Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій
Головавтотрансінспекція; Наказ, Перелік від 20.04.201074
Документ v0074642-10, поточна редакція — Редакція від 18.05.2010, підстава - v0083642-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ
НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Н А К А З
20.04.2010 N 74

Про прийняття рішення
щодо анулювання ліцензій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головної державної
інспекції на автомобільному транспорті
N 83 ( v0083642-10 ) від 18.05.2010 }

На виконання вимог статей 20, 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) за
результатами розгляду матеріалів перевірок додержання ліцензіатами
Ліцензійних умов ( z0140-08 ) з урахуванням пропозицій, викладених
у Протокольному рішенні від 20.04.2010 N 15 Ліцензійної комісії
Головної державної інспекції на автомобільному транспорті,
Н А К А З У Ю:
1. Анулювати ліцензії автомобільним перевізникам згідно з
додатком 1.
2. Анулювати ліцензії на підставі заяви ліцензіата про
анулювання ліцензії, свідоцтва про смерть ліцензіата, рішення про
скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно з
додатком 2 (не наводиться).
3. Призупинити дію наказів Головавтотрансінспекції: від 16.03.2010 N 49 ( v0049642-10 ) в частині анулювання
ліцензії серії АВ 113194 від 07.06.2006 на право провадження
господарської діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень
пасажирів автомобільним транспортом загального користування,
виданої ФОП Кириленко В.М. від 23.03.2010 N 56 ( v0056642-10 ) в частині анулювання
ліцензій серії: АБ 046652 від 12.04.2006 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, виданої ФОП
Коломієць В.В.; АБ 297805 від 01.12.2005 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів
автомобільним транспортом загального користування, виданої ФОП
Савицький А.К.; від 30.03.2010 N 62 ( v0062642-10 ) в частині анулювання
ліцензій серії: АВ 510272 від 09.02.2010 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень
пасажирів автобусами, виданої ФОП Кожан С.М.; АВ 510096 від 13.02.2007 на право провадження господарської
діяльності з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень
пасажирів автомобільним транспортом загального користування,
виданої ФОП Мараховський І.В.
4. Рішення про анулювання ліцензій суб'єктам господарювання,
зазначених у додатку 1 цього наказу, набирає чинності з
21.05.2010.
5. Управлінню ліцензування (Губенко Н.М.) довести цей наказ
до відома начальників територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції.
6. Керівникам територіальних управлінь
Головавтотрансінспекції в областях, АР Крим, містах Києві та
Севастополі у триденний термін довести цей наказ до відома
ліцензіатів у частині, що їх стосується.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Ю.Майборода

Додаток 1
до наказу
Головавтотрансінспекції
20.04.2010 N 74

ПЕРЕЛІК ЛІЦЕНЗІАТІВ,
яким Головавтотрансінспекцією прийнято
рішення про анулювання ліцензії

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Територіальне | Підстава | Назва ліцензіата, | Ліцензії |Дозволений вид|Підстава для| |за/п| управління | проведення | ідентифікаційний номер | серія, | робіт | анулювання | | | | перевірки | | N, | | | | | | | | термін дії | | | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 1 |ТУГ у АР Крим |планова |ФОП Умеров Ервін Енверович, |АВ 474524, |внутрішні |Акт про | | | | |3004512756 |27.05.2009 - |перевезення |відмову | | | | | |26.05.2014 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | |автобусами |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 17 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 2 |ТУГ у АР Крим |планова |ФОП Умеров Емір-Сале |АВ 374820, |внутрішні |Акт про | | | | |Ісмаїлович, |23.10.2007 - |перевезення |відмову | | | | |2064209250 |22.10.2012 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 18 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 3 |ТУГ у Волинській |планова |ФОП Лапеченков Ігор |АВ 111308, |внутрішні |Акт про | | |області | |Володимирович, |18.06.2006 - |перевезення |відмову | | | | |2623518097 |17.06.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 329 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 4 |ТУГ у Волинській |планова |ФОП Ковальчук Василь |АВ 339901, |внутрішні |Акт про | | |області | |Олександрович, |09.06.2007 - |перевезення |відмову | | | | |1803705416 |08.06.2012 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 330 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 5 |ТУГ у |планова |ФОП Міняйло Неля Петрівна, |АВ 473400, |внутрішні |Акт про | | |Дніпропетровській| |2335401006 |06.05.2009 - |перевезення |відмову | | |області | | |05.05.2014 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | |вантажними |проведенні | | | | | | |автомобілями, |перевірки | | | | | | |причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|ліцензування| | | | | | | |N 50 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 6 |ТУГ у Донецькій |планова |ФОП Ліхашов Павло Іванович, |АВ 374897, |внутрішні |Акт про | | |області | |2843317092 |20.10.2007 - |перевезення |неможливість| | | | | |19.10.2012 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 37/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 7 |ТУГ у Донецькій |планова |ФОП Будніков Валерій |АВ 404927, |внутрішні |Акт про | | |області | |Миколайович, |12.03.2008 - |перевезення |відмову | | | | |2422713934 |11.03.2013 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | |вантажними |проведенні | | | | | | |автомобілями, |перевірки | | | | | | |причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|ліцензування| | | | | | | |N 38 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 8 |ТУГ у Донецькій |планова |ФОП Комарова Марія Іванівна, |АВ 355042, |внутрішні |Акт про | | |області | |1931400446 |28.07.2007 - |перевезення |неможливість| | | | | |27.07.2012 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 40/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 9 |ТУГ у Донецькій |позапланова,|ФОП Афінець Олександр |АБ 152613, |внутрішні |Акт про | | |області | |Олександрович, |30.04.2005 - |перевезення |неможливість| | | |повідомлення|2922800376 |29.04.2010 |пасажирів |ліцензіата | | | |прокуратури | | | |забезпечити | | | |Донецької | | | |виконання | | | |області | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 45/1 від | | | | | | | |14.04.2010, | | | | | | | |Акт про | | | | | | | |повторне | | | | | | | |порушення | | | | | | | |ліцензіатом | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |N 45/2 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| { Дію Наказу призупинено в частині анулювання ліцензії серії АВ
114576 від 12.07.2006 виданої ТОВ "Калина" згідно з Наказом
Головної державної інспекції на автомобільному транспорті N 83
( v0083642-10 ) від 18.05.2010 }
| 10|ТУГ у |планова |ТОВ "КАЛИНА", |АВ 114576, |внутрішні та |Акт про |
| |Житомирській | |20418977 |12.07.2006 - |міжнародні |відмову | | |області | | |11.07.2011 |перевезення |ліцензіата в| | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 46 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 11|ТУГ у |планова |ФОП Скороход І.В., |АВ 296046, |внутрішні |Акт про | | |Житомирській | |2939319836 |29.11.2006 - |перевезення |відмову | | |області | | |28.03.2012 |пасажирів та |ліцензіата в| | | | | | |їх багажу на |проведенні | | | | | | |таксі |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 47 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 12|ТУГ у |позапланова,|ФОП Ковальчук Сергій |АВ 311688, |внутрішні |Акт про | | |Житомирській | |Григорович, |31.01.2007 - |перевезення |відмову | | |області |повідомлення|2163413770 |30.01.2012 |пасажирів та |ліцензіата в| | | |прокуратури | | |їх багажу на |проведенні | | | |Житомирської| | |таксі |перевірки | | | |області | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 51 від | | | | | | | |16.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 13|ТУГ у |планова |ФОП Гоца В.І., |АВ 042362, |внутрішні та |Акт про | | |Закарпатській | |1903803451 |15.03.2006 - |міжнародні |відмову | | |області | | |14.03.2011 |перевезення |ліцензіата в| | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 32 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 14|ТУГ у |планова |ФОП Січка М.І., |АВ 151134, |внутрішні |Акт про | | |Закарпатській | |1381502798 |02.08.2006 - |перевезення |відмову | | |області | | |01.08.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 34 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 15|ТУГ у |планова |ФОП Решко О.Й., |АВ 372090, |внутрішні та |Акт про | | |Закарпатській | |2820214633 |24.10.2007 - |міжнародні |відмову | | |області | | |23.10.2012 |перевезення |ліцензіата в| | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 35 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 16|ТУГ у Запорізькій|планова |ФОП Балебрух Ірина Іллівна, |АВ 320650, |внутрішні |Акт про | | |області | |2522403600 |21.02.2007 - |перевезення |неможливість| | | | | |20.02.2012 |вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 55/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 17|ТУГ у Запорізькій|планова |ФОП Данилюк Василь Макарович,|АВ 449919, |внутрішні |Акт про | | |області | |2301100033 |17.12.2008 - |перевезення |неможливість| | | | | |16.12.2013 |вантажів |ліцензіата | | | | | | |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями, |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами|умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 54/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 18|ТУГ у Запорізькій|планова |ФОП Івахненко Світлана |АВ 461432, |внутрішні |Акт про | | |області | |Олександрівна, |25.02.2009 - |перевезення |відмову | | | | |2537710886 |24.02.2014 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | |вантажними |проведенні | | | | | | |автомобілями, |перевірки | | | | | | |причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|ліцензування| | | | | | | |N 53 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 19|ТУГ у Запорізькій|планова |ТОВ "Торговий дім |АВ 411584, |внутрішні |Акт про | | |області | |"Енергохімтех", |22.04.2008 - |перевезення |неможливість| | | | |33570697 |21.04.2013 |вантажів |ліцензіата | | | | | | |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями, |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами|умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 52/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 20|ТУГ у м. Києві |позапланова,|ФОП Маковій Г.Ю., |АВ 381302, |внутрішні |Акт про | | | |лист УДАІ |2054714157 |10.10.2007 - |перевезення |неможливість| | | |ГУМВС | |09.10.2012 |вантажів |ліцензіата | | | |України в м.| | | |забезпечити | | | |Києві | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 841/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 21|ТУГ у м. Києві |позапланова,|ПП "Паритет - транс - бізнес",|АВ 111923, |внутрішні |Акт про | | | |лист УДАІ |32661573 |04.10.2006 - |перевезення |неможливість| | | |ГУМВС | |03.10.2011 |пасажирів |ліцензіата | | | |України в м.| | | |забезпечити | | | |Києві | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 839/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 22|ТУГ у |планова |ФОП Богачук Руслан Петрович, |АВ 411653, |внутрішні |Акт про | | |Кіровоградській | |2716306977 |22.04.2008 - |перевезення |відмову | | |області | | |21.04.2013 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | |автобусами, |проведенні | | | | | | |внутрішні |перевірки | | | | | | |перевезення |органом | | | | | | |вантажів |ліцензування| | | | | | |вантажними |N 23 від | | | | | | |автомобілями, |15.04.2010. | | | | | | |причепами та | | | | | | | |напівпричепами| | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 23|ТУГ у |планова |ФОП Мороз Андрій Миколайович,|АВ 413430, |внутрішні |Акт про | | |Кіровоградській | |2956703277 |28.05.2008 - |перевезення |відмову | | |області | | |27.05.2013 |пасажирів на |ліцензіата в| | | | | | |таксі |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 24 від | | | | | | | |16.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 24|ТУГ у Луганській |планова |ФОП Дроздов С.В., |АВ 043377, |внутрішні |Акт про | | |області | |2532317516 |15.02.2006 - |перевезення |неможливість| | | | | |14.02.2011 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 63/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 25|ТУГ у Луганській |планова |ФОП Якунін О.М., |АВ 321323, |внутрішні |Акт про | | |області | |2753112431 |10.03.2007 - |перевезення |неможливість| | | | | |09.03.2012 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 60/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 26|ТУГ у Львівській |планова |ФОП |АВ 044691, |внутрішні |Акт про | | |області | |Дмитрович Р.М., |08.03.2006 - |перевезення |відмову | | | | |1357002999 |07.03.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 37 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 27|ТУГ у Львівській |планова |ФОП Демко С.М., |АВ 043410, |внутрішні |Акт про | | |області | |2447325855 |15.02.2006 - |перевезення |відмову | | | | | |14.02.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 38 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 28|ТУГ у Одеській |позапланова,|ФОП Циплятін Василь Петрович,|АВ 294330, |внутрішні |Акт про | | |області |подання |1863041296 |22.11.2006 - |перевезення |неможливість| | | |УДАІ ГУМВС | |21.11.2011 |пасажирів |ліцензіата | | | |України в | | | |забезпечити | | | |Од. обл. | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 032/16/01 | | | | | | | |від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 29|ТУГ у Полтавській|планова |ПП "Караван-Сервіс", |АВ 151236, |внутрішні |Акт про | | |області | |34450905 |02.08.2006 - |перевезення |неможливість| | | | | |01.08.2011 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 68/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 30|ТУГ у Полтавській|планова |ФОП Коломоєць О.