Про проведення місячника безпеки на морському та річковому транспорті
Укрморрічінспекція; Наказ, Склад колегіального органу, План [...] від 05.04.201287
Документ v0087852-12, поточна редакція — Редакція від 18.04.2012, підстава - v0105852-12

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

05.04.2012  № 87

Про проведення місячника безпеки на морському та річковому транспорті

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
інспекції України з безпеки на морському
та річковому транспорті
№ 96 від 11.04.2012
№ 105 від 18.04.2012}

Відповідно до п. 4 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 447, та на виконання п. 9.2.1 Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 904, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1193/8514, а також з метою розповсюдження і обміну досвідом з питань безпеки судноплавства, попередження виникнення аварійних подій і забезпечення системності у роботі з питань безпеки на морському та річковому транспорті НАКАЗУЮ:

1. Провести місячник безпеки в термін з 05.04.2012 по 25.04.2012.

2. Утворити комісії для проведення місячника безпеки (далі - Комісії) у складі, що додається (додаток 1).

3. Комісіям у термін до 1 травня 2012 року проаналізувати та надати до Укрморрічінспекції підписані звіти про проведення місячника безпеки (далі - Звіти) відповідно до Планів та Програм перевірок, що додаються (додаток 2).

4. Заступнику Голови Укрморрічінспекції Севиріну М.В. за результатами проведеного місячника безпеки в термін до 20 травня 2012 року забезпечити проведення відповідних нарад та засідань колегії Укрморрічінспекції для розгляду виявлених проблемних питань.

5. Управлінню аналітичного забезпечення роботи Голові Укрморрічінспекції, контролю, інформатизації та взаємодії з громадськістю забезпечити розміщення інформації щодо проведення та оприлюднення результатів місячника безпеки на морському та річковому транспорті на офіційному сайті Укрморрічінспекції та в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Г. Соболевський
Додаток 1
до наказу Укрморрічінспекції
05.04.2012  № 87

СКЛАД
Комісій з проведення місячника безпеки

Комісія з перевірки ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, а також її формування та впровадження у сфери міжнародного співробітництва, виконання зобов'язань, що випливають з членства України в міжнародних організаціях (Комісія I)


Голова Комісії:


Соболевський
Григорій Григорович

-

Голова Укрморрічінспекції


Заступник голови Комісії:


Щипцов
Олександр Анатолійович

-

начальник Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків


Ведутов
Віталій Володимирович

-

директор ДП "Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту"


Члени Комісії:


Іщенко
Олександр Васильович

-

перший заступник начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)


Приліпко
Аліна Віталіївна

-

помічник начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)


Степанов
Вячеслав Миколайович

-

заступник директора Інституту проблем ринку та еколого-економічних досліджень Національної академії наук України (за згодою)


Зусік
Тетяна Вікторівна

-

начальник відділу правової роботи та розгляду справ про адміністративні правопорушення Укрморрічінспекції


Сакеларі
Володимир Олексійович

-

перший заступник директора ДП "Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту" (за згодою)


Косков
Микола Олександрович

-

начальник загального відділу ДП "Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту" (за згодою)


Юраш
Наталія Василівна

-

начальник юридичного відділу ДП "Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту" (за згодою)


Шпакович
Оксана Петрівна

-

інженер першої категорії ДП "Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту" (за згодою)

Комісія з перевірки стану торговельного мореплавства та здійснення функцій контролю держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та забрудненню довкілля із суден, що ходять під прапором України, незалежно від форм власності, крім риболовних суден (Комісія II)


Голова Комісії:


Севирін
Микола Васильович

-

заступник Голови Укрморрічінспекції


Заступник голови Комісії:


Антонов
Олександр Олексійович

-

капітан ДП "Одеський морський торговельний порт" (за згодою)


Члени Комісії:


Федчук
Володимир Павлович

-

перший заступник капітана ДП "Одеський морський торговельний порт" (за згодою)


Барабанов
Олексій Володимирович

-

інспектор УКП ДП "Одеський морський торговельний порт" з розслідування морських аварійних подій (за згодою)

Комісія з перевірки здійснення функцій контролю держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам безпеки мореплавства та запобігання забрудненню довкілля із суден (Комісія III)


Голова Комісії:


Севирін
Микола Васильович

-

заступник Голови Укрморрічінспекції


Заступник голови Комісії:


Чайковський
Леонід Павлович

-

капітан порту ДП "Морський торговельний порт "Южний" (за згодою)


Члени Комісії:


Антонов
Валерій Федорович

-

заступник капітана ДП "Іллічівський морський торговельний порт" (за згодою)


Страхов
Андрій Юрійович

-

заступник капітана ДП "Морський торговельний порт "Южний" (за згодою)


Буза
Микола Леонідович

-

інспектор регіонального представництва Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті у м. Одесі (за згодою)


Стеценко
Олег Федорович

-

начальник зміни Інспекції державного портового нагляду ДП "Морський торговельний порт "Южний" (за згодою)


Зубков
Ігор Володимирович

-

капітан-наставник, призначена особа по СУБ ДП "Морський торговельний порт "Южний" (за згодою)

Комісія з перевірки стану морських шляхів та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх морських водах (Комісія IV)


Голова Комісії:


Севирін
Микола Васильович

-

заступник Голови Укрморрічінспекції


Заступник голови Комісії:


Симоненко
Сергій Валентинович

-

начальник ДУ "Держгідрографія"


Члени Комісії:


Кучер
Сергій Еммануїлович

-

заступник начальника філіалу "Миколаївський район Держгідрографії" (за згодою)


Черемних
Іван Георгійович

-

начальник групи експлуатації плавзасобів - капітан-наставник ФДУ "Одеський район Держгідрографії" (за згодою)


Шепель
Валерій Миколайович

-

начальник Центру навігаційно-гідрографічної інформації Держгідрографії (за згодою)


Карбівничий
Олег Петрович

-

головний картограф гідрографічного відділу Держгідрографії (за згодою)


Кирилов
Ігор Васильович

-

начальник групи експлуатації плавзасобів - капітан-наставник ФДУ "Севастопольська філія Держгідрографії ім. Мітіна" (за згодою)
Додаток 2
до наказу Укрморрічінспекції
05.04.2012  № 87

ПЛАНИ ТА ПРОГРАМИ
перевірок Комісій з проведення місячника безпеки

Комісія I
План та Програма перевірки ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, а також її формування та впровадження у сфери міжнародного співробітництва, виконання зобов'язань, що випливають з членства України в міжнародних організаціях

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

05.04.2012

2

Аналіз стану виконання вимог нормативних актів України у сфері безпеки на морському та річковому транспорті протягом 2005 - 2012 років

05 - 15.04.2012

3

Аналіз фактичних змін у системі забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті, що відбулися протягом 2005 - 2012 років, з розподілом рекомендованих і обов'язкових зобов'язань

15 - 25.04.2012

4

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012

Програма перевірки:

1. Аналіз стану виконання вимог нормативних актів України, які формували державну політику у вказаній сфері безпеки на морському та річковому транспорті протягом 2005 - 2012 років.

2. Аналіз фактичних змін у системі забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті, що відбулися протягом 2005 - 2012 років внаслідок реалізації вимог нормативних актів України, які формували державну політику у вказаній сфері.

3. Аналіз існуючої в Україні системи імплементації міжнародних договорів у сфері мореплавства.

4. Надання пропозицій щодо створення державної системи імплементації міжнародних договорів у сфері торговельного мореплавства.

5. Надання пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних з ефективною роботою транспортних коридорів у межах України.

Комісія II
План та Програма перевірки стану торговельного мореплавства та здійснення функцій контролю держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та забрудненню довкілля із суден, що ходять під прапором України, незалежно від форм власності, крім риболовних суден

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

05.04.2012

2

Дунайський регіон

05 - 10.04.2012

3

Регіон Північно-Західної частини Чорного моря

10 - 17.04.2012

4

Кримський регіон

17 - 22.04.2012

5

Азовський регіон

22 - 25.04.2012

6

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012

Програма перевірки:

1. Організація роботи органів контролю держави прапора, їх склад, укомплектованість кадрами відповідної кваліфікації. Штатний розклад, ким затверджений, наявність посадових інструкцій. Ведення обліку підвищення кваліфікації та атестування.

2. Наявність в органах контролю держави прапора нормативно-правової документації. Своєчасність коригування. Знання фахівцями вимог нормативних документів і своїх обов'язків.

3. Забезпечення органів контролю держави прапора засобами зв'язку, оргтехнікою, нормативними документами, бланками, транспортом (п. 2.5.2 Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 904, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1193/8514).

4. Наявність наказів і нормативних документів з питань контролю держави прапора. Наявність підписів фахівців щодо ознайомлення з ними та прийняття їх до керівництва. Стан виконання (п. 3.4.1 Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 904, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1193/8514).

5. Організація роботи з контролю держави прапора. Ведення діловодства, пов'язаного з контролем суден. Облік актів перевірок суден, журнал обліку, факти затримання суден і відмови у видачі дозволу на відхід. Відповідність актів вимогам нормативних документів. Узагальнення виявлених недоліків на суднах і надання актів судноплавним компаніям.

6. Стан виконання Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2003 № 545, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за № 353/8952 (далі - Правила), в частині п. 2.3 Контроль держави прапора (Укрморрічінспекцією та Держрибфлотінспекцією):

- проведення вибіркових перевірок суден під українським прапором (згідно п. 2.3.3 Правил);

- перевірка складання актів за формами "А" та "Б" (п. 2.3.6 Правил);

- порядок перевірки підготовленості екіпажу у відповідності до методів особистого виживання, протипожежної безпеки та боротьби з пожежею, а також компетентність у питаннях особистої безпеки та громадських обов'язків;

- порядок перевірки стану рятувальних засобів і знання екіпажем процедур дій по судовим тривогам.

