ф. N 014/о), Протокол (карта) патологоанатомічного
дослідження (Ф. N 013/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - зазначена документація не ведеться або ведуться лише
деякі форми, не в повному обсязі, не відповідають затвердженим
зразкам, ведеться не згідно інструкцій МВ - ведеться не за всіма формами, не в повному обсязі
з порушеннями і відхиленнями від вимог ЧВ - більшість документації ведеться згідно вимог В - уся документація ведеться правильно, згідно вимог
1.6.4.18. Журнал обліку інфекційних захворювань (Ф. N 060/0
( za687-06 ), Журнал обліку роботи кабінету інфекційних
захворювань (Ф. N 128/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявність свідчення несвоєчасного або неповного
заповнення журналу МВ - ведення форми на бланках старого зразку ЧВ - наявність модифікацій (дописок) В - журнал заповнюються своєчасно, в повному обсязі,
на бланку затвердженого зразку
1.6.4.19. Листок основних показників стану хворого, який
знаходиться у відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної
терапії (Ф. N 011/о ( va184282-99 ), Журнал реєстрації переливання
трансфузійних середовищ (Ф. N 009/0), Листок реєстрації
переливання трансфузійних рідин (Ф. N 005/о), Протокол переливання
крові та її компонентів (Ф. N 003-5/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - зазначена документація не ведеться або ведуться окремі
форми, не в повному обсязі, не відповідають затвердженим зразкам,
ведуться не згідно інструкцій МВ - наявні свідчення несвоєчасного або неповного заповнення
форм ЧВ - мають місце незначні недоліки у веденні форм В - форми ведуться правильно, заповнюються своєчасно
і в повному обсязі згідно вимог
1.6.4.20. Журнал записів оперативних втручань в стаціонарі
(Ф. N 008/0 ( va184282-99 ), Журнал запису амбулаторних операцій
(Ф. N 069/о)
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - зазначена документація не ведеться або ведеться лише одна
форма, не в повному обсязі, не відповідають затвердженим зразкам,
ведеться не згідно інструкцій МВ - наявні свідчення несвоєчасного або неповного заповнення
журналів ЧВ - мають місце незначні недоліки у веденні журналів В - журнали ведуться правильно, заповнюється вчасно
і в повному обсязі, по затвердженому зразку згідно вимог
1.6.5. Інформаційне забезпечення закладів охорони здоров'я та
впровадження сучасних прогарам 1.6.5.1. Наявність в закладах охорони здоров'я сучасних
комплексних інформаційних прогарам типу "Стаціонар", "Поліклініка"
та інші
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутність статистичних програм МВ - наявність однієї статистичної програми і вона працює ЧВ - наявність двох статистичних програм і вони працюють В - наявність більше 2 програм і вони працюють
1.6.5.2. Наявність в інформаційно-аналітичному відділі
(центрі) інформаційної мережі "Інтернет"
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутність інформаційних систем МВ - наявність локальної мережі і вона працює ЧВ - наявність декількох інформаційних систем і вони працюють
за допомогою "Інтернет" В - наявність виділеної лінії "Інтернет"
1.7. Метрологічне забезпечення
Нормативна база: - Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
від 11.02.98 N 113/98-ВР ( 113/98-ВР ); - ДСТУ 2681-94 "Метрологія. Терміни та визначення"; - ДСТУ 27.08.06 "Метрологія. Повірка засобів вимірювань.
Організація і порядок проведення"; - ДСТУ 3215-95 "Метрологія. Метрологічна атестація засобів
вимірювальної техніки. Порядок та організація проведення"; - наказ Держспоживстандарту України від 29.03.05 N 71
( z0392-05 ) "Про правила уповноваження та атестації у державній
метрологічній системі"; - наказ Держспоживстандарту України від 15.09.05 N 262
( z1139-05 ) "Про порядок складання переліків засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають
повірці"; - наказ МОЗ України від 02.02.07 N 52 ( v0052282-07 ) "Про
затвердження Положення про метрологічну службу Міністерства
охорони здоров'я України"
1.7.1. В закладі охорони здоров'я призначений наказом інженер
з метрології відповідно до кількості засобів вимірювальної
техніки.
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | |відність |відпо- |відність | | | | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - інженер з метрології не призначений або виконує обов'язки
на громадських засадах ЧВ - інженер з метрології призначений наказом без урахування
кількості наявних засобів вимірювальної техніки В - інженер з метрології призначений наказом відповідно до
кількості наявних засобів вимірювальної техніки
1.7.2. Фахівець має відповідну освіту та пройшов фахову
підготовку
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | |відність |відпо- |відність | | | | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - фахівець відповідної освіти не має та фахової підготовки
не пройшов ЧВ - фахівець відповідної освіти не має, фахову підготовку
пройшов В - фахівець має відповідну освіту та пройшов фахову
підготовку
1.7.3. Інженер з метрології має посадову інструкцію, що
затверджена керівником закладу охорони здоров'я та погоджену
відповідним чином
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | |відність |відпо- |відність | | | | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - посадова інструкція відсутня або належним чином
не оформлена ЧВ - посадова інструкція в наявності, але відповідним чином
не оформлена В - в наявності
1.7.4. В наявності повний перелік засобів вимірювальної
техніки
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перелік засобів вимірювальної техніки відсутній ЧВ - перелік засобів вимірювальної техніки неповний В - в наявності повний перелік засобів вимірювальної техніки
1.7.5. Наявний затверджений керівником закладу охорони
здоров'я та погоджений з територіальними органами
Держспоживстандарту України перелік засобів вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації та підлягає повірці
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перелік засобів вимірювальної техніки відсутній ЧВ - перелік засобів вимірювальної техніки неповний В - в наявності повний перелік засобів вимірювальної техніки
1.7.6. Всі засоби вимірювальної техніки, що того потребують,
повірені
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - повірено не більше 50% засобів вимірювальної техніки ЧВ - повірено не менше 90% засобів вимірювальної техніки В - повірені всі засоби вимірювальної техніки
1.7.7. Всі засоби вимірювальної техніки, що того потребують,
метрологічно атестовані
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - жоден із засобів вимірювальної техніки, що того
потребують, не атестовані ЧВ - не всі засоби вимірювальної техніки, що того потребують,
атестовані В - всі засоби вимірювальної техніки, що того потребують,
атестовані
1.7.8. Проводиться переведення засобів вимірювальної техніки,
що того потребують, в розряд учбових та індикаторів, з нанесенням
на них відповідного маркування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - переведення засобів вимірювальної техніки, що того
потребують, в розряд учбових та індикаторів, не проводиться ЧВ - переведення проводиться частково або з порушенням
порядку переведення В - переведення проводиться згідно з порядком
1.7.9. Проводиться переведення на зберігання засобів
вимірювальної техніки, що тимчасово не використовуються у роботі
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не проводиться ЧВ - проводиться частково або процедура не оформлена
відповідним чином В - проводиться
1.7.10. Проводиться контроль вихідних параметрів
фізіотерапевтичного обладнання
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не проводиться ЧВ - проводиться частково або процедура не оформлена
відповідним чином В - проводиться
1.7.11. Метрологічна служба (інженер з метрології)
забезпечена необхідними нормативними документами
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | |відність |відпо- |відність | | | | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечена ЧВ - забезпечена частково В - забезпечена
1.7.12. Проводяться роботи щодо актуалізації нормативних
документів, що регламентують метрологічні норми і правила
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | |відність |відпо- |відність | | | | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - роботи не виконуюються ЧВ - роботи виконуються частково В - роботи виконуються в повному обсязі
1.7.13. Проводяться роботи щодо визначення оптимальної
номенклатури засобів вимірювальної техніки і їх впровадження для
забезпечення підвищення ефективності виконуваних робіт
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | |відність |відпо- |відність | | | | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - роботи не виконуюються ЧВ - роботи виконуються частково В - роботи виконуються в повному обсязі
1.7.14. Клініко-діагностична та інші вимірювальні лабораторії
закладу охорони здоров'я атестовані, наявні свідоцтва про
атестацію.
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 10 балів | 30 балів | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | |відність |відпо- |відність | | | | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - жодна лабораторія не атестована) ЧВ - не всі лабораторії атестовані В - всі наявні лабораторії атестовані
1.7.15. Лабораторії атестовані на всі види досліджень
(вимірювань), що проводяться
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 10 балів | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - атестовані не на всі види досліджень (вимірювань),
вказані в додатку до свідоцтва про атестацію В - атестовані на всі види досліджень (вимірювань) відповідно
до свідоцтва про атестацію
1.8. Санітарно-епідемічне благополуччя
Нормативна база: Закони України: - від 24.02.94 "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" N 4004-XII ( 4004-12 ); - від 06.04.00 N 1645-III ( 1645-14 ) "Про захист населення
від інфекційних хвороб"; - від 05.07.01 N 2586-III ( 2586-14 ) "Про боротьбу із
захворюванням на туберкульоз"; - від 03.03.98 N 155-98-ВР ( 155/98-ВР ) "Про внесення змін
до Закону України "Про запобігання захворюванню на СНІД та
соціальний захист населення"; Постанови Кабінету Міністрів України: - від 22.06.99 N 1109 ( 1109-99-п ) "Про затвердження
Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд
в Україні"; - від 18.12.98 N 2026 ( 2026-98-п ) "Питання запобігання та
захисту населення від ВІЛ-інфекції та СНІД"; Галузеві стандарти: - ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 ) "Стерилизация и дезинфекция
изделий медицинского назначения" Накази МОЗ СРСР: - от 31.07.78 N 720 ( v0720400-78 ) "Об улучшении медицинской
помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении
мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией"; - от 02.03.89 N 139 "О мероприятиях по снижению
заболеваемости брюшным тифом и паратифами в стране"; - от 03.09.91 N 254 "О развитии дезинфекционного дела в
стране"; - от 22.05.78 N 259 "О предупреждении заболеваний
сальмонеллезами среди детей в детских больницах и отделениях"; - от 04.08.83 N 916 ( v0916400-83 ) "Об утверждении
инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму и охране
труда персонала инфекционных больниц (отделений)"; - от 16.03.89 N 475 "О мерах по дальнейшему совершенствованию
профилактики заболеваемости острыми кишечными инфекциями в
стране". Накази МОЗ України: - від 14.02.96 N 26 ( v0026282-96 ) "Про удосконалення
протитуберкульозної служби"; - від 28.03.94 N 38 ( v0038282-94 ) "Інструктивно-методичні
вказівки, щодо проведення протипедикульозних заходів"; - від 22.10.93 N 223 "Інструкція про збір, знезараження,
зберігання і задачу використаних медичних виробів одноразового
застосування із пластичних мас"; - від 14.06.93 N 139 ( z0420-95 ) "Про затвердження
інструкціі по санітарно-протиепідемічному режиму аптек"; - від 25.05.00 N 120 ( z0819-00 ) "Про вдосконалення
організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД"; - від 24.04.99 N 97 ( z0266-99 ) "Положення про порядок
спеціалізованої оцінки (експертизи) та обліку дезінфекційних
засобів в Україні"; - від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) "Про затвердження Положення
про порядок проведення медичних оглядів працівників певних
категорій"; - від 02.02.05 N 54 ( z0552-05 ) "Про затвердження державних
санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення
радіаційної безпеки України"; - від 28.11.97 N 340 ( v0340282-97 ) "Про удосконалення
організації служби променевої діагностики та променевої терапії". Санітарні правила: - СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ) Санитарные правила
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров; - Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации
амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля
от 28.12.83 N 2956а-83; - СанПиН 42-128-4690-88 ( v4690400-88 ) "Санитарные правила
содержания территорий населенных мест"; - от 19.06.96 N 172 ( z0378-96 ) "Санитарные правила
размещения, устройства и содержания оздоровительных учреждений". - наказ МОЗ України від 02.02.05 N 54 ( z0552-05 ) "Про
затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні
правила забезпечення радіаційної безпеки України"; - наказ МОЗ України від 28.11.97 N 340 ( v0340282-97 ) "Про
удосконалення організації служби променевої діагностики та
променевої терапії". Державні будівельні норми: - ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) "Будинки і споруди.
Заклади охорони здоров'я". Постанови Головного державного санітарного лікаря України: - від 20.12.00 "Про затвердження Державних санітарних правил
"Порядок видачі дозволів на роботу із мікроорганізмами I-IV груп
патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК"; - від 27.08.01 N 16 "Про посилення заходів контролю за
використанням дезінфекційних засобів та впровадженню обліку
дезінфекційних робіт з профілактичною метою на об'єктах
1.8.1. При виникненні внутрішньо лікарняних інфекційних
захворювань у закладі проводиться комплекс необхідних
профілактичних і протиепідемічних заходів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення, що у закладі не проводяться заходи або
проводяться невчасно В - проводяться, що підтверджується документально
1.8.2. У закладі організований та проводиться відомчий
контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режиму спрямованого на попередження виникнення
внутрішньо лікарняних інфекцій
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення, що у закладі не здійснюється контроль
за дотриманням протиепідемічного режиму, що призводить до групових
захворювань або спалахів внутрішньо лікарняних інфекцій ЧВ - відсутні свідчення про наявність групових захворювань
або спалахів внутрішньо лікарняних інфекцій, є план щодо контролю
за дотриманням протиепідемічного режиму у закладі але відсутні
документальні свідчення щодо виконання цього плану у повному
обсязі В - проводиться, що підтверджується документально
1.8.3. У лікувальному закладі проводиться комплекс необхідних
профілактичних та протиепідемічних заходів щодо попередження
виникнення та розповсюдження особливо небезпечних інфекційних
захворювань, реєстрація виникнення внутрішньо лікарняних
інфекційних захворювань
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення, що у закладі не проводяться заходи або
проводяться в неповному обсязі ЧВ - проводиться теоретична підготовка працівників закладу
щодо проведення заходів у випадку виявлення хворого або носія
особливо небезпечних захворювань у ЗОЗ; наявний план заходів на
випадок виявлення особливо небезпечних інфекцій, але не
з узгоджений територіальною санітарно-епідеміологічною станцією В - проводиться, що підтверджується документально
1.8.4. Заклад забезпечений миючими та дезінфікуючими засобами
згідно санітарних норм
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення, що у закладі відсутні у достатній
кількості миючі та дезінфікуючі засоби, що негативно впливає на
дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму ЧВ - наявні свідчення про те, що заклад миючими та
дезінфікуючими засобами забезпечений у достатній кількості, але
порушуються санітарні правила їх зберігання, складений план
заходів щодо усунення недоліків В - забезпечений, зберігаються та використовуються згідно
санітарних правил, що підтверджується документально
1.8.5. Заклад забезпечений санітарним одягом та засобами
індивідуально захисту персоналу від інфікування під час проведення
маніпуляцій згідно санітарних норм
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення, що заклад не забезпечений засобами
індивідуального захисту персоналу від інфікування під час
виконання професійних обов'язків ЧВ - наявні свідчення про те, що заклад забезпечений засобами
індивідуального захисту персоналу від інфікування під час
виконання професійних обов'язків, але порушуються вимоги
індивідуальної безпеки персоналу та пацієнтів, підготовлений план
дій щодо усунення недоліків В - забезпечений, підтверджується документально, дотримуються
правила індивідуальної безпеки
1.8.6. Заклад забезпечений відповідним стерилізаційним
обладнанням згідно санітарних правил
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення, що заклад не забезпечений
стерилізаційним обладнанням відповідно до його функціонального
призначення ЧВ - наявні свідчення, що заклад забезпечений стерилізаційним
обладнанням відповідно до його функціонального призначення, але
частина обладнання періодично виходить з ладу, що може призвести
до порушення режиму стерилізації з відповідними негативними
наслідками, складений план щодо усунення недоліків В - забезпечений, підтверджується документально, дотримуються
правила щодо стерилізації матеріалу медичного призначення, що
підтверджується документально
1.8.7. З метою попередження виникнення внутрішньо лікарняних
інфекцій у закладах хірургічного та акушерсько-гінекологічного
профілю (для попередження формування антибіотико-резистентних
госпітальних штамів) здійснюється мікробіологічний моніторинг
епідеміологічно значущих об'єктів лікарняного середовища
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення, що відомчий мікробіологічний
моніторинг проводиться, у закладі наявні антибіотико-резистентні
госпітальні штами, що підтверджується результатами лабораторних
досліджень ЧВ - наявні свідчення, що мікробіологічний моніторинг
проводиться, але не проводиться порівняльний аналіз результатів
бактеріологічних досліджень лікарняного середовища та
антибіотико-резистентного клінічного матеріалу від пацієнтів із
гнійно-септичними захворюваннями, що негативно впливає на
здійснення ефективних протиепідемічних заходів, складений план
щодо усунення недоліків В - моніторинг проводиться, що підтверджується документально
1.8.8. З метою попередження виникнення внутрішньо лікарняних
та професійних захворювань серед персоналу у ЗОЗ згідно санітарних
правил організовані та проводяться профілактичні медичні огляди
працівників
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про проведення В - проводяться згідно санітарних правил, підтверджується
документально
1.8.9. Приміщення закладу охорони здоров'я відповідають
санітарним нормам
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більшість приміщень закладу не відповідають санітарним
нормам, відсутні плани по усуненню недоліків ЧВ - частина приміщень закладу не відповідає санітарним
вимогам В - у закладі відсутні приміщення, які не відповідають
санітарним нормам
1.8.10. Внутрішнє оздоблення приміщень відповідає їх
функціональному призначенню
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - внутрішнє оздоблення більшості приміщень закладу
не відповідає санітарним правилам, відсутні плани по усуненню
недоліків ЧВ - внутрішнє оздоблення більшості приміщень закладу
відповідає санітарним нормам, розроблений план по усуненню
недоліків в інших приміщеннях, які не відповідають санітарним
нормам В - у закладі відсутні приміщення, які не відповідають
санітарним нормам
1.8.11. Заклад постійно забезпечений холодною і гарячою водою
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у закладі відсутні проточна холодна або гаряча вода ЧВ - у закладі непостійне водопостачання В - у закладі постійне постачання холодної і гарячої води
1.8.12. Система каналізації працює безперервно і ефективно
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - існуюча у закладі система каналізації неефективна або
наявні свідчення про часті перебої в роботі, не проводяться заходи
по усуненню недоліків В - у закладі наявна ефективна система каналізації, постійно
проводяться заходи по усуненню недоліків в її роботі, що
підтверджується документально
1.8.13. Побутове сміття та медичні відходи знищуються
своєчасно та у відповідності до санітарних норм
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - на території закладу відсутні контейнери для сміття;
сміття вивозиться нерегулярно; знищення сміття не відповідає
санітарним нормам В - у закладі проводиться своєчасне і відповідне до
санітарних норм знищення сміття та відходів
1.8.14. Біологічно шкідливі матеріали знищуються своєчасно і
безпечно
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у закладі відсутній чіткий порядок знищення біологічно
шкідливих матеріалів В - у закладі проводиться безпечне і своєчасне знищення
біологічно шкідливих матеріалів
1.8.15. Система опалення та вентиляції 1.8.15.1. Системи опалення працюють ефективно
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - існуюча у закладі система опалення неефективна або наявні
свідчення про часті перебої в роботі і не проводяться заходи по
усуненню недоліків В - у закладі наявна ефективна система опалення, постійно
проводяться заходи по усуненню недоліків в її роботі, що
підтверджується документально
1.8.15.2. Системи вентиляції працюють ефективно
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - існуюча у закладі система вентиляції неефективна або
наявні свідчення про часті перебої в роботі і не проводяться
заходи по усуненню недоліків В - у закладі наявна ефективна система вентиляції, постійно
проводяться заходи по усуненню недоліків в її роботі, що
підтверджується документально
1.8.16. Зміни функціонального призначення наявних приміщень
закладу проводяться після узгодження з органами державної
санітарно-епідеміологічної служби
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у закладі наявні зміни планування приміщень без
узгодження з органами санітарно-епідеміологічної служби,
приміщення використовуються не за функціональним призначенням, що
може негативно впливати на санітарно-протиепідемічний режим ЧВ - у закладі частина приміщень використовується не за
функціональним призначенням, що не впливає на якість надання
медичної допомоги та дотримання протиепідемічного режиму В - у закладі відсутні зміни планування приміщень; побудовано
згідно проекту узгодженого з органами санітарно-епідеміологічної
служби
1.8.17. Природне та штучне освітлення приміщень закладу
відповідає їх функціональному призначенню
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - існуюча у закладі система освітлення приміщень
не відповідає її функціональному призначенню В - у закладі наявна ефективна система освітлення, постійно
проводяться заходи по усуненню недоліків в її роботі, що
підтверджується документально, результатами інструментальних
досліджень
1.8.18. Дотримуються вимоги щодо розташування харчоблоку та
буфетних приміщень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - харчоблок та буфетні приміщення не відповідають
санітарним нормам В - харчоблок розташований в окремому приміщенні, що
не з'єднаний із головним корпусом, із зручними наземними та
підземними транспортними зв'язками з корпусами, крім інфекційних,
буфетні приміщення відповідають санітарним нормам
1.8.19. Дотримуються вимоги щодо обладнання та утримання
харчоблоку та буфетних приміщень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - обладнання та утримання харчоблоку та буфетних приміщень
не відповідають державним нормам, відсутні плани по усуненню
недоліків ЧВ - харчоблок та більшість буфетних приміщень відповідають
державним вимогам, розроблений план по усуненню недоліків
у буфетних приміщеннях, які не відповідають державним нормам, план
виконується В - у закладі харчоблок та буфетні приміщення відповідають
державним нормам
1.8.20. Дотримуються вимоги щодо обладнання, інвентарю,
посуду і тари
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - обладнання, інвентар, посуд і тара на харчоблоку та у
буфетних приміщеннях не відповідають санітарним нормам В - у закладі обладнання, інвентар, посуд і тара на
харчоблоку та у буфетних приміщеннях відповідають санітарним
нормам і правилам
1.8.21. Дотримуються вимоги щодо транспортування, приймання
та зберігання харчової сировини та продуктів харчування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у закладі транспортування, приймання та зберігання
харчової сировини та продуктів харчування не відповідає санітарним
правилам В - у закладі транспортування, приймання та зберігання
харчової сировини та продуктів харчування відповідають санітарним
правилам
1.8.22. Дотримуються вимоги щодо виробництва харчових
продуктів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - вимоги щодо виробництва харчових продуктів порушуються В - виконуються
1.8.23. Дотримуються вимоги щодо складання меню-розкладки,
розробки планового меню та забезпечення хворих дієтичним
харчуванням
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у закладі меню-розкладки не складаються, планове меню
не розробляється, хворі дієтичним харчуванням не забезпечуються ЧВ - у закладі меню-розкладки складаються, планове меню
розробляється, але у харчуванні хворих це не враховується, хворі
дієтичним харчуванням не забезпечуються В - у закладі меню-розкладки складаються, планове меню
розробляється, хворі дієтичним харчуванням забезпечуються, що
підтверджується при співбесідах і документально
1.8.24. Дотримуються вимоги щодо проведення бракеражу готових
страв та відбору і зберіганню добових проб
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - бракераж готових страв, відбір і зберігання добових проб
харчових продуктів не здійснюється В - у закладі бракераж готових страв, відбір і зберігання
добових проб харчових продуктів здійснюється згідно санітарних
правил, що підтверджується документально
1.8.25. Проводиться систематичний контроль за дотриманням
вимог щодо постачання пацієнтам доброякісної і безпечної сировини
та харчових продуктів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у закладі не проводиться контроль за дотриманням вимог
щодо постачання пацієнтам доброякісної і безпечної сировини та
харчових продуктів, або проводиться несистематично В - контроль за дотриманням вимог щодо постачання пацієнтам
доброякісної і безпечної сировини та харчових продуктів
проводиться повністю і систематично, що підтверджується
документально
1.8.26. Дотримуються вимоги щодо безпеки харчування дітей до
1 року
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - вимоги не дотримуються В - вимоги дотримуються
Для суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють
медичну практику за напрямками "променева діагностика, променева
терапія" (рентгенологія, радіоізотопна діагностика, УЗ
діагностика, КТ, МРТ
1.8.27. Наявні наступні документи: 1.8.27.1. Санітарний паспорт
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - немає В - наявний
1.8.27.2. Контрольно-технічний журнал
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - немає В - наявний
1.8.27.3. Журнал реєстрації інструктажу персоналу категорії А
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - немає В - наявний
1.8.27.4. Журнал температури і кратності повітрообміну
в приміщеннях відповідних кабінетів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - немає В - наявний
1.8.28. Дотримуються наступні вимоги: 1.8.28.1. Склад та площі приміщень радіологічного відділення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідають вимогам В - відповідають вимогам
1.8.28.2. Обов'язкові засоби радіаційного захисту
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - немає В - наявні
1.9. Охорона праці
Нормативна база: - Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 N 2694-XII
