Про затвердження примірних форм інформаційних карток адміністративних послуг
Держсанепідслужба України; Наказ, Форма, Картка від 08.04.201387
Документ v0087834-13, поточна редакція — Редакція від 18.03.2015, підстава - v0041834-15

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2013 № 87

Про затвердження примірних форм інформаційних карток адміністративних послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної санітарно-епідеміологічної служби
№ 27 від 12.03.2014
№ 63 від 26.08.2014
№ 84 від 05.11.2014
№ 25 від 19.02.2015
№ 41 від 18.03.2015}

На виконання статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

інформаційну картку для державної реєстрації дезінфекційних засобів;

інформаційну картку для державної реєстрації харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок;

інформаційну картку для державної реєстрації небезпечних факторів;

примірну форму інформаційної картки для видачі та поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів;

примірну форму інформаційної картки для видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

примірну форму інформаційної картки для видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання;

примірну форму інформаційної картки для видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Державної санітарно-епідеміологічної служби № 27  від 12.03.2014}

2. Сектору організації документального забезпечення, по роботі із зверненнями громадян та організації доступу до публічної інформації (Макаревич Т.В.) розмістити наказ на офіційному сайті Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Черненко Л.М.

Голова

А.М. Пономаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держсанепідслужби
України
08.04.2013 № 87

ПРИМІРНА ФОРМА
інформаційної картки адміністративної послуги

Державна реєстрації дезінфекційних засобів ____________________________________
                                                                                                                           (назва адміністративної послуги)

Головний державний санітарний лікар України _____________________________
________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна санітарно-епідеміологічна служба України
м. Київ, вул. Волоська, 19,

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

425-46-11
425-47-24

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (ст. 33);

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України 03.07.2006 року № 908 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління" (щодо висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи);

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 26.04.2012 № 38 "Про оплату за надання адміністративних послуг", наказ МОЗ від 06.11.2006 № 739 "Про організацію роботи з державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок і проведення їх державної реєстрації", зареєстрований в Мін'юсті 17.11.2006 за № 1213/13087 (із змінами).

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до головного державного санітарного лікаря України за формою, встановленою наказом головного державного санітарного лікаря України.
2. Опис наданих документів - відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 № 908 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів".

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто та поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційного засобу

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або за дорученням

16.

Примітка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держсанепідслужби
України
08.04.2013 № 87

ПРИМІРНА ФОРМА
інформаційної картки адміністративної послуги

Державна реєстрація харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок ___________________________
                                                                                                                           (назва адміністративної послуги)

Головний державний санітарний лікар України ______________________________
________________________________________________________________________________ __
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна санітарно-епідеміологічна служба України
м. Київ, вул. Волоська, 19

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

425-46-11
425-47-24

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (ст. 18);
Закон України "Про дитяче харчування" (ст. 9).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1023 "Про реалізацію статті 28 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління" (щодо висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи)

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МОЗ від 06.11.2006 № 739 "Про організацію роботи з державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок і проведення їх державної реєстрації", зареєстрований в Мін'юсті 17.11.2006 за № 1213/13087 (із змінами).

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до головного державного санітарного лікаря України за формою, встановленою наказом головного державного санітарного лікаря України;
2. Опис наданих документів - відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1023 "Про реалізацію статті 28 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

30 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Включення до реєстру харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Розміщується на веб-сайті

16.

Примітка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держсанепідслужби
України
08.04.2013 № 87

ПРИМІРНА ФОРМА
інформаційної картки адміністративної послуги

Видача сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактора __________
________________________________________________________________________________ ____
(назва адміністративної послуги)

Голова ДП "Комітет з питань гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України" _______________________________________
                                                                                   (найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

ДП "Комітет з питань гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України"
м. Київ, вул. Саксаганського, 75

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

289-47-05

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про адміністративні послуги"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 9)

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.95 № 420 "Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади


7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява на ім'я голови Комітету.
2. Опис наданих документів - відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.95 № 420 "Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів".

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 9);
постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.95 № 420 "Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

500 доларів США без ПДВ

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати


12.

Строк надання адміністративної послуги

10 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Сертифікат (свідоцтво) державної реєстрації небезпечного фактора

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або за дорученням

16.

Примітка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держсанепідслужби
України
08.04.2013 № 87

ПРИМІРНА ФОРМА
інформаційної картки адміністративної послуги

Видача та поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів ___________________________
                                                                                                                               (назва адміністративної послуги)

Головний державний санітарний лікар _______________________________________
                                                                                       (найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (ст. 22)

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів" (пункт 2).

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МОЗ України від 24.01.2008 № 25 "Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (ст. 22).

