Про План діяльності Держкомтелерадіо на 2016-2018 роки
Держкомтелерадіо України; Наказ, План від 31.03.201674
Документ v0074603-16, поточна редакція — Прийняття від 31.03.2016

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2016  № 74

Про План діяльності Держкомтелерадіо на 2016-2018 роки

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами", п. 49 Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621, Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.07.2012 № 869, та Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2016-2018 роки (далі - стратегічний план) (додаток 1) та Річний план роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2016 рік (далі - річний план) (додаток 2).

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо:

забезпечити виконання стратегічного та річного планів;

подавати відділу організаційно-планової роботи адміністративно-господарського управління звіти про виконання річного плану до 11 липня 2016 року та 11 січня 2017 року, стратегічного плану - до 15 лютого 2017 року.

3. Адміністративно-господарському управлінню (Шапкін С.Б. ) забезпечити підготовку звітних матеріалів про результати моніторингу річного плану до 20 липня 2016 року та 20 січня 2017 року, стратегічного плану - до 15 березня 2017 року.

4. Першому заступникові Голови Держкомтелерадіо Черваку Б.О. забезпечувати координацію виконання стратегічного та річного планів.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Держкомтелерадіо

О.І. НаливайкоДодаток 1
до наказу Держкомтелерадіо
31.03.2016  № 74

ПЛАН
діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2016-2018 роки

1. Мета (місія) - забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах.

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності

У 2015 році Державний комітет телебачення і радіомовлення України спрямовував свою діяльність на забезпечення захисту конституційних прав громадян на інформацію, дотримання принципів свободи слова, утвердження національних інтересів в інформаційній та видавничій сферах, інтеграцію України у світовий інформаційний простір.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА ВИДАВНИЧІЙ СФЕРАХ

Продовжувалася робота щодо вдосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах. На виконання доручень Кабінету Міністрів України та з власної ініціативи здійснювалася робота з підготовки проектів нормативно-правових актів.

Держкомтелерадіо розроблено 54 проекти нормативно-правових актів, а саме:

9 законопроектів, з яких 1 - зареєстровано у Верховній Раді України, 1 - на розгляді в Кабінеті Міністрів України, 7 - на доопрацюванні в Держкомтелерадіо;

8 указів Президента України, з яких 5 підписано Президентом України, 3 - на доопрацюванні в Держкомтелерадіо;

29 актів Кабінету Міністрів України, з яких 17 схвалено (11 постанов та 6 розпоряджень); 2 - на розгляді в Кабінеті Міністрів України (1 постанова та 1 розпорядження); 10 - на доопрацюванні в Держкомтелерадіо (9 постанов та 1 розпорядження);

9 наказів, які зареєстровано у Міністерстві юстиції України.

Верховною Радою України прийнято Закони України:

від 19.03.2015 № 271-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України";

від 24.12.2015 № 917-VIII "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації".

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації державної інформаційної політики" (реєстр. № 2169-а від 25.06.2015), який 08.12.2015 обговорено на пленарному засіданні Верховної Ради України.

До Кабінету Міністрів України подано на розгляд проект Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення" щодо недоцільності запровадження регулювання власності загального користування (суспільної власності).

Законопроекти, що знаходяться на доопрацюванні в Держкомтелерадіо:

"Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (нова редакція);

"Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення";

"Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху";

"Про внесення змін до деяких законів України щодо доставляння обов'язкового примірника документів";

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації";

"Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна";

"Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу" щодо запровадження заявницького (реєстраційного) принципу ведення господарської діяльності суб'єктами видавничої справи.

Президентом України підписано укази:

від 30.04.2015 № 428 "Про призначення стипендії Президента України Веремію М.В.";

від 05.06.2015 № 312 "Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери";

від 24.06.2015 № 361 "Про присудження щорічної премії Президента України "Українська книжка року";

від 19.08.2015 № 479 "Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням службових обов'язків";

від 23.11.2015 № 652/2015 "Про призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери".

Кабінетом Міністрів України видано:

постанови:

від 29.04.2015 № 256 "Про відновлення дії деяких постанов Кабінету Міністрів України" щодо поновлення дії статутів НТКУ та НРКУ;

від 20.05.2015 № 309 "Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва";

від 27.05.2015 № 344 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" щодо оприлюднення публічної інформації;

від 27.05.2015 № 333 "Про ліквідацію Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі";

від 17.06.2015 № 422 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 449 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 281" щодо вироблення механізму використання у 2015 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 1701050 "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси";

від 29.07.2015 № 639 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 2015 рік, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" щодо забезпечення участі України у Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку;

від 05.08.2015 № 567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України";

від 02.09.2015 № 648 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 544" щодо складу Ради з питань комунікацій;

від 08.09.2015 № 683 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 2015 рік, та внесення зміни до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65" щодо створення сприятливих умов для забезпечення державного мовлення в Донецькій і Луганській областях шляхом придбання відповідного технологічного обладнання;

від 13.10.2015 № 825 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 333";

від 11.11.2015 № 920 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси" щодо удосконалення механізму використання у 2015 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 1701050 "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси";

розпорядження:

від 04.02.2015 № 79 "Про схвалення розробленого Державним комітетом телебачення і радіомовлення плану імплементації деяких актів законодавства ЄС";

від 11.03.2015 № 201 "Про затвердження плану заходів з інформаційного супроводження реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" в Україні у 2015 році";

від 04.06.2015 № 574 "Про затвердження фінансового плану державного підприємства редакції газети "Урядовий кур'єр" на 2015 рік";

від 17.06.2015 № 624 "Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського";

від 17.07.2015 № 755-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 2015 рік";

від 13.10.2015 № 1075-р "Про затвердження фінансового плану державного підприємства редакції газети "Урядовий кур'єр" на 2016 рік" № 1075-р.

Видано накази Держкомтелерадіо, які протягом 2015 року зареєстровано в Міністерстві юстиції України:

від 16.02.2015 № 24/26 "Про затвердження Змін до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.03.2015 за № 240/26685;

від 13.05.2015 № 98 "Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.05.2015 за № 623/27068;

від 08.06.2015 № 118 "Про затвердження Порядку проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 759/27204;

від 08.06.2015 № 119 "Про внесення змін до наказу Держкомтелерадіо від 24.02.2012 № 49", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.06.2015 за № 748/27193;

від 03.09.2015 № 214 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності працівників телебачення, радіомовлення, преси та видавничої справи "Людина і зброя", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.09.2015 № 1133/27578;

від 23.10.2015 № 324 "Про внесення зміни до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16 липня 2012 року № 188", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.11.2015 за № 1394/27839;

від 28.10.2015 № 329 "Про внесення зміни до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16 липня 2012 року № 188", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.11.2015 за № 1407/27852;

від 29.10.2015 № 330 "Про внесення змін до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16 липня 2012 року № 188", зареєстровано в Міністерстві юстиції 16.11.2015 за № 1440/27885;

від 24.11.2015 № 356 "Про внесення змін до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 28 листопада 2012 року № 313" щодо вдосконалення механізму реалізації бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.12.2015 р. за № 1547/27992.

Підготовка проектів нормативно-правових актів у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах здійснювалася з урахуванням громадської думки, після проведення їх широкого громадського обговорення.

З метою забезпечення виконання вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Держкомтелерадіо підготовлено:

звіт про базове відстеження результативності регуляторних актів, а саме: наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 13.05.2015 № 98 "Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації";

2 звіти про повторне відстеження результативності регуляторних актів, а саме:

наказу Держкомтелерадіо від 05.07.2013 № 140 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 23.03.2011 № 64";

наказу Держкомтелерадіо від 09.01.2014 № 1 "Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції", № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" та інструкцій щодо їх заповнення";

Ці звіти оприлюднено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо у підрубриці "Звіти про відстеження результативності" рубрики "Регуляторна діяльність".

Крім того, проведено правову експертизу 109 проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, з яких 32 законопроекти, внесені народними депутатами України, та 77 проектів, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Завдання, робота над якими продовжуватиметься:

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови "Про затвердження порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або поранення журналіста під час виконання ним професійних обов'язків";

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху;

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України";

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудіовізуальні послуги;

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення;

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

У 2015 році здійснено практичні кроки з розбудови Суспільного телебачення і радіомовлення.

Відповідно до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" вжито заходів щодо припинення діяльності державних телерадіоорганізацій (далі - ДТРО) та державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" шляхом приєднання до НТКУ, в тому числі, переміщено до Києва Державну телерадіомовну компанію "Крим", забезпечено безперервне мовлення державних телерадіоорганізацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, в період їх реорганізації, проведено оцінку цілісних майнових комплексів цих юридичних осіб.

Національною телекомпанією України створено філії (регіональні та центральні дирекції), в які інтегровано наявні в державних телерадіокомпаніях посади, на які призначено працівників ДТРО.

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення переоформлено ліцензії на мовлення ДТРО на НТКУ у зв'язку зі змінами умов діяльності, пов'язаними з реорганізацією.

Для забезпечення збереження нематеріальних активів суб'єктів господарювання Держкомтелерадіо видано наказ від 27.10.2015 № 326, відповідно до якого здійснювалися заходи щодо систематизації архівних фондів телерадіоорганізацій, що реорганізуються, та створення єдиного електронного переліку аудіовізуальних творів.

Суб'єкти оціночної діяльності завершують роботу з визначення вартості необоротних активів ДТРО та НТКУ для формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" за загальним фондом бюджетної програми 1701080 "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб" передбачено кошти у сумі 647212,9 тис. гривень.

Враховуючи заплановані обсяги фінансування на 2016 рік, НТКУ слід забезпечити виконання обсягів мовлення відповідно до переоформлених ліцензій ДТРО, що реорганізуються, на рівні обсягів 2015 року.

Водночас, з метою забезпечення підвищення ефективності використання бюджетних коштів на виробництво і трансляцію програм для державних потреб у 2016 році та збереження обсягів мовлення на рівні 2015 року, необхідно оптимізувати структуру та штатну чисельність Національної телекомпанії України та її відокремлених структурних підрозділів.

Впродовж 2015 року ДТРО здійснювали мовлення за аналоговим, цифровим стандартами та супутниковими каналами.

Відновлено мовлення Донецької та Луганської ОДТРК.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 № 678-р ДТРК "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" була передана до сфери управління Міністерства інформаційної політики для формування платформи іномовлення. У зв'язку з цим, впродовж року обсяги виробництва та трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, коригувались.

