Документ v0083388-16, поточна редакція — Прийняття від 19.02.2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

19.02.2016  № 83

(з основної діяльності)

Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях

Відповідно до статті 39 Кодексу цивільного захисту України, пункту 7 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444, та з метою забезпечення організації навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, Організаційно-методичні вказівки з підготовки працюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджені Головою ДСНС України 19 вересня 2013 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Мельчуцького О.Г.

Голова

М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
19.02.2016  № 83

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях

I. Загальні положення

1.1. Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях (далі - Організаційно-методичні вказівки) підготовлено відповідно до статті 39 Кодексу цивільного захисту України.

1.2. Метою Організаційно-методичних вказівок є надання практичних рекомендацій суб'єктам забезпечення цивільного захисту різних рівнів з питань застосування вимог законодавства у сфері навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

1.3. Головним завданням навчання всіх верств населення діям у надзвичайних ситуаціях є формування культури безпеки його життєдіяльності, обізнаності щодо прав і обов'язків у сфері цивільного захисту та готовності до свідомих практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій, а керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, - набуття навичок створювати, приймати та реалізувати управлінські рішення в межах посадових обов'язків і повноважень, передбачених законодавством у цій сфері.

1.4. Під час організації та здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях необхідно керуватися вимогами Конституції України, Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", від 26 червня 2013 р. № 443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту", від 2 жовтня 2013 р. № 729 "Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб", від 9 жовтня 2013 р. № 787 "Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту", від 23 жовтня 2013 р. № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту", від 9 січня 2014 р. № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту", від 11 березня 2015 р. № 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту", від 8 липня 2015 р. № 469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту", від 13 жовтня 2015 р. № 824 "Про затвердження Порядку та обсягів підготовки осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, і строків проведення навчальних та перевірочних зборів", наказів Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 № 934 "Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1200/25977, від 11.09.2014 № 935 "Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2014 р. за № 1204/25981, від 21.10.2014 № 1112 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 листопада 2014 р. за № 1398/26175, від 21.10.2014 № 1113 "Про затвердження Вимог до структури та змісту програм функціонального навчання", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 листопада 2014 р. за № 1399/26176, від 30.12.2014 № 1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 р. за № 252/26697, від 29.05.2014 № 523 "Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 р. за № 624/25401, ДСТУ 5058:2008 "Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення" та інших нормативно-правових актів.

1.5. Організаційно-методичні вказівки рекомендуються для використання керівниками суб'єктів забезпечення цивільного захисту всіх рівнів, в тому числі для організації відповідної роботи керівників підрозділів з питань цивільного захисту та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

II. Рекомендації міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям

2.1. Керівникам центральних органів виконавчої влади з метою забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб центральних органів виконавчої влади, а також суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, рекомендується:

1) забезпечити організацію та проведення:

командно-штабних навчань (штабних тренувань) з працівниками органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління цивільного захисту, затверджених наказом ДСНС України від 29.01.2014 № 44;

навчально-практичних заходів з підготовки працівників галузевих спеціалізованих служб відповідно до вимог Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 469;

2) забезпечити своєчасне проходження функціонального навчання посадовими особами згідно з додатком 1 до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819;

3) надати практичну допомогу та забезпечити контроль проведення на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління:

навчання працівників за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях згідно з вимогами Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444;

спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту згідно з вимогами Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 № 934, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1200/25977;

4) надати підпорядкованим навчальним закладам рекомендації щодо організації навчального процесу з питань формування в осіб, які навчаються, необхідних знань, умінь та навичок щодо забезпечення необхідного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм і правил;

5) запланувати і провести з керівним складом та фахівцями, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, підбиття підсумків з виконання основних заходів з навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях за окремий плановий період і визначення завдань на наступний плановий період.

