Щодо кадрового оформлення при реорганізації підприємства
Мінсоцполітики України; Лист, Витяг від 10.05.201275/06/186-12
Документ v0075739-12, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2012

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.05.2012 № 75/06/186-12

<...>

Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

До трудових книжок працівників слід внести запис про реорганізацію за аналогією з перейменуванням підприємства (пункт 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.93 р. за № 110) "Підприємство таке-то з такого-то числа реорганізоване шляхом злиття таких-то підприємств", а у графі 4 проставляється підстава реорганізації - наказ (розпорядження), його дата і номер.

Директор Департаменту
правового забезпечення


В. Шиловгору