( 2694-12 ); - Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.93
N 3745-XII ( 3745-12 ); - Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.93 N 3353-XII
( 3353-12 ); Накази МОЗ України: - від 30.09.94 N 268 ( v0268282-94 ) "Про службу охорони
праці системи Міністерства охорони здоров'я України"; - від 06.10.97 N 298 ( z0140-98 ) "Про службу пожежної
безпеки системи Міністерства охорони здоров'я України"; - від 29.07.94 N 131 "Про службу безпеки дорожнього руху МОЗ
України"; - від 01.11.01 N 444 ( v0444282-01 ) "Про проведення
оперативного контролю за станом охорони праці в установах,
закладах та на підприємствах системи МОЗ України"; - Правила пожежної безпеки в Україні, введені в дію наказом
МНС України від 19.10.04 N126 ( z1410-04 ) і зареєстровані
в Міністерстві юстиції України 04.11.04 за N 1410/10009; - від 23.02.00 N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та
типові штати закладів охорони здоров'я"
1.9.1. В закладі охорони здоров'я призначений наказом
спеціаліст з охорони праці відповідно до наказів МОЗ України від
30.09.94 N 268 ( v0268282-94 ) "Про службу охорони праці системи
Міністерства охорони здоров'я України"; та від 23.02.00 N 33
( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати закладів
охорони здоров'я". Служба забезпечена кабінетом та оргтехнікою
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - спеціаліст з охорони праці не призначений ЧВ - спеціаліст з охорони праці призначений, кабінетом та
оргтехнікою не забезпечений В - спеціаліст з охорони праці призначений, кабінетом та
оргтехнікою забезпечений
1.9.2. Спеціаліст має відповідну освіту та пройшов
переатестацію з питань охорони праці, має IV групу допуску по
електробезпеці
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - спеціаліст відповідної освіти не має та не пройшов
переатестацію ЧВ - спеціаліст має відповідну освіту, пройшов переатестацію,
не має IV групи допуску по електробезпеці В - спеціаліст має відповідну освіту, пройшов переатестацію,
має IV групу допуску по електробезпеці
1.9.3. У посадові інструкції працівників ЗОЗ внесені питання
охорони праці в розділи "Обов'язки", "Права" та "Відповідальність"
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не внесені В - внесені
1.9.4. Керівник закладу, посадові особи та комісія
з перевірки знань пройшли навчання та перевірку знань з питань
охорони праці
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - атестацію не пройшли ЧВ - атестацію не всі пройшли В - атестацію пройшли
1.9.5. Проведення навчання та перевірки знань осіб, на
роботах з підвищеною небезпекою
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не проведено ЧВ - частково проведено В - така робота проводиться, що підтверджується документально
і при опитуванні персоналу
Служба з охорони праці відповідає за:
1.9.6. Наявність у ЗОЗ наказу щодо призначення відповідальних
осіб за стан охорони праці, безпеки руху автотранспорту та
протипожежний захист (загальне керівництво та безпосередня
організація роботи). Розроблені положення про відповідні служби
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні наказ та Положення ЧВ - в наявності наказ, відсутні Положення В - в наявності наказ, розроблені Положення
1.9.7. Наявність колективного договору у ЗОЗ з відповідними
додатками
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - колективний договір відсутній ЧВ - колективний договір є, але без додатків В - в наявності
1.9.8. Ведення документації з питань охорони праці /журнали
обліку: проведення вступного, первинного, повторного,
позапланового та цільового інструктажів; проведення оперативного
контролю; обліку нещасних випадків
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - журнали обліку не заведені ЧВ - журнали заведені, але не всі, або своєчасно
не заповнюються В - в наявності
1.9.9. Наявність наказу, переліку та комплекту інструкцій
з охорони праці у керівників структурних підрозділів на робочих
місцях
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не видано наказ про затвердження інструкцій, інструкції
не оформлені відповідним чином, відсутність їх на робочих місцях ЧВ - в наявності наказ та комплект інструкцій, але
не оформленні відповідним чином В - відповідність усім вимогам
1.9.10. Проведення атестації робочих місць
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - атестація не проведена В - атестація проведена
1.9.11. Наявність виробничого травматизму,
дорожньо-транспортних пригод (ДТП) та пожеж в закладі
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - виробничий травматизм, ДТП та пожежі мають місце
в закладі В - виробничого травматизму, ДТП та пожеж в закладі немає
1.9.12. Наявність обліково-гаражної документації
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не заведена ЧВ - документація заведена, але своєчасно не ведеться В - документація заведена і оформляється правильно
1.9.13. Проведення передрейсових і післярейсових медичних
оглядів водіїв особою, яка має відповідний дозвіл (Свідоцтво)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв
не проводяться ЧВ - передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв
проводяться особою, яка не має відповідного дозволу В - передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв
проводяться особою, яка має відповідний дозвіл
1.9.14. Наявність інструкцій про заходи пожежної безпеки
(загальнооб'єктові, для проведення пожежонебезпечних видів робіт
та для проведення інструктажів в структурних підрозділах)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - інструкції не розроблені ЧВ - інструкції розроблені не в повному обсязі В - інструкції розроблені
1.9.15. Проведення протипожежних інструктажів (вступного,
первинного, повторного, позапланового та цільового) та відповідне
їх оформлення в журналах проведення інструктажів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - інструктажі не проводяться; не оформляються по
установленій формі ЧВ - інструктажі проводяться, але не оформляються по
установленій формі В - інструктажі проводяться та оформляються
1.9.16. Обладнання ЗОЗ установками пожежної сигналізації
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не обладнані ЧВ - обладнані, але установки не працюють В - обладнані і сигналізація працює
1.9.17. Робота добровільних пожежних дружин (ДПД)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - ДПД не створені ЧВ - ДПД створені, але не працюють В - ДПД створені і працюють
1.9.18. Робота пожежно-технічних комісій (ПТК)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - ПТК не створені ЧВ - ПТК створені, але не працюють В - ПТК створені і працюють
1.10. Вимоги до експлуатації будинків та споруд закладу
охорони здоров'я
Нормативна база: - Державні будівельні норми України "Заклади охорони
здоров'я" ДБН 13.2.2-10-2001; - наказ МОЗ України від 23.03.04 N 150 ( v0150282-04 ) "Про
організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
1 березня 2004 р. N 100-р"
1.10.1. В ЗОЗ призначений наказом інженер (технік) по
експлуатації будинків, споруд, інженерних мереж і систем (далі -
інженер) відповідно до наказу МОЗ України від 23.03.04 N 150
( v0150282-04 )
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - інженер не призначений В - інженер призначений
1.10.2. Інженер має відповідну освіту
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - інженер відповідної освіти не має В - інженер має відповідну освіту
1.10.3. В посадових інструкціях на посадових осіб внесені
питання з експлуатації будинків та споруд.
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не внесені В - внесені
Інженер відповідає за: 1.10.4. Наявність в ЗОЗ наказу щодо призначення
відповідальних осіб за стан експлуатації будівель та споруд і
Положення по експлуатації будівель та споруд
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні наказ та Положення ЧВ - в наявності наказ, відсутнє Положення В - наявності наказ, розроблено Положення
1.10.5. Ведення документації з питань експлуатації будівель
та споруд, проведення огляду весняно-осіннього періоду
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - журнали не заведені ЧВ - журнали заведені, але своєчасно не заповнюються В - в наявності та заповнені
1.10.6. Проведення робіт по забезпеченню надійної і безпечної
експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - робота не проводиться, відсутній реєстр будівель, споруд
та інженерних мереж, що перебувають у незадовільному технічному
або аварійному стані В - робота проводиться, що підтверджується документально
1.10.7. Споруди відповідають вимогам будівельних норм і
правил (ДБН) Проблеми, пов'язані з підтримкою належного технічного стану і
ремонту споруд закладу, вирішуються заступником головного лікаря
(директора) по адміністративно-господарській частині (АГЧ).
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більшість споруд не відповідають ДБН, відсутні плани по
усуненню недоліків В - більшість споруд відповідають ДБН, наявні плани по
усуненню недоліків
1.10.8. Заступник головного лікаря (директора) по
адміністративно-господарській частині (АГЧ) здійснює роботу, що
забезпечує: 1.10.8.1. Дотримання норм експлуатації будинків, споруд,
інженерного обладнання, мереж та систем.
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - робота не проводиться, норми експлуатації постійно
порушуються В - проводяться роботи по виявленню і усуненню причин
порушення норм експлуатації
1.10.8.2. Прогнозування і планування ремонту систем і споруд
закладу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи В - така робота проводиться, що підтверджується документально
1.10.8.3. Здійснення контролю за ефективним споживанням
паливно-енергетичних ресурсів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - контроль не здійснюється, заходи щодо запобігання
перевитрат ресурсів не проводяться В - здійснюється постійний контроль, випадки порушень
фіксуються і детально розбираються
1.10.8.4. Своєчасне інформування головного лікаря про
аварійні ситуації і проблеми у системі господарської служби
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи В - така робота проводиться, що підтверджується документально
1.10.9. Споруди і територія закладу мають освітлення,
опалення, водопостачання, каналізацію, вентиляцію, внутрішньо
лікарняні доріжки, мусорозбірники та ін. у відповідності
з вимогами санітарно-епідеміологічної служби
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більшість споруд і територія закладу не відповідають
таким вимогам санітарно - епідеміологічної служби В - більшість споруд і територія закладу відповідають таким
вимогам санітарно - епідеміологічної служби
1.10.10. Служби екстреної допомоги (пологовий будинок,
відділення для новонароджених, операційні, реанімація, швидка
допомога, банк крові та ін.) забезпечені аварійним освітленням,
опаленням і водопостачанням
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечені зовсім або забезпечені тільки частково В - забезпечені
1.10.11. Служби і відділення забезпечені внутрішнім
і зовнішнім зв'язком
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечені взагалі ніяким або забезпечені тільки
внутрішнім В - забезпечені
2. Якість лікувально-профілактичної допомоги
Кожна служба (підрозділ) включені в загальну програму
забезпечення якості. Постійно оцінюється і контролюється якість
лікувально-діагностичного процесу. Заклад охорони здоров'я розробляє систему контролю якості
лікувально-профілактичної допомоги: Нормативна база: - Закон України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ); - Указ Президента України від 19.03.97 N 241 ( 241/97 ) "Про
заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на
звернення"; - Методичні рекомендації "Контроль якості медичної допомоги
в закладах охорони здоров'я", затверджені МОЗ СРСР у 1989 р.; - наказ МОЗ від 20.09.93 N 208 УПро затвердження тимчасових
кваліфікаційних характеристик лікарів-спеціалістів"
2.1. Діяльність по забезпеченню якості включає наступні
елементи: 2.1.1. Моніторинг Поточний збір інформації про аспекти діяльності служби
(підрозділу)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про поточний збір інформації В - проводиться, що підтверджується документально і при
співбесіді з персоналом
2.1.2. Аналіз Періодична оцінка інформації з метою виділення проблем і
шляхів їх вирішення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про проведення аналізу В - проводиться постійний аналіз з оцінкою інформації і
виділення проблем та шляхів їх вирішення, що підтверджується
документально і при співбесіді з персоналом
2.1.3. Дії По мірі виявлення проблем проводяться конкретні заходи для їх
вирішення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про проведення такої роботи В - проводяться конкретні заходи з метою вирішення проблем,
що виникли, підтверджується документально і при співбесіді
з персоналом
2.1.4. Оцінку Оцінюється ефективність застосованих заходів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про оцінку ефективності проведених
заходів щодо вирішення проблем В - проводиться оцінка ефективності проведених заходів, що
підтверджується документально і при співбесіді з персоналом
2.1.5. Зворотній зв'язок Результати діяльності регулярно повідомляються персоналу.
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про повідомлення персоналу результатів
діяльності щодо вирішення виникаючих проблем В - результати діяльності регулярно повідомляються (збори,
п'ятихвилинки), що підтверджується документально і при співбесіді
з персоналом
2.2. Кожний структурний підрозділ має стандарти якості,
розроблені на основі типових, якими керується в своїй діяльності.
Використовується система оцінки якості виконання стандартів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні стандарти якості ЧВ - стандарти розроблені, впроваджені, але не у всіх
підрозділах В - стандарти розроблені, впроваджені у кожному підрозділі,
що підтверджується документально і при співбесіді з персоналом
2.3. Ведеться і обновляється база даних, що характеризує
лікувальний процес (для закладів лікувального профілю)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не ведеться ЧВ - база даних ведеться і обновляється, але не охоплює всі
підрозділи або не обновляється В - база даних ведеться і обновлюється, до неї включені
показники всіх без винятку підрозділів, що підтверджується
документально і при співбесіді керівниками підрозділів
База даних включає (не обмежується цим): Для закладів (підрозділів) первинної медико-санітарної
допомоги (ПМСД):
2.3.1. Чисельність населення на лікарській дільниці
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника В - містить
2.3.2. Частота госпіталізацій населення, що обслуговується
підрозділом (закладом) ПМСД в розрізі дільниць
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перевищує середній показник по Україні В - відповідає середньому показнику по Україні
2.3.3. Частота звернень пацієнтів до швидкої допомоги
в розрізі дільниць
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перевищує середній показник по Україні В - відповідає середньому показнику по Україні
2.3.4. Частота звернень до спеціалістів в розрізі дільниць
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перевищує середній показник по Україні В - відповідає середньому показнику по Україні
2.3.5. Відсоток охоплення жінок обстеженнями на предмет
виявлення раку молочної залози
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - нижче середнього показника по Україні В - відповідає середньому показнику по Україні
2.3.6. Відсоток охоплення жінок обстеженням на предмет
виявлення раку шийки матки з контролем цитологічного мазка
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - нижче середнього показника по Україні В - відповідає середньому показнику по Україні
2.3.7. Відсоток жінок репродуктивного віку, які користуються
сучасними методами контрацепції (ОК, ВМС).
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника В - містить
2.3.8. Відсоток охоплення дорослого (окремо) і дитячого
населення щепленнями
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - нижче середнього показника по Україні В - відповідає середньому показнику по Україні
2.3.9. Відсоток розходжень амбулаторних і клінічних діагнозів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перевищує середній показник по Україні В - відповідає( нижче) середньому показнику по Україні
2.3.10. Відсоток щорічної летальності онкологічних хворих
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перевищує середній показник по Україні В - відповідає (нижче) середньому показнику по Україні
2.3.11. Випадки смерті дітей першого року життя у розрізі
дільниць
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перевищує середній показник по Україні В - відповідає ( нижче) середньому показнику по Україні
2.3.12. Випадки смерті другого року життя у розрізі дільниць
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перевищує середній показник по Україні В - відповідає ( нижче) середньому показнику по Україні
2.3.13. Випадки смерті у активному віці (до 65 років)
у розрізі дільниць
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перевищує середній показник по Україні В - відповідає ( нижче) середньому показнику по Україні
2.3.14. Випадки смерті вдома осіб, що не наглядалися лікарем,
у розрізі дільниць
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перевищує середній показник по Україні В - відповідає ( нижче) середньому показнику по Україні
2.3.15. Випадки первинної інвалідності у розрізі дільниць
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника В - містить
2.3.16. Кількість скарг хворих
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника В - містить
2.3.17. Кількість пацієнтів, які змінили лікаря первинної
ланки протягом року у розрізі дільниць
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника В - містить
2.3.18. Наявність матеріалів санітарної освіти в доступному
місці (переваги грудного вигодовування, планування сім'ї,
профілактика ВІЛ, наркоманії і т.п.)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відпо- |відність | | | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні будь-які матеріали ЧВ - обмежена кількість матеріалів (відсутні плакати, стенди) В - наявні у достатній кількості, вільнодоступні для
відвідувачів та пацієнтів брошури, бюлетені, плакати, стенди Для стаціонарів та інших закладів:
2.3.19. Обіг ліжка
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - нижче середнього показника по Україні В - відповідає середньому показнику по Україні
2.3.20. Виконання ліжкодня
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - нижче середнього показника по Україні В - відповідає середньому показнику по Україні
2.3.21. Оперативна активность по кожній нозологічній формі
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника В - показник наявний
2.3.22. Середній час перебування на ліжку (загальний,
доопераційний, післяопераційний)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника або даний показник вище
середнього по Україні В - показник відповідає або нижчий середнього по Україні
2.3.23. Відсоток повторних госпіталізацій, як наслідок
ускладнень після первинних госпіталізацій
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника або даний показник вище
середнього по Україні В - показник нижче середнього по Україні
2.3.24. Відсоток післяопераційних ускладнень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника або даний показник вище
середнього по Україні В - показник нижче середнього по Україні
2.3.25. Летальність (загальна, післяопераційна)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника або даний показник вище
середнього по Україні В - показник нижче середнього по Україні
2.3.26. Відсоток розходжень діагнозів (клінічного і
патологоанатомічного)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника або даний показник вище
середнього по Україні В - показник нижче середнього по Україні
2.3.27. Кількість скарг хворих
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника або даний показник вище
середнього по Україні В - показник нижче середнього по Україні
2.3.28. Спалахи госпітальної інфекції
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника або даний показник вище
середнього по Україні В - показник нижче середнього по Україні
2.3.29. Необгрунтована госпіталізація
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника В - містить
2.3.30. Перелік аналізів та діагностичних процедур
з урахуванням рівня їх відповідності потребам закладу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - база даних не містить показника, або даний показник
не відповідає потребам закладу В - показник відображає перелік аналізів та діагностичних
процедур і відповідає потребам закладу
2.4. Аналіз бази даних проводиться систематично завідувачем
відділення (підрозділом), після чого робляться висновки про рівень
якості роботи відділення/підрозділу і визначаються напрямки роботи
для підвищення рівня якості медичних послуг
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про проведення аналізу або він
проводиться несистематично В - проводиться систематично, що підтверджується
документально і при співбесіді
2.5. У кінці кожного року завідуючий готує письмовий звіт про
діяльність підрозділу/відділення, де вказує перспективи подальшого
розвитку і шляхи вирішення проблем
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | допомоги | | | |--------------------------------| |----------------+--------------| вторинна | третинна | |невідповідність |відповідність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - звіт не містить конкретних пропозицій і плану заходів
щодо перспектив розвитку і вирішення проблем В - у звіті наявні конкретні пропозиції і план заходів щодо
перспектив розвитку і вирішення проблем
3. Медична допомога
Накази МОЗ УРСР та МОЗ України: - від 31.01.72 N 49 "Про заходи по дальшому поліпшенню
хірургічної допомоги хворим з судинною патологією"; - від 28.12.92 N 198 ( v0198282-92 ) "Про заходи щодо
подальшого вдосконалення медичної допомоги і медико-соціальної
експертизи при захворюваннях вуха, горла і носа"; - від 30.12.92 N 206 ( v0206282-92 ) "Про заходи щодо
поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної
допомоги населенню України"; - від 30.12.92 N 207 ( v0207282-92 ) "Про організацію
дерматовенерологічної допомоги населенню України"; - від 30.12.92 N 208 "Про заходи подальшого покращення і
розвитку онкологічної допомоги населенню"; - від 26.08.93 N 191 ( v0191282-93 ) "Про удосконалення
медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю"; - від 30.09.03 N 65/462 ( v0065604-03 ) "Про поліпшення
якості та організації медичної допомоги дорослим хворим
нефрологічного профілю"; - від 10.07.06 N 43/454 ( v0043604-06 ) "Про затвердження
форми медичної документації, форми звітності та інструкцій щодо їх
заповнення з питань реєстрації пацієнтів з хронічними хворобами
нирок (ХХН)" Закони України: "Про курорти" ( 2026-14 ), "Про
охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про боротьбу із захворюванням на
туберкульоз" ( 2586-14 ); - від 28.12.02 N 502 ( v0502282-02 ) "Про затвердження
тимчасових нормативів надання медичної допомоги дитячому населенню
в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів"; - від 28.12.02 N 503 ( v0503282-02 ) "Про удосконалення
амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні"; - від 29.12.03 N 620 ( v0620282-03 ) "Про організацію
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та урологічної допомоги
в Україні"; - від 31.12.03 N 641/84 ( va641282-03 ) "Про удосконалення
медико-генетичної допомоги в Україні"; - від 05.05.03 N 191 ( v0191282-03 ) "Про затвердження
тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної
допомоги за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина"; - від 28.12.02 N 507 "Про затвердження нормативів надання
медичної допомоги та показників якості медичної допомоги дорослому
населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах"; - від 10.01.05 N 7 ( v0007282-05 ) "Про затвердження
стандартів надання медичної допомоги за спеціальністю "Професійна
патологія" в амбулаторно-поліклінічних закладах"; - від 13.02.06 N 67 ( z0221-06 ) "Інструкція щодо заповнення
форми первинної облікової документації N 057/о "Реєстраційна карта
вагітної, яка хворіє на цукровий діабет" ( z0226-06 ); - від 29.03.06 N 179 ( z0427-06 ) "Про затвердження
Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду,
живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації
живонароджених і мертвонароджених"; - від 29.03.06 N 182 ( v0182282-06 ) "Про розгляд випадків
материнської смерті в системі МОЗ України"; - від 20.07.06 N 508 ( z1155-06 ) "Положення про Комісію
органу охорони здоров'я з визначення показань до штучного
переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів
( z1160-06 );" - від 08.08.06 N 545 ( z1150-06 ) "Про впорядкування ведення
медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті"; - від 31.12.04 N 676 ( v0676282-04 ) "Про затвердження
клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги" із
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 29 грудня 2005 року N 782 ( v0782282-05 ); - від 29.12.05 N 782 ( v0782282-05 ) "Про затвердження
клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги"; - від 15.12.03 N 582 ( v0582282-03 ) "Про затвердження
клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги" із
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони
здоров'я України; - від 27.12.06 N 898 ( z0073-07 ) "Про затвердження Порядку
здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів,
дозволених до медичного застосування"; - від 04.08.06 N 539 ( v0539282-06 ) "Про організацію
діяльності служби планування сім'ї та охорони репродуктивного
здоров'я в Україні"; - від 29.12.03 N 620 ( v0620282-03 ) "Про організацію надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
в Україні". Із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 13 квітня 2006 року
N 224 ( v0224282-06 ); - від 29.03.06 N 182 ( v0182282-06 ) "Про розгляд випадків
материнської смерті в системі МОЗ України"; - від 07.04.06 N 206 ( v0206282-06 ) "Про затвердження
клінічних протоколів"; - від 13.04.06 N 224 ( v0224282-06 ) "Про доповнення до
наказу МОЗ України від 29.12.2003 N 620 "Про організацію надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
в Україні"; - від 4.08.06 N 539 ( v0539282-06 ) "Про організацію
діяльності служби планування сім'ї та охорони репродуктивного
здоров'я в Україні"; - від 04.08.06 N 540 ( v0540282-06 ) "Про затвердження
принципів підтримки грудного вигодовування, критеріїв та порядку
оцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня,
доброзичлива до дитини"; - від 08.08.06 N 545 ( z1150-06 ) "Про впорядкування ведення
медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті"; - від 29.11.04 N 579 ( z0224-05 ) "Про затвердження Порядку
направлення жінок для проведення першого курсу лікування
безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за
абсолютними показаннями за бюджетні кошти" із змінами і
доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 05.06.06 N 362 ( z1148-06 ); - від 04.04.05 N 152 ( v0152282-05 ) "Про затвердження
Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною"; - від 31.07.06 N 529/49 ( v0529282-06 ) "Про затвердження
галузевої програми "Підтримка грудного вигодовування дітей
в Україні на 2006-2010 роки"; - від 30.11.06 N 786/796/4074/299/231 ( va786282-06 ) "Про
затвердження Міжгалузевої програми "Профілактика передачі
ВІЛ-інфекції від матері до дитини та забезпечення
медико-соціальною допомогою ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
дітей" на 2006-2008 роки"; - від 31.12.04 N 676 ( v0676282-04 ) "Про затвердження
клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги" із
змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 29 грудня 2005 року N 782 ( v0782282-05 ); - від 29.11.02 N 434 ( v0434282-02 ) "Про удосконалення
амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні"; - від 30.03.05 N 1/135 ( v0001638-05 ) "Про затвердження
Заходів щодо розвитку "дружніх до молоді" медико-соціальних послуг
на 2005-2010 рр."