2.2. Керівникам місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з метою забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб місцевих державних адміністрацій та суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях рекомендується:

1) забезпечити організацію та проведення заходів з підготовки:

органів управління територіальної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту з урахуванням вимог Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443, плану основних заходів цивільного захисту України на рік, річного плану відповідних територіальних підсистем;

територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту відповідно до вимог Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 469;

територіальних формувань цивільного захисту відповідно до вимог Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 787;

функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління у відповідних навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту;

2) організувати контроль здійснення практичної підготовки під час проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління, згідно з вимогами Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 № 934, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1200/25977;

3) передбачити у період проведення в адміністративно-територіальних одиницях командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту проведення суб'єктами господарювання не менше як 30 відсотків запланованої у поточному році кількості комплексних об'єктових навчань з питань цивільного захисту;

4) скласти та в установлений термін подати заявки на функціональне навчання за державним замовленням на підставі потреби у навчанні, використовуючи результати обліку осіб на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які зобов'язані проходити функціональне навчання, та забезпечити періодичність проходження функціонального навчання окремих категорій осіб, зазначену у додатку 1 до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819;

5) затвердити організаційно-методичні вказівки щодо навчання працівників і непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях та організовувати контроль за їх виконанням;

6) забезпечити:

інформування населення про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце проживання громадян, а також про способи захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних такими ситуаціями;

підготовку та видання навчальних, навчально-наочних посібників, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, пам'яток тощо;

діяльність консультаційних пунктів при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, особливо в частині створення умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги;

запровадження постійних рубрик у засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та інтерактивних засобів та соціальної реклами;

подання звітності з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до Примірного табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом ДСНС України від 11.10.2014 № 578;

7) спланувати проведення з керівним складом територіальної підсистеми та керівництвом підпорядкованих підприємств, установ та організацій підбиття підсумків з виконання основних заходів з навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях за окремий плановий період і визначення завдань на наступний плановий період.

2.3. Керівникам підприємств, установ та організацій з метою здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки, рекомендується:

1) затвердити програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях з урахуванням виробничих особливостей, наявності спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, об'єктів підвищеної небезпеки, проведення робіт з підвищеною пожежною небезпекою та продовження функціонування в особливий період;

2) забезпечити проходження особами, які залучаються до проведення безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, спеціальної підготовки у навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту;

3) утворити навчальні групи та здійснити підготовку працівників шляхом курсового і індивідуального навчання за програмами загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях та спеціальної підготовки працівників, які входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;

4) організувати проведення під час прийняття на роботу і за місцем праці інструктажів працівників з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, розроблених на підставі програм підготовки працівників та діючих на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

5) визначити порядок проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення з урахуванням вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 р. за № 252/26697;

6) організувати відповідно до погоджених з місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування та територіальними органами ДСНС України графіків проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту:

затвердження у встановленому порядку планів проведення комплексних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, об'єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, протипожежних та протиаварійних тренувань;

проведення навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту інструкторсько-методичних занять з керівництвом комплексних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

роботу об'єктових комісій із залученням представників відповідного територіального органу ДСНС України з оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення комплексних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

практичну підготовку персоналу відповідно до вимог Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 № 934, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2014 р. за № 1200/25977;

подання до місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) та територіального органу ДСНС України звіту за результатами проведених спеціальних об'єктових навчань і тренувань;

7) забезпечити:

проходження в установленому порядку функціонального навчання працівниками відповідно до вимог Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819;

проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки за програмами навчання з питань пожежної безпеки з урахуванням вимог Порядку затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання, затвердженого наказом МВС України від 11.09.2014 № 935, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2014 р. за № 1204/25981;

ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань тощо);

8) обладнати в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та забезпечити його наповнення навчальними і наочними посібниками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, інформаційними стендами з доведення основних заходів, що виконуються підприємством, установою, організацією відповідно до об'єктового плану реагування на надзвичайні ситуації;

9) вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення ділянок, споруд, приміщень для обладнання в них навчальних ділянок, пунктів, класів тощо.

