Про затвердження Порядку доступу до газотранспортної системи
НАК "Нафтогаз України"; Наказ, Порядок від 26.03.200179
Документ v0079376-01, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2001

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Н А К А З
N 79 від 26.03.2001

Про затвердження Порядку доступу
до газотранспортної системи

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
28.11.99 N 2184 ( 2184-99-п ) "Про порядок забезпечення галузей
національної економіки і населення природним газом у 2000 році" та
рішення правління Компанії від 30.11.2000 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію Порядок доступу до
газотранспортної системи (далі - Порядок), що додається.
2. Відповідальність за впровадження Порядку на підприємствах
та організаціях, які підпорядковані Компанії, покласти на
керівників ДК "Укргазвидобування" (Рибчич І.Й.), ДАТ
"Чорноморнафтогаз" (Ільницький М.К.), ВАТ "Укрнафта"
(Салмін О.В.), ДК "Укртрансгаз" (Руднік А.А.) та ДК
"Газ України" (Ямковий І.О.).
3. Департаменту ресурсів нафти та газу (Гончарук М.І.)
узагальнити зауваження та пропозиції, які виникнуть в практиці
застосування цього Порядку протягом II та III кварталів поточного
року, і надати Міністерству палива та енергетики пропозиції щодо
впровадження Порядку доступу до газотранспортної системи на
газотранспортну систему і газорозподільні мережі України в цілому.
4. Положення про документальне оформлення прийому-передачі
природного газу в системі підприємств НАК "Нафтогаз України",
затверджене наказом Компанії від 24.05.99 N 127, вважати таким, що
втратило чинність.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови правління Тріколіча В.П.
Голова правління В.Копилов
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом НАК "Нафтогаз
України"
26.03.2001 N 79
Порядок
доступу до газотранспортної системи
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цьому Порядку доступу до газотранспортної системи терміни
вживаються у такому значенні: відтоки газу - перевитрачання газу, яке може виникати
внаслідок перевищення фактично спожитих населенням (при
відсутності приладів обліку) обсягів газу в осінньо-зимовий період
порівняно з діючими середньорічними нормами споживання газу; вимірювання кількості газу - безперервна процедура визначення
кількості природного газу, що проходить через дискретну точку
газопроводу, за допомогою спеціальних технічних засобів; виробничо-технологічні витрати та витрати на власні потреби -
обсяги природного газу, що використовуються газотранспортними та
газорозподільними підприємствами для здійснення їх діяльності; втрати - обсяги газу, що виникають як різниця між
надходженням та реалізацією газу споживачам, закачуванням до ПСГ,
відбором на виробничо-технологічні витрати і власні потреби та
транспортуванням газу на експорт та транзит; газовидобувне підприємство - юридична особа, яка видобуває
газ на території України; газовимірювальний комплекс - сукупність газовимірювальної
техніки, що включає все необхідне обладнання, за допомогою якого
здійснюється облік природного газу; газорозподільне підприємство - підприємство, що здійснює
транспортування природного газу газорозподільними мережами
безпосередньо споживачам і у якого газорозподільні мережі та інші
виробничі об'єкти перебувають на правах власності чи на інших
законних підставах; газорозподільні мережі (ГРМ) - майновий виробничий комплекс,
який складається з організаційно і технологічно пов'язаних
об'єктів, призначених для транспортування природного газу
безпосередньо споживачам; газотранспортна система (ГТС) - майновий виробничий комплекс,
що складається з організаційно і технологічно пов'язаних об'єктів,
призначених для транспортування та зберігання природного газу, і
включає: магістральні газопроводи та підземні сховища газу (ПСГ); газотранспортне підприємство - підприємство, що здійснює
транспортування та зберігання природного газу з використанням
об'єктів газотранспортної системи і у якого ці об'єкти перебувають
на правах власності чи на інших законних підставах; замовник - постачальник, споживач або замовник транспортних
послуг з транспортування природного газу до споживача, транзиту
природного газу через територію України або зберігання його в ПСГ; комерційний баланс - співвідношення між обсягами подачі газу
до ГТС та ГРМ в пунктах входу від газовидобувних підприємств та
імпортерів і обсягами газу, що надійшов до споживачів протягом
звітного періоду з урахуванням витрат газу на
виробничо-технологічні потреби та власні потреби ГТС та ГРМ, а
також збільшення (зменшення) обсягів газу в ПСГ і ГТС; комерційний облік природного газу - визначення обсягів
видобування, транспортування, зберігання, розподілу, постачання та
споживання природного газу за актами звітності, підготовленими на
підставі даних вимірювання або розрахованими відповідно до чинних
норм; комерційне балансування - процес визначення комерційного
балансу і процедури його узгодження та коригування; коректор об'єму газу - засіб вимірювальної техніки, що
приводить робочі об'єми газу до нормальних об'ємів (за стандартних
умов) та складається з вимірювальних перетворювачів тиску і
температури газу та обчислювача об'єму газу, призначеного для
роботи в комплекті з лічильником газу; ліцензія - документ (спеціальний дозвіл), виданий
Національною комісією регулювання електроенергетики України, що
надає юридичній особі право здійснювати відповідну діяльність
протягом зазначеного періоду за умови відповідності цієї
діяльності ліцензійним умовам; облік газу - система реєстрації результатів кількісного та
якісного вимірювання обсягів природного газу з метою обліку і
контролю за його видобуванням, транспортуванням, зберіганням,
розподілом і споживанням; обчислювач об'єму газу - засіб вимірювальної техніки, що
призначений для перетворення вихідних сигналів вимірювальних
перетворювачів тиску та температури газу, перепаду тиску (на
діафрагмі, осереднюючій трубці тощо) або об'єму газу в робочих
умовах (лічильника газу), обчислення об'єму газу в робочих умовах,
об'єму газу в робочих умовах та приведеного до стандартних умов,
зберігання результатів обліку газу та передачу їх до відповідних
засобів реєстрації; підземне сховище газу - технологічний комплекс, створений в
природній або штучній ємності для накопичування природного газу,
та технологічно поєднані з ним споруди, які служать для
періодичного наповнення, зберігання і відбирання природного газу
для постачання споживачам; постачальник природного газу (постачальник) - суб'єкт
підприємницької діяльності, який здійснює постачання природного
газу споживачам на підставі укладених договорів або який
самостійно здійснює закупівлю природного газу у нерезидентів
України для власних потреб і має відповідну ліцензію; притоки газу - недобір газу, який може виникати внаслідок
того, що у веснянолітній період фактично спожиті населенням (при
відсутності приладів обліку) обсяги газу менші за діючі
середньорічні норми споживання газу; "пряма труба" - трубопровід, через який споживач отримує
природний газ безпосередньо з ГТС або від газовидобувних
підприємств; пункт виміру газу - це пункт, де здійснюється вимірювання
кількості газу. Може входити до складу газовимірювальної станції,
газотранспортної системи та газовидобувних об'єктів; пункт виходу з ГТС та ГРМ - пункт, через який газ надходить
від ГТС та ГРМ до іноземних контрагентів, ПСГ та споживачів; пункт входу в ГТС та ГРМ - пункт, через який газ надходить до
ГТС та ГРМ від замовників транспортних послуг з транзиту
природного газу через територію України, імпортерів, ПСГ та
газовидобувних підприємств України; споживач природного газу (споживач) - юридична особа чи її
відокремлений підрозділ або фізична особа, що використовує
природний газ для власних потреб на підставі договору; страховий запас природного газу (страховий запас) - обсяг
природного газу, який створюється замовником в ПСГ і
використовується ним для покриття дефіциту ресурсів природного
газу, що може виникнути при поставці газу споживачам; фізичне балансування - комплекс технічних і технологічних
заходів, які вживаються для утримання тиску в газотранспортній
системі на рівні, необхідному для безпечного та ефективного
транспортування природного газу.
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ:
ГВК - газовимірювальний комплекс;
ГВП - газовидобувне підприємство;
ГВС - газовимірювальна станція;
ГРМ - газорозподільні мережі;
ГП - газорозподільне підприємство;
ГРС - газорозподільна станція;
ГТП - газотранспортне підприємство;
ГТС - газотранспортна система;
ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;
КОМПАНІЯ - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз
України";
НКРЕ - Національна комісія регулювання електроенергетики
України;
ОДУ - об'єднане диспетчерське управління ДК "Укртрансгаз";
ПВГ - пункт виміру обсягів газу; ПСГ - підземне сховище газу.
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Вступ Порядок доступу до газотранспортної системи (далі - Порядок)
розроблено відповідно до Законів України "Про трубопровідний
транспорт"( 192/96-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
N 335/98 ( 335/98 ) від 21.04.98; Правил надання населенню послуг
з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України N 2246 ( 2246-99-п ) від 09.12.99; умов і правил
ліцензійної діяльності та контролю за їх виконанням у сферах
транспортування природного і нафтового газу трубопроводами, а
також на суміжних ринках із зберігання природного газу та його
постачання за регульованим та нерегульованим тарифами. Порядок відповідає Договору до Енергетичної Хартії
( 995_056 ) (Лісабон, 17.12.94), ратифікованої Верховною Радою
України 06.02.98 (Закон України N 89/98-ВР ( 89/98-ВР ). При розробці Порядку використано "Правила Доступу для
Газотранспортної Системи" Проект 7 від 24.11.2000, розроблені
Energy Markets Limited в рамках проекту, який підтримується Tacis
(Україна BISTRO Проект: 98-062). Цей Порядок визначає загальні принципи і процедури доступу до
газотранспортної системи та газорозподільних мереж України,
особливості доступу до газотранспортної системи та
газорозподільних мереж, вимірювання та обліку природного газу,
документального оформлення приймання-передачі природного газу.
1.2. Базові принципи Порядок доступу пропонує замовникам, які бажають
користуватися ГТС та ГРМ України, недискримінаційну, чітку,
справедливу, прозору і неупереджену систему надання послуг з
транспортування природного газу. Порядок доступу базується на таких принципах: - надання однакових (рівних) прав доступу до газотранспортної
системи всім замовникам, а у разі браку пропускних потужностей -
дотримання встановлених процедур розподілу наявних пропускних
потужностей; - зобов'язання газотранспортних і газорозподільних
підприємств, а також замовників дотримуватись цього Порядку; - відповідальності газотранспортних та газорозподільних
організацій за фізичну експлуатацію ГТС та ГРМ України, надання
якісних послуг з транспортування природного газу; - відповідності процесів, визначених у цьому Порядку,
структурі газової промисловості, яка передбачає доступ до ГТС та
ГРМ України третіх осіб; - відповідальності постачальників за комерційне балансування
постачанням природного газу споживачам; - щомісячного комерційного балансування і комерційного
узгодження вхідних обсягів газу в пунктах входу і вихідних обсягів
у пунктах виходу; - відповідальності замовників за своєчасну та повну оплату
наданих послуг з транспортування та відшкодування витрат, яких
зазнали ГТП і ГП у процесі регулювання балансу.
1.3. Право власності на природний газ та відповідальність ГТП
і ГП Право власності на природний газ та ризики, що виникають при
його транспортуванні та постачанні, визначаються чинним
законодавством України. ГТП і ГП несуть відповідальність перед власниками природного
газу за втрату, нестачу і погіршення якості природного газу, якщо
не доведуть, що втрата, нестача або погіршення якості сталося не з
їх вини.