7. Наявність в органах контролю держави прапора національних і міжнародних нормативних документів з питань перевезення вантажів (надати перелік існуючих міжнародних і національних нормативних документів відповідно до основної номенклатури вантажів).

8. Знання працівниками органів контролю держави прапора основних вимог нормативних документів. Коли, де і в якому обсязі проводилися навчання щодо підвищення кваліфікації з питань організації безпечного перевезення вантажів, отриманий досвід у роботі щодо перевезення вантажів морем.

9. Наявність і облік недоліків відповідно до Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ 73/78), виявлених при перевірках суден.

10. Кількість перевірених суден за поточний рік та узагальнений аналіз недоліків, виявлених при перевірці суден під українським прапором.

Комісія III
План та Програма перевірки здійснення функцій контролю держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам безпеки мореплавства та запобігання забрудненню довкілля із суден

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії (перше засідання)

05.04.2012

2

Відправлення письмового запиту (програми роботи Комісії) на адресу капітанів портів України, регіональних представництв ІКДП

05.04.2012

3

Отримання інформації у паперовому та електронному вигляді

до 13.04.2012

4

Аналіз та обробка отриманої інформації

до 18.04.2012

5

Виїзд на місце перевірок (у разі необхідності) та отримання додаткової інформації

до 20.04.2012

6

Узагальнення інформації

до 24.04.2012

7

Складання звіту роботи Комісії та підготовлення акта

25.04.2012

8

Закінчення роботи Комісії (останнє засідання)

25.04.2012

9

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012

Програма перевірки:

1. Наявність структури, штатного розпису, штатного заміщення працівників Інспекції контролю держави порту (далі - ІКДП).

2. Укомплектованість штату ІКДП, відповідність кваліфікаційним вимогам.

3. Наявність Положення про ІКДП (наказ Міністерства транспорту України від 20.04.2004 № 56, із змінами), посадових інструкцій працівників та їх виконання.

4. Ведення кадрового діловодства.

5. Організація та проведення атестації працівників ІКДП. Склад атестаційної комісії, порядок та програма з атестації.

5. Наявність кадрового резерву на посади працівників ІКДП.

6. Наявність планів заходів щодо підвищення кваліфікації працівників, їх виконання.

7. Ведення діловодства.

8. Перевірка виконання наказів, розпоряджень, вимог нормативних документів працівниками ІКДП.

9. Ведення обліку реєстрації документів.

10. Облік, термін виконання вхідних та вихідних документів.

11. План роботи ІКДП на 2012 рік.

12. Звіт роботи ІКДП за 2011 рік.

13. Організація роботи з перевірки суден.

14. Облік актів перевірок суден, факти затримання суден.

15. Узагальнення виявлених недоліків на суднах і надання актів судноплавним компаніям, виконання порядку інформування наступного порту.

16. Облік та обгрунтованість видання актів.

17. Наявність підтверджуючих документів щодо надання капітанам портів пропозицій стосовно відмови видачі дозволу на вихід суден з порту у разі непридатності судна до плавання, порушення вимог про його завантаження, постачання, комплектування екіпажу та наявності інших недоліків, що становлять загрозу безпеці плавання або здоров'ю людей, загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

18. Наявність печаток та штампів із своїм найменуванням українською та англійською мовами.

19. Наявність відповідної інформації, пов'язаної зі здійсненням контролю державою порту, для подання Міжнародній морській організації та органам Чорноморського меморандуму.

20. Порядок здійснення огляду суден і на підставі якої інформації, повідомлень, планового порядку тощо.

21. Наявність підтверджуючих документів та фотоматеріалів щодо усунення зауважень та недоліків, які були надані працівниками ІКДП під час огляду суден.

22. Реалізація інспекторами ІКДП функцій, які покладені на них відповідно до нормативно-правових документів з цього питання. Кількість перевірених та затриманих суден за 2011 рік.

23. Володіння працівників ІКДП державною та іноземними мовами.

24. Наявність та доступність для працівників текстів чинних нормативних документів з питань безпеки мореплавства.

25. Взаємодія працівників ІКДП з іншими наглядовими та контролюючими органами та ІКДП інших країн.

26. Функції ІКДП, які виконуються працівниками Інспекції державного портового нагляду.

27. Функції ІКДП, які потрібно додати до роботи працівників Служби капітана порту.

28. Функції ІДПН (далі - ІДПН), які потрібно скасувати.

29. Наявність інформації щодо останньої перевірки іноземного та українського суден ІКДП у порту.

30. Інформація щодо організації перевірки ІКДП у вихідні та святкові дні.

31. Наявність сертифікованих інспекторів ІКДП у складі ІДПН.

32. Інші питання.

Комісія IV
План та Програма перевірки стану морських шляхів та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх морських водах

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

05.04.2012

2

Перевірка Центрального офісу Держгідрографії, філіалу Держгідрографії Укрморкартографії

09 - 11.04.2012

3

Перевірка філіалу ФДУ "Одеський район Держгідрографії"

12 - 14.04.2012

4

Перевірка філіалу ФДУ "Миколаївський район Держгідрографії"

16 - 17.04.2012

5

Перевірка ФДУ "Севастопольська філія Держгідрографії"

18 - 19.04.2012

6

Перевірка ФДУ "Керченський район Держгідрографії"

20 - 23.04.2012

7

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012

Програма перевірки:

1. Перевірка стану морських шляхів в морських водах України:

- дотримання суднами систем і зон розподілу руху та рекомендованих шляхів в морських водах України за даними АІС;

- аналіз інтенсивності руху суден та виконання ними режиму плавання;

- рекомендації щодо змін систем та шляхів руху суден;

- використання суднами морських режимних районів (якірних стоянок, рейдових причалів, полігонів бойових навчань). Дотримання чинних норм щодо відведення та оголошення морських режимних районів.

2. Перевірка стану навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх морських водах України:

- перспективні та поточні (річні) плани навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства (далі - НГЗ), заходи щодо розвитку і модернізації системи НГЗ;

- навігаційне обладнання морів береговими і плавучими засобами навігаційного обладнання та забезпечення їх безперебійної дії відповідно до рекомендацій МАМС;

- проведення гідрографічних зйомок Чорного і Азовського морів відповідно до стандартів МГО з метою підготовки і видання офіційних морських навігаційних карт і посібників для плавання;

- складання та видання морських і річкових навігаційних карт, порадників і посібників для плавання;

- організація забезпечення суден морськими і річковими навігаційними картами і посібниками для плавання;

- збір та доведення до суден інформації про зміни навігаційних умов та режиму плавання на морях, передача навігаційних попереджень у системі НАВТЕКС;

- організація технічної експлуатації гідрографічних суден, дотримання вимог безпеки судноплавства і функціонування системи управління безпекою судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;

- охорона праці та забезпечення пожежної безпеки.Додаток 3
до наказу Укрморрічінспекції
11.04.2012 № 96

СКЛАД
Комісій з проведення місячника безпеки

Комісія з перевірки проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування плавскладу морських, річкових і маломірних суден, робітників берегових підприємств морського та річкового транспорту, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки судноплавства та запобігання забрудненню довкілля з суден, організації здійснення навчання та перевірки знань посадових осіб, до функціональних обов'язків яких входять організація роботи з питань безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті та державний нагляд, навчально-тренажерних закладів, що здійснюють підготовку моряків та стану дипломування спеціалістів морського флоту (Комісія V)


Голова Комісії:


Соболевський
Григорій Григорович

-

Голова Укрморрічінспекції


Заступник голови:


Щипцов
Олександр Анатолійович

-

начальник Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)


Горб
Сергій Іванович

-

ректор Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту (за згодою)


Члени Комісії:


Носовський
Андрій Миколайович

-

проректор з міжнародних зв'язків та післядипломної освіти Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра-Конашевича Сагайдачного (за згодою)


Грицюк
Вадим Юрійович

-

директор Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)


Поюровський
Сергій Юрійович

-

директор Маріупольської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)


Матков
Аркадій Анатолійович

-

директор Севастопольської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)


Подлубний
Олександр Георгійович

-

директор Миколаївської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)


Самошин
Євген Сергійович

-

директор Ізмаїльської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)


Жуков
Дмитро Сергійович

-

завідувач кафедри Експлуатації суден і перевезення вантажів Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту (за згодою)


Кобзар
Веніамін Мирославович

-

завідувач кафедри Технічного менеджменту і безпеки морського транспорту Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту (за згодою).

Комісія з перевірки дотримання правил, які забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах, утримання та експлуатації баз (споруджень) для стоянки маломірних (малих) суден та здійснення їх реєстрації, погодження правил плавання маломірними суднами на водних об'єктах загального користування (Комісія VI)


Голова Комісії:


Шаповалов
Володимир Семенович

-

в.о. Директора департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті


Заступник голови Комісії:


Кузьмін
Аркадій Володимирович

-

заступник начальника ДП "Укрводшлях" (за згодою)


Члени Комісії:


Буланович
Павло Георгійович

-

начальник Одеського міжрегіонального управління Укрморрічінспекції


Рудаков
Дмитро Євгенович

-

начальник Львівського міжрегіонального відділу Укрморрічінспекції


Беляєв
Сергій Васильович

-

начальник Севастопольського міжрегіонального управління Укрморрічінспекції


Булгаков
Сергій Іванович

-

начальник Харківського міжрегіонального сектору Укрморрічінспекції


Клімов
Сергій Трохимович

-

начальник Київського міжрегіонального відділу Укрморрічінспекції


Колтунов
Олександр Вікторович

-

начальник Миколаївського міжрегіонального відділу Укрморрічінспекції


Якименко
Валентин Арестович

-

начальник Дніпропетровського міжрегіонального відділу Укрморрічінспекції


Якименко
Олександр Валентинович

-

начальник Маріупольського міжрегіонального сектору Укрморрічінспекції


Ізотов
Володимир Іванович

-

начальник Ізмаїльського міжрегіонального сектору Укрморрічінспекції


Сапетко
Олександр Васильович

-

Заступник начальника Служби безпеки ДП "Укрводшлях" (за згодою)


Гусейнова
Юсуф Гамідович

-

начальник Служби шляхів ДП "Укрводшлях" (за згодою)


Волкодав
Олександр Іванович

-

заступник начальника Дніпропетровської технічної дільниці водних шляхів ДП "Укрводшлях" (за згодою)


Дяченко
Олександр Михайлович

-

начальник Кременчуцької дільниці водних шляхів ДП "Укрводшлях" (за згодою)


Богдан
Валерій Іванович

-

начальник Херсонської дільниці водних шляхів ДП "Укрводшлях" (за згодою)


Лісун
Борис Романович

-

начальник Черкаської дільниці водних шляхів ДП "Укрводшлях" (за згодою).