3.1. Загальні положення про лікаря
Накази МОЗ України: - від 20.09.93 N 208 "Про затвердження тимчасових
кваліфікаційних характеристик лікарів-спеціалістів"; - Наказ МОЗ України від 28.10.02 N 385 ( z0892-02 ) "Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (із змінами); - від 07.07.95 N 128 ( v0128282-95 ) "Про підготовку,
перепідготовку підвищення кваліфікації державних службовців і
керівників органів і установ охорони здоров'я" Накази МОЗ України: - від 30.12.93 N 260 ( v0260282-93 ) "Про організацію і
вдосконалення фізіотерапевтичної допомоги населенню України"; - від 20.04.05 N 177 ( v0177282-05 ) "Про організацію
санаторно-курортного лікування дітей"; - від 02.06.03 N 243 ( z0752-03 ) "Про затвердження Порядку
здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних
лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання"; - від 13.08.02 N 318 ( v0318282-02 ) "Про затвердження
переліку галузевих стандартів".
3.1.1. Лікар: 3.1.1.1. Визначає вид і обсяг аналізів, діагностичних і
лікувальних процедур
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє підтвердження участі більшості з лікарів
у визначенні виду і обсягу діагностичних та лікувальних процедур,
записи в медичних картках ведуться нерегулярно, неповні В - більшість з лікарів самостійно визначають вид і обсяг
аналізів, діагностичних і лікувальних процедур, записи в медичних
картках робляться вчасно і повністю відображають перебіг хвороби
3.1.1.2. Роз'яснює пацієнтам можливий ризик при проведенні
призначених аналізів, діагностичних і лікувальних процедур, їх
необхідність, а також можливі наслідки у разі невиконання останніх
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні підтвердження такої роботи більшості з лікарів
(в т.ч. відсутні записи у медичних картках) В - такого роду робота проводиться, що підтверджено записами
в медичних картках
3.1.1.3. Встановлює клінічний діагноз і вирішує місце
подальшого лікування (амбулаторне, стаціонарне чи в домашніх
умовах)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні підтвердження такої роботи більшості з лікарів
(в т.ч. відсутні записи у медичних картках) В - такого роду робота проводиться, що підтверджено записами
в медичних картках
3.1.1.4. У сумнівних випадках при встановленні діагнозу чи
призначенні діагностичних і лікувальних процедур звертається за
допомогою чи консультацією до колег. Консультує колег при
необхідності
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні підтвердження такої роботи більшості з лікарів
(в т.ч. відсутні записи у медичних картках) В - такого роду робота проводиться, що підтверджено записами
в медичних картках
3.2. Первинна медико-санітарна допомога
Нормативна база: Накази МОЗ СРСР: - від 11.08.80 N 733 "Про затвердження методичних вказівок по
проведенню масових флюорографічних обстежень органів грудної
клітки"; - від 23.09.81 N 1000 "Про заходи по удосконаленню
організації роботи амбулаторно-поліклінічних закладів"; - від 19.01.83 N 60 "Про подальше удосконалення
амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям у містах"; - від 25.02.83 N 230 "Про заходи по впорядкуванню режиму
роботи амбулаторно-поліклінічних, аптечних та інших закладів
охорони здоров'я"; - від 05.09.85 N 1175 "Про заходи по посиленню профілактики
гіпертонічної хвороби"; - від 07.08.87 N 938 ( v0938400-87 ) "Про вільний вибір
дільничного лікаря"; - від 06.12.87 N 1278 "Про організацію стаціонару
(відділення) денного перебування у лікарнях, денного стаціонару в
поліклініці і стаціонару на дому" Накази МОЗ України: - від 03.03.88 N 40 "Про затвердження інструкції по
формуванню і диспансерному нагляду груп підвищеного ризику
захворювань"; - від 09.06.93 N 208 "Про затвердження тимчасових
кваліфікаційних характеристик фахівців з лікарських
спеціальностей"; - від 23.02.01 N 72 ( v0072282-01 ) "Про затвердження окремих
документів з питань сімейної медицини"; - від 23.07.01 N 303 ( v0303282-01 ) "Про організацію роботи
закладів (підрозділів) загальної практики сімейної медицини"; - від 05.05.03 N 191 ( v0191282-03 ) "Про затвердження
тимчасових нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Загальна практика - сімейна медицина"; - від 19.05.03 N 221 ( z0418-03 ) "Про внесення змін до
Положення про порядок проведення атестації лікарів"; - від 23.09.03 N 447 ( v0447282-03 ) "Про внесення змін до
наказу МОЗ України від 07.12.98 N 346 "Про затвердження Переліку
назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у
вищих медичних (фармацевтичних) закладах (факультетах)
післядипломної освіти"; - від 08.01.04 N 1 ( v0001282-04 ) "Про удосконалення
моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах
сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної
документації"; - від 21.09.05 N 482 ( v0482282-05 ) "Про реорганізацію
Українського центру наукової медичної інформації та
патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ), шляхом вилучення
структурного підрозділу Науково-методичного центру загальної
практики - сімейної медицини"; - від 22.05.06 N 308 ( v0308282-06 ) "Про затвердження табеля
оснащення фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій
(у т.ч. амбулаторій загальної практики - сімейної медицини) та
підрозділів первинної медико-санітарної допомоги
лікувально-профілактичних закладів"; - від 20.06.06 N 404 ( v0404282-06 ) "Про внесення змін до
наказу МОЗ від 22.05.06 N 308 Про затвердження табелю оснащення
фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій (у т.ч.
амбулаторій загальної практики - сімейної медицини) та підрозділів
первинної медико-санітарної допомоги лікувально-профілактичних
закладів. 3.2.1. Заклад розташований в легкодоступному для населення
місці або в районі з налагодженою системою громадського транспорту
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - радіус обслуговування у містах: райони багатоповерхової
забудови - більше 500 м., райони малоповерхової забудови - більше
1,5 км; у сільській місцевості: більше 7 км. В - радіус обслуговування у містах: райони багатоповерхової
забудови - до 500 м, райони малоповерхової забудови - до 1,5 км;
у сільській місцевості: до 7 км.
3.2.2. Заклад ПМСД укомплектований наступним: 3.2.2.1. Системою реєстрації відвідувачів (реєстратура,
картотека, інші) У цьому підрозділі відвідувачі записуються на прийом, тут
належним чином зберігаються медичні документи (наприклад, журнали
реєстрації викликів додому, проводиться виписка рахунків за
лікування, страхування чи готуються інші форми платіжних
документів
)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня система реєстрації відвідувачів, або існуюча
система не виконує покладені на неї функції, що підтверджується
при ознайомленні з роботою і співбесідами з пацієнтами В - наявна система реєстрації, що виконує покладені на неї
функції, що підтверджується при ознайомленні з роботою і
співбесідами з пацієнтами
3.2.2.2. Необхідним набором приміщень Для підрозділу ПМСД, де працює один лікар, наявний слідуючий
перелік приміщень: кімната очікування для пацієнтів (вестибюль),
робочий кабінет лікаря, процедурна/оглядовий кабінет/лабораторія,
фізіотерапевтичний та масажний кабінет/денний стаціонар; кімната
для персоналу, туалет, санітарна кімната Для підрозділу ПМСД, де працює декілька лікарів, наявний
слідуючий перелік приміщень: кімната очікування (вестибюль),
реєстратура (може розміщатися у вестибюлі або кімнаті очікування
пацієнтів), приймальні (кабінети) лікарів (в залежності від
кількості лікарів з врахуванням графіку їх роботи),
процедурна/оглядовий кабінет/лабораторія,
акушерсько-гінекологічний блок (приймальна, процедурна - при
включенні в групу акушера-гінеколога), хірургічний блок
(приймальна, операційна - при наявності у сертифікаті лікаря
дозволу на відповідні втручання), фізіотерапевтичний та масажний
кабінет/денний стаціонар, туалети, санітарна кімната, кімната для
персоналу, кабінет менеджера
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відпо- |відність | | | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - заклад не забезпечений необхідним набором приміщень ЧВ - частково забезпечений В - забезпечений
3.2.2.3. Діагностичним обладнанням і медичним інструментарієм
згідно табеля оснащення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - заклад не оснащений діагностичним обладнанням і медичним
інструментарієм відповідно до табеля оснащення В - заклад оснащений діагностичним обладнанням і медичним
інструментарієм відповідно до табеля оснащення
3.2.2.4. Твердим і м'яким інвентарем згідно з табелем
оснащення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - заклад не оснащений твердим і м'яким інвентарем згідно
табеля оснащення В - оснащений
3.2.2.5. Медикаментами, медичним розхідним матеріалом та
деззасобами для надання визначеного обсягу медичної допомоги
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - заклад не забезпечений необхідним обладнанням В - забезпечений
3.2.2.6. Засобами для фізіотерапевтичного і реабілітаційного
лікування Такі послуги надаються у визначеному адміністрацією
необхідному обсязі для виконання лікарських призначень з
використанням наявної апаратури і приміщень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - заклад не забезпечений засобами для фізіотерапевтичного і
реабілітаційного лікування В - забезпечений
3.2.2.7. Спеціалізованими автомобілями та іншими
транспортними засобами згідно табеля оснащення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відпо- |відність | | | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - заклад не забезпечений транспортними засобами ЧВ - кількість одиниць спеціалізованих автомобілів менше від
нормативної В - забезпечений транспортними засобами відповідно до табелю
оснащення
3.2.2.8. Матеріалами для санітарно-просвітньої роботи і
пропаганди здорового способу життя Адміністрація надає брошури, бюлетені, оформляються наочні
засоби інформації (плакати, стенди), що є у вільному доступі для
відвідувачів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відповід- |відність | | | |ність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні будь-які матеріали ЧВ - обмежена кількість матеріалів (відсутні плакати, стенди) В - наявні у достатній кількості, вільнодоступні для
відвідувачів та пацієнтів брошури, бюлетені, плакати, стенди
3.2.3. Адміністрація укомплектовує заклад лікарями, які
пройшли спеціалізацію з загальної практики/сімейної медицини,
медсестрами і молодшим медичним персоналом у відповідності
з кількістю прикріпленого населення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більшість лікарів не пройшли відповідної спеціалізації,
недостатня кількість медперсоналу В - більшість лікарів пройшли спеціалізацію, заклад
укомплектований медперсоналом
3.2.4. Наявний графік роботи лікарів закладу (підрозділу) ПМСД. Графік роботи лікаря (години прийому, години
відвідувань вдома, консультацій пацієнтів у спеціалістів,
організаційна робота) встановлюється адміністрацією закладу,
виходячи зі складу закріпленого населення, динаміки звернень
протягом дня і тижня, розташування закладу, забезпеченості
транспортом і т.д.
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - графік роботи лікаря складений без врахування динаміки
звернень пацієнтів і особливостей району обслуговування В - графік роботи лікаря складено, виходячи з потреб
пацієнтів та особливостей району обслуговування
3.2.5. Медичний персонал (лікар, медсестра) закладу
(підрозділу) ПМСД надають медичну допомогу (профілактику,
діагностику, лікування найбільш поширених захворювань) населенню
району обслуговування, а також всім відвідувачам, що звернулися до
закладу. Лікар ПМСД організовує і інтегрує надання населенню
району обслуговування всіх видів медичної допомоги
3.2.5.1. Лікар ПМСД надає медичну допомогу (профілактичну,
лікувально-діагностичну, санітарно-освітню) всім групам населення,
що обслуговується, незалежно від віку
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відпо- |відність | | | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - медична допомога надається лише дітям (0-18 років) або
лише дорослим (18 років і старше) ЧВ - медична допомога надається дітям з 3 років, підліткам,
дорослому населенню В - медична допомога надається всім віковим групам населення
3.2.5.2. Обсяг медичних втручань, що виконуються лікарем
ПМСД, відповідає кваліфікаційній характеристиці Перелік захворювань і станів та відповідний обсяг втручань,
що можуть виконуватись на первинному рівні, визначаються фаховими
кваліфікаційними характеристиками
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відпо- |відність | | | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - обсяг медичної допомоги менший, ніж передбачено
кваліфікаційною характеристикою або включає види втручань, які
не передбачені документом ЧВ - обсяг медичних втручань в основному відповідає
визначеному кваліфікаційною характеристикою для відповідного фаху В - обсяг медичної допомоги більший, ніж передбачено
кваліфікаційною характеристикою, але лікар має дозвіл (відповідний
сертифікат) на їх проведення
3.2.5.3. Обсяг медичних втручань, що виконує середній
медичний персонал ПМСД, відповідає кваліфікаційній характеристиці
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відпо- |відність | | | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - обсяг медичної допомоги обмежений виконанням окремих
простих процедур за призначенням лікаря ЧВ - обсяг медичних втручань в основному відповідає
визначеному кваліфікаційною характеристикою В - обсяг медичних втручань відповідає кваліфікаційній
характеристиці. Офіційно виділені і виконуються самостійні види
роботи (зокрема, самостійна діагностика і лікування хворих з
визначеними поширеними захворюваннями в межах компетенції, надання
невідкладної допомоги потерпілим, підготовка хворих до прийому
лікаря та інші)
3.2.5.4. У закладі надається невідкладна медична допомога
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - така допомога в закладі не надається В - така допомога надається в межах компетенції медичного
персоналу закладу
3.2.6. Пріоритетним напрямком роботи закладу ПМСД є
профілактична діяльність. У закладі проводиться наступна робота
(не обмежується цим): 3.2.6.1. Динамічний нагляд за контингентами населення, що
обслуговується, для виявлення факторів ризику і латентних форм
захворювання не рідше 1 разу на три роки, а дітей - щорічно
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відпо- |відність | | | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - така робота не планується і не проводиться ЧВ - така робота не планується і проводиться з охопленням до
70% населення В - така робота планується і проводиться з охопленням більше
70% населення
3.2.6.2. Щеплення дитячого і дорослого населення (окремо)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відпо- |відність | | | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - така робота не планується і проводиться безсистемно ЧВ - така робота планується і проводиться з охопленням до 80%
населення В - така робота планується і проводиться з охопленням 90% і
більше населення
3.2.6.3. Цільове профілактичне обстеження жінок 20-65 років
на виявлення раку шийки матки з контролем цитологічного мазка
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відпо- |відність | | | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - така робота не планується і не проводиться ЧВ - така робота не планується і проводиться з охопленням до
70% відповідного контингенту В - така робота планується і проводиться з охопленням більше
70% відповідного контингенту
3.2.6.4. Цільове профілактичне обстеження жінок на виявлення
раку молочної залози
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відпо- |відність | | | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - така робота не планується і не проводиться ЧВ - така робота не планується і проводиться з охопленням до
70% відповідного контингенту В - така робота планується і проводиться з охопленням більше
70% відповідного контингенту
3.2.6.5. Консультації з питань планування сім'ї із записом
в амбулаторній карті
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - така робота не проводиться В - така робота проводиться, що підтверджується при
співбесідах з населенням і перегляді амбулаторних карток
3.2.6.6. Диспансерний нагляд і оздоровлення осіб з патологією
і ризиком розвитку таких захворювань, як гіпертонічна хвороба,
ішемічна хвороба серця, ревматизм, діабет, бронхіальна астма,
туберкульоз, виразка шлунку і 12-типалої кишки, шийки матки, важка
соматична патологія
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | |відність |відпо- |відність | | | |відність | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - диспансерний нагляд не проводиться ЧВ - охоплення диспансерним наглядом і оздоровленням
з охопленням від 50 до 75% відповідного контингенту В - охоплення диспансерним наглядом і оздоровленням
з охопленням більше 75% відповідного контингенту
3.2.6.7. Відомості про співпрацю з службою планування сім'ї і
ведення реєстру жінок репродуктивного віку з важкими соматичними
захворюваннями при яких вагітність загрожує життю жінки
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - така робота не проводиться В - така робота проводиться, що підтверджується при
співбесідах з населенням і перегляді амбулаторних карток
3.2.7. Лікар ПМСД організовує надання медичної допомоги більш
високих рівнів (спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної)
пацієнтам з району обслуговування Лікар первинної ланки визначає необхідність отримання
пацієнтом спеціалізованої стаціонарної допомоги і направляє його
при наявності показів до відповідних спеціалістів та медичних
закладів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - лікарем первинної ланки не налагоджено інтегративну та
наступну роботи із профільними "вузькими" спеціалістами та
спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами В - лікарем первинної ланки налагоджено інтегративну та
наступну роботи із профільними "вузькими" спеціалістами та
спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами, а також
розроблені погодження та відповідні документі, що регулюють ці
питання
3.2.8. Відрегульовані питання про обсяг допомоги, покази і
порядок скерування хворих для надання їм спеціалізованої
амбулаторної і стаціонарної допомоги Існують письмові затверджені інструкції, які періодично
переглядаються
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про вирішення питань щодо об'єму
допомоги, показів і порядку скерування хворих на лікування В - існують затверджені адміністрацією і доведені до відома
лікарів ПМСД інструкції, що регулюють ці питання
3.2.9. Забезпечується безперервність і наступність медичної
допомоги 3.2.9.1. Налагоджена система одержання персоналом ПМСД
інформації про результати консультацій та лікування пацієнтів
в інших медичних закладах
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такої системи не існує В - існує затверджений порядок одержання інформації про
надану пацієнтам медичну допомогу за межами первинної ланки
3.2.9.2. Лікар ПМСД виконує рекомендації вузьких спеціалістів
та рекомендації, надані при виписці зі стаціонару
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - рекомендації вузьких спеціалістів та лікарів стаціонару
виконуються частково або не у зазначені ними терміни, що
підтверджується при перегляді медичних карток і співбесіді з
пацієнтами В - такі рекомендації погоджуються з лікарем ПМСД і
виконуються повністю
3.2.9.3. Лікар ПМСД проводить доліковування і реабілітацію
хворих після одержання ними інших (крім первинної) видів медичної
допомоги
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - така робота не проводиться або проводиться в окремих
випадках В - така робота проводиться (при наявності показів), що
підтверджується відповідними записами в амбулаторних картках та
при співбесідах з пацієнтами
3.2.10. З метою розвантаження стаціонарної ланки заклад
використовує широкий спектр форм надання медичної допомоги: 3.2.10.1. Надання стаціонарної допомоги на дому
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про використання такої форми надання
медичної допомоги В - така форма використовується
3.2.10.2. Навантаження лікаря при наданні допомоги на дому
12-14 хворих на день (при виділенні окремої посади)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - навантаження лікаря при виділенні окремої посади для
надання стаціонарної допомоги вдома менше 12 хворих на день В - навантаження лікаря 12-14 хворих
3.2.10.3. Надання медичної допомоги в умовах денного
стаціонару
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про використання такої форми надання
медичної допомоги В - така форма використовується
3.2.10.4. Навантаження лікаря денного стаціонару 20-25 хворих
на день (при виділенні окремої посади)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - навантаження лікаря менше 20 хворих на день В - навантаження лікаря 20-25 хворих на день
3.2.11. У ЗОЗ виконується визначений мінімум параклінічних
обстежень На місці виконуються визначення антропометричних даних,
гостроти зору і слуху, температури тіла, вимірюється
внутрішньоочний тиск, артеріальний тиск, проводиться ЕКГ.
