Документ v0081282-07, поточна редакція — Редакція від 20.11.2009, підстава - z1010-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
20.02.2007 N 81

Про внесення доповнень до Переліку
лікувально-профілактичних закладів,
у яких можуть проводитись клінічні
випробування лікарських засобів
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства охорони здоров'я N 560
( v0560282-06 ) від 11.08.2006, до якого вносились
зміни }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) для забезпечення належного виконання та контролю за
ходом клінічних випробувань лікарських засобів, встановлення або
підтвердження їхньої ефективності та нешкідливості Н А К А З У Ю:
1. Затвердити доповнення до Переліку
лікувально-профілактичних закладів, у яких можуть проводитись
клінічні випробування лікарських засобів, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 11.08.2006 за N 560
( v0560282-06 ), що додаються.
2. Державному підприємству "Державний фармакологічний центр"
Міністерства охорони здоров'я України (Чумак В.Т.) довести до
відома керівників лікувально-профілактичних закладів, у яких
можуть проводитись клінічні випробування лікарських засобів,
положення даного наказу.
3. Керівникам лікувально-профілактичних закладів, у яких
можуть проводитись клінічні випробування лікарських засобів,
забезпечити виконання цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра О.М.Орда

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
20.02.2007 N 81

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ
лікувально-профілактичних закладів,
у яких можуть проводитись клінічні
випробування лікарських засобів
( v0560282-06 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------- |205.|м. Харків |Харківська медична |Кафедра |Керівник - завідуючий | | |Міська клінічна лікарня |академія післядипломної |торако- |кафедрою, | | |швидкої та невідкладної |освіти |абдомінальної |проф. Велигоцький М.М. | | |медичної допомоги |Ректор - проф. Хвисюк М.І.|хірургії | | | |ім. О.І. Мещанінова |--------------------------+---------------+-------------------------| | | |Харківський державний |Кафедра |Керівник - завідуючий | | | |медичний університет |медицини |кафедрою, | | | |Ректор - |невідкладних |проф. Хижняк А.А. | | | |проф. Лісовий В.М. |станів та | | | | | |анестезіології | | | | | |---------------+-------------------------| | | | |Кафедра |Керівник циклу - | | | | |загальної |проф. Карпенко В.Г. | | | | |практики - | | | | | |сімейної | | | | | |медицини. Цикл | | | | | |акушерства та | | | | | |гінекології | | | | |------------------------------------------+-------------------------| | | |Харківський міський Центр |Керівник - | | | |щелепно-лицевої та реконструктивної |к.м.н. Лисенко В.В. | | | |хірургії | | |----+------------------------+------------------------------------------+-------------------------| |206.|м. Львів |Львівський національний |Кафедра |Керівник - | | |Міська комунальна |медичний університет |загальної |проф. Герич І.Д. | | |клінічна лікарня швидкої|ім. Данила Галицького |хірургії | | | |медичної допомоги |Ректор - | | | | | |проф. Зіменковський Б.С. | | | |----+------------------------+--------------------------+---------------+-------------------------| |207.|м. Львів |Львівський національний |Кафедра |Керівник - завідуючий | | |Клінічна лікарня |медичний університет |загальної |кафедрою, | | |Львівської залізниці |ім. Данила Галицького |хірургії |проф. Андрющенко В.П. | | | |Ректор - | | | | | |проф. Зіменковський Б.С. | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ДП
"Державний фармакологічний
центр" МОЗ України В.Т.Чумаквгору