Документ v0070342-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.08.2005, підстава - v0741342-05

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2003 N 70
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 741 ( v0741342-05 ) від 11.08.2005 )
Про затвердження Податкового роз'яснення окремих
положень Законів України від 24.12.2002 N 346-IV
"Про внесення змін до Закону України "Про податок
на додану вартість" і від 24.12.2002 N 347-IV
"Про внесення змін до деяких законів України з питань
оподаткування підакцизних та деяких інших товарів"

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень
податкового законодавства, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4
Закону України від 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" і Порядком надання податкових
роз'яснень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
16.05.2001 N 494 ( 494-2001-п ), виходячи з принципів
оподаткування, викладених у Законі України від 25.06.91 N 1251-XII
( 1251-12 ) "Про систему оподаткування", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Податкове роз'яснення окремих положень Законів
України від 24.12.2002 N 346-IV ( 346-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про податок на додану вартість" і від 24.12.2002
N 347-IV ( 347-15 ) "Про внесення змін до деяких законів України з
питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів", що
додається.
2. Прес-службі (Гунько С.О.) забезпечити висвітлення цього
наказу в засобах масової інформації.
3. Секретаріату забезпечити тиражування та розсилку цього
наказу в митниці.
4. Начальникам митниць проінформувати суб'єктів
підприємницької діяльності про вимоги цього наказу, у тому числі
шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації, на
наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних
підрозділів митниці й у пунктах пропуску через митний кордон
України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Єгорова О.Б.
Голова Служби М.Каленський
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної
служби України
03.02.2003 N 70

ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ
окремих положень законів України від 24.12.2002 N 346-IV
"Про внесення змін до Закону України "Про податок
на додану вартість" та від 24.12.2002 N 347-IV
"Про внесення змін до деяких законів України з питань
оподаткування підакцизних та деяких інших товарів"

Відповідно до пункту 2 статті I Закону України від 24.12.2002
N 346-IV ( 346-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
податок на додану вартість" з моменту набрання ним чинності
(01.01.2003) пільги з податку на додану вартість, встановлені для
платників, які знаходяться на території вільних та інших
спеціальних зон, режим оподаткування яких відрізняється від
загального, надаються з урахуванням того, що цей режим не
поширюється на операції з продажу підакцизних товарів та товарів
1 - 24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності ( 2371а-14 ) (далі - УКТЗЕД), а також на операції з
ввезення (пересилання) на митну територію України зазначених
товарів.
Пунктом 2 статті II "Прикінцеві положення" Закону України від
24.12.2002 N 347-IV ( 347-15 ) "Про внесення змін до деяких
законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших
товарів" встановлено, що функціонування вільних та інших
спеціальних зон, які мають економічний режим, відмінний від
загального, здійснюється з урахуванням того, що цей режим не
поширюється на підакцизні товари та товари 1 - 24 груп УКТЗЕД
( 2371а-14 ).
Згідно з частиною 3 статті 1 Закону України від 25.06.91
N 1251-XII ( 1251-12 ) "Про систему оподаткування" ставки,
механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за
винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не
можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України,
крім законів про оподаткування. Пунктом 11.4 статті 11 Закону
України від 03.04.97 N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на
додану вартість" встановлено, що зміни порядку оподаткування
податком на додану вартість можуть здійснюватись лише внесенням
змін до цього Закону.
Відповідно до статті 1 Закону України від 13.10.92 N 2673-XII
( 2673-12 ) "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон" спеціальна (вільна)
економічна зона являє собою частину території України, на якій
встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної
діяльності та порядок застосування і дії законодавства України.
Правовий режим економічної діяльності на території спеціальної
(вільної) економічної зони передбачає запровадження пільгових
митних, валютно-фінансових, податкових та інших умов економічної
діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб.
Створені на території України спеціальні економічні зони та
території пріоритетного розвитку із спеціальним режимом
інвестиційної діяльності відповідно до статті 3 Закону України
"Про загальні засади створення і функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон" ( 2673-12 ) є одними із функціональних
типів спеціальних (вільних) економічних зон.
Питання економічного режиму функціонування вільних та інших
спеціальних зон за своєю суттю включаються до механізму
застосування пільгових умов оподаткування юридичних або фізичних
осіб, що знаходяться на цих територіях.
Відповідно до чинного законодавства України податок на додану
вартість, акцизний збір та ввізне мито сплачуються відповідно до
законодавства за ставками, що діють на день оформлення вантажної
митної декларації ( z0443-97 ).
Враховуючи вищевикладене та оскільки режим оподаткування
загальнодержавними податками і зборами (обов'язковими платежами),
встановлений для платників, які знаходяться на територіях
спеціальних економічних зон та територіях пріоритетного розвитку,
відрізняється від загального, з моменту набрання чинності законами
України від 24.12.2002 N 346-IV ( 346-15 ) та від 24.12.2002
N 347-IV ( 347-15 ) пільги по зазначених податках не надаються під
час митного оформлення підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп
УКТЗЕД ( 2371а-14 ).
При цьому, у зв'язку з прийняттям законів України від
24.12.2002 N 346-IV ( 346-15 ), від 24.12.2002 N 347-IV ( 347-15 )
відповідно до статті 38 Митного кодексу України ( 1970-12 ) митне
оформлення підакцизних товарів, що ввозяться на території
розташованих на території України спеціальних зон, які мають
економічний режим, відмінний від загального, необхідно здійснювати
у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких
визначено постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.96 N 484
( 484-96-п ), а митне оформлення товарів 1 - 24 груп згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14 ) (за винятком товарів, з яких відповідно до
законодавства справляється акцизний збір), що ввозяться на
території розташованих на території України спеціальних зон, які
мають економічний режим, відмінний від загального, - у пунктах
пропуску через державний кордон України, перелік яких визначається
Держмитслужбою.
Начальник Управління податків та зборів М.Околіта
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору