Документ v0083821-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.06.2015, підстава - v0095877-15

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2015  № 83

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 95 від 04.06.2015}

Про деякі питання реалізації повноважень з питань передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру
№ 51 від 27.04.2015}

Відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 445, та з метою забезпечення ефективної діяльності Держземагентства України та його територіальних органів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації головними управліннями Держземагентства в областях, місті Києві повноважень з передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб, що додається.

2. Начальникам головних управлінь Держземагентства в областях, місті Києві забезпечити:

2.1. Дотримання Порядку реалізації головними управліннями Держземагентства в областях, місті Києві повноважень з передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб.

2.2. Можливість прийому клопотань громадян, які подаються до Головного управління, з питань передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб через територіальні органи нижчого рівня, в межах області та розміщення цієї інформації на офіційних веб-сайтах та у місцях прийому заінтересованих громадян.

2.3. Надання щомісячних звітів Департаменту землеустрою, використання та охорони земель про реалізацію повноважень щодо розпорядження землями та земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності, а також про врахування позиції органів місцевого самоврядування при розпорядженні такими землями та земельними ділянками.

3. Державним кадастровим реєстраторам забезпечити надання головним управлінням Держземагентства в областях, місті Києві матеріалів, у строки, передбачені цими методичними рекомендаціями.

4. Департаменту землеустрою, використання та охорони земель надавати головним управлінням Держземагентства в областях, місті Києві методичну допомогу щодо реалізації ними повноважень з передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб.

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держземагентства України від 28.02.2013 № 72 "Про деякі питання реалізації повноважень з питань передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності для всіх потреб", від 09.04.2013 № 142 "Про внесення змін до наказу Держземагентства України від 28 лютого 2013 року № 72", від 27.03.2014 № 94 "Про внесення змін до деяких наказів Держземагентства України".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації
Держземагентства України


Л.М. Шемелинець


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства
України
31.03.2015 № 83

ПОРЯДОК
реалізації головними управліннями Держземагентства в областях, місті Києві повноважень з передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм реалізації головними управліннями Держземагентства в областях та місті Києві (далі - територіальні органи) повноважень з передачі земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб

1.2. Рішення територіальних органів про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою чи про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність або користування приймається у вигляді наказу (далі - наказ). Наказ приймається по кожній земельній ділянці окремо.

1.3. Наказ територіальних органів видається з урахуванням вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

Заявнику надається завірена належним чином копія наказу.

1.4. Реєстрація наказів здійснюється відповідно до наказу Держземагенства від 10.04.2014 № 129 "Про деякі питання реєстрації документів в автоматизованій системі діловодства".

1.5. Для підготовки наказів територіальним органом призначається відповідальна особа та особа, яка буде заміщувати відповідальну особу у разі її відсутності.

1.6. Відповідальність за прийняті накази або надані відмови щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах) для всіх потреб покладається на керівника відповідного територіального органу.

1.7. Накази приймаються у термін, що не перевищує строків, встановлених статтями 118 і 123 Земельного кодексу України.

2. Порядок прийняття рішення про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою

2.1. При надходженні до територіального органу клопотання громадянина, зацікавленого в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної власності сільськогосподарського призначення у межах норм безоплатної приватизації, або клопотання особи, зацікавленої в одержанні у користування земельної із земель державної власності ділянки сільськогосподарського призначення (на безконкурентних засадах) відповідний територіальний орган, безпосередньо, в момент надходження звернення здійснює реєстрацію такого клопотання у відповідності до вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

2.2. Після реєстрації клопотання територіальний орган у одноденний термін звертається до відповідного Державного кадастрового реєстратора та управління (відділу) Держземагентства у районі (місті), міськрайонного, міжрегіонального управління (відділу) для отримання відомостей з Державного земельного кадастру щодо запитуваної земельної ділянки разом із викопіюванням з індексної кадастрової карти (плану), на якій орієнтовно відображається запитувана земельна ділянка.

{Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 51 від 27.04.2015}

2.3. Державний кадастровий реєстратор і керівник управління (відділу) Держземагентства у районі (місті), міськрайонного, міжрегіонального управління (відділу) в одноденний термін письмово надає територіальному органу наявні відомості з Державного земельного кадастру згідно додатка 1 цього Порядку, а також викопіювання з індексної кадастрової карти (плану), на якій орієнтовно відображено запитувану земельну ділянку (додаток 2).

{Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 51 від 27.04.2015}

2.4. У разі відсутності відомостей, зазначених у додатку 1 цього Порядку, у Державному земельному кадастрі Державний кадастровий реєстратор і керівник управління (відділу) Держземагентства у районі (місті), міськрайонного, міжрегіонального управління (відділу) зазначає у відповідній графі, що відомості відсутні, і в одноденний термін, письмово, надає територіальному органу інформацію з відповідним викопіюванням з індексної кадастрової карти (плану) (додаток 2).

{Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 51 від 27.04.2015}

2.5. Після отримання наявних відомостей з Державного земельного кадастру або інформації про відсутність таких відомостей та викопіювання з індексної кадастрової карти (плану) територіальний орган вносить до системи електронного документообігу "ДОК ПРОФ ТМСтеп 2.0" викопіювання з індексної кадастрової карти (плану) у форматі "Djvu" та протягом п'яти днів здійснює перевірку:

2.5.1. У разі, якщо земельна ділянка передається у власність у межах норм безоплатної приватизації:

- наявність доданих до клопотання графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, та документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі ((у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства) частина шоста статті 118 Земельного кодексу України);

- відсутність передачі земельної ділянки безоплатно у власність відповідному громадянину по зазначеному виду використання (частина четверта статті 116 Земельного кодексу України);

- чи не перебуває земельна ділянка у власності чи користуванні інших громадян або юридичних осіб (частина п'ята статті 116 Земельного кодексу України);

- чи відносяться землі, за рахунок яких планується формування земельної ділянки, до земель сільськогосподарського призначення державної власності (частина четверта статті 122 Земельного кодексу України);

- відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку (частина сьома статті 118 Земельного кодексу України);

- чи не порушуватиме бажане місце розташування земельної ділянки вимог раціональної організації території (шляхом створення черезсмужжя) та компактності землекористування (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки).

2.5.2. У разі, якщо земельна ділянка передається у користування (на безконкурентних засадах):

- наявність доданих до клопотання графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (частина друга статті 123 Земельного кодексу України);

- чи відносяться землі, за рахунок яких планується формування земельної ділянки, до земель сільськогосподарського призначення державної власності (частина четверта статті 122 Земельного кодексу України);

- чи не перебуває земельна ділянка у власності чи користуванні інших громадян або юридичних осіб (частина п'ята статті 116 Земельного кодексу України);

- чи має право особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки, набувати права постійного користування земельною ділянкою (у разі передачі земельної ділянки у постійне користування) (стаття 92 Земельного кодексу України);

- чи підлягає продажу земельна ділянка (право на неї) на конкурентних засадах (земельних торгах) (у разі надання земельної ділянки в оренду) (стаття 134 Земельного кодексу України);

- відповідність бажаного місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку (у разі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (частина третя статті 123 Земельного кодексу України);

- чи не порушуватиме бажане місце розташування земельної ділянки вимог раціональної організації території (шляхом створення черезсмужжя) та компактності землекористування;

- наявність нормативної грошової оцінки земель.

2.6. У разі дотримання вимог, зазначених у пункті 2.5 цього Порядку, відповідний територіальний орган у строк, що не перевищує двох днів, надсилає запит органу місцевого самоврядування (сільській, селищній, міській раді) за місцем розташування земельної ділянки з проханням висловити позицію щодо можливості передачі земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (на безконкурентних засадах).

У запиті зазначаються підстави відмови у наданні земельної ділянки, а також прохання перевірити бажане місце розташування земельної ділянки на відповідність затвердженому генеральному плану населеного пункту та іншій містобудівній і землевпорядній документації, розробленій на місцевому рівні, якими обґрунтовуються довгострокові стратегії планування та забудови території населеного пункту і розвитку відповідної територіальної громади. У запиті зазначається також прохання висловити позицію у термін, що не перевищує 45 днів з моменту його отримання.

До запиту додаються клопотання та викопіювання з індексної кадастрової карти.

2.7. У випадку, якщо територіальний орган у строк, що не перевищує двадцяти днів з моменту направлення запиту органу місцевого самоврядування, отримав погодження відповідного органу місцевого самоврядування, або не отримав пропозицій щодо можливості передачі земельної ділянки у власність або користування (на безконкурентних засадах), територіальний орган приймає наказ про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою і надіслати заявнику лист, до якого додається належним чином завірена копія наказу.

У разі надання дозволу на розроблення документації із землеустрою необхідної для передачі земельної ділянки в оренду в листі можуть зазначатися також пропозиції щодо істотних та інших умов майбутнього договору оренди земельної ділянки.

2.8. Пропозиції відповідних органів місцевого самоврядування, які надходять після прийняття наказу про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, але не пізніше ніж у строк, передбачений у пункті 2.6 цього Порядку, враховуються при погодженні відповідної документації із землеустрою.

