Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000
Держбуд України (з 2002р.); Наказ, Перелік від 17.06.200385
Документ v0085509-03, поточна редакція — Редакція від 01.01.2014, підстава - v0374858-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
17.06.2003 N 85
Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000
та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000

{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Держбуду N 285 ( v0285241-00 ) від 14.12.2000,
до якого вносились зміни }

З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 липня 2003 року схвалені
науково-технічною радою Держбуду України (рішення НТР від
12 червня 2003 р. N 48 ( vr048509-03 ) Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000
"Правила визначення вартості будівництва" ( v0174241-00 ) та Зміну
N 1 ДБН Д.1.1-7-2000 "Правила визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на
території України" ( v0285241-00 ), внесених Управлінням цінової
політики, експертизи та контролю вартості у будівництві.
2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві (П. Губень) забезпечити доведення
інформації про затвердження Зміни N 2 ДБН Д.1.1-1-2000
( v0174241-00 ) та Зміни N 1 ДБН Д.1.1-7-2000 ( v0285241-00 ) до
відома зацікавлених організацій.
3. Доручити науково-виробничій фірмі "Інпроект" видання та
розповсюдження Зміни N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ) та Зміни
N 1 ДБН Д.1.1-7-2000 ( v0285241-00 ), враховуючи їх розроблення за
власні кошти, за умови використання коштів, отриманих від
реалізації зазначених змін, виключно на виконання робіт із
стандартизації, розвиток науково-технічної бази.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету А. Беркуту.
Голова Комітету В.Череп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держбуду України
17.06.2003 N 85
Введено в дію
з 1 липня 2003 р.

ЗМІНА N 1
до Правил визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт для будівництва,
що здійснюється на території України
(ДБН Д.1.1-7-2000)
( v0285241-00 )
_______________
* Зміни, внесені згідно зі Зміною N 1, позначено у квадратних
дужках.
[1. Розділ 1, пункт 1.3 викласти в такій редакції]:
"Розділ 1
Загальні положення
"1.3 Вартість проектно-вишукувальних робіт - це сума коштів,
необхідних для відшкодування прямих та [загальновиробничих]
витрат, понесених проектною організацією при виконанні зазначених
робіт, з урахуванням нормативних витрат матеріально-технічних
ресурсів, вільних цін, податків, зборів та обов'язкових платежів,
а також економічно обгрунтованого кошторисного прибутку [та
адміністративних витрат]".
[2. Розділ 2, пункт 2.9 викласти в такій редакції]:
"Розділ 2
Калькуляційний метод визначення кошторисної
вартості проектно-вишукувальних робіт
2.9. Вартість складання техніко-економічних обгрунтувань
(розрахунків) інвестицій будівництва [(ТЕО, ТЕР)] та [ескізних
проектів (ЕП)] визначається [за відповідними збірниками цін на
розроблення документації від вартості розроблення стадії "Проект"
шляхом застосування коефіцієнтів для]: [техніко-економічних обгрунтувань - 0,6;] [техніко-економічних розрахунків - 0,45;] [ескізних проектів - 0,5]".

Додатки
[3. Додаток В, обов'язковий, форма N 3-П, пункти 1-12
викласти в такій редакції]:
"1. Основна та додаткова заробітна плата виробничого
персоналу, грн. __________________________________________________
2. Відрахування на соціальні заходи, грн. ___________________
3. Матеріальні витрати, грн. ________________________________
4. Інші прямі витрати, грн. _________________________________
[5. Відрядження виробничого персоналу, грн.] ________________
[6]. Загальновиробничі витрати, грн. ________________________
[7]. Всього собівартість, грн. ______________________________
[8]. Прибуток, грн. _________________________________________
9. Адміністративні витрати, грн. ____________________________
10. Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ),
встановлені чинним законодавством і не враховані складовими
зазначеної вартості, грн. ________________________________________
11. Всього, грн. ____________________________________________
12. ПДВ, грн. _______________________________________________
Вартість роботи [(ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 +
+ ряд. 12)], грн. _________________________________________________________________"
[(сума прописом)]
[4. Додаток 9, довідковий, доповнити пунктами 18-20]:

Додаток 9
[Довідковий]

ПЕРЕЛІК
відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні
та конструкторські роботи, що діють на території України,
та індекси визначення кошторисної вартості за цими
збірниками станом на 01.07.2002

------------------------------------------------------------------ |N | Найменування збірника |Ким затверджено | Індекс для | |п/п| | | визначення | | | | | вартості ПВР | | | | | за відомчими | | | | | збірниками | |---+----------------------------+----------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+----------------------------+----------------+--------------| |...|... ... ... ... ... ... ... |... ... ... ... | ... ... ... | |---+----------------------------+----------------+--------------| |[18|Цінник "На производство |Наказом Держбуду|польові - 1,58| | |водолазного обследования |України від |камеральні - | | |гидротехнических сооружений |09.03.2000 N 46 | 1,64 | | |и уложенных трубопроводов" | | | |---+----------------------------+----------------+--------------| |19 |Розділ 22 "Машиностроение |Видавництво | 1,80 | | |для легкой и пищевой |"Москва", | | | |промышленности и бытовых |1987 р. | | | |приборов" | | | |---+----------------------------+----------------+--------------| |20 |Суднобудівна промисловість |Рішення | 1,80] | | | |Міністерства | | | | |суднобудівної | | | | |промисловості | | | | |СРСР від | | | | |31.03.87 | | | | |N СП-21/578 зі | | | | |змінами та | | | | |доповненнями | | | | |(Рішення від | | | | |21.06.90 | | | | |N РЮ-21/2560) | | ------------------------------------------------------------------вгору