Розділ 2. Порядок доступу до газотранспортної системи
2.1. Загальні процедури доступу та використання
газотранспортної системи Доступ до ГТС мають право всі постачальники природного газу,
які дотримуються встановленого порядку забезпечення природним
газом народного господарства та населення України, визначеного
Кабінетом Міністрів України, виконують Умови та правила здійснення
підприємницької діяльності з постачання природного газу за
регульованим та нерегульованим тарифами, а також цей Порядок. 2.1.1. Стандартна угода на транспортування природного газу Кожний замовник повинен укласти з ГТП Стандартну угоду на
транспортування природного газу. Стандартна угода на
транспортування має відповідати положенням даного Порядку. Стандартна угода на транспортування має укладатися за типовою
формою. В ній зазначається: предмет угоди, величина замовленої
пропускної потужності, максимальна кількість газу, яку замовник
планує транспортувати (споживати) кожного місяця, його якість,
умови оплати, термін дії, умови взаємної відповідальності сторін,
дата введення в дію, умови розірвання договору і т. п. Сторони при укладанні угоди мають право передбачати в ній
будь-які інші умови, які не суперечать вимогам чинного
законодавства України та цього Порядку. Замовники укладають угоди на транспортування природного газу
не пізніше ніж за 20 днів до початку місяця, з якого
розпочинаються поставки. Замовники, крім споживачів - замовників транспортних послуг
та ГВП, зобов'язані створити страховий запас природного гаду в
обсязі 10 % від планових квартальних обсягів поставок. Замовники (за необхідності) укладають з ГТП угоди на
зберігання природного газу в ПСГ. 2.1.1.1. Якість природного газу Якість природного газу, який подається споживачам, повинна
відповідати державним стандартам та іншим нормативним документам. Природний газ, що видобувається на території України та
передається до ГТС та ГРМ, повинен відповідати технічним вимогам
ТУ У 320.001.58764-007-95 "Гази горючі природні, що подаються в
магістральні газопроводи" та ТУ У 320.001.58764- 008-95 "Гази
горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи
та окремим споживачам". Якість імпортованого газу обумовлюється технічним стандартом
ГОСТ 5542-87. Всі пункти входу в ГТС та ГРМ України мають бути обладнані
хіміко-аналітичними лабораторіями або засобами дослідження
якісного складу газу. Результати щомісячного аналізу мають бути
підсумовані в щомісячному сертифікаті якості. За відсутності автоматичного обладнання для перевірки якості
газу склад газу повинен аналізуватися, як мінімум, з такою
періодичністю: - пікнометрична густина - двічі на місяць; - хроматографічна густина - двічі на місяць; - склад газу - двічі на місяць; - теплота згоряння нижча - двічі на місяць; - масова частка сірководню та меркаптанової сірки - один раз
на місяць; - масова частка механічних домішок - один раз на місяць; - точка роси - один раз на місяць. Кожний постачальник повинен гарантувати, що весь природний
газ, запропонований для передачі ГТП, перед подачею в систему в
пункті входу пройшов такий контроль якості, який може гарантувати,
що поставлений газ відповідає технічним умовам, визначеним
стандартною угодою. Якщо природний газ перед пунктом входу не відповідає
зазначеним вище вимогам якості, ГТП та ГП мають право не приймати
його у систему. ГТП та ГП несуть відповідальність за дотримання якості газу,
переданого споживачам. 2.1.2. Облік природного газу в ГТС Контроль за прийманням-передачею газу в ГТС здійснюється на
вхідних та вихідних ГРС, які обладнані відповідними замірними
вузлами і забезпечують узгоджену точність вимірювання згідно з
технічними угодами. Обсяг природного газу, що закачується та відбирається з ПСГ,
визначається на підставі даних систем обліку газу, розміщених на
ПСГ. 2.1.2.1. Єдиний централізований реєстр ОДУ веде Єдиний централізований реєстр (далі - Реєстр) всіх
об'єктів та суб'єктів, які мають прямий вихід до ГТС. Він є єдиним
офіційним реєстром всіх постачальників та споживачів. Реєстр має включати: - всі пункти входу до ГТС і виходу з неї (додаток 1) та
відповідні ГВС для обліку газу; - перелік замовників, що користуються транспортною системою; - перелік усіх споживачів або ГП, які мають прямий вихід до
ГТС. Реєстр - це документ, який формується на підставі таких
довідників: 1. "Постачальники та власники газу", що містить перелік
юридичних осіб всіх форм власності, зареєстрованих згідно з
чинними в Україні нормами. 2. "Газотранспортна система", що містить всі пункти входу та
виходу з ГТС, а також - перелік ГВС для обліку газу. 3. "Газорозподільні підприємства", в якому перелічені всі ГП,
що мають прямий вихід до ГТС. 4. "Територія", який містить три рівні
адміністративно-територіального підпорядкування. 5. "Категорія споживачів", що дає змогу визначати, до яких
галузей належать ті чи інші споживачі природного газу. Інформація Реєстру повинна бути доступною всім
газорозподільним підприємствам. 2.1.2.2. Зміна постачальника Якщо споживач, який має прямий вихід до ГТС, змінює свого
постачальника, при проведенні комерційних розрахунків ця заміна не
визнається доти, доки про це не повідомлено ГТП і до Реєстру не
внесено відповідних змін згідно з відповідними процедурами. Постачальник при укладанні угоди з новим споживачем має
надати ГТП таку інформацію: - назву постачальника та його контактні дані; - назву споживача, ГТП, ГП та їх контактні дані; - пункт виходу газу (назва ГРС); - прилад обліку газу, встановлений у споживача. Постачальник має сповістити ГТП про зміну споживача принаймні
за 10 робочих днів до такої зміни споживача. В свою чергу, ГТП має
письмово сповістити про це попереднього постачальника принаймні за
8 робочих днів. Попередній постачальник може подавати заперечення за таких
умов: - якщо постачальник відпустив споживачу газ, за який останній
не розрахувався; - якщо споживачем було укладено з постачальником угоду, умови
якої не дозволяють змінити постачальника у цей момент. Якщо ГТП протягом 8 робочих днів не отримала заперечень від
попереднього постачальника, то ОДУ повинно внести зміни до
Реєстру, і новий постачальник може починати постачання. Якщо попередній постачальник подає заперечення, ГТП інформує
про зміст заперечення нового постачальника і, в подальшому, не
бере участі в переговорах. У разі суперечки між постачальниками вони мають вжити заходів
щодо вирішення спорів. До вирішення спорів між постачальниками зміни до Реєстру не
вносяться. 2.1.3. Пропускна потужність ГТС 2.1.3.1. Замовлення пропускних потужностей Замовники мають щорічно замовляти ГТП пропускні потужності.
Стандартна угода на транспортування встановлює річну заявку
замовника на пропускну потужність. Протягом року замовник повинен
щомісячно подавати свої заявки або перезаявки, однак, не
перевищуючи заявленої максимальної кількості. Замовники можуть звернутися до ГТП щодо збільшення
максимальної місячної кількості газу замовника. Щоденна потужність визначається як максимальна щомісячна
кількість газу замовника, поділена на кількість днів місяця. За згодою ГТП і замовника може проводитись диференційоване
щоденне споживання. При відсутності достатньої для задоволення усіх заявок
вільної потужності ГТС пріоритет надається: в першу чергу - постачальникам, які забезпечують потребу в
природному газі населення, установ та організацій, що фінансуються
з державного та місцевих бюджетів, підприємств комунальної
теплоенергетики, котелень промислових підприємств, які відпускають
теплову енергію зазначеним споживачам; в другу чергу - постачальникам газу, які замовляють послуги з
транспортування на більш тривалий термін порівняно з іншими
заявниками. За інших рівних умов заявки задовольняються пропорційно
заявленим обсягам газу. 2.1.3.2. Переуступка пропускних потужностей Постачальники можуть здійснювати між собою торги
зарезервованими пропускними потужностями або передавати їх один
одному. Вони можуть також змінювати пункти виходу, зазначені в
Стандартній угоді на транспортування. Однак, ці зміни можливі лише
за умови надання повної інформації ГТП. Жодні зміни умов, передбачених Стандартною транспортною
угодою, не допускаються без попередньої письмової згоди ГТП. ГТП
має дозволити постачальнику переуступку всіх або частини його
пропускних потужностей та/або зміни пункту виходу тільки у разі
дотримання наступних умов: - загальний повторно заявлений обсяг газу, що має бути
відібраним (в новому пункті виходу та в старих пунктах виходу з
урахуванням залишків зарезервованої потужності), не повинен
перевищувати первинної величини зарезервованої пропускної
потужності, зазначеної в Стандартній угоді на транспортування; - сторони мають продовжувати дотримуватися положень Порядку; - сторона, на користь якої передають зарезервовану пропускну
потужність або яка змінює пункт виходу газу, має укласти угоду з
ГТП; - ГТП до здійснення поступки зарезервованою потужністю або
зміни пункту виходу повинна надати відповідну письмову згоду після
отримання попереднього повідомлення. 2.1.3.3. Стягнення за перевищення пропускних потужностей * Якщо постачальник перевищує замовлені ним потужності, він
повинен заплатити штраф за перевищення потужностей та привести
місячну кількість газу до рівня замовлених потужностей. Штраф за перевищення замовлених потужностей обчислюється
шляхом застосування коефіцієнта до річного збору за резервування
пропускної потужності з урахуванням річного ліміту. Його стягують
за станом на кожен місяць, протягом якого було перевищено резерв
потужності, і обчислюють відносно обсягу перевищеної пропускної
потужності. Методика стягнення штрафу розробляється КОМПАНІЄЮ та
затверджується НКРЕ. У разі трьох або більше випадків перевищення постачальником
замовлених потужностей протягом зимового періоду ГТП може вимагати
від такого постачальника зарезервувати і оплатити додаткову
пропускну потужність, що відповідає максимальному місячному обсягу
його замовлення у зимовому періоді. Стягнення не розповсюджується на ГВП при поставці ними в
систему ГТП та ГП газу понадпланового видобутку.
2.2. Процедури доступу та використання газотранспортної
системи протягом звітного місяця 2.2.1. Транспортування природного газу ГТП здійснює транспортування газу відповідно до угод із
замовниками транспортних послуг та фізичне балансування газу в
ГТС. ГТП несе відповідальність за експлуатацію та забезпечення
безаварійної роботи ГТС. ГТП має безперервно контролювати фізичний
баланс перетоків газу між пунктами входу та виходу і підтримувати
тиск в системі, відповідний для кожного газопроводу, не порушуючи
значень, встановлених відповідними угодами з постачальниками. ГТП для підтримки тиску в системі повинна придбати газ із
будь-якого джерела, яке вона вважає за необхідне, або
використовувати газ із ПСГ. Постачальники відповідають за комерційний баланс між
кількістю газу, розподіленого для них у пунктах входу, та
кількістю газу, розподіленого для них та їх споживачів у пунктах
виходу, та відшкодовують витрати на підтримання тиску в системі у
відповідності з процедурами розділу "Балансування". 2.2.2. Подання заявок та перезаявок на транспортування
природного газу протягом звітного місяця Постачальники повинні повідомляти ГТП про кількість
природного газу, що буде подано в ГТС і відібрано з неї шляхом
подання щомісячно заявок та перезаявок. Перезаявка - це заявка,
яка вносить зміну до попередньої заявки. Заявки та перезаявки
повинні подаватись в терміни, визначені в розділі 2.2.3. Перезаявки можуть подаватися протягом звітного місяця.
Щоденні норми визначаються угодою між сторонами або діленням
місячної заявки на кількість днів у місяці або, у разі перезаявки,
на кількість днів, що залишилася у місяці. У заявці/перезаявці має бути визначено: - звітний місяць/дата початку дії перезаявки; - пункт входу до ГТС; - пункт виходу з ГТС; - кількість природного газу, заявленого на вхід та вихід з
ГТС; - постачальник, який робить заявку, та його контактні дані. Допустимі відхилення фактичних щоденних обсягів від середніх
щоденних обсягів не повинні перевищувати 10 %, за винятком
випадків, коли щодо цього укладена попередня угода між
постачальником та ГТП. Якщо заявка або перезаявка перевищує максимальну заявлену
місячну кількість газу постачальника, ГТП може відхилити або
прийняти таку заявку (перезаявку) в залежності від наявності
вільних потужностей. Заявка постачальника на транспортування газу на місяць, що
починається, на розсуд ГТП може бути або нульовою, або відповідати
заявці за попередній місяць, якщо має місце одна з таких подій: - постачальник не подав заявки на транспортування природного
газу на звітний період; - ГТП не одержала повідомлення про заявку на транспортування
газу на звітний місяць; - заявка постачальника на транспортування газу на звітний
місяць відхилена, і ГТП не було отримано придатну перезаявку. 2.2.3. Терміни подання заявок та перезаявок Щомісячні заявки подаються ГТП не пізніше ніж за 15 днів до
початку кожного місяця. Перезаявки місячних обсягів газу протягом місяця можуть бути
подані постачальником ГТП у письмовій формі двічі на місяць (до
15-го та до 25-го числа поточного місяця).
