Про внесення змін у Додаток 1 до Положення про технічний комітет стандартизації ТК 154
Держспоживстандарт України; Наказ, Перелік від 15.03.201088
Документ v0088609-10, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
15.03.2010 N 88

Про внесення змін у Додаток 1 до Положення
про технічний комітет стандартизації ТК 154

Зважаючи на ухвалені пропозиції членів технічного комітету
стандартизації ТК 154 "Соки та соковмісні продукти" (протокол
засідання N 3-2009 від 22.12.2009), відповідно до Закону України
"Про стандартизацію" ( 2408-14 ) та Типового положення про
технічний комітет стандартизації, затвердженого наказом
Держстандарту України від 20.05.2002 N 298 ( z0578-02 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.07.2002 за
N 578/6866, Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни у Додаток 1 до Положення про технічний
комітет стандартизації ТК 154 "Соки та соковмісні продукти"
(далі - ТК 154), затвердженого наказом Держспоживстандарту України
від 11.07.2006 N 200 ( v0200609-06 ), виклавши його у редакції, що
додається.
2. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) у
місячний термін довести цей наказ до відома ТК 154 та ДП "УкрНДНЦ"
і забезпечити його розміщення на веб-порталі Держспоживстандарту.
3. ДП "УкрНДНЦ" (Корчевна Л.О.) забезпечити опублікування
цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного
покажчика "Стандарти".
4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
заступника Голови Черепкова С.Т.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Л.В.Лосюк

Додаток 1
до п. 3.1 Положення
про ТК 154
(у редакції наказу
Держспоживстандарту
15.03.2010 N 88)

ПЕРЕЛІК
організацій - колективних членів
ТК 154 "Соки та соковмісні продукти"
та їх повноважних представників

