Документ v0069840-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2018, підстава - v0038840-18

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2015  № 69

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 38 від 07.02.2018}

Про затвердження Змін до Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

З метою приведення Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2015 року № 231 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774" та бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 31 грудня 2014 року № 1290 та 19 січня 2015 року № 6), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53, що додаються.

2. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Г.М.) складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін починаючи зі звіту за лютий 2015 року.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О.Є.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова

Т.Я. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
казначейської служби України
19.03.2015 № 69

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53

1. До Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 53 (далі - Інструкція), внести такі зміни:

1) абзаци сімнадцятий, вісімнадцятий підпункту 2.2.3 та двадцятий, двадцять перший підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу II викласти у новій редакції:

"Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам);

Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам;";

2) абзаци дев'ятнадцятий, двадцять перший підпункту 2.2.3 та двадцять другий, двадцять п'ятий підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу II вилучити.

У зв'язку з цим абзац двадцятий підпункту 2.2.3 та абзаци двадцять третій та двадцять четвертий підпункту 2.2.4 пункту 2.2 розділу II вважати відповідно абзацом дев'ятнадцятим підпункту 2.2.3 та двадцять другим, двадцять третім підпункту 2.2.4;

3) пункти 3.22 та 3.23 розділу III викласти у новій редакції:

"3.22. "Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам)" складається на підставі інформації про передані та отримані кошти по міжбюджетних трансфертах, отриманої від Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України.

У графах 3 "Міжбюджетні трансферти - Базова дотація - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін", 5 "Міжбюджетні трансферти - Реверсна дотація - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін", 7 "Міжбюджетні трансферти - Освітня субвенція - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" та 9 "Міжбюджетні трансферти - Медична субвенція - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графах 4 "Міжбюджетні трансферти - Базова дотація - виконано за звітний період (рік)", 8 "Міжбюджетні трансферти - Освітня субвенція - виконано за звітний період (рік)" та 10 "Міжбюджетні трансферти - Медична субвенція - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми міжбюджетних трансфертів (базової дотації, освітньої та медичної субвенції), передані з початку звітного року з державного бюджету.

У графі 6 "Міжбюджетні трансферти - Реверсна дотація - виконано за звітний період (рік)" проставляється сума міжбюджетних трансфертів (реверсної дотації) передані з початку звітного року з місцевих бюджетів.

3.23. "Інформація про виконання показників міжбюджетних трансфертів (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам" складається на підставі інформації про передані кошти по міжбюджетних трансфертах, отриманої від Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України.

Перелік додаткових дотацій та субвенцій наводиться відповідно до закону України про Державний бюджет України.

У графі 3 "Стабілізаційна дотація - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 4 "Стабілізаційна дотація - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми стабілізаційної дотації, переданої з початку звітного року з державного бюджету.

У графі 5 "Додаткова дотація з державного бюджету на: - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 6 "Додаткова дотація з державного бюджету на: - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми додаткових дотацій, переданих з початку звітного року з державного бюджету.

У графі 7 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція загального фонду на: - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники загального фонду, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 8 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція загального фонду на: - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми субвенцій, переданих з початку звітного року з загального фонду державного бюджету.

У графі 9 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція спеціального фонду на: - затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін" проставляються планові показники спеціального фонду, затверджені законом України про Державний бюджет України, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду.

У графі 10 "Субвенції з державного бюджету - Субвенція спеціального фонду на: - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми субвенцій, переданих з початку звітного року зі спеціального фонду державного бюджету.";

4) пункти 3.24 та 3.27 розділу III вилучити.

У зв'язку з цим пункти 3.25 та 3.26 розділу III вважати відповідно пунктами 3.24 та 3.25;

5) розділ I "Доходи" Звіту про виконання Зведеного бюджету України (додаток 2 до Інструкції), Звіту про виконання Державного бюджету України (додаток 3 до Інструкції) та Звіту про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додаток 4 до Інструкції) викласти у новій редакції, що додається;

6) за текстом Інструкції слова "Відділом обслуговування державного боргу" замінити словами "Департаментом фінансових ресурсів".

Начальник Управління
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку
та звітності
Л.І. ЛитвиненкоДодаток 2
до Інструкції про складання
Державною казначейською службою
України звітності про виконання
Зведеного бюджету України, Державного
бюджету України і бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя зі змінами, внесеними
наказами Державної казначейської
служби України

ЗВІТ
про виконання Зведеного бюджету України
за ______________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

I. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

10000000

Податкові надходження11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами11010300

Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування11010600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб11010800

Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді проценту11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу11011000

Військовий збір11020000

Податок на прибуток підприємств11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб11020600

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань11021000

Податок на прибуток приватних підприємств11021100

Інші платники податку на прибуток11021300

Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій11021400

Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів11021500

Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій11023100

Авансові внески з податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності11023200

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності11023300

Авансові внески з податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів11023400

Авансові внески з податку на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів11023500

Авансові внески з податку на прибуток іноземних юридичних осіб11023600

Авансові внески з податку на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України11023700

Авансові внески з податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України11023900

Авансові внески з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань11024000

Авансові внески з податку на прибуток приватних підприємств11024100

Авансові внески з податку на прибуток від інших платників податку на прибуток11024600

Авансові внески з податку на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій11024700

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей12000000

Податки на власність12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)12020300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів12020400

Податок з власників водних транспортних засобів12020500

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві12020600

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві12020700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві12020800

Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)13010300

Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів13020000

Рентна плата за спеціальне використання води13020100

Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)13020200

Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення13020300

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики13020400

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства13020500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за спеціальне використання води13020600

Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорт) (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)13030000

Рентна плата за користування надрами13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення13030200

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення13030400

Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони13030500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами13030600

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України13070000

Плата за використання інших природних ресурсів13070100

Плата за спеціальне використання диких тварин13070200

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів13070300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів14000000

Внутрішні податки на товари та послуги14010000

Податок на додану вартість14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів14010400

Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість14010500

Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг14010600

Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)14020100

Спирт14020200

Лікеро-горілчана продукція14020300

Виноробна продукція (за звітний місяць)14020400

Пиво14020600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару продукції)14020700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)14020800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)14020900

Мотоцикли і велосипеди14021000

Кузови для моторних транспортних засобів14021100

Скраплений газ14021200

Операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що справлялись до 1 січня 2015 року14021300

Електрична енергія14021600

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва14021700

Бензин моторний для автомобілів14021800

Інші нафтопродукти14022100

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)14022300

Виноробна продукція (при придбанні акцизних марок)14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)14030100

Спирт14030200

Лікеро-горілчана продукція14030300

Виноробна продукція14030400

Пиво14030600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції))14030700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)14030800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)14030900

Мотоцикли і велосипеди14031000

Кузови для моторних транспортних засобів14031100

Скраплений газ14031600

Інші підакцизні товари іноземного виробництва14031700

Бензин моторний для автомобілів14031800

Інші нафтопродукти14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів14050000

Податки на окремі категорії послуг15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції15010000

Ввізне мито15010100

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності15010200

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами15010300

Інші збори з імпорту15010500

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами15010800

Спеціальне мито15010900

Антидемпінгове мито15011000

Компенсаційне мито15011100

Додатковий імпортний збір15020000

Вивізне мито15020100

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності15020200

Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року16010100

Податок з реклами16010200

Комунальний податок16010400

Збір за припаркування автотранспорту16010500

Ринковий збір16010600

Збір за видачу ордера на квартиру16010700

Курортний збір16010800

Збір за участь у бігах на іподромі16010900

Збір за виграш у бігах на іподромі16011000

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі16011100

Збір за право використання місцевої символіки16011200

Збір за право проведення кіно- і телезйомок16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг16011600

Збір із власників собак16011700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків16012100

Податок на промисел17000000

Рентна плата за транспортування, збори на паливно-енергетичні ресурси17010000

Рентна плата за вуглеводні, що нарахована до 1 січня 2013 року, та рентна плата за транспортування17010100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року17010200

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року17010300

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року17010400

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 року17010500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 року17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності17060100

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів17060200

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини17060300

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина18000000

Місцеві податки18010000

Податок на майно18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості18010500

Земельний податок з юридичних осіб18010600

Орендна плата з юридичних осіб18010700

Земельний податок з фізичних осіб18010800

Реструктурована сума заборгованості плати за землю18010900

Орендна плата з фізичних осіб18011000

Транспортний податок з фізичних осіб18011100

Транспортний податок з юридичних осіб18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів18020100

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами18020200

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами18030000

Туристичний збір18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 юку18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року18040300

Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями, що справлявся до 1 січня 2015 року18040500