Лабораторне обстеження включає всі необхідні тести
експрес-діагностики, загальні аналізи крові і сечі, глюкозометрію.
Для більш складних видів лабораторних, біохімічних, імунологічних,
серологічних і бактеріологічних досліджень проводиться забір
матеріалу з подальшою відправкою в базову лабораторію. Для
проведення скрінінгу за здоров'ям жінок беруться цитологічні та
інші мазки з піхви. В разі необхідності в складних
високоспеціалізованих дослідженнях існує система скерування
у відповідні заклади
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у закладі відсутній визначений мінімум параклінічних
обстежень, або наявний, але більшість з нього не виконується В - у закладі затверджений і виконується мінімум
параклінічних обстежень, що підтверджується документально при
співбесіді з персоналом
3.2.12. Медична карта амбулаторного хворого заповнюється на
кожного з пацієнтів, які отримали амбулаторно-поліклінічну
допомогу. У карті відображається наступна інформація: 3.2.12.1. Паспортні дані
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутня така інформація В - у всіх без винятку карточках наявна така інформація
3.2.12.2. Анамнез захворювання, його симптоми, травми та
операції, що були перенесені у минулому
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутня така інформація або вона
неповна В - у всіх без винятку карточках наявна така інформація
3.2.12.3. Проходження планових клінічних оглядів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутня така інформація або вона
неповна В - у всіх без винятку карточках наявна така інформація
3.2.12.4. Діагностичні і лікувальні призначення та їх
результати
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутня така інформація або вона
неповна В - у всіх без винятку карточках наявна така інформація
3.2.12.5. Діагноз (попередній і/або остаточний) та результати
лікування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутня така інформація або вона
неповна В - у всіх без винятку карточках наявна така інформація
3.2.12.6. Наявний листок заключних діагнозів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутній листок В - у всіх без винятку карточках наявний листок заключних
діагнозів
3.2.12.7. Наявні витяги з карток стаціонарного лікування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутні витяги після проведеного
стаціонарного лікування В - у всіх без винятку карточках наявні витяги після
проведеного стаціонарного лікування
3.2.13. Проведення щорічної самоцінки діяльності закладу щодо
підтримки грудного вигодовування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - щорічна самоцінки діяльності закладу щодо підтримки
грудного вигодовування не проводиться В - щорічна самоцінки діяльності закладу щодо підтримки
грудного вигодовування проводиться
3.2.14. Виконання принципів підтримки грудного вигодовування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не виконуються усі 11 принципів грудного вигодовування В - виконуються усі 11 принципів грудного вигодовування
3.2.15. Дотримання Міжнародного зведення правил щодо збуту
замінників грудного молока
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - порушуються положення Міжнародного зведення правил щодо
збуту замінників грудного молока В - виконуються усі положення Міжнародного зведення правил
щодо збуту замінників грудного молока
3.2.16. Наявність відділення (кабінету) медико-соціальної
допомоги дітям та молоді та здійснення діяльності у відповідності
з критеріями ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо дружнього підходу до молоді
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній цетр ( відділення, кабінет) медико-соціальної
допомоги дітям та молоді В - створено центр (відділення, кабінет) медико-соціальної
допомоги дітям та молоді, який здійсненює діяльность у
відповідності з критеріями ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо дружнього підходу до
молоді
3.3. Служба швидкої і невідкладної медичної допомоги
Основне призначення служби - забезпечення високого рівня
швидкої і невідкладної допомоги мешканцям району, який
обслуговується, при нещасних випадках, у випадках гострих
захворювань і травм.
Нормативна база: Накази МОЗ СРСР: - від 09.08.86 N 1527 УО мероприятиях по совершенствованию
специализированной медицинской помощи при острых отравлениях"; - від 09.05.88 N 404 "О мерах по дальнейшему
совершенствованию скорой медицинской помощи населению"; - від 05.01.90 N 22 "Об организации выездной реанимационной
неотложной бригады"; - від 04.05.90 N 193 "О создании в стране службы экстренной
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях"; Накази МОЗ УРСР та МОЗ України: - від 02.03.83 N 118 "О создании бригад для оказания срочной
помощи местным органам здравоохранения в проведении мероприятий
при возникновении массовых несчастных случаев и эпидемических
вспышек"; - від 26.09.84 N 565 "О дополнительных мерах по организации
экстренной и консультативной медпомощи при возникновении массовых
несчастных случаев"; - від 25.12.90 N 209 "Про організацію екстреної медичної
допомоги в надзвичайних ситуаціях"; - від 19.06.96 N 175 ( va175282-96 ) "Про заходи щодо
удосконалення швидкої медичної допомоги".
3.3.1. Служба функціонує цілодобово
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - служба не забезпечує надання швидкої і невідкладної
допомоги цілодобово В - забезпечує надання цілодобової швидкої і невідкладної
допомоги
3.3.2. Служба забезпечена спеціально обладнаним автомобілем
(автомобілями) швидкої допомоги і медперсоналом у відповідності
з існуючими нормативами
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - служба не забезпечена в достатній кількості
спецавтомобілями і медперсоналом В - забезпечена спецавтомобілями і персоналом у відповідності
з нормативами
3.3.3. Бригади надання швидкої і невідкладної допомоги
забезпечені у необхідній кількості обладнанням згідно з існуючими
нормативами: 3.3.3.1. Запасами кисню і масками для кисневої терапії
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечені В - забезпечені
3.3.3.2. Укладками з медикаментами, включаючи розчини і
крапельниці
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечені В - забезпечені
3.3.3.3. Набором для коніко(трахео)стомії
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечені В - забезпечені
3.3.3.4. Малим хірургічним набором
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечені В - забезпечені
3.3.3.5. Шинами і шийними комірцями
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні шини або шийні комірці В - в наявності шини і шийні комірці
3.3.3.6. Електрокардіографом
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечені В - забезпечені
3.3.3.7. Відсмоктувачем
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечені В - забезпечені
3.3.3.8. Дефібрилятором
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечені В - забезпечені
3.3.4. Наявні затверджені нормативи по наданню швидкої
допомоги, в яких обумовлено час доїзду на виклик
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні В - наявні
3.3.5. Налагоджена система взаємодії служби швидкої медичної
допомоги зі стаціонарами регіону обслуговування Наявні графіки ургентних чергувань лікарень та відділень,
відповідними інструкціями обумовлено порядок госпіталізації хворих
і взаємодії з іншими установами
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня чітко обумовлена система скерування хворих
у медустанови В - наявна
3.3.6. Налагоджена система взаємодії служби швидкої медичної
допомоги з амбулаторно-поліклінічними закладами регіону
обслуговування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня чітка система інформування
амбулаторно-поліклінічних закладів про надання швидкої і
невідкладної медичної допомоги населенню регіону, що
обслуговується відповідною установою В - наявна
3.3.7. Питання надання допомоги потерпілим і хворим при
стихійних лихах, катастрофах та надзвичайних ситуаціях вирішуються
згідно з затвердженим порядком
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній затверджений порядок дій при стихійних лихах,
катастрофах та надзвичайних ситуаціях В - наявний
3.3.8. Наявність оснащених у відповідності вимог галузевих
стандартів виїзних акушерських бригад
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні В - відсутні
3.3.9. Наявність оснащених у відповідності вимог галузевих
стандартів виїзних неонатологічних бригад
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні В - відсутні
3.4. Амбулаторно-поліклінічна служба
Накази МОЗ УРСР та МОЗ України: - від 19.01.83 N 60 "Про подальше удосконалення
амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям у містах"; - від 25.02.83 N 230 "Про заходи по впорядкуванню режиму
роботи амбулаторно-поліклінічних, аптечних та інших закладів
охорони здоров'я"; - від 28.12.92 N 527 "Про удосконалення протитуберкульозної
роботи в країні"; - від 30.12.92 N 206 ( v0206282-92 ) "Про заходи щодо
поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної
допомоги населенню України"; - від 26.08.93 N 191 ( v0191282-93 ) "Про удосконалення
медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю"; - від 14.04.93 N 77 ( v0077282-93 ) "Про стан і заходи
подальшого розвитку медико-генетичної допомоги в Україні"; - від 03.06.93 N 127 ( v0127282-93 ) "Про організацію
відділень (центрів) хірургії одного дня"; - від 15.09.93 N 206 ( v0206282-93 ) "Про перегляд первинної
медичної облікової документації"; - від 20.06.06 N 404 ( v0404282-06 ) "Про внесення змін до
наказу МОЗ від 22.05.06 N 308 "Про затвердження табелю оснащення
фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій (у т.ч.
амбулаторій загальної практики - сімейної медицини) та підрозділів
первинної медико-санітарної допомоги лікувально-профілактичних
закладів"; - від 22.05.06 N 308 ( v0308282-06 ) "Про затвердження табеля
оснащення фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій
(у т.ч. амбулаторій загальної практики - сімейної медицини) та
підрозділів первинної медико-санітарної допомоги
лікувально-профілактичних закладів"
3.4.1. Амбулаторно-поліклінічне відділення для ефективної
діяльності забезпечене наступним: 3.4.1.1. Реєстратурою. У реєстратурі пацієнти записуються на прийом, тут належним
чином реєструються виклики лікаря додому, проводиться виписка
рахунків за лікування, страхування чи готуються інші форми
платіжних документів. 3.4.1.1.1. Наявна інформація про прізвища лікарів, графіки їх
роботи та чергування медперсоналу
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - документація відсутня МВ - документація ведеться з незначними порушеннями і
відхиленнями від вимог ЧВ - наявність модифікацій (дописок) В - документація ведеться правильно, згідно вимог
3.4.1.1.2. Заповнюються журнали виклику лікарів
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - документація відсутня МВ - документація ведеться з незначними порушеннями і
відхиленнями від вимог ЧВ - наявність модифікацій (дописок) В - документація ведеться правильно, згідно вимог
3.4.1.1.3. Інформація про вищих посадових осіб
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| первинна | вторинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - інформація відсутня В - інформація наявна в повному обсязі, у доступному місці
3.4.1.1.4. Карта пацієнта, а також всі платіжні документи
слідують за пацієнтом під час проходження всіх етапів лікування і
повертаються до реєстратури чи бухгалтерії лікарні по завершенні
візиту
------------------------------------------------------------------ |0 балів| 1 бал | 2 бали | 3 бали |Вид лікувально-профілактичної| | | | | | допомоги | | | | | |-----------------------------| |-------+--------+--------+--------|первинна|вторинна | третинна | |невід- |міні- |часткова|відпо- | | | | |повід- |мальна |відпо- |відність| | | | |ність |відпо- |відність| | | | | | |відність| | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - документація не відеться МВ - документація ведеться з незначними порушеннями і
відхиленнями від вимог ЧВ - наявність модифікацій (дописок) В - документація ведеться правильно, згідно вимог
3.4.1.2. Обладнання кабінетів (палат) для діагностики і
лікування 3.4.1.2.1. Пацієнти оглядаються і лікуються в умовах,
відповідних до складності і типу захворювання чи травми
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - заклад не забезпечений обладнаними приміщеннями для
діагностики і лікування В - забезпечений
3.4.1.2.2. Кабінети (палати) обладнані відповідно до вимог
лікування і відповідають кількості пацієнтів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - заклад не забезпечений обладнаними приміщеннями для
діагностики і лікування В - забезпечений
3.4.1.3. Існує чіткий порядок скерування пацієнтів на складні
діагностичні обстеження, доступні у найближчому діагностичному
центрі
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не існує чіткого порядку скерування пацієнтів на складні
діагностичні обстеження, у зв'язку з чим тривалість діагностичного
процесу затягується, що підтверджується при перегляді медичних
карток В - у закладі затверджений чіткий порядок скерування
пацієнтів на складні діагностичні обстеження, що гарантує
якнайшвидшу діагностику
3.4.1.4. Фізіотерапевтичними послугами Фізіотерапевтичні послуги надаються в достатньому обсязі для
виконання лікарських призначень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні фізіотерапевтичні послуги, або наявні недостатні
для виконання лікарських призначень, що підтверджується
документально і при співбесідах з пацієнтами та персоналом В - обсяг фізіотерапевтичних послуг достатній для виконання
лікарських призначень, що підтверджується документально і при
ознайомленні з роботою
3.4.2. У амбулаторно-поліклінічній карті відображається
наступна інформація: 3.4.2.1. Паспортні дані
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутня така інформація В - у всіх без винятку карточках наявна така інформація
3.4.2.2. Анамнез захворювання, його симптоми, травми та
операції, що були перенесені у минулому
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутня така інформація або вона
неповна В - у всіх без винятку карточках наявна така інформація
3.4.2.3. Клінічні огляди
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутня така інформація або вона
неповна В - у всіх без винятку карточках наявна така інформація
3.4.2.4. Діагностичні і лікувальні призначення та їх
результати
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутня така інформація або вона
неповна В - у всіх без винятку карточках наявна така інформація
3.4.2.5. Діагноз (попередній і/або остаточний) та результати
лікування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутня така інформація або вона
неповна В - у всіх без винятку карточках наявна така інформація
3.4.2.6. Наявний листок заключних діагнозів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутній листок В - у всіх без винятку карточках наявний листок заключних
діагнозів
3.4.2.7. Наявні витяги з карток стаціонарного лікування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні карточки, в яких відсутні витяги після проведеного
стаціонарного лікування В - у всіх без винятку карточках наявні витяги після
проведеного стаціонарного лікування
3.4.3. Проведення щорічної самоцінки діяльності закладу щодо
підтримки грудного вигодовування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - щорічна самоцінки діяльності закладу щодо підтримки
грудного вигодовування не проводиться В - щорічна самоцінки діяльності закладу щодо підтримки
грудного вигодовування проводиться
3.4.3.1. Виконання принципів підтримки грудного вигодовування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не виконуються усі 11 принципів грудного вигодовування В - виконуються усі 11 принципів грудного вигодовування
3.4.3.2. Дотримання Міжнародного зведення правил щодо збуту
замінників грудного молока.
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - порушуються положення Міжнародного зведення правил щодо
збуту замінників грудного молока В - виконуються усі положення Міжнародного зведення правил
щодо збуту замінників грудного молока
3.4.3.3. Наявність відділення (кабінету) медико-соціальної
допомоги дітям та молоді та здійснення діяльності у відповідності
з критеріями ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо дружнього підходу до молоді
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній цетр (відділення, кабінет) медико-соціальної
допомоги дітям та молоді В - створено центр (відділення, кабінет) медико-соціальної
допомоги дітям та молоді, який здійсненює діяльность у
відповідності з критеріями ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо дружнього підходу до
молоді
3.5. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА Нормативна база: Накази МОЗ України: - від 25.12.90 N 209 "Про організацію служби екстреної
медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях"; - від 30.12.92 N 206 ( v0206282-92 ) "Про заходи щодо
поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної
допомоги населенню України"; - від 26.08.93 N 191 ( v0191282-93 ) "Про удосконалення
медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю"; - від 14.02.94 N 24/39 УПро удосконалення роботи дитячої
офтальмологічної служби"; - від 08.10.97 N 303 ( v0303282-97 ) "Про регламентацію
діяльності анестезіологічної служби України"; - від 30.03.94 N 41 ( v0041282-94 ) "Про регламентацію
ортопедо-травматологічної служби в Україні"; - від 05.05.95 N 84 ( v0084282-95 ) "Про дитячу
ортопедо-травматологічну службу України"; - від 28.11.97 N 340 ( v0340282-97 ) "Про удосконалення
організації служби променевої діагностики та променевої терапії"; - від 29.12.94 N 318 "Про удосконалення
рефлексо-терапевтичної служби в Україні"; - від 29.12.03 N 620 ( v0620282-03 ) "Про організацію надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
в Україні". Із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 13.04.06 N 224
( v0224282-06 ) Накази МОЗ України, якими затверджено протоколи надання
медичної допомоги дорослому населенню - від 12.12.03 N 580 ( v0580282-03 ) Про удосконалення
лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД" медична допомога
дорослим, підліткам та дітям при ВІЛ-інфекції та СНІДі; - від 15.12.03 N 582 ( v0582282-03 ) "Про затвердження
клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги"; - від 23.11.04 N 566 "Про затвердження протоколів надання
медичної допомоги за спеціальностями "ортопедична стоматологія",
"терапевтична стоматологія", "хірургічна стоматологія",
"ортодонтія", "дитяча терапевтична стоматологія", "дитяча
хірургічна стоматологія"; - 02.12.04 N 593 ( v0593282-04 ) "Про затвердження протоколів
надання медичної допомоги за спеціальністю "Нефрологія"; - від 06.12.04 N 604 "Про затвердження клінічних протоколів
за спеціальністю "Урологія"; - від 31.12.04 N 676 ( v0676282-04 ) "Про затвердження
клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги"; - від 17.01.05 N 23 ( v0023282-05 ) Про затвердження окремих
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Урологія"; - від 17.01.05 N 24 ( v0024282-05 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина
невідкладних станів"; - від 28.01.05 N 45 ( v0045282-05 ) "Про затвердження
протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз"; - від 13.06.05 N 271 ( v0271282-05 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Гастроентерологія"; - від 29.12.05 N 782 ( v0782282-05 ) "Про затвердження
клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги"; - від 25.04.06 N 245 ( v0245282-06 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Нейрохірургія"; - від 03.07.06 N 430 ( v0430282-06 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
ДАнестезіологія та інтенсивна терапія"; - від 03.07.06 N 431 ( v0431282-06 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Сексопатологія"; - від 03.07.06 N 432 ( v0432282-06 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Алергологія"; - від 03.07.06 N 433 ( v0433282-06 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Пульмонологія"; - від 03.07.06 N 434 ( v0434282-06 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Паразитологія"; - від 03.07.06 N 435 ( v0435282-06 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Токсикологія"; - від 03.07.06 N 436 ( v0436282-06 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
"Кардіологія"; - від 13.10.06 N 676 "Про затвердження протоколів надання
медичної допомоги за спеціальністю "Ревматологія"; - від 05.02.07 N 59 ( v0059282-07 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Психіатрія"
3.5.1. Загальні положення 3.5.1.1. Кожний пацієнт, госпіталізований в
лікувально-профілактичний заклад, обстежується в необхідному
обсязі лікарем: 3.5.1.1.1. Лікар визначає обсяг і глибину обстежень пацієнта
і встановлює клінічний діагноз (не пізніше 72 годин від моменту
поступлення) Лікарем розробляється і виконується план обстеження пацієнта
для встановлення клінічного діагнозу, про що робляться записи
в медичній карті
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні медичні картки, в яких відсутні плани обстеження і
клінічний діагноз, встановлений протягом перших 72 годин від
моменту поступлення пацієнта В - у кожній медичній карті наявні план обстеження і
клінічний діагноз, встановлений протягом перших 72 годин від
моменту поступлення пацієнта 3.5.1.1.2. Щодня лікар оглядає пацієнта і робить запис
в медичній карті стаціонарного хворого про динаміку захворювання
та корегує призначення У записах в медичній карті повинні бути обгрунтована
необхідність подальшого перебування хворого у межах даного
лікувально-профілактичного закладу, записи про виконані медичні
втручання
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні медичні картки, в яких відсутні систематичні
записи про перебіг захворювання, виконані медичні втручання В - у кожній медичній карті наявні систематичні записи про
перебіг захворювання, виконані медичні втручання
3.5.1.1.3. При переміщенні пацієнта до інших підрозділів
закладу лікар оформляє детальний етапний епікриз у медичній карті. Лікарем робиться детальний етапний епікриз з вказанням
динаміки захворювання та стану хворого на час огляду, результатів
діагностичних процедур та отримане лікування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні медичні картки, в яких відсутні етапні епікризи В - детальний етапний епікриз наявний у всіх випадках, коли
мало місце переміщення пацієнта до інших підрозділів
3.5.1.2. Для кожного пацієнта розробляється план обстеження і
лікування Згідно стандартам якості лікувально-діагностичного процесу,
затвердженим у кожному підрозділі, розробляється план обстеження і
лікування персонально для кожного пацієнта, про що робляться
записи в медичній карті
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні розроблені для кожного пацієнта плани обстеження
і лікування на основі стандартів, що підтверджується при перегляді
медичних карток В - плани обстеження і лікування розробляються для кожного
пацієнта на основі стандартів, затверджених у підрозділі
3.5.1.3. У разі складного перебігу хвороби та у важких
випадках адміністрація відділення скликає консиліум лікарів, який
очолює заступник головного лікаря (начмед). Відповідальність за
виконання рішення консиліума несе лікар, який здійснює лікування
хворого Лікар, який здійснює лікування хворого, заносить рішення
консиліума до медичної карти і в подальшому виконує усі
рекомендації щодо діагностики і лікування пацієнта
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у медичних картах хворих із складним перебігом
захворювання відсутні записи про проведення консиліумів; наявні
свідчення, що рішення і рекомендації консиліумів не виконуються,
що підтверджується при перегляді медичних карт і співбесіді з
персоналом В - у всіх без винятку медичних картах хворих із складним
перебігом захворювання наявні записи про проведені консиліуми,
рішення і рекомендації яких виконуються під постійним контролем
лікуючого лікаря, що підтверджується при перегляді медичних карт і
співбесіді з персоналом призначень, температурний листок (згідно з
встановленою формою Міністерства охорони здоров'я України), які
належним чином заповнюються
3.5.1.4. У медичній карті наявний листок лікарських
призначень, температурний листок (згідно з встановленою формою
Міністерства охорони здоров'я України), які належним чином
заповнюються Медичні сестри відповідно до даних, записаних лікарем у
листок лікарських призначень, здійснюють діагностичні та
лікувальні призначення. Працівник середнього мед. персоналу, який
виконує призначення, чітко підписується про їх виконання. У
випадку виникнення негативних наслідків (алергічних, запальних,
больових, температурних і т.п. реакцій) працівник середнього мед.