Комісія з перевірки дотримання вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським та річковим транспортом, а також дотримання правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах та морських установках (Комісія VII)


Голова Комісії:


Шаповалов
Володимир Семенович

-

в.о. Директора департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті


Заступник голови Комісії:


Буланович
Павло Георгійович

-

начальник Одеського міжрегіонального управління Укрморрічінспекції


Члени Комісії:


Бурдейний
Микола Іванович

-

головний державний інспектор Укрморрічінспекції


Буза
Микола Леонідович

-

старший державний інспектор Укрморрічінспекції


Ступішин
Юрій Львович

-

старший державний інспектор Укрморрічінспекції.

Комісія з перевірки дотримання ліцензійних умов при здійсненні господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу морським та річковим транспортом (Комісія VIII)


Голова Комісії:


Нікіфоров
Борис Михайлович

-

перший заступник Голови Укрморрічінспекції


Заступник голови Комісії:


Махек
Ігор Йосипович

-

заступник генерального директора ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" (за згодою)


Члени Комісії:


Кабика
Генадій Андрійович

-

начальник відділу 222 ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" (за згодою)


Туровський
Андрій Іванович

-

начальник відділу організації розслідування аварійних подій Укрморрічінспекції


Найденко
Вячеслав Олегович

-

головний спеціаліст відділу організації розслідування аварійних подій Укрморрічінспекції


Кудрицький
Михайло Володимирович

-

заступник генерального директора "Кримська страхова компанія" (за згодою).

{Наказ доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті № 96 від 11.04.2012}Додаток 4
до наказу Укрморрічінспекції
11.04.2012 № 96

ПЛАНИ ТА ПРОГРАМИ
перевірок Комісій з проведення місячника безпеки

Комісія V
План та Програма перевірки проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та дипломування плавскладу морських, річкових і маломірних суден, робітників берегових підприємств морського та річкового транспорту, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки судноплавства та запобігання забрудненню довкілля з суден, організації здійснення навчання та перевірки знань посадових осіб, до функціональних обов'язків яких входять організація роботи з питань безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті та державний нагляд, навчально-тренажерних закладів, що здійснюють підготовку моряків та стану дипломування спеціалістів морського флоту

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

11.04.2012

2

Перевірка організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників берегових підприємств морського та річкового транспорту, відповідальних за безпеку судноплавства (відповідальний - заступник голови Комісії Горб Сергій Іванович)

11.04.2012 - 18.04.2012

3

Перевірка навчально-тренажерних закладів, що здійснюють підготовку моряків, щодо дотримання ними міжнародних та національних вимог до підготовки моряків (відповідальний - заступник голови Комісії Щипцов Олександр Анатолійович)

18.04.2012 - 25.04.2012

4

Закінчення роботи Комісії

25.04.2012

5

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012

Програма перевірки:

1. Наявність системи управління якістю у сфері підготовки моряків (Правило I/8 Конвенції ПДНВ), сертифікованої органом з сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт з сертифікації систем управління.

2. Наявність навчальних програм за окремими напрямками підготовки.

Назва курсу підготовки повинна збігатись з зазначеною в Конвенції ПДНВ і мати повне посилання на правила Конвенції ПДНВ та розділи Кодексу з підготовки, дипломування та несення вахти, національні документи, відповідні типові курси Міжнародної морської організації. Програма підготовки повинна містити опис області застосування і цілей курсу, вступних вимог до кандидатів, навчального плану курсу з повною структурою тривалості курсу, методикою проведення тощо, використовуваних тренажерів, матеріально-технічної бази та обладнання, заходів практичної демонстрації (наприклад, підготовка у басейні, засоби пожежогасіння тощо), процесу оцінювання.

3. Відповідність кваліфікації осіб, які відповідають за підготовку та оцінку компетентності моряків, встановленим вимогам (Правило I/6 Конвенції ПДНВ).

4. Наявність заявленої у програмі матеріально-технічної бази для проведення підготовки та її фактичне використання.

5. Наявність та фактичне використання тренажерів, заявлених у програмі підготовки.

6. Відповідність сучасним вимогам тренажерів, які використовуються при підготовці моряків, наявність відповідних сертифікатів на тренажери (Правило I/12 Конвенції ПДНВ).

7. Наявність заявлених у програмі навчально-методичної літератури та наочних посібників.

8. Відповідність фактичних обсягів підготовки моряків можливостям наявної матеріально-технічної бази закладу.

9. Стан нормативного забезпечення виконання вимог Міжнародної Конвенції по охороні людського життя на море 1974 р. (СОЛАС-74) з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців морського транспорту.

10. Організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників берегових підприємств морського та річкового транспорту, відповідальних за безпеку судноплавства.

Комісія VI
План та Програма перевірки дотримання правил, які забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах, утримання та експлуатації баз (споруджень) для стоянки маломірних (малих) суден та здійснення їх реєстрації, погодження правил плавання маломірними суднами на водних об'єктах загального користування

Програма перевірки:


п/п

Назва об'єкта

Кількість суден

Клас бази

Київський міжрегіональний відділ

1

ТОВ "Лагуна" РВП-6, м. Київ, затока Собаче гирло

450

5

2

РВП-5, м. Київ, Гідропарк, о-в Долобецький

820

4

3

ТОВ "СЛВ-П" РВП-4, м. Київ, урочище Теличка

386

5

4

ТОВ "Рембутсервіс", м. Черкаси, вул. Кириченко, 1, "Причали 2, 3"

689

4

5

"Мисливець", м. Черкаси, вул. Підгірна, 1

427

5

Дніпровський міжрегіональний відділ

1

Дніпропетровський міський клуб рибалок-мисливців та аматорів водно-моторного спорту "Сом"

276

5

2

КВБЗ № 2, Кременчук, вул. набережна Лейтенанта Дніпрова, 115-а

262

5

3

Вітерець, м. Комсомольськ, вул. Конституції, 3

419

5

4

ЗОО УТМР, м. Запоріжжя, л/б р. Дніпро, Горіхівська бухта, 10-б

462

5

Миколаєвський міжрегіональний відділ

1

Обєднання співвласників човнова станція "Зорька", м. Миколаїв, р-н Широка балка, берег р. Південний Буг

197

5

2

Човновий кооператив "Вітовка", м. Миколаїв, вул. Новобудівна, 1-а

205

5

3

ТВЧ "Суднобудівник", м. Херсон, Острівське шосе, Причал № 5

580

4

4

ТВЧ "Аматор", м. Херсон, Острівське шосе, Причал № 9

750

4

5

Товариське об'єднання "Корал", м. Миколаїв, п. Варварівка, Причал 16

96

6

Одеське міжрегіональне управління

1

"Чорноморський яхт-клуб", м. Одеса, пляж "Отрада", траверс 7 - 9

223

5

2

ГО "Добровільне т-во рибалок-аматорів", с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5

152

5

3

ГО "Добровільне тов-во рибалок-аматорів", с. Сичавка, причал № 257

213

5

4

"ЗЕЛЕНИЙ МИС", м. Одеса, Дача Ковалевського

143

5

5

яхт-клуб "Посейдон", м. Одеса, вул. Новоберегова, 19

73

6

Севастопольське міжрегіональне управління

1

ОК РЛК "Дельфин", г. Севастополь, ул. Летчиков, 3

113

5

2

Яхт-клуб "Золотой символ", г. Севастополь, наб. Назукина, 1

214

5

3

ГЧК "Аю-Даг", м. Алушта, смт Партеніт, вул. Набережна, 162

72

6

4

СГЧК "Волна", м. Алушта, с. Семидвір'я

73

6

5

м. Балаклава, база стоянки 5 - 7 класуМаріупольський міжрегіональний сектор

1

Човновий кооператив "Азовсталець", м. Маріуполь, вул. Виноградна, 1

160

5

2

"Рибак" (Причал № 1), м. Бердянськ, вул. Макарова, 2-а

139

5

Харківський міжрегіональний сектор

1

ВАТ Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря", "Борова", м. Харків, вул. Світло шахтаря, 4/6

52

6

Ізмаїльський міжрегіональний сектор

1

База-стоянка № 16-Б, с. Ларжанка, вул. Лиманська, 1-а, оз. Кугурлуй

72

6

2

База-стоянка № 35, м. Вилкове, Кілійського р-ну, вул. Білгородський канал, 56-а

447

5

3

База-стоянка № 21-А "Галс", с. ст. Некрасівка, 30 км Кислицького рукава р. Дунай

39

7

Львівський міжрегіональний відділ

1

"Шацькі озера", с. Світязь, Шацький район

49

7

2

Водно-спортивна база, м. Тернопіль, міська водойма

135

5

3

"Альбатрос", Івано-Франківська водойма

125

7

Узагальнення інформації та надання звітів перевірок щодо станом безпечної експлуатації та характерних невідповідностей баз стоянок маломірних суден, фактичного стану реєстрації та погодження місцевих правил користування маломірними суднами.

