Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури
Генеральна прокуратура України; Наказ, Склад колегіального органу, Положення від 14.03.201781
Документ v0081900-17, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2017

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2017  № 81

Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з метою проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури НАКАЗУЮ:

1. Утворити у Генеральній прокуратурі України Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури (далі - Комісія) у такому складі:


МІСЬКІВ
Дмитро Михайлович

-

заступник начальника управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України (голова Комісії)


ГОРБАТЮК
Сергій Вікторович

-

начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (заступник голови Комісії)


КУЛІКОВА
Юлія Володимирівна

-

заступник начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України (секретар Комісії)


АВРАМЕНКО
Євгеній Володимирович

-

заступник начальника Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України


ЗАЛУЖНА
Зоряна Віталіївна

-

начальник відділу аналізу показників виконання бюджетних призначень, методологічних засад організації та координації діяльності розпорядників нижчого рівня управління планово-фінансової діяльності‚ бухгалтерського обліку‚ звітності‚ внутрішнього контролю та аудиту Генеральної прокуратури України


МАРТЕМ'ЯНОВ
Роман Миколайович

-

начальник відділу роботи з кадрами територіальних прокуратур управління роботи з кадрами Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури України


ГОНЧАРЕНКО
Кирил Олександрович

-

заступник начальника відділу внутрішнього контролю та аудиту управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, внутрішнього контролю та аудиту Генеральної прокуратури України


ПИСАРЧУК
Борис Юрійович

-

заступник начальника відділу організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Генерального прокурора України управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва Департаменту забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури України


ПРИМІЧ
Ігор Геннадійович

-

заступник начальника відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України


КАШАРСЬКИЙ
Фелікс Володимирович

-

прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України


ПАНТЄЛЄЄВ
Сергій Васильович

-

прокурор відділу виконання функцій прокуратури щодо неповнолітніх, які потрапили у конфлікт із законом управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України


САВЕНКО
Дмитро Леонідович

-

прокурор відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України


ЯКОВЕНЧУК
Володимир Павлович

-

прокурор відділу організації роботи і контролю виконання управління організаційного забезпечення Генеральної прокуратури України


ЗАГИНЕЙ
Зоя Аполлінаріївна

-

начальник відділу науково-методичного забезпечення прокурорської діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України


ПАВЛИЧЕНКО
Петро Гаврилович

-

експерт з антикорупційної діяльності (за згодою)

2. Затвердити Положення про Комісію, що додається.

3. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора, заступнику Генерального прокурора - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівникам самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур сприяти Комісії в ході виконання покладених на неї завдань, надавати за письмовим запитом інформацію та документи.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний прокурор України

Ю. ЛуценкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Генеральної прокуратури України
14.03.2017  № 81

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури

1. Це Положення визначає загальні засади діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури (далі - Комісія).

2. Комісія є консультативно-дорадчим органом, який утворюється у Генеральній прокуратурі України для проведення оцінки корупційних ризиків.

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Генеральної прокуратури України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

- ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури;

- оцінка ідентифікованих корупційних ризиків, виявлення причин та умов, що їм сприяють;

- визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;

- підготовка та надання Генеральному прокурору для затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

4. Комісія відповідно до покладених на неї основних завдань:

- здійснює планування діяльності з проведення ідентифікації (виявлення) та оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури і подає відповідний робочий план на затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;

- організовує, шляхом використання різних джерел, отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;

- взаємодіє із громадськістю з питань, віднесених до компетенції Комісії;

- здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;

- проводить оцінку корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури;

- готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури та пропозиції щодо заходів із їх усунення (зменшення рівня);

- розробляє пропозиції до проекту антикорупційної програми Генеральної прокуратури України;

- не рідше одного разу на рік проводить оцінку виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків та за необхідності вносить пропозиції суб'єкту затвердження антикорупційної програми про внесення змін до антикорупційної програми Генеральної прокуратури України;

- за дорученням керівництва Генеральної прокуратури України здійснює інші повноваження, пов'язані з виконанням основних завдань, визначених пунктом 3 цього Положення.

5. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

- за письмовим запитом одержувати від структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур інформацію та документи (їх копії), необхідні для виконання поставлених перед Комісією завдань з урахуванням положень законодавства щодо захисту інформації;

- залучати у разі потреби до роботи Комісії інших працівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур (за згодою їх керівників), працівників Національної академії прокуратури України, інших органів, установ, організацій, представників громадськості, науковців, експертів, які не входять до її складу;

- вносити керівництву Генеральної прокуратури України пропозиції щодо вдосконалення в органах прокуратури роботи з питань запобігання і протидії корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням;

- залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси Генеральної прокуратури України.

6. Склад Комісії визначається наказом Генерального прокурора. У складі Комісії призначається голова, заступник голови та секретар Комісії.

До складу Комісії включаються особи, які володіють особливостями діяльності органів прокуратури, можуть надати інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків, а також представники громадськості, наукових установ, вищих навчальних закладів, експертів (за згодою).

До роботи Комісії можуть залучатися інші працівники структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур (за згодою їх керівників), які можуть надати інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури.

У разі систематичної відсутності (трьох і більше разів) члена Комісії на її засіданнях без поважних причин його може бути виключено Генеральним прокурором зі складу Комісії за ініціативою її голови на підставі відповідного рішення Комісії.

7. Комісію очолює голова. У разі відсутності Голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

8. Голова Комісії:

- організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;

- затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків;

- визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії;

- забезпечує присутнім на засіданні членам Комісії можливість узяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку;

- розглядає та підписує службову документацію необхідну для виконання покладених на Комісію завдань згідно з чинним законодавством та цим Положенням.

9. Секретар Комісії:

- інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

- оформлює протоколи засідання Комісії;

- готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

10. Члени Комісії мають право:

- ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

- висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

- ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії, а також вносити пропозиції щодо розгляду питань, не зазначених в порядку денному;

- здійснювати інші повноваження, пов'язані із забезпеченням діяльності Комісії.

11. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого робочого плану Комісії або в разі потреби.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

13. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів та оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, який голосує останнім. Член комісії, який не підтримує рішення, може викласти окрему думку у письмовій формі, яка додається до протоколу засідання.

14. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.

15. Протокол засідання Комісії оформляються протягом трьох робочих днів після проведення засідання, підписується головою та секретарем Комісії. Копія протоколу доводиться до відома всіх членів Комісії.

16. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

Заступник
Генерального прокурора
УкраїниА. Стрижевська

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}вгору