В., |АВ 112366, |внутрішні |Акт про | | |області | |2764100958 |24.05.2006 - |перевезення |відмову | | | | | |23.05.2011 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 69 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 31|ТУГ у Полтавській|планова |ТОВ "Укрдокінвест", |АВ 113688, |внутрішні |Акт про | | |області | |33510292 |14.06.2006 - |перевезення |відмову | | | | | |13.06.2011 |пасажирів та |ліцензіата в| | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 70 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 32|ТУГ у Рівненській|позапланова,|ФОП Шпинь Петро Миколайович, |АВ 373085, |внутрішні |Акт про | | |області |лист |1976104490 |05.09.2007 - |перевезення |відмову | | | |Рівненської | |04.09.2012 |вантажів |ліцензіата в| | | |транспортної| | | |проведенні | | | |прокуратури | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 715 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 33|ТУГ у Рівненській|позапланова,|ФОП Делідон Дмитро |АВ 373514, |внутрішні |Акт про | | |області |лист |Анатолійович, |12.09.2007 - |перевезення |відмову | | | |Рівненської |2989708616 |11.09.2012 |вантажів |ліцензіата в| | | |транспортної| | | |проведенні | | | |прокуратури | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 716 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 34|ТУГ у Сумській |позапланова,|ФОП Кругляк П.Г., |АВ 424658, |внутрішні |Акт про | | |області | |3002808397 |06.08.2008 - |перевезення |відмову | | | |повідомлення| |05.08.2013 |пасажирів на |ліцензіата в| | | |УДАІ ГУМВС | | |таксі |проведенні | | | |України в | | | |перевірки | | | |Сумській | | | |органом | | | |області | | | |ліцензування| | | | | | | |N 32/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 35|ТУГ у Сумській |планова |ФОП Гуленко М.М., |АВ 199166, |внутрішні |Акт про | | |області | |2225712075 |04.10.2006 - |перевезення |відмову | | | | | |03.10.2011 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 34/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 36|ТУГ у Сумській |планова |ФОП Ганжала М.С., |АВ 196900, |внутрішні та |Акт про | | |області | |2545302950 |08.11.2006 - |міжнародні |відмову | | | | | |07.11.2011 |перевезення |ліцензіата в| | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 35/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 37|ТУГ у Сумській |планова |ФОП Гладій І.Я., |АВ 043461, |внутрішні |Акт про | | |області | |2574418638 |15.02.2006 - |перевезення |відмову | | | | | |14.02.2011 |пасажирів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 36/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 38|ТУГ у Сумській |позапланова,|ФОП Лебідь А.М., |АВ 524315, |внутрішні |Акт про | | |області | |1983023712 |10.03.2010 - |перевезення |відмову | | | |повідомлення| |необмежений |пасажирів |ліцензіата в| | | |УДАІ ГУМВС | | |автобусами |проведенні | | | |України в | | | |перевірки | | | |Сумській | | | |органом | | | |області | | | |ліцензування| | | | | | | |N 37/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 39|ТУГ у Харківській|планова |ТОВ "Укртрансбудмонтаж", |АВ 351874, |внутрішні |Акт про | | |області | |30430162 |07.07.2007 - |перевезення |відмову | | | | | |06.07.2012 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 47 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 40|ТУГ у Харківській|планова |ПП "БМТ", |АВ 434322, |внутрішні |Акт про | | |області | |32677557 |15.10.2008 - |перевезення |відмову | | | | | |14.10.2013 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | |вантажними |проведенні | | | | | | |автомобілями, |перевірки | | | | | | |причепами та |органом | | | | | | |напівпричепами|ліцензування| | | | | | | |N 46 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 41|ТУГ у Харківській|планова |ФОП Зізюкіна Т.О., |АВ 423547, |внутрішні |Акт про | | |області | |1931801603 |16.07.2008 - |перевезення |неможливість| | | | | |15.07.2013 |вантажів |ліцензіата | | | | | | |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями, |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами|умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 44/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 42|ТУГ у Харківській|планова |ФОП Рец О.М., |АВ 405134, |внутрішні |Акт про | | |області | |2237715098 |19.03.2008 - |перевезення |неможливість| | | | | |18.03.2013 |вантажів |ліцензіата | | | | | | |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями, |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами|умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 45/1 від | | | | | | | |15.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 43|ТУГ у Харківській|позапланова,|ФОП |АВ 336958, |внутрішні |Акт про | | |області |заява УДАІ |Михайлишин М.Б., |26.05.2007 - |перевезення |відмову | | | |ГУМВСУ в |2810906730 |25.05.2012 |пасажирів |ліцензіата в| | | |Харківській | | | |проведенні | | | |області | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 49 від | | | | | | | |16.