2.3. Процедури після закінчення звітного місяця 2.3.1. Узгодження отриманих результатів Після закінчення кожного місяця ГТП складає комерційний
баланс результатів транспортування газу за такими даними: - дані заявок та перезаявок; - дані обліку; - витрати газу на виробничо-технологічні та власні потреби; - втрати газу. За результатами комерційного балансування газ повинен бути
розподілений між усіма постачальниками згідно з узгодженою
процедурою розподілу. 2.3.2. Облік протранспортованого природного газу Покази засобів вимірювання на ГВС і ГРС знімаються щодобово і
на ___ годину передаються до ОДУ. ГТП та постачальник після того,
як дані вимірювань будуть зчитані, повинні узгодити кількість
поставленого газу. Для оформлення приймання-передачі газу між ГТП та ГП або
споживачами, які мають прямий вихід до ГТС, кожні десять днів, на
підставі щоденної інформації приладів обліку, ГТП, ГП або споживач
підписують десятиденні акти приймання-передачі. Ці акти є
підставою для складання місячних актів приймання-передачі
природного газу. На підставі місячних актів приймання-передачі природного газу
до 12-го числа місяця, наступного за звітним, ГТП та ГП мають
підготувати загальні реєстри газопостачання в розрізі регіонів та
постачальників і надати їх ОДУ, яке до 20 числа місяця, наступного
за звітним, узагальнює їх і надає зведений реєстр реалізації газу
по Україні КОМПАНІЄЮ. Кількість газу, закачана до ПСГ або відібрана з них, має бути
виміряна, і відомості про це повинні подаватися ОДУ до 8-го числа
наступного місяця. Крім того, сторони повинні підписати місячні
акти закачування та відбору газу по ПСГ. До 12-го числа кожного
місяця ОДУ складає щомісячний баланс для всіх ПСГ та надає його
КОМПАНІЇ. Заявку на відбір газу із ПСГ замовник має подавати ОДУ за 10
днів до початку місяця реалізації газу. При цьому замовники
оформляють акт відбору газу. Не пізніше 20 днів після закінчення місяця постачальники
мають надати звіт Міністерству палива та енергетики, а також НКРЕ
щодо споживання газу та регіонального постачання, страхового
запасу газу, розрахунків з експортерами і газовидобувними
підприємствами та розрахунків між споживачами та постачальниками. 2.3.3. Розподіл природного газу 2.3.3.1. Розподіл природного газу в пунктах входу до ГТС ГТП та постачальники мають розподілити кількість газу,
зафіксовану засобами вимірювань за звітний місяць в кожному пункті
входу газу. Розподіл має бути відображений в актах, що
підписуються всіма зацікавленими сторонами. Процедура складання
актів наведена нижче. 2.3.3.2. Акти приймання-передачі в пункті входу до ГТС На прикордонних ГВС складаються щоденні акти
приймання-передачі газу по кожному газопроводу, а після закінчення
місяця складаються щомісячні акти прийманняпередачі. Не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним,
представники імпортерів газу та КОМПАНІЇ підписують комерційні
акти приймання газу. Ці акти встановлюють сукупний обсяг газу,
отриманий КОМПАНІЄЮ, в т. ч. обсяг газу, що відноситься до
імпортерів та постачальників, обсяг газу, передбачений для
транзиту через Україну на експорт, та обсяг газу, отриманий як
плата за послуги з транзиту. ГТП та газовидобувні підприємства України підписують акт
приймання-передачі природного газу не пізніше 5-го числа місяця,
наступного за звітним. 2.3.3.3. Розподіл природного газу в пунктах виходу з ГТС ГТП, ГП, постачальники і споживачі мають розподілити між
останніми кількість газу, зафіксовану засобами вимірювань за
звітний місяць в кожному пункті виходу газу з ГТС. Розподіл має
бути відображений в актах. Процедура складання актів викладена
нижче. 2.3.3.4. Акти приймання-передачі природного газу в пункті
виходу з ГТС До 3-го числа місяця, наступного за звітним, між ГТП,
газовидобувними підприємствами ГП та споживачами (які
використовують газ із "прямих труб") підписуються акти
приймання-передачі природного газу. На підставі цих актів кожне ГТП та газовидобувне підприємство
складають зведені реєстри приймання-передачі природного газу, які
до 5-го числа місяця, наступного за звітним, ГТП надають ОДУ, а
газовидобувні підприємства - організаціям, яким вони
підпорядковані. 2.3.3.5. Процедури при виникненні дисбалансу в розподілі
природного газу на пункті виходу з ГТС * Дисбаланс обсягів природного газу при його розподілі може
виникати у трьох випадках: Перший - коли з будь-якої причини на будь-якому пункті виходу
відсутні підписані акти. Другий - коли є підписані акти, але обсяги виміряного газу
перевищують обсяги газу, зафіксовані в актах. Третій - коли є підписані акти, але обсяги газу, зафіксовані
в актах, перевищують кількість виміряного газу. В усіх випадках нерозподілений обсяг газу може бути
розподілений ГТП відповідно до такої процедури. Якщо в пункті виходу з ГТС постачання природного газу
здійснює один постачальник, весь виміряний обсяг газу в цьому
пункті виходу має бути приписаний цьому постачальнику. Якщо з пункту виходу з ГТС газ відбирається більше ніж одним
постачальником, тоді обсяги газу розподіляються між кожним
постачальником згідно з зазначеними нижче процедурами: Перша процедура: Постачальники домовляються між собою та з ГТП про
застосування будь-якого способу розподілу. ГТП не несе ніякої
відповідальності за наслідки таких розподілів. У разі якщо
постачальники не дійшли згоди з розподілу газу, застосовується
друга процедура. Друга процедура: Для невиміряних або нерозподілених обсягів газу у пункті
виходу розподіл здійснюється пропорційно заявкам відповідно до
такої формули:
SQ = Q x (SNQ / ANQ), де:
SQ - кількість природного газу, приписана постачальнику в
пункті виходу; Q - кількість невиміряних або нерозділених обсягів газу в
пункті виходу; SNQ - місячна заявка на обсяг природного газу окремого
постачальника в пункті виходу, прийнята ОДУ; ANQ - сума місячних заявок окремих постачальників в пункті
виходу, прийнятих ОДУ. 2.3.4. Облік виробничо-технологічних витрат, власних потреб
та комерційних втрат природного газу ГТП, ГП та газовидобувні підприємства зобов'язані забезпечити
достатню кількість газу для виробничо-технологічних витрат,
власних потреб та покриття втрат відповідно до свого зобов'язання
щодо утримання фізичного балансу системи та тиску газу в системі. 2.3.4.1. Виробничо-технологічні витрати та власні потреби
природного газу Виробничо-технологічні витрати та власні потреби природного
газу - це газ, використаний ГТП та ГП на експлуатацію систем,
включаючи витрати газу на роботу компресорів та нагрівачів газу на
виході з системи, а також витрати газу на пускові, налагоджувальні
і ремонтні роботи. Газ для виробничо-технологічних витрат та власних потреб і
витрати, пов'язані з цим, відшкодовуються через тарифи на
транспортування. Кількість газу для виробничо-технологічних витрат
та власних потреб визначається ГТП, ГП та газовидобування
підприємствами на підставі затверджених нормативів. 2.3.4.2. Комерційні втрати природного газу Комерційні втрати, що мають місце в ГТС та ГРМ, виникають з
таких причин: - недоліки у методах обліку газу; - неврахований газ через недостовірність результатів
вимірювання приладами обліку; - втрати газу через витоки внаслідок понаднормативної
нещільності елементів ГТС та ГРМ; - втрати газу на врізки газопроводів, підключення нового
обладнання; - втрати газу, видаленого із системи з різних причин, але
невідомо, скільки і ким, і тому це - неврахований газ (аварії,
несанкціонований відбір - крадіжки); - втрати газу, що втрачений або неврахований в ГТС, ГРМ з
будь-якої іншої причини. 2.3.5. Балансування природного газу * 2.3.5.1. Щомісячне балансування природного газу Головний принцип балансування природного газу по ГТС, ГРМ
полягає в тому, що обсяги газу, розподілені та поставлені
споживачам на кінець звітного місяця, повинні дорівнювати обсягам
газу, який надійшов від імпортерів та власних видобувачів газу, з
урахуванням витрат на виробничо-технологічні потреби та з
урахуванням збільшення (зменшення) запасів у ПСГ та ГТС. ГТП повинна вести місячний баланс для кожного постачальника,
який використовує систему. В цьому балансі мають зазначатися
щоденні і узагальнені обсяги газу, прийняті в пунктах входу і
поставлені в пунктах виходу постачальником та його споживачами. Ці
обсяги є результатом процесу розподілу, описаного в розділі 2.3.3. ГТП повинна щодекадно інформувати постачальників про
відхилення їх фактичного балансу від запланованого, визначати
розмір сукупного відхилення від запланованого балансу за весь
місяць та рівень відхилення для постачальника. Постачальники, які мають більше ніж один пункт виходу, мають
за узгодженням з ГТП підсумовувати позитивне та негативне
відхилення від балансу так, щоб досягти одного значення, яке
визначає положення їх чистого балансу. ГТП буде застосовувати
остаточний розрахунок підсумованого балансу. Для дотримання балансу постачальники можуть торгувати
відхиленнями від балансу між собою та з КОМПАНІЄЮ для того, щоб
підтримувати баланс. Ця торгівля повинна мати форму перерозподілу
газу між постачальниками. Якщо постачальники - учасники
перерозподілу дійшли згоди, ГТП повинно дозволити перерозподіл.
Перерозподіл повинен бути закінчений до 19 числа місяця,
наступного за звітним. У разі виникнення в постачальників за звітний період дефіциту
ресурсів природного газу, вони зобов'язані покрити його за рахунок
обсягів газу свого страхового запасу. При цьому акти
приймання-передачі природного газу постачальник та ГТП підписують
не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним. До 20 числа місяця, наступного за звітним, ГТП повинно
розрахувати остаточний місячний баланс та визначити відхилення від
балансу, як встановлено нижче, по кожному з постачальників, які не
змогли самостійно звести свій баланс. 2.3.5.2. Відхилення від балансу поставок природного газу
постачальників Збори і виплати за відхилення від балансу розповсюджуються на
постачальників, які самостійно не змогли звести баланс. Щомісячне
відхилення від балансу для таких постачальників базується на
фактичному розподілі і розраховується за формулою: ----------------------------------------------------- |Місячний обсяг подачі природного газу постачальнику| ----------------------------------------------------- мінус ------------------------------------------------------- |Місячний обсяг відбору природного газу постачальником| -------------------------------------------------------
Відхилення від балансу природного газу постачальника може
бути позитивним або негативним, що веде або до відшкодування йому,
або до стягнення з нього вартості відповідних обсягів газу. 2.3.5.3. Допустимі рівні відхилення від балансу поставок
природного газу постачальників Збори і виплати за відхилення від балансу залежать від
величини таких відхилень. Рівень допустимих відхилень
встановлюється щорічно КОМПАНІЄЮ не пізніше ніж за 15 днів до
початку року з урахуванням прогнозу попиту, тиску газу в ГТС та
щорічних консультацій між КОМПАНІЄЮ та постачальниками. Якщо постачальник не виходить за межі допустимого рівня
відхилення від балансу, він сплачує або отримує лише вартість
обсягів дисбалансу газу відповідно до встановленої ціни
балансування газу. Ціна балансування газу встановлюється КОМПАНІЄЮ на рівні
затвердження цін на газ, що реалізовувався суб'єктами
господарювання у цьому звітному періоді. При виході за межі допустимого рівня відхилення від балансу
застосовуються знижки та надбавки, як це викладено нижче. 2.3.5.4. Розрахунки при відхиленнях від балансу природного
газу Якщо відхилення від балансу природного газу не перевищує
допустимого рівня, платежі базуються на ціні балансування. Якщо
рівень відхилення від балансу виходить за дозволені межі, платежі
коригуються за рахунок надбавок та знижок. При цьому надбавки до
ціни газу застосовуються у разі отримання постачальником
негативного відхилення від балансу, а знижки - позитивного
відхилення. Щомісячний розрахунок за відхилення від балансу визначається
за наступною формулою:
IC = (PT x BGP) + (IQ x BGP x PP), де:
PT - обсяг щомісячного відхилення від балансу, що не
перевищує допустимого відхилення; BGP - ціна балансування - ціна газу, що визначається для
кожного періоду року КОМПАНІЄЮ; IQ - обсяг щомісячного відхилення від балансу, що перевищує
допустиме відхилення; PP - коефіцієнт коригування ціни балансування газу у разі
перевищення допустимого відхилення від балансу. Значення коефіцієнта коригування щорічно встановлюється НКРЕ
і може бути як більше, так і менше 1, в залежності від негативного
або позитивного відхилення від балансу. Додатковий прибуток від застосування коефіцієнта коригування
використовується ГТП, в першу чергу, для забезпечення балансування
ГТС. Запропонований механізм не застосовується до постачальників,
що здійснюють постачання природного газу окремими категоріям
споживачів за регульованими цінами, в частині обсягів, що
споживаються такими категоріями споживачів. 2.3.6. Тарифи за послуги з транспортування природного газу * Для резидентів України тариф за надані послуги з
транспортування природного газу розраховується за відповідною
методикою, яка розробляється КОМПАНІЄЮ та вводиться в дію після
затвердження її НКРЕ. В основі методики - оплата за двоставочним тарифом, який
складається із тарифної ставки за замовлену потужність і тарифної
ставки за транспортування газу в залежності від фактичних обсягів
транспортування. Тарифна ставка за замовлену потужність розраховується,
виходячи із суми умовнопостійних витрат, пов'язаних з
експлуатацією трубопровідної системи та відповідної суми прибутку. Оплата за замовлену потужність здійснюється пропорційно до
обсягу транспортних потужностей, зарезервованих замовником, не
залежить від їх фактичного використання і сплачується кожен місяць
рівними частинами, починаючи з наступного місяця після підписання
договору на транспортування газу. Тарифна ставка за транспортування газу в залежності від
фактичних обсягів транспортування розраховується, виходячи з суми
умовно-змінних витрат, пов'язаних з експлуатацією трубопровідної
системи. Оплата за транспортування газу здійснюється пропорційно
обсягу протранспортованого газу і сплачується щомісячно за
фактично протранспортовані обсяги газу. Для нерезидентів України тарифна ставка за виконання послуг з
транспортування природного газу встановлюється на договірних
засадах між суб'єктами господарської діяльності відповідно до
чинного законодавства.
