Документ v0081558-05, поточна редакція — Прийняття від 15.02.2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.02.2005 N 81

Про результати розслідування аварії
на державному підприємстві
"Вугільна компанія "Краснолиманська"

Урядовою комісією, утвореною розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 19 липня 2004 року N 495-р ( 495-2004-р ), з
19 липня 2004 року по 4 лютого 2005 року проведено розслідування
причин аварії, що сталася на ДП "ВК "Краснолиманська" о 19 годині
55 хвилин 19 липня 2004 року. На підставі часткового обстеження гірничих виробок аварійної
дільниці, вивчення технічної документації, ознайомлення з
висновками експертної комісії, судово-медичної експертизи і
доповідної записки Державної воєнізованої гірничорятувальної
служби у вугільній промисловості (далі - ДВГРС) та опитавши
свідків, Урядова комісія встановила, що: - аварію з груповим нещасним випадком спричинено вибухом
метаноповітряної суміші в очисній виробці із поширенням його до
конвеєрного хідника; - найбільш ймовірною причиною утворення вибухової суміші є
вимикання газовідсмоктуючої вентиляторної установки ВМЦТГ-7М; - можливим джерелом займання могло бути електроустаткування з
порушеним вибухозахистом. Внаслідок вибуху загинуло 36 осіб та 11 осіб отримали
часткову втрату працездатності і визнані інвалідами третьої групи. Під час аварійно-пошукових робіт 28 липня 2004 року внаслідок
невикористання відділенням 1 воєнізованого гірничорятувального
загону протитеплових засобів захисту та порушення вимог статуту
ДВГРС стався груповий нещасний випадок з гірничорятувальниками,
під час якого загинув командир відділення, а 12
гірничорятувальників отримали часткову втрату працездатності і
визнані інвалідами третьої групи. З метою запобігання подібним аваріям та на виконання заходів,
запропонованих Урядовою комісією за результатами розслідування
аварії і групового нещасного випадку, Н А К А З У Ю:
1. Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій
(Ященко І.О.), Департаменту вугільної промисловості (Фічов В.В.):
1.1. Доручити галузевим інститутам вугільної промисловості у
2006 році: 1.1.1. Державному Макіївському науково-дослідному інституту з
безпеки робіт у гірничій промисловості (далі - МакНДІ): внести у "Посібник із проектування вентиляції вугільних шахт"
вимогу, що забороняє розраховувати максимально припустиме
навантаження на очисний вибій за газовим фактором з урахуванням
газу, який відводиться з відпрацьованого простору вентиляторними
газовідсмоктуючими установками; виконати роботу з модернізації наявних пересувних підстанцій
для забезпечення безперебійного електропостачання вентиляторів
місцевого провітрювання і газовідсмоктуючих установок. 1.1.2. Науково-дослідному інституту гірничорятувальної справи
"Респіратор" (далі - НДІГС "Респіратор"), МакНДІ з залученням
інститутів Національної академії наук України, Науково-дослідного
інституту гірничої механіки імені М.М. Федорова (далі - НДІГМ
імені М.М. Федорова): розробити засіб експрес-контролю пиловибухонебезпечності
гірничих виробок безпосередньо в місцях контролю пиловідкладення,
регламентованих Правилами безпеки у вугільних шахтах, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
22.08.2000 N 215 ( z0715-00 ) та зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 17.10.2000 за N 715/4936; розробити технологію застосування азотних установок для
запобігання пожежам і локалізації займань у початковій стадії
виникнення в очисних вибоях, особливо небезпечних за показниками
накопичення газу метану і самозаймань; розробити підземну пересувну азотно-мембранну установку для
уникнення та локалізації підземних пожеж на самозаймистих пластах
у початковій стадії загоряння та ліквідації пожеж.
1.2. Розробити нормативно-методичний документ щодо
санітарно-гігієнічних заходів для збереження здоров'я
гірничорятувальників в умовах ліквідації наслідків аварій на
вугільних шахтах.