III. Рекомендації територіальним органам ДСНС україни, навчально-методичним центрам сфери цивільного захисту

3.1. Керівникам територіальних органів ДСНС України з метою ефективної організації навчання населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях рекомендується:

1) взяти участь у заходах з підготовки органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми, передбачених планом основних заходів цивільного захисту України;

2) здійснювати методичне керівництво та ведення обліку проведених заходів з питань:

підготовки органів управління та сил цивільного захисту на регіональному та місцевому рівнях;

проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3) організувати державний нагляд (контроль) за:

дотриманням періодичності проходження навчання керівним складом та фахівцями, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту;

проходженням особами, які залучаються до проведення навчання, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, спеціальної підготовки у навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту;

4) організувати роботу з вивчення стану організації та здійснення навчання населення до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом:

проведення оцінки знань посадових осіб територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання незалежно від форм власності з питань пожежної безпеки;

участі працівників, відповідальних за здійснення державного нагляду (контролю), в роботі комісій з оцінки готовності (допуску) персоналу підприємств, установ та організацій до проведення комплексних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

аналізу поданих підприємствами, установами та організаціями на погодження планів проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

вибіркового оцінювання знань з питань цивільного захисту працівників підприємств, установ та організацій в обсязі програм підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях;

організації контролю за обладнанням на підприємствах, в установах та організаціях інформаційно-довідкових куточків і перевірки відповідності їх тематичного наповнення планувальним документам з цивільного захисту;

участі в тренуваннях з учасниками навчально-виховного процесу у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах відповідної адміністративно-територіальної одиниці під час проведення тижнів безпеки дитини та днів цивільного захисту згідно із зведеними планами-графіками проведення цих заходів, що розробляються відповідними територіальними органами управління освітою;

5) узагальнити звіти про організацію проведення спеціальних об'єктових навчань (об'єктових тренувань) з питань цивільного захисту протягом року на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та підготувати пропозиції щодо удосконалення цих заходів у наступному році;

6) організувати взаємодію з навчально-методичними центрами у сфері цивільного захисту згідно із пунктом 2.3 Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.05.2014 № 523, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 р. за № 624/25401;

7) забезпечити контроль виконання планів і програм навчально-методичними центрами у сфері цивільного захисту, а також підприємствами, установами, організаціями, які в установленому порядку проводять навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та посадових осіб з питань пожежної безпеки;

8) брати активну участь у підбитті підсумків роботи керівного складу територіальної підсистеми та її ланок з виконання основних заходів з навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях за окремий плановий період і визначення пріоритетних завдань на наступний плановий період;

9) звітувати про виконану роботу з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях згідно з вимогами Примірного табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом ДСНС України від 11.10.2014 № 578.

3.2. Керівникам головного навчально-методичного центру, навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту з метою організації та навчально-методичного забезпечення навчання керівного складу органів управління цивільного захисту та населення діям у надзвичайних ситуаціях рекомендується:

1) розробити та за погодженням із керівниками структурних підрозділів з питань цивільного захисту замовників на навчання затвердити робочі навчальні програми і програми постійно діючих семінарів для кожної категорії осіб керівного складу та фахівців, які проходять функціональне навчання, передбачивши в них:

для слухачів з числа керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади тривалість навчання за робочими навчальними програмами до 72 годин;

для слухачів з числа керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх заступників, керівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування тривалість навчання за робочими навчальними програмами до 45 годин;

для слухачів з числа керівників суб'єктів господарювання та їх заступників, залежно від чисельності працюючих та категорії за заходами цивільного захисту такого суб'єкта, тривалість навчання за робочими навчальними програмами до 27 годин;

з іншими категоріями осіб керівного складу та фахівцями проводити функціональне навчання за програмами постійно діючих семінарів тривалістю до 18 годин;

при визначенні тематичного наповнення робочих програм не допускати їх перенасичення загальною тематикою, що не враховує конкретні посадові обов'язки з цивільного захисту слухачів;

2) комплектування навчальних груп здійснювати відповідно до планів комплектування із врахуванням потреби замовників та вимог нормативно-правових актів стосовно призначення голів комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також керівників робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

3) спланувати та провести в адміністративно-територіальних одиницях, де передбачено проведення командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, функціональне навчання керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання до початку проведення таких командно-штабних навчань;