Відбулися такі зміни в обсягах мовлення: державним замовленням на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм у 2015 році було передбачено здійснення трансляції телепрограм в аналоговому та цифровому стандартах з обсягами річного мовлення 89193 години проти 86097,5 годин у 2014 році (збільшення у 2015 році на 3,5 %) та 103330,7 годин проти 110909,7 годин у 2014 році (скорочення у 2015 році на 6,8 %) відповідно, а також 58738,1 годин проти 49091,7 годин у 2014 році (збільшення у 2015 році на 16,4 %) супутникового мовлення.

Загальний річний обсяг радіопрограм, виготовлених ДТРО для державних потреб, склав у 2015 році 97345,5 годин проти 127164,2 годин у 2014 році (скорочення у 2015 році на 23,4 %).

У зв'язку з військовою та інформаційною агресією РФ проти України координувалася робота ДТРО з додержання критеріїв основних тематичних напрямів мовлення під час вироблення теле- та радіопрограм для державних потреб в особливих умовах. Державними мовниками основну увагу приділено змістовному наповненню інформаційного, інформаційно-аналітичного та публіцистичного мовлення, зокрема висвітленню заходів, спрямованих на патріотичне виховання громадян, захист безпеки держави, реакції на зовнішньополітичні виклики.

ДТРО висвітлювали заходи патріотичного спрямування, в тому числі флеш-моби, паради вишиванок, велопробіги, присвячені Дню Державного Прапора, урочистості до Дня Конституції та Дня Незалежності України.

Підготовлено цикли документальних фільмів, теле- та радіопередач, присвячених історії державотворення та боротьби за незалежність України, подіям під час масових акцій громадського протесту в Україні, та подвигу осіб, які брали участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, у боротьбі із зовнішньою агресією.

Значна увага в ефірі приділялася розкриттю історичних аспектів творення української державності, знаковим постатям національного громадського руху, славетним діячам культури і мистецтва. Відповідно до календаря пам'ятних дат висвітлено відзначення на державному рівні ювілеїв Андрея Шептицького, Олександра Грекова, Тодося Осьмачки, Якова Гніздовського. Особливе місце в ефірі надавалося висвітленню жалобних заходів з нагоди роковин трагедії у Бабиному Яру, відзначенню Дня захисника України, започаткованого у 2015 році.

Загалом ДТРО патріотичній тематиці присвячено близько 2895,2 години телевізійного ефіру та 3260,1 години радіоефіру.

Основну частку соціальної реклами ДТРО склали ролики соціальної реклами військово-патріотичного спрямування задля популяризації Збройних Сил України та героїзації учасників антитерористичної операції, ролики на тему проведення реформи децентралізації, надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та ролики, спрямовані на популяризацію енергоефективності та заощадливого користування енергоресурсами.

Держкомтелерадіо започатковано проект "Розкажи про героя", мета якого - збирати на одній інтернет-платформі аудіовізуальні твори про події на сході України, протистояння українського народу загарбницькій політиці Росії, подвиги, бойовий шлях Збройних Сил України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів, волонтерів, лікарів та інших учасників визвольної війни українського народу. На інтернет-платформі у відкритому доступі та з правом подальшого поширення у ЗМІ розміщено понад 165 унікальних аудіовізуальних творів (фільми, теле- та радіопрограми, ролики), які надані телерадіоорганізаціями усіх форм власності.

Спільно із Донецькою та Луганською ОВЦДА, Концерном РРТ, Зеонбудом, Міністерством інформаційної політики вжито заходів щодо відновлення мовлення Донецької та Луганської ОДТРК та розширення трансляції програм українських мовників на тимчасово окупованій території.

На звільнених у межах проведення антитерористичної операції територіях Донецької та Луганської областей продовжується розширення мережі трансляції програм українських каналів телебачення і радіо за допомогою технічних засобів радіотелевізійних станцій: Артемівськ, Костянтинівка Донецької філії Концерну РРТ та Лисичанськ Луганської філії Концерну РРТ.

Незважаючи на відсутність будь-якої матеріально-технічної бази, з 27 лютого 2015 року розпочато тестове мовлення в аналоговому форматі з міст Красноармійськ і Маріуполь Донецької області, в цифровому - через п'ять передавачів. В стислі строки було створено територіальні редакції Донецької ОДТРК в Артемівську, Красноармійську, Волновасі, Маріуполі та Слов'янську.

Починаючи з 2 червня 2015 року, розпочато трансляцію спільної програми "Донецька ОДТРК+Луганська ОДТРК" передавачем TXTU-1000 потужністю 1 кВт, 49 ТВК.

Філія НТКУ "Донецька регіональна дирекція" тісно співпрацює з багатьма ЗМІ. В ефірі транслюються програми "Громадського телебачення Донбасу", "Радіо Свободи", телекомпанії "ZIK", "Громадського радіо", державних обласних телерадіокомпаній інших регіонів країни, Дирекції телестудії Верховної Ради, Центральної дирекції телерадіокомпанії Міністерства оборони України, компанії "Дойчевеллє" та інших.

1 грудня 2015 року у тестовому режимі розпочала FM-мовлення нова радіостанція "Голос Донбасу", що є складовою філії НТКУ "Донецька регіональна дирекція". З 25 січня 2016 року у співпраці з інформаційними підрозділами Міністерства оборони України розпочато цілодобове мовлення радіостанції на території, звільненій від терористів.

Держкомтелерадіо ініційовано радіомовлення Донецької ОДТРК в FM-діапазоні у рамках відновлення українського мовлення на території Донбасу. Прораховано частоти та встановлено три передавачі для поширення сигналу в FM-діапазоні, в тому числі і на частину тимчасово окупованих територій країни.

На радіотелевізійній передавальній станції Краматорськ Донецької області для трансляції програм ТРК "Громадське радіо" 16 листопада 2015 року введено в експлуатацію передавач потужністю 0,25 кВт, частота 103,2 МГц.

Концерном РРТ спільно з ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського" прийнято рішення щодо будівництва щогли висотою 180 метрів. Планується встановлення передавального обладнання та антенно-фідерних систем із потужностями відповідно до ліцензій мовників.

На радіотелевізійній станції Волноваха Донецької філії для трансляції програм ТРК "Громадське радіо" 16 листопада 2015 року введено в експлуатацію передавач потужністю 0,5 кВт, частота 103,8 МГц.

На РТС Красноармійськ Донецької філії для трансляції програм ТРК "Громадське радіо" 16 листопада 2015 року введено в експлуатацію передавач потужністю 0,5 кВт, частота 99,6 МГц.

Для трансляції програм Донецької ОДТРК в с. Єлізаветівка та м. Курахове введено в експлуатацію телевізійні передавачі потужністю 15 Вт на 45 ТВК та 31 ТВК відповідно.

У Луганській області для трансляції програм ТРК "Громадське радіо" введено в експлуатацію FM-передавачі на об'єктах Концерну РРТ в таких населених пунктах: Білолуцьк (100 Вт, 100,0 МГц), Біловодськ (100 Вт, 92,6 МГц), Зоринівка (100 Вт, 103,7 МГц), Старобільськ (200 Вт, 90,2 МГц), Широкий (500 Вт, 101,8 МГц).

На сьогодні філія НТКУ "Луганська регіональна дирекція" (телеканал "ЛОТ" та радіо "Пульс") охоплює майже всю підконтрольну Україні територію Луганської області. Відновлено роботу та ефірне мовлення у м. Сєвєродонецьк.

Сигнал Луганського державного радіо і телебачення розповсюджується 12 аналоговими телепередавачами, 5 цифровими та 3 FM, триває робота із збільшення потужності існуючих передавачів і встановлення нових.

З грудня 2015 року обласне державне радіо Пульс можна слухати в FM- діапазоні на частоті 105,9 в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній. Також українське радіо тепер доступне і на тимчасово окупованих територіях в Первомайську, Кіровську та Слов'яносербську. Крім того, на повну потужність включено передавач у Станиці Луганській на частоті 99,5 МГц, тож сигнал радіостанції приймають не тільки в Станично-Луганському районі, а й в тимчасово окупованому Луганську.

Робота щодо збільшення охоплення населення Донецької та Луганської областей програмами Донецької та Луганської філій НТКУ триває.

Здійснено низку заходів щодо розвитку іномовлення в умовах інформаційної агресії з боку Російської Федерації.

Для трансляції спеціально виготовлених програм Національної радіокомпанії України (україномовних і російськомовних), задіяно середньохвильовий передавач на радіоцентрі с. Луч Миколаївської філії Концерну РРТ потужністю 800 кВт на частоті 1431 кГц, з використанням антенної системи спрямованої дії, у тому числі на Південно-Східний регіон.

Розташування, потужність і направленість зазначеного передавача зумовлює також охоплення території інших країн. Передавач поширює передачі Українського радіо російською мовою в обсязі 4 години на добу в проміжку з 18.00 по 22.00 та охоплює мовленням Європу, включаючи Південні, Східні та Північні території Російської Федерації і країни Балтії.

Крім того, з радіоцентру с. Луч Миколаївської філії Концерну РРТ, здійснюється трансляція Першої програми Українського радіо на частоті 549 кГц ранковим (06:00 - 14:00) та вечірнім (16:00 - 22:00) блоками загалом 14 годин на добу, що дає можливість приймати радіосигнал на території АР Крим та у вечірні години - на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, частині території Росії.

На Харківщині поширення програм Українського радіо на середніх хвилях забезпечує передавач потужністю 150 кВт, розміщений у с. Таранівка на частоті 837 кГц.

Розроблено та втілюється в життя разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення проект створення єдиної національної радіомережі Українського радіо (далі - Проект).

В результаті реалізації першого етапу Проекту НРКУ здобула 31 частоту в FM-діапазоні, зокрема в Житомирі, Запоріжжі, Полтаві, Рівному, Сумах, Херсоні, Хмельницькому, Черкасах, Кременчуці Полтавської області, а також районних центрах і селищах Закарпатської, Львівської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької і Черкаської областей.

З 1 лютого 2015 року НРКУ розпочала мовлення на 29 отриманих частотах з обсягом мовлення 20 годин на добу, решта 4 години залишилися для трансляції програм обласних державних телерадіокомпаній, які звільнили частоти на користь НРКУ. На двох частотах НРКУ вже мала певні відрізки часу, а внаслідок конкурсу здобула решту ефірного часу.

В рамках реалізації Проекту, НРКУ разом з ОДТРК за результатами конкурсу, оголошеного Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення 08.04.2015, отримали 7 радіочастот в обласних центрах: Вінниці, Львові, Миколаєві, Тернополі, Чернівцях та Чернігові.

Другий етап Проекту передбачає розширення мережі FM-мовлення філії НТКУ "Центральна дирекція "Українське радіо" шляхом прорахунку і надання нових частотних присвоєнь та має здійснюватися відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Реалізація Проекту в повному обсязі дозволить значно збільшити охоплення населення програмами філій НТКУ - регіональним сегментом майбутнього суспільного мовника.

Разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Держспецзв'язку, НКРЗІ, УДЦР проводилася практична робота щодо вирішення проблемних питань впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні.

У 2015 році було забезпечено представництво Держкомтелерадіо у діяльності Робочої групи з вирішення проблемних питань впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні, яку створено при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. Також представники Держкомтелерадіо взяли участь в слуханнях на тему: "Впровадження ефірного наземного цифрового мовлення в Україні: виклики і проблеми інформаційної безпеки", які відбулися 11.11.2015 в Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики.

За результатами комітетських слухань схвалено рекомендації, згідно з якими Держкомтелерадіо має розробити план заходів щодо забезпечення населення засобами прийому цифрового сигналу з урахуванням термінів, визначених Планом поетапного вимкнення аналогового телебачення.

Забезпечено сприяння дотриманню рівного доступу учасників виборчого процесу до засобів масової інформації під час виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, що відбулися 25 жовтня 2015 року.

Держкомтелерадіо наказом від 14.09.2015 № 222 "Про сприяння дотриманню рівного доступу учасників виборчого процесу до державних аудіовізуальних засобів масової інформації, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року" організовано роботу щодо безумовного виконання всіма підвідомчими телерадіоорганізаціям вимог Закону України "Про місцеві вибори", дотримання принципів виборчого права та забезпечення рівного доступу всіх суб'єктів виборчого процесу 2015 року до засобів масової інформації.

Зважаючи на певні організаційні особливості через військові дії на Донбасі та реорганізаційні заходи державних мовників, було зменшено кількість фестивальних заходів.

Водночас на високому рівні було забезпечено проведення таких заходів, як:

Всеукраїнський фестиваль телевізійних і радіопрограм "Кобзар єднає Україну" з 19 до 23 травня 2015 року на базі Черкаської ОДТРК;

XVII міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм для національних меншин "Мій рідний край" з 9 по 12 вересня 2015 року на базі Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії.

У фестивальних заходах взяли участь творчі групи Національної телекомпанії України, її філій, приватних, комунальних, громадських телерадіоорганізацій України, зарубіжних державних і недержавних, суспільних телерадіоорганізацій, громадські організації, національно-культурні товариства, фонди, автори програм.

Ці фестивальні заходи, проведені за спонсорські кошти, мали значний суспільний резонанс.

Проблемні питання галузі

1. Враховуючи недостатнє покриття домогосподарств цифровим сигналом стандарту DVB-T2, низький рівень забезпечення населення телетюнерами, а також низку інших проблемних питань впровадження цифрового мовлення, не вдалося здійснити повний перехід з аналогового на цифрове наземне ефірне телевізійне мовлення до 17 червня 2015 року відповідно до зобов'язань, які були взяті Україною як країною-учасником Регіональної угоди "Женева - 2006".

Ще й досі в ефірному просторі України відбувається одночасне функціонування аналогового і цифрового мовлення, що значно гальмуватиме розвиток цифрового мовлення, оскільки не вистачає вільного частотного ресурсу.

З метою забезпечення подальшого розвитку цифрового телерадіомовлення та поступового відключення аналогового мовлення мають бути розроблені та ухвалені відповідні директивні документи та визначено координаційний орган з відповідними повноваженнями організації і контролю.

Суттєвою проблемою є те, що у населення України недостатньо відповідних пристроїв прийому цифрових сигналів. Майже 600 тисяч осіб із числа пільгових категорій відповідно до наданих списків управлінь праці та соціального захисту населення так і не отримали телетюнери стандарту DVB-T2.

2. Національний радіочастотний ресурс в FM-діапазоні практично вичерпаний. Тому суттєвого збільшення охоплення населення програмами Українського радіо в цьому діапазоні не передбачається.

За таких умов значна частина населення України не зможе почути програми суспільного радіомовлення, яке створюється, зокрема, на базі Національної радіокомпанії України.

Обмеженість вільного радіочастотного ресурсу в діапазоні 87,5-108,0 МГц змушує Держкомтелерадіо та державних, а невдовзі суспільних, мовників шукати інші шляхи розвитку радіомереж, у тому числі, розвивати мовлення на середніх хвилях.

Для здійснення модернізації С/Х мереж мовлення філії НТКУ Центральна дирекція "Українське радіо" доцільно їх переоснастити сучасними твердотільними аналогово-цифровими передавачами, що дозволить оптимізувати видатки державного бюджету на трансляцію радіопрограм та збільшити територію охоплення програмами українського радіо.

За розробленим НРКУ планом модернізації для закупівлі потужних передавальних засобів необхідне фінансування в розмірі 10 мільйонів євро.

Оскільки питання забезпечення інформаційної безпеки України є одним із пріоритетних напрямів державної політики, Держкомтелерадіо листом від 14.08.2015 № 3490/23/3 звернувся до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням розглянути можливість надання міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту модернізації національних мереж радіомовлення в діапазоні середніх хвиль. За наявною інформацією, Мінекономрозвитку звернулось до донорів Європейського Союзу та ФРН з відповідною пропозицією.

Враховуючи високу зацікавленість компанії "Nautel" у проекті модернізації, Держкомтелерадіо листом від 17.12.2015 № 4959/23/3 запропонував Мінекономрозвитку звернутися і до Уряду Канади з проханням допомогти знайти донорів для фінансової підтримки проекту з переоснащення передавачами компанії "Nautel" мереж мовлення Українського радіо.

3. Серед пріоритетних питань, що мають бути вирішені у 2016 році, залишається сприяння поширенню програм українських теле- та радіоканалів на тимчасово окуповану територію АР Крим. Вкрай важливо збільшити охоплення спеціальними програмами українських мовників території прикордонних областей, в тому числі Донецької та Луганської, шляхом розвитку мереж мовлення.

З цією метою також необхідно врахувати потребу у додатковому фінансуванні філій НТКУ - Донецької та Луганської регіональних дирекцій для завершення формування їх матеріально-технічної бази.

Враховуючи зазначене, у разі внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет 2016 рік", необхідно передбачити кошти на зазначені вище потреби.

Завдання, робота над якими продовжуватиметься:

організаційно-правове забезпечення створення Суспільного телебачення і радіомовлення України;

сприяння поширенню програм українських теле- та радіоканалів на тимчасово окуповану територію України, в тому числі шляхом поновлення роботи філії НТКУ - Кримська регіональна дирекція;

організація додаткового телерадіомовлення у прикордонних з Російською Федерацією областях для протидії інформаційній агресії шляхом розвитку мереж мовлення;

належне технічне оснащення Луганської і Донецької філій НТКУ;

модернізація та розвиток мережі радіомовлення НТКУ, якою до 2016 року здійснювала мовлення Національна радіокомпанія України;

розширення мережі радіомовлення НТКУ на територію Донецької і Луганської областей;

сприяння збільшенню виробництва і трансляції теле- та радіопрограм патріотичної тематики;

підготовка пропозицій стосовно удосконалення Закону України "Про засади державної мовної політики" щодо використання української мови в засобах масової інформації;

співпраця з громадськими організаціями, які опікуються питаннями Криму, з метою реалізації спільних заходів та проектів щодо задоволення інформаційних потреб населення півострова та вимушених переселенців із Криму;

завершення формування Національною телекомпанією України єдиного електронного архіву аудіовізуальних творів, виготовлених державними телерадіокомпаніями;

розроблення плану заходів щодо забезпечення соціально незахищених верств населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення;

підготовка пропозицій щодо створення в Україні мереж цифрового мовлення за еталонною конфігурацією планування ЕКП-2, що забезпечить мобільний прийом сигналів цифрового телевізійного мовлення.

ВИДАВНИЧА СПРАВА

Держкомтелерадіо вживає заходів щодо створення сприятливих умов для діяльності суб'єктів видавничої справи.

Ведеться Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

На сьогодні до Державного реєстру внесено 5833 суб'єкти видавничої справи (4555 - юридичні особи, 1278 - фізичні особи). 1738 суб'єктів видавничої справи займаються видавничою діяльністю, 684 - виготовленням видавничої продукції; 386 - розповсюдженням видавничої продукції.

Решта суб'єктів видавничої справи поєднують 2-3 види діяльності.

Відповідно до звітів, отриманих від обласних управлінь у справах преси та інформації (зв'язків із громадськістю), станом на 1 жовтня 2015 року в Україні реально функціонує 1129 видавництв та видавничих організацій (з них 36 державної форми власності, 83 комунальної форми власності, 1010 приватної форми власності), 576 поліграфічних підприємств організацій (з них 16 державної форми власності, 88 комунальної форми власності, 472 приватної форми власності), 3199 підприємств книжкової торгівлі (з них 245 державної форми власності, 196 комунальної форми власності, 2778 приватної форми власності).

За оперативними даними до Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" у 2015 році надійшло й зареєстровано 17266 назв книг і брошур тиражем 29838,4 тис. прим. У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року випущено книг і брошур менше на 2668 друк. од., тиражі зменшилися на 22091,9 тис. прим.

Кількість книг і брошур на одного жителя в Україні становить:

у 2014 році - 1,28 прим.;

у 2015 році - 0,70 прим.

Оперативні дані випуску книжкової продукції у 2015 році

Види видань

2014
(станом на 11.01.2015)

2015
(станом на 11.01.2016)

Кількість видань, друк. од.

Тираж, тис. пр.

Кількість видань, друк. од.

У % відношенні до кількості видань 2014 р.

Тираж, тис. пр.

У % відношенні до тиражу 2014 р.

Книги і брошури, у тому числі:

19934

51930,3

17266

86,6

29838,4

57,5

українською мовою

12712

28349,5

11975

94,2

18019,8

63,6

російською мовою

5259

20965,3

3677

69,9

10546,4

50,3

Складна економічна та соціально-політична ситуація стали серйозним випробуванням для видавничої галузі.

З метою вирішення суттєвих проблем, що стримують розвиток цієї сфери, в тому числі підвищення конкурентоспроможності української книги як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва". Законом розширено перелік операцій, що звільняються від оподаткування щодо періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, у тому числі електронного контенту.

Розроблено та внесено на розгляд Уряду Концепцію державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року. Її реалізація дасть можливість підготувати конкретну програму дій, в якій підтримка сфери книговидання буде поєднана з прищепленням культури читання.

Під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра культури України В'ячеслава Кириленка проведено засідання Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження. Учасники наради, серед яких були представники органів виконавчої влади, громадських організацій, видавці та бібліотекарі, визначили заходи щодо підтримки вітчизняного книжкового ринку.

