Документ v0088644-06, поточна редакція — Прийняття від 08.02.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.02.2006 N 88

Про вдосконалення структури
екологічної служби Міністерства
вугільної промисловості України

За останні роки у вугільних регіонах з надзвичайно високим
техногенним навантаженням від діяльності вуглевидобувних
підприємств та інтенсифікації процесів, що виникають в ході
ліквідації збиткових шахт, відбуваються значні негативні зміни
геологічного та водного середовища, забруднення атмосферного
повітря, підземних і поверхневих вод, деградація земель, що
пов'язана з осіданням земної поверхні у зонах підробки гірничими
виробками та зі складуванням шахтних порід у відвали, тощо.
Вимоги чинного законодавства України, інших
нормативно-правових актів обумовлюють необхідність розробки нових,
більш дійових заходів та концептуальних підходів щодо розв'язання
питань охорони навколишнього середовища у вугільних регіонах.
З метою здійснення постійного моніторингу стану довкілля у
вугільних регіонах, розроблення відповідних заходів щодо
покращення цього стану, забезпечення дотримання норм екологічної
безпеки та вимог природоохоронного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Визначити ДП "Державний науково-дослідний
проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної
промисловості" (далі - інститут "УкрНДІпроект") головною
організацією Міністерства вугільної промисловості з питань охорони
довкілля та екологічної безпеки.
2. Директору інституту "УкрНДІпроект" Сургаю М.С.: - забезпечити науково-технічним потенціалом інституту виконання функцій головної організації Міністерства вугільної
промисловості з питань охорони довкілля та екологічної безпеки
шляхом науково-методичного координування розробки програм,
природоохоронних заходів, планування природоохоронних робіт на
підприємствах галузі тощо; - щорічно надавати до Міністерства вугільної промисловості
пропозиції та плани виконання інститутом як головною організацією
науково-дослідних робіт з питань охорони довкілля та екологічної
безпеки; - щорічно виконувати роботи з аналізу впливу вугільних
підприємств галузі на навколишнє середовище вугільних регіонів.
3. Головній організації (інституту "УкрНДІпроект") разом з
басейновими проектними, спеціалізованими та науково-дослідними
організаціями галузі забезпечити щорічну розробку Комплексної
програми з вирішення питань охорони довкілля та екологічної
безпеки вугільних регіонів України (далі - Комплексна програма) та
подавати її до Міністерства вугільної промисловості на
затвердження до 25 грудня поточного року, а на 2006 рік -
до 30 квітня 2006 року.
4. Начальникам Управління науки та перспективного розвитку
(Красник В.Г.) і Відділу охорони довкілля, екологічної безпеки та
дегазації (Торопчин О.С.) забезпечити розгляд проектів щорічної
Комплексної програми та надавати пропозиції керівництву
Міністерства щодо її затвердження, забезпечення фінансуванням та
виконання.
5. Керівникам державних підприємств, науково-дослідних і
проектних інститутів, організацій, установ, що належать до сфери
управління Мінвуглепрому, надавати головній організації (інститут
"УкрНДІпроект"): - інформацію про обсяги робіт з охорони довкілля, які
планується виконати у наступному році для розробки щорічної
Комплексної програми - в термін до 15 листопада поточного року, а
на 2006 рік - до 15 лютого 2006 року; - інформацію про основні показники та хід виконання
запланованих обсягів робіт з охорони довкілля (щокварталу та в
цілому за рік); - методичну та нормативно-технічну документацію з питань
охорони довкілля та екологічної безпеки, яку розроблено за прямими
договорами з підприємствами на експертизу та погодження.
6. Керівникам державних підприємств, установ, організацій: - підсилити, а у разі відсутності створити екологічну службу
у кожному структурному підрозділі (шахті, ЦПФ тощо) та забезпечити
її сучасною оргтехнікою; - забезпечити фінансування та виконання у повному обсязі
заходів щорічної Комплексної програми, що виконуються за власні
кошти підприємств.
7. Заступнику Міністра Францишку О.К. відповідно до
затвердженої щорічної Комплексної програми забезпечити
фінансування науково-дослідних робіт та природоохоронних заходів,
що виконуються за рахунок бюджетних коштів.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Корзуна А.В.
Міністр В.Тополоввгору