Документ v0084834-14, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2014

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2014  № 84

Про внесення змін до Примірної форми інформаційної картки для видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", пункту 3 Порядку видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 761, та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 13.03.2014 року № 180 "Про скасування деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України та внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11 січня 2014 року № 23", керуючись пунктом 9 Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 400, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Примірної форми інформаційної картки для видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання, затвердженої наказом Держсанепідслужби України від 12 березня 2014 року № 27 "Про внесення змін до наказу Держсанепідслужби України від 08 квітня 2013 року № 87", такі зміни:

1.1 Пункт 6 викласти в такій редакції:

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджені наказом МОЗ України від 01.08.96 р. № 239, зареєстрованим в Мін'юсті від 29.08.96 р. за № 488/1513;
СН 5804-91, "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров", утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 31 июля 1991 г. № 5804-91;
СН 4557-88, "Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях", утверждены заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 23 февраля 1988 г. № 4557-88;
Положення про територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України, затверджене наказом МОЗ України від 19.01.2012 р. № 34, зареєстрованим у Мін'юсті 16.03.2012 р. за № 413/20726;
Наказ МОЗ України від 29.11.2013 р. № 1040 "Про затвердження Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного рівня", зареєстрований в Мін'юсті 17.12.2013 р. за № 2130/24662.

1.2 пункт 9 доповнити новим підпунктом 7 такого змісту:

"7. Розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля проведені референс-центром електромагнітних полів та інших фізичних факторів, оформлені у вигляді санітарного паспорта радіотехнічного об'єкта (для джерел електромагнітного випромінювання);".

У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.

2. Сектору взаємодії з громадськістю (О.В. Шитенко) розмістити наказ на веб-сайті Держсанепідслужби України.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т. в. о. Голови

С.В. Протас

{Текст взято з сайту Держсанепідслужби України http://www.dsesu.gov.ua}вгору