4) здійснювати функціональне навчання та його навчально-методичне забезпечення згідно з Положенням про організацію навчального процесу з функціонального навчання, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.10.2014 № 1112, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 листопада 2014 р. за № 1398/26175, застосовуючи основну форму навчання з відривом від виробництва, а також виїзну на базі навчально-консультаційних пунктів та за умови наявності договорів (угод) із суб'єктами господарювання безпосередньо на їх навчально-виробничій базі;

5) погодити із суб'єктами господарювання графіки використання закріпленої за навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту навчально-виробничої бази цих суб'єктів господарювання для проведення практичних занять зі слухачами;

6) проаналізувати стан виконання державного замовлення з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту у попередньому році, та подати у встановлені терміни пропозиції щодо обсягів державного замовлення на наступний рік;

7) спільно з відповідними територіальними органами ДСНС розробити та подати на затвердження в установленому порядку плани-графіки проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

8) підготувати та провести згідно із затвердженими планами-графіками практичної підготовки інструкторсько-методичні заняття на підприємствах, в установах та організаціях, що проводять комплексні об'єктові навчання в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Перелік навчально-виробничих завдань у планах проведення інструкторсько-методичних занять та строки і тривалість їх проведення узгодити із замовниками;

9) вивчати стан та методики навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в установах і організаціях під час підготовки і проведення комплексних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту. Узагальнені результати проведеної роботи оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті;

10) забезпечити:

навчально-консультаційне і методичне супроводження командно-штабних, штабних навчань і тренувань з питань цивільного захисту, що проводяться з ланками відповідних територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту;

методичний супровід заходів з практичної підготовки, що проводяться підприємствами, установами, організаціями під час об'єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, протипожежних і протиаварійних об'єктових тренувань шляхом проведення планових консультацій, надання роз'яснень, методичних рекомендацій, оформлення зразків документів, тематичних папок тощо;

надання в установленому порядку послуг з навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки;

проходження спеціальної підготовки особами, які залучаються до проведення занять за програмами навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, та особами, які залучаються підприємствами, установами та організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

методичне супроводження видання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, розповсюдження ними інформаційних матеріалів, буклетів тощо з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

11) надавати консультаційну, аналітичну, методичну та іншу кваліфіковану підтримку підприємствам, установам, організаціям з питань планування діяльності з цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту;

12) спланувати на підставі плану проведення навчальних зборів у ДСНС України та за необхідності забезпечити проходження особами, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, курсу базової підготовки за посадами та обраними спеціальностями у складі органів управління;

13) здійснювати взаємодію з відповідними територіальними органами ДСНС України та підрозділами з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади за напрямами, передбаченими пунктом 2.3 Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.05.2014 № 523, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 р. за № 624/25401;

14) надати практичну допомогу відповідальним особам за роботу консультаційних пунктів з питань цивільного захисту, створених при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у відпрацюванні ними плануючої, облікової, звітної документації, відборі плакатів, літератури, складанні пам'яток, листівок та іншої інформації для населення, виконанні робіт з розроблення оригінал-макетів стендів інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту;

15) надати методичну допомогу територіальним органам управління освітою та базовим (опорним) навчальним закладам з організації і проведення днів цивільного захисту та тижнів безпеки дитини;

16) підвищити ефективність методичних заходів з удосконалення педагогічної майстерності кадрів, зокрема шляхом участі працівників територіальних курсів та навчально-консультаційних пунктів у проведенні показових спеціальних навчань з питань цивільного захисту згідно з річним Планом основних заходів цивільного захисту;

17) передбачити під час проведення днів професійної майстерності ознайомлення майстрів виробничого навчання, завідуючих міських курсів та навчально-консультаційних пунктів з методикою роботи з підготовки та проведення на суб'єктах господарювання комплексних об'єктових навчань та тренувань. Для забезпечення участі працівників ДСНС України у днях професійної майстерності плани та строки проведення цих заходів подати до Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України;

18) проводити атестацію педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550;

19) звітувати про виконану роботу з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях згідно з вимогами Примірного табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом ДСНС України від 11.10.2014 № 578.

Директор Департаменту
організації
заходів цивільного захистуМ. Маюров

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}вгору