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 44|ТУГ у |планова |ФОП Гуменний Борис |АВ 295660, |внутрішні та |Акт про | | |Хмельницькій | |Станіславович, |23.01.2007 - |міжнародні |неможливість| | |області | |2365701234 |22.01.2012 |перевезення |ліцензіата | | | | | | |вантажів |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 30/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 45|ТУГ у Черкаській |планова |ФОП Охай Володимир Михайлович,|АВ 151330, |внутрішні |Акт про | | |області | |2129006559 |02.08.2006 - |перевезення |неможливість| | | | | |01.08.2011 |вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 43/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 46|ТУГ у Черкаській |позапланова,|ФОП Морозова Ольга Борисівна,|АБ 224195, |внутрішні |Акт про | | |області |подання |2511220167 |10.08.2005 - |перевезення |відмову | | | |УДАІ УМВС | |09.08.2010 |пасажирів |ліцензіата в| | | |України у | | | |проведенні | | | |Черкаській | | | |перевірки | | | |області | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 44 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 47|ТУГ у |планова |ФОП |АВ 112465, |внутрішні |Акт про | | |Чернівецькій | |Домбровський Ю.В., |29.05.2006 - |перевезення |неможливість| | |області | |2166516354 |28.05.2011 |пасажирів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 35/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 48|ТУГ у |планова |ФОП |АВ 199240, |внутрішні |Акт про | | |Чернівецькій | |Герасимчук Г.Ф., |04.10.2006 - |перевезення |неможливість| | |області | |2448609872 |03.10.2011 |вантажів |ліцензіата | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 37/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 49|ТУГ у |планова |ТОВ |АВ 199760, |внутрішні |Акт про | | |Чернівецькій | |"Імперія-Будінвест-Буковина",|11.10.2006 - |перевезення |неможливість| | |області | |33173664 |10.10.2011 |пасажирів та |ліцензіата | | | | | | |їх багажу на |забезпечити | | | | | | |таксі |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 36/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 50|ТУГ у |планова |ФОП Нічик С.І., |АВ 415778, |внутрішні та |Акт про | | |Чернігівській | |2376703132 |03.12.2008 - |міжнародні |відмову | | |області | | |02.12.2013 |перевезення |ліцензіата в| | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | |вантажними |перевірки | | | | | | |автомобілями, |органом | | | | | | |причепами та |ліцензування| | | | | | |напівпричепами|N 020 від | | | | | | | |13.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 51|ТУГ у |планова |ФОП Косенко М.І., |АВ 415813, |внутрішні та |Акт про | | |Чернігівській | |2282103117 |10.12.2008 - |міжнародні |відмову | | |області | | |09.12.2013 |перевезення |ліцензіата в| | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | |вантажними |перевірки | | | | | | |автомобілями, |органом | | | | | | |причепами та |ліцензування| | | | | | |напівпричепами|N 021 від | | | | | | | |13.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 52|ТУГ у |планова |ФОП |АВ 382063, |внутрішні та |Акт про | | |Чернігівській | |Новицький Р.М., |27.11.2007 - |міжнародні |відмову | | |області | |2948112634 |26.11.2012 |перевезення |ліцензіата в| | | | | | |вантажів |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 022 від | | | | | | | |13.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 53|ТУГ у |планова |ФОП Горох А.Г., |АВ 415312, |внутрішні та |Акт про | | |Чернігівській | |2350002136 |01.02.2008 - |міжнародні |неможливість| | |області | | |31.01.2013 |перевезення |ліцензіата | | | | | | |вантажів |забезпечити | | | | | | |вантажними |виконання | | | | | | |автомобілями, |Ліцензійних | | | | | | |причепами та |умов | | | | | | |напівпричепами|( z0140-08 )| | | | | | | |N 23/1 від | | | | | | | |13.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 54|ТУГ у |планова |ТОВ "БУ-1 Прилуки", |АВ 412932, |внутрішні |Акт про | | |Чернігівській | |32512456 |14.05.2008 - |перевезення |неможливість| | |області | | |13.05.2013 |вантажів |ліцензіата | | | | | | |вантажними |забезпечити | | | | | | |автомобілями, |виконання | | | | | | |причепами та |Ліцензійних | | | | | | |напівпричепами|умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 24/1 від | | | | | | | |14.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 55|ТУГ у м. |планова |ФОП Шувалов О.В., |АВ 294940, |внутрішні |Акт про | | |Севастополі | |1944200117 |29.11.2006 - |перевезення |відмову | | | | | |28.11.2011 |вантажів |ліцензіата в| | | | | | | |проведенні | | | | | | | |перевірки | | | | | | | |органом | | | | | | | |ліцензування| | | | | | | |N 13 від | | | | | | | |16.04.2010. | |----+-----------------+------------+-----------------------------+-------------+--------------+------------| | 56|ТУГ у Херсонській|планова |ФОП |АБ 347992, |внутрішні |Акт про | | |області | |Гжибовський О.С, |01.02.2006 - |перевезення |неможливість| | | | |2293700197 |31.01.2011 |пасажирів та |ліцензіата | | | | | | |їх багажу на |забезпечити | | | | | | |таксі |виконання | | | | | | | |Ліцензійних | | | | | | | |умов | | | | | | | |( z0140-08 )| | | | | | | |N 35/1 від | | | | | | | |14.04.2010 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Т.в.о. начальника
Управління ліцензування Н.Губенковгору