------------------------------------------------------------------------------------------- |Чергове| Назва організації | Адреса організації | Повноважний представник | | число | | члена ТК 154 | організації - члена ТК 154 | | | | | (посада, П.І.Б., вчений ступінь | | | | | та звання, телефон) | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 1 |Одеська національна |03115, м. Київ, |Професор кафедри консервування, | | |академія харчових |вул. Святошинська, 2 |доктор технічних наук | | |технологій Міністерства |65039, м. Одеса, |Верхівкер Яков Григорович, | | |освіти і науки України |вул. Канатна, 112 |тел. (048) 724-86-72 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 2 |Держспоживстандарт |03680, м. Київ, МСП, |Директор департаменту | | |України |вул. Горького, 174 |стандартизації і метрології | | | | |Держспоживстандарту України | | | | |Нелепов Андрій Анатолійович, | | | | |тел. (044) 528-37-91 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 3 |Міністерство аграрної |01001, м. Київ, |Директор департаменту | | |політики України |вул. Хрещатик, 24 |розвитку аграрного ринку | | | | |Розгон Анатолій Васильович, | | | | |тел. (044) 278-49-46 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 4 |ДП "Укрметртестстандарт"|03143, м. Київ, |Повідний інженер | | |Держспоживстандарту |вул. Метрологічна, 4 |хіміко-аналітичної лабораторії | | |України | |Центру випробувань продукції, | | | | |Кулик Максим Володимирович, | | | | |тел. (044) 266-20-03; | | | | |факс (044) 266-04-14 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 5 |ДП "Миколаївський |54021, м. Миколаїв, |Заступник директора | | |регіональний центр |проспект Леніна, 11 |Романенко Ірина Михайлівна, | | |стандартизації, | |тел. (0512) 34-40-66; | | |метрологіїта | |факс (0512) 34-40-36 | | |сертифікації" | |провідний інженер відділу | | |Держспоживстандарту | |сертифікації | | |України | |Сус Ірина Вікторівна, | | | | |тел. (0512) 34-40-64 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 6 |Міністерство охорони |01021, м. Київ, |Заступник директора Департаменту | | |здоров'я України |вул. Грушевського, 7 |організації санітарно- | | | | |епідеміологічного нагляду | | | | |Григоренко Алла Анатоліївна, | | | | |тел. (044) 253-33-31 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 7 |Український державний |03190, м. Київ, |Директор | | |центр стандартизації |вул. Баумана, 9/12 |Ніколенко Анатолій Іванович, | | |та сертифікації | |Провідний фахівець | | |"Украгростандарт- | |Постульгін Олексій Михайлович | | |сертифікація" | |тел. (044) 449-04-44 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 8 |Інститут екогігієни |01000, м. Київ, |Заступник директора, керівник | | |і токсикології |вул. Героїв |відділу гігієни токсиколого- | | |ім. Л.І.Медведя |оборони, 6 |та епідеміологічної експертизи | | |Міністерства охорони | |харчових продуктів та товарів | | |здоров'я України | |широкого вжитку | | | | |Подрушняк Анатолій Євгенович, | | | | |тел. (044) 251-93-19; | | | | |провідний науковий співробітник | | | | |Карповець Петро Макарович, | | | | |тел. (044) 526-97-09; | | | | |e-mail: petro@medved.kiev.ua | | | | |науковий співробітник відділу | | | | |Григор'єва Любов Іванівна, | | | | |тел. (044) 526-97-09 | | | | |e-mail: gli@medved.kiev.ua | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 9 |Державне підприємство |43000, м. Луцьк, |Заступник начальника | | |"Волинський |вул. Світла, 4 |випробовувального центру | | |регіональний центр | |Хінцінський Юрій Ярославович, | | |стандартизації, | |тел. (0332) 78-45-68 | | |метрології | | | | |та сертифікації" | | | | |Держспоживстандарту | | | | |України | | | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 10 |Державна митна служба |04073, м. Київ, |Заступник начальника відділу | | |України |п-т Московський, 8 |спиртовмісних рідин, | | |Центральне митне | |безалкогольних напоїв, тютюну | | |управління лабораторних | |Дінкова Валентина Василівна, | | |досліджень | |тел. (044) 426 44 70 | | |та експертної роботи | |(044) 426-77-86 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 11 |ТОВ "Сандора" |57262, |Начальник бюро стандартизації | | | |Миколаївська обл., |та інформації | | | |Жовтневий р-н, |Горшкова Ірина Євстигніївна | | | |с. Миколаївське |тел. (0512) 58-53-10; | | | | |факс (0512) 58-10-99; | | | |---------------------+----------------------------------| | | |54028, м. Миколаїв, |Начальник відділу стандартизації | | | |вул. |та сертифікації | | | |Новозаводська, 17 |Черниш Лариса Миколаївна, | | | | |тел./факс (0512) 58-10-23; | | | | |----------------------------------| | | | |Начальник відділу нових продуктів | | | | |Ошмаріна Інна Ігорівна | | | | |тел. (0512) 58-10-92 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 12 |ДП "Вільд-Україна" |01103, м. Київ, |Заступник генерального директора | | |(Wild Ukraine) |Залізничне шосе, 57 |з управління | | | | |Кулак Людмила Петрівна, | | | | |тел. (044) 494-12-02 | | | | |факс (044) 494-12-05 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 13 |СП "Вітмарк-Україна" |65028, м. Одеса, |Керівник технологічної служби | | | |пров. Високий, 22 |Тхир Наталія Володимирівна, | | | | |тел. (0482) 34-40-42 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 14 |ВАТ "Одеський |65028, м. Одеса, |Керівник відділу сертифікації і | | |консервний завод |пров. Високий, 22 |стандартизації | | |дитячого харчування" | |Ляліна Ірина Анатоліївна, | | | | |тел. (0482) 34-40-42 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 15 |ВАТ "Вінніфрут" |22400, |Заступник директора по | | | |Вінницька обл., |системі управління якістю | | | |м. Калинівка, |Петрунько Наталія Михайлівна, | | | |вул. Фрунзе, 45 |тел. (04333) 2-21-32 | | | | |завідувач випробувальної | | | | |лабораторії | | | | |Підкуйко Надія Кирилівна, | | | | |тел./факс (04333) 2-21-32 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 16 |ТОВ "МСТ Регіон" |04176, м. Київ, |Директор департаменту | | |("Рідна марка") |вул. Електриків, 29-а|технологічного розвитку | | | | |Зеленюх Зіновія Володимирівна, | | | | |тел. (044) 537-39-05; | | | | |239-27-57 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 17 |ТОВ "Даніско Україна" |04080, м. Київ, |Керівник технологічного відділу | | | |вул. Фрунзе, 1 - 3, |Татарінова Наталія Павлівна, | | | |блок С, оф. 22 |тел. (044) 531-43-23; | | | | |факс (044) 531-43-18 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 18 |ТОВ "Фрут Майстер Фудс" |90202, |Головний технолог | | | |Закарпатська обл., |Горб Тетяна Ананіївна | | | |м. Берегове, |тел. (03141) 4-21-43; 2-51-53 | | | |вул. | | | | |Б.