Документ v0080303-92, поточна редакція — Редакція від 26.04.2002, підстава - z0402-02

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 80 від 30.12.92
м. Київ

Про стягнення платежів за забруднення водойм підприємствами
водопровідно-каналізаційного господарства та Правила приймання
стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи
каналізації міст і селищ України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду
N 37 ( z0402-02 ) від 19.02.2002 )

Відповідно до вимог Закону України від 25.06.91 "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 13.01.92 N 18 ( 18-92-п ) "Про
затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за
забруднення навколишнього природного середовища та Положення про
республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього
природного середовища" для проведення на Україні єдиної технічної
політики з питань охорони навколишнього природного середовища,
упорядкування укладання договорів на приймання в системи міської
каналізації стічних вод підприємств та розрахунків за скиди
забруднюючих речовин Н А К А З У Ю:
1. За погодженням з Мінприроди, Мінекономіки та Мінфіном
України затвердити і ввести в дію з 1 січня 1993 року: 1.1. "Інструкцію про платежі за забруднення навколишнього
природного середовища комунальними та відомчими водопроводами і
каналізаціями населених пунктів України" (додаток 1). 1.2. "Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні
та відомчі системи каналізації міст і селищ України" (додаток 2).
2. Рекомендувати начальникам Управління житлово-комунального
господарства Республіки Крим, облжитлокомунуправлінь, Донецького
облкомунуправління, ДКО "Київводоканал" і ВУВКГ м. Севастополя: 2.1. В першому півріччі 1993 року переглянути і
перезатвердити місцеві "Правила приймання стічних вод підприємств
у комунальні системи каналізації міста (селища)" згідно з цими
Правилами. 2.2. Перевірити наявність на підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства (ВУВКГ) затверджених в
установленому порядку лімітів та величин гранично-допустимих
викидів та скидів забруднень і внесення у відповідні позабюджетні
фонди щоквартальних авансових платежів за забруднення водойм та
атмосфери. Попередити ВУВКГ, що при несплаті за забруднення
навколишнього природного середовища у 10-денний строк після
подання річного звіту, згідно з існуючим законодавством кошти за
забруднення навколишнього природного середовища буде знято з
рахунків підприємств у безакцептному порядку. При відсутності на
підприємствах затверджених органами Мінприроди лімітів на викиди і
скиду за них буде стягнено плату як за понадлімітні у 5-кратному
розмірі. 2.3. Взяття до уваги, що згідно з існуючим законодавством за
рішенням Рад народних депутатів базового рівня збиткові та
низькорентабельні підприємства можуть повністю або частково
звільнятися від плати за забруднення навколишнього середовища, а
Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, враховуючи місцеві
умови, можуть звільняти підприємства від платежів за викиди і
скиди забруднюючих речовин, що проводяться у межах гранично
допустимих викидів і скидів. 2.4. Провести у першому півріччі 1993 року навчання
керівників та спеціалістів, які відповідають за охорону
навколишнього природного середовища, для вивчення нових керівних
документів, методики розрахунків лімітів та величин
гранично-допустимих викидів та скидів забруднюючих речовин та інше
на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та
спеціалістів за 32-годинною програмою. (Оплата навчання за
домовленістю з Інститутом підвищення кваліфікації).
3. Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і
спеціалістів (Л.Ф. Михайленко) терміново розробити необхідну
учбово-методичну документацію та організувати навчання керівників
та спеціалістів комунальних підприємств, відповідно до п.2.4.
цього наказу.
4. Наказ Міністра житлово-комунального господарства УРСР від
21.05.90 N 70 "Про впорядкування скидів виробничих стічних вод в
комунальні каналізації вважати таким, що втратив чинність з 1
січня 1993 року".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління
водопровідно-каналізаційного господарства та екології
(В.Д. Скубченко).
Голова Комітету А.А. Дронь
( Інструкція про платежі за забруднення навколишнього
природного середовища комунальними та відомчими водопроводами та
каналізаціями населених пунктів України втратила чинність на
підставі Наказу Держбуду N 37 ( z0402-02 ) від 19.02.2002 )

( Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та
відомчі системи каналізації міст та селищ України втратили
чинність на підставі Наказу Держбуду N 37 ( z0402-02 ) від
19.02.2002 )вгору