Про затвердження Галузевого класифікатора енергозберігаючих товарів
Держенергоефективності України; Наказ, Класифікатор від 21.06.201379
Документ v0079824-13, поточна редакція — Прийняття від 21.06.2013

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2013  № 79

Про затвердження Галузевого класифікатора енергозберігаючих товарів

З метою приведення кодів товарів у відповідність до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (на заміну ДКПП ДК 016-97, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 30.12.97 № 822), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Галузевий класифікатор енергозберігаючих товарів (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ НАЕР від 10.12.2010 № 159 "Про затвердження Класифікатора енергозберігаючих товарів".

3. Департаменту державного регулювання (Тронь О.Я.) забезпечити ведення Класифікатора.

4. Управлінню популяризації та зв'язків з громадськістю (Малая М.В.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному сайті Держенергоефективності України.

5. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Перший заступник Голови

В. ГригоровськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держенергоефективності
України
21.06.2013 № 79

ГАЛУЗЕВИЙ КЛАСИФІКАТОР
енергозберігаючих товарів

Код

Назва

Код УКТЗЕД

23

Продукція мінеральна неметалева, інша


23.1

Скло та вироби зі скла


23.11

Скло листове


23.11.1

Скло листове


23.11.12

Флоат-скло та скло з полірованою або пошліфованою поверхнею листове, крім обробленого іншим способом


23.11.12-17.00

Флоат-скло листове неармоване та скло з пошліфованою або полірованою поверхнею з поглинальним або відбивальним шаром (крім обробленого іншим способом, завтовшки більше ніж 3,5 мм, крім скла листового оранжерейного)


23.11.12-17.01

Флоат-скло листове з термоізоляційним шаром завтовшки 3 мм і вище з світлопропускною спроможністю від 70% та коефіцієнтом теплопровідності не більше як 1,64 Вт/(м-2·К)

7005 10

23.11.12-17.99

Листи неармовані флоат-, матового чи полірованого скла відбивного завтовшки більше 3,5 мм, інші


23.19

Скло оброблене, інше, зокрема технічні вироби зі скла


23.19.1

Скло напівоброблене, інше


23.19.12

Блоки для брукування, плитка, цегла та інші вироби зі спресованого або сформованого скла; скло багатошарове чи піноскло у блоках, плитах або подібних формах


23.19.12-00.00

Блоки для брукування, плитка, цегла та інші вироби зі спресованого або сформованого скла; скло багатошарове чи піноскло у блоках, плитах або подібних формах


23.19.12-00.01

Піноскло з коефіцієнтом теплопровідності не більше як 0,07 Вт/(м-2·К)

7016 90

23.19.12-00.99

Блоки для брукування, цегла, плитка та інші вироби з пресованого чи формованого скла, інші, н.в.і.у.


23.99

Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у.


23.99.1

Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у.


23.99.19-30.00

Суміші та вироби з тепло- чи звукоізоляційних матеріалів, н.в.і.у.


23.99.19-30.01

Рідкокерамічні термоізоляційні покриття з коефіцієнтом теплопровідності не більше як 0,27 Вт/(м-2·К)

6806 90

23.99.19-30.99

Суміші та вироби з тепло- чи звукоізоляційних матеріалів, інші, н.в.і.у.


25

Вироби металеві, крім машин і устатковання


25.2

Цистерни, резервуари та вмістища металеві


25.21

Радіатори та котли центрального опалення


25.21.1

Радіатори та котли центрального опалення


25.21.12

Котли центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари низького тиску


25.21.12-00.00

Котли центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари низького тиску


25.21.12-01.00

Котли центрального опалення, які працюють на твердому паливі


25.21.12-01.01

Котли з коефіцієнтом корисної дії 80% і вище, які працюють з використанням твердої біомаси

8403 10

25.21.12-01.99

Котли центрального опалення, які працюють на інших видах твердого палива


26

Комп'ютери, електронні й оптичні вироби


26.1

Складники та плати електронні


26.11

Складники електронні


26.11.2

Діоди та транзистори


26.11.22

Пристрої напівпровідникові; діоди світловипромінювальні; кристали п'єзоелектричні складені; їхні частини


26.11.22-20.00

Діоди напівпровідникові світловипромінювальні


26.11.22-20.01

Джерела світла світлодіодні потужністю 1,6 - 20 Вт

8541 40 10

26.11.22-20.99

Світлодіоди іншої призначеності


26.11.22-40.00

Пристрої напівпровідникові фоточутливі; елементи фотогальванічні, фотодіоди, фототранзистори та подібні вироби


26.11.22-40.01

Перетворювачі фотоелектричні плівкові з коефіцієнтом корисної дії не менше як 10%

8541 40 90

26.11.22-40.02

Перетворювачі фотоелектричні монокристалічні з коефіцієнтом корисної дії не менше як 16,5%