Хмельницького, 163 | | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 19 |ТОВ "Промпереробка" |04176, м. Київ, |Інженер по стандартизації та | | | |вул. Електриків, 29-а|сертифікації | | | | |Луценко Людмила Борисівна | | | | |тел. (044) 537-39-05 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 20 |ДП "Напої" |02092, м. Київ, |Головний технолог | | | |вул. |Овсянникова Ольга Вікторівна | | | |Алма-Атинська, 12-а |тел. (044) 537-26-21; | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 21 |Кока-кола Беверіджиз |07400, Київська обл.,|Менеджер зі зв'язків з урядовими | | |Україна Лтд. |Броварський р-н, |органами та захисту навколишнього | | | |смт Велика Димера, |середовища | | | |51 км |Шевченко Олег Олександрович | | | |Ст.-Петербурзького |тел. (044) 490-07-76 | | | |шосе, |Спеціаліст з якості та екології | | | |поштова скринька 403 |Грифцова Юлія Леонідівна | | | | |тел. (044) 490-08-34 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 22 |Головне Київське |04070, м. Київ, |Головний спеціаліст | | |міське управління |вул. |Саболдашева І.С., | | |у справах захисту |Сагайдачного, 29-а |тел. (044) 463-79-73; 417-84-06 | | |прав споживачів | |факс (044) 417-21-01 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 23 |Торгово-промислова |01601, м. Київ, |Заст. начальника управління | | |палата України, |вул. |експертиз, контролю та | | |управління експертиз |В.Житомирська, 33 |сертифікації товарів - | | |і сертифікації товарів | |начальник центральної | | | | |випробувальної лабораторії | | | | |Дараган Ольга Іванівна, | | | | |тел. (044) 212-32-38; 547-55-68 | | | | |Експерт I-ої категорії | | | | |Мінчук Тетяна Олександрівна | | | | |Тел. (044) 278-28-31 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 24 |Херсонський державний |73008, м. Херсон, |Завідуючий кафедрою технічної | | |університет харчових |Беріславське |хімії та харчових технологій, | | |технологій |шоссе, 24 |д.т.н., професор | | | | |Слізко Григорій Федорович, | | | | |тел. (0552) 55-50-89; | | | | |зав. кафедри переробки, | | | | |стандартизації і сертифікації | | | | |сировини, професор | | | | |Чурсіна Людмила Андріївна | | | | |тел. (0552) 55-50-38; | | | | |(0552) 32-69-91 | | | | |доцент кафедри переробки, | | | | |стандартизації і сертифікації | | | | |сировини, к.т.н. | | | | |Богданова Ольга Федорівна | | | | |тел. (0552) 55-50-28; | | | | |доцент кафедри переробки, | | | | |стандартизації і | | | | |сертифікації сировини, к.т.н. | | | | |Кузьміна Тетяна Олегівна | | | | |тел. (0552) 55-50-28; | | | | |доцент кафедри технічної хімії та | | | | |харчових технологій, к.т.н. | | | | |Короленко Віра Опанасівна | | | | |тел. (0552) 55-50-28 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 25 |ЗАТ "Ерлан" |м. Дніпропетровськ, |Головний технолог | | | |вул. Берегова, 135 |Приходько Галина Вікторівна | | | | |Тел. (0562) 38-40-01 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 26 |Асоціація |м. Київ, |Віце-президент | | |"Союз виробників |бульвар Івана |Онопрієнко Володимир Володимирович| | |сокової продукції |Лепсе, 8, корпус 4 |Тел. (044) 454-13-58 | | |України" | |Факс. (044) 454-13-59 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 27 |ТзОВ "Торговий дім |02090, м. Київ, |Заступник директора з | | |"Крахмалопродукт" |вул. Електриків, 29-а|питань якості | | | | |Фесенко Світлана Вікторівна | | | | |Технолог з розвитку та досліджень | | | | |Богданов Єгор Серафимович | | | | |Тел./факс (044) 351-72-94 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 28 |ЗАТ "Галичина-Нова" |80460, |Виконавчий директор | | | |Львівська обл., |Остапенко Олександр Володимирович | | | |Кам'янка-Бузький р-н,|Начальник відділу якості та | | | |с. Ременів, |виробничої лабораторії | | | |вул. Садова, 1 |Музика Ірина Василівна | | | | |Тел./факс (032) 297-18-65/66 | | | | |(03254) 3-60-06 | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 29 |ВАТ "Київський завод |03680, м. Київ, |Начальник відділу | | |безалкогольних напоїв |вул. Ежена Потьє, 6 |стандартизації і якості | | |"Росинка" | |Вербицька Тамара Іванівна | | | | |тел./факс: +38 044 453-21-68 | | | | |e-mail: tamara. | | | | |verbovetskaya@rosinka.ua | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 30 |Приватне підприємство |63523, |Головний технолог | | |"Чугуївський завод |Харківська обл. |Крушельницька Олена Едуардівна | | |мінеральних вод" |Чугуївський р-н, |Тел. (05746) 40-740 | | | |с. Новопрокоповка, |Факс. (05746) 41-333 | | | |вул. Миру, 13 | | |-------+------------------------+---------------------+----------------------------------| | 31 |ВАТ "Пиво-безалкогольний|м. Київ, |Провідний фахівець по сертифікації| | |комбінат "Славутич" |вул. |готової продукції та дегустації | | | |Червонопрапорна, 137 |Голушко Оксана Миколаївна | -------------------------------------------------------------------------------------------
Голова ТК 154
"Соки та соковмісні продукти" Я.Г.Верхівкер
Відповідальний
секретар ТК 154 С.В.Коханвгору