персоналу негайно сповіщає лікаря
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні медичні карти, в яких відсутні листки призначень і
температурні листки; листки призначень і температурні листки
ведуться несистематично, відсутні підписи персоналу про виконання
призначень В - у всіх без винятку медичних картах є листки призначень і
температурні листки, які належним чином заповнюються, що
підтверджується при перегляді
3.5.2. Хірургія, анестезіолонія та інтенсивна терапія
(реанімація)
Нормативна база: - постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 460
( 460-92-п ) "Правила медичного огляду з метою виявлення заражень
ВІЛ". Накази МОЗ СРСР та МОЗ УРСР: - від 04.01.74 N 24 "Об оснащении отделений
анестезиологии-реанимации областных (краевых, республиканских)
больниц комплектами медицинской портативной аппаратуры"; - від 12.11.73 N 886 "Про затвердження номенклатури
досліджень, що проводяться бактеріологічними лабораторіями
санітарно-епідемічних станцій"; - від 31.07.78 N 720 ( v0720400-78 ) "Про поліпшення медичної
допомоги хворим з гнійними хірургічними захворюваннями і посилення
заходів по боротьбі з внутрішньолікарняною інфекцією"; - від 31.01.72 N 49 "Про заходи по дальшому поліпшенню
хірургічної допомоги хворим з судинною патологією"; - від 01.03.78 N 99 "О состоянии и мерах по дальнейшему
улучшению неотложной хирургической помощи населению УССР"; - від 05.01.90 N 22 "Об организации выездной реанимационной
неотложной бригады". Накази МОЗ України: - від 08.10.97 N 303 ( v0303282-97 ) "Про регламентацію
діяльності анестезіологічної служби України";
Організація ефективного анестезіологічного забезпечення і
оперативної діяльності передбачає: 3.5.2.1. На планове оперативне втручання надходять хворі
після обстеження на догоспітальному етапі
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - на планове оперативне втручання надходять хворі без
проведених обстежень на догоспітальному етапі, що призводить до
зростання доопераційного ліжко-дня В - на планове оперативне лікування надходять хворі після
максимально можливого обстеження на попередньому етапі, що
підтверджується при перегляді медичних карток і співбесіді з
лікарським персоналом
3.5.2.2. Розклад усіх планових операцій затверджений у
відділенні не пізніше, ніж за добу перед операцією, у розкладі
зазначаються прізвища оперуючого хірурга, асистента і
анестезіолога, а також назва операції і переливання крові та її
препаратів, що плануються.
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній затверджений розклад планових операцій, або у
розкладі відсутні дані про хірурга та асистентів, або ж назва
операції і переливання крові, що планується В - наявний розклад операцій із зазначенням даних про хірурга
та асистентів, назви операції і переливання крові, що планується
3.5.2.3. У відділенні наявна операційна (операційний блок),
обладнана згідно нормативних документів про організацію
хірургічної служби В операційній наявні необхідна кількість хірургічних
інструментів, анестезіологічної апаратури, ліків та розхідних
матеріалів, білизни, обладнання. В даному підрозділі працюють
відповідні фахівці. Відповідальність та контроль за дотриманням
санепідрежиму в оперблоці несе адміністрація відділення, а також
працівники оперблоку згідно посадових інструкцій
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - операційна (операційний блок) не обладнані згідно
нормативних документів В - операційна (операційний блок) обладнані згідно
нормативних документів про організацію хірургічної служби, що
підтверджується оглядом
3.5.2.3.1. Наявні акти перевірок санітарно-епідемілогічної
служби
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні або ж свідчать про недотримання
санітарно-епідеміологічного режиму В - наявні і свідчать про дотримання
санітарно-епідеміологічного режиму
3.5.2.3.2. Наявні результати контрольних змивів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні або ж свідчать про недотримання санепідрежиму В - наявні і свідчать про дотримання санепідрежиму
3.5.2.3.3. Наявне обладнання для організації гемотрансфузій: сироватки, прилади для визначення груп крові, обладнання для
проведення необхідних проб на сумісність
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє або знаходиться у неробочому стані В - наявне і знаходиться у робочому стані
3.5.2.4. Напередодні оперативного втручання анестезіолог
проводить огляд пацієнта, про що робить запис в медичну карту
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про проведення анестезіологом огляду
пацієнта напередодні оперативного втручання В - анестезіолог робить огляд пацієнта перед оперативним
втручанням, про що робиться запис в медичну карту
3.5.2.5. Запис анестезіолога відображає об'єктивний стан
хворого
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у записі анестезіолога відсутні дані про об'єктивний стан
хворого В - наявні
3.5.2.6. Результати обстежень аналізуються анестезіологом
не пізніше, ніж за 12 годин до планового оперативного втручання
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не аналізуються або аналізуються у більш пізній термін,
що підтверджується при огляді медичних карт і співбесіді В - аналізуються у встановлені терміни
3.5.2.7. Анестезіолог перевіряє робочий стан і стерильність
устаткування безпосередньо перед операцією Існує система позмінної передачі обладнання, що фіксується
документально (журнал передачі зміни і т.і.)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не перевіряє, відсутня система позмінної передачі
обладнання В - перевіряє, існує система позмінної передачі обладнання
3.5.2.8. В найближчому післяопераційному періоді пацієнти
знаходяться у післяопераційних палатах під наглядом медперсоналу У відділенні наявні спеціально обладнані післяопераційні
палати (кисень, контроль артеріального тиску, пульсу, дихання),
куди переводяться хворі безпосередньо після операції під ретельний
нагляд лікарів і медсестер. Можливе переведення у відділення
інтенсивної терапії
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не існує чіткої системи ведення післяопераційних хворих,
відсутні післяопераційні палати, де здійснюється безпосередній
контроль за станом пацієнта у післяопераційному періоді В - існує чітка система догляду за післяопераційними хворими,
наявні післяопераційні палати або відділення інтенсивної терапії
для післяопераційних хворих
3.5.2.9. Післяопераційна допомога включає (але не обмежується
цим) наступне: 3.5.2.9.1. Лікарський контроль
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні дані про достатній лікарський контроль, який
включає в себе огляд пацієнта анестезіологом у післяопераційному
періоді, огляди лікуючого лікаря не менше 2-х разів щодня, що
підтверджується при перегляді медичних карток і співбесідами з
пацієнтами В - анестезіолог робить післяопераційний огляд пацієнта для
оцінки його стану після анестезії як відразу ж після операції, так
і після переведення пацієнта в загальну палату. Лікар, який
відповідає за лікування хворого, щонайменше 2 рази на день оглядає
хворого, що підтверджується при співбесіді з пацієнтами і
ознайомленні з медичними картами
3.5.2.9.2. Сестринський догляд Сестра перевіряє стан свідомості, тиск, пульс, частоту
дихання у післяопераційних хворих та виконує призначення лікаря
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про належний сестринський догляд, що
включає моніторинг за станом свідомості, показників дихання,
частоти серцевих скорочень, виконання лікарських призначень, що
підтверджується при співбесіді з персоналом та пацієнтами В - наявний належний сестринський догляд, що підтверджується
при співбесіді з персоналом і пацієнтами
3.5.2.9.3. Профілактику інфекційних ускладнень Профілактика інфекційних ускладнень здійснюється за
допомогою: а) дотримання правил асептики і антисептики; б) превентивної
раціональної інтра- і післяопераційної антибіотикотерапії;
в) контролю стерильності операційного інструментарію, білизни,
шовного матеріалу, рук хірурга, повітря операційної, дихальних
контурів апаратури; г) обстеження персоналу на бацилоносійство,
наявність вогнищ хронічної інфекції, сифіліс, СНІД (перевіряється
наявність санітарних книжок з чинним допуском до роботи)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про належне виконання заходів щодо
профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень, про що
свідчить високий їх рівень В - належним чином виконується профілактика післяопераційних
інфекційних ускладнень, про що свідчить низький їх рівень
3.5.2.10. Результати патогістологічних і цитологічних
досліджень видалених тканин заносяться лікарем до медичної карти,
а також у витяг з медичної карти (якщо була виконана
експрес-біопсія під час операції, то результат заноситься до
протоколу операції) У медичну карту заносяться дані зазначених досліджень з
вказанням дати і номера дослідження, прізвища виконавців.
У відділенні ведеться облік патогістологічних і цитологічних
досліджень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні медичні карти, витяги із медичних карт, в яких
відсутні записи з вказанням номера і дати результатів
патогістологічних або цитологічних досліджень видалених тканин.
Облік патогістологічних і цитологічних досліджень не ведеться В - у кожному випадку до медичної карти і витягу заносяться
результати патогістологічних і цитологічних досліджень, наявна
система обліку проведених досліджень
3.5.2.11. Складовою контролю якості роботи хірургічної служби
є детальний розбір причин виникнення наступних випадків: 3.5.2.11.1. Планова операція не відбулася у призначений час
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.5.2.11.2. Пацієнт не був достатньо підготовлений
до оперативного втручання
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.5.2.11.3. Пацієнт був переведений з палати інтенсивної
терапії або післяопераційної палати раніше, ніж цього вимагав стан
його здоров'я
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.5.2.11.4. Повторне оперативне втручання (за виключенням
запланованих)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.5.2.11.5. Хірургічні інфекційні ускладнення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.5.2.11.6. Інфаркт міокарду, кровотеча, гематома, пневмонія,
тромбоемболія легеневої артерії або інсульт
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.5.2.11.7. Летальний наслідок з інших причин після
оперативного втручання
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.5.2.12. Наявність у відділенні інтенсивної терапії
медичного обладнання, в т.ч. лабораторного, згідно з табелем
оснащення. В т.ч. апарату "штучна нирка"
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє обладнання В - наявне обладнання
3.5.2.13. Проведення знеболювання при болючих втручаннях
у дітей у 90% та більше випадках
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - проведення знеболювання в випадках менше 90% В - проведення знеболювання у 90% та більше випадках
3.5.3. Служба материнства і дитинства Лікувальний заклад з питань материнства і дитинства може бути
частиною стаціонару загального профілю або окремим медичним
закладом. Пологовий будинок не може поєднуватись з
багатопрофільною дитячою лікарнею. Організація роботи родопомічних
закладів здійснюється за єдиними принципами відповідно до вимог
діючих галузевих нормативних документів. Головний лікар забезпечує
створення умов діяльності медичного персоналу пологового будинку
(акушерсько-гінекологічного відділення)та організовує, його роботу
у відповідності положень, затверджених наказом МОЗ України від
28.12.03 N 620 ( v0620282-03 ) "Про організацію стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні". Згідно з планом обстеження і лікування та відповідно до
чинного законодавства, в медичній карті стаціонарного хворого,
історії пологів здійснюються відповідні відмітки щодо
поінформованої згоди пацієнтки на всі запропоновані методи
обстеження/лікування з фіксацією дати їх призначення: назви методу
обстеження/лікування, прізвища, ім'я, по батькові та підпису
лікуючого лікаря, а також особистого підпису пацієнтки
Нормативна база: Накази МОЗ СРСР: - від 03.01.85 N 5 "Об утверждении Положения о детской
областной (краевой, республиканской) больнице"; - від 09.09.86 N 1263 "О дополнительных мерах по снижению
детской смертности"; - від 18.02.88 N 127 "Про стан і заходи щодо поліпшення
гінекологічної допомоги в країні". Накази МОЗ УРСР та МОЗ України: - від 29.04.87 N 303 "Про заходи по подальшому поліпшенню
охорони здоров'я жінок і дітей раннього віку, зниженню дитячої
смертності"; - від 05.01.96 N 4 ( v0004282-96 ) "Про організацію та
забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні"; - від 14.11.05 N 604 ( v0604282-05 ) "Про удосконалення
організації надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді"; - від 26.08.93 N 191 ( v0191282-93 ) "Про удосконалення
медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю"; - від 14.02.94 N 24/39 "Про удосконалення роботи дитячої
офтальмологічної служби"; - від 09.03.04 N 121/185 ( z0370-04 ) "Про вдосконалення
профілактики та оздоровлення дітей з порушеннями зору"; - від 20.02.95 N 33 ( v0033282-95 ) "Про розвиток та
удосконалення лікувально-профілактичної допомоги дітям з
алергічними захворюваннями"; - від 05.05.95 N 84 ( v0084282-95 ) "Про дитячу
ортопедо-травматологічну службу України"; - від 28.03.01 N 121/16 ( v0121282-01 ) "Про удосконалення
дитячої кардіохірургічної служби"; - від 27.04.06 N 255 ( v0255282-06 ) "Про затвердження
клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям
Ужовтяниця новонароджених"; - від 31.07.06 N 529/49 ( v0529282-06 ) "Про затвердження
галузевої програми "Підтримки грудного вигодовування дітей в
Україні на 2006-2010 роки"; - від 04.08.06 N 540 ( v0540282-06 ) "Про затвердження
принципів підтримки грудного вигодовування, критеріїв та порядку
оцінки закладу охорони здоров'я на відповідність статусу "Лікарня,
доброзичлива до дитини"; - від 30.03.94 N 43 "Про удосконалення нефрологічної допомоги
дітям в Україні"; - від 30.12.92 N 208 "Про заходи подальшого покращання і
розвитку онкологічної допомоги дитячому населенню"; - від 08.10.97 N 303 ( v0303282-97 ) "Про регламентацію
діяльності анестезіологічної служби України" - від 18.08.93 N 186 "Про заходи щодо подальшого
удосконалення якості медичної допомоги дітям із захворюваннями
системи крові"; - від 05.01.96 N 4 ( v0004282-96 ) "Про організацію та
забезпечення медичної допомоги новонародженим в країні"; - від 18.05.98 N 123 ( z0372-98 ) "Про затвердження Типового
положення про будинок дитини"; - від 11.10.93 N 214 ( v0214282-93 ) "Про удосконалення
неврологічної допомоги дітям України"; - від 21.01.00 N 16 "Про внесення змін і доповнень до
Переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей
без дотримання строків їх перебування на обліку в Центрі з
усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки України"; - від 15.12.00 N 344 ( v0344282-00 ) "Про затвердження
методичних рекомендацій з удосконалення організації медичної
допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД"; - від 10.09.99 N 224 ( v0224282-99 ) "Про удосконалення
нейрохірургічної допомоги дітям в Україні"; - від 17.03.04 N 142/275 ( z0401-04 ) "Про затвердження форми
акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі
охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші
родичі, про підкинуту чи знайдену дитину та Інструкції про порядок
його заповнення"; - від 11.07.05 N 342 ( z0787-05 ) "Про внесення змін до
наказу МОЗ України від 04.12.01 N 482 "Про затвердження порядку
видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 16 років"
(зі змінами); - від 08.11.01 N 454/471/516 ( z1073-01 ) "Про затвердження
Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної
соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років"; - від 30.08.05 N 432/496 ( z1090-05 ) "Про удосконалення
організації медичного обслуговування дітей у дошкільному
навчальному закладі"; - від 15.02.06 N 69 ( z0408-06 ) "Про внесення змін і
доповнень до наказу Міністерства охорони здоров'я України від
18.05.98 N 123 "Про затвердження Типового положення про будинок
дитини"; - від 22.10.93 N 221 ( v0221282-93 ) "Про заходи щодо
вдосконалення урологічної допомоги дітям в Україні"; - від 19.08.04 N 417 ( v0417282-04 ) "Про удосконалення
дитячої патолого-анатомічної служби"; - від 18.08.99 N 209 ( v0209282-99 ) "Про заходи щодо
подальшого удосконалення медичної допомоги дітям із вродженими та
набутими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки"; - від 19.08.99 N 212 ( v0212282-99 ) "Про створення
Українського науково-методичного центру первинної профілактики
стоматологічних захворювань у дітей"; - від 25.05.00 N 120 ( z0819-00 ) "Про вдосконалення
організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД"; - від 29.07.96 N 233 ( z0536-96 ) "Про затвердження
інструкцій щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на
туберкульоз", зареєстровано у Міністерстві Юстиції України
17.09.96 N 536/1561; - від 03.02.06 N 48 ( z0665-06 ) "Про порядок проведення
профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу
медичних імунобіологічних препаратів"; - від 20.05.97 N 156 ( v0156282-97 ) "Про виконання постанови
Кабінету Міністрів від 14.04.97 N 323 "Про організаційне і
фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в
Україні"; - від 08.09.06 N 602 ( v0602282-06 ) "Про удосконалення
медичної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет"; - від 16.02.04 N 85 ( v0085282-04 ) "Про створення реєстру
дітей, хворих на цукровий діабет"; - від 16.02.04 N 84 ( v0084282-04 ) "Про створення реєстру
дітей, хворих на гіпофізарний нанізм" Накази МОЗ України, якими затверджено протоколи надання
медичної допомоги дитячому населенню - від 29.12.03 N 624 ( v0624282-03 ) "Про затвердження
протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча урологія"; - від 30.03.04 N 88-Адм ( v088a282-04 ) "Про затвердження
протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча хірургія"; - від 27.08.04 N 429 ( v0429282-04 ) "Про затвердження
клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних
захворювань у дітей"; - від 30.06.04 N 325 ( v0325282-04 ) "Про затвердження
протоколів лікування дітей зі спеціальністю "Дитяча токсикологія"; - від 09.07.04 N 354 ( v0354282-04 ) "Про затвердження
протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей"; - від 09.07.04 N 355 ( v0355282-04 ) "Про затвердження
протоколів лікування дітей зі спеціальності "Дитяча імунологія"; - від 31.08.04 N 436 ( v0436282-04 ) "Про затвердження
клінічних протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча
нефрологія"; - від 31.08.04 N 437 ( v0437282-04 ) "Про затвердження
клінічних протоколів надання медичної допомоги при невідкладних
станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах"; - від 10.01.05 N 8 ( v0008282-05 ) "Про затвердження
клінічних протоколів зі спеціальності "Дитяча офтальмологія"; - від 10.01.05 N 9 ( v0009282-05 ) "Про затвердження
клінічних протоколів зі спеціальності "Педіатрія"; - від 13.01.05 N 18 ( v0018282-05 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю
"Дитяча пульмонологія"; - від 04.04.05 N 152 ( v0152282-05 ) "Про затвердження
Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною"; - від 21.04.05 N 181 ( v0181282-05 ) Про затвердження
Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю
"Дитяча отоларингологія"; - від 13.07.05 N 350 ( v0350282-05 ) "Про затвердження
протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча неврологія"; - від 19.07.05 N 362 ( v0362282-05 ) "Про затвердження
Протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у
дітей"; - від 20.07.05 N 364 ( v0364282-05 ) "Про затвердження
протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча гематологія"; - від 20.07.05 N 365 ( v0365282-05 ) "Про затвердження
протоколів лікування дітей за спеціальністю "Дитяча нефрологія"; - від 27.12.05 N 767 ( v0767282-05 ) "Про затвердження
протоколів діагностики та лікування алергологічних хвороб у
дітей"; - від 27.04.06 N 254 ( v0254282-06 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю
"Дитяча ендокринологія"; - від 26.07.06 N 521 ( v0521282-06 ) "Про затвердження
Протоколів діагностики лікування захворювань та травм
опорно-рухового апарату у дітей"; - від 27.04.06 N 255 ( v0255282-06 ) "Про затвердження
клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям
Джовтяниця новонароджених"; - від 29.08.06 N 584 ( v0584282-06 ) "Про затвердження
Протоколу медичного догляду за новонародженою дитиною з малою
масою тіла при народженні"; - від 27.12.06 N 899 ( v0899282-06 ) Про затвердження
клінічного протоколу з акушерської допомоги "Тазове передлежання
плода".
3.5.3.1 Акушерсько-гінекологічна служба закладу охорони
здоров'я загального профілю надає послуги у відповідності до рівня
надання акушерсько-гінекологічної допомоги. Набір підрозділів
залежить від потужності закладу і включає: 3.5.3.1.1. Гардероб для співробітників та відвідувачів
(окремо)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.5.3.1.2. Акушерське приймально-оглядове відділення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.5.3.1.3. Акушерське відділення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявні
3.5.3.1.3.1. Індивідуальні пологові зали
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.5.3.1.3.2. Індивідуальні пологові палати
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.5.3.1.3.3. Сімейні пологові палати
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.5.3.1.3.4. Післяпологові палати для спільного перебування
матері і новонародженого
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.5.3.1.3.5. Гінекологічне відділення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.5.3.1.4. Відділення (палата) патології вагітності
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.5.3.1.5. Анестезіологічне відділення (палата) з ліжками
інтенсивної терапії для жінок
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.5.3.1.6. Операційний блок
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній В - наявний
3.5.3.1.7. Відділення (палата) інтенсивної терапії
новонароджених
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній В - наявний
3.5.3.1.8. Відділення (палата) для неонатального догляду
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній В - наявний
3.5.3.1.9. Відділення трансфузіології
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній В - наявний
3.5.3.1.10. Кімната для зберігання та розведення вакцини Б-Ж
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній В - наявний
3.5.3.1.11. Кімната для приготування багатокомпонентних
розчинів для внутрішньовенних ін'єкцій
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній В - наявний
3.5.3.1.12. Палата із санвузлом (не менше однієї) з окремим
входом для госпіталізації роділь та породіль з інфекційними
захворюваннями в стадії гострих клінічних проявів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній В - наявний
3.5.3.2. Пологовий будинок (акушерське та гінекологічне
відділення) укомплектовані необхідною кількістю лікарів
акушерів-гінекологів, неонатологами, анестезіологами, акушерками,
дитячими медичними сестрами
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не укомплектоване В - укомплектоване
3.5.3.3. Акушерське відділення має окремий приймальний покій
(приймально-оглядове відділення) Лікар - акушер-гінеколог та акушерка приймально-оглядового
відділення здійснюють загальний огляд, вимірювання температури
тіла, артеріального тиску, обстеження внутрішніх органів,
вимірювання висоти стояння дна матки, окружності живота та
розмірів тазу, аускультацію серцебиття плода, внутрішнє акушерське
дослідження. Лікар вивчає дані обмінної карти вагітної, збирає
загальний та епідеміологічний анамнез, звертаючи особливу увагу на
наявність гострих респіраторних захворювань, оглядає видимі
слизові оболонки та шкіру з метою виявлення гнійничкових і
грибкових, а також інфекційних (гастроентероколіт, гепатит, ІПСШ,
ВІЛ та ін.) захворювань, встановлює тривалість безводного періоду.