Програма перевірки:

I. Безпечна експлуатація баз стоянок маломірних суден:

1. Визначення особи відповідальної за безпечну експлуатацію бази стоянки маломірних суден.

2. Наявність СУБ бази та прийняття повноважень та обов'язків працівниками бази.

3. Забезпечення нормативною базою.

4. Наявність переліку діючих контактів для повідомлень Укрморрічінспекції, Агентству морської безпеки, ДП "Пошуку та рятування на морі".

5. Наявність переліку діючих адрес та номерів телефонів пожежної охорони, міліції, медичних та рятувальних служб, підрозділу Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі).

6. Забезпечення гідрометеорологічними та навігаційними попередженнями.

7. Відповідність санітарного, екологічного, протипожежного стану бази вимогам чинного законодавства.

8. Виконання базою встановленої системи випускного режиму суден.

9. Наявність обладнаного рятувального поста і готовність чергового рятувального судна (для прокатних баз та баз стоянки 1 - 7 класу).

10. Виконання приписів, що видані органами державного нагляду.

II. Керівникам міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції відповідного регіону перевірити стан виконання ДП "Укрводшлях" зауважень та рекомендацій, зазначених в Акті проведення комплексної планової перевірки ДП "Укрводшлях", спеціальною комісією Укрморрічінспекції, Держфлотінспекції України та ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України".

III. Безпечна експлуатація суден на внутрішніх водних шляхах України:

1. Внутрішні водні шляхи та шляхові споруди:

- габарити внутрішніх водних шляхів;

- судноплавні гідротехнічні споруди (мостові, підводні та надводні переходи);

- засоби навігаційного обладнання;

- обов'язки та відповідальність персоналу, який відповідає за внутрішні водні шляхи.

2. Флот:

- корпус судна та надбудова суден;

- суднові пристрої;

- суднове спорядження:

- рятувальні засоби;

- протипожежні засоби;

- навігаційні засоби та спорядження;

- аварійне забезпечення;

- головні та допоміжні механізми;

- суднове електрообладнання;

- суднова документація, її перелік та порядок ведення, навігаційні карти та зведення;

- кваліфікаційні вимоги до плав складу суден.

3. Судноремонт:

- функції судноремонтних підприємств;

- організація ремонту та відстою флоту;

- обов'язки та відповідальність персоналу, який відповідальний за ремонт та відстій флоту.

4. Річкові порти та причали:

- акваторії, суднові ходи та рейди;

- рейдовий, службово-допоміжний та портовий флот;

- пасажирські вокзали та причали портів;

- інфраструктура портів в питаннях забезпечення комплексного забезпечення суден;

- об'єктові аварійно-рятувальні служби портів та їх забезпечення.

5. Радіозв'язок та радіонавігація на ВВШ:

- виконання наказу Міністерства транспорту та зв'язку від 22.07.2008 № 912;

- забезпечення радіозв'язком берег - судно - берег.

6. Інформаційне забезпечення суден з питань безпеки судноплавства.

Комісія VII
План та Програма перевірки дотримання правил щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища морським та річковим транспортом та дотримання правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах та морських установках

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

11.04.2012

2

Перевірка виконання природоохоронних вимог суднами, що заходять в зону відповідальності Одеського міжрегіонального управління Укрморрічінспекції

11.04.2012 - 18.04.2012

3

Перевірка виконання природоохоронних заходів у портах в межах відповідальності Одеського міжрегіонального управління Укрморрічінспекції

18.04.2012 - 25.04.2012

4

Закінчення роботи Комісії

25.04.2012

5

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012

Програма перевірки:

1. Перевірка виконання природоохоронних вимог суднами, що заходять в зону відповідальності Одеського міжрегіонального управління Укрморрічінспекції незалежно від їх прапора, згідно вимог МАРПОЛ 73/78. Перевірці підлягають:

- суднове обладнання, яке має відношення для забезпечення захисту довкілля;

- суднові документи (свідоцтва, плани, журнали тощо);

- виконання суднами правил реєстрацій операцій зі шкідливими речовинами.

2. Перевірка виконання природоохоронних заходів у портах в межах відповідальності Одеського міжрегіонального управління Укрморрічінспекції:

- наявність і стан виймальних споруд для прийняття із суден води, що містить нафту, стічних вод, нафтозалишків, сміття, їх достатність та технічний стан;

- наявність схеми сповіщення та реагування на аварійні випадках у порту;

- наявність плану ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів (ЛАРН) в зоні відповідальності;

- наявність природоохоронних вимог в "Обов'язкових постановах по порту", їх корегування;

- виконання Інструкції про порядок пломбування в морських торговельних і річкових портах України суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять;

- наявність природоохоронного підрозділу, положення про підрозділ, посадові інструкції та взаємодію з Інспекцією державного портового нагляду.

Комісія VIII
План та Програма перевірки дотримання ліцензійних умов при здійсненні господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу морським та річковим транспортом

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

11.04.2012

2

Перевірка виконання вимог безпеки шляхом застосування системи управління безпекою

11.04.2012 - 16.04.2012

3

Перевірка наявності обов'язкового страхування, передбаченого ЗУ "Про страхування"

16.04.2012 - 20.04.2012

4

Виконання процедур сповіщення у разі лиха та розслідування аварійних подій на морському та річковому транспорті

20.04.2012 - 25.04.2012

5

Закінчення роботи Комісії

25.04.2012

6

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012

Програма перевірки:

1. Функціонально-структурна організація виконання вимог з безпеки шляхом застосування системи управління безпекою.

2. Забезпечення підтримання технічного стану СУБ.

3. Оцінка ризиків діяльності об'єктів водного транспорту.

4. Виконання вимог наказу Міністерства транспорту України від 29.05.2006 № 516 "Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.08.2006 за № 959/12833, та наказу Міністерства транспорту України від 05.11.2003 № 857 "Про затвердження Положення про порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2004 за № 84/8683.

5. Стан та наявність видів обов'язкового страхування, передбачених Законом України "Про страхування".

{Наказ доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті № 96 від 11.04.2012}Додаток 5
до наказу Укрморрічінспекції
18.04.2012 № 105

СКЛАД
Комісій з проведення місячника безпеки

Комісія з перевірки стану організації проведення аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України, готовності аварійно-рятувальних служб, служб загальної безпеки відомчої пожежної охорони на морському і річковому транспорті до проведення роботи із запобігання і ліквідації наслідків аварій, пожеж, актів тероризму, піратства, катастроф та інших подій (Комісія IX)


Голова Комісії:


Нікіфоров
Борис Михайлович

-

перший заступник Голови Укрморрічінспекції


Заступник голови Комісії:


Грець
Ігор Сергійович

-

заступник директора КП "Морська пошуково-рятувальна служба" (за згодою)


Репетей
Володимир Дмитрович

-

заступник директора ДП "Дельта-лоцман" (за згодою)


Члени Комісії:


Колесніков
Анатолій Юхимович

-

капітан порту ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" (за згодою)


Стрижак
Олександр Миколайович

-

капітан порту ДП "Севастопольський морський торговельний порт" (за згодою)


Максимов
Іван Федорович

-

капітан порту ДП "Ренійський морський торговельний порт" (за згодою)


Екгард
Віктор Арнольдович

-

капітан порту ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" (за згодою)


Крюк В.М.

-

начальник ДМРКЦ (за згодою)


Золотов
Станіслав Станіславович

-

начальник служби безпеки мореплавства КП "Морська пошуково-рятувальна служба" (за згодою)


Вірясов О.І.

-

начальник МРКПЦ "Севастополь" (за згодою)


Беляк В.П.

-

Старший капітан - координатор МРКПЦ "Керч" (за згодою)


Корогва М.Д.

-

Старший капітан - координатор МРКПЦ "Маріуполь" (за згодою)


Юрченко О.М.

-

Старший державний інспектор Одеського міжрегіонального управління Укрморрічінспекції


Борискін
Олександр Іванович

-

перший заступник директора ДП "Агенство морської безпеки" (за згодою).

Комісія з перевірки функціонування служби регулювання руху суден та лоцманського проведення (Комісія X)


Голова комісії:


Шаповалов
Володимир Семенович

-

в.о. директора департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті


Заступник голови:


Репетєй
Володимир Дмитрович

-

заступник директора ДП "Дельта-лоцман" з питань безпеки судноплавства (за згодою)


Чайковський
Леонід Павлович

-

капітан порту ДП "Морський торговельний порт "Южний" (за згодою)


Члени комісії:


Харьков
Юрій Володимирович

-

заступник директора ДП "Дельта-лоцман" (за згодою)


Поляков
Олександр Володимирович

-

начальник СРРС ДП "Дельта-лоцман" (за згодою)


Коряк
Сергій Володимирович

-

начальник ЦРРС "Севастополь" (за згодою)


Мессер
Олександр Григорович

-

заступник начальника ЄМСЛ - начальник ПЛС "Миколаїв" (за згодою)


Сидоров
Олексій Тальєвич

-

начальник ПРРС "Іллічівськ" (за згодою)


Калашніков
Олександр Іванович

-

начальник ПЛС "Маріуполь" (за згодою)


Сідельников
Володимир Юрійович

-

начальник інспекції контролю суден державою порту Держфлотінспекції України (за згодою)


Григорьєв
Андрій Борисович

-

заступник начальника ДП "Морська аварійно-рятувальна служба" (за згодою).

