Документ v0074609-09, поточна редакція — Прийняття від 17.02.2009

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
17.02.2009 N 74

Про затвердження
Переліку національних стандартів,
які в разі добровільного застосування
є доказом відповідності продукції вимогам
Технічного регламенту закритих джерел
іонізуючого випромінювання

(Витяг)
Відповідно до статті 20 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого
випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 грудня 2007 р. N 1382 ( 1382-2007-п ) "Про
затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого
випромінювання" (додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити протягом 2-х місяців публікацію в
Покажчику стандартів Перелік національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого
випромінювання.
Голова Л.В.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту
України
17.02.2009 N 74

ПЕРЕЛІК
національних стандартів, які в разі
добровільного застосування є доказом
відповідності закритих джерел іонізуючого
випромінювання вимогам Технічного регламенту
закритих джерел іонізуючого випромінювання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.12.2007 N 1382
( 1382-2007-п )

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення, назва та ступінь відповідності стандарту | |з/п | | |----+-----------------------------------------------------------| | 1 |ДСТУ ISO 7503-1-2001 Захист від радіації. Оцінювання | | |забруднення поверхні. Частина 1. Бета-випромінювачі | | |(максимальна енергія бета-випромінювання понад 0,15 МеВ) та| | |альфа-випромінювачі | |----+-----------------------------------------------------------| | 2 |ДСТУ ISO 7503-2-2001 Захист від радіації. Оцінювання | | |забруднення поверхні. Частина 2. Забруднення поверхні | | |тритієм (ISO 7503-2:1988, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 3 |ДСТУ ISO 8194-2001 Захист від радіації. Одяг для захисту | | |від радіоактивного забруднення. Проектування, вибір, методи| | |випробувань та використання (ISO 8194:1987, IDT) | |----+-----------------------------------------------------------| | 4 |ГОСТ 4.54-79 СПКП. Покрытия полимерные защитные | | |изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и | | |аккумулирующие. Номенклатура показателей | |----+-----------------------------------------------------------| | 5 |ГОСТ 4.70-81 СПКП. Рецептуры дезактивирующие. Номенклатура | | |показателей | |----+-----------------------------------------------------------| | 6 |ГОСТ 4.86-83 СПКП. Покрытия полимерные защитные | | |дезактивируемые. Номенклатура показателей | |----+-----------------------------------------------------------| | 7 |ГОСТ 8.483-83 ГСИ. Источники нейтронные на | | |ядерно-физических установках образцовые. Основные положения| | |и методика аттестации | |----+-----------------------------------------------------------| | 8 |ГОСТ 14105-76 Детекторы ионизирующих излучений. Термины и | | |определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 9 |ГОСТ 14336-87 Приборы радиоизотопные. Термины и определения| |----+-----------------------------------------------------------| | 10 |ГОСТ 15484-81 Излучения ионизирующие и их измерения. | | |Термины и определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 11 |ГОСТ 16758-71 Аппараты терапевтические радиоизотопные. | | |Термины и определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 12 |ГОСТ 16950-81 Техника радиационно-защитная. Термины и | | |определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 13 |ГОСТ 17064-71 Основные функциональные узлы, принадлежности | | |и вспомогательные устройства гамма-аппаратов. Термины и | | |определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 14 |ГОСТ 17134-80 Приборы радиоизотопные релейные. Общие | | |технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| | 15 |ГОСТ 18061-90 Толщиномеры радиоизотопные. Общие технические| | |условия | |----+-----------------------------------------------------------| | 16 |ГОСТ 18324-73 Блоки источников ионизирующих излучений для | | |релейных радиоизотопных приборов. Общие технические условия| |----+-----------------------------------------------------------| | 17 |ГОСТ 20180-91 Плотномеры радиоизотопные жидких сред и | | |пульп. Общие технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| | 18 |ГОСТ 20286-90 Загрязнение радиоактивное и дезактивация. | | |Термины и определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 19 |ГОСТ 20337-74 Приборы рентгеновские. Термины и определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 20 |ГОСТ 20716-75 Установки радиационно-технологические. | | |Термины и определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 21 |ГОСТ 21497-90 Уровнемеры радиоизотопные. Общие технические | | |условия | |----+-----------------------------------------------------------| | 22 |ГОСТ 22212-85 Устройства энергетические радионуклидные. | | |Термины и определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 23 |ГОСТ 22522-91 Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие | | |технические условия | |----+-----------------------------------------------------------| | 24 |ГОСТ 22705-77 Техника радиационная. Термины и определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 25 |ГОСТ 23309-78 Боксы радиационно-защитные. Общие технические| | |требования | |----+-----------------------------------------------------------| | 26 |ГОСТ 23410-78 Окна защитных боксов. Конструкция и размеры | |----+-----------------------------------------------------------| | 27 |ГОСТ 23649-79 Источники ионизирующего излучения | | |радионуклидные закрытые. Маркировка, упаковка, | | |транспортирование и хранение | |----+-----------------------------------------------------------| | 28 |ГОСТ 24034-80 Контроль неразрушающий радиационный. Термины | | |и определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 29 |ГОСТ 25146-82 Материалы радиохимических производств и | | |атомных энергетических установок. Метод определения | | |коэффициента дезактивации | |----+-----------------------------------------------------------| | 30 |ГОСТ 25230-82 Манипуляторы для дистанционной работы с | | |радиоактивными веществами. Ряды грузоподъемности | |----+-----------------------------------------------------------| | 31 |ГОСТ 25504-82 Источники ионизирующего излучения | | |радионуклидные закрытые. Термины и определения | |----+-----------------------------------------------------------| | 32 |ГОСТ 25926-90 Источники ионизирующего излучения | | |радионуклидные закрытые. Нормы степеней жесткости при | | |климатических и механических воздействиях, классы прочности| | |и методы испытаний | |----+-----------------------------------------------------------| | 33 |ГОСТ 26305-84 Источники альфа-излучения радионуклидные | | |закрытые. Методы измерения параметров | |----+-----------------------------------------------------------| | 34 |ГОСТ 26306-84 Источники бета-излучения радионуклидные | | |закрытые. Методы измерения параметров | |----+-----------------------------------------------------------| | 35 |ГОСТ 26307-84 Источники гамма-излучения радионуклидные | | |закрытые. Методы измерения параметров | |----+-----------------------------------------------------------| | 36 |ГОСТ 26825-86 Покрытия полимерные защитные дезактивируемые.| | |Общие технические требования | |----+-----------------------------------------------------------| | 37 |ГОСТ 27212-87 Источники ионизирующего излучения | | |радионуклидные закрытые. Общие технические требования | |----+-----------------------------------------------------------| | 38 |ГОСТ 27708-88 Материалы и покрытия полимерные защитные | | |дезактивируемые. Метод определения дезактивируемости | |----+-----------------------------------------------------------| | 39 |ГОСТ 28271-89 Приборы радиометрические и дозиметрические | | |носимые. Общие технические требования и методы испытаний | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Я.Сердюковвгору