Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2011 рік
МОЗ України, Мінфін України; Наказ, Паспорт бюджетної програми, Форма типового документа від 14.02.201184/106
Документ v0084282-11, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.02.2011 N 84/106

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2011 рік

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) та наказу Міністерства фінансів України від
29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ) "Про паспорти бюджетних програм",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за
N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
14.01.2008 N 19 ( z0035-08 ), зі змінами), Н А К А З У Є М О:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2011 рік
Міністерства охорони здоров'я України за КПКВК 2301360
( 2857-17 ), що додається.
Міністр охорони
здоров'я України І.ЄМЕЦЬ
М.П.
Міністр
фінансів України Ф.ЯРОШЕНКО
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
________________________
(найменування головного
розпорядника коштів
державного бюджету)
і наказ Міністерства
фінансів України
14.02.2011 N 84/106

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2011 рік

230 Міністерство охорони здоров'я України
1. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
2. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном
3. ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 14011,9 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 14011,9 тис. гривень. та із
спеціального фонду - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 19.11.92 N 2801-XII ( 2801-12 ) "Основи
законодавства України про охорону здоров'я". Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.95 N 991
( 991-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок направлення
громадян на лікування за кордон".
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення лікування громадян України за кордоном у
випадках, коли медична допомога неможлива в медичних закладах
України.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ | N пор.| Завдання | |-------+--------------------------------------------------------| | 1 |Забезпечення отримання високоспеціалізованої медичної | | |допомоги в зарубіжних клініках | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень ----------------------------------------------------------------------------------- |N пор.| Напрями | півріччя | рік | | |використання|------------------------------+------------------------------| | | бюджетних |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | коштів | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |------+------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| | 1 |Лікування за| 14011,9 | |14011,9 | 14011,9 | |14011,9 | | |кордоном | | | | | | | | |громадян | | | | | | | | |України | | | | | | | |-------------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------| |Всього |14011,90 | |14011,90|14011,90 | |14011,90| -----------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0011201-11 ):
------------------------------------------------------------------ | КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією | |( v0011201-11 )| видатків бюджету ( v0011201-11 ) | |---------------+------------------------------------------------| | 1130 |Придбання товарів і послуг | |---------------+------------------------------------------------| | 1340 |Поточні трансферти населенню | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування ( v0011201-11 ):
------------------------------------------------------------------ | ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування | |( v0011201-11 )| бюджету ( v0011201-11 ) | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень --------------------------------------------------------------------------------- |Код державної| Назва | півріччя | рік | | цільової |державної|---------------------------+---------------------------| | програми | цільової|Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| | | програми| фонд | фонд | | фонд | фонд | | ---------------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Одиниця | Джерело | Півріччя | рік | |пор.| | виміру | інформації |---------------------------+---------------------------| | | | | |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| | | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |продукту | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Кількість | осіб |Протоколи | 17,0 | |17,0 |17,0 | |17,0 | | |хворих, | |засідань | | | | | | | | |направлених | |комісії МОЗ | | | | | | | | |на лікування | |по | | | | | | | | |за кордоном | |направленню | | | | | | | | | | |на лікування| | | | | | | | | | |за кордон | | | | | | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 |ефективності | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Середньорічна|тис.грн.|Фінансовий | 824,2 | | |824,2 | | | | |вартість | |звіт МОЗ | | | | | | | | |лікування | |України | | | | | | | | |одного | | | | | | | | | | |хворого | | | | | | | | | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 |якості | |----+-------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Кількість | осіб |Висновки | 17,0 | | |17,0 | | | | |осіб, що | |головних | | | | | | | | |покращать | |спеціалістів| | | | | | | | |стан здоров'я| |МОЗ України | | | | | | | | |за | |за напрямом | | | | | | | | |результатами | | | | | | | | | | |лікування | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Розподіл видатків у розрізі територій:
__________________________________________
Заступник Міністра
(керівника установи)/
керівник фінансової служби
Міністерства охорони
здоров'я України О.І.Левицький
________________________ _____________ ______________________
(найменування головного (підпис) (прізвище та ініціали)
розпорядника коштів
державного бюджету)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра/
директор Департаменту
Міністерства фінансів
України С.О.Діденко
_____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)вгору