Документ v0075750-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - v0173750-13

                                                          
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.07.2012 N 75
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
судової адміністрації
N 173 ( v0173750-13 ) від 17.12.2013 }
Про доповнення до Інструкції з діловодства
в місцевому загальному суді, Інструкції
з діловодства в апеляційному загальному суді,
Інструкції з діловодства в апеляційних
і місцевих адміністративних судах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
судової адміністрації
N 174 ( v0174750-13 ) від 17.12.2013 }

Відповідно до підпункту 6 пункту першого статті 146 Закону
України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ), Положення
про Державну судову адміністрацію України ( vr012414-10 ) та з
метою виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від
16 лютого 2011 р. N 106 ( 106-2011-п ) "Деякі питання ведення
обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів
бюджету" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити доповнення до Інструкції з діловодства в
місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової
адміністрації України від 27 червня 2006 року N 68 ( z0860-06 ),
Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді,
затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від
6 січня 2006 року N 1 ( z0075-06 ), Інструкції з діловодства в
апеляційних та місцевих адміністративних судах, затвердженої
наказом Державної судової адміністрації України від 5 грудня
2006 року N 155 ( z1345-06 ), що додаються.
2. Відділу з питань інформаційних технологій розмістити текст
цього наказу на офіційному веб-порталі судової влади України.
3. Управлінню з питань судового діловодства забезпечити
повідомлення Міністерства юстиції України про внесення змін до
відповідних наказів Державної судової адміністрації України.
4. Управлінню організаційного забезпечення діяльності
Державної судової адміністрації України довести цей наказ до
відома апеляційних судів та територіальних управлінь Державної
судової адміністрації України (далі - територіальні управління
ДСА України).
5. Начальникам територіальних управлінь ДСА України:
5.1. Довести цей наказ до відома місцевих судів.
5.2. Ознайомити з цим наказом працівників територіальних
управлінь.
6. Головам місцевих та апеляційних судів рекомендувати
ознайомити з цим наказом суддів.
7. Керівникам апаратів місцевих та апеляційних судів
організувати вивчення наказу працівниками апарату суду та
визначити особу, відповідальну за внесення відомостей про облік
судового збору.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Півторака В.В.
Голова Р.Кирилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
03.07.2012 N 75

ДОПОВНЕННЯ
до Інструкції з діловодства
в місцевому загальному суді
( z0860-06 ),
Інструкції з діловодства
в апеляційному загальному суді
( z0075-06 ),
Інструкції з діловодства в апеляційних
та місцевих адміністративних судах
( z1345-06 )

1. Доповнити Інструкцію з діловодства в місцевому загальному
суді, затверджену наказом Державної судової адміністрації України
від 27 червня 2006 року N 68 ( z0860-06 ), пунктом 1.14 наступного
змісту: "1.14. Внесення відомостей про облік судового збору
здійснюється працівником апарату суду, на якого покладено
відповідний обов'язок, шляхом заповнення даних в автоматизованій
системі діловодства суду. Контроль за своєчасністю та
достовірністю внесення даних здійснюється керівником апарату
суду."
2. Доповнити Інструкцію з діловодства в апеляційному
загальному суді, затверджену наказом Державної судової
адміністрації України від 6 січня 2006 року N 1 ( z0075-06 ),
пунктом 1.13 наступного змісту: "1.13. Внесення відомостей про облік судового збору
здійснюється працівником апарату суду, на якого покладено
відповідний обов'язок, шляхом заповнення даних в автоматизованій
системі діловодства суду. Контроль за своєчасністю та
достовірністю внесення даних здійснюється керівником апарату
суду."

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної
судової адміністрації N 174 ( v0174750-13 ) від 17.12.2013 }

В.о. начальника
управління з питань
судового діловодства А.Поліщуквгору