Комісія з перевірки дотримання правил, спрямованих на забезпечення збереження вантажів на морському і річковому транспорті та виконання умов договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом (Комісія XI)


Голова Комісії:


Нікіфоров
Борис Михайлович

-

перший заступник Голови Укрморрічінспекції


Заступник голови:


Конашевський
Юрій Володимирович


начальник Українського вантажного бюро УкрНДІМФ (за згодою)


Борискін
Олександр Іванович

-

перший заступник директора ДП "Агенство морської безпеки" (за згодою)


Члени Комісії:


Щербина
Дмитро Сергійович

-

начальник відділу страхування морських та авіаційних ризиків Управління страхування транспортних операторів АСК "ІНГО Україна" (за згодою)


Василенко
Євген Григорович

-

начальник чорноморсько-дунайського представництва ДП "Агенство морської безпеки" (за згодою)


Івах
Ігор Васильович

-

начальник кримсько-азовського представництва ДП "Агенство морської безпеки" (за згодою)


Шаренко
Вікторія Василівна

-

завідувач відділу нормативного забезпечення перевезень небезпечних вантажів УкрНДІМФ (за згодою).

Комісія з перевірки функціонування систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв'язку, в разі лиха, забезпечення функціонування системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден українського прапору (Комісія XII)


Голова Комісії:


Шаповалов
Володимир Семенович


в.о. Директора департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті


Заступник голови:


Дьяков
Валерій Павлович


начальник Управління ГМЗЛБ (за згодою)


Члени Комісії:


Пономаренко
Віктор Олександрович


заступник начальника Управління ГМЗЛБ - начальник БРЦ м. Одеса (за згодою)


Платзьорова
Наталія Олександрівна


начальник центру даних ДІКМС м. Одеса (за згодою).

Комісія з перевірки виконання загальнодержавних програм, планів, заходів у сфері безпеки на морському та річковому транспорті та умов міжнародних договорів у сфері торговельного мореплавства (Комісія XIII)


Голова Комісії:


Севирін
Микола Васильович

-

заступник Голови Укрморрічінспекції


Заступник голови:


Лавриненко
Володимир Юліанович

-

начальник відділу міжнародного співробітництва та роботи з міжнародними організаціями


Члени Комісії:


Ганічев
В'ячеслав Олексійович

-

начальник центру інформаційного забезпечення КП "Морська пошуково-рятувальна служба" м. Київ (за згодою)


Бузук
Олексій Володимирович

-

в.о. завідуючого сектором експертиз та сертифікацій з безпеки на морському та річковому транспорті Укрморрічінспекції


Кулагін
Костянтин Олександрович

-

головний спеціаліст відділу організації розслідування аварійних подій Укрморрічінспекції.

{Наказ доповнено Додатком 5 згідно з Наказом Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті № 105 від 18.04.2012}Додаток 6
до наказу Укрморрічінспекції
18.04.2012 № 105

ПЛАНИ ТА ПРОГРАМИ
перевірок Комісій з проведення місячника безпеки

Комісія IX
План та Програма перевірки стану організації проведення аварійно-рятувальних робіт, пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності України, готовності аварійно-рятувальних служб, служб загальної безпеки відомчої пожежної охорони на морському і річковому транспорті до проведення роботи із запобігання і ліквідації наслідків аварій, пожеж, актів тероризму, піратства, катастроф та інших подій

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

19.04.2012

2

Перевірка стану організації КП "МПРС" та МРКПЦ Керч, Маріуполь

19.04.2012 - 25.04.2012

3

Перевірка стану РСС морських торговельних портів Ізмаїл, Рені, Севастополь, Білгород-Дністровськ

19.04.2012 - 25.04.2012

4

Закінчення роботи Комісії

25.04.2012

5

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012

Програма перевірки:

I. Перевірка стану організації КП "МПРС" та МРКПЦ Керч, Маріуполь щодо проведення пошуково-рятувальних операцій на морі в морському пошуково-рятувальному районі України:

1. Перевірка технічного стану рятувального судна "Светломор-4", рятувальних катерів "ПРК-01", "ПРК-02", "ПРК-03", "ПРК-04", "ПРК-05", навігаційного обладнання, протипожежних засобів, матеріально-технічного постачання, готовності до пошуково-рятувальних операцій.

2. Перевірка наявності колективних рятувальних засобів на плавзасобах КП "МПРС" та терміну їх дії.

3. Перевірка знань особового складу плавзасобів КП "МПРС" своїх обов'язків і вміння виконувати їх щодо рятування людей, що терплять лихо в морі у складних штормових умовах.

4. Перевірка наявності стану обладнання ДМРКЦ, МРКПЦ Севастополя, Керчі та Маріуполя згідно Рекомендацій ІМО, яке дозволяє приймати сигнали лиха, оперативно організувати вихід авіа і плавзасобів. Провести координацію рятувальних засобів щодо пошуку і рятуванню людей в пошуково-рятувальному районі України. Можливість радіозв'язку з аварійним судном та суднами, які виконують пошук.

5. Визначення переліку недостатнього обладнання в ДМРКЦ, МРКПЦ Севастополя, Керчі та Маріуполя та можливості установки його з метою прискорення надання допомоги людям, що терплять лихо на морі.

6. Перевірка організації дій співробітників ДМРКЦ, МРКПЦ Севастополя, Керчі та Маріуполя при отриманні сигналу лиха, знань керівних документів та розрахунку пошуково-рятувального району згідно рекомендацій КМАМПР (IAMSAR).

7. Проведення розбору дій ДМРКЦ, МРКПЦ Севастополя, Керчі та Маріуполя у 2008 - 2011 роках у випадках з суднами: т/х "Ванеса", т/х "Васілій", т/х "Филизана", т/х "Ерен", счс "Еллада" для використання досвіду в подальшій роботі.

8. Перевірка готовності сил і засобів портів та організації взаємодії щодо виконання пошуково-рятувальних робіт в морському пошуково-рятувальному районі України.

9. Проведення практичного навчання рятувальних суден КП "МПРС" з пошуку і рятування людей з фактичним виходом у море і залученням плавзасобів портів та суден, виконуючих комерційні рейси.

II. Перевірка готовності об'єктових Аварійно-рятувальних служб морських торговельних портів, підпорядкованих Мінінфраструктури України до виконання аварійно-рятувальних робіт у морської зоні відповідальності України:

Перевірка виконується за напрямком наявності нормативно-правових, нормативно-технічних та організаційно-розпорядчих документів, які регламентують діяльність аварійно-рятувальних служб (далі АРС), і їх готовність до дій за призначенням згідно чинного законодавства, яка здійснюється за такими показниками:

1. Наказ керівника підприємства про створення АРС підприємства (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 "Про затвердження Типового положення про об'єктову аварійно-рятувальну службу підприємств Укрморрічфлоту" (далі - наказу Мінтрансу від 03.10.2002 № 705));

2. Структурна схема АРС підприємства (п. 1.5 наказу Мінтрансу від 03.10.2002 № 705);

3. Положення про АРС підприємства, узгоджене з Укрморрічфлотом і місцевими органами влади (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 1.8));

4. Графік аварійно-рятувальної готовності (АРГ) і ступінь готовності АРС підприємства (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 3));

5. Графік ремонту технічних засобів для проведення пошуково-рятувальних робіт, аварійно-рятувальних робіт, ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів (ЛАРН) і надзвичайних ситуацій (НС) (наказ Мінтрансу України від 03.10.2002 № 705 (п. 3));

6. План або схема взаємодії у випадку виникнення НС місцевого або регіонального рівня, а також у разі терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.3.1 "в"));

7. Договір з береговими медичними закладами на обслуговування персоналу АРС;

8. Наказ керівника підприємства про створення Комісії з надзвичайних ситуацій підприємства (КНС) і положення про КНС (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (пп. 5.1.2, 5.3.1 "д"));

9. Перелік потенційно небезпечних об'єктів і виробництв підприємства (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.1.3 "а"));

10. Оперативні плани реагування на НС, а також у разі терактів або піратських нападів у зоні відповідальності підприємства за розділами: допомога людям і суднам, що терплять лихо на морі; гасіння пожеж на суднах, які стоять на рейді; гасіння пожеж на суднах у порту; гасіння пожеж на навалочних суднах, які стоять на рейді; гасіння пожеж на навалочних суднах у порту; гасіння пожеж на газовозах, які стоять на рейді; гасіння пожеж на газовозах при стоянці в порту; гасіння пожеж на танкерах-хімовозах, які стоять на рейді; гасіння пожеж на танкерах-хімовозах при стоянці в порту; аварійний виток газу на газовозах при стоянці в порту; гасіння пожеж на нафтових танкерах, які стоять на рейді; гасіння пожеж на нафтових танкерах при стоянці в порту; посадка суден на мілину на зовнішньому рейді, в порту, на каналі; рятування у випадку зіткнення суден на рейді у порту (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (пп. 5.1.3 "в", 5.3.1 "а"));

11. Плани ліквідації аварійних розливів нафти з розробленою технологією ЛАРН (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705, п. 5.3.1 "б");

12. Плани підготовки/тренувань/навчань керівного складу, членів КНС у випадку виникнення НС, а також у разі терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.1.3 "г"));

13. Структурна схема і засоби/методи сповіщення і зв'язку у разі виникнення НС, а також терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (пп. 5.1.3 "г", 5.3.1 "е"));

14. Заходи щодо підтримки встановленої готовності до реагування на НС, а також у разі терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.1.3 "г"));

15. Плани розгортання сил і засобів у випадку виникнення НС на підприємстві або на суміжних територіях і акваторіях (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.1.3 "г"));

