Документ v0068732-12, поточна редакція — Прийняття від 02.02.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2012  № 68

Про затвердження Інструкції про організацію діяльності диспетчерських служб при виникненні порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України

Відповідно до Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 382, постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" та наказу МНС України від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2007 за № 1006/14273, наказу Мінпаливенерго України від 02.06.2008 № 303 "Про затвердження Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.2008 за № 673/15364, з метою вдосконалення системи інформування керівництва Міненерговугілля про порушення в роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу, загрозу або виникнення кризових і надзвичайних ситуацій, нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру для своєчасного та ефективного вжиття заходів реагування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію діяльності диспетчерських служб при виникненні порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України (далі - Інструкція), що додається.

2. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, привести керівні документи у відповідність до цієї Інструкції.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Ю. БойкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
02.02.2012 № 68

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію діяльності диспетчерських служб при виникненні порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкцію про організацію діяльності диспетчерських служб при виникненні порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України (далі - Інструкція) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" та наказу МНС України від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2007 за № 1006/14273.

1.2. Інструкція визначає порядок взаємодії диспетчерських служб (далі - ДС) державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави (далі - підприємства ПЕК) з іншими суб'єктами системи моніторингу щодо інформування та оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій чи порушень у роботі на об'єктах підприємств ПЕК в межах функціональних підсистем Міненерговугілля щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків.

1.3. У своїй діяльності ДС керується Порядком класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, Положенням про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1201, Класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457, наказом Міненерговугілля від 10.08.2011 № 374 "Про затвердження Регламенту оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України" (далі - Регламент), іншими наказами Міністерства, а також цією Інструкцією.

1.4. Метою діяльності ДС є здійснення цілодобового збору, обробки та надання керівництву Міненерговугілля та його структурним підрозділам, заінтересованим центральним органам виконавчої влади у встановленому порядку своєчасної, достовірної та повної оперативної інформації про порушення в роботі підприємств, загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру, крадіжок на обладнанні тощо (далі - кризові ситуації), що сталися на підприємствах ПЕК.

1.5. ДС створюється на базі автоматизованого робочого місця, що відповідає вимогам чинного законодавства, які застосовуються до режимних приміщень, споряджених лініями зв'язку загального користування та відомчого призначення, а також відповідними засобами оброблення інформації.

2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ДС

2.1. До системи повсякденного моніторингу кризових ситуацій на підприємствах ПЕК входять диспетчерські підрозділи, які оснащені необхідними засобами зв'язку, оповіщення, збирання, аналізу і передачі інформації.

До системи моніторингу залучені:

На рівні Міністерства:

- Сектор диспетчерської служби Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (далі - сектор ДС).

На галузевому рівні:

- електроенергетичний комплекс - диспетчерська служба ДП "НЕК "Укренерго";

- ядерно-промисловий комплекс - диспетчерський відділ ДП НАЕК "Енергоатом";

- нафтогазовий комплекс - диспетчерське управління НАК "Нафтогаз України";

- торфодобувний комплекс - виробничо-технічний відділ ДК "Укрторф";

- вугільно-промисловий комплекс - оперативно-диспетчерський підрозділ Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (далі - ОДП ДВГРС) (м. Донецьк) та диспетчер Міненерговугілля (м. Донецьк).

На об'єктовому рівні:

- диспетчерські підрозділи - структурні органи підприємств ПЕК, які укомплектовані спеціально підготовленим персоналом і цілодобово здійснюють моніторинг кризових ситуацій на об'єктах;

- чергові - працівники підприємств ПЕК, які за відсутності диспетчерських підрозділів, на підставі відповідних розпорядчих документів здійснюють на об'єктах моніторинг кризових ситуацій у неробочий час;

- відповідальні - працівники підприємств ПЕК, які за відсутності диспетчерських підрозділів та регулярного чергування на підставі відповідних розпорядчих документів здійснюють інформування про кризові ситуації, що виникли на об'єктах. У разі відсутності відповідального, інформування здійснює керівник.

2.2. Надання інформації про кризові ситуації до сектору ДС здійснюється відповідно до Регламенту та Схемою проходження інформації в системі моніторингу кризових ситуацій ПЕК (Додаток 1).

2.3. Після прийняття інформації сектором ДС здійснюється оповіщення керівного складу Міненерговугілля, оцінка отриманої інформації структурними підрозділами Міністерства відповідно до їх компетенції, заступниками Міністра відповідно до функціональних повноважень.

2.4. Відповідне рішення щодо організації реагування на кризову ситуацію та оповіщення центральних органів виконавчої влади приймає Міністр.

3. ВЗАЄМОДІЯ ДС ІЗ СУБ'ЄКТАМИ МОНІТОРИНГУ

3.1. Сектор ДС під час здійснення моніторингу кризових ситуацій на підприємствах ПЕК взаємодіє:

- на загальнодержавному рівні з:

Кабінетом Міністрів України - з питань надання оперативної інформації щодо кризових ситуацій;

Міністерством надзвичайних ситуацій України - з питань взаємного інформування про надзвичайні ситуації;

Антитерористичним центром при СБУ - з питань інформування про кризові ситуації, спричинені терористичними актами та іншими екстремістськими проявами;

- на об'єктовому рівні з:

органами управління моніторингом об'єктового рівня - черговими диспетчерськими службами підприємств ПЕК.

3.2. Взаємодія органів управління моніторингом грунтується на:

- координації дій під час планування, організації та здійснення спільних заходів щодо моніторингу;

- сприянні ефективному вирішенню завдань моніторингу.

4. ОБМІН ОПЕРАТИВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Інформування про виникнення кризових ситуацій на підприємствах ПЕК здійснюється за такими номерами:

сектор диспетчерської служби Міненерговугілля - тел./факс: 289-20-64, 531-