Документ v0087731-16, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2016  № 87

Про виконання Мінекономрозвитку України плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року

З метою забезпечення реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 844 "Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план виконання Мінекономрозвитку України плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року (далі - план), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів відповідно до розподілу функціональних обов'язків забезпечити виконання плану.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів, які є головними виконавцями плану, кожні півроку до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати департаменту технічного регулювання звіт про стан виконання плану.

4. Департаменту технічного регулювання забезпечити:

узагальнення інформації про стан виконання плану на підставі поданих звітів;

кожні півроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, подання зведеної інформації Кабінету Міністрів України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нефьодова М.Є.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


А. АбромавичусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19.01.2016  № 87

ПЛАН
виконання Мінекономрозвитку України плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року

Зміст заходу
(до пункту плану, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 844)

Головні виконавці заходу

Співвиконавці заходу

Строк виконання

1

2

3

4

5

1

Ужиття заходів стосовно залучення та використання коштів технічної допомоги ЄС з метою виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року
(до пункту 1)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

департамент фінансової роботи та господарського забезпечення (інд. 21)
департамент координації міжнародних програм (інд. 40)

2015 рік

2

Розроблення:

1) законопроекту щодо чіткого розмежування повноважень стосовно здійснення контрольних функцій між органами захисту прав споживачів, органами державного ринкового нагляду та органами, відповідальними за контроль (нагляд) щодо безпечності послуг (робіт)
(до підпункту 1 пункту 2)

департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (інд. 36)

юридичний департамент (інд. 24)

- " -

2) проектів актів Кабінету Міністрів України, необхідних для реалізації Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", що відповідають відповідним актам законодавства ЄС, з урахуванням мінімального втручання державних органів у діяльність суб'єктів господарювання у сфері метрології
(до підпункту 2 пункту 2)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

юридичний департамент (інд. 24)

2015 рік

3) проектів актів Кабінету Міністрів України, необхідних для реалізації Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"
(до підпункту 3 пункту 2)

- " -

- " -

до 10.02.2016

4) проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 41, ст. 2175), з метою приведення його у повну відповідність з Рішенням № 768/2008/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 9 липня 2008 р. про загальні рамки реалізації продукції та скасування Рішення Ради № 93/465/ЄЕС
(до підпункту 4 пункту 2)

- " -

- " -

2015-2016 роки

3

Розроблення проектів:

1) нормативно-правового акта Мінекономрозвитку щодо визначення основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та правил написання на основі Директиви Ради від 20 грудня 1979 р. № 80/181/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів стосовно одиниць вимірювання та скасування Директиви 71/354/ЄЕС
(до підпункту 1 пункту 3)

- " -

- " -

2015 рік

2) нормативно-правових актів Мінекономрозвитку, необхідних для реалізації Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", що відповідають відповідним актам законодавства ЄС, з урахуванням мінімального втручання державних органів у діяльність суб'єктів господарювання у сфері метрології
(до підпункту 2 пункту 3)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

юридичний департамент (інд. 24)

2015 рік

3) актів центральних органів виконавчої влади, необхідних для реалізації Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"
(до підпункту 3 пункту 3)

- " -

- " -

до 10.02.2016

4

Забезпечення відповідності законів України відповідним актам законодавства ЄС шляхом:

1) ужиття заходів щодо забезпечення проведення Європейською Комісією офіційного оцінювання відповідності Законів України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (Закон 1), "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Закон 2), "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (Закон 3) та "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції" (Закон 4) відповідним актам законодавства ЄС
(до підпункту 1 пункту 4)

Закони 1, 2 і 4 - департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (інд. 36)
Закон 3 - департамент технічного регулювання (інд. 34)

2015 рік

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України за результатами офіційного оцінювання, проведеного Європейською Комісією, у разі потреби пропозицій щодо внесення змін до Законів України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та "Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції"
(до підпункту 2 пункту 4)

Закони 1, 2 і 4 - департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (інд. 36)
Закон 3 - департамент технічного регулювання (інд. 34)

юридичний департамент (інд. 24)

2015-2016 роки

5

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства та видання нормативно-правових актів стосовно скасування регуляторних режимів, що дублюють режим технічного регулювання, та усунення додаткових вимог до нехарчової продукції, які не передбачено технічними регламентами і становлять технічні бар'єри в торгівлі
(до пункту 5)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (інд. 36)
департамент управління державною власністю та розвитку промисловості (інд. 32)
юридичний департамент (інд. 24)

2015-2020 роки

6

Забезпечення проведення Європейською Комісією офіційного оцінювання відповідності технічних регламентів:

1) безпеки машин Директиві 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви № 95/16/ЄС
(до підпункту 1 пункту 7)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

2015 рік

2) енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, енергетичного маркування побутових електричних холодильників та енергетичного маркування побутових пральних машин відповідно Директиві 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами, Делегованому регламенту Комісії (ЄС) № 1060/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних холодильників, Делегованому регламенту Комісії (ЄС) № 1061/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування побутових пральних машин
(до підпункту 2 пункту 7)

- " -

- " -

3) щодо медичних виробів, щодо активних медичних виробів, що імплантують, щодо медичних виробів для діагностики in vitro відповідно Директиві Ради 93/42/ЄЕС від 14 червня 1993 р. про медичні прилади, Директиві Ради від 20 червня 1990 р. про наближення законів держав-членів про активні медичні прилади для імплантацій № 90/385/ЄЕС, Директиві 98/79/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 р. про медичні діагностичні засоби in vitro
(до підпункту 3 пункту 7)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

2015 рік

7

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України за результатами офіційного оцінювання в разі потреби пропозицій щодо внесення змін до технічного регламенту безпеки машин (Директива 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви № 95/16/ЄС)
(до підпункту 1 пункту 8)

- " -

юридичний департамент (інд. 24)

2015-2016 роки

8

Розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до чинних та прийняття нових технічних регламентів, що відповідають актам законодавства ЄС щодо:

1) неавтоматичних зважувальних приладів (Директива 2014/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку неавтоматичних зважувальних приладів)
(до підпункту 1 пункту 9)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

юридичний департамент (інд. 24)

2015 рік

2) вимірювальних приладів (Директива 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів)
(до підпункту 2 пункту 9)

- " -

- " -

- " -

3) низьковольтного електричного обладнання (Директива 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги)
(до підпункту 5 пункту 9)

- " -

- " -

2015-2016 роки

4) електромагнітної сумісності обладнання (Директива 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності)
(до підпункту 6 пункту 9)

- " -

- " -

- " -

5) обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні)
(до підпункту 7 пункту 9)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

юридичний департамент (інд. 24)

2015-2016 роки

6) разом з актами законодавства ЄС, що визначають вимоги щодо екодизайну для нових водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (Директива Ради 92/42/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про вимоги до ефективності нових котлів, що працюють на рідкому або газоподібному паливі)
(до абзацу першого підпункту 9 пункту 9)

- " -

- " -

- " -

7) пересувного обладнання, що працює під тиском (Директива 2010/35/Євросоюз Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про переносне обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС)
(до підпункту 11 пункту 9)

- " -

- " -

- " -

8) приладів, що працюють на газоподібному паливі (Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/142/ЄС від 30 листопада 2009 р. про апарати, які працюють на газоподібному паливі)
(до підпункту 13 пункту 9)

- " -

- " -

- " -

9) безпечності іграшок (Директива 2009/48 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок)
(до підпункту 16 пункту 9)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

юридичний департамент (інд. 24)

2015-2016 роки

10) обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі (Директива 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно обладнання і захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі)
(до підпункту 18 пункту 9)

- " -

- " -

2016-2017 роки

11) упаковки та відходів упаковки (Директива Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 1994 р. про упаковку та відходи упаковки № 94/62/ЄС)
(до підпункту 21 пункту 9)

- " -

- " -

2015-2017 роки

9

Визначення актів законодавства ЄС, дія яких поширюється на продукцію, що є об'єктом технічних регламентів, зазначених у пунктах 6 - 8 цього плану, та/або які є необхідними для забезпечення розроблення та застосування таких технічних регламентів
(до пункту 15)

- " -

2015 рік

10

Забезпечення проведення Європейською Комісією офіційного оцінювання відповідності переглянутих та нових технічних регламентів, зазначених у пункті 9 цього плану заходів, відповідним актам законодавства ЄС
(до пункту 16)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

протягом шести місяців з дня опублікування змін до відповідного технічного регламенту або нового технічного регламенту

11

Проведення аналізу обсягів торгівлі між Україною та ЄС видами нехарчової продукції, на які не поширюється дія Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів, і визначення актів законодавства ЄС, що встановлюють вимоги до такої продукції та є пріоритетними для впровадження в Україні
(до пункту 17)

департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції (інд. 43)

департамент торговельного захисту (інд. 44)
департамент технічного регулювання (інд. 34)

2016 рік

12

Унесення змін до чинних та прийняття нових нормативно-правових актів, у тому числі технічних регламентів, що відповідають актам законодавства ЄС, перелік яких визначено згідно з пунктом 11 цього плану
(до пункту 18)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