8541 40 90

26.11.22-40.99

Прилади оптоелектронні фоточутливі, інші


27

Устатковання електричне та побутові прилади


27.1

Двигуни, генератори та трансформатори електричні й електрична розподільча та керувальна апаратура


27.11

Двигуни, генератори та трансформатори електричні


27.11.3

Установки електрогенераторні та перетворювачі обертові електричні


27.11.32

Установки генераторні з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням; установки генераторні, інші; перетворювачі електричні обертові


27.11.32-33.00

Установки генераторні з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням потужністю не більше ніж 7,5 кВ·А


27.11.32-33.01

Машини газопоршневі комбінованого циклу потужністю до 7,5 кВ·А з коефіцієнтом використання теплоти палива 83% і вище

8502 20 20

27.11.32-33.99

Установки електрогенераторні з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння потужністю до 7,5 кВ·А, інші


27.11.32-35.00

Установки генераторні з поршневими двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням потужністю більше ніж 7,5 кВ·А

8502 20
8502 39

27.11.32-35.01

Машини газопоршневі комбінованого циклу потужністю більше 7,5 кВ·А з коефіцієнтом використання теплоти палива 83% і вище

8502 20

27.11.32-35.99

Установки електрогенераторні з карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння потужністю більше 7,5 кВ·А, інші


27.11.32-50.00

Установки генераторні (крім двигунів поршневих внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням або запалюванням від стиснення)


27.11.32-50.01

Установки газотурбінні комбінованого циклу з коефіцієнтом використання теплоти палива 75% і вище

8502 39

27.11.32-50.02

Установки вітроенергетичні потужністю 0,5 - 150 кВт для автономного енергозабезпечення

8502 31

27.11.32-50.03

Установки вітроенергетичні потужністю 1 МВт і вище

8502 31

27.11.32-50.04

Агрегати турбодетандерні енергетичні потужністю 0,3 - 56 МВт

8502 39

27.11.32-50.05

Мікрогідроелектростанції потужністю до 100 кВт

8502 39

27.11.32-50.06

Установки когенераційні біоенергетичні автономні, які працюють з використанням біогазу

8502 39

27.11.32-50.07

Установки когенераційні газомоторні автономні мобільні, які працюють з використанням газу метану дегазації вугільних родовищ або феросплавного газу

8502 39

27.11.32-50.99

Установки електрогенераторні інші, н.в.і.у.


27.5

Прилади побутові


27.52

Прилади побутові неелектричні


27.52.13

Повітронагрівачі та розподільники гарячого повітря, неелектричні, залізні чи сталеві, н.в.і.у.


27.52.13-00.00

Повітронагрівачі та розподільники гарячого повітря, неелектричні, залізні чи сталеві, н.в.і.у.


27.52.13-00.01

Теплогенератори потужністю 3 кВт і вище з коефіцієнтом корисної дії 80% і вище, які працюють з використанням альтернативних видів палива

7322 90

27.52.13-00.99

Повітронагрівачі та розподільники гарячого повітря неелектричні, інші


27.52.14

Водонагрівачі неелектричні надшвидкого нагрівання чи акумулювальні


27.52.14-00.00

Водонагрівачі неелектричні надшвидкого нагрівання або акумулювальні

8419 11
8419 19

27.52.14-00.01

Сонячні колектори з коефіцієнтом корисної дії 60% і вище

8419 19

27.52.14-00.99

Водонагрівачі неелектричні надшвидкого нагрівання або акумулювальні, інші


28

Машини та устатковання, н.в.і.у.


28.1

Машини та устатковання загальної призначеності


28.11

Двигуни та турбіни, крім авіаційних, автомобільних і мотоциклетних двигунів


28.11.2

Турбіни


28.11.22

Турбіни гідравлічні та водяні колеса


28.11.22-00.00

Турбіни гідравлічні та водяні колеса

8410 11
8410 12
8410 13

28.11.22-00.01

Гідротурбіни для малих гідроелектростанцій потужністю до 100 кВт з коефіцієнтом корисної дії 85% і вище

8410 11

28.11.22-00.02

Гідротурбіни для малих гідроелектростанцій потужністю 100 - 1000 кВт з коефіцієнтом корисної дії 87% і вище

8410 11

28.11.22-00.03

Гідротурбіни для малих гідроелектростанцій потужністю 1 - 10 МВт з коефіцієнтом корисної дії 90% вище