16. Наказ керівника підприємства про створення резервів і матеріальних ресурсів для рятування людей, надання їм негайної допомоги, шляхи і засоби евакуації постраждалих у разі НС, а також терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.1.3 "г"));

17. Наявність планів навчань і тренувань для підготовки керівників по організації і керівництву проведення операцій у випадку НС у разі терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.1.3 "г"));

18. Наказ керівника підприємства про створення штабу ліквідації НС і положення про штаб у разі НС, а також у разі терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.2.1));

19. Наказ підприємства про призначення відповідального за зв'язок із ЗМІ (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.2.3));

20. Карта-схема зони НС підприємства (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.2.9));

21. Оперативний журнал ліквідації НС, а також наслідків терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.2.9));

22. Журнал обліку особового складу підрозділів/формувань АРС та інших осіб, залучених до ліквідації НС (Журнал реєстрації перебування в зоні НС персоналу АРС та осіб, задіяних у ліквідації НС, а також наслідків терактів або піратських нападів) (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.2.9));

23. Архівна база документів по ліквідації НС, а також наслідків у разі терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.2.9));

24. Плани ліквідації аварійних розливів нафти з розробленою технологією ЛАРН, а також розливів нафти у разі терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.3.1 "б"));

25. Табель постачання аварійно-рятувальним майном і засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) підрозділів/формувань АРС, що залучаються до ліквідації НС, а також наслідків у разі терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.3.1 "і"));

26. Наявність і стан АРМ і ЗІЗ відповідно до табеля постачання;

27. Підготовка персоналу АРС до ліквідації аварій на газовозах/танкерах при стоянці в порту/на рейді (в об'ємі підготовки персоналу газовозів, танкерів згідно з главою V Кодексу ПДНВ 78/95);

28. Укомплектованість засобами індивідуального захисту персоналу служб порту, що знаходяться в зоні можливої поразки у випадку витоку газу на газовозах і танкерах-хімовозах;

29. Накази, інструкції, положення і схеми дій з ліквідації НС, а також наслідків у разі терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.3.1 "г"));

30. Довідка про стан аварійно-рятувальних сил, засобів і устаткування з зазначенням їхніх пошуково-рятувальних можливостей (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.3.1 "ж"));

31. Наявність у штабі з ліквідації НС комплекту аварійно-рятувальної документації, засобів постійного зв'язку з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які беруть участь у ліквідації НС, а також наслідків терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.2.8));

32. Журнал обліку робіт, проведених аварійно-рятувальними службами і формуваннями при ліквідації НС (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.2.3));

33. Журнал обліку постраждалих і загиблих у наслідку НС, а також у разі терактів або піратських нападів (наказ Мінтрансу від 03.10.2002 № 705 (п. 5.2.3));

34. Наявність запасів паливно-мастильних матеріалів підприємства для бункерування суден і плавзасобів, що беруть участь у пошуково-рятувальних операціях, АРР, ЛАРН і ліквідації НС (наказ Укрморрічфлоту від 05.09.2001 № 184);

35. Наявність незнижуваного запасу палива, мастила, води, продуктів на борту технічних засобів, несучих АРГ (наказ Укрморрічфлоту від 05.09.2001 № 184);

36. Інформація морських торговельних портів на адресу МРКЦ (Одеса) щодо сил і засобів, які несуть АРГ (наказ Укрморрічфлоту від 05.09.2001 № 184 (Інструкція до наказу, п. 4, 5, 6));

37. Відомості морських торговельних портів на адресу МРКЦ про наявність на складах цих підприємств незнижуваного запасу АРМ, устаткування ЛАРН (наказ Укрморрічфлоту від 05.09.2001 № 184 (Інструкція до наказу, п. 8)).

III. Здійснення оперативного супроводження суден під прапором України через піратонебезпечні райони.

Комісія X
План та Програма перевірки функціонування служби регулювання руху суден та лоцманського проведення

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

19.04.2012

2

Перевірка функціонування служби регулювання руху суден та лоцманського проведення

19.04.2012 - 25.04.2012

3

Комплексна планова перевірка ДП "Дельта-лоцман"

25.04.2012 - 27.04.2012

4

Закінчення роботи Комісії

27.04.2012

5

Надання акта перевірки Комісії

01.05.2012

Програма перевірки:

I. Перевірка функціонування служби регулювання руху суден та лоцманського проведення:

1. Відповідність роботи лоцманської служби вимогам Кодексу торговельного мореплавства України та наказу Мінтрансу України від 11.09.2000 № 498 "Про затвердження Положення про державну морську лоцманську службу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2000 за № 717/4938.

2. Відповідність роботи підрозділів (ЦРРС/ПРРС) служби регулювання руху суден (СРРС) Тимчасовим техніко-експлуатаційним вимогам, затвердженим Міністерством транспорту України 12.03.2004, вимогам Кодексу торговельного мореплавства України та іншим нормативним документам з безпеки судноплавства.

3. Відповідність кваліфікації лоцманів вимогам Положення про державну лоцманську службу, затвердженого наказом Міністерством транспорту України від 11.09.2000 № 498 "Про затвердження Положення про державну морську лоцманську службу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2000 за № 717/4938, підвищення кваліфікації, проходження стажування в якості дублера оператора СРРС, удосконалення знання англійської мови і атестація лоцманів.

4. Наявність та знання персоналом документації з Системи управління безпекою, політики підприємства стосовно безпеки і захисту навколишнього середовища, стан коригування документації з СУБ підрозділу.

5. Наявність на видних місцях текстів про політику підприємства в галузі безпеки і захисту довкілля, інформації про призначену особу з СУБ і особу, яка його заміщає.

6. Наявність та виконання Схем оповіщень про аварійні морські події і помічені недоліки в зоні відповідальності підприємства.

7. Організація роботи з інформування служби капітана порту, ЦРРС/ПРРС, Укрморрічінспекції про АМП стосовно несправностей і недоліків берегового і плавучого навігаційного устаткування, невиконанні капітанами суден законних вимог лоцмана, помічених недоліків щодо судна і його команди.

8. Взаємовідносини лоцманів-операторів з лоцманським складом у процесі надання лоцманських послуг.

9. Випадки аварійних ситуацій з причетності лоцманів-операторів і вжиті заходи, випадки конфліктів між лоцманом-оператором і капітаном судна або лоцманом, випадки проведення суден довжиною більше ніж указані в Обов'язкових постановах по порту чи регіону проведення, заходи щодо підготовки підрозділів СРРС до роботи в осінньо-зимовий період.

10. Число АМП з суднами під проведенням лоцманів підрозділу лоцманської служби, наявність актів розслідування, протоколів технічного навчання та нарад стосовно розгляду АМП і бюлетенів про АМП, попереджувальних заходів, ступінь реагування на випадки АМП, прийняті підрозділом заходи з недопущення подібних АМП.

11. Документально зафіксовані випадки порушення суднами правил плавання у зоні дії ЦРРС/ПРРС. Наявність повідомлень про них до капітана порту, Укрморрічінспекцію, судновласника.

12. Організація технічного навчання, наявність журналу програм технічних навчань, їх облік. Наявність, знання та місце знаходження міжнародної, національної і галузевої нормативно-правової документації з функціонування лоцманських служб і служб РРС, з забезпечення безпеки судноплавства і захисту довкілля.

13. Стан роботи із забезпечення вимог техніки безпеки, пожежної безпеки і захисту довкілля. Ведення документації.

II. Комплексна планова перевірка ДП "Дельта-лоцман":

А) Система управління безпекою судноплавства відповідно до вимог Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 № 904, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1193/8514:

1. Наявність призначеної особи, відповідальної за контроль дотримання вимог безпеки судноплавства і функціонування системи управління безпекою судноплавства (далі - Призначена особа), з визначенням її кваліфікації та встановлених прав і обов'язків (визначення кваліфікації персоналу, установлених прав і обов'язків відповідального підрозділу та його керівника).

2. Наявність посадових осіб з охорони суден (відповідність їх посадових інструкцій).

3. Проведення оцінок ефективності системи управління безпекою судноплавства і перегляд документів системи управління безпекою судноплавства і суден за минулий рік. Ступінь незалежності (залежності) персоналу, який здійснює внутрішні ревізії, від видів діяльності, що перевіряються. Доведення результатів ревізій і перевірок до відома персоналу.

4. Організація і порядок розслідування аварійних подій, їх облік і систематизація. Наявність встановленого порядку реагування на аварійні події, пов'язані із суднами ДП "Дельта-лоцман". Ознайомленість відповідальних за розслідування осіб з установленим порядком розслідування та інформування. Своєчасність інформування про аварійні події із суднами ДП "Дельта-лоцман" у встановленому порядку.

5. Наявність аналізу аварійності за минулий рік, запланованих заходів для підвищення рівня безпеки судноплавства на поточний рік, доведення їх до відома екіпажів суден ДП "Дельта-лоцман".

6. Порядок передачі сповіщень про аварії та випадки порушення встановленого порядку забезпечення безпеки судноплавства, включаючи вимоги системи управління безпекою судноплавства;

7. Наявність порядку підготовки до аварійних ситуацій і дій з їх усунення;

8. Наявність у Призначеної особи ДП "Дельта-лоцман" і повнота комплектації аварійних папок кожного судна. Наявність копій документів суден, що містять інформацію з остійності, посадки та поздовжньої міцності, з розрахунку остійності щодо кожного рейсу кожного судна.

9. Наявність порядку проведення внутрішніх перевірок і огляду управління;

10. Наявність, облік, систематизація нормативних актів (міжнародних і національних) з безпеки судноплавства. Наявність у Призначеної особи, структурних підрозділах і на суднах актуалізованих (з урахуванням останніх змін) текстів документів, які містять вимоги з безпеки судноплавства, їх доступність для плавскладу суден і персоналу ДП "Дельта-лоцман". Порядок інформування про зміни в законодавстві з безпеки судноплавства.