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року18040900

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року18041000

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року18041300

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року18041600

Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року18041700

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року18041800

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року18050000

Єдиний податок18050100

Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року18050200

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року18050300

Єдиний податок з юридичних осіб18050400

Єдиний податок з фізичних осіб18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків19000000

Інші податки та збори19010000

Екологічний податок19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини19010400

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк19010700

Екологічний податок, який справляється при ввезенні на митну територію України транспортних засобів та/або кузовів до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту19010800

Екологічний податок, який справляється при продажу на внутрішньому ринку України транспортних засобів, вироблених (виготовлених) на митній території України19010900

Екологічний податок, який справляється при придбанні транспортних засобів в осіб, які не є платниками цього податку згідно з Податковим кодексом України19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища19050100

Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року19060100

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року19060200

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій19090400

Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема за податками і зборами (обов'язковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року, та встановлені Податковим кодексом України20000000

Неподаткові надходження21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність21010100

Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету21010500

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність21010800

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність21010900

Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів21080000

Інші надходження21080100

Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди21080200

Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України21080500

Інші надходження21080600

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації21080700

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації21080800

Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції21081200

Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху21081400

Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів21082000

Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами21083000

Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету21090000

Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності22010000

Плата за надання адміністративних послуг22010200

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів22010600

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового22010700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами22010900

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)22011000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами22011100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів22012200

Плата за виділення номерного ресурсу22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців22012800

Плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обмежень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах22030000

Судовий збір22050000

Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій22070000

Виконавчий збір22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном22080100

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом22080200

Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ22080300

Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності22080500

Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту22090000

Державне мито22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України22090500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами22150000

Портовий (адміністративний) збір22150100

Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів)22150200

Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів22160000

Інші адміністративні збори та платежі22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них24000000

Інші неподаткові надходження24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду24010100

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів24010200

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів24010300

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів24010400

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів24060000

Інші надходження24060300

Інші надходження24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів24060700

Нез'ясовані надходження24060800

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях24061600

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища24061800

Плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель"24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України24063500

Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла24110500

Інші (курсові різниці)24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла24111000

Плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження24130100

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії24130200

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд24130300

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій24140100

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку24160000

Концесійні платежі24160100

Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)24160200

Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту25000000

Власні надходження бюджетних установ25010000-1

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)25020000-1

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб25020300

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право25020400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки30000000

Доходи від операцій з капіталом31000000

Надходження від продажу основного капіталу31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіального громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву32010100

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву32010200

Надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву України заборгованості та зобов'язань за матеріальні цінності (включаючи зобов'язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та із сплати штрафних санкцій відсотків за користування ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України від реалізації матеріальних цінностей, повернутих підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі32010400

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів33010000

Кошти від продажу землі33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим33010300

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу33020000

Надходження від продажу нематеріальних активів33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту40000000

Офіційні трансферти42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом50000000

Цільові фонди50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави50080100

Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласненні корупційними методами
Усього__________
Примітка.


-1 у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарним кодамДодаток 3
до Інструкції про складання
Державною казначейською службою
України звітності про виконання
Зведеного бюджету України,
Державного бюджету України
і бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва
та Севастополя

ЗВІТ
про виконання Державного бюджету України
за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

І. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

план за звітний період (рік) з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10000000

Податкові надходження11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

х

х

х
11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

х

х

х
11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

х

х

х
11010300

Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників

х

х

х
11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

х

х

х
11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

х

х

х
11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб

х

х

х
11010800

Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів

х

х

х
11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу

х

х

х
11011000

Військовий збір

х

х

х
11020000

Податок на прибуток підприємств11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

х

х

х
11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

х

х

х
11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

х

х

х
11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

х

х

х
11020600

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

х

х
11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

х

х
11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

х

х

х
11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

х

х

х
11021100

Інші платники податку на прибуток

х

х

х
11021300

Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій

х

х

х
11021400

Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів

х

х

х
11021500

Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації

х

х

х
11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

х

х

х
11023100

Авансові внески з податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

х

х

х
11023300

Авансові внески з податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

х

х

х
11023400

Авансові внески з податку на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

х

х

х
11023500

Авансові внески з податку на прибуток іноземних юридичних осіб

х

х

х
11023600

Авансові внески з податку на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

х

х

х
11023700

Авансові внески з податку на прибуток страхових організацій, розташованих на території України