Проводилася робота з формування та реалізації програми "Українська книга", яка є одним із дієвих важелів стимулювання видавничої справи в Україні.

Державним бюджетом України на випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" у 2015 році передбачено видатки у сумі 40475,6 тис. грн.

До переліків книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2015 рік, схвалених рішеннями колегії Держкомтелерадіо від 24.02.2015 № 2/3, від 08.04.2015 № 12, затверджених наказами Держкомтелерадіо від 05.03.2015 № 43, від 09.04.2015 № 74, з урахуванням внесених змін та доповнень, включено 255 видань 63 видавців загальним тиражем 495,7 тис. примірників.

Забезпечено виконання бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" на 2015 рік в повному обсязі (профінансовано 255 книжкових видань, тиражем 495,7 тис. прим. на загальну суму 40425,7 тис. грн.).

Завдяки державній підтримці забезпечено випуск низки соціально значущих видань для задоволення загальнодержавних потреб в книжковій продукції. Серед них видання, випущені на виконання указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов Верховної Ради України та розпоряджень Кабінету Міністрів України, а також на відзначення пам'ятних та ювілейних дат в житті суспільства.

Зокрема, на виконання указів Президента України:

"Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка" - 5-й та 6-й томи Шевченківської енциклопедії;

"Про заходи у зв'язку з днем пам'яті жертв голодоморів" - видання "Дерева нашої юності шумлять!" та повість "Малороска";

"Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи" - книга-реквієм "Небесна сотня", видання "Майдан і церква", "Война на три буквы", "Русский разухай или украинские грабли" та ін.;

"Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної і культурної спадщини" - літературні твори українських класиків та сучасних авторів: Івана Франка, Олени Пчілки, Михайла Коцюбинського, Івана Котляревського, Володимира Винниченка, Павла Загребельного, Феодосія Рогового, Бориса Грінченка, Б.М. Стельмаха, А.І. Гая, твори українських класиків та сучасних авторів у серії "Бібліотека Шевченківського комітету": збірка романів Івана Багряного "Сад Гетсиманський. Тигролови", Д. Павличка "Гранослов", М. Луківа "Росте черешня в мами на городі", Ю. Мушкетика "Біла тінь" та ін.

На виконання доручення Президента України "Про забезпечення фінансування 50-ти томного видання М. Грушевського" випущено книги I та II 10-го тому, I та II 46-го тому, а також 22-й том праць М. Грушевського.

На виконання Постанови Верховної Ради України "Про відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького" та Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2015 році 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького" побачило світ видання "Мойсей українського духа".

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну" випущено найповніше нотне видання "Михайло Вербицький. Вибрані твори".

Забезпечено випуск літературних творів лауреатів Шевченківської премії: П. Мовчана "Серцевина", М. Жулинського "Слово на сторожі нації", М. Шудрі "Яблуко в зерняті", Бориса Олійника "Синівське", а також збірки вибраних поезій дисидента, філософа, письменника Євгена Сверстюка "Євген Сверстюк. Писані синім крилом", "Євген Сверстюк На полі чести. Книга 1. Невже то я?" та "На полі чести. Книга 2. Наш сучасник Євген Сверстюк".

Частина книг, виданих у рамках програми "Українська книга", присвячена історичному минулому та сучасній історії України, її європейському вибору. Це видання "Україна - європейська країна" С. Чайковського, "Україна Incognita" (коллектив авторів газети "День"), "Україна - Козацька" В. Северинюка, "Україна - неповторна" М. Поповича, "З історії незакінченої війни" Ю. Шевельова.

В рамках програми побачила світ низка різножанрових видань у серії "Бібліотека українського воїна", які відповідно до рознарядок Держкомтелерадіо доставлено у військові частини та безпосередньо у зону АТО. Серед них видання: "Ментальність орди або ж творення "Євразійського простору" Євгена Гуцала, "Крути: Народини нового українця" Євгена Маланюка, "Україна і Крим в історичних взаєминах" Миколи Мельника, "Якщо ти українець..." Івана Ющука, "Росія чи Європа?" Дмитра Донцова, "Чому я не хочу повертатися до СРСР?" Івана Багряного, "Поясніть ще раз, хто є націоналіст" Анатолія Погрібного, "Біла тінь" Юрія Мушкетика, "Крик" Бориса Олійника, "Йшов солдат..." Василя Симоненка, "Воля живе боротьбою" Бориса Грінченка.

Збільшилася кількість назв спеціалізованої книжкової продукції, спрямованої на задоволення культурно-духовних потреб людей із обмеженням зору, виготовленої шрифтом Брайля термографічним рядково-крапковим методом друку. Серед них: збірка вибраних поезій Василя Лящука у двох книгах "Запахла нехворощ і м'ята", збірки вибраних творів Тараса Шевченка у 5-и частинах та Михайла Коцюбинського "Дорогою ціною. Intermezzo. Тіні забутих предків" у 3-х частинах, а також дві збірки українських народних казок "Ріпка. Курочка Ряба" та "Рукавичка. Колосок".

Книжкову продукцію, випущену за програмою "Українська книга", безкоштовно передано відповідно до розподілу тиражів видань для поповнення фондів публічних бібліотек (загальнодоступних), у тому числі спеціалізованих (для дітей та юнацтва, осіб з фізичними вадами), спеціальних бібліотек (навчальних закладів, музеїв, підприємств, установ, організацій), для дипломатичних представництв, українських громад за кордоном, національно-культурних товариств та для задоволення загальнодержавних і суспільних потреб.

З метою забезпечення прозорості під час формування та реалізації цієї програми з урахуванням пропозицій громадськості внесено зміни до Порядку реалізації бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга".

Забезпечено участь вітчизняних видавців у виставкових заходах:

XXII Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку;

XI Київській міжнародній книжковій виставці, в якій взяли участь понад 80 видавництв та представлено майже 4,5 тисяч найменувань книжок;

VI Київській міжнародній книжковій виставці "Книжкові контракти". Спеціальним гостем виставки була сестра Героя України Надії Савченко - Віра.

Попри режим економії Україна взяла участь у Франкфуртському книжковому ярмарку. Уряд підтримав створення української експозиції та виділив з бюджету 1 мільйон 100 тисяч гривень.

На українському стенді ярмарку було представлено продукцію близько сорока українських видавництв, що розмістилися у трьох тематичних розділах: книги про Революцію Гідності та війну на Сході України, видання про сучасну Україну, її традиції, культуру, мистецтво та твори сучасних українських письменників у перекладі іноземними мовами.

У рамках ярмарку відбулися творчі зустрічі з відомими українськими письменниками - Юрієм Андруховичем, Андрієм Курковим, Сергієм Жаданом, Марією Матіос, Іреною Карпою, Василем Махном та автором публіцистичної енциклопедії вікового протистояння між Україною і Росією "Небратні" Максимом Кідруком.

Куратори українського стенду Франкфуртського книжкового ярмарку відзначили неабиякий інтерес європейської аудиторії до української літератури та наголосили на важливості участі України в європейських культурно-мистецьких заходах.

Успіх України на цьому найбільшому в світі книжковому форумі є результатом спільних зусиль Уряду, видавців та громадськості.

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 597 "Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск, та/або розповсюдження якої здійснюється вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень" та від 11.03.2011 № 240 про внесення змін до зазначеного Порядку, впродовж року видано 28 довідок про випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, яка передбачає надання видавцям переважного права під час оформлення договорів оренди приміщень.

Держкомтелерадіо здійснював організаційне забезпечення роботи комітетів з присудження:

премії Президента України "Українська книжка року";

премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності;

премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва;

премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського;

премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики;

комітетів з проведення Всеукраїнського конкурсу на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва та Щорічного конкурсу на краще представлення української книги в друкованих та електронних засобах масової інформації;

журі Всеукраїнського конкурсу "Краща книга України".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 407 "Про передачу Державному комітету телебачення і радіомовлення повноважень з управління корпоративними правами держави щодо публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" та наказу Держкомтелерадіо від 17.10.2014 № 141 "Про передачу об'єктів права державної власності" до сфери управління Держкомтелерадіо від Міністерства освіти і науки передано повноваження з управління корпоративними правами держави щодо ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія".

ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" є видавничо-поліграфічною компанією, яка забезпечує реалізацію узгодженої стратегії 26 поліграфічних, видавничих, постачальницьких підприємств та спеціалізованих науково-дослідних інститутів.

ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" у 2015 році працював стабільно, значно перевиконавши основні показники фінансового плану. Очікуване виконання фінансового плану 2015 року компанії за показником "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" складає 136 % від планового показника; "Чистий прибуток" - 165 %. ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" за 2015 рік сплачено податків та зборів до бюджетів та фондів всіх рівнів 648 тис. гривень, що на 245 тис. гривень більше, ніж було заплановано.

Обсяг випуску книжкової продукції у натуральному виразі у 2015 році становив 105,1 млн. аркушів-відбитків та газетної продукції у розмірі 25,7 млн. примірників.

Середньооблікова чисельність працівників корпоративних підприємств становить 520 осіб, середньомісячна заробітна плата - 2738,3 грн. Заробітна плата і нарахування на зарплату сплачуються своєчасно на всіх підприємствах Компанії.

ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" брало участь в реалізації програми "Українська книга" та надавало послуги з розповсюдження друкованої продукції до кінцевого споживача за зазначеною програмою.

ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" планує на наступний рік підвищити ефективність управління корпоративними правами в акціонерних товариствах, працювати з дебіторами корпоративних підприємств, посилити претензійно-позовну роботу з метою повернення боргів, збільшити кількість і обсяги замовлень на видавничі та поліграфічні послуги.

Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" продовжувала роботу з підготовки Великої української енциклопедії.

Оновлено склад науково-редакційної ради та Головної редакційної колегії Великої української енциклопедії відповідно до постанови Президії НАН України від 21.10.2015 № 248 "Про внесення змін до складу Науково-редакційної ради та Головної редакційної колегії "Великої української енциклопедії".

На засіданні 11 листопада 2015 року Головна редакційна колегія "Великої української енциклопедії" прийняла за основу Положення про редакційну колегію Великої української енциклопедії.

У співпраці з галузевими національними академіями наук України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури України підготовлено Словник Великої української енциклопедії обсягом біля 70000 гасел. Протягом 2015 року вдосконалено та відредаговано Словник Великої української енциклопедії на літеру "А" I та II томів. Словник проходить наукову експертизу фахівців установ НАН України та вищих навчальних закладів.

Розпочато підготовку макету друкованого видання та портальної версії першого тому Великої української енциклопедії, для написання статей залучено провідних вітчизняних і закордонних фахівців із усіх напрямів наукового знання.

