Документ v0076732-13, поточна редакція — Прийняття від 26.02.2013

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.02.2013 N 76

Про затвердження змін до зведення
витрат проекту ліквідації шахти
ім. П.Л. Войкова, м. Свердловськ

Відповідно до Гірничого закону України ( 1127-14 ), Порядку
ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня
1997 року N 939 ( 939-97-п ), Правил визначення вартості
будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджених наказом Держбуду
України від 27.08.2000 N 174 ( v0174241-00 ) (в редакції наказу
Держбуду України від 17.06.2003 N 85) ( v0085509-03 ), з
урахуванням Зміни N 3 "Особливості визначення вартості ліквідації
гірничих підприємств" до ДБН Д.1.1-1-2000, враховуючи експертний
звіт (позитивний) Філії ДП "Укрдержбудекспертиза" -
"Укрвугледержбудекспертиза" від 26.12.2012 N 29-00082-12
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до зведення витрат проекту ліквідації
шахти ім. П.Л. Войкова, м. Свердловськ, затвердженого наказом
Мінвуглепрому України від 23.05.2007 N 182 ( v0182644-07 ),
загальною кошторисною вартістю 340509162,00 (триста сорок
мільйонів п'ятсот дев'ять тисяч сто шістдесят дві) гривні, в тому
числі податок на додану вартість 44854640,00 (сорок чотири
мільйони вісімсот п'ятдесят чотири тисячі шістсот сорок) гривень,
за такими напрямами витрат:
(грн.)
- утримання шахти у період завершення робіт 219777048,00
з будівництва і реконструкції будівель та споруд
під час переведення шахти у водовідливний режим
(витрати у період очікування)
- роботи з фізичної ліквідації гірничого 5115908,00
підприємства
- роботи із забезпечення охорони навколишнього 19771175,00
середовища
- будівництво і реконструкція будівель та споруд 73167059,00
під час переведення гірничого підприємства
у водовідливний режим
- подолання соціально-економічних наслідків 22677972,00
ліквідації шахти
Зворотні суми 597984,00.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Поповича І.М.
Міністр Е.Ставицькийвгору