х

х

х
11023900

Авансові внески з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

х

х

х
11024000

Авансові внески з податку на прибуток приватних підприємств

х

х

х
11024100

Авансові внески з податку на прибуток від інших платників податку на прибуток

х

х

х
11024600

Авансові внески з податку на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

х

х

х
11024700

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей

х

х

х
13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

 

 

 
13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

х

х

х
13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

х

х

х
13010300

Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

х

х

х
13020000

Рентне плата за спеціальне використання води

х

х

х
13020100

Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

х

х

х
13020300

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

х

х

х
13020400

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства

х

х

х
13020500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за спеціальне використання води

х

х

х
13020600

Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)

х

х

х
13030000

Рентна плата за користування надрами

х

х

х
13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

х

х

х
13030400

Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони

х

х

х
13030500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами

х

х

х
13030600

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

х

х

х
13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

х

х

х
13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

х

х

х
13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

х

х

х
13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

х

х

х
14000000

Внутрішні податки на товари та послуги14010000

Податок на додану вартість14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

х

х

х
14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

х

х

х
14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

х

х

х
14010400

Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість

х

х

х
14010500

Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг

х

х

х
14010600

Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів

х

х

х
14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)14020100

Спирт

х

х

х
14020200

Лікеро-горілчана продукція

х

х

х
14020300

Виноробна продукція (за звітний місяць)

х

х

х
14020400

Пиво

х

х

х
14020600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції))

х

х

х
14020700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

х

х

х
14020800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

х

х

х
14020900

Мотоцикли і велосипеди

х

х

х
14021000

Кузови для моторних транспортних засобів

х

х

х
14021100

Скраплений газ

х

х

х
14021200

Операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що справлялись до 1 січня 2015 року

х

х

х
14021300

Електрична енергія

х

х

х
14021600

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва

х

х

х
14021700

Бензин моторний для автомобілів

х

х

х
14021800

Інші нафтопродукти

х

х

х
14022100

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

х

х

х
14022300

Виноробна продукція (при придбанні акцизних марок)

х

х

х
14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)14030100

Спирт

х

х

х
14030200

Лікеро-горілчана продукція

х

х

х
14030300

Виноробна продукція

х

х

х
14030400

Пиво

х

х

х
14030600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції))

х

х

х
14030700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)

х

х

х
14030800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

х

х

х
14030900

Мотоцикли і велосипеди

х

х

х
14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

х

х

х
14031100

Скраплений газ

х

х

х
14031600

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

х

х

х
14031700

Бензин моторний для автомобілів

х

х

х
14031800

Інші нафтопродукти

х

х

х
14050000

Податки на окремі категорії послуг15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції15010000

Ввізне мито15010100

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності

х

х

х
15010200

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами

х

х

х
15010300

Інші збори з імпорту

х

х

х
15010500

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами

х

х

х
15010800

Спеціальне мито

х

х

х
15010900

Антидемпінгове мито

х

х

х
15011000

Компенсаційне мито

х

х

х
15011100

Додатковий імпортний збір

х

х

х
15020000

Вивізне мито

х

х

х
15020100

Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності

х

х

х
15020200

Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами

х

х

х
17000000

Рентна плата за транспортування, збори на паливно-енергетичні ресурси17010000

Рентна плата за вуглеводні, що нарахована до 1 січня 2013 року, та рентна плата за транспортування17010100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

х

х

х
17010200

Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

х

х

х
17010300

Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року

х

х

х
17010400

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 року

х

х

х
17010500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 року

х

х

х
17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

х

х

х
17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

х

х

х
17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

х

х

х
17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

х

х

х
17060100

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів

х

х

х
17060200

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб'єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини

х

х

х
17060300

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб'єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина

х

х

х
19000000

Інші податки та збори19010000

Екологічний податок

х

х

х
19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

х

х

х
19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

х

х

х
19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів від вторинної сировини

х

х

х
19010400

Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк

х

х

х
19010700

Екологічний податок, який справляється при ввезенні на митну територію України транспортних засобів та/або кузовів до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту

х

х

х
19010800

Екологічний податок, який справляється при продажу на внутрішньому ринку України транспортних засобів, вироблених (виготовлених) на митній території України

х

х

х
19010900

Екологічний податок, який справляється при придбанні транспортних засобів в осіб, які не є платниками цього податку згідно з Податковим кодексом України

х

х

х
19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

х

х

х

х19050100

Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

х

х

х

х19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

х

х

х

х19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

х

х

х

х19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

х

х

х

х19060100

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

х

х

х
19060200

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року

х

х

х
19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

х

х

х
19090400

Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема за податками і зборами (обов'язковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року, та встановлені Податковим кодексом України

х

х

х
20000000

Неподаткові надходження21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність21010100

Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону

х

х

х
21010500

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

х

х

х
21010900

Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств

х

х

х
21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

х

х

х
21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні

х

х

х
21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

х

х

х
21080000

Інші надходження21080100

Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди

х

х

х
21080200

Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

х

х

х
21080500

Інші надходження

х

х

х
21080600

Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації

х

х

х
21080700

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації

х

х

х
21080800

Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки

х

х

х
21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

х

х

х
21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства

х

х

х
21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

х

х

х
21081200

Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

х

х

х

х21081300

Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

х

х

х
21081400

Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року, та сум, донарахованих за актами перевірок

х

х

х
21082000

Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами

х

х

х

х21083000

Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами Державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету

х

х

х
21090000

Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції

х

х

х
22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

 

 

 
22010000

Плата за надання адміністративних послуг

х

х

х
22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

х

х

х
22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

х

х

х
22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

х

х

х
22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

х

х

х
22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

х

х

х
22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

х

х

х
22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

х

х

х
22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

х

х

х
22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

х

х

х
22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

х

х

х
22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

х

х

х
22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

х

х

х
22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

х

х

х
22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

х

х

х
22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців22012800

Плата за оприлюднений повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з Державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців22030000

Судовий збір

х

х

х

х22050000

Надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах

х

х

х

х22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій22070000

Виконавчий збір22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

х

х

х
22080100

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом

х

х

х
22080200

Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ

х

х

х
22080300

Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном

х

х

х
22080500

Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту

х

х

х
22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

х

х

х
22150000

Портовий (адміністративний) збір

х

х

х
22150100

Тортовий (адміністративний) збір (за винятком портового адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів)

х

х

х
22150200

Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів

х

х

х
22160000

Інші адміністративні збори та платежі

х

х

х

х22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

х

х

х
22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

х

х

х
24000000

Інші неподаткові надходження24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

х

х

х
24010100

Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів

х

х

х
24010200

Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів

х

х

х
24010300

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів

х

х

х
24010400

Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів

х

х

х
24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

х

х

х
24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення

х

х

х
24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

х

х

х
24060000

Інші надходження24060300

Інші надходження

х

х

х
24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

х

х

х
24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів

х

х

х
24060700

Нез'ясовані надходження

х

х

х
24060800

Надходження від збору за проведення гастрольних заходів

х

х

х
24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

х

х

х
24061800

Плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

х

х

х
24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"

х

х

х
24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю

х

х

х
24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

х

х

х

х24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

х

х

х
24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

х

х

х

х24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

х

х

х

х24063500

Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива

х

х

х
24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

х

х

х
24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

х

х

х
24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

х

х

х
24110500

Інші (курсові різниці)

х

х

х
24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

х

х

х
24111000

Плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету

х

х

х
24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження24130100

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії

х

х

х
24130200

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд

х

х

х
24130300

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива

х

х

х
24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

х

х

х

х24140100

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі

х

х

х
24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

х

х

х
24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

х

х

х
24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

х

х

х
24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

х

х

х
24160000

Концесійні платежі

х

х

х
24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності

х

х

х
25000000

Власні надходження бюджетних установ

х

х

х

х25010000-1

Надходження під плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

х

х

х

х25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

х

х

х

х25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

х

х

х

х25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

х

х

х

х25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

х

х

х

х25020000-1

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

х

х

х

х25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

х

х

х

х25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

х

х

х

х25020300

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

х

х

х

х25020400

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

х

х

х

х30000000

Доходи від операцій з капіталом31000000

Надходження від продажу основного капіталу

х

х

х
31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

х

х

х
31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування

х

х

х
31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

х

х

х
32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

х

х

х

х32010100

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

х

х

х

х32010400

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення

х

х

х

х32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

х

х

х

х33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів33010000

Кошти від продажу землі33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

х

х

х
33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

х

х

х
33010300

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації

х

х

х
33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

х

х

х
33020000

Надходження від продажу нематеріальних активів

х

х

х
33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту40000000

Офіційні трансферти42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

х

х

х
42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

х

х

х

х42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

х

х

х

х42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом50000000

Цільові фонди

х

х

х

х50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

х

х

х

х50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

х

х

х

х50080100

Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами

х

х

х

х
Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів40000000

Офіційні трансферти41000000

Від органів державного управління41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів

х

х

х
41010100

Реверсна дотація

х

х

х
41010200

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету

х

х

х
41010700

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів

х

х

х
41020000

Дотації

х

х

х
41020900

Інші додаткові дотації

х

х

х
41030000

Субвенції

х

х

х

х41032400

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

х

х

х

х
Усього__________
Примітка.