2.4. Порядок доступу до підземних сховищ природного газу 2.4.1. Порядок і умови закачування та відбору газу до/із ПСГ ГТП зобов'язується за винагороду зберігати в ПСГ природний
газ і повернути замовнику газ, якість і обсяги якого відповідають
якості обсягів газу, прийнятого у замовника згідно з відповідним
договором. Термін зберігання газу замовника в ПСГ визначається з моменту
початку закачування в ПСГ до завершення періоду відбору, але не
пізніше 15 квітня кожного року. Передача газу для закачування до ПСГ здійснюється замовником
за узгодженим графіком. Приймання-передача газу при закачуванні або відборі по ПСГ
здійснюється сторонами на ГВС ПСГ. Щомісячний обсяг газу, що передається замовником та
приймається ГТП для закачування до ПСГ, а також газу, що
передається ГТП та приймається замовником при відборі газу з ПСГ,
визначається за даними ОДУ. Період відбору газу з ПСГ розпочинається з 15 жовтня кожного
року. У разі, коли потужності ПСГ не дозволяють забезпечити заявки
замовників на відбір газу, ГТП застосовує пропорційний принцип до
всіх замовників. За рішенням КОМПАНІЇ, в разі потреби використання газу в
період закачування газу до ПСГ, можливе заміщення обсягів газу,
тобто - передача КОМПАНІЄЮ замовнику обсягу газу з власних
ресурсів на умовах поставки франко-кордон Україна - Російська
Федерація і передача замовником КОМПАНІЇ в ПСГ однакового обсягу
газу. Замовник оплачує ГТП вартість зберігання в ПСГ переданих за
заміщенням обсягів газу на умовах договору. Обсяг газу, який передається сторонами при його заміщенні,
закачуванні або відборі по ПСГ, у відповідному місяці оформлюється
актом приймання-передачі газу, який підписується не пізніше ніж за
10 днів до початку місяця реалізації газу. Акти приймання-передачі є підставою для розрахунків. Після завершення періоду відбору газу з ПСГ сторони складають
акт про обсяг залишку газу в ПСГ. Замовник зобов'язується до 20 квітня кожного року погодити з
ГТП умови і термін подальшого зберігання газу в ПСГ або його
використання. 2.4.2. Тарифи за зберігання природного газу Для резидентів України тарифи за надані послуги з
закачування, зберігання та відбору природного газу із підземних
сховищ затверджуються НКРЕ. Для нерезидентів України тарифи за надані послуги з
закачування, зберігання та відбору природного газу із підземних
сховищ України встановлюється на договірних засадах між суб'єктами
господарської діяльності відповідно до чинного законодавства.
Розділ 3. Порядок доступу до газорозподільних мереж
Загальні процедури доступу до ГТС, зазначені у розділі 2
цього Порядку, застосовуються до ГРМ з урахуванням особливостей,
викладених у цьому розділі.
3.1. Загальні процедури доступу та використання
газорозподільних мереж Порядок визначає умови та порядок доступу постачальників і
споживачів природного газу до газорозподільних мереж на території
України; його дія поширюється на правові відносини, що виникають
між юридичними та фізичними особами при транспортуванні та
постачанні природного газу газорозподільними мережами. Постачальники та споживачі природного газу мають право
доступу до газорозподільних мереж на умовах та в порядку,
визначеному цим Порядком, якщо в цих мережах наявні вільні
потужності на заявлений період транспортування газу. Газорозподільні підприємства не мають права без обгрунтованих
причин забороняти чи обмежувати доступ до існуючих
газорозподільних мереж: - постачальникам природного газу, які дотримуються
встановленого порядку забезпечення природним газом народного
господарства та населення України, визначеного Кабінетом Міністрів
України, виконують Умови та правила здійснення підприємницької
діяльності з постачання природного газу за регульованим та
нерегульованим тарифами, а також цей Порядок; - споживачам, які мають намір споживати природний газ з
газорозподільної мережі у межах її пропускної можливості. Газорозподільне підприємство може здійснювати діяльність з
транспортування та постачання природного газу за наявності
відповідних ліцензій.
3.2. Порядок доступу постачальників природного газу до
газорозподільних мереж Кожний постачальник повинен укласти з ГП Стандартну угоду на
транспортування газу ГРМ. Стандартна угода на транспортування має
відповідати положенням цього Порядку. Обов'язковими умовами доступу постачальників до
газорозподільних мереж мають бути: а) наявність у газорозподільного підприємства копії договору
на постачання природного газу між постачальником та споживачем. У договорі обов'язково повинно відображатися таке: обсяги та
умови транспортування газу, терміни початку і закінчення
транспортування, права, обов'язки та відповідальність сторін,
заплановані щомісячні обсяги транспортування газу протягом першого
року дії договору, можливі форс-мажорні обставини, а також
реквізити постачальника та споживача природного газу; б) документальне підтвердження ОДУ виділених для споживача
обсягів природного газу. Для цього постачальник у термін не пізніше, ніж за 12 діб до
початку кожного місяця, в якому необхідно протранспортувати певний
обсяг газу, повинен звернутися до ОДУ з відповідною заявкою. У
разі відсутності зазначеного підтвердження дія договору на
постачання газу між постачальником та споживачем призупиняється; в) наявність договору між постачальником та ГП або Державною
інспекцією з енергозбереження на відключення від газопостачання
споживача-боржника. ГТі задовольняє намір постачальника щодо забезпечення
природним газом певного споживача за умови наявності вільної
потужності на відповідній ділянці мережі. У разі відсутності на відповідній ділянці ГРМ вільної
потужності, достатньої для задоволення всіх поданих заявок
споживачів, у пріоритетному порядку задовольняються заявки
постачальників, що забезпечують потреби населення та підприємств
соціальної сфери. При постачанні газом інших споживачів
пріоритетом користуються заявки за договорами з найтривалішим
терміном постачання газу. За рівних умов доступ споживачів до ГРМ мережі здійснюється
пропорційно заявленим обсягам постачання газу. Постачальники повинні забезпечити якісні характеристики
природного газу відповідно до вимог, викладених у розділі 2 цього
Порядку. Постачальники протягом поточного місяця мають коригувати
обсяги поставок природного газу в залежності від його фактичного
споживання. У разі перевищення фактичного споживання газу -
приймати рішення про відключення таких споживачів або про
збільшення обсягів поставки. Якщо постачальник перевищує зарезервовані ним обсяги
транспортування газу на місяць, він повинен сплатити ГП стягнення
за перевищення потужностей, у відповідності з викладеним у
п.2.1.3.3 механізмом.
3.3. Порядок доступу споживачів до газорозподільних мереж 3.3.1. Загальні процедури Новозбудовані та реконструйовані системи газопостачання
повинні відповідати проектній документації, будівельним нормам,
правилам безпеки та іншим нормативним актам, які встановлюють
вимоги до їх будівництва та безперебійного функціонування. Для розроблення проекту системи газопостачання споживач
повинен отримати у газорозподільного підприємства технічні умови. ГП за заявкою споживача повинно надати технічні умови для
підключення до ГРМ у конкретній точці протягом 30 днів з дня
звернення. Доступ споживачів до ГРМ допускається за умови обов'язкового
оснащення системи газопостачання споживача засобами вимірювальної
техніки, які повинні відповідати вимогам, викладеним в розділі 4
цього Порядку. ГП не має права відмовити споживачеві у доступі до
газорозподільної мережі у разі виконання споживачем технічних
умов, наявності акта прийняття системи газопостачання в
експлуатацію та договору на постачання газу. Під'єднання системи газопостачання споживача до ГРМ
здійснюється за його заявкою при наявності акта приймання системи
в експлуатацію ГП. Будівництво та реконструкція системи газопостачання споживача
здійснюється виключно за його рахунок. Система газопостачання споживача приєднується до ГРМ
газопроводами-вводами, види, кількість та розміщення яких
визначаються проектом. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання населення виконується ГП у відповідності з
Положенням про технічне обслуговування житлових будинків,
громадських будівель, підприємств побутового та комунального
призначення. Споживачі зобов'язані: - забезпечити доступ уповноважених представників ГП та
постачальника, за наявності в останніх посвідчення особи, для
перевірки газового обладнання та приладів, а також для зняття
даних лічильників газу; - терміново повідомити ГП про факт порушення функціонування
власної системи газозабезпечення. Споживачі, які порушили порядок розрахунків за спожитий
природний газ та його транспортування, підлягають відключенню від
газопостачання, що має бути обумовлено умовами відповідних
договорів. Повторне підключення системи газопостачання споживача до ГРМ
допускається після погашення споживачем заборгованості, а також
після оплати ним послуг з відключення та підключення
газопостачання. 3.3.2. Особливості доступу промислових споживачів до
газорозподільних мереж Необхідною умовою доступу до ГРМ промислових споживачів, крім
договору на постачання природного газу з одним із постачальників,
є наявність договору на транспортування газу з ГП, яке здійснює цю
функцію на відповідній території, чітко визначеній в ліцензії на
право транспортування газу. В договорі обов'язково повинні
відображатися щомісячні обсяги транспортування газу протягом
першого року дії договору, права та обов'язки сторін, порядок
обліку протранспортованого газу, порядок розрахунків за
протранспортований газ, а також відповідальність сторін, можливі
форс-мажорні обставини, реквізити споживача та газорозподільного
підприємства. Споживачі, які використовують протягом місяця понад 5000 тис.
куб. м природного газу, можуть мати в цьому місяці декілька
постачальників природного газу. Промислові споживачі повинні не пізніше ніж за 15 діб до
початку поточного місяця узгодити з постачальниками обсяги
постачання газу на поточний місяць. Споживачі, для яких постачальниками не виділені обсяги
природного газу, починаючи з 1-го числа поточного місяця, повинні
припинити газоспоживання, або вони мають бути відключеними від
газопостачання ГТП, ГВП, ГП чи Державною інспекцією з
енергозбереження Держкоменергозбереження (в залежності від
укладених договорів). Відповідальність за наслідки відключення від газопостачання
несуть: - споживачі - у разі наявності заборгованості за спожитий
газ; - постачальники газу - коли обсяги газу для споживача
узгоджені ними, але документальне підтвердження ОДУ відповідно до
п. 3.2 цього Порядку відсутнє. Якщо термін відключення від ГРМ промислових споживачів
становить понад один місяць, то відновлення йому постачання газу
дозволяється тільки після проведення Державною інспекцією з
енергозбереження Держкомзбереження обстеження газовикористовуючого
обладнання споживача. За відновлення газопостачання без дозволу
зазначеної інспекції відповідальність несе споживач. 3.3.3. Особливості доступу до газорозподільних мереж
бюджетних установ та підприємств соціальної сфери Бюджетні установи і організації, підприємства комунальної
теплоенергетики, котельні промислових підприємств, які виробляють
теплоносії для споживачів соціальної сфери забезпечуються
природним газом з ресурсів КОМПАНІЇ на підставі затверджених для
кожної області граничних обсягів природного газу на поточний
місяць. Інформація про обсяги природного газу відповідно до
зазначеного розподілу має надсилатися ОДУ до кожної
обл(міськ)держадміністрації не пізніше, ніж за 5 діб до початку
поточного місяця. У відповідності з наданим розподілом природного газу місцеві
органи виконавчої влади, як правило, із залученням представників
ГП і ГТП зобов'язані розподілити та затвердити планові обсяги
споживання газу для кожного конкретного споживача, і надати ці
плани ГП та лінійним управлінням магістральних газопроводів, що
подають природний газ до ГРМ, не пізніше ніж за 2 доби до початку
поточного місяця. Обсяги виділеного газу для споживачів, які використовують
природний газ з фондів облдержадміністрацій повинні розподілятись
по конкретних об'єктах газоспоживання виключно в межах проплат за
спожитий природний газ та його транспортування. 3.3.4. Особливості доступу до газорозподільних мереж
населення Підставою для підключення житлового будинку до ГРМ є
наявність: - оформленого акта прийому в експлуатацію системи
газопостачання цього будинку; - акта обстеження технічного стану димових та вентиляційних
каналів; - акта про герметизацію вводів інженерних підземних
комунікацій; - будівельного паспорта на дворовий внутрішньобудинковий
газопровід; - відомості про зварювальні стики; - відомості про захист підземного газопроводу від корозії; - відомості про випробування газопроводів на міцність та
герметичність згідно з чинними будівельними нормами; - відомості про усунення виявлених дефектів та витоків газу; - лічильника газу для новозбудованих будинків. Пуск газу на газоспоживче обладнання житлових будинків
здійснюється після проведення інструктивних занять з власником та
мешканцями будинку щодо Правил безпечного користування природним
газом, вручення власнику (відповідальному квартиронаймачеві) житла
абонентської книжки на оплату за газ та укладення договору про
надання послуг з газопостачання, який повинен відповідати Типовому
договору про надання послуг з газопостачання.
3.4. Сезонні коливання споживання природного газу При транспортуванні ГРМ природного газу до споживачів у ГП
виникають коливання (притоки або відтоки) обсягів поставленого і
спожитого природного газу. Причиною цих коливань є те, що в різні
сезони року обсяги фактичного споживання населенням природного
газу за відсутності приладів обліку не відповідають обсягам
споживання, розрахованим за встановленими відповідними рішеннями
Уряду нормами. Норми споживання газу населенням містять
середньорічне значення, тому процедура балансування щомісячних
відтоків і притоків газу здійснюється один раз на рік по
закінченні календарного року. З метою встановлення для всіх ГП єдиного порядку щомісячної
фіксації і бухгалтерського обліку відтоків і притоків природного
газу, визначення фактичних щомісячних обсягів робіт з
транспортування природного газу, встановлення процедури
компенсації збитків у випадках втрат ГП природного газу за
результатами роботи за звітний рік та процедур обліку і
розрахунків з власником газу в разі виникнення за результатами
року притоків газу, необхідно розробити окремий нормативний
документ: "Положення про облік відтоків та притоків природного
газу".