Обов'язковою є відмітка в історії пологів щодо відчуття рухів
плода самою жінкою
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній окремий приймальний покій (приймальний відділ) В - наявний
3.5.3.4. Кожний випадок материнської смерті розглядається на
клінічній конференції, до участі в якій адміністрація залучає
провідних спеціалістів відділень, патологоанатомічної служби,
представників кафедр та інших клінічних закладів (при наявності
останніх).
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення, щодо розгляду таких випадків, у яких
не залучаються провідні спеціалісти відділень, патологоанатомічної
служби, представники кафедр В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.5.3.5. Здійснюється аналіз відповідності сучасним вимогам
рівня профілактики, діагностики, лікування та реабілітації кожного
випадку ведення вагітної, роділлі та породіллі з наступною
нозологією: 3.5.5.5.1. Прееклампсія та еклампсія
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не аналізується В - аналізується
3.5.3.5.2. Випадки розриву матки
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не аналізується В - аналізується
3.5.3.5.3. Геморагічний шок
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не аналізується В - аналізується
3.5.3.6. Рівень впровадження ефективних перинатальних
технологій Діяльність акушерсько-гінекологічних стаціонарів передбачає
постійне впровадження нових методик щодо раціонального ведення
пологів, профілактики, діагностики та лікування ускладнень
вагітності, пологів, післяпологового періоду, захворювань
новонароджених, а також гінекологічної патології, які базуються на
принципах доказової медицини 3.5.3.6.1. Наявність статусу "Лікарня, доброзичлива до
дитини"
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутність В - наявність
3.5.3.6.2. Питома вага партнерських пологів (не менше 70%) Порядок допуску родичів до пологового відділення, а також
порядок відвідувань породіль та новонароджених під час перебування
їх після пологів родичами або близькими особами встановлюється
адміністрацією лікувально-профілактичного закладу. Основними
умовами для цього мають бути бажання породіллі, відповідна
підготовка зазначених осіб, відсутність у них інфекційних
захворювань. Відмітка про партнерські пологи здійснюються
в історії пологів та обмінній картці
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутність або недостатність В - наявність
3.5.3.6.3. Обгрунтованість знеболення у пологах Партнерські пологи зменшують необхідність застосування
медикаментів для знеболення пологів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - необґрунтованість В - повна обґрунтованість
3.5.3.6.4. Правильність ведення партограми Партограма (вкладиш до історії пологів (ф. 096/о)
( va184282-99 ) - це графічний запис перебігу пологів, стану
роділлі та плода, призначена для занесення інформації про
результати спостереження під час пологів за станом матері, плода,
процесами розкриття шийки матки та просування голівки плода.
Партограма дозволяє чітко розрізняти нормальний перебіг пологів
від патологічного та визначати період ускладнення пологів, що
потребує втручання. Партограма складається з трьох основних
компонентів. Ведення партограми здійснюється у відповідності
додатку 11 Методичних рекомендацій щодо організації надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
наказу МОЗ України від 29.12.03 N 620 ( v0620282-03 ) "Про
організацію стаціонарної акушерсько-гінекологічної та
неонатологічної допомоги в Україні"
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - невідповідність В - відповідність
3.5.3.6.5. Визначення біофізичного профілю У відповідності додатку 11 Методичних рекомендацій щодо
організації надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та
неонатологічної допомоги наказу МОЗ України від 29.12.03 N 620
( v0620282-03) "Про організацію стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні"
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не обґрунтоване В - обґрунтоване
3.5.3.6.6. Обгрунтованість операції кесарів розтин Операція кесарів розтин здійснюється за визначеними
показаннями. Необгрунтоване підвищення частоти проведення
кесаревого розтину призводить до збільшення кількості
післяпологових ускладнень та порушення адаптаційних можливостей
новонародженого. Статистичні дані свідчать про відсутність
тенденції до поліпшення показників здоров'я матерів і дітей при
перевищенні частоти кесаревого розтину більше 7%. Оптимальним
показником частоти кесаревого розтину в цілому для регіонів слід
вважати 10%. З метою попередження випадків материнської і
перинатальної захворюваності та смертності, пов'язаних з операцією
кесаревого розтину, необхідно суворо дотримуватись переліку
показань (дод.8 Методичних рекомендацій щодо організації надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги
наказу МОЗ України від 28.12.03. N 620 ( v0620282-03 ) "Про
організацію стаціонарної акушерсько-гінекологічної та
неонатологічної допомоги в Україні")
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не обґрунтоване В - обґрунтоване
3.5.3.6.6.1. Організація оперативної діяльності в
акушерському та гінекологічному стаціонарі Для проведення планового оперативного лікування хворі мають
бути обстежені на до госпітальному етапі згідно з Нормативами
надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю
"Акушерство та гінекологія" в умовах амбулаторно-поліклінічних
лікувальних закладів (наказ МОЗ України від 28.12.02 N 503
( v0503282-02 ) Напередодні виконання планової операції хвора оглядається
анестезіологом із заповненням листа первинного огляду
анестезіолога (ф. 003-3/о ( v0434282-02 ), завідувачем відділення
та керівником клініки (у клінічному закладі). При цьому
визначається передбачуваний обсяг хірургічного втручання,
в медичній карті стаціонарного хворого записується
передопераційний епікриз, у якому фіксується згода пацієнтки на
оперативне втручання у вигляді особистого підпису, заповнюється
відповідним чином лист одержання інформованої згоди на медичне
втручання. Склад операційної бригади визначається завідувачем відділення
та керівником клініки (у клінічному закладі) відповідно до
кваліфікаційної категорії лікарів із забезпеченням пропорційної
участі всіх лікарів відділення у наданні хірургічної медичної
допомоги та з урахуванням бажання пацієнтки (письмова заява).
Склад операційної бригади зазначається в передопераційному
епікризі. За умови вибору пацієнткою лікаря його участь
погоджується адміністрацією лікувально-профілактичного закладу
відповідно до кваліфікаційної категорії лікаря. В ургентних
ситуаціях рішення про необхідність оперативного втручання та його
обсяг, а також залучення спеціалістів відповідної кваліфікації
приймається відповідальним черговим лікарем
лікувально-профілактичного заклад
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.5.3.6.7. Правильність призначення контрацепції у
післяпологовому періоді Кваліфіковане призначення засобів контрацепції та
застосування їх згідно з сучасними вимогами потребує їх
індивідуального підбору для кожної особи на основі: надання повної
інформації щодо методів контрацепції, бажання жінки або подружньої
пари користуватись тим або іншим методом, стану здоров'я та віку
партнерів. При виписці з акушерського стаціонару в епікризі та
обмінній карті зазначається конкретний для кожної породіллі метод
контрацепції.
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - невідповідність В - повна відповідність вимогам
3.5.3.6.8. Правильність проведення заходів з попередження
передачі ВІЛ від матері до дитини у відповідності клінічного
протоколу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
Наведені нижче показники аналізується безперервно. Збільшення
частоти їх виникнення вказує на недостатню якість допомоги, кожен
випадок детально розглядається, опрацьовуються заходи щодо
запобігання таких випадків у майбутньому:
3.5.3.6.9. Інфекційні ускладнення пологів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не аналізується або аналізується несистематично В - аналізується систематично
3.5.3.6.10. Перинатальна смертність
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не аналізується або аналізується несистематично В - аналізується систематично
3.5.3.6.11. Пологовий травматизм
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не аналізується або аналізується несистематично В - аналізується систематично
3.5.3.6.12. Забезпеченість відділень кров'ю та
кровозамінниками У приймальному покої дитячого відділення усі пацієнти
проходять попередні обстеження з оцінкою важкості стану і
встановленням попереднього діагнозу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечені В - забезпечені повністю
3.5.3.6.13. Забезпечення запасу медикаментів для надання
невідкладної медичної допомоги. У відповідності до додатку 12 Методичних рекомендацій щодо
організації надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та
неонатологічної допомоги наказу МОЗ України від 29.12.03 N 620
( v0620282-03 ) "Про організацію стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні"
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - невідповідність В - повна відповідність вимогам
3.5.3.7. Детально аналізуються правильність діагностики,
тактики лікування та клінічного результату кожного випадку ведення
недоношених, незрілих, травмованих у пологах новонароджених, а
також дітей з важкими вродженими вадами розвитку, які
госпіталізовані до відділення інтенсивної терапії новонароджених Завідуючий відділенням, заступник головного лікаря по
лікувальній роботі, консультанти та представники відповідних
кафедр ведуть постійний контроль за показниками та якістю надання
допомоги такому контингенту новонароджених
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не аналізується В - аналізується
3.5.3.8. Детально аналізуються випадки смерті новонародженого
при вазі понад 500 г. Кожний випадок смерті новонародженого розглядається на
клінічній конференції, до участі у якій адміністрація лікарні
залучає провідних спеціалістів відділень, патологоанатомічну
службу, представників кафедр та інших клінічних закладів (при
доступності останніх)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не аналізується В - аналізується
3.5.3.8.1. Правильність встановлення критеріїв життєздатності
та живонародженості, реєстрації випадків мертвонародження та
померлих новонароджених у пологових стаціонарах Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду,
живонародженості та мертвонародженості (далі - Інструкція)
встановлює на всій території України єдиний порядок визначення
станів живонародженості, мертвонародженості та понять щодо
перинатального періоду і є обов'язковою для всіх закладів охорони
здоров'я незалежно від їх форми власності та підпорядкування
(наказ МОЗ України від 29.03.06 N 179 ( z0427-06 ) "Про
затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального
періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку
реєстрації живо народжених і мертвонароджених")
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає вимогам
3.5.3.9. Здійснюється аналіз відповідності сучасним вимогам
рівня профілактики, діагностики, лікування та реабілітації кожного
випадку тяжкого стану новонародженого (нормативи, стандарти та
клінічні протоколи): Кожний випадок смерті новонародженого розглядається на
клінічній конференції, до участі у якій адміністрація лікарні
залучає провідних спеціалістів відділень, патологоанатомічну
службу, представників кафедр та інших клінічних закладів (при
доступності останніх)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не аналізується В - аналізується
3.5.3.10. Дотримання 10 кроків "теплового ланцюжка"
в акушерських стаціонарах: Найважливішою умовою дотримання теплового ланцюжка є
забезпечення температури у пологовій залі (операційній) не нижче
ніж 25 град. С
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не дотримуються В - дотримуються
3.5.3.11. Дотримання вимог з профілактики гіпотермії
новонароджених в акушерських та неонатологічних стаціонарах,
рівень гіпотермії: За умови відсутності протипоказань новонароджена дитина
повинна цілодобово перебувати разом з матір'ю в одному приміщенні.
Спільне перебування матері та дитини забезпечує годування на
вимогу, профілактику гіпотермії та профілактику внутрішньо
лікарняної інфекції Якщо дитину треба транспортувати в інше відділення, (палату)
медичні працівники зобов'язані забезпечити підтримку та контроль
температури тіла для запобігання виникнення гіпотермії. В палату
спільного перебування новонароджений повинен транспортуватися
разом з матір'ю При народженні дитини шляхом кесарського розтину,
новонароджений транспортується в кувезі або в дитячому ліжечку,
вкритий теплою ковдрою
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не дотримуються В - дотримуються
3.5.3.12. Наявність умов для проведення реанімації
новонародженого:
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутність В - наявність
3.5.3.13. Наявність необхідної облікової та звітної
документації та правильність її ведення. У відповідності з додатком 3 Методичних рекомендацій щодо
організації надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та
неонатологічної допомоги наказу МОЗ України від 29.12.03 N 620
( v0620282-03 ) "Про організацію стаціонарної
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні"
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутність В - наявність
3.5.4. Реабілітація
Накази МОЗ СРСР: - від 05.02.82 N 134 "Об улучшении восстановительного лечения
детей в амбулаторно-поликлинических условиях"; - від 05.05.83 N 548 "Об утверждении Положения о больнице
(отделении) долечивания"; - від 06.05.83 N 580 "Об утверждении Правил медицинского
отбора и направления больных (взрослых, подростков и детей) на
санаторно-курортное и амбулаторно-курортное лечение"; - від 08.07.86 N 977 "О внесении изменений в приказ Минздрава
СССР N 580 от 16.05.83 "Об утверждении Правил медицинского отбора
и направления больных (взрослых, подростков и детей) на
санаторно-курортное и амбулаторно-курортное лечение"; - від 03.07.88 N 551 "О направлении на долечивание в
санатории профсоюзов больных после острого инфаркта миокарда и
оперативного лечения некоторых заболеваний сердца, сосудов и
органов пищеварения". Наказ МОЗ України: - від 29.12.92 N 202 ( v0202282-92 ) "Про організацію
санаторно-курортного лікування дітей".
3.5.4.1. Для кожного пацієнта, у разі потреби реабілітації,
розробляється план реабілітаційних заходів У плані вказується тривалість реабілітаційних заходів, їх
послідовність та очікувані результати
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні розроблені персонально для кожного хворого плани
реабілітації В - для кожного хворого розробляється індивідуальний план
реабілітаційних заходів
3.5.4.2. Усі зміни в розробленому плані заносяться до
медичної карти і аргументуються У разі необхідності вносяться зміни до плану реабілітації,
які детально аргументуються, про що робиться запис у медичній
карті
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - динаміка реабілітаційних заходів не відображується, зміни
реабілітаційного плану не аргументуються або не вносяться до
медичної карти В - динаміка реабілітаційних заходів відображується, зміни
реабілітаційного плану аргументуються або тавносяться до медичної
карти згідно вимог
3.6. Параклінічні служби Параклінічні послуги - діагностичні та лікувальні
(лабораторії, відділення променевої діагностики та променевої
терапії, відділення функціональної діагностики,
фізіотерапевтичного відділення, кабінетів ЛФК, масажу і т.д.) є
складовою частиною роботи більшості закладів охорони здоров'я. Тип
і обсяг послуг, що надаються цими службами, повинні бути
достатніми для потреб закладу і визначатись кількістю і
контингентом пацієнтів згідно з існуючими нормативами. Накази МОЗ УРСР та МОЗ України: - від 29.12.92 N 204 ( v0204282-92 ) "Про організацію
лабораторної діагностики сифілісу в Україні"; - від 09.02.93 N 23 "Про удосконалення діяльності медичних
консультативно-діагностичних центрів та подальший розвиток
діагностичних служб"; - від 05.03.93 N 38 "Про попередні заходи щодо реорганізації
лабораторної служби в Україні"; - від 30.12.93 N 260 ( v0260282-93 ) "Про організацію і
вдосконалення фізіотерапевтичної допомоги населенню України".
3.6.1. Рентгенвідділ (рентгенкабінет) закладу забезпечений
рентгенобладнанням для проведення обстежень згідно з затвердженим
переліком
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечений В - забезпечений
3.6.2. У допоміжних лікувальних підрозділах
(фізіотерапевтичне відділення, кабінети ЛФК, масажу і т.д.)
наявний перелік послуг та процедур
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній перелік В - наявний
3.6.3. Допоміжні лікувальні підрозділи забезпечені необхідним
устаткуванням
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечені В - забезпечені
3.6.4. Належним чином ведеться облік процедур
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про ведення такого обліку В - облік ведеться, що підтверджується документально
3.6.5. Лабораторна діагностика
Нормативна база: - ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони
здоров'я; - ДСП 9.9.5.-080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в
лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю.