2. НДІГС "Респіратор":
2.1. Розробити технологію здійснення аварійно-рятувальних
робіт у тупикових виробках із високою температурою (більше 40
град. С) і високою метановістю (більше 20 куб.м/хв.), розробити та
впровадити технічні засоби екстреного охолодження потерпілих
працівників;
2.2. Розробити апаратуру безпроводового зв'язку безперервної
дії;
2.3. Розробити прилад контролю температури безперервної дії;
2.4. Удосконалити апарат контролю частоти пульсу з передачею
інформації на підземну базу.
3. МакНДІ:
3.1. Доопрацювати інструкцію з електропостачання і
застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових
виробках шахт, небезпечних за газом, відповідно до вимог п. 5.2.4
Правил безпеки у вугільних шахтах ( z0715-00 ) у частині
підвищення надійності живлення робочого й резервного вентиляторів;
3.2. Розробити типові схеми аварійного провітрювання за
допомогою ВМП з надійним електропостачанням у довгих тупикових
виробках довжиною понад 1000 м.
3.3. Разом з ВО "Шахтної геології та технічного буріння
"Укрвуглегеологія" розглянути метод виявлення локальних
газонасичених структур та досвід їх дегазації і визначити вугільні
підприємства, на яких доцільне застосовування цього досвіду.
4. Доручити державному підприємству Науково-дослідному
інституту медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної
промисловості розробити нормативний документ щодо реабілітації
гірничорятувальників згідно зі статтею 35 Закону України "Про
аварійно-рятувальні служби" від 14 грудня 1999 року N 1281-XIV
( 1281-14 ).
5. Запропонувати президенту НАК "Вугілля України"
Хохотві О.І.:
5.1. Виконати заходи, які запропоновані Урядовою комісією за
результатами розслідування аварії і групового нещасного випадку у
ДП "ВК "Краснолиманська".
5.2. Перевірити й забезпечити виконання проектних рішень,
технологічних паспортів, а також рекомендацій МакНДІ щодо
ізольованого відводу метану з відпрацьованих просторів виїмкових
дільниць та дегазації шахт.
5.3. Доручити розробити МакНДІ разом з Донецьким вугільним
інститутом заходи щодо безпечної роботи високонавантажених лав з
обов'язковою експертною оцінкою цих заходів.
5.4. На шахтах, небезпечних за показниками накопичення газу,
додатково до контролю вмісту метану, який регламентується
Правилами безпеки у вугільних шахтах ( z0715-00 ), забезпечити
контроль метану в очисних виробках, що провітрюються за
зворотно-струминною схемою провітрювання, працівниками дільниці
ВТБ не менше одного разу за зміну біля елементів кріплення, які
прилягають до відпрацьованого простору, починаючи від сполучення
вентиляційної виробки з лавою через 3 - 5 метрів протягом 30
метрів.
5.5. Розробити разом з МакНДІ заходи щодо безперебійної
роботи газовідсмоктуючих установок із забезпеченням резервування
їхнього електропостачання.
5.6. Перевірити стан пиловибухонебезпечності гірничих виробок
і дотримання графіків робіт із їх забезпечення.
6. Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій
(Ященко І.О.) звернутися до Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві щодо фінансування
науково-дослідної роботи "Інструкція щодо санітарно-гігієнічних
заходів для збереження здоров'я шахтарів в умовах нагрітого
мікроклімату", яку передбачено Пріоритетними заходами Програми
підвищення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
на підприємствах Міністерства палива та енергетики України на 2005
рік, затверджених першим заступником Міністра палива та енергетики
України Ященко Ю.П.
7. Заступнику Міністра Кужелю С.В., Департаменту охорони
праці та надзвичайних ситуацій (Ященко І.О.), Департаменту
організаційно-кадрової політики (Яковлєв В.С.) надати до Кабінету
Міністрів України подання щодо оголошення догани начальнику
Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній
промисловості Смоланову С.М. за незадовільний рівень виконавчої
дисципліни гірничорятувальників під час проведення
аварійно-рятувальних робіт, що призвело до групового нещасного
випадку.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кужеля С.В.
Міністр І.Плачковвгору