11. Наявність установлених процедур для визначення необхідної підготовки персоналу ДП "Дельта-лоцман" і суден, забезпечення їх здійснення.

12. Наявність планів організаційно-технічних заходів із забезпечення безаварійної роботи суден і підвищення рівня безпеки судноплавства, у тому числі навчань і навчальних тренувань екіпажів в умовах аварійної ситуації.

13. Порядок забезпечення суден навігаційними картами і посібниками, коректурним матеріалом, а також навігаційною і гідрометеорологічною інформацією. Облік. Зберігання.

14. Порядок контролю підготовки і перепідготовки екіпажів суден з питань безпеки судноплавства. Облік результатів перевірки знань, дипломів, свідоцтв при направленні екіпажів на судна. Порядок проведення інструктажу плавскладу з питань безпеки судноплавства перед направленням на судно, перелік питань, облік інструктажів.

15. Наявність оформленої політики у галузі безпеки і захисту довкілля.

16. Наявність копій суднових документів (свідоцтв) усіх суден, у тому числі копій планів охорони суден, копій суднових свідоцтв з охорони суден. Наявність у Призначеної особи копій актів органів контролю, складених під час перевірки суден в українських портах, а також копій актів періодичних і щорічних оглядів суден класифікаційними товариствами.

17. Наявність у Призначеної особи чинних суднових ролей екіпажів усіх суден, періодичність заміни членів екіпажів, розклад їх робочого часу та часу відпочинку.

18. Наявність індивідуальних трудових договорів для усіх членів екіпажів суден і відомостей про них, наявність договорів страхування на відшкодування збитків через втрату працездатності або життя членів екіпажу, при рятуванні і репатріації членів екіпажу.

19. Забезпечення оперативного зв'язку із суднами:

- наявність договору з підприємствами про забезпечення зв'язком або, при наявності своєї радіостанції- забезпечення надійного зв'язку відповідно до встановленого району знаходження суден;

- наявність ліцензії берегової радіостанції;

- несення радіовахти.

20. Порядок контролю за несенням вахтової служби на суднах ДП "Дельта-лоцман".

21. Наявність копій договорів на берегове технічне обслуговування суднового радіонавігаційного обладнання.

22. Наявність системи управління технічною експлуатацією суден:

- наявність особи або підрозділу, відповідальних за технічний стан суден;

- наявність технічної документації і суднових креслень кожного судна;

- наявність і виконання планів-графіків регламентних робіт на суднах;

- корегування термінів планових робіт за фактичним станом корпусу, механізмів, пристроїв та обладнання суден;

- наявність затвердженого керівником, бюджету судна з технічної експлуатації на поточний рік і аналіз робіт з техобслуговування та ремонту суден за минулий рік (окремо щодо кожного судна);

- наявність матеріалів з підготовки ремонтних відомостей для постановки суден на ремонт, у док (акти дефектування і рапорти капітанів, старших механіків, капітанів-механіків про стан і необхідність ремонту корпусу, механізмів, пристроїв та обладнання суден, вимоги наглядових органів), відомостей про фактично здійснені ремонтні роботи;

- перелік схвалених визнаними класифікаційними товариствами компаній-підрядчиків, що залучаються для технічного обслуговування суден.

23. Наявність інструкції капітанам суден про обов'язкове сповіщення Керівника та Призначену особу:

- про виявлення забруднення навколишнього природного середовища;

- про недостатність приймальних споруд у портах;

- про інші надзвичайні ситуації.

24. Організація навчання персоналу правилам дотримання вимог безпеки судноплавства.

25. Наявність в компанії копій відкоригованого розпису по тривогах.

26. Забезпечення оперативного зв'язку із суднами ефективність прийняття управлінських рішень.

Б) Відповідність суден технічного флоту вимогам нормативно-правових актів з безпеки судноплавства:

1. Перелік суден та їх основні характеристики. Наявність на суднах автоматичних ідентифікаційних систем. Ведення на суднах журналів безперервної реєстрації історії судна. Документи, що підтверджують покладання відповідальності за експлуатацію суден.

2. Порядок виявлення, опису можливих аварійних ситуацій на судні та їх усунення. Своєчасність вжиття відповідних заходів.

3. Наявність копій актів періодичних оглядів суден Регістром судноплавства України.

4. Наявність системи управління технічним обслуговуванням суден.

5. Рівень забезпечення безпеки руху суден радіолокаційними засобами, радіозв'язку, ехолотами.

6. Звернути увагу на ремонтні відомості по судам, які знаходились або знаходяться в ремонті з метою перевірки фактичної відповідності об'єму виконаних робіт, на відповідність матеріалів дефекації.

7. Перевірити як і в якому обсязі виконується наказ Міністерства транспорту та зв'язку України "Про затвердження Переліку обов'язкового суднового навігаційного обладнання та систем для торговельних суден (за винятком риболовних суден) валовою місткістю менше 150 одиниць, які здійснюють будь-які рейси, та інших суден, що не здійснюють міжнародні рейси" від 22.07.2008 р. № 912, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2008 за № 706/15397, та наказу Мінтрансу України від 30.08.2002 № 605 "Про затвердження переліку обов'язкового радіообладнання торговельних суден, які не здійснюють міжнародні рейси та не підпадають під вимоги Міжнародної конвенції СОЛАС-74/78", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2002 за № 770/7058, з урахуванням наказу Міністерства транспорту та зв'язку України "Про заходи щодо забезпечення безпеки мореплавства" від 18.08.2010 року № 601.

В). Дотримання вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища:

1. Наявність природоохоронного підрозділу або призначеної відповідальної особи, її права і обов'язки, компетентність.

2. Наявність інструкцій і процедур для забезпечення безпечної експлуатації суден і захисту довкілля згідно з міжнародним і національним законодавством.

3. Наявність і коригування суднових аварійних планів надзвичайних заходів щодо боротьби із забрудненням. Наявність в офісах СК копій таких планів стосовно всіх суден СК.

4. Наявність на суднах СК засобів ліквідації аварійного розливу нафти.

5. Наявність договорів страхування на відшкодування збитків при заподіянні шкоди навколишньому середовищу.

6. Наявність природоохоронного підрозділу або призначеної відповідальної особи, положення про підрозділ, посадових інструкцій фахівців.

7. Наявність нормативних документів з охорони навколишнього середовища (міжнародних і національних) в компанії та облік їх наявності на суднах.

8. Наявність журналів реєстрації операцій зі сміттям, плакатів і планів щодо поводження зі сміттям.

Г) Галузевий тренажерний центр ДП "Дельта-лоцман" з підготовки та перепідготовки державних морських лоцманів і лоцманів операторів СРРС:

1. Наявність, стан та відповідність вимогам національного законодавства, міжнародних конвенцій і відповідних резолюцій Міжнародної морської організації Основного курсу підготовки державних морських лоцманів, програм теоретичних і тренажерних підготовок.

2. Наявність планів і графіків випуску слухачів Галузевого тренажерного центру та наявність програм іспитів (основного курсу підготовки державних морських лоцманів, основного курсу підготовки лоцманів-операторів СРРС та періодичного підтвердження кваліфікації державних морських лоцманів і лоцманів-операторів СРРС).

3. Наявність планів підготовки фахівців та наявність їх у Державній кваліфікаційній комісії.

4. Порядок проведення і періодичність позачергових перевірок знань і підтвердження кваліфікаційної категорії державних морських лоцманів.

5. Діяльність Державної кваліфікаційної комісії та її регіональних підрозділів: нормативне забезпечення, діловодство (у т.ч. затверджені головою Державної кваліфікаційної комісією протоколи, оформлення виписок з протоколів, дотримання термінів зберігання документів).

6. Наявність документів, що підтверджують компетенцію фахівців Державної кваліфікаційної комісії.

7. Порядок здійснення Державною кваліфікаційною комісією контролю за дотриманням установлених вимог щодо періодичності перевірки знань і кваліфікації державних морських лоцманів, реєстрації та обліку свідоцтв і посвідчень, що видаються Державною кваліфікаційною комісією.

8. Ведення діловодства секретарем Державної кваліфікаційної комісії.

9. Наявність пронумерованих і підшитих в окрему справу попередніх протоколів засідань комісії в Держфлотінспекції України та дотримання терміну їх зберігання.

10. Ведення Галузевим тренажерним центром журналів реєстрації видачі свідоцтв і посвідчень, реєстру державних морських лоцманів і лоцманів-операторів СРРС.

11. Наявність достатнього матеріально-технічного забезпечення Державної кваліфікаційної комісії, що здійснюється Галузевим тренажерним центром та лоцманськими організаціями.

12. Порядок обліку виданих посвідчень державного морського лоцмана України на підставах, визначених у п. 8.13 Положення.

13. Порядок обліку призупинення дії посвідчень державних морських лоцманів України та їх поновлення на підставах, визначених у п. 8.16 Положення.

14. Порядок обліку та знищення скасованих та вилучених посвідчень державних морських лоцманів України на підставах, визначених у п. 8.16 Положення.

15. Наявність/відсутність фактів виконання функцій державного морського лоцмана України за відсутності у визначених осіб відповідного посвідчення відповідно до п. 8.15 Положення.

16. Дотримання законодавства України щодо проведення інвентаризації активів підприємства у вигляді бланків посвідчень державних морських лоцманів України.

Д) Лоцманські служби і служби регулювання руху суден:

1. Лоцманська служба:

1.1. Відповідність роботи лоцманської служби вимогам Кодексу торговельного мореплавства України, наказів Мінтрансу України від 11.09.2000 № 498, від 15.04.2004 № 312 і інших нормативних документів та договорів між відповідними підрозділами лоцманської служби та морськими торговельними портами, судновими агентами та іншими зацікавленими учасниками транспортного процесу.