Державні санітарні правила; - від 05.06.98 N 153 ( v0153282-98 ) "Про затвердження
табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я; - від 23.02.00 N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та
типові штати закладів охорони здоров'я"; - від 13.08.01 N 333 ( v0333282-01 ) "Про надання висновку
державної санепідслужби про відповідність наявних приміщень
вимогам санітарних норм і правил щодо провадження окремих видів
господарської діяльності"; - від 04.01.01 N 1 ( v0001282-01 ) "Про затвердження форм
медичної облікової документації, що використовується в
лабораторіях лікувально-профілактичних закладів"
3.6.5.1. Наявний затверджений перелік лабораторних
досліджень, які виконуються в закладі
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перелік відсутній В - перелік затверджений
3.6.5.2. Відповідає перелік лабораторних досліджень вимогам
закладу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - перелік не відповідає вимогам ЧВ - перелік частково відповідає вимогам В - перелік відповідає вимогам
3.6.5.3. Методики виконання вимірювань (досліджень)
атестовані та затверджені МОЗ України
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - методики не атестовані та не затверджені ЧВ - до 70% атестовані та затверджені В - методики атестовані та затверджені
3.6.5.4. Забезпеченість обладнанням відповідає лабораторним
дослідженням, що виконуються в закладі
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає ЧВ - частково відповідає В - відповідає
3.6.5.5. Забезпечена лабораторія реагентами, середовищами,
тест-системами та контрольним матеріалом для проведення
лабораторних досліджень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не забезпечена ЧВ - забезпечена частково В - забезпечена
3.6.5.6. Реагенти, середовища, тест-системи та контрольні
матеріали, що використовуються при лабораторних дослідженнях,
зареєстровані в Державній службі лікарських засобів і виробів
медичного призначення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не зареєстровані В - зареєстровані
3.6.5.7. Відповідають умови зберігання та якість приготування
реагентів, середовищ, тест-систем та контрольних матеріалів
нормативним вимогам
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідають ЧВ - відповідають частково В - відповідають
3.6.5.8. Лабораторія(ії) закладу має (ють) архів препаратів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - архів відсутній В - архів наявний
3.6.5.9. Приміщення, в яких проводяться лабораторні
дослідження, відповідають, вимогам будівельних та санітарних норм
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідають ЧВ - відповідають частково В - відповідають
3.6.5.10. Кількість співробітників лабораторії(ій) відповідає
об'єму робіт, що виконуються
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідають ЧВ - відповідають частково В - відповідають
3.6.5.11. Кваліфікація співробітників лабораторії(ій)
відповідає рівню роботи, що виконується
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає ЧВ - відповідаєє частково В - відповідає
3.6.5.12. Преаналітичний етап досліджень
3.6.5.12.1. Наявні та відповідним чином затверджені
інструкції щодо правил забору, транспортування, зберігання та
оформлення біологічного матеріалу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - інструкції відсутні В - інструкції наявні
3.6.5.12.2. Контролюється правильність: 3.6.5.12.2.1. Забору
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не контролюється В - контролюється
3.6.5.12.2.2. Транспортування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не контролюється В - контролюється
3.6.5.12.2.3. Зберігання
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не контролюється В - контролюється
3.6.5.12.2.4. Реєстрації біологічного матеріалу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не контролюється В - контролюється
3.6.5.13. Проводиться контроль регулярності перевірки та
градуювання вимірювальних приладів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не проводиться В - проводиться
3.6.5.14. Дотримується процедура виконання лабораторних
досліджень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не дотримується В - дотримується
3.6.5.15. Дотримується оцінка результатів лабораторних
досліджень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не дотримується В - дотримується
3.6.5.16. Наявні дозволи санітарно-епідеміологічної служби на
роботу з інфекцією при проведенні мікробіологічних досліджень
методами імуноферментного аналізу (ІФА) та полімеразної ланцюгової
реакції (ПЛР)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - дозволи відсутні В - дозволи наявні
3.6.5.17. Контроль якості досліджень 3.6.5.17.1. Наявна діюча система управління якістю
лабораторних досліджень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня чітка система ЧВ - система частково відповідає вимогам В - чітка система існує
3.6.5.17.2. Здійснюється участь у зовнішньому контролі якості
лабораторних досліджень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 30 балів | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не приймає В - приймає
3.6.5.17.3. Кількість лабораторних досліджень, охоплених
зовнішнім контролем якості
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 5 балів | 10 балів | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | |відність |відпо- |відність | | | | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - дані відсутні ЧВ - менше 50% В - більш 75%
3.7. Використання ліків - Закон України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ); - Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР )
(Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 08.07.99
N 863-XIV ( 863-14 ) (Законом України від 08.07.99 N 863-XIV цей
Закон викладено в новій редакції), Кримінальним кодексом України
від 05.04.01 N 2341-III ( 2341-14 ), від 03.04.03 N 662-IV
( 662-15 ); - Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
зловживанню ними" ( 62/95-ВР ) (Із змінами і доповненнями,
внесеними Законами України від 08.07.99 N 863-XIV ( 863-14 ), від
03.04.03 N 662-IV ( 662-15 ), від 11.07.03 N 1130-IV ( 1130-15 ); - постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.03 N 877
( 877-2003-п ) "Про затвердження Програми реалізації державної
політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки" (Із змінами
і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України
від 25.12.04 N 1757 ( 1757-2004-п ), від 01.08.06 N 1074
( 1074-2006-п ); - постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.00 N 770
( 770-2000-п ) "Про затвердження переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів" (Із змінами і доповненнями,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.02
N 1890 ( 1890-2002-п ), Додатково див. лист Державної митної
служби України від 24.03.06 N 11/2-18/3201-ЕП ( v3201342-06 ); - постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.99 N 786
( 786-99-п ) "Про затвердження переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов'язана
діяльність, що підлягає ліцензуванню"; - постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.96 N 6
( 6-96-п ) "Про затвердження Положення про порядок здійснення
діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів" (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 04.09.03 N 1402 ( 1402-2003-п ); - постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.01 N 106
( 106-2001-п ) "Про затвердження порядку провадження діяльності,
пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах" (Із
змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 24.07.03 N 1146 ( 1146-2003-п ), від 12.05.04 N 602
( 602-2004-п ); - постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.03 N 58
( 58-2003-п ) "Про затвердження Порядку здійснення контролю за
обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів" (Із змінами
і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України
від 24.07.03 N 1146 ( 1146-2003-п ), від 12.05.04 N 602
( 602-2004-п ); - постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.01 N 299
( 299-2001-п ) "Про затвердження Порядку знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними
для подальшого використання або переробки, а також відходів, що
містять наркотичні засоби чи психотропні речовини"; - наказ МОЗ України від 16.12.03 N 584 ( z0275-04 ) "Про
затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах"; - наказ МОЗ України та Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України від 19.03.99
N 67/59 ( z0496-99 ) "Про затвердження Правил проведення
утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу
яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"
(Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.99
N 496/3789); - наказ МОЗ України від 18.12.97 N 356 ( z0067-98 ) "Про
затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони
здоров'я України" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03.02.98 за N 67/2507 Із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 04.06.99 N 138
( z0574-99 ) Додатково див. наказ Міністерства охорони здоров'я
України від 14.05.03 N 210 ( z1012-03 ); - наказ МОЗ України від 16.03.93 N 44 ( v0044282-93 ) "Про
організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських
засобів та виробів медичного призначення" (Додатково див. лист
Міністерства юстиції України від 22.05.01 N 33-42-25
( v0225323-01 ); - наказ МОЗ України від 30.10.01 N 436 ( z0107-02 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських
засобів під час оптової та роздрібної торгівлі" (Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 05.02.02 за N 107/6395, Із змінами
і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 19.01.04 N 24 ( z0153-04 )
3.7.1. Заклад охорони здоров'я укомплектований провізором
(фармацевтом):
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не укомплектований В - укомплектований у відповідності до діючих нормативів
3.7.2. Наявне положення про структурний підрозділ закладу
охорони здоров'я - аптеку, аптечне відділення, аптечний склад
тощо)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - положення відсутнє, В - положення наявне, відповідно затверджене
3.7.3. В наявності посадова інструкція провізора (фармацевта)
закладу охорони здоров'я
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - посадова інструкція наявна ЧВ - посадова інструкція наявна, невідповідно оформлена
(затверджена) В - посадова інструкція наявна, відповідно оформлена
(затверджена)
3.7.4. Провізор (фармацевт) закладу своєчасно інформує
лікарський персонал про наявні медикаменти, терміни надходження
нових ліків, відповідає за дотримання правил збереження лікарських
засобів, разом з керівником закладу визначає пріоритети
у придбанні ліків, контролює використання ліків у відділеннях. Цей
механізм характеризується наступним 3.7.4.1. Для лікарів є доступними інструкції про застосування
медичних препаратів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у закладі відсутній механізм, який передбачає
ознайомлення лікарів з інструкціями про застосування медичних
препаратів В - у закладі діє механізм, який передбачає ознайомлення
лікарів з інструкціями про застосування медичних препаратів
3.7.4.2. Провізор (фармацевт) або уповноважена особа з питань
забезпечення закладу охорони здоров'я лікарськими засобами має
спеціальні та нормативні документи щодо правил прийому, зберігання
та відпуску лікарських засобів, переліки зареєстрованих лікарських
засобів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відповідна інформація відсутня ЧВ - наявна але в неповному обсязі В - наявна, в повному обсязі, постійно оновлюється
3.7.4.2.1. Провізор (фармацевт) або уповноважена особа з
питань забезпечення закладу охорони здоров'я лікарськими засобами
здійснює вхідний контроль якості лікарських засобів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - вхідний контроль не здійснюється ЧВ - вхідний контроль здійснюється але реєстр лікарських
засобів, які надійшли до суб'єкта господарської діяльності
ведеться не відповідно В - вхідний контроль здійснюється, реєстр лікарських засобів,
які надійшли до суб'єкта господарської діяльності ведеться
відповідно, наявні свідчення здійснення державного контролю з боку
територіальних інспекцій з контролю якості лікарських засобів
3.7.4.3. У закладі охорони здоров'я наявні відповідні
приміщення для збереження лікарських засобів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 1 бал | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - приміщення відсутнє ЧВ - приміщення наявне, але не відповідно обладнане В - приміщення наявне, має спеціальне обладнання для
забезпечення умов зберігання лікарських засобів з урахуванням їх
фізико-хімічних властивостей
3.7.4.4. У закладі дотримуються правила збереження лікарських
засобів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - лікарські засоби зберігаються без урахування
фізико-хімічних властивостей та не у відповідності до
фармакологічних і токсикологічних груп В - лікарські засоби зберігаються у відповідності до
фармакологічних і токсикологічних груп
3.7.4.5. У закладі охорони здоров'я наявне спеціальне
обладнання для контролю за умовами збереження лікарських засобів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє спеціальне обладнання для контролю за
температурою та відносною вологістю повітря в приміщеннях для
зберігання лікарських засобів, обладнання наявне але знаходиться
не в робочому стані ЧВ - спеціальне обладнання наявне але контроль за
температурою та відносною вологістю повітря не здійснюється або
здійснюється не систематично В - спеціальне обладнання наявне, контроль за температурою та
відносною вологістю повітря здійснюється систематично
3.7.4.6. Провізор (фармацевт) або уповноваження особа
з питань забезпечення закладу охорони здоров'я лікарськими
засобами здійснює постійний контроль за додержанням правил (умов)
зберігання лікарських засобів у відділеннях закладу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - контроль не здійснюється В - контроль здійснюється постійно
3.7.4.7. У закладі дотримуються правила виписки, розподілу і
обліку ліків
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення про порушення виписки, розподілу і
обліку ліків, що підтверджується при ознайомлені з документами і
співбесіді з персоналом В - препарати підлягають суворому обліку, видаються згідно
заявок, поданих відділеннями, розподіл здійснюється з урахуванням
специфіки відділень
3.7.4.8. Використовуються ліки з терміном придатності, який
дозволяє їх застосування
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - використовуються ліки з терміном придатності, що
забороняє їх застосування, відсутні спеціальні дозволи на
продовження терміну зберігання таких ліків В - систематично перевіряються термін придатності ліків,
не використовуються ліки, термін зберігання яких забороняє їх
застосування без спеціальних дозволів
3.7.4.9. Призначення наркотичних препаратів обґрунтовані
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення про необґрунтоване призначення
наркотичних препаратів В - у кожному випадку застосування наркотичного препарату
наявне чітке обґрунтування його доцільності
3.7.4.10. Наявна система контролю за знищенням порожніх ампул
з-під наркотичних препаратів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня система контролю за знищенням порожніх ампул
з-під наркотичних препаратів В - налагоджена система контролю за знищенням порожніх ампул
з-під наркотичних препаратів, що гарантує використання
вищезгаданих ліків за призначенням
3.7.5. Кожна видача ліків фіксується медсестрою (фельдшером)
у листку призначень, медсестра (фельдшер) ставлять особистий
підпис після виконання лікарського призначення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні листки призначень, в яких відсутні підпис
медсестри (фельдшера) про виконання призначення В - у кожному листку призначень робиться відмітка про видачу
ліків пацієнту і наявний підпис медсестри (фельдшера)
3.7.6. Заклад охорони здоров'я укомплектований аптечками для
надання невідкладної медичної допомоги
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | 2 бали | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- |часткова |відпо- | | | | |відність |відпо- |відність | | | | | |відність | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні чітко визначені місця, де зберігаються ліки для
надання невідкладної допомоги або відсутні ліки, або недоступні
протягом цілої доби ЧВ - ліки для надання невідкладної медичної допомоги наявні,
але їх збереження не упорядковане В - у кожному відділенні наявні спеціально виділені місця, де
зберігаються ліки для надання невідкладної допомоги (посиндромні
укладки), по мірі використання запас яких поповнюється, ліки
доступні протягом цілої доби
3.8. Спеціалізовані служби 3.8.1. Служба крові
Нормативна база: - Закон України "Про донорство крові та її компонентів"
( 239/95-ВР ); - постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.96 N 73
( 73-96-п ) "Про затвердження Положення про контроль за
відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в
медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів"
(із змінами); Накази МОЗ України - від 26.07.05 N 376 ( v0376282-05 ) "Про затвердження
документів з питань контролю якості препаратів крові"; - від 02.06.05 N 247 ( v0247282-05 ) "Про затвердження
документів з питань контролю якості препаратів крові"; - від 07.07.03 N 301 ( v0301282-03 ) "Про затвердження форм
медичної облікової документації, що використовується в закладах
служби крові"; - від 15.06.99 N 152 ( v0152282-99 ) "Про організацію
випробувань якості тест-систем для діагностики донорської крові на
інфекції, що передаються через кров та її препарати"; - від 10.12.98 N 353 ( v0353282-98 ) "Про забезпечення
безпеки та якості донорської крові, її компонентів та виготовлених
з них препаратів"; - наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва та МОЗ України від 16.02.01 N 38/63
( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної причини та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)"
3.8.1.1. У закладі наявний запас крові та препаратів крові,
який періодично оновлюється і знаходиться під постійним контролем
адміністрації Ведеться облік таких запасів, розрахунок кількості і перелік
проводиться з врахуванням специфіки закладу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутня система розрахунку потреби, поповнення запасів
крові та препаратів крові В - наявна, що підтверджується переглядом документації і
співбесідою з персоналом
3.8.1.2. Ведеться облік використання крові та препаратів
крові. У підрозділах наявні журнали реєстрації використання крові
та препаратів крові
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------|первинна | вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | | |відність | |відність | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення того, що облік використання крові та
препаратів не проводиться або проводиться недостатньо; відсутні
журнали реєстрації використання крові та препаратів крові В - наявна чітка система реєстрації використання крові та
препаратів крові
3.8.2. Патологоанатомічна служба
Нормативна база: Накази МОЗ УРСР та МОЗ України: - Закон України від 10.07.03 N 1102-IV ( 1102-15 ) "Про
поховання та похоронну справу"; - від 12.05.92 N 81 ( v0081282-92 ) "Про розвиток та
удосконалення патологоанатомічної служби в Україні" (Із змінами і
доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 16.08.96 N 266 ( v0266282-96 ); - від 17.01.95 N 6 ( z0248-95 ) "Про розвиток та
вдосконалення судово-медичної служби України"; - від 26.07.99 N 184 ( v0184282-99 ) "Про затвердження форм
облікової статистичної документації, що використовується в
стаціонарах лікувально-профілактичних закладів"; - від 19.08.04 N 417 ( v0417282-04 ) "Про удосконалення
дитячої патологоанатомічної служби"; - від 08.08.06 N 545 ( z1150-06 ) "Про впорядкування ведення
медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті"
3.8.2.1. Дотримання порядку оформлення замовлення на
виконання розтину та його проведення (Замовленням для підрозділів патологоанатомічної служби на
виконання розтину є запис головного лікаря /заступника/установи -
"На розтин" та підпис на лицьовій стороні медичної карти, з
поглибленим епікризом, із заключенням основного клінічного
діагнозу, ускладнень, супутньої патології та основної причини
смерті в медичній документації на момент поступлення у підрозділ
патологоанатомічної служби. Записи про видачу лікарського
свідоцтва про смерть мають бути зроблені у відповідних медичних
документах. Мають бути умови (або домовленість з профільними
медичними установами) по взяттю трупної крові та спинномозкової
рідини та інших речовин трупа для біохімічних та біофізичних
досліджень, для виявлення причин раптової смерті хворих під час
наркозу, операції, інфузійної терапії, гемодіалізу, ангіографії та
після реанімації, в невизначеному коматозному стані для виявлення
етіології та типу коми, оцінки патогенезу та адекватності
лікування хворих)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - порядок не дотримується В - порядок дотримується
3.8.2.2. Розтин проводиться у присутності лікарів, результати
вносяться до протоколу (Ф. 013/о ( va184282-99 ), патологоанатомічний діагноз
встановлюється не пізніше 7-ої доби, з обов'язковим гістологічним,
а у разі необхідності із застосуванням гістохімічних,
бактеріологічних, вірусологічних, біохімічних, біофізичних та ін.
методів дослідження
(Термін обробки тканин, що потребують додаткових методик
фарбування, спеціальних досліджень, може бути продовжений). У разі
необхідності використовується мікро-, макрофото-, телезйомки
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення про факти встановлення
патологоанатомічного діагнозу пізніше 7-доби В - результати патологоанатомічного розтину вносяться до
протоколу, патологоанатомічний діагноз встановлюється не пізніше
7-доби
3.8.2.3. Дотримання порядку проведення патогістологічних
досліджень (Відповідь про результати патогістологічних досліджень
надходить у клінічне відділення не пізніше 5-ої доби від моменту
отримання біопсійного та операційного матеріалу. Поступлення
матеріалу і видача результатів патоморфологічних досліджень
документально фіксується. Організація роботи відділень має
передбачити при необхідності проведення термінових біопсійних
досліджень в прикріплених лікарнях (диспансерах) за їх заявою
У разі необхідності використовуються гістохімічні
бактеріоскопічні, люмінесцентні та ін. допоміжні методи
патоморфологічного дослідження. Термін обробки кісткової тканини
та біопсій, що потребують додаткових методик забарвлення,
спеціальних досліджень, може бути продовжений)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення про факти надходження патоморфологічних
і цитологічних досліджень у клінічні відділення пізніше 5-денного
терміну після отримання матеріалів В - результати надходять не пізніше 5-денного терміну, що
підтверджується під час перегляду документів
3.8.2.4. Протоколи патологоанатомічних досліджень
(Ф. N 013/о) зберігаються в сегрегаторах або брошуруються в
хронологічному порядку, аналіз якості діагностичної та лікувальної
роботи проводиться шляхом співставлення клінічних та
патологоанатомічних даних та діагнозів, з обов'язковим
обговоренням результатів на клініко-патологоанатомічних
конференціях, а також у відповідних органах охорони здоров'я
(з відповідною звітною документацією)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні свідчення про факти несвоєчасного або неповного
заповнення протоколів, таки випадки не розбираються,
клініко-патологоанатомічні конференції не проводяться або
проводяться несистематично В - протоколи заповнюються своєчасно і в повному обсязі,
систематично проводяться клініко-патологоанатомічні конференції
3.8.2.5. Приміщення, технічне забезпечення
патологоанатомічної служби відповідає основним вимогам до таких
приміщень (забезпечено адміністрацією та профспілковими органами) (з урахуванням вимог санітарно-епідеміологічної служби, вимог
щодо охорони праці, техніки безпеки, запобігання зараженню
персоналу патологоанатомічних бюро (відділень) при
патологоанатомічних розтинах та морфологічних дослідженнях органів
тканин хворих, заражених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та
з підозрою на інфекцію ВІЛ
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - приміщення та технічне забезпечення не відповідають
вимогам В - відповідають
3.8.2.6. У разі відсутності у закладі охорони здоров'я
патологоанатомічного відділення патологоанатомічні дослідження
проводяться регіональними патологоанатомічними бюро або
централізованими патологоанатомічними відділеннями на підставі
відповідних договорів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє документальне підтвердження співпраці з
регіональними патологоанатомічними бюро або централізованими
патологоанатомічними відділеннями В - дослідження проводяться регіональними
патологоанатомічними бюро або централізованими
патологоанатомічними відділеннями на підставі відповідних
договорів, наявні документальні підтвердження співпраці з закладом
охорони здоров'я, закріпленим за відповідним підрозділом
патологоанатомічної служби
3.8.3. Комбустіологічна служба Нормативна база: - наказ МОЗ України від 11.11.94 N 288 ( v0288282-94 ) "Про
регламентацію діяльності опікової служби в Україні"
Для закладів другого рівня надання медичної допомоги хворим
з опіками: 3.8.3.1. Відсоток госпіталізації хворих з опіками з числа
зареєстрованих в районі (місті) (%)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше 20% В - від 25 до 30%
3.8.3.2. Середній термін перебування хворих з опіками на
ліжку (діб)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більше 15 діб В - від 12 до 14 діб
3.8.3.3. Середня площа опіків, хворих які лікуються
у відділенні (%)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більше 15% В - від 10 до 15%
3.8.3.5. Середній термін перебування важких хворих на ліжку
до переведення в опікове відділення (діб)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більше 2 діб В - від 1 до 2 діб
Для закладів третинного рівня надання медичної допомоги
хворим з опіками (обласні лікарні, міські лікарні)
3.8.3.6. Забезпеченість спеціалізованими ліжками дорослого та
дитячого населення області (на 10 тис. населення)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше від 0,2 або більше 0,4 В - 0,25-0,3
3.8.3.7. Відсоток хворих, що лікувались на спеціалізованому
ліжку, серед числа зареєстрованих в області (%)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше від 20 або більше 30 В - 20-25
3.8.3.8. Відсоток хворих з опіками, що лікувались
в спеціалізованому відділенні серед числа пролікованих (%)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше від 70 або більше 80% В - 70-80%
3.8.3.9. Відсоток хворих з опіками, які переведені з закладів
першого рівня надання медичної допомоги (%)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше 20% В - 20-30%
3.8.3.10. Середній термін перебування хворих на ліжку (діб)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше 20 діб В - 16-18 діб
3.8.3.11. Оперативна активність (%)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше 30% В - більше 30%
3.8.3.12. Відсоток хворих, яким проведено раннє оперативне
лікування (%)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше 40% В - від 40 до 50%
3.8.3.13. Відсоток післяопераційних ускладнень (%)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більше 10% В - менше 5-7%
3.8.3.14. Летальність (загальна) (%)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більше 10% В - 6-8 %
3.8.3.15. Відсоток розходжень діагнозів (клінічного і
патологоанатомічного)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - більше 5% В - менше 5%
3.8.3.16. Відсоток хворих з числа госпіталізованих, яким
проведена хірургічна реабілітація;
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - менше 8% В - від 8 до 10%
3.8.3.17. аналіз бази даних проводиться систематично
завідувачем відділення, робляться висновки про рівень якості
роботи відділення і визначаються напрямки роботи для підвищення
рівня якості медичної допомоги хворим з опіками та їх наслідками
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не проводиться В - проводиться
3.8.4. Центри трансплантації
Нормативна база: Накази МОЗ України: - від 25.09.00 N 226 ( z0697-00 ) "Про затвердження
нормативно-правових документів з питань трансплантації", - від 24.05.04 N 261 ( v0261282-04 ) "Про регламентацію
трансплантаційної служби України", - від 26.07.04 N 374 ( v0374282-04 ) "Про медичні центри
(відділення) трансплантації органів та інших анатомічних
матеріалів"
3.8.4.1. На планове оперативне втручання надходять хворі
після обстеження на догоспітальному етапі
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - на планове оперативне втручання надходять хворі без
проведених обстежень на догоспітальному етапі, що призводить до
зростання доопераційного ліжкодня В - на планове оперативне лікування надходять хворі після
максимально можливого обстеження на попередньому етапі, що
підтверджується при перегляді медичних карток і співбесіді
з лікарським персоналом
3.8.4.2. Розклад усіх планових операцій затверджений у
відділенні не пізніше, ніж за добу перед операцією, у розкладі
зазначаються прізвища оперуючого хірурга, асистента і
анестезіолога, а також назва операції і переливання крові і її
препаратів, що плануються
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутній затверджений розклад планових операцій, або у
розкладі відсутні дані про хірурга та асистентів, або ж назва
операції і переливання крові, що планується В - наявний розклад операцій із зазначенням даних про хірурга
та асистентів, назви операції і переливання крові, що планується
3.8.4.3. У відділенні наявна операційна (операційний блок),
обладнана згідно нормативних документів про організацію
хірургічної служби. В операційній наявні необхідна кількість хірургічних
інструментів, анестезіологічної апаратури, ліків та розхідних
матеріалів, білизни, обладнання. В даному підрозділі працюють
відповідні фахівці. Відповідальність та контроль за дотриманням
санепідрежиму в оперблоці несе адміністрація відділення, а також
працівники оперблоку згідно посадових інструкцій
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - операційна (операційний блок) не обладнані згідно
нормативних документів В - операційна (операційний блок) обладнані згідно
нормативних документів про організацію хірургічної служби, що
підтверджується оглядом
3.8.4.3.1. Наявні акти перевірок санепідстанцій
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні або ж свідчать про недотримання санепідрежиму В - наявні і свідчать про дотримання санепідрежиму
3.8.4.3.2. Наявні результати контрольних змивів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні або ж свідчать про недотримання санепідрежиму В - наявні і свідчать про дотримання санепідрежиму
3.8.4.3.3. наявне обладнання для організації гемотрансфузій:
сироватки, прилади для визначення груп крові, обладнання для
проведення необхідних проб на сумісність
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє або знаходиться у неробочому стані В - наявне і знаходиться у робочому стані
3.8.4.4. Напередодні оперативного втручання анестезіолог
проводить огляд пацієнта, про що робить запис в медичну карту
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про проведення анестезіологом огляду
пацієнта напередодні оперативного втручання В - анестезіолог робить огляд пацієнта перед оперативним
втручанням, про що робиться запис в медичну карту
3.8.4.5. Запис анестезіолога відображає об'єктивний стан
хворого
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - у записі анестезіолога відсутні дані про об'єктивний стан
хворого В - наявні
3.8.4.6. Результати обстежень аналізуються анестезіологом
не пізніше, ніж за 12 годин до планового оперативного втручання
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не аналізуються або аналізуються у більш пізній термін,
що підтверджується при огляді медичних карт і співбесіді В - аналізуються у встановлені терміни
3.8.4.7. Анестезіолог перевіряє робочий стан і стерильність
устаткуання безпосередньо перед операцією Існує система позмінної передачі обладнання, що фіксується
документально (журнал передачі зміни і т.ін.)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не перевіряє, відсутня система позмінної передачі
обладнання В - перевіряє, існує система позмінної передачі обладнання
3.8.4.8. В найближчому післяопераційному періоді пацієнти
знаходяться у післяопераційних палатах під наглядом медперсоналу У відділенні наявні спеціально обладнані післяопераційні
палати (кисень, контроль артеріального тиску, пульсу, дихання),
куди переводяться хворі безпосередньо після операції під ретельний
нагляд лікарів і медсестер. Можливе переведення у відділення
інтенсивної терапії
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не існує чіткої системи ведення післяопераційних хворих,
відсутні післяопераційні палати, де здійснюється безпосередній
контроль за станом пацієнта у післяопераційному періоді В - існує чітка система догляду за післяопераційними хворими,
наявні післяопераційні палати або відділення інтенсивної терапії
для післяопераційних хворих
3.8.4.9. Післяопераційна допомога включає (але не обмежується
цим) наступне: 3.8.4.9.1. Лікарський контроль
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні дані про достатній лікарський контроль, який
включає в себе огляд пацієнта анестезіологом у післяопераційному
періоді, огляди лікуючого лікаря не менше 2-х разів щодня, що
підтверджується при перегляді медичних карток і співбесіді з
пацієнтами В - анестезіолог робить післяопераційний огляд пацієнта для
оцінки його стану після анестезії як відразу ж після операції, так
і після переведення пацієнта в загальну палату. Лікар, який
відповідає за лікування хворого, щонайменше 2 рази на день оглядає
хворого, що підтверджується при співбесіді з пацієнтами і
ознайомленні з медичними картами
3.8.4.9.2. Сестринський догляд. Сестра перевіряє стан свідомості, тиск, пульс, частоту
дихання у післяопераційних хворих та виконує призначення лікаря
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про належний сестринський догляд, що
включає моніторинг за станом свідомості, показників дихання,
частоти серцевих скорочень, виконання лікарських призначень, що
підтверджується при співбесіді з персоналом та пацієнтами В - наявний належний сестринський догляд, що підтверджується
при співбесіді з персоналом та пацієнтами
3.8.4.9.3. Профілактику інфекційних ускладнень. Профілактика інфекційних ускладнень здійснюється за
допомогою: а) дотримання правил асептики і антисептики; б) превентивної
раціональної інтра- і післяопераційної антибіотикотерапії;
в) контролю стерильності операційного інструментарію, білизни,
шовного матеріалу, рук хірурга, повітря операційної, дихальних
контурів апаратури; г) обстеження персоналу на бацилоносійство,
наявність вогнищ хронічної інфекції, сифіліс, СНІД (перевіряється
наявність санітарних книжок з чинним допуском до роботи)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні свідчення про належне виконання заходів щодо
профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень, про що
свідчить високий їх рівень В - належним чином виконується профілактика післяопераційних
інфекційних ускладнень, про що свідчить низький їх рівень
3.8.4.10. Результати патогістологічних і цитологічних
досліджень видалених тканин заносяться лікарем до медичної карти,
а також у витяг з медичної карти (якщо була виконана
експрес-біопсія під час операції, то результат заноситься до
протоколу операції). У медичну карту заносяться дані зазначених досліджень
з зазначенням дати і номера дослідження, прізвищ виконавців.