юридичний департамент (інд. 24)

2017-2020 роки

13

Розроблення та прийняття національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам переглянутих і нових технічних регламентів, зазначених у пунктах 6 - 8 цього плану, а також національних стандартів, ідентичних європейським стандартам, посилання на які містяться в технічних регламентах, зазначених у пунктах 6 - 8 цього плану
(до пункту 19)

- " -

2015-2020 роки (з урахуванням строків унесення змін до чинних та прийняття нових технічних регламентів, зазначених у пунктах 6 - 8 цього плану)

14

Затвердження переліків національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності продукції вимогам переглянутих та нових технічних регламентів, зазначених у пунктах 6 - 8 цього плану
(до пункту 20)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

департамент управління державною власністю та розвитку промисловості (інд. 32)

протягом трьох місяців з дня опублікування змін до відповідного технічного регламенту або нового технічного регламенту, зазначеного в пунктах 6 - 8 цього плану

15

Розроблення та прийняття національних стандартів, що відповідають міжнародним і європейським стандартам та застосування яких сприяє реалізації пріоритетних завдань (заходів):

1) визначення пріоритетних завдань (заходів)
(до підпункту 1 пункту 21)

- " -

департамент управління державною власністю та розвитку промисловості (інд. 32)

2015 рік

2) розроблення та прийняття національних стандартів відповідно до визначених пріоритетних завдань (заходів)
(до підпункту 2 пункту 21)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

2015-2020 роки

16

Визначення організаційної структури національного органу стандартизації
(до пункту 22)

- " -

департамент управління державною власністю та розвитку промисловості (інд. 32)

2015 рік

17

Розроблення та затвердження процедур у сфері національної стандартизації згідно з настановами міжнародних та європейських організацій стандартизації
(до пункту 23)

- " -

- " -

18

Уведення в дію системи автоматизованого перекладу стандартів
(до пункту 24)

- " -

- " -

19

Започаткування процесу формування термінологічного словника та системи автоматизованого контекстного перекладу стандартів
(до пункту 25)

- " -

- " -

20

Зміцнення фінансової незалежності національного органу стандартизації:

1) проведення дослідження можливості залучення національним органом стандартизації додаткових джерел фінансування від провадження видів діяльності, що не суперечать законодавству
(до підпункту 1 пункту 27)

- " -

- " -

2) ужиття заходів щодо залучення додаткових джерел фінансування діяльності національного органу стандартизації, підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства
(до підпункту 2 пункту 27)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

2015-2018 роки

21

Забезпечення участі України в діяльності міжнародних та регіональних організацій із стандартизації (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, Міждержавній раді із стандартизації, метрології та сертифікації)
(до пункту 28)

- " -

департамент фінансової роботи та господарського забезпечення (інд. 21)

2015-2020 роки

22

Забезпечення завершення закупівлі обладнання, програмного забезпечення та послуг з розробки інформаційної системи управління стандартами
(до пункту 29)

- " -

департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів (інд. 20)

2016 рік

23

Підготовка пропозицій щодо запровадження в Україні систем міжлабораторних порівнянь і професійного тестування та акредитації провайдерів таких систем
(до пункту 35)

- " -

2015 рік

24

Оцінювання спроможності Національного агентства з акредитації щодо надання додаткових послуг з акредитації та підготовка і прийняття в разі потреби нормативно-правових актів
(до пункту 36)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

2015-2020 роки

25

Забезпечення завершення закупівлі необхідного обладнання з метою оновлення та модернізації засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій відповідно до плану заходів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 5 травня 2015 р. № 456, у частині оновлення і модернізації засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних, вимірювальних і повірочних лабораторій
(до пункту 37)

- " -

2015 рік

26

Підготовка та затвердження плану заходів з оновлення та модернізації засобів та обладнання випробувальних, калібрувальних лабораторій на наступний період
(до пункту 38)

- " -

2015-2017 роки

27

Забезпечення закупівлі необхідного обладнання для визначених випробувальних, калібрувальних лабораторій відповідно до плану заходів на наступний період
(до пункту 39)

- " -

- " -

28

Перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції
(до пункту 41)

департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (інд. 36)

2015-2020 роки

29

Створення групи тренерів для проведення подальшого навчання з питань державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції
(до пункту 42)

- " -

2015 рік

30

Підготовка методичних рекомендацій для посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд
(до пункту 43)

- " -

2015-2017 роки

31

Проведення семінарів для представників громадських організацій споживачів та суб'єктів господарювання (виробників, імпортерів та розповсюджувачів продукції) з метою обговорення їх співпраці з органами державного ринкового нагляду
(до пункту 44)

