Документ v0081609-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.02.2014, підстава - v1336731-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
24.02.2009 N 81
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1336 ( v1336731-13 ) від 11.11.2013 }
Про затвердження Переліку національних стандартів,
які в разі добровільного застосування є доказом
відповідності продукції вимогам Технічного
регламенту безпеки іграшок

(Витяг)

Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту безпеки іграшок, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 901
( 901-2008-п ) "Про затвердження Технічного регламенту безпеки
іграшок" (додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити протягом 2-х місяців публікацію в
Покажчику стандартів Переліку національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту безпеки іграшок ( 901-2008-п ).
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ
Держспоживстандарту України від 21.03.2006 р. N 85 ( v0085609-06 )
"Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності
безпеки іграшок".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.В.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
24.02.2009 N 81

ПЕРЕЛІК
національних стандартів, які в разі добровільного
застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту безпеки іграшок,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.10.2008 N 901
( 901-2008-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення, назва та ступінь відповідності стандарту | |з/п | | |----+-----------------------------------------------------------| | 1 |ДСТУ EN 50088:2003 | | |Безпечність електричних іграшок | |----+-----------------------------------------------------------| | 2 |ДСТУ EN 71-1:2006 | | |Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні | | |і фізичні властивості | |----+-----------------------------------------------------------| | 3 |ДСТУ EN 71-2:2005 | | |Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість | |----+-----------------------------------------------------------| | 4 |ДСТУ EN 71-3:2005 | | |Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів | |----+-----------------------------------------------------------| | 5 |ДСТУ EN 71-4:2005 | | |Безпечність іграшок. Частина 4. Набори для хімічних | | |дослідів і подібних занять | |----+-----------------------------------------------------------| | 6 |ДСТУ EN 71-5:2005 | | |Безпечність іграшок. Частина 5. Іграшкові набори, крім | | |наборів для хімічних дослідів | |----+-----------------------------------------------------------| | 7 |ДСТУ EN 71-6:2005 | | |Безпечність іграшок. Частина 6. Графічний | | |попереджувальний символ позначення віку | |----+-----------------------------------------------------------| | 8 |ДСТУ EN 71-7:2008 | | |Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання | | |пальцями. Вимоги та методи випробувань | |----+-----------------------------------------------------------| | 9 |ДСТУ EN 71-8:2006 | | |Безпечність іграшок. Частина 8. Гойдалки, похилі жолоби | | |та аналогічні іграшки побутової призначеності для активних | | |занять у закритих приміщеннях і на відкритому повітрі | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Я.Сердюковвгору