Розділ 4. Вимірювання та облік природного газу
4.1. Вимоги до виконання вимірювань кількості газу 4.1.1. Загальні положення Для комерційного обліку газу повинні застосовуватись засоби
вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), типи яких занесені до
Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до
застосування в Україні, та технічні характеристики яких
відповідають вимогам цього Порядку. Для визначення об'єму газу при взаєморозрахунках відповідно
до ГОСТ 2939-_ встановлені такі умови: температура - 20 градусів
Цельсію (293,15 градусів Кельвіна), тиск 101325 Па (760 мм рт.
ст.) (надалі - стандартні умови). Об'єм газу, визначений за даними побутових лічильників газу
(максимальна об'ємна витрата газу лічильника менше або дорівнює 16
куб. м/год.), приводиться до стандартних умов згідно з Положенням
про коригування показів побутових лічильників газу в залежності
від температури та тиску газу. На пунктах приймання-передачі газу з максимальною об'ємною
витратою газу за стандартних умов більше 60 куб. м/год. з
будь-яким тиском, в діапазоні об'ємних витрат від 16 куб. м/год.
до 60 куб. м/год. з надлишковим тиском більше 0,005 МПа
вимірювання об'єму газу, зведеного до стандартних умов (далі -
об'єму газу) повинні проводитись за допомогою обчислювачів або
коректорів об'єму газу. За умов надлишкового тиску газу, що не перевищує 2 МПа,
повинні використовуватись перетворювачі абсолютного тиску. На об'єктах газоспоживання з максимальною об'ємною витратою
газу за стандартних умов менше 60 куб. м/год., з надлишковим
тиском менше 0,005 МПа вимірювання об'єму газу повинні проводитись
за методикою виконання вимірювань, атестованою у встановленому
порядку. Конструкція вимірювальних комплексів, встановлених на пунктах
прийманняпередачі, повинна бути такою, що будь-яке механічне
втручання до складових частин комплексу, яке може вплинути на
результати вимірювань об'єму газу, призводило б до постійно
видимого пошкодження самих складових частин, відбитків повірочних
тавр (пломб) на ЗВТ або захисних позначок. Інформація стосовно виміряного обчислювачем об'єму газу та
програмне забезпечення алгоритму розрахунку об'ємної витрати та
об'єму газу повинні бути захищені від несанкціонованого втручання,
яке може вплинути на результати вимірювань цих величин. Типорозмір лічильника газу вибирається таким чином, щоб
максимальна об'ємна витрата лічильника була більшою або
дорівнювала максимальній об'ємній витраті газовикористовуючого
обладнання, а мінімальна об'ємна витрата лічильника була меншою
або дорівнювала мінімальній об'ємній витраті газовикористовуючого
обладнання. 4.1.2. Вимоги до конструкції обчислювачів Обчислювачі повинні бути обладнані пристроєм індикації
результатів вимірювань. Пристрій індикації повинен бути
електронним. Обчислювачі повинні забезпечувати можливість вводу необхідних
для розрахунків об'єму газу значень параметрів та характеристик
газу, як безпосередньо на місці експлуатації (за окремим
замовленням), так і дистанційно (каналами зв'язку). Конструкція повинна передбачати можливість відміни (затримки)
сигналу позаштатних ситуацій (п. 4.3.2), а сам пристрій відміни
повинен бути опломбованим. Конструкція обчислювачів повинна забезпечувати можливість
підключення до них реєструючого пристрою (принтера) для реєстрації
результатів вимірювання об'єму газу та (або) передачі інформації
про результати вимірювання об'єму газу на ПЕОМ (в т. ч. для
роздруківки). 4.1.3. Вимоги до програмного забезпечення обчислювачів Програма обчислювача повинна передбачати можливість переходу
відповідно на "літній" та "зимовий" час, як правило, в
автоматичному режимі. Обчислювач повинен розрізняти, зберігати інформацію (із
зазначенням часу початку та кінця) та на вимогу оператора виводити
на індикатор інформацію про позаштатні ситуації, якщо: - параметри та характеристики газу, які використовуються при
вимірюваннях та розрахунках об'єму газу та виходять за межі
встановлених діапазонів; - порушені методичні межі вимірювання об'єму та об'ємної
витрати газу; - сигнали вимірювальних перетворювачів перевищують межі
встановлених діапазонів; - відсутнє електричне живлення обчислювача. Тривалість циклу вимірювання і обчислення об'єму та об'ємної
витрати газу за використанням методу змінного перепаду тиску - не
більше 1,5 сек. (для одного вимірювального газопроводу). Тривалість циклу вимірювання і обчислення об'єму та об'ємної
витрати обчислювача коректора не більше: - 1 сек. - для коректорів із зовнішнім джерелом
електроживлення; - 30 сек. - для коректорів з автономним джерелом
електроживлення. 4.1.3.1. Заповнення бази даних обчислювачів за позаштатними
ситуаціями Заповнення бази даних обліку газу за період паузи обчислювач
повинен виконувати автоматично в такому порядку: - за тривалості паузи менше 30 секунд - за останніми до паузи
значеннями даних обліку газу для обчислювачів, які входять до
складу коректорів; - за тривалості паузи менше 10 секунд - для обчислювачів
об'єму газу; - за тривалості паузи більшою або рівною 10 сек. та меншою 15
хвилин - за середніми значеннями даних обліку газу між значеннями
даних безпосередньо до та після паузи; - сумарне значення тривалості пауз за добу - не більше 15
хвилин; - за тривалості паузи більше 15 хвилин заповнення бази даних
об'єму газу обчислювачем проводиться окремо від загальної бази
даних позаштатних ситуацій (для коректорів проводиться заповнення
бази даних об'єму газу за робочих умов, для обчислювачів
комплексів змінного перепаду тиску - за стандартних умов); - об'єм газу за період паузи більше 15 хвилин визначається
відповідно до договору. 4.1.3.2. Заповнення обчислювачем бази архівних даних Обчислювачі мають заповнювати базу архівних даних стосовно
вимірювання та обліку об'єму газу в таких обсягах: - середньогодинні значення тиску, температури, перепаду тиску
та об'єму до стандартних умов та у робочих умовах - не менше 65
діб; - середньодобові значення тиску, температури, перепаду тиску,
об'єму газу, зведеного до стандартних умов та у робочих умовах
(для коректорів газу) - не менше 125 діб; - значення характеристик газу (п. 3.2), що вводяться в
пам'ять обчислювача з позначенням часу вводу - не менше 35 рядків; - позначення позаштатних ситуацій із зазначенням часу початку
та кінця ситуації - не менше 150 рядків. Для розширення функціональних можливостей мікропроцесора
допускається кодування позаштатних ситуацій. Розшифрування
кодування позаштатних ситуацій надається в експлуатаційній
документації її розробником. Розробником повинна бути передбачена можливість перевірки
програмного забезпечення обчислювача. 4.1.4. Вимоги до характеристик ЗВТ Для вузлів обліку газу, на яких використовуються витратоміри
змінного перепаду тиску, найбільше (без урахування знаку)
розрахункове значення відносної похибки вимірювань об'єму та
об'ємної витрати газу в діапазоні об'ємної витрати Qmax/Qmin >=10,
абсолютного тиску газу Pmax / Pmin > 2, температури навколишнього
середовища та газу від мінус 20 градусів Цельсію до 40 градусів
Цельсію - не більше 4,0 %. Більш розширені діапазони температур встановлюються
розробником. У вузлах обліку газу, де застосовуються обчислювачі або
коректори об'єму газу, повинні використовуватись вимірювальні
перетворювачі: - тиску та перепаду тиску з границями основної допустимої
зведеної похибки (без урахування знаку) - не більше 0,5 %; - температури (включаючи сенсор) - з границями основної
допустимої абсолютної похибки (без урахування знаку) - не більше
0,5 градусів Цельсію. Для лічильників газу в комплекті з коректорами найбільша
можлива розрахункова відносна похибка вимірювання об'єму газу в
діапазоні абсолютного тиску газу Pmax / Pmin > 3 та температури
газу та навколишнього середовища від мінус 10 до 35 градусів
Цельсію (без урахування знаку) - не більше: - 2,5 % - за витратою газу, що менше Qt; - 1,5 % - за витратою газу, що більша або дорівнює Qt. Більш розширені діапазони температур встановлюються
розробником. Межа (без урахування знаку) основної допустимої відносної
похибки для лічильників газу не більше: 1,0 % - в діапазоні об'ємних витрат Qt <= Q <= Qmax л; 2,0 % - в діапазоні об'ємних витрат Qmin л <= Q <= Qt. Співвідношення Qmin л / Qmax л повинно бути не менше 1/50 для
лічильників з максимальною об'ємною витратою газу за стандартних
умов менше 60 куб. м/год. з надлишковим тиском менше 0,1 Мпа (де
застосування коректорів не обов'язково) та 1/20 - для всіх інших
лічильників. Межа (без урахування знаку) основної допустимої відносної
похибки вимірювання об'єму газу для коректорів - не більше 0,5 %. Межа (без урахування знаку) допустимої додаткової відносної
похибки в умовах експлуатації - не більше 0,5 %. Межа (без урахування знаку) допустимої відносної точності
обчислення об'ємної витрати та об'єму газу для обчислювачів методу
змінного перепаду тиску - не більше 0,05 %. Примітка. Діапазон вимірювань об'єму (об'ємної витрати) газу
в умовах експлуатації відзначається методиками виконання
вимірювань, атестованими органами Держстандарту. 4.1.5. Вимоги до кількості та змісту вихідних документів
обчислювачів Розробником повинна бути передбачена можливість роздруківки
таких документів: - звіт за добу; - звіт за місяць; - протокол позаштатних ситуацій; - протокол про втручання в роботу вузлів обліку газу. Звіти повинні включати: - назву підприємства (організації) власника вузла обліку та
його місце встановлення; - протокол конфігурації вузла обліку газу (типи ЗВТ та їх
діапазони вимірювань); - об'єм газу за стандартних умов, розрахований за
позаштатними ситуаціями; - встановлену договором контрактну годину. У звітах передбачаються місця для підписів відповідальних
осіб. Для комплексів змінного перепаду тиску двох і більше
трубопроводів звіти складаються окремо по кожному трубопроводу. 4.1.6. Звіт комплексів змінного перепаду тиску за добу Звіти комплексів змінного перепаду тиску за добу повинні
включати: - дату (день, місяць, рік); - час (початок і кінець) кожної години (година, хвилини); - середньогодинні значення температури газу, градусів Цельсію
та абсолютного тиску газу, МПа (кгс/кв. см.); - перепад тиску (для комплексів змінного перепаду тиску), кПа
(кгс/вк. м); - погодинні розрахунки об'єму газу за стандартних умов,
куб. м або тис. куб. м; - сумарний об'єм газу за стандартних умов за добу, тис. куб.
м/год.; - сумарний об'єм газу за стандартних умов за добу, який
розраховувався за позаштатними ситуаціями, тис. куб. м/год.; - повідомлення про тривалість позаштатних ситуацій, годин; - повідомлення про втручання в роботу комплексів (перевірка
калібрування, зміни конфігурації комплексу, час внесення, чисельне
значення умовно постійних параметрів та характеристик газу). 4.1.7. Звіт комплексів змінного перепаду тиску за місяць Звіти комплексів змінного перепаду тиску за місяць повинні
включати: - дату (число, місяць, рік); - час (початок і кінець) кожної доби; - середньодобові значення температури газу (градуси Цельсію),
абсолютного тиску газу (МПа, кгс/кв. см), перепаду тиску
дифманометра (кПа, кгс/кв. м); - сумарний об'єм газу за стандартних умов за кожну добу з
початку контрактного місяця, тис. куб. м; - сумарний об'єм газу за робочих умов за кожну добу, який
розраховувався за позаштатними ситуаціями, тис. куб. м; - сумарний об'єм газу за стандартних умов за контрактний
місяць, який розраховувався за позаштатними ситуаціями, тис. куб.
м; - повідомлення про числа місяця, у які були втручання в
роботу комплексів (перевірка калібрування, зміна параметрів
комплексу, внесення нових чисельних значень умовно постійних
характеристик газу). 4.1.8. Звіт коректорів газу за добу Звіти коректорів за добу повинні включати: - дату (день, місяць, рік); - час (початок і кінець) кожної години (година, хвилини); - середньогодинні значення температури газу (градуси
Цельсію), абсолютного тиску газу (МПа, кгс/кв. см), коефіцієнта
стискуваності газу та коефіцієнта корекції до стандартних умов; - об'єм газу за стандартних умов за кожну годину з початку
контрактної години, куб. м; - об'єм газу за робочих умов за кожну годину з початку
контрактної години, куб. м; - сумарний об'єм газу за стандартних умов за добу, куб. м; - сумарний об'єм газу за робочих умов за добу, куб. м; - об'єм газу за робочих умов за кожної позаштатної ситуації
та сумарний за добу, з зазначенням тривалості позаштатної
ситуації, куб. м; - повідомлення про втручання в роботу коректора (перевірка
калібрування, час внесення та чисельне значення умовно постійних
характеристик газу). 4.1.9. Звіт коректорів газу за місяць Звіти коректорів за місяць повинні включати: - дату (день, місяць, рік); - час (початок і кінець) кожної доби, година; - середньодобові значення температури газу, градусів Цельсію
та абсолютного тиску газу, МПа (кгс/кв. см); - об'єм газу за стандартних умов за кожну добу з початку
контрактної години, куб. м; - об'єм газу за робочих умов за кожну добу з початку
контрактної години, куб. м; - сумарний об'єм газу за стандартних умов за місяць, куб. м
або тис. куб. м; - сумарний об'єм газу за робочих умов за місяць, куб. м або
тис куб. м; - об'єм газу за робочих умов за місяць, розрахований за
позаштатними ситуаціями, з зазначенням дат їх виникнення, куб. м
або тис. куб. м.
4.2. Вимірювання та приймання-передача природного газу на ГРС 4.2.1. Кількість поданого (прийнятого) природного газу Кількість поданого (прийнятого) природного газу визначається
засобами вимірювальної техніки ДК "Укртрансгаз", ДК
"Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта" іншим ГВП та ДАТ
"Чоркоморнафтогаз", ЗВТ повинні бути повірені органами
Держстандарту України. Зміст і форми технічної документації, геометричні параметри
газовимірювальних дільниць ГРС для вимірювання витрат методом
змінного перепаду тиску повинні відповідати вимогам Правил РД
50-213-80 та іншим діючим нормативним документам Держстандарту
України. Заміна або ревізія звужуючих пристроїв проводиться в
присутності представника ГП, який викликається письмовим
повідомленням не пізніше як за добу, в таких випадках: - первинне встановлення; - періодична атестація звужуючого пристрою дільниці; - перехід із зимового на літній режим і навпаки; - у разі виробничої необхідності; - за вимогою однієї із сторін. В кожному випадку після закінчення зазначених робіт
представник ГП має право опломбувати елементи кріплення звужуючого
пристрою з оформленням відповідного двостороннього акта.
Відповідальність за збереження цілісності пломб покладається на
ГТП. У разі неявки представника ГП відповідний акт складається в
односторонньому порядку. У разі виходу з ладу ЗВТ витрат газу терміном до 3-х діб
кількість поданого газу визначається за середньодобовими
(середньогодинними) даними попередніх 5-кратних періодів. При
цьому не враховуються перехідні періоди (опалювальний -
неопалювальний). При виході з ладу ЗВТ витрат газу, що належать ГТП, терміном
більше 3-х діб, кількість поданого газу за цей час визначається за
даними ЗВТ витрат газу ГП, а за їх відсутності - за
взаємопогодженою методикою розрахунків. Перелік представників від ГП, які допускаються до перевірки
ЗВТ витрат газу на ГРС, затверджується керівником відповідного
структурного підрозділу ГТП. На ГРС, які оснащені дифманометрами-самописцями, представник
ГП має право вимагати проведення та бути присутнім при проведенні
оператором ГРС: - перевірки "0" самописця перепаду тиску та самописця
надлишкового тиску газу; - перевірки герметичності імпульсних трубок методом
обмилювання; та проводити: - перевірку планіметрів за контрольними лінійками; - перевірку правильності обробки картограм та розрахунку
добового об'єму газу; - перевірку цілісності пломб на звужуючих пристроях та
приладах обліку газу. Перевірки проводяться в робочий час оператора ГРС в
присутності тільки одного представника ГП. У разі виявлення недоліків, що впливають на правильність
визначення кількості газу, представник ГП викликає відповідальних
осіб ВАТ з газопостачання та складається двосторонній акт. На ПВГ ГРС, де облік газу здійснюється вимірювальними
комплексами з обчислювачами та лічильниками газу з коректорами,
періодичні (1 раз на 3 місяці) перевірки проводяться
інженерно-технічним персоналом ГТП спільно з представником ГП,
згідно з річними графіками, погодженими керівниками сторін. Перевірки та калібрування вимірювальних комплексів
проводяться зразковими засобами вимірювання. Зразкові засоби
повинні бути повірені або атестовані територіальними органами
Держстандарту України. Річні графіки періодичних спільних перевірок вимірювальних
комплексів вимірювальних комплексів складаються службами обліку
газу структурних підрозділів ГТП і погоджуються до початку
календарного року керівниками структурних підрозділів ГТП та ГП,
через які газ передається споживачам. Після закінчення спільної перевірки вимірювальних комплексів
представники обох сторін підписують протокол перевірки. Представник ГП після закінчення перевірки має право
опломбувати вимірювальний комплекс у робочому стані, про що
складається відповідний акт. Відповідальність за збереження пломб
несе ГТП. У разі, коли у визначений графіком термін представник ГП не
з'явився на ГРС для проведення спільної перевірки, ГТП має право
розпломбувати вимірювальний комплекс, виконати його перевірку і
скласти протокол перевірки в односторонньому порядку, відмітивши в
протоколі, що представник ГТП для проведення перевірки за графіком
не з'явився. У випадку позаштатних ситуацій (вихід з ладу первинного
перетворювача, схеми обчислювача, системи живлення та
іскрозахисту) ГТП вживають термінових заходів для забезпечення
нормальної роботи вимірювального комплексу, про що до початку
ремонтних робіт інформують ГП по диспетчерських каналах зв'язку.
У разі необхідності позачергової перевірки ЗВТ витрат газу,
ініціатор перевірки письмово доводить це до відома іншої сторони.
Перевірка проводиться інженернотехнічним персоналом не пізніше ніж
у 5-денний термін з дня надходження повідомлення до іншої сторони. Після перевірки вимірювального комплексу, на вимогу
представника ГП, представник ГТП надає роздруковану інформацію
(далі - роздруківка) або дискету для роздрукування інформації про
кількість облікованого газу, нештатних ситуацій, оперативних
втручань у його роботу. інформація для роздруківки береться
безпосередньо на ГВП ГРС за допомогою переносних приладів для
перезапису та зберігання інформації. Сторони мають право вимагати проведення позачергової повірки
ЗВТ органами Держстандарту України. У разі отримання негативних
результатів повірки оплату за проведення позачергової повірки
здійснює власник цих ЗВТ, позитивних - здійснює організація, яка
вимагала проведення позачергової повірки. У разі необхідності різкої зміни відбору газу (більше ніж на
50 % середньодобової) ГП зобов'язано попередити про це ГТП не
пізніше ніж за три доби до зміни відбору газу. У разі недотримання ГП цих умов ГТП не несе відповідальності
за похибки в обліку газу, викликані вищезгаданими причинами. У
таких випадках кількість поданого газу визначається за
взаємопогодженою методикою. Сторона, яка не погоджується з визначенням добової чи
місячної кількості поданого газу, заявляє про це іншій стороні
протягом 10 днів з моменту оформлення акта або іншого офіційного
документа, що підтверджує кількість поданого (прийнятого) газу. Зняття діаграм з самописних приладів і установка нових
діаграм проводиться робітниками ГТП о 9-00. Облікова доба для
вимірювальних комплексів також встановлюється з 9-00 за київським
часом. ГП має право перевіряти підготовлені для встановлення на
дифманометри діаграми. Допущені до встановлення діаграми
підписуються відповідальними особами ГП. Підпис скріплюється
печаткою (штампом) ГП. Одоризацію газу на ГРС здійснюють працівники ГТП згідно з
діючими нормами і несуть відповідальність за якість одоризації.
Контроль інтенсивності запаху одорованого газу здійснює ГП у
відповідності з вимогами ГОСТ у 22387.5-77. До складу комісії з
визначення інтенсивності запаху газу ГП може залучати представника
ГТП. Визначення фізико-хімічних властивостей газу за ГОСТ 5542-87
проводиться ГТП. Місця відбору проб, періодичність, пункти
контролю якості узгоджуються сторонами окремим протоколом.
Представники ГП мають право здійснювати контроль та бути
присутніми при проведенні аналізів з визначення фізико-хімічних
властивостей газу. ГТП до 5-го числа кожного місяця по диспетчерському зв'язку,
а до 10-го числа письмово подають до ГП місячний сертифікат якості
газу. В місячному сертифікаті якості газу зазначаються всі
результати проведених періодичних аналізів. При передачі розпорядження щодо коригування фізико-хімічних
властивостей газу (густина, вміст N2, CO2) на ГРС інформація
одночасно передається ГП каналами диспетчерського зв'язку. 4.2.2. Складання актів приймання-передачі природного газу на
ГРС Декадні акти приймання-передачі, що підписуються
представниками Сторін, складаються на підставі даних реєстраційних
пристроїв ЗВТ витрат газу, встановлених на ПВГ. Один раз на 10 днів поточного місяця між ГТП та ГП
складаються на окремому аркуші і підписуються представниками
сторін декадні акти приймання-передачі. Підставою для складання
декадних актів приймання-передачі є погодинні роздруківки
автоматичних обчислювачів або розшифровані та обраховані діаграми
диференційних манометрів для кожної вимірювальної дільниці ГРС за
кожну добу окремо. Роздруківки автоматичних обчислювачів, розшифровані та
обраховані діаграми і декадні акти приймання-передачі, оформлені
та підписані представниками сторін, повинні зберігатися у ГТП
протягом одного року, після чого повинні бути передані до архіву
згідно з встановленим порядком. Місячний акт приймання-передачі газу (з розшифруванням по
кожній вимірювальній дільниці) складається та підписується
представниками ГТП та ГП 3-го числа місяця, наступного за звітним,
у 4-ох примірниках українською мовою - по 2 примірники кожній
стороні. Підставою для складання місячних актів прийманняпередачі
є декадні акти приймання-передачі. У разі допущення помилки в одному із декадних актів вона
повинна бути виправлена і оформлена окремим протоколом. При виникненні розбіжностей між сторонами стосовно передачі
обсягів газу за даними ЗВТ витрат газу ГТП, складається попередній
акт приймання-передачі. Після урегулювання розбіжностей різниця,
яка виникла, обраховується у кінцевому місячному акті
приймання-передачі з обов'язковим додатком, де зазначено причини,
які призвели до необхідності коригування обсягів газу.
Розділ 5. Документальне оформлення приймання-передачі
природного газу в газотранспортній системі та
газорозподільних мережах
Цей розділ визначає механізм документального оформлення
приймання-передачі природного газу і включає в себе: - порядок документального оформлення надходжень природного
газу до газотранспортної системи та газорозподільних мереж; - порядок документального оформлення передачі природного газу
в межах газотранспортної системи та газорозподільних мереж; - порядок документального оформлення передачі природного газу
за межі газотранспортної системи та газорозподільних мереж; - та порядок складання реєстрів.
5.1. Порядок документального оформлення надходжень природного
газу до газотранспортної системи та газорозподільних мереж
До ГТС та ГРМ України надходить природний газ: - переданий для транзиту через територію України (транзитний
газ); - переданий як плата за послуги з транзиту природного газу
через територію України; - що закуповується у іноземних контрагентів; - власного видобутку (видобутий на території України). 5.1.1. Транзитний природний газ і плата за послуги з його
транспортування Передача природного газу для транзиту через територію України
здійснюється на кордоні України в місці і в момент його
надходження до ГТС та ГРМ України. Порядок приймання-передачі, обсяги та якість природного газу,
що надходить для транспортування (транзиту) до ГТС та ГРМ України,
інші умови транзиту природного газу визначаються відповідними
міждержавними угодами та угодами, що укладаються між
уповноваженими операторами України (КОМПАНІЇ) та країни, що
передає природний газ до ГТС та ГРМ України. Надходження природного газу до ГТС та ГРМ України
оформлюється актом прийманняпередачі природного газу, що
підписується не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за
звітним, представниками КОМПАНІЇ та уповноваженим оператором за
міждержавною угодою країни, що передає природний газ до ГТС та ГРМ
України з метою транзиту, а також представником українського ГТП
(додаток 2). Зазначеною вище угодою визначаються також обсяги газу, що
передаються КОМПАНІЇ у вигляді оплати послуг з його
транспортування. Надходження такого природного газу також
оформлюється актом приймання-передачі, що підписується разом з
актами приймання-передачі транзитного природного газу (додаток 3). 5.1.2. Природний газ, закуплений в іноземних контрагентів У разі, коли резидент України (постачальник) купує природний
газ в іноземного контрагента, сторони укладають
зовнішньоекономічний договір (контракт) поставки природного газу,
яким визначаються умови приймання-передачі, ціна, обсяги та якість
природного газу, що поставляється резиденту України та інші умови,
які сторони визнають істотними для цього контракту. Надходження
природного газу до ГТС та ГРМ України за зовнішньоекономічними
договорами (контрактами) оформлюється актами приймання-передачі
природного газу із зазначенням в них номера і дати укладання
відповідного договору (контракту) поставки. Ці акти підписуються
не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за звітним,
представниками іноземного контрагента, резидента України
(постачальника) та ГТП (додаток 4). 5.1.3. Природний газ власного видобутку Природний газ, видобутий ГВП на території України,
реалізується ними постачальникам та споживачам. Приймання-передача
цього природного газу оформлюється відповідними актами (додатки 5,
6), які підписуються не пізніше п'ятого числа місяця, наступного
за звітним, представниками ГВП, постачальника і ГТП (ГП) або
представниками ГВП і споживача.