- " -

2015-2019 роки

32

Забезпечення перекладу, опублікування та поширення серед посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд, довідкових матеріалів з питань технічного регулювання, що використовуються в ЄС
(до пункту 45)

- " -

департамент технічного регулювання (інд. 34)

2015-2020 роки

33

Оптимізація функції інформування суб'єктів господарювання про їх права та обов'язки під час здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції:

1) проведення дослідження можливості оптимізації функції інформування
(до підпункту 1 пункту 46)

департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (інд. 36)

2015 рік

2) ужиття заходів щодо оптимізації функції інформування
(до підпункту 2 пункту 46)

- " -

2015-2020 роки

34

Здійснення заходів міжнародного співробітництва у сфері забезпечення безпечності продукції, здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції
(до пункту 47)

- " -

- " -

35

Забезпечення розвитку та функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик:

1) проведення навчання посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, щодо правил аналізу ризиків, застосування обмежувальних (коригувальних) заходів та користування відповідними інформаційними системами
(до підпункту 1 пункту 48)

департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (інд. 36)

- " -

2) забезпечення завершення закупівлі обладнання, програмного забезпечення та послуг з розробки відповідних інформаційних систем
(до підпункту 2 пункту 48)

департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (інд. 36)

департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів (інд. 20)

2015-2016 роки

3) розробка проектів інформаційних систем та забезпечення їх пілотного функціонування
(до підпункту 3 пункту 48)

- " -

- " -

- " -

4) поступове підключення до відповідних інформаційних систем користувачів
(до підпункту 4 пункту 48)

- " -

- " -

2015-2017 роки

5) забезпечення повного функціонування відповідних інформаційних систем
(до підпункту 5 пункту 48)

- " -

- " -

2015-2020 роки

36

Підготовка проекту Меморандуму між ЄС та Україною щодо набуття права доступу до Системи Співтовариства із швидкого обміну інформацією RAPEX
(до пункту 49)

- " -

- " -

2015-2018 роки

37

Забезпечення операційної сумісності системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, з європейською системою RAPEX
(до пункту 50)

- " -

- " -

2016-2020 роки

38

Проведення навчання працівників метрологічних центрів з питань застосування нового законодавства про метрологію та метрологічну діяльність
(до пункту 51)

департамент технічного регулювання (інд. 34)
(наукові метрологічні центри)

2015 рік

39

Підготовка та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2016 - 2020 роки"
(до пункту 52)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

юридичний департамент (інд. 24)

- " -

40

Забезпечення звірень державних (національних) еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами згідно з щорічними планами, підготовленими на основі державної програми розвитку еталонної бази
(до пункту 53)

департамент технічного регулювання (інд. 34)
(наукові метрологічні центри)

2015-2020 роки

41

Забезпечення створення та вдосконалення первинних і вторинних еталонів згідно з щорічними планами, підготовленими на основі Державної програми розвитку еталонної бази на 2016 - 2020 роки
(до пункту 54)

- " -

- " -

42

Ужиття заходів щодо виконання умов для набуття повного членства України в Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML) та підписання Метричної Конвенції для участі в повному обсязі в Угоді про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування й вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA), підписаній у рамках Міжнародного комітету мір та ваг (CIPM), з наданням необхідних для цього коштів державного бюджету
(до пункту 55)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

2015-2020 роки

43

Підвищення рівня професійних знань посадових осіб Мінекономрозвитку щодо:

1) призначення органів з оцінки відповідності та повідомлення про них до Європейської Комісії
(до підпункту 1 пункту 56)

- " -

2015 рік

2) впровадження і застосування технічних регламентів та координації системи технічного регулювання
(до підпункту 2 пункту 56)

- " -

2015-2020 роки

3) реалізації Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів
(до підпункту 3 пункту 56)

- " -

2017 рік

44

Підвищення рівня професійних знань посадових осіб центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання, щодо впровадження і застосування технічних регламентів
(до пункту 57)

- " -

2015-2020 роки

45

Здійснення заходів щорічних планів на 2015 - 2018 роки з підвищення рівня обізнаності громадськості про нову українську інфраструктуру якості, спрямованих на підвищення рівня обізнаності таких цільових груп як виробники та постачальники продукції, що є об'єктами технічних регламентів, і громадськість у цілому (у тому числі споживачі), із залученням технічної допомоги ЄС
(до пункту 58)

департамент технічного регулювання (інд. 34)

департамент розвитку підприємництва та регуляторної політики (інд. 36)

2015-2018 роки

Заступник директора
департаменту технічного
регулюванняО. Гіленковгору