Укладено угоди про співпрацю з академічними установами та вищими навчальними закладами України.

Створено новий веб-сайт (http://vue.gov.ua), на якому відображено основні напрями роботи установи, ведеться робота щодо створення порталу для електронної версії Великої української енциклопедії, розроблено методичні рекомендації для авторів і редакторів.

В листопаді 2015 року проведено "круглий стіл" "Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій", в якому взяли участь понад 50 науковців та планується видати матеріали за результатами цього заходу.

Тривала робота щодо реорганізації державних видавництв, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо.

З метою здійснення систематичного вивчення та аналізу проблем, пов'язаних з діяльністю державних видавництв, наказом Держкомтелерадіо від 19.08.2015 р. № 172 затверджено персональний склад Ради директорів державних видавництв, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо.

Державною науковою установою "Книжкова палата України імені Івана Федорова" виконано 3 наукові роботи, тематику яких було схвалено рішенням колегії від 25 листопада 2014 року № 7/32 та затверджено наказом Держкомтелерадіо від 28 листопада 2014 року № 168.

За першою темою "розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2014-2015 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів" досліджено випуск у 2014 році неперіодичних, періодичних та продовжуваних видань в Україні за кількісними і якісними показниками; підготовлено оперативні дані випуску видань станом на I півріччя, 9 місяців і грудень 2015 року та річний прогноз випуску книжкових видань у 2015 році.

За другою темою "розроблення баз даних державної бібліографічної реєстрації поточних надходжень обов'язкового примірника документів України та ретроспективного фонду періодичних видань 1956-1957 рр. і образотворчих 1943-1946 рр." проведено аналітико-синтетичне опрацювання поточних надходжень обов'язкового примірника 2014-2015 рр. і створено бази даних електронних каталогів неперіодичних, періодичних і продовжуваних (крім газет) видань та тематичні бази даних за 2015 рік, газет і аркушевих видань за 2014 рік; державної бібліографії за 2014-2015 рр.; здійснено ретроспективне розроблення періодичних, образотворчих і картографічних видань, а також книг мовою ідиш з фонду Державного архіву друку за визначені періоди і створено відповідні бази даних; інформацією за 2015 рік актуалізовано зведені бібліографічні бази даних; здійснено бібліометричний аналіз книжкових видань, авторефератів дисертацій, газетних та журнальних статей за 2014 рік і розроблено аналітичні огляди.

За третьою темою "розроблення остаточної редакції національного стандарту - ДСТУ "Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення", інструктивно-методичних документів" розроблено остаточну редакцію проекту стандарту - ДСТУ "Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення", інструктивно-методичних документів; розроблено Інструкцію про порядок надання Міжнародного стандартного номера серіального видання (ISSN) в Україні.

24 грудня 2015 року ухвалено Закон України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації", який був розроблений на виконання підпункту 12.4 пункту 12 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною" від 05.10.2005 № 1466.

Реалізація Закону сприятиме створенню рівних умов діяльності засобів масової інформації різних форм власності, підвищенню конкурентоспроможності друкованих ЗМІ.

Підготовлено дорожню карту реформування державних та комунальних ЗМІ - "15 кроків до свободи". Дорожня карта є календарним планом реформування ЗМІ, який складений для учасників першого, "пілотного", етапу роздержавлення.

Проблемні питання

1. Відсутність дієвих механізмів захисту вітчизняного книжкового ринку від видавничої продукції, що походить з РФ, та загрожує національній безпеці України.

2. В умовах розбалансованого ринку книгорозповсюдження (відсутності розгалуженої мережі продажу книг), падіння купівельної спроможності населення, обмежених можливостей бюджетного фінансування актуалізується проблема реорганізації державних видавництв, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо.

Завдання, робота над якими продовжуватиметься:

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року;

розроблення та реалізація концепції реформування державних видавництв;

організація та проведення засідання Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження щодо розроблення механізмів захисту вітчизняного книжкового ринку від видавничої продукції, що походить з РФ, та загрожує національній безпеці України;

виконання заходів, спрямованих на підготовку і випуск Великої української енциклопедії;

сприяння забезпеченню книжковою продукцією бібліотек, навчальних та лікувальних закладів Луганської та Донецької областей;

інформаційне забезпечення участі українських видавців у 68 Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку;

сприяння переведенню в цифровий формат і відкриттю для загального доступу друкованих видань, що зберігаються у фондах Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" за рахунок міжнародної технічної допомоги;

сприяння будівництву другої черги книгосховища Державного архіву друку Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова";

проведення в установленому законодавством порядку аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ ДАК "Укрвидавполіграфія" та акціонерних товариств, акції яких передано до статутного фонду цієї компанії, з метою забезпечення ефективного управління її корпоративними правами;

організаційно-правове забезпечення реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації.

Діяльність Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси

В Укртелерадіопресінституті підвищили кваліфікацію за всіма формами навчання - 1333 особи (з них: з відривом від виробництва - 1072, без відриву від виробництва - 261).

Застосування інтенсивних форм навчання, активне використання нових методик, безпосередньо пов'язаних із навчальними планами, сприяло підвищенню рівня навчального процесу в групах стаціонарного навчання за такими спеціальностями: асистенти телеоператора, асистенти режисера телебачення, журналісти-ведучі телерадіопрограм, звукорежисери, відеомонтажери, гримери-візажисти.

Проводилися короткотермінові семінари для працівників ЗМІ з актуальних проблем суспільного життя, зокрема, з питань інформаційної безпеки, протидії комп'ютерній злочинності, особливостей використання інтелектуальної власності у діяльності ЗМІ, боротьби з корупцією тощо. Мета цих семінарів - підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників телерадіоорганізацій, керівників та юристів центральних, київських і регіональних дирекцій, керівників та працівників управлінь у справах преси та інформації, прес-служб облдержадміністрацій, працівників підприємств видавничо-поліграфічної галузі і преси.

Особлива увага приділяється підвищенню кваліфікації ведучих радіо та телебачення. Інститут щорічно проводить два семінари із творчими працівниками, які вже мають багаторічний досвід та з журналістами-початківцями.

Підвищенню рівня комп'ютерної грамотності творчих працівників та впровадженню у виробництво комп'ютерних технологій сприяють навчальні курси за програмою "Нелінійний комп'ютерний відеомонтаж".

На основі матеріалів цих семінарів підготовлені навчально-методичні збірки: "Досвід підготовки ранкових блоків та підсумкових випусків - щоденних і тижневих", "Журналістські розслідування". Кафедрами інституту підготовлені методичні посібники в електронному форматі: "Дизайн газети", "Новітні методи мультимедійного оформлення продукції ЗМІ".

Проведено 29 тематичних семінарів з питань інформаційної безпеки та інформаційних війн (537 слухачів):

"Особливості діяльності друкованих та електронних ЗМІ в екстремальній ситуації: методика, тематика, жанрова специфіка";

"Особливості діяльності прес-служб державних установ та організацій в умовах інформаційної війни";

"Інформаційна безпека України: сучасні виклики, проблеми, завдання";

"Актуальні проблеми мультимедійного дизайну в умовах інформаційної війни";

"Взаємодія прес-служб органів виконавчої влади із інститутами громадського суспільства та ЗМІ в умовах інформаційної війни";

"Особливості роботи редакторів, відповідальних секретарів, дизайнерів, верстальників і фотожурналістів в умовах боротьби за збереження незалежності України".

За дорученням Держкомтелерадіо в грудні 2015 року проведено виїзний дводенний семінар-тренінг у м. Краматорську для журналістів філій НТКУ Донецької та Луганської регіональних дирекцій на тему "Особливості інформаційного мовлення в умовах реалізації Мінських угод" (23 особи).

Завдання, робота над якими продовжуватиметься:

реалізація заходів, спрямованих на перетворення Укртелерадіопресінституту у сучасний центр підвищення кваліфікації працівників ЗМІ, шляхом упровадження інтенсивних форм навчання та новітніх методик.

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" здійснювалася робота із забезпечення доступу до публічної інформації в Держкомтелерадіо, проведення моніторингу аналогічної роботи в інших органах виконавчої влади.

У 2015 році до Держкомтелерадіо надійшло 140 запитів на інформацію. Із них отримано поштою - 74, електронною поштою - 46, телефоном - 20.

За категорією запитувачів запити надійшли від: представників засобів масової інформації - 7; фізичних осіб - 106; юридичних осіб та громадських організацій - 27.

Усі запити було задоволено.

Запитувачів цікавили наступні види інформації: інформація про товар (роботу, послугу) - 34 запити; правова інформація - 21; статистична інформація - 2; податкова інформація - 4; інші види інформації - 74.

До Держкомтелерадіо звернулося 70 запитувачів, яким надано роз'яснення окремих положень Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Крім того, за дорученнями Кабінету Міністрів України розглянуто 100 скарг від громадян про порушення, на їх думку, вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" посадовими особами центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Аналіз свідчить, що насамперед скаржаться на відмову в задоволенні запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, необґрунтоване віднесення інформації до відомостей з обмеженим доступом.

На офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо забезпечено доступ до системи обліку публічної інформації, яка функціонує у форматі Microsoft Office Excel. Інформація у системі обліку оновлюється щомісяця. На сьогодні в системі обліку розміщено облікові картки з відомостями про понад 18000 документів.

Відповідно до Порядку інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 29.09.2011 № 279, на веб-сайті систематично оприлюднюється та оперативно оновлюється інформація про діяльність Держкомтелерадіо.

Зокрема, в розділі "Доступ до публічної інформації" розміщено та регулярно оновлюються матеріали щодо організації забезпечення доступу до публічної інформації, звіти про проведену роботу, роз'яснення щодо актуальних питань в цій сфері та проекти нормативно-правових актів з питань доступу до публічної інформації тощо.

Відповідно до Порядку проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.06.2015 № 118, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 759/27204, було проведено моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, зокрема щодо оприлюднення на них інформації, обов'язковість розміщення якої визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації", та про результати поінформовано Кабінет Міністрів України.

На виконання Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706, Держкомтелерадіо та Мінрегіон прийняли спільний наказ від 16.02.2015 № 24/26 "Про затвердження Змін до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2015 р. за № 240/26685.

Цей наказ запроваджує ряд вимог щодо забезпечення доступності інформації на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади для користувачів з вадами зору та слуху шляхом внесення змін до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженого наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225.

Відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" здійснено моніторинг стану реалізації зазначеного Плану та поінформовано Кабінет Міністрів України.

Завдання, робота над якими продовжуватиметься:

реалізація заходів із впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у сфері надання доступу до публічної інформації;

проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо удосконалення структури та функціонування цих веб-сайтів.

ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗМІ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Держкомтелерадіо здійснювалася робота із залучення громадськості до формування та реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах.

Налагоджено ефективну співпрацю з представниками інститутів громадянського суспільства, які беруть активну участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів, що розробляються Держкомтелерадіо. Зокрема, продовжувалася ефективна співпраця з громадською радою при Держкомтелерадіо, до складу якої входять представники 26 інститутів громадянського суспільства.

Проведено 8 засідань громадської ради, на яких обговорювалися та вносилися пропозиції до проектів нормативно-правових актів, зокрема, до законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації", "Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу" щодо запровадження заявницького (реєстраційного) принципу ведення господарської діяльності суб'єктами видавничої справи", "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації", "Про внесення змін до деяких Законів України (щодо підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації)", "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення"; до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги"; проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року".

В обговоренні проектів нормативно-правових актів брали участь медіаексперти, представники наукових установ, громадських і релігійних організацій, засобів масової інформації. Більшість пропозицій враховано під час остаточної редакції документів, зокрема, - пропозиції громадської ради щодо внесення змін до Порядку реалізації бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга".

Протягом року здійснювалося широке роз'яснення державної політики в інформаційній і видавничій сферах та інформування громадськості про роботу центрального органу виконавчої влади та його підвідомчих підприємств, організацій і установ на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо та у засобах масової інформації.

У ЗМІ було поширено 478 інформаційних повідомлень, які висвітлювали діяльність Держкомтелерадіо та роз'яснювали державну політику в інформаційній та видавничій сферах.

Загалом Держкомтелерадіо співпрацював із 146 засобами масової інформації. На Урядовому порталі протягом року було розміщено 236 інформаційних матеріалів про діяльність Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств, організацій та установ.

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" здійснювалося наповнення веб-сайту Держкомтелерадіо, який за результатами проведеного моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади увійшов до десятки найкращих веб-сайтів центральних органів виконавчої влади.

Для оперативного реагування на критичні зауваження та пропозиції громадськості щодо діяльності Держкомтелерадіо та його підвідомчих підприємств, організацій та установ проводиться щоденний моніторинг і аналіз інформації, оприлюдненої у ЗМІ.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

З метою посилення інформаційної присутності України у світовому інформаційному просторі здійснюється координація і контроль виконання 10 міжурядових та 14 міжвідомчих угод у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах.

На підставі цих угод налагоджено співпрацю з 20 країнами світу.

Проводилася інвентаризація існуючих міжнародних договірно-правових документів, зокрема договорів, які не наповнені практичною співпрацею та фактично не реалізуються, а також тих, що були укладені у період 1995-1998 років.

На сьогодні на різних стадіях готовності до підписання знаходяться 2 міжвідомчі угоди в сфері телебачення і радіомовлення, зокрема з Індією і Таджикистаном.

Держкомтелерадіо координує міжнародну діяльність в інформаційній сфері підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Підвідомчі організації здійснюють міжнародне співробітництво, в тому числі в рамках діючих 24 міжнародних договорів про співпрацю.

З метою неухильного дотримання вимог законодавства України стосовно підготовки директив, вказівок, технічних завдань щодо участі працівників апарату Держкомтелерадіо, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, у заходах міжнародного характеру наказом від 30.12.2015 № 403 затверджено відповідний Порядок.

Держкомтелерадіо у 2015 році виступав бенефіціаром 5 проектів міжнародної технічної допомоги, а саме:

"Зміцнення інформаційного суспільства в Україні", впроваджується за донорської підтримки Європейської Комісії та адмініструється Офісом Ради Європи в Україні;

"Український Медійний Проект (У-Медіа)", який реалізується та адмініструється в Україні організацією "Інтерньюс Нетворк", з української сторони учасниками є понад 35 громадських організацій, що працюють в сфері мас-медіа;

"Сприяння журналістським розслідуванням", впроваджується в рамках Канадської програми технічного співробітництва з Україною за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, відповідно до Угоди між МЗС Канади та некомерційною благодійною корпорацією "Інтерньюс Нетворк";

"Програма партнерства у галузі мас-медіа в Україні" (UMPP), впроваджується в Україні Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), а реципієнтами виступають українські медіа організації та журналісти;

"Розбудова єдиної мережі громадських телебачень та радіо", який фінансується Європейською Комісією та який в Україні реалізують громадські організації "Громадське телебачення" та "Громадське радіо".

Зазначені проекти міжнародної технічної допомоги спрямовані на підтримку забезпечення свободи слова в Україні шляхом приведення українського законодавства в сфері медіа у відповідність до європейського та до кращих світових практик у ЗМІ, забезпечення високих журналістських стандартів під час висвітлення суспільно значущих тем і подій.

Учасниками проектів з української сторони виступають Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, біля 50 всеукраїнських і регіональних громадських організацій, редакцій газет і журналів.

Як бенефіціар Держкомтелерадіо здійснює моніторинг виконання зазначених проектів відповідно до українського законодавства та затверджених планів, а також приймає активну участь у заходах, що проводяться в рамках проектів.

Забезпечено виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо в рамках зобов'язань держави, спрямованих на імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Зокрема, Держкомтелерадіо координує діяльність структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій сфери його управління в частині висвітлення європейської інтеграції України.

Реалізація заходів здійснюється в рамках виконання розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України щодо виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014-2017 роки, Плану імплементації актів законодавства ЄС та оновленого Порядку денного асоціації Україна - ЄС, Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року та інших нормативно-розпорядчих документів.

В рамках інституційного співробітництва між Україною та ЄС Держкомтелерадіо бере участь у роботі Підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції та робочої групи Підкомітету з питань економіки та іншого секторального співробітництва Комітету асоціації Україна - ЄС.

Завдання, робота над якими продовжуватиметься:

здійснення нагляду за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проектів, бенефіціаром яких виступає Держкомтелерадіо;

проведення моніторингу щодо залучення міжнародної технічної допомоги в сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання

3.1. Взаємозв'язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни

Код та назва напряму державної політики

Код (XXN) та назва стратегічної цілі

Пріоритети розвитку країни

Назва нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа

Шляхи реалізації стратегічної цілі у плановому періоді

1

2

3

4

5

01 Загальнодержавні функції

011 Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію

Забезпечення доступу кожного до інформації

Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 № 2657-XII, Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VI,
Закон України "Про телебачення і радіомовлення", Закон України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" від 17.04.2014 № 1227-VII, Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.92 № 2782-XII, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації" від 04.07.2013 № 409-VII, Закон України "Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна" від 15.01.2009 № 883-VI, Закон України "Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок" від 20.05.2010 № 2274-VI, Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 06.03.92 № 2171-XII, Закон України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92 № 2163-XII;
Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.92 № 2269-XII, Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.97 № 539/97-ВР, редакція від 10.08.2012, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 № 280/97-ВР, редакція від 07.10.2012, Закон України "Про рекламу" від 03.07.96 № 270/96-ВР, редакція від 16.09.2012, Указ Президента України від 10.06.97 № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності", Указ Президента України від 23.04.2008 № 377 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.03.2008 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України", Указ Президента від 05.05.2011 № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 220 "Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 514 "Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною" від 05.10.2005 № 1466, розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 751 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії "Культура", Угода країн - членів Міжнародного союзу електрозв'язку "Женева-2006", постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 № 918 "Про затвердження Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм" (до введення в дію постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України"), Закон України від 19.03.2015 № 271-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України"; Закон України від 24.12.2015 № 917-VIII "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації"

Розробка нормативно-правових актів.
Виконання затверджених планів.
Забезпечення виробництва і трансляції теле- та радіопрограм для державних потреб.
Збільшення покриття території України впевненим теле- та радіосигналом державних мовників.
Впровадження заходів щодо створення Суспільного телебачення і радіомовлення.
Методологічне забезпечення, координація діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері надання доступу до публічної інформації, моніторинг інформаційного наповнення їх веб-сайтів.
Здійснення консультацій з громадськістю.
Передбачення у Державних бюджетах України на 2016-2018 роки необхідних коштів:
1) для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення та трансляції телепрограм ДТРО в аналоговому та цифровому стандартах;
2) на виробництво і трансляцію теле- та радіопрограм для державних потреб

01 Загальнодержавні функції

012 Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання

Формування та постійне оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп українського суспільства виданнями з різних галузей знань державною мовою та мовами національних меншин

Закон України "Про видавничу справу" від 05.06.97 № 318/97-ВР,
Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" від 06.03.2003 № 601-IV,
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.91 № 1977-XII,
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 11.07.2001 № 2623-III;
Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 08.09.2011 № 3715-VI,
Указ Президента України від 09.11.2000 № 1217 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження",
Указ Президента України від 02.01.2013 № 1/2013 "Про Велику українську енциклопедію",
Указ Президента України від 19.06.2013 № 336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні",
постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942 "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року",
постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 341 "Про положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України",
постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 284 "Про затвердження плану заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження",
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 763 "Деякі питання Книжкової палати"

Організація та забезпечення випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга".
Поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією.
Популяризація української літератури на міжнародному рівні.
Сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції.
Проведення аналізу випуску видавничої продукції, збирання та опрацювання первинних адміністративних даних щодо випуску видавничої продукції в Україні.
Опрацювання документального потоку періодичних та неперіодичних видань.
Створення національних електронних бібліографічних ресурсів.
Забезпечення поліграфічних підприємств і видавництв галузевими нормативними документами.
Здійснення наукових досліджень і розробок у сфері енциклопедознавства з метою підготовки електронної версії 1-3 томів Великої української енциклопедії.
Експонування кращих зразків книжкової продукції, випущеної вітчизняними видавцями, на міжнародних та регіональних спеціалізованих книжкових виставках, ярмарках

3.2. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

4.1. Державні цільові програми

Виконання державних цільових програм не передбачено.

4.2. Інвестиційні програми (проекти)

Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) не передбачена.