8410 12
8410 13

28.11.22-00.99

Турбіни гідравлічні, інші


28.11.23

Турбіни газові, крім турбореактивних і турбоґвинтових двигунів


28.11.23-00.00

Турбіни газові, крім турбореактивних і турбоґвинтових двигунів


28.11.23-00.01

Двигуни газотурбінні з коефіцієнтом корисної дії 35% і вище

8411 81
8411 82

28.11.23-00.99

Турбіни газові, інші


28.11.33

Частини газових турбін, крім частин турбореактивних і турбоґвинтових двигунів


28.11.33-00.00

Частини газових турбін, крім частин турбореактивних і турбоґвинтових двигунів

8411 99

28.11.33-00.01

Блок газорегулюючої апаратури ГРА-336 та його модифікації з економією природного газу 5%

8411 99

28.11.33-00.02

Блок газорегулюючої апаратури ГРА-59.000 та його модифікації з економією природного газу 5%

8411 99

28.11.33-00.03

Комплект апаратури 816.ГТК10И та його модифікації з економією природного газу 5%

8411 99

28.11.33-00.99

Частини газових турбін, крім частин турбореактивних і турбоґвинтових двигунів, інші


28.2

Машини та устатковання загальної призначеності, інші


28.25

Устатковання холодильне та вентиляційне непобутове


28.25.1

Теплообмінники; установки для кондиціювання повітря непобутові, непобутове холодильне та морозильне устатковання


28.25.13

Устатковання холодильне чи морозильне та теплові помпи, крім побутового устатковання


28.25.13-00.00

Установки компресорно-конденсаторні


28.25.13-00.01

Установки теплонасосні компресійного типу з відношенням кількості переданої енергії до спожитої 2,5 і вище

8418 61

28.25.13-00.99

Установки компресорно-конденсаторні, інші


28.25.13-80.00

Помпи теплові, крім установок для кондиціювання підкатегорії 28.25.12


28.25.13-80.01

Установки теплонасосні абсорбційного типу

8418 61

28.29

Машини та устатковання загальної призначеності, інші, н.в.і.у.


28.29.1

Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати


28.29.11

Газогенератори та генератори водяного газу; газогенератори ацетиленові та подібні; установки дистиляційні чи ректифікаційні


28.29.11-00.00

Газогенератори та генератори водяного газу; газогенератори ацетиленові та подібні; установки дистиляційні чи ректифікаційні

8405 10
8419 40

28.29.11-01.01

Газогенератори з коефіцієнтом корисної дії 85% і вище, які працюють з використанням біомаси за технологією її піролізу

8405 10

28.29.11-01.02

Установки газифікації продуктивністю 1 м-3/год. і вище за нормальних умов для виробництва генераторного та синтетичного газу

8405 10

28.29.11-01.03

Установки для виробництва біогазу продуктивністю м-3/год. і вище за нормальних умов*

8405 10

28.29.11-01.04

Установки для безперервного процесу виробництва біодизелю продуктивністю від 1 м-3/год. і вище

8419 40

28.29.11-01.99

Установки для дистиляції чи ректифікації, інші


29

Засоби транспортні моторні (крім мотоциклів), причепи та напівпричепи


29.1

Засоби транспортні моторні (крім мотоциклів)


29.10

Засоби транспортні моторні (крім мотоциклів)


29.10.1

Двигуни внутрішнього згоряння до моторних транспортних засобів


29.10.11

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об'ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 см-3


29.10.11-00.00

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об'ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 см-3

8407 31
8407 32
8407 33

29.10.11-00.01

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра до 250 см-3, які працюють з використанням біопалива з вмістом етилового спирту 85%, для автотранспортних засобів

8407 31
8407 32

29.10.11-00.02

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра до 250 см-3 для автотранспортних засобів, інші


29.10.11-00.03

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра 250 - 1000 см-3, які працюють з використанням біопалива з вмістом етилового спирту 85%, для автотранспортних засобів

8407 33

29.10.11-00.99

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра 250 - 1000 см-3 для автотранспортних засобів, інші


29.10.12

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см-3


29.10.12-00.00

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з іскровим запалюванням до моторних транспортних засобів, зі зворотно-поступальним рухом поршня, з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см-3


29.10.12-00.01

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра більше 1000 см-3, які працюють з використанням біопалива з вмістом етилового спирту 85%, для автотранспортних засобів

8407 34

29.10.12-00.99

Двигуни внутрішнього згоряння карбюраторні з об'ємом циліндра більше 1000 см-3 для автотранспортних засобів, інші


29.10.13

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням до моторних транспортних засобів


29.10.13-00.00

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням до моторних транспортних засобів


29.10.13-00.01

Двигуни внутрішнього згоряння дизельні, які працюють з використанням біодизелю, для автотранспортних засобів

8408 20

29.10.13-00.99

Двигуни внутрішнього згоряння дизельні для автотранспортних засобів, інші


__________
* Нормальні умови: 273, 15К, 101325 Па

Директор департаменту -
головний державний інспектор
з енергозбереження
Департаменту державного
регулювання

О. Троньвгору