1.2. Склад і організація лоцманської служби, наявність посадових інструкцій у лоцманів, укомплектованість лоцманської служби персоналом, режим роботи і відпочинку, порядок доставки лоцманів на судна, медичне обстеження і обслуговування, страхування.

1.3. Відповідність кваліфікації лоцманів вимогам Положення про державну лоцманську службу, підвищення кваліфікації, проходження стажування, наявність радіолокаційного тренажера, організація навчання, удосконалення знання англійської мови, атестація лоцманів, склад атестаційної комісії, програма атестації.

1.4. Забезпечення лоцманів засобами зв'язку, спецодягом, індивідуальними рятувальними засобами, транспортом, оргтехнікою, включаючи диктофон, необхідний для роботи на суднах.

1.5. Конфліктні випадки між лоцманами і капітанами, випадки відмови капітана від продовження лоцманських послуг, випадки відмови лоцманів від проведення суден, випадки вивезення лоцманів за межі району лоцманського проведення, аварійність з вини лоцманів, звільнення лоцманів за невідповідність займаній посаді.

2. Служба регулювання руху суден:

2.1. Відповідність роботи служби регулювання руху суден (СРРС) Тимчасовим техніко-експлуатаційним вимогам, затвердженим Мінтрансом України, а також вимогам Кодексу торговельного мореплавства України, наказів Мінтрансу від 28.05.2004 р. № 340 і № 341, від 15.04.2004 р. № 312 та інших нормативних документів та договорів між відповідними підрозділами СРРС та морськими торговельними портами, судновими агентами та іншими зацікавленими учасниками транспортного процесу.

2.2. Склад СРРС і її укомплектованість оргтехнікою, оцінка радіолокаційного спостереження в зоні діяльності СРРС, режим роботи і відпочинку, побутові і кліматичні умови на робочих місцях.

2.3. Наявність необхідної робочої документації, посадових інструкцій лоцманів-операторів, інформації про фактичні глибини біля причалів.

2.4. Підвищення кваліфікації лоцманів-операторів, проходження стажування, організація навчання, удосконалення знання англійської мови, атестація лоцманів-операторів, склад атестаційної комісії, програма атестації, страхування і медичне обслуговування лоцманів-операторів.

2.5. Забезпечення лоцманів-операторів спецодягом, транспортом, засобами зв'язку.

2.6. Випадки створення аварійних ситуацій з вини лоцманів-операторів і вжиті заходи, випадки конфліктів між лоцманом-оператором і капітаном судна, випадки проведення суден довжиною більше 215 метрів, заходи щодо підготовки СРРС до роботи в осінньо-зимовий період.

2.7. Організація робіт з протипожежної профілактики, наявність засобів пожежегасіння. Навчання усіх працівників правилам пожежної безпеки, виявлення пожежі і сповіщення про неї.

2.8. Комплектність і склад устаткування СРРС, наявність актів про його прийняття і введення в експлуатацію. Спроможність системи документування зберігати інформацію протягом терміну, визначеного експлуатаційними вимогами. Наявність сертифікатів і ліцензій на програмне забезпечення. Наявність запасних частин і пристроїв (ЗІП) згідно з документацією. Наявність ліцензій та дозволів Укрчастотнагляду на використання РЛС.

2.9. Організація систем зв'язку, наявність сертифікатів на засоби зв'язку та систем документування інформації. Наявність ліцензій та дозволів Укрчастотнагляду на використання засобів зв'язку.

2.10. Організація техобслуговування техніки СРРС, його облік. Повнота і правильність заповнення формулярів.

2.11. Забезпечення електронними картами, наявність сертифікатів на них, інструкцій з коректури, журналів обліку. Наявність документації з прив'язки електронних карт.

2.12. Кількість РЛС і їх ТТД, наявність санпаспортів РЛС, забезпечення ЗІПом та контрольно-вимірювальними приладами.

2.13. Наявність контрольно-вимірювальних приладів (КВП) та формулярів на них, своєчасність проведення повірок КВП, забезпечення проведення техобслуговування наявним складом КВП відповідно до технологічних карт.

2.14. Організація електропостачання системи. Наявність технічної документації на системи електроживлення.

Комісія XI
План та Програма перевірки дотримання правил, спрямованих на забезпечення збереження вантажів на морському і річковому транспорті та виконання умов договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

19.04.2012

2

Перевірка дотримання вимог Кодексу ОСПЗ

19.04.2012 - 25.04.2012

3

Перевірка стану виконання процедури перевезення небезпечних вантажів

19.04.2012 - 25.04.2012

4

Визначення стану справ з обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом

19.04.2012 - 25.04.2012

5

Закінчення роботи Комісії

25.04.2012

6

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012

Програма перевірки:

I. Вимоги Кодексу ОСПЗ:

1. Проведення перевірок системи охорони портових засобів на відповідність вимогам глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74 та Кодексу ОСПЗ.

2. Проведення моніторингу стану системи морської безпеки портових засобів.

3. Несення згідно з пунктами 1.3 - 1.5 правила 13 глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74 цілодобового оперативного чергування для спостереження за станом охорони та захисту суден і портових засобів, прийом та обробка тривожних сигналів від суднових систем тривожного сповіщення, установлених на суднах під Державним прапором України.

4. Здійснення оперативного супроводження суден під прапором України через піратонебезпечні райони.

5. Проведення оцінок та розробка планів охорони ПЗ.

II. Перевірка стану виконання процедури перевезення небезпечних вантажів:

1. Аналіз виконання вимог Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 14 грудня 1998 року № 497, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 30 грудня 1998 року за № 848/3288.

2. Розроблення Правил перевезення небезпечних вантажів морським транспортом.

3. Переклад та адаптація до законодавства України International Maritime Dangerous Goods Code (IMDGCode).

4. Розроблення Правил перевезення небезпечних генеральних вантажів внутрішніми водними шляхами.

5. Розроблення Правил морського перевезення навалювальних вантажів, відповідно до вимог IMSBC Code.

6. Перегляд номенклатури вантажів, які обробляються у портах, з описом їх фізико-хімічних властивостей, транспортної класифікації, аварійних заходів, впливом на людину та на навколишнє середовище.

7. Коригування існуючих РТК на перевантаження вантажів згідно з національними та міжнародними правилами.

8. Розроблення Настанови по роботі з небезпечними вантажами у портах.

9. Визначення потенційних ризиків на підставі ідентифікації відповідно до Реєстру небезпечних вантажів.

10. Перевірка стану Реєстру небезпечних вантажів.

11. Наукове забезпечення участі України у роботі Підкомітету ІМО з небезпечних вантажів, твердих вантажів та контейнерів (DSC).

12. Наукове забезпечення участі України у роботі Наради спеціальної група експертів з питань перевезень небезпечних вантажів Дунайської Комісії.

13. Наукове забезпечення участі України у роботі Комітету ООН з глобальної системи класифікації і маркування небезпечних вантажів.

14. Наукове забезпечення участі України у роботі Робочої групи з перевезень небезпечних вантажів Комітету по внутрішньому транспорту ЄЕК ООН.

III. Стан справ щодо обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів морським та річковим транспортом, відповідно до Закону України "Про страхування" з напрямку визначення порядку страхування.

Комісія XII
План та програма перевірки функціонування систем радіонавігації та спостереження морської рухомої служби, у тому числі Глобальної морської системи зв'язку, в разі лиха, забезпечення функціонування системи дальньої ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден українського прапору

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

19.04.2012

2

Перевірка стану берегових станцій ГМЗЛБ

19.04.2012 - 25.04.2012

3

Перевірка стану взаємодії суб'єктів, що постачають інформацію АІС, у цілях забезпечення безпеки судноплавства

19.04.2012 - 25.04.2012

4

Перевірка стану функціонування системи ДІКМС

19.04.2012 - 25.04.2012

5

Закінчення роботи Комісії

25.04.2012

6

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012

Програма перевірки:

1. Стан берегових станцій ГМЗЛБ.

2. Стан взаємодії суб'єктів, що постачають інформацію АІС, у цілях забезпечення безпеки судноплавства.

3. Підготовка та надання Пропозицій до плану розвитку берегового сегменту системи ГМЗЛБ в Україні.

4. Стан функціонування системи ДІКМС.

5. Стан нормативно-правового забезпечення функціонування національного центру даних ДІКМС.

Комісія XIII
План та програма перевірки виконання загальнодержавних програм, планів, заходів у сфері безпеки на морському та річковому транспорті та умов міжнародних договорів у сфері торговельного мореплавства

План перевірки:

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

19.04.2012

2

Перевірка планування роботи з напрямку безпеки судноплавства

19.04.2012 - 25.04.2012

3

Заходи попередження стану аварійності на морському та річковому транспорті

19.04.2012 - 25.04.2012

4

Перевірка виконання умов міжнародних договорів у сфері торговельного мореплавства

19.04.2012 - 25.04.2012

5

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012

Програма перевірки:

1. Перевірка планування роботи з напрямку безпеки судноплавства.

1.1. Функціонування системи управління безпекою на морському та річковому транспорті та приведення її у відповідність вимогам міжнародних конвенцій.

1.2. Формалізована оцінка здійснення наглядової діяльності у сфері безпеки судноплавства.

2. Перевірка виконання умов міжнародних договорів у сфері торговельного мореплавства.

2.1. Виконанням вимог міжнародних договорів та законодавства України, правил безпеки судноплавства на суднах, у судноплавних компаніях, морських і річкових портах, територіальному морі і на внутрішніх водних шляхах України.

3. Заходи попередження стану аварійності на морському та річковому транспорті.

{Наказ доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті № 105 від 18.04.2012}вгору