5. Бюджетні програми

№ з/п

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)

2015 рік
(звіт)

2016 рік
(затверджено)

2017 рік
(прогноз)

2018 рік
(прогноз)

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Стратегічна ціль 011 Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію

Завдання 0111 Удосконалення правового забезпечення у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
Завдання 0112 Захист національного інформаційного простору
Завдання 0113 Забезпечення доступу кожного до інформації
Завдання 0114 Забезпечення прозорості та відкритості Держкомтелерадіо
Завдання 0115 Організаційно-правове забезпечення створення Суспільного телебачення і радіомовлення України
Завдання 0116 Подальший розвиток ефірного цифрового телерадіомовлення
Завдання 0119 Організаційно-правове забезпечення реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

1

1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення"

0830

15865,2

221,8

13296,1

150,0

13296,1

-

13296,1

-

Усього за завданнями 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119:

15865,2

221,8

13296,1

150,0

13296,1

-

13296,1

-

Завдання 0117 Виробництво програм загальноосвітнього, культурологічного спрямування, художніх, навчальних, спортивних програм, програм для дітей та юнацтва, інших програм для державних потреб

2

1701080 "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб"

0830

568336,0

149884,0

506676,0

76549,8

506676,0

-

506676,0

-

Усього за завданням 0117:

568336,0

149884,0

506676,0

76549,8

506676,0

-

506676,0

-

Завдання 0118 Трансляція телерадіопрограм, вироблених Національною телекомпанією України та її філіями для державних потреб

3

1701080 "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб"

0830

129637,0

17365,2

147555,6

16163,9

147555,6

-

147555,6

-

Усього за завданням 0118:

129637,0

17365,2

147555,6

16163,9

147555,6

-

147555,6

-

Усього за стратегічною ціллю 011:

713838,2

167471,0

667527,2

92863,7

667527,7

-

667527,7

-

Стратегічна ціль 012 Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання

Завдання 0121 Сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції

4

1701110 "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

0830

40425,7

-

41575,6

-

41575,6

-

41575,6

-

Усього за завданням 0121:

40425,7

-

41575,6

-

41575,6

-

41575,6

-

Завдання 0122 Зберігання фонду видавничої продукції; розробка та оновлення нормативно-технічної документації, що стосується випуску друкованої продукції, витратних матеріалів вітчизняного виробництва, документів зі стандартизації, здійснення наукових досліджень і розробок у сфері енциклопедознавства, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання

5

1701020 "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури"

0840

10140,9

1987,4

7241,9

1620,0

7241,9

-

7241,9

-

Усього за завданням 0122:

10140,9

1987,4

7241,9

1620,0

7241,9

-

7241,9

-

Завдання 0123 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних книжкових виставках (ярмарках) форумах

6

1701170 "Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах"

0850

1136,0

-

-

-

-

-

-

-

Усього за завданням 0123:

1136,0

-

-

-

-

-

-

-

Усього за стратегічною ціллю 012:

51702,6

1987,4

48817,5

1620,0

48817,5

-

48817,5

-

Бюджетні програми, спрямовані на забезпечення усіх стратегічних цілей

7

1701040 "Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті"

0950

3362,8

501,3

3547,4

644,1

3547,4

-

3547,4

-

8

1701050 "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси"

0850

671,1

-

1871,2

-

1871,2

-

1871,2

-

9

1701130 "Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі"

0850

1524,6

-

2368,5

-

2368,5

-

2368,5

-

Усього за бюджетними програмами, спрямованими на забезпечення усіх стратегічних цілей:

5558,5

501,3

7787,1

644,1

7787,1

-

7787,1

-

УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

771099,3

169959,7

724132,3

95127,8

724132,3

-

724132,3

-

6. Очікувані результати (за роками планового періоду)

Стратегічні цілі

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1

2

3

4

011 Забезпечення конституційного права громадян на свободу слова та інформацію

Реалізація заходів, спрямованих на захист національного інформаційного простору:
встановлення додаткових передавачів для телерадіомовлення у прикордонних з РФ областях з метою протидії інформаційній агресії;
належне технічне оснащення Луганської і Донецької філій НТКУ;
модернізація мережі радіомовлення НТКУ;
розширення мережі радіомовлення НТКУ на територію Донецької і Луганської областей.

Реалізація заходів, спрямованих на захист національного інформаційного простору: розвинена мережа мовлення для додаткового телерадіомовлення у прикордонних з РФ областях з метою протидії інформаційній агресії, належне технічне оснащення Луганської і Донецької філій НТКУ, розвиток мережі радіомовлення НТКУ, розширена мережа радіомовлення НТКУ на територію Донецької і Луганської областей.

Реалізація заходів, спрямованих на захист національного інформаційного простору: розвинена мережа мовлення для додаткового телерадіомовлення у прикордонних з РФ областях для протидії інформаційній агресії, належне технічне оснащення Луганської і Донецької філій НТКУ, розвиток мережі радіомовлення НТКУ, розширена мережа радіомовлення НТКУ на територію Донецької і Луганської областей.

Удосконалення правового забезпечення у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах шляхом розробки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правових актів.
Створення незалежного від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб Суспільного телебачення і радіомовлення України (далі - НСТУ) із залученням участі громадськості в управлінні та формуванні програмної політики НСТУ сприятиме формуванню громадянського суспільства в Україні, активнішому залученню громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань життя країни. Досягнення зазначеного завдання повністю відповідає Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань взятих Україною" від 05.10.2005 № 1466, якою Україні рекомендовано створити незалежне суспільне мовлення, як це має місце в усіх країнах Європи.

Удосконалення правового забезпечення у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах шляхом розробки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правових актів.
Задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства, забезпечення незалежності від політичних та комерційних впливів.
Сприяння подальшому розвитку цифрового телебачення стандарту DVB-T2, забезпечення пільгових категорій населення засобами приймання цифрових сигналів наведеного стандарту, модернізація та технічне переоснащення державних мереж радіомовлення, виконання обсягів державного замовлення на виробництво і трансляцію телерадіопрограм з метою задоволення інформаційних, культурних та освітніх потреб громадян шляхом створення відповідних теле- та радіопрограм.
Суттєве підвищення правових знань громадян щодо ефективного застосування законодавства про доступ до публічної інформації.
Покращення художнього оформлення та поліграфічного виконання друкованих ЗМІ, збільшення накладу видань, заохочення видавців до використання сучасних технологій, підвищення конкурентоздатності вітчизняних періодичних друкованих ЗМІ.
Обмеження впливу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на діяльність друкованих засобів масової інформації.

Удосконалення правового забезпечення у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах шляхом розробки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правових актів.
Забезпечення незалежності від політичних та комерційних впливів, сприяння консолідації українського суспільства;
послабленню негативного впливу від інформаційної агресії ЗМІ РФ;
розвитку української мови та культури, мов і культур національних меншин.
Задоволення культурних та освітніх потреб громадян шляхом створення та поширення культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних програм, програм для національних меншин, інших соціальних груп.

Сприяння наближенню телебачення і радіомовлення України до європейських стандартів, що у свою чергу дасть змогу найповніше задовольнити конституційні права громадян на одержання інформації та висловлювання думок. Розширення можливостей громадян щодо реалізація права на доступ до публічної інформації. Покращення художнього оформлення та поліграфічного виконання друкованих ЗМІ, збільшення накладу видань, заохочення видавців до використання сучасних технологій, підвищення конкурентоздатності вітчизняних періодичних друкованих ЗМІ. Проведення першого етапу реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.

Повноцінне функціонування механізму дотримання законодавства про доступ до публічної інформації, що унеможливлює здійснення порушень з боку розпорядників інформації - суб'єктів владних повноважень.
Покращення художнього оформлення та поліграфічного виконання друкованих ЗМІ, збільшення накладу видань, заохочення видавців до використання сучасних технологій, підвищення конкурентоздатності вітчизняних періодичних друкованих ЗМІ.
Створення економічно незалежних друкованих засобів масової інформації, належних умов їх діяльності, що сприятиме покращенню інформаційного забезпечення громадян України.

012 Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання

Поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією, задоволення культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції.

Поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією, задоволення культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції.

Поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією, задоволення культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції.

Розроблення й аналіз зведених адміністративних даних випуску видань в Україні у 2014-2015 рр. у взаємозв'язку з їхніми якісними ознаками, проведення аналізу та виявлення особливостей розвитку книговидання і ЗМІ, створення електронних інформаційних масивів змін, що відбуваються в класифікаційній системі УДК, наукових статей, присвячених знаменним та пам'ятним датам в Україні, актуалізація бази даних періодичних і продовжуваних видань, користувачів систем ISBN/ISMN, законодавчих та нормативних документів у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи.
Розроблення електронних ресурсів поточної державної бібліографії України та бібліометричний аналіз баз даних державної бібліографії книжкових видань, авторефератів дисертацій, газетних та журнальних статей за 2014 р.;
створення ретроспективної бази даних: періодичних і продовжуваних, образотворчих і картографічних видань за визначені періоди, видань, що потребують першочергової реставрації, та поточних надходжень періодичних і аркушевих видань; моніторинг фонду Державного архіву друку 20-х років XX ст. щодо виявлення лакун і їх заповнення.

Аналіз випуску видавничої продукції і продукції ЗМІ в Україні в 2016-2017 рр. та дослідження тенденцій розвитку книжкової справи.
Розроблення інструктивних, методичних та довідково-інформаційних документів у видавничій та бібліотечній галузях.
Формування електронних ресурсів державної бібліографічної інформації.
Забезпечення повноти комплектування фонду Державного архіву друку, збереження і використання.
Здійснення наукових досліджень і розробок у сфері енциклопедознавства, підготовка електронної версії 7-9 томів Великої української енциклопедії та підготовка оригінал-макетів і видання 1-3 томів Великої української енциклопедії (друкована версія).
Популяризація книжкової продукції, випущеної вітчизняними видавцями, на міжнародних, регіональних та спеціалізованих виставках, ярмарках, налагодження книгообміну, поглиблення міжнародного співробітництва у книговидавничій галузі та виставковій діяльності, утвердження української книги на міжнародному книжковому ринку.

Аналіз випуску видавничої продукції і продукції ЗМІ в Україні в 2016-2017 рр. та дослідження тенденцій розвитку книжкової справи.
Розроблення інструктивних, методичних та довідково-інформаційних документів у видавничій та бібліотечній галузях.
Формування електронних ресурсів державної бібліографічної інформації.
Забезпечення повноти комплектування фонду Державного архіву друку, збереження і використання.
Здійснення наукових досліджень і розробок у сфері енциклопедознавства, підготовка оригінал-макетів та видання 4-6 томів Великої української енциклопедії (друкована версія).
Популяризація книжкової продукції, випущеної вітчизняними видавцями, на міжнародних, регіональних та спеціалізованих виставках, ярмарках, налагодження книгообміну, поглиблення міжнародного співробітництва у книговидавничій галузі та виставковій діяльності, утвердження української книги на міжнародному книжковому ринку.

Розроблення остаточної редакції проекту національного стандарту "Інформація та документація.
Статистичний облік випуску видань.
Основні положення" та інструктивно-методичних документів у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи, аналіз дотримання суб'єктами видавничої справи положень національних стандартів щодо оформлення вихідних відомостей у виданнях.
Розроблення аналітичних оглядів за темами досліджень.
Здійснення наукових досліджень і розробок у сфері енциклопедознавства, підготовка електронної версії 1-3 томів Великої української енциклопедії та створення порталу для електронної версії Великої української енциклопедії.
Популяризація книжкової продукції, випущеної вітчизняними видавцями, на міжнародних, регіональних та спеціалізованих виставках.

Перший заступник
Голови Держкомтелерадіо


Б.О. ЧервакДодаток 2
до наказу Держкомтелерадіо
31.03.2016  № 74

РІЧНИЙ ПЛАН
роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2016 рік

№ з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний виконавець

Форма завершення заходу

1

2

3

4

5

Стратегічна ціль 011 Забезпечення конституційного права громадян на одержання інформації

Завдання 0111 Удосконалення правового забезпечення у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах

1

Підготовка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах

Впродовж року

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів

2

Забезпечення супроводу розроблених Держкомтелерадіо проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів під час їх розгляду в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України

Впродовж року

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Статистика проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, розглянутих в Секретаріаті Кабінету Міністрів України та комітетах Верховної Ради України

3

Експертна оцінка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, розроблених суб'єктами права законодавчої ініціативи

Впродовж року

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Статистика щодо кількості проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів

Завдання 0112 Захист національного інформаційного простору

4

Сприяння поширенню програм українських теле- та радіоканалів на тимчасово окуповану територію України, в тому числі шляхом створення філії НТКУ - Кримська регіональна дирекція

Перше півріччя

Управління телебачення і радіомовлення

Телерадіомовлення на тимчасово окуповану територію України

5

Організація додаткового телерадіомовлення у прикордонних з Російською Федерацією областях для протидії інформаційній агресії шляхом розвитку мереж мовлення

Впродовж року

Управління телебачення і радіомовлення

Збільшення обсягів телерадіомовлення

6

Належне технічне оснащення Луганської і Донецької філій НТКУ

Впродовж року

Управління телебачення і радіомовлення

Технічне оснащення Луганської і Донецької філій НТКУ

7

Модернізація та розвиток мережі радіомовлення НТКУ, якою до 2016 року здійснювала мовлення Національна радіокомпанія України

Впродовж року

Управління телебачення і радіомовлення

Збільшення обсягів радіомовлення

8

Розширення мережі радіомовлення НТКУ на територію Донецької і Луганської областей.

Впродовж року

Управління телебачення і радіомовлення

Збільшення обсягів радіомовлення

9

Участь у розробленні механізмів захисту вітчизняного книжкового ринку від видавничої продукції, що походить з РФ та загрожує національній безпеці України

Впродовж року

Управління видавничої справи і преси, управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції, юридичний відділ

Постанова (розпорядження) Кабінету Міністрів України

Завдання 0113 Забезпечення доступу кожного до інформації

10

Моніторинг веб-сайтів органів державної виконавчої влади щодо оприлюднення інформації, обов'язковість розміщення якої визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації"

Впродовж року

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Звіт КМУ

11

Розгляд скарг громадян щодо порушень, на їх думку, вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Впродовж року

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції, юридичний відділ

Статистика щодо кількості скарг, що надійшли, та відповідей про результати їх розгляду

12

Надання громадянам роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Впродовж року

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції, юридичний відділ

Статистика щодо кількості підготовлених листів-роз'яснень

13

Надання громадянам відповідей на їх запити щодо отримання публічної інформації

Впродовж року

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції, юридичний відділ

Статистика щодо кількості підготовлених листів

Завдання 0114 Забезпечення прозорості та відкритості Держкомтелерадіо

14

Підготовка, подання Кабінету Міністрів України та забезпечення реалізації планів роботи Держкомтелерадіо щодо взаємодії із ЗМІ та зв'язків з громадськістю

Впродовж року

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо та зв'язків з громадськістю

Плани роботи Держкомтелерадіо щодо взаємодії із ЗМІ та зв'язків з громадськістю

15

Реалізація плану проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік, розробка орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік

Впродовж року, грудень

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо та зв'язків з громадськістю

Звіт КМУ, орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

16

Щотижневі моніторинги ЗМІ та підготовка інформаційних довідок щодо оцінки вітчизняними ЗМІ основних напрямів діяльності Держкомтелерадіо в інформаційній та видавничій сферах

Впродовж року

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо та зв'язків з громадськістю

Інформаційні довідки щодо оцінки вітчизняними ЗМІ основних напрямів діяльності Держкомтелерадіо в інформаційній та видавничій сферах

17

Сприяння проведенню засідань громадської ради при Держкомтелерадіо

Впродовж року

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо та зв'язків з громадськістю

Кількість проведених засідань громадської ради при Держкомтелерадіо

18

Підготовка інформаційних повідомлень, прес-релізів, що висвітлюють діяльність Держкомтелерадіо, для розміщення їх на веб-сайті Держкомтелерадіо

Впродовж року

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо та зв'язків з громадськістю

Інформаційні повідомлення, прес-релізи, розміщені на веб-сайті Держкомтелерадіо

19

Підготовка інформаційних повідомлень, прес-релізів для розповсюдження у ЗМІ та розміщення на Урядовому порталі

Впродовж року

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо та зв'язків з громадськістю

Інформаційні повідомлення, прес-релізи для ЗМІ та розміщення на Урядовому порталі

Завдання 0115 Організаційно-правове забезпечення створення Суспільного телебачення і радіомовлення України

20

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України"

Перше півріччя

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Статут Національної суспільної телерадіокомпанії України

21

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення

Перше півріччя

Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Закон України щодо мовлення громад на принципах суспільного мовлення

Завдання 0116 Подальший розвиток ефірного цифрового телерадіомовлення

22

Участь у розроблені плану заходів щодо забезпечення соціально незахищених верств населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення

Впродовж року

Управління телебачення і радіомовлення, юридичний відділ

План заходів

Завдання 0117 Виробництво програм загальноосвітнього, культурологічного спрямування, художніх, навчальних, спортивних програм, програм для дітей та юнацтва, інших програм для державних потреб
Завдання 0118 Трансляція телерадіопрограм, вироблених Національною телекомпанією України та її філіями для державних потреб

25

Забезпечення укладання державного контракту на виробництво і трансляцію теле- і радіопрограм для державних потреб

Перший квартал

Управління телебачення і радіомовлення, фінансово-економічне управління, юридичний відділ, НТКУ

Контракт на виробництво та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб

26

Оформлення договору-доручення на закупівлю послуг з трансляції телерадіопрограм в аналоговому та цифровому стандартах відповідно до обсягів бюджетного фінансування

Перший квартал

Договір-доручення на трансляцію телерадіопрограм в аналоговому та цифровому стандартах

27

Внесення обґрунтованих змін до державного контракту щодо коригування обсягів виробництва і трансляції теле- і радіопрограм для державних потреб на 2016 рік

Впродовж року

Управління телебачення і радіомовлення, фінансово-економічне управління, НТКУ

Пропозиції щодо коригування виробництва і розповсюдження теле- та радіопрограм для державних потреб на 2016 рік

28

Здійснення контролю за виконанням обсягів виробництва теле- і радіопрограм відповідно до державного контракту на виробництво і трансляцію теле- і радіопрограм для державних потреб на 2016 рік

Впродовж року

Управління телебачення і радіомовлення, фінансово-економічне управління

Звітні матеріали за результатами контролю, дозволи на внесення змін до державного контракту

Завдання 0119 Організаційно-правове забезпечення реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

29

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі

Другий - третій квартал

Управління видавничої справи і преси, управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

Постанова (розпорядження) Кабінету Міністрів України

30

Розробка проекту Порядку надання адресної фінансової підтримки реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження

Перше півріччя

Управління видавничої справи і преси, юридичний відділ

Порядок надання адресної підтримки

Стратегічна ціль 012 Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання

Завдання 0121 Сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції

31

Затвердження проекту переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2016 рік

Перший квартал

Управління видавничої справи і преси

Перелік книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2016 рік

32

Розгляд та опрацювання пакетів документів видавців щодо закупівлі послуг з підготовки, виготовлення і розповсюдження книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2016 рік

Перший - другий квартал

Управління видавничої справи і преси, фінансово-економічне управління, юридичний відділ

Проведення процедур закупівель

33

Підготовка та укладання з видавцями договорів про закупівлю на випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" на 2016 рік у порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних закупівель"

Третій - четвертий квартал

Управління видавничої справи і преси, фінансово-економічне управління, юридичний відділ

Укладені договори про закупівлю на випуск книжкової продукції

34

Підготовка рознарядок на розподіл тиражів книжкових видань, випущених за програмою "Українська книга" у 2016 році

Третій - четвертий квартал

Управління видавничої справи і преси, фінансово-економічне управління

Рознарядки на розподіл тиражів книжкової продукції

35

Збір та вивчення пропозицій центральних органів виконавчої влади, провідних бібліотек України про незадоволений читацький попит на книжкові видання

Четвертий квартал

Управління видавничої справи і преси

Перелік книжкових видань незадоволеного читацького попиту

36

Формування проекту переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2017 рік

Перший - другий квартал

Управління видавничої справи і преси

Сформований проект переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2017 рік

Завдання 0122 Зберігання фонду видавничої продукції; розробка та оновлення нормативно-технічної документації, що стосується випуску друкованої продукції, витратних матеріалів вітчизняного виробництва, документів зі стандартизації, здійснення наукових досліджень і розробок у сфері енциклопедознавства, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання

37

Проведення аналізу стану виконання у 2015 році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, уточнення тематики на 2016 рік

Перший квартал

Управління видавничої справи і преси, ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова", ДНУ "Енциклопедичне видавництво"

Звіт про стан виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у 2015 році, зміни до наукової тематики на 2016 рік (за необхідності)

38

Проведення узгоджувальної роботи щодо підготовки календарних планів і Технічних завдань на проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" в 2016 році

Перший квартал

Управління видавничої справи і преси

Календарні плани та Технічні завдання на проведення прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у видавничій справі

39

Опрацювання інформаційних звітів Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" згідно з календарними планами і Технічними завданнями на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок в 2016 році

Впродовж року

Управління видавничої справи і преси

Інформаційні звіти Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" про виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок в 2016 році

40

Опрацювання пропозицій галузевих наукових установ та визначення тематики прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок на 2017 рік

Другий - третій квартал

Управління видавничої справи і преси

Проект тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок на 2017 рік

41

Організаційне забезпечення проведення засідань науково-технічної ради з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо

Впродовж року

Управління видавничої справи і преси

Протоколи засідань Науково-технічної ради з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо

Перший заступник
Голови Держкомтелерадіо


Б.О. Червак

{Текст взято з сайту Держкомтелерадіо України http://comin.kmu.gov.ua}вгору