2.9. При недотриманні однієї із вимог, зазначених у пункті 2.5 цього Порядку, або наданні заперечень органом місцевого самоврядування, з посиланнями на підстави, передбачені вимогами чинного законодавства, територіальний орган інформує заявника про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою із зазначенням конкретних причин відмови.

3. Порядок здійснення державної реєстрації земельної ділянки

3.1. При надходженні до відповідного територіального органу документації із землеустрою, погодженої у встановленому законодавством порядку, державна реєстрація земельної ділянки здійснюється відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про Державний земельний кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.

4. Порядок прийняття рішення про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність або користування (на безконкурентних засадах)

4.1. При надходженні до територіального органу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) разом із проектом договору оренди земельної ділянки, підписаного юридичною або фізичною особою (у разі передачі земельної ділянки в оренду), відповідний територіальний орган у строк, що не перевищує п'яти днів, перевіряє:

- зміст проекту землеустрою на відповідність вимогам статті 50 Закону України "Про землеустрій", статті 186-1 Земельного кодексу України та Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 № 376, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за № 391/17686;

- зміст технічної документації із землеустрою на відповідність вимогам статті 55 Закону України "Про землеустрій" та Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 № 376, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за № 391/17686;

- зміст проекту договору оренди земельної ділянки на відповідність вимогам Закону України "Про оренду землі" (у разі передачі земельної ділянки в оренду);

- наявність витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (у разі передачі земельної ділянки у користування).

4.2. Після закінчення перевірки матеріалів, зазначених у пункті 4.1 цього Порядку, відповідний територіальний орган протягом п'яти днів зобов'язаний:

4.2.1. У разі відсутності зауважень до матеріалів, зазначених у пункті 4.1 цього Порядку, прийняти наказ про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність або користування (на безконкурентних засадах) і надіслати заявнику лист, до якого додати належним чином завірену копію наказу, у разі, якщо протягом зазначених п'яти днів фізична чи юридична особа не звернулася безпосередньо.

4.2.2. У разі невідповідності земельному законодавству або наявності зауважень до матеріалів, зазначених у пункті 4.1 цього Порядку, інформувати заявника про відмову у наданні земельної ділянки із зазначенням конкретних причин відмови.

4.3. У разі передачі земельної ділянки в оренду територіальний орган здійснює заходи щодо організації підписання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

Директор
Юридичного департаменту


Т.А. Скочко


Додаток 1
до Порядку реалізації головними
управліннями Держземагентства
в областях, місті Києві повноважень
з передачі земель та земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
державної власності у власність
або користування (на безконкурентних
засадах) для всіх потреб,
затвердженого наказом
Держземагентства України
31.03.2015 № 83
(у редакції наказу Держгеокадастру
від 27.04.2015 № 51)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо земельної ділянки, яка розташована в межах <КОАТУУ>:<Квартал>:<Зона>

Чи не перебуває земельна ділянка в користуванні (власності) третіх осіб

Цільове призначення земельної ділянки

Чи реалізовувала особа право на безоплатну приватизацію земельної ділянки за вказаним цільовим призначенням

Орієнтовна площа земельної ділянки

Дані згідно з формою 6-зем (графа, рядок)

Чи відноситься земельна ділянка до

земель сільськогосподарського призначення

земель рекреаційного призначення

земель лісового фонду

земель лісогосподарського призначення

земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

земель оздоровчого фонду

земель історико-культурного призначення

земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (конкретизувати)

земель водного фонду

охоронних зон

зон санітарної охорони

санітарно-захисних зон

зон особливого режиму використання земель

особливо цінних земель

земель резервного фонду

невитребуваних паїв

Форма власності на землю

Наявність на земельній ділянці деревної та/або чагарникової рослинності

Обмеження, обтяження, встановлені на земельну ділянку (конкретизувати у разі наявності)

Відповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, містобудівній документації, схемам землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій

Наявність умов, передбачених частинами другою та третьою статті 134 Земельного кодексу України

Відповідність вимогам раціональної організації території

Чи може особа набувати право постійного користування

Наявність на земельній ділянці об'єктів нерухомого майна (відомості про правовстановлюючі документи у разі наявності)

Керівник управління (відділу)
Держземагентства у районі (місті),
міськрайонного, міжрегіонального
управління (відділу)М.П.

(підпис)

П.І.Б.

Державний кадастровий реєстраторМ.П.

(підпис)

П.І.Б.

{Додаток 1 в редакції Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 51 від 27.04.2015}

{Додаток 2 не наводиться}

{Текст взято з сайту Держземагентства України http://www.dazru.gov.ua/}вгору