5.2. Порядок документального оформлення приймання-передачі
природного газу в межах газотранспортної системи та
газорозподільних мереж В межах ГТС та ГРМ України природний газ передається: - від ГТП до ГП; - для зберігання ПСГ з метою тимчасового накопичення та
створення страхового запасу; - від КОМПАНІЇ: - до ГТС на власні та виробничо-технологічні потреби; - до ГП для реалізації суб'єктам господарювання та населенню,
а також на їх власні та технологічні потреби. 5.2.1. Приймання-передача природного газу від
газотранспортних до газорозподільних підприємств Приймання-передача природного газу від ГТП до ГП відбувається
на ГРС і оформлюється актами приймання-передачі, що підписуються
представниками цих підприємств не пізніше п'ятого числа місяця,
наступного за звітним (додаток 7). 5.2.2. Зберігання природного газу в ПСГ Зберігання природного газу в ПСГ здійснюється ГТП. Облік
природного газу, що надходить та відбирається з ПСГ, здійснюється
на підставі даних вимірювального обладнання ГВС, розташованого на
кожному ПСГ, яке фіксує кількість природного газу, що закачується
до ПСГ та відбирається з нього. Передача природного газу для зберігання в ПСГ та його відбір,
зафіксовані протягом місяця на ГВС, оформлюється місячними актами
приймання-передачі природного газу, що підписуються до п'ятого
числа місяця, наступного за звітним, представниками ГТП та
юридичної особи (власника), яка здійснює передачу природного газу
для зберігання в ПСГ та відбір цього природного газу, з
обов'язковим посиланням на номер і дату договору схову природного
газу в ПСГ (додатки 8, 8а). Власники природного газу в ПСГ можуть здійснювати продаж
певних обсягів цього газу. Такий продаж оформлюється відповідним
договором та актом прийманняпередачі природного газу. Акт
підписують представники сторін та ГТП не пізніше ніж через п'ять
днів після здійснення передачі газу (додаток 9). 5.2.3. Передача природного газу від НАК "Нафтогаз України"
ГТП КОМПАНІЯ частину природного газу, отриманого як плату за
послуги з його транзиту, передає ГТП, для його власних та
виробничо-технологічних потреб та наповнення газопроводів. До
десятого числа місяця, наступного за звітним, КОМПАНІЯ та ГТП
оформлюють цю передачу відповідним актом (додаток 10).
5.3. Порядок документального оформлення передачі природного
газу із газотранспортної системи та газорозподільних мереж Природний газ із ГТС передається: - газотранспортним системам країн, які отримують природний
газ по імпорту, що транспортується для них територією України; - ГП; - споживачам через "прямі труби"; - до ПСГ. Природний газ із ГП передається безпосередньо споживачам. 5.3.1. Порядок документального оформлення передачі природного
газу до газотранспортних систем країн, які отримують його по
імпорту Приймання-передача природного газу, що транспортується через
територію України і передається до/з ГТС та ГРМ України іншій
стороні на кордонах України, регулюється нормами угод, зазначених
в п. 5.1.1 цього розділу, і оформлюється актом приймання-передачі
природного газу, що підписується не пізніше п'ятого числа місяця,
наступного за звітним, представниками КОМПАНІЇ та уповноваженого
оператора країни, що передала природний газ до газотранспортної
системи та газорозподільних мереж України з метою транзиту, а
також представником українського газотранспортного підприємства за
формою додатка 2. 5.3.2. Порядок документального оформлення передачі природного
газу споживачам в межах України Споживачами природного газу в Україні є: - промислові підприємства; - бюджетні установи і організації; - підприємства комунальної теплоенергетики та котельні
промислових підприємств; - населення. Надходження природного газу до промислових споживачів може
відбуватися з таких джерел: - за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) з
іноземними імпортерами природного газу у відповідності з пунктом
5.1.2 цього розділу; - від ГВП за укладеними безпосередньо з ними договорами у
відповідності з пунктом 5.1.3 цього розділу; - від постачальників природного газу. Оформлення приймання-передачі природного газу від
постачальника споживачу, крім населення, здійснюється шляхом
підписання не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним,
акта приймання-передачі газу між ГТП ("прямі труби") або ГП, або
ГВП, постачальником та споживачем (додаток 11). У разі, якщо споживач забезпечує свої потреби в природному
газі шляхом укладення прямого договору з ГП або ГВП, акт
приймання-передачі газу підписується цими сторонами (додаток 11а). Постачання природного газу населенню здійснюється на підставі
договору. Облік газу, спожитого населенням, здійснюється ГП на
підставі даних лічильників, а за відсутності лічильників - на
підставі норм споживання природного газу, що затверджуються
Кабінетом Міністрів України. Лічильники газу, що використовуються
для розрахунків населення за газ, можуть бути: квартирні, на
будинок, групу будинків. При цьому розрахунки за даними будинкових
(групових) лічильників здійснюються за відповідною методою. 5.4. Порядок складання реєстрів реалізації природного газу ГТС, ГРМ та ГРП до 10 числа місяця, наступного за звітним,
складають та підписують реєстри реалізації природного газу, де
узагальнюються дані щодо руху природного газу в ГТС та ГРМ
України. ГТС та ГРМ складають реєстри, в яких визначають: - постачальників (власників) та споживачів природного газу; - обсяги природного газу, транспортування яких заплановано
від конкретного постачальника до конкретного споживача на підставі
попередньої заявки, поданої постачальником ГТП (ГП) згідно з
угодою на транспортування природного газу; - обсяги фактично транспортованого природного газу від
конкретного постачальника до конкретного споживача, визначені на
підставі актів приймання-передачі природного газу; - відхилення запланованих до транспортування обсягів
природного газу від обсягів природного газу, що був
протранспортований фактично. У разі, коли ГП є постачальником природного газу, воно
складає і підписує реєстр споживачів, в якому визначає всіх
споживачів, з якими ГП було укладено договір на постачання
природного газу. ГВП складають та підписують реєстри, в яких на підставі актів
приймання-передачі відображають обсяги природного газу,
поставленого власними газопроводами кожному із споживачів, а також
обсяги газу, реалізованого постачальникам природного газу. До 7 числа місяця, наступного за звітним, ГТП ("прямі
труби"), ГП та ГВП складають та підписують з кожним постачальником
реєстри реалізації природного газу. До 10 числа місяця, наступного за звітним, ГТП ("прямі
труби"), ГП та ГВП складають зведені по регіонах реєстри
реалізації природного газу на регульований сектор ринку природного
газу (населення, установи і організації, що фінансуються з
державного і місцевих бюджетів, підприємств комунальної
теплоенергетики, котельних промислових підприємств, які виробляють
теплоносії для споживачів соціальної сфери) та окремо - на
нерегульований сектор ринку природного газу (суб'єктам
господарювання). До 12 числа місяця, наступного за звітним, зазначені зведені
реєстри реалізації природного газу передаються ОДУ. ОДУ узагальнює їх і до 20 числа місяця, наступного за
звітним, надає КОМПАНІЇ зведені реєстри реалізації природного газу
за регіонами та постачальниками за встановленими формами (додатки
12, 13).
Розділ 6. Прикінцеві положення
6.1. Надзвичайні ситуації 6.1.1. Факт настання надзвичайної ситуації Ситуація визнається надзвичайною у разі порушення нормальних
умов життя і діяльності людей, що обслуговують об'єкти ГТС та ГРМ,
або мешкають на території, де ці об'єкти розташовані, спричиненого
аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що
призвело (чи може призвести) до загибелі людей та/або значних
матеріальних витрат. До таких чинників, зокрема, належать: - існування значного витоку (підозри на витік) газу; - перебування безпеки системи транспортування під значною
загрозою; - транспортування газу, який має такий тиск (завеликий або
замалий) і таку якість, що при передачі його споживачам може
виникнути небезпека для життя або власності; - будь-яка інша обставина, яка може обгрунтовано розглядатись
ГТП або ГП як можлива причина надзвичайної ситуації (у тому числі
обставини за межами пунктів входу або виходу). Надзвичайна ситуація триває до того часу, доки ГТП або ГП не
визнають, що обставини, які призвели до надзвичайної ситуації,
більше не існують, і нормальне функціонування системи може бути
відновлено. ГТП, ГП або постачальник, що були позбавлені можливості
виконувати зобов'язання у зв'язку з виникненням надзвичайної
ситуації, повинні відновити їх виконання якомога швидше після
усунення причини виникнення надзвичайної ситуації. В надзвичайній ситуації ГТП або ГП можуть вдаватися до
будь-яких, не заборонених чинним законодавством, заходів,
необхідних для подолання або зменшення ймовірності або масштабів
надзвичайної ситуації. ГТП або ГП не несуть відповідальності перед постачальниками
за будь-які витрати, понесені останніми в період надзвичайної
ситуації, якщо доведуть, що надзвичайна ситуація виникла не з їх
вини. 6.1.2. інформація для зв'язку у надзвичайних ситуаціях Кожен постачальник повинен повідомити ГТП та/або ГП: - номер телефону та номер факсу або адресу електронної пошти,
через які ГТП або ГП можуть зв'язатися з постачальником у
будь-який час; - імена, посади та адреси представників постачальника, з
якими можна зв'язатися за наведеними телефонами та адресами. Такі
особи повинні мати достатні повноваження, щоб здійснювати
первинний контакт з ГТП або ГП у разі виникнення надзвичайної
ситуації. При виникненні надзвичайної ситуації ГТП або ГП повинні
повідомити постачальників, з якого моменту вона починається і,
наскільки це можливо, про її природу, ступінь та очікувану
тривалість.
6.2. Порядок розв'язання спорів, що виникають внаслідок
застосування цього Порядку При виникненні спору, його сторони повинні домовитись між
собою щодо розв'язання цього спору. Якщо сторони не дійдуть згоди щодо спірного питання, вони
можуть звернутися до суду або третейського суду згідно із чинним
законодавством України.
6.3. Повідомлення Будь-які повідомлення, передбачені цим Порядком, мають
передаватися письмово за адресою основного місця діяльності
(центральний офіс) сторони, яка повідомляється. Якщо ГТП, ГП або постачальник змінює адресу основного місця
своєї діяльності, вони мають у триденний термін надіслати письмові
повідомлення про це іншим сторонам.
6.4. Порядок внесення змін та доповнень до Порядку Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цього Порядку
подаються до КОМПАНІЇ. Кожна пропозиція повинна: - бути викладена в письмовій формі; - мати достатнє обгрунтування; - містити дані про особу, яка представлятиме авторів
пропозиції. КОМПАНІЯ в місячний термін має розглянути подані пропозиції
та прийняти рішення щодо їх прийняття або відхилення. У разі відхилення пропозиції КОМПАНІЯ надає автору цієї
пропозиції письмову відповідь з мотивованим обгрунтуванням
прийнятого рішення.
6.5. Термін введення в дію Порядку Цей Порядок, крім пунктів 2.1.3.3 "Стягнення за перевищення
пропускних потужностей", 2.3.3.5 "Процедури при дисбалансі в
розподілі природного газу на пункті виходу з ГТС", 2.3.5
"Балансування природного газу" та 2.3.6 "Тарифи за послуги з
транспортування природного газу", набирає чинності з моменту його
затвердження. Пункти 2.1.3.3, 2.3.5 та 2.3.6 цього Порядку набирає чинності
з 1 січня 2002 р. Пункт 2.3.3.5 цього Порядку набирає чинності з 1 січня
2005 р.
Додаток 1
Перелік пунктів входу та виходу природного газу з ГТС -------------------------------------------------------------------- |Пункти входу: | |------------------------------------------------------------------| |Прикордонні пункти: | | - 9 газовимірювальних станцій (60 вимірювальних приладів) в| |сусідніх країнах (7 в Росії та 2 в Білорусі) | |------------------------------------------------------------------| |Сховища: | | 13 газовимірювальних пунктів в підземних сховищах газу | |------------------------------------------------------------------| |Українські видобувні майданчики: | | - 67 газовимірювальних пунктів між ДК "Укргазвидобування" та| |ГТС ДК "Укртрансгаз"; | | - 13 газовимірювальних пунктів між ВАТ "Укрнафта" та ГТС ДК| |"Укртрансгаз" | |------------------------------------------------------------------| |Пункти виходу: | |------------------------------------------------------------------| |Прикордонні пункти: | | - 10 газовимірювальних станцій (55 вимірювальних приладів) на| |українській території (на кордонах з: Польщею - 1, Словаччиною -| |1, Угорщиною - 1, Румунією - 2, Молдовою - 3, Росією - 1) | |------------------------------------------------------------------| |Сховища: | | - 13 газовимірювальних пунктів в підземних сховищах | |Газорозподільні станції: | | - 1406 газорозподільних станцій (1916 вимірювальних приладів)| |------------------------------------------------------------------| |Промислові майданчики, що відбирають газ безпосередньо з системи: | | - 73 вимірювальні пункти на "прямих трубопроводах" між| |споживачами та ГТС ДК "Укртрансгаз" | --------------------------------------------------------------------
Додаток 2
АКТ N ___
приема-передачи природного газа
по договору N ___ от _______
г. ________-г. ________ "___" _______________ 200_г.
Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________
(полное название юридического лица)
(далее - Оператор 1) в лице ______________________________________
(должность) __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) представитель ____________________________________________________
(полное название юридического лица) (далее - Оператор 2) в лице ______________________________________
(должность)
________________________________________________________________ и
(фамилия, имя, отчество) представитель ______________________________________ (далее - ГТП)
(полное название юридического лица) в лице _________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество) составили настоящий акт в том, что за ____________________ 200_ г.
(отчетный месяц) Оператор 1 передал, а Оператор 2 принял природный газ в
объеме _________ тыс. куб. м. Акт составлен в ___- х экземплярах, по ___ экземпляру для
каждой стороны на русском языке. Тексты всех экземпляров
идентичны, и все они обладают равной юридической силой.
Представитель Представитель Представитель
Оператора 1 Оператора 2 ГТП
Подпись, печать Подпись, печать Подпись, печать
Додаток 3
АКТ N _____
приема-передачи природного газа
по договору N ____ от _______
г.______-г._________ "___" _______________ 200_г.
Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________
(полное название юридического лица)
(далее - Оператор 1) в лице ______________________________________
(должность) __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) представитель ____________________________________________________
(полное название юридического лица) (далее - Оператор 2) в лице ______________________________________
(должность)
________________________________________________________________ и
(фамилия, имя, отчество) представитель ______________________________________ (далее - ГТП)
(полное название юридического лица) в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт в том, что за ____________________ 200_ г.
(отчетный месяц)
Оператор 1 передал, а Оператор 2 принял в газотранспортную
систему ГТП в качестве оплаты за услуги по транзиту природного
газа через территорию Украины природный газ в объеме _________________ тыс. куб. м.
Акт составлен в ___-х экземплярах, по ___ экземпляру для
каждой стороны на русском языке. Тексты всех экземпляров
идентичны, и все они обладают равной юридической силой.
Додаток 4
АКТ N _____
приема-передачи природного газа
по договору N ____ от _______
г._______-г. ________ "___"_______________ 200_г.
Мы, нижеподписавшиеся, Представитель ________________________
(полное название юридического лица)
(далее - Импортер) в лице ________________________________________
(должность) _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) представитель ________________________________ (далее - Поставщик)
(полное название юридического лица) в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество) и представитель ____________________________________ (далее - ГТП)
(полное название юридического лица) в лице __________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество) составили настоящий акт в том, что в _____________________ 200_ г.
(отчетный месяц) Импортер передал, а Поставщик принял в газотранспортной
системе ГТП Украины природный газ в объеме __________________ тыс.
куб. м. Акт составлен в __-х экземплярах, по __ экземпляру для каждой
стороны на русском языке. Тексты всех экземпляров идентичны, и все
они обладают равной юридической силой.
Представитель Представитель Представитель
Импортера Поставщика ГТП
(Подпись, печать) (Подпись, печать) (Подпись, печать)
Додаток 5
АКТ N _____
приймання-передачі природного газу
за договором N _____ від ________
м. ___________ "___" _______________ 200_ р.
Ми, представник _____________________________________ (далі -
(повна назва юридичної особи) Газовидобувне підприємство)
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) представник ________________________________ (далі - Постачальник)
(повна назва юридичної особи) в особі _______________________________________________________ та
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) представник ______________________________________ (далі - ГТП/ГП)
(повна назва юридичної особи) в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
склали цей акт про те, що Газовидобувне підприємство передало,
а Постачальник прийняв в ______________ 200_ р. природний газ
обсягом ____________ куб. м. Цей акт складено в __-х примірниках по __ кожній стороні. Всі
примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.
Представник Представник Представник
Газовидобувного Постачальника ГТП/ГП
підприємства
(Підпис, печатка) (Підпис, печатка) (Підпис, печатка)
Додаток 6
АКТ N _____
приймання-передачі природного газу
за договором N _____ від ________
м. ___________ "___" _______________ 200_ р. Ми, представник _____________________________________ (далі -
(повна назва юридичної особи) Газовидобувне підприємство)
в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) та представник _________________________________ (далі - Споживач)
(повна назва юридичної особи) в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) склали цей акт про те, що Газовидобувне підприємство передало,
а Споживач прийняв в _______________ 200_ р. природний газ обсягом
(звітний місяць) ___________ куб. м.
Цей акт складено в ___-х примірниках по ___ кожній стороні.
Всі примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.
Представник Представник
Газовидобувного підприємства Споживача
(Підпис, печатка) (Підпис, печатка)
Додаток 7
АКТ N _____
приймання-передачі природного газу
за договором N ___ від _______
м. ___________ "___" _______________ 200_ р.
Ми, представник _____________________________________ (далі -
(повна назва юридичної особи) ГТП) в особі _____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) та представник _______________________________________ (далі - ГП)
(повна назва юридичної особи) в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
склали цей акт про те, що ГТП передало, а ГП прийняло на ГРС для
транспортування до споживачів в __________________________ 200_ р.
(звітній місяць) природний газ обсягом _________ куб. м.
Цей акт складено в ___-х примірниках по ___ кожній стороні.
Всі примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.
Представник Представник
ГТП ГП
(Підпис, печатка) (Підпис, печатка)
Додаток 8
АКТ N ____
приймання-передачі природного газу для зберігання в ПСГ
за договором N ___ від ______
м. ___________ "___" _______________ 200_ р.
Ми, представник ____________________________________ (далі -
(повна назва юридичної особи) Власник) в особі _________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) та представник ______________________________________ (далі - ГТП)
(повна назва юридичної особи) в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) склали цей акт про те, що Власник передав, а ГТП прийняло та
закачало до підземного сховища в _______________ 200_ р. природний
(звітний місяць) газ загальним обсягом ____ тис. куб. м, в тому числі для створення
страхового запасу _______ тис. куб. м. Цей акт складено в ___-х примірниках по ___ кожній стороні.
Всі примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.
Представник Представник
Власника природного газу ГТП
(Підпис, печатка) (Підпис, печатка)
Додаток 8-а
АКТ N ___
відбору природного газу з ПСГ
за договором N ___ від _______
м. ___________ "___" _______________ 200_ р.
Ми, представник _____________________________________ (далі -
(повна назва юридичної особи) ГТП) в особі _____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) та представник __________________________________ (далі - Власник)
(повна назва юридичної особи) в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) склали цей акт про те, що в _______________ 200_ р. ГТП відібрало
(звітний місяць) з підземного сховища та передало Власнику природний газ загальним
обсягом _______ тис. куб. м. Цей акт складено в ___-х примірниках по ___ кожній стороні.
Всі примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.
Представник Представник
ГТП Власника природного газу
(Підпис, печатка) (Підпис, печатка)
Додаток 9
АКТ N ____
приймання-передачі природного газу в ПСГ
за договором N ___ від _______
м. ___________ "___" _______________ 200_ р.
Ми, представник _____________________________________ (далі -
(повна назва юридичної особи) Продавець) в особі _______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) та представник _________________________________ (далі - Покупець)
(повна назва юридичної особи) в особі _______________________________________________________ та
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) представник _________________________________________ (далі - ГТП)
(повна назва юридичної особи) в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
склали цей акт про те, що Продавець передав, а Покупець
прийняв в підземному сховищі ГТП в _______________________ 200_ р.
(звітний місяць) природний газ обсягом __________ куб. м.
Цей акт складено в ___-х примірниках по ___ кожній стороні.
Всі примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.
Представник Представник Представник
Продавця Продавця ГТП
(Підпис, печатка) (Підпис, печатка) (Підпис, печатка)
Додаток 10
АКТ N ____
приймання-передачі природного газу на виробничо-технологічні
потреби за договором N ___ від ________
м. ___________ "___" _______________ 200_ р.
Ми, представник НАК "Нафтогаз України" в особі ______________
(посада) __________________________________________________ та представник
(прізвище, ім'я, по батькові) _____________________________________________________ (далі - ГТП)
(повна назва юридичної особи) в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) склали цей акт про те, що НАК "Нафтогаз України" передала, а
ГТП прийняло в _______________ 200_ р. для виробничо-технологічних
(звітний місяць) потреб природний газ загальним обсягом _______ тис. куб. м.
Цей акт складено в ___-х примірниках по ___ кожній стороні.
Всі примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.
Представник Представник
НАК "Нафтогаз України" ГТП
(Підпис, печатка) (Підпис, печатка)
Додаток 11
АКТ N ____
приймання-передачі природного газу
за договором N ___ від ________
м. ___________ "___" _______________ 200_ р.
Ми, представник _____________________________________ (далі -
(повна назва юридичної особи) Постачальник) в особі ____________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) представник ____________________________________ (далі - Споживач)
(повна назва юридичної особи) в особі _______________________________________________________ та
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) представник ______________________________________ (далі - ГТП/ГП)
(повна назва юридичної особи) в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
склали цей акт про те, що Постачальник передав, а Споживач прийняв
в ___________________ 200_ р. природний газ обсягом __________ (звітний місяць) куб. м.
Цей акт складено в ___-х примірниках по ___ кожній стороні.
Всі примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.
Представник Представник Представник Постачальника Споживача ГТП/ГП
(Підпис, печатка) (Підпис, печатка) (Підпис, печатка)
Додаток 11а
АКТ N ____
приймання-передачі природного газу
за договором N ___ від _______
м. ___________ "___" _______________ 200_ р.
Ми, представник ______________________________ (далі -
(повна назва юридичної особи) Постачальник) в особі ____________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) представник ____________________________________ (далі - Споживач)
(повна назва юридичної особи) в особі _______________________________________________________ та
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
склали цей акт про те, що Постачальник передав, а Споживач прийняв
в ___________________ 200_ р. природний газ обсягом ______________
(звітний місяць) куб. м.
Цей акт складено в ___-х примірниках по ___ кожній стороні.
Всі примірники ідентичні та мають однакову юридичну силу.
Представник Представник
Постачальника Споживача
(Підпис, печатка) (Підпис, печатка)
РЕЄСТР
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПРОМИСЛОВИМ СПОЖИВАЧАМ УКРАЇНИ
в _________________________________ 200_ року
(звітний місяць)
(тис. куб. м) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Регіон |Реалізовано|ДК |ДК "Укргаз- |ВАТ |ДАТ |Постачальники | |(область, місто) |всього |"Укртрансгаз"|видобування" |"Укрнафта" |"Чорномор- |-----------------| | |(гр.3+4...)|(пряма труба)|(пряма труба)|(пряма труба)|нафтагаз" |ДК "Газ |інші | | | | | | |(пряма труба)|України"|постача-| | | | | | | | |льники | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Вінницька | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Волинська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Дніпропетровська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |м. Дніпропетровськ| | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |м. Кривий Ріг | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Донецька | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |м. Донецьк | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |м. Макіївка | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |м. Маріуполь | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Житомирська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Закарпатська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Запорізька | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Івано-Франківська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Київська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |м. Київ | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Кіровоградська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Республіка Крим | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |м. Севастополь | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Луганська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Львівська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Миколаївська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Одеська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Полтавська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Рівненська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Сумська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Тернопільська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Харківська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |м. Харків | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Херсонська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Хмельницька | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Черкаська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Чернігівська | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |Чернівецька | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| | | | | | | | | | |------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------| |ВСЬОГО: | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Посада керівника Підпис керівника Прізвище, ім'я, по батькові
РЕЄСТР
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В _________________ 200_ РОЦІ
(звітний місяць)
НАСЕЛЕННЮ, БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ, ПІДПРИЄМСТВАМ
КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА КОТЕЛЬНИМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ,
ЯКІ ВІДПУСКАЮТЬ ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ ЗАЗНАЧЕНИМ СПОЖИВАЧАМ
(тис. куб. м) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Регіон |Реалізовано |ДК |ДК "Укргаз- |ВАТ |ДАТ |Постачальники | |(область, місто) |всього |"Укртрансгаз"|видобування" |"Укрнафта" |"Чорномор- |--------------------------| | |(гр.3+4+5...) |(пряма труба)|(пряма труба)|(пряма труба)|нафтагаз" |ДК "Газ |Аукціон |Інші | | | | | | |(пряма труба)|України"| |постача-| | | | | | | | | |льники | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Вінницька | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Волинська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Дніпропетровська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |м. Дніпропетровськ | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |м. Кривий Ріг | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Донецька | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |м. Донецьк | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |м. Макіївка | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |м. Маріуполь | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Житомирська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Закарпатська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Запорізька | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Івано-Франківська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Київська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |м. Київ | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Кіровоградська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Республіка Крим | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |м. Севастополь | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Луганська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Львівська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Миколаївська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Одеська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Полтавська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Рівненська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Сумська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Тернопільська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Харківська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |м. Харків | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Херсонська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Хмельницька | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Черкаська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Чернігівська | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |Чернівецька | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |--------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------+--------+--------| |ВСЬОГО: | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Посада керівника Підпис керівника Прізвище, ім'я, по батьковівгору