-1 у місячному звіті ККДБ 25010000 та 25020000 заповнюються загальними сумами без розшифровки по елементарним кодамДодаток 4
до Інструкції про складання
Державною казначейською службою
України звітності про виконання
Зведеного бюджету України,
Державного бюджету України
і бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва
та Севастополя

ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя
за ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

І. Доходи

Код бюджетної класифікації

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

план на звітний рік з урахуванням внесених змін

виконано за звітний період (рік)

затверджено місцевими радами на звітній рік з урахуванням змін

затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10000000

Податкові надходження


11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
х

х

х
11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб
х

х

х
11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
х

х

х
11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами
х

х

х
11010300

Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників
х

х

х
11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
х

х

х
11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
х

х

х
11010600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012
х

х

х
11010700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб
х

х

х
11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковується відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу
х

х

х
11020000

Податок на прибуток підприємств
х

х

х
11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
х

х

х
11023200

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
х

х

х
12000000

Податки на власність

х

х

х12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

х

х

х12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

х

х

х12020200

Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

х

х

х12020300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

х

х

х12020400

Податок з власників водних транспортних засобів

х

х

х12020500

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві

х

х

х12020600

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві

х

х

х12020700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві

х

х

х12020800

Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві

х

х

х13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
х

х

х
13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
х

х

х
13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
х

х

х
13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)
х

х

х
13010300

Находження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
х

х

х
13020000

Рентна плата за спеціальне використання води
х

х

х
13020100

Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)
х

х

х
13020200

Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення
х

х

х
13020300

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
х

х

х
13020400

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства
х

х

х
13020500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за спеціальне використання води
х

х

х
13020600

Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)
х

х

х
13030000

Рентна плата за користування надрами
х

х

х
13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення
х

х

х
13030200

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення
х

х

х
13030500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами
х

х

х
13030600

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
х

х

х
13070000

Плата за використання інших природних ресурсів
х

х

х
13070100

Плата за спеціальне використання диких тварин
х

х

х
13070200

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів
х

х

х
13070300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів
х

х

х
14000000

Внутрішні податки на товари та послуги


14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
х

х

х
14020100

Спирт
х

х

х
14020200

Лікеро-горілчана продукція
х

х

х
14020300

Виноробна продукція (за звітний місяць)
х

х

х
14020400

Пиво
х

х

х
14020600

Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
х

х

х
14020700

Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)
х

х

х
14021000

Кузови для моторних транспортних засобів
х

х

х
14021100

Скраплений газ
х

х

х
14021200

Операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що справлялись до 1 січня 2015 року
х

х

х
14021600

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва
х

х

х
14022100

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплата акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
х

х

х
14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
х

х

х
16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів
х

х

х
16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року
х

х

х
16010100

Податок з реклами
х

х

х
16010200

Комунальний податок
х

х

х
16010400

Збір за припаркування автотранспорту
х

х

х
16010500

Ринковий збір
х

х

х
16010600

Збір за видачу ордера на квартиру
х

х

х
16010700

Курортний збір
х

х

х
16010800

Збір за участь у бігах на іподромі
х

х

х
16010900

Збір за виграш у бігах на іподромі
х

х

х
16011000

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі
х

х

х
16011100

Збір за право використання місцевої символіки
х

х

х
16011200

Збір за право проведення кіно- і телезйомок
х

х

х
16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей
х

х

х
16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг
х

х

х
16011600

Збір із власників собак
х

х

х
16011700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків
х

х

х
16012100

Податок на промисел
х

х

х
18000000

Місцеві податки


18010000

Податок на майно

х

х

х18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
х

х

х
18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
х

х

х
18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
х

х

х
18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
х

х

х
18010500

Земельний податок з юридичних осіб
х

х

х
18010600

Орендна плата з юридичних осіб
х

х

х
18010700

Земельний податок з фізичних осіб
х

х

х
18010800

Реструктурована сума заборгованості плати за землю
х

х

х
18010900

Орендна плата з фізичних осіб
х

х

х
18011000

Транспортний податок з фізичних осіб
х

х

х