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до головного державного санітарного лікаря відповідної території за формою, встановленою наказом головного державного санітарного лікаря України.
2. Копія документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.
3. Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника.
4. Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

До територіального дозвільного центру.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів", розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління", постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

200 грн. без ПДВ

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

3111

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 30 робочих днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача та поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або за дорученням

16.

Примітка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держсанепідслужби
України
08.04.2013 № 87

ПРИМІРНА ФОРМА
інформаційної картки адміністративної послуги

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи _________________
________________________________________________________________________________ _____
(назва адміністративної послуги)

Головний державний санітарний лікар _______________________________________
                                                                                 (найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна санітарно-епідеміологічна служба України, м. Київ, вул. Волоська, 19,
територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. ст. 10-14, 16, 17, 25);
Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (ст. 18);
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. п. 6, 7, 9);
Закон України "Про дитяче харчування" (ст. 9);
Закон України "Про відходи" (ст. 24).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 26.04.2012 № 38 "Про оплату за надання адміністративних послуг".

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до головного державного санітарного лікаря відповідної адміністративної території за формою, встановленою наказом головного державного санітарного лікаря України
2. Опис наданих документів - відповідно до вимог Тимчасового порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ України від 09.10.2000 № 247, зареєстрованим в Мін'юсті України 10.01.2001 за № 4/5195 (із змінами).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 35); розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління", постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

200 грн. без ПДВ

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

3111

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання або фізичною особою  неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або за дорученням

16.

Примітка


{Примірна форма із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної санітарно-епідеміологічної служби № 63 від 26.08.2014, № 25 від 19.02.2015}
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держсанепідслужби
України
08.04.2013 № 87

ПРИМІРНА ФОРМА
інформаційної картки адміністративної послуги

Видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання ___________________________________
                                                                                                                              (назва адміністративної послуги)

Головний державний санітарний лікар _______________________________________
                                                                                       (найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. 53);
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. ст. 10-14, 23-25).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54 "Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України", зареєстрований в Мін'юсті України 20.05.2005 № 552/10832.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява до головного державного санітарного лікаря відповідної території за формою, встановленою наказом головного державного санітарного лікаря України.
2. Опис наданих документів - відповідно до вимог Тимчасового порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ України від 09.10.2000 № 247, зареєстрованим в Мін'юсті України 10.01.2001 за № 4/5195 (із змінами).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

платно


У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (ст. 35); Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління", постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби".

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

40,89 грн. без ПДВ

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

3111

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень.
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держсанепідслужби України
12.03.2014  № 27

ПРИМІРНА ФОРМА
інформаційної картки адміністративної послуги Видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання
_____________________________________________________
(назва адміністративної послуги)
Територіальний орган Держсанепідслужби України
_________________________________________________
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер з 9-00 до 18-00
П'ятниця з 9-00 до 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про адміністративні послуги";
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (п. 53).

5.

Акти Кабінету Міністрів України

постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.99 № 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні";
постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 761 "Про Порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання"

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджені наказом МОЗ України від 01.08.96 р. № 239, зареєстрованим в Мін'юсті від 29.08.96 р. за № 488/1513;
СН 5804-91, "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров", утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 31 июля 1991 г. № 5804-91;
Положення про територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України, затверджене наказом МОЗ України від 19.01.2012 р. № 34, зареєстрованим у Мін'юсті 16.03.2012 р. за № 413/20726;
Наказ МОЗ України від 29.11.2013 р. № 1040 "Про затвердження Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного рівня", зареєстрований в Мін'юсті 17.12.2013 р. за № 2130/24662.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

(назва, дата та номер, пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява;
2. Договір оренди або інший документ, що підтверджує право використання відповідного майданчика (об'єкта) для розташування джерел неіонізуючого випромінювання;
3. Інформація про технічні характеристики джерел неіонізуючого випромінювання або технічний паспорт зазначених джерел;
4. План-схема з позначенням місця розташування джерел неіонізуючого випромінювання;
5. Протокол вимірювання рівня неіонізуючого випромінювання, що створюється джерелом неіонізуючого випромінювання, на яке видається дозвіл;
6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва в разі відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення;
7. Розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля проведені референс-центром електромагнітних полів та інших фізичних факторів, оформлені у вигляді санітарного паспорта радіотехнічного об'єкта (для джерел електромагнітного випромінювання);
8. Опис наданих документів.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень;
4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або за дорученням

16.

Примітка

{Наказ доповнено примірною формою згідно з Наказом Державної санітарно-епідеміологічної служби № 27 від 12.03.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної санітарно-епідеміологічної служби № 84 від 05.11.2014, № 25 від 19.02.2015, № 41 від 18.03.2015}
вгору