У відділенні ведеться облік патогістологічних і цитологічних
досліджень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - наявні медичні карти, витяги, в яких відсутні записи з
зазначенням номера і дати результатів патогістологічних або
цитологічних досліджень видалених тканин; облік патогістологічних
і цитологічних досліджень не ведеться В - у кожному випадку до медичної карти і витягу заносяться
результати патогістологічних і цитологічних досліджень, наявна
система обліку проведених досліджень
3.8.4.11. Складовою контролю якості роботи хірургічної служби
є детальний розбір причин виникнення наступних випадків: 3.8.4.11.1. Планова операція не відбулася у призначений час
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.8.4.11.2. Пацієнт не був достатньо підготовлений до
оперативного втручання
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.8.4.11.3. Пацієнт був переведений з палати інтенсивної
терапії або післяопераційної палати раніше, ніж цього вимагав стан
його здоров'я
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.8.4.11.4. Повторне оперативне втручання (за виключенням
запланованих)
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.8.4.11.5. Хірургічні інфекційні ускладнення
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.8.4.11.6. Інфаркт міокарду, кровотеча, гематома, пневмонія,
тромбоемболія легеневої артерії або інсульт, лімфорея, розрив
трансплантату, тромбози артеріальні та венозні. Порушення режиму
імуносупрессії
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому
3.8.4.11.7. Летальний наслідок з інших причин після
оперативного втручання
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - такі випадки не розбираються, причини не встановлюються В - кожен такий випадок детально розбирається, розробляються
заходи для попередження такого в майбутньому, зміна
реабілітаційних заходів аргументується та вноситься до медичної
карти
3.8.4.12. Наявність у відділенні інтенсивної терапії
медичного обладнання, в т.ч. лабораторного, згідно з табелем
оснащення, в тому числі апарати штучна нирка
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє обладнання В - наявне
3.8.4.13. Наявність у центрі трансплантації лабораторії
гемодіалізу та плазмоферезу
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.8.4.14. Наявність у центрі трансплантації імунологічної
лабораторії та контролю імуносупрессії
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.8.4.15. Наявність у центрі трансплантації виїзної бригади
вилучення органів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.8.4.16. Наявність у центрі трансплантації морфологічної
лабораторії
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.8.4.17. Наявність у центрі трансплантації підготовлених
фахівців-нефрологів для амбулаторного спостереження хворих
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.8.4.18. Штатний розклад центру трансплантації відповідає
затвердженим нормативам
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.8.5. Медико-генетична служба Нормативна база: - наказ МОЗ та АМН України від 31.12.03 N 641/84
( va641282-03 ) "Про удосконалення медико-генетичної допомоги в
Україні"
Медико-генетична допомога населенню України надається
спеціалістами міжрайонних медико-генетичних кабінетів/консультацій
(ММГК), медико-генетичних консультацій та центрів планування сім'ї
та репродукції людини, обласних медико-генетичних
центрів/консультацій (ОМГЦ), спеціалізованих медико-генетичних
центрів (СМГЦ)
Загальні положення
3.8.5.1. Наявне затверджене положення про лікувальний заклад
(структурний підрозділ).
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє затверджене положення В - наявне
3.8.5.2. Критерії державної акредитації спеціалізованого
медико-генетичного центру (СМГЦ)
3.8.5.2.1. Наявність підтверджуючих документів щодо
визначеного напрямку спеціалізації центру та визначеному рівню
надання медико-генетичної допомоги населенню Спеціалізований медико-генетичний центр (СМГЦ) - є
амбулаторно-поліклінічним закладом, може бути самостійним закладом
охорони здоров'я або структурним підрозділом обласних (міських)
лікарень, діагностичних центрів. Напрямки спеціалізації
затверджені спільним наказом МОЗ та АМН України від 31.12.03
N 641/84 ( va641282-03 ) "Про удосконалення медикогенетичної
допомоги в Україні"
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні В - наявні
3.8.5.2.2. Аналіз діяльності медико-генетичної служби в
Україні за визначеним напрямком діяльності У відповідності до Положення про СМГЦ, затвердженого спільним
наказом МОЗ та АМН України від 31.12.03 N 641/84 ( va641282-03 )
"Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні" основними
завданнями діяльності є організація надання спеціалізованої за
напрямками медико-генетичної допомоги Визначення стратегії і
розробка комплексу заходів щодо функціонування та подальшого
розвитку визначеного напрямку медичної генетики на основі сучасних
досягнень медичної науки і практики;здійснення контролю якості
проведення клінічних та лабораторних генетичних обстежень за
напрямками діяльності
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.2.3. Здійснення контролю діяльності медико-генетичної
служби в Україні за визначеним напрямком діяльності (перевірки
діяльності медико-генетичних служб регіонів) Надання консультативної допомоги, науково-практичної та
організаційно-методичної підтримки закладам медико-генетичної
служби різних рівнів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.2.4. Наявність свідчень щодо надання МОЗ України
матеріалів щодо контролю діяльності медико-генетичної служби в
Україні за визначеним напрямком діяльності та пропозицій щодо її
удосконалення Сучасні стандарти якості проведення клінічних та лабораторних
генетичних обстежень, критерії оцінки патології. Надання
пропозицій органам охорони здоров'я щодо удосконалення
відповідного напрямку діяльності медико-генетичної служби
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутні В - наявні
3.8.5.2.5. Відповідність встановленим нормативам забезпечення
необхідними штатами
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.8.5.2.6. Відповідність набору необхідних приміщень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.8.5.2.7. Наявність необхідного медичного обладнання та
витратних матеріалів Напрямок спеціалізації надання медико-генетичної допомоги
визначається наявністю відповідної сучасної
лікувально-діагностичної апаратури, обладнання, можливостей
здійснення необхідних технологій, а також підготовленого медичного
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.8.5.2.8. Якість надання медико-генетичної допомоги СМГЦ здійснюють організаційно-методичне керівництво та
визначальну діагностично-лікувальну допомогу населенню у
затвердженому цим наказом напрямку діяльності
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.8.5.2.9. Правильність заповнення Повідомлення на дитину
з вродженими вадами розвитку
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає вимогам В - відповідає
3.8.5.3. Критерії державної акредитації обласного
медико-генетичернр центру (ОМГЦ) 3.8.5.3.1. Відповідність організаційних технологій ОМГЦ
встановленим нормативам діяльності
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.8.5.3.2. Відповідність набору необхідних приміщень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.8.5.3.3. Відповідність встановленим нормативам забезпечення
необхідними штатами
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.8.5.3.4. Наявність необхідного медичного обладнання та
витратних матеріалів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.8.5.3.5. Організація лікувально-діагностичної та методичної
діяльності у регіоні
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.3.6. Здійснення перевірок діяльності міжрайонних
медико-генетичних центрів та медико-генетичних кабінетів регіону Координація та організаційно-методичне керівництво діяльністю
міжрайонних кабінетів, міських медико-генетичних консультацій
(центрів) регіону. Впровадження в практику сучасних засобів
профілактики, діагностики та лікування вродженої та спадкової
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.8.5.3.7. Аналіз причин перинатальної та дитячої смертності
у регіоні та розробку відповідних профілактичних заходів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.3.8. Здійснення контролю за проведенням преконцепційної
профілактики вродженої та спадкової патології в закладах охорони
здоров'я регіону
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.3.9. Здійснення контролю за проведенням скринінгових
програм в закладах охорони здоров'я регіону
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.3.10. Здійснення контролю за проведенням пренатальної
діагностики в ЗОЗ регіону
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.3.11. Відповідність лікувально-діагностичної роботи
рівню надання медико-генетичної допомоги
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.8.5.3.12. Правильність заповнення Повідомлення на дитину
з вродженими вадами розвитку
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| третинна | |невідпо- | |відпо- | | |відність | |відність | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає вимогам В - відповідає
3.8.5.4. Критерії державної акредитації міжрайонного
медико-генетичного кабінету (ММГК), медико-генетичного кабінету
(МГК) 3.8.5.4.1. Відповідність організаційних технологій ММГК/МГК
встановленим нормативам діяльності Міжрайонний медико-генетичний кабінет (ММГК) створюється на
базі центральних районних і міських лікарень
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.8.5.4.2. Відповідність встановленим нормативам забезпечення
необхідними штатами
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає В - відповідає
3.8.5.4.3. Наявність необхідного медичного обладнання та
витратних матеріалів
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - відсутнє В - наявне
3.8.5.4.4. Організація лікувально-діагностичної та методичної
діяльності у регіоні
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.4.5. Організація лікувально-діагностичної та методичної
діяльності у регіоні
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.4.6. Ведення регіонального реєстру сімей зі спадковою
патологією та вродженими вадами розвитку
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.4.7. Диспансерне спостереження за сім'ями зі спадковою
патологією
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.4.8. Аналіз усіх випадків мертвонародження,
перинатальної та дитячої смертності, спонтанних абортів у регіоні
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.4.9. Здійснення контролю за проведенням преконцепційної
профілактики вродженої та спадкової патології в закладах охорони
здоров'я регіону
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.4.10. Здійснення контролю за проведенням скринінгових
програм в закладах охорони здоров'я регіону
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.4.11. Здійснення контролю за проведенням пренатальної
діагностики в закладах охорони здоров'я регіону
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.4.12. Здійснення селективного скринінгу вагітних на
виявлення вад розвитку плода
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не здійснюється В - здійснюється
3.8.5.4.13. Правильність заповнення Повідомлення на дитину з
вродженими вадами розвитку
------------------------------------------------------------------ | 0 балів | | 3 бали | Вид лікувально-профілактичної | | | | | допомоги | | | | |-------------------------------| |----------+----------+----------| вторинна | третинна | |невідпо- | |відпо- | | | |відність | |відність | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
КО: Н - не відповідає вимогам В - відповідає.

ПОЯСНЕННЯ
щодо проведення експертної оцінки
відповідності лікувально-профілактичного
закладу охорони здоров'я критеріям
державної акредитації

Експертна оцінка проводиться на основі Критеріїв (умов)
державної акредитації лікувально-профілактичних закладів шляхом
присвоєння балів по кожному пункту/підпункту. Оцінці підлягають ті критерії, які відповідають профілю
закладу та рівню наданої їм лікувально-профілактичної допомоги. Результати проведеної оцінки діяльності закладу вносяться до
експертного висновку про відповідність критеріям державної
акредитації (форма додається). За сумою набраних балів проводиться градація на акредитаційні
категорії: - вища категорія, якщо сума набраних закладом охорони
здоров'я балів становить не нижче 92% від максимально можливої; - 1 категорія, якщо сума набраних закладом охорони здоров'я
балів становить не нижче 85% від максимально можливої; - 2 категорія, якщо сума набраних закладом охорони здоров'я
балів становить не нижче 75% від максимально можливої.
--------------- * Примітка: максимально можлива сума балів складається з суми
балів повної відповідності по кожному з критеріїв, які підлягають
оцінці в залежності від профілю заклад та рівня наданої їм
лікувально-профілактичної допомоги.

Додаток
до пояснення щодо проведення
експертної оцінки
відповідності закладу
охорони здоров'я критеріям
державної акредитації
Форма

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
про відповідність критеріям
державної акредитації

1. Назва закладу ________________________________________________
2. П.І.Б. керівника: ____________________________________________
3. Адреса закладу: ______________________________________________
4. Телефон: _____________________________________________________
5. Термін проведення експертизи: ________________________________
6. Члени експертної комісії: ____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Результати експертизи:
------------------------------------------------------------------ |Критерій акредитації| Максимальне можливе | Оцінка | | | значення | відповідальності | | | | критеріям | |----------------------------------------------------------------| | Управління закладом (75) | |----------------------------------------------------------------| | 1.1.1.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.1.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.1.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.1.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.1.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.1.5.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.2.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.2.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.3 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.4 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.5 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.6 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.7 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.8 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.9 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.10.1 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.10.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.10.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.10.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.10.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.10.6 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.11 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.12 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.13 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.1.14 | 0-1-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Кадри (51) | |----------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.3 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.9 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.11 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.12 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.13 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.14 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.15 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.16 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.2.17 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Організація роботи закладу (57) | |----------------------------------------------------------------| | 1.3.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.2 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.3 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.4 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.6 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.7.1 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.7.2 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.7.3 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.7.4 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.7.5 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.7.6 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.7.7 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.5.7.8 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.3.6 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Управління службою (структурним підрозділом) (53) | |----------------------------------------------------------------| | 1.4.1 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.1.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.1.2 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.3 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.7 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.9.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.9.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.11.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.11.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.3.11.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.4 | 0-1 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.4.5 | 0-1 | | |----------------------------------------------------------------| | Права і обов'язки пацієнтів (27) | |----------------------------------------------------------------| | 1.5.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.5.1.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.5.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.5.3.1 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.5.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.5.3.3 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.5.3.4.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.5.3.4.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.5.3.4.3 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Медико-інформаційна та аналітична служба (72) | |----------------------------------------------------------------| | 1.6.1 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.2 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.3.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.1 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.2 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.3 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.4 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.5 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.6 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.7 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.8 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.9 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.10 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.11 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.12 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.13 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.14 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.15 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.16 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.17 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.18 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.19 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.4.20 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.5.1 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.6.5.2 | 0-1-2-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Метрологічне забезпечення (79) | |----------------------------------------------------------------| | 1.7.1 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.2 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.3 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.4 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.5 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.6 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.7 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.8 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.9 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.10 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.11 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.12 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.13 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.14 | 0-10-30 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.7.15 | 0-10 | | |----------------------------------------------------------------| | Санітарно-епідемічне благополуччя (99) | |----------------------------------------------------------------| | 1.8.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.2 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.3 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.4 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.5 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.6 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.7 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.9 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.10 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.11 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.12 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.13 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.14 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.15.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.15.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.16 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.17 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.18 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.19 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.20 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.21 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.22 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.23 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.24 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.25 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.26 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.27.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.27.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.2.7.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.27.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.28.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.8.28.2 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Охорона праці (54) | |----------------------------------------------------------------| | 1.9.1 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.2 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.4 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.5 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.6 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.7 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.8 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.9 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.11 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.12 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.13 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.14 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.15 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.16 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.17 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.9.18 | 0-1-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Вимоги до експлуатації будинків та споруд закладу охорони | | здоров'я (42) | |----------------------------------------------------------------| | 1.10.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.4 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.5 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.8.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.8.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.8.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.8.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.9 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 1.10.11 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Якість лікувально-профілактичної допомоги (117) | |----------------------------------------------------------------| | 2.1.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.1.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.1.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.1.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.1.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.2 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | ПМСД | |----------------------------------------------------------------| | 2.3.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.9 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.11 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.12 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.13 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.14 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.15 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.16 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.17 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.18 | 0-2-3 | | |----------------------------------------------------------------| | для стаціонарів | |----------------------------------------------------------------| | 2.3.19 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.20 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.21 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.22 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.23 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.24 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.25 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.26 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.27 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.28 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.29 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.3.30 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 2.5 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Медична допомога | |----------------------------------------------------------------| | загальні положення про лікаря (12) | |----------------------------------------------------------------| | 3.1.1.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.1.1.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.1.1.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.1.1.4 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Первинна медико-санітарна допомога (129) | |----------------------------------------------------------------| | 3.2.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.2.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.2.2 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.2.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.2.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.2.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.2.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.2.7 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.2.8 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.5.1 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.5.2 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.5.3 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.5.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.6.1 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.6.2 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.6.3 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.6.4 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.6.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.6.6 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.6.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.9.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.9.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.9.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.10.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.10.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.10.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.10.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.11 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.12.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.12.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.12.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.12.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.12.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.12.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.12.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.13 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.14 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.15 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.2.16 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Служба швидкої та невідкладної допомоги (48) | |----------------------------------------------------------------| | 3.3.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.3.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.3.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.3.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.3.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.3.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.3.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.3.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.3.9 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Амбулаторно-поліклінічна служба (57) | |----------------------------------------------------------------| | 3.4.1.1.1 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.1.1.2 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.1.1.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.1.1.4 | 0-1-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.1.2.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.1.2.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.1.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.1.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.2.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.2.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.2.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.2.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.2.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.2.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.2.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.3.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.4.3.3 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Стаціонарна допомога (18) | |----------------------------------------------------------------| | 3.5.1.1.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.1.1.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.1.1.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.1.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.1.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.1.4 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (72) | |----------------------------------------------------------------| | 3.5.2.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.3.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.3.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.9.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.9.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.9.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.11.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.11.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.11.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.11.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.11.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.11.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.11.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.12 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.2.13 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Служба материнства та дитинства (132) | |----------------------------------------------------------------| | 3.5.3.1.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.3.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.3.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.3.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.3.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.9 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.1.11 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.5.1.12 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.5.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.5.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.5.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.6.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.9 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.11 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.12 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.6.13 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.8.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.9 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.11 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.12 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.3.13 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Реабілітація (6) | |----------------------------------------------------------------| | 3.5.4.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.5.4.2 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Параклінічні служби (12) | |----------------------------------------------------------------| | 3.6.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.4 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Лабораторна діагностика (97) | |----------------------------------------------------------------| | 3.6.5.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.2 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.3 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.4 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.5 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.7 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.9 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.10 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.11 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.12.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.12.2.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.12.2.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.12.2.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.12.2.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.13 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.14 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.15 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.16 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.17.1 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.17.2 | 0-30 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.6.5.17.3 | 0-5-10 | | |----------------------------------------------------------------| | Використання ліків (48) | |----------------------------------------------------------------| | 3.7.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.3 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.4.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.4.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.4.2.1 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.4.3 | 0-1-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.4.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.4.5 | 0-2-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.4.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.4.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.4.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.4.9 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.4.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.7.6 | 0-2-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Спеціалізовані служби | |----------------------------------------------------------------| | Служба крові (6) | |----------------------------------------------------------------| | 3.8.1.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.1.2 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Патологоанатомічна служба (18) | |----------------------------------------------------------------| | 3.8.2.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.2.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.2.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.2.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.2.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.2.6 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Комбустіологічна служба | |----------------------------------------------------------------| | 3.8.3.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.9 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.11 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.12 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.13 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.14 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.15 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.16 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.3.17 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Центри трансплантації (87) | |----------------------------------------------------------------| | 3.8.4.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.3.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.3.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.9.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.9.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.9.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.11.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.11.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.11.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.11.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.11.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.11.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.11.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.12 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.13 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.14 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.15 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.16 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.17 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.4.18 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | Медико-генетична служба (102) | |----------------------------------------------------------------| | 3.8.5.1 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | СМГЦ | |----------------------------------------------------------------| | 3.8.5.2.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.2.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.2.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.2.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.2.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.2.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.2.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.2.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.2.9 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | ОМГЦ | |----------------------------------------------------------------| | 3.8.5.3.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.3.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.3.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.3.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.3.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.3.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.3.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.3.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.3.9 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.3.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.3.11 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.3.12 | 0-3 | | |----------------------------------------------------------------| | ММГК, МГК | |----------------------------------------------------------------| | 3.8.5.4.1 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.2 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.3 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.4 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.5 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.6 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.7 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.8 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.9 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.10 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.11 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.12 | 0-3 | | |--------------------+---------------------+---------------------| | 3.8.5.4.13 | 0-3 | | ------------------------------------------------------------------
Сума балів закладу: _____________________________________________
Максимально можлива сума балів: _________________________________
Показник досягнень результатів у відсотках: ____________________%
Пропонується присвоєння акредитаційної категорії.
Пропозиції, зауваження і рекомендації членів комісії:
Підписи:
Керівник експертної групи __________________________________
Експерти: __________________________________ __________________________________
Ознайомлений: Керівник закладу
"___" _____________ року _____________________
(підпис)
{ Критерії доповнено Поясненням згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 195 ( v0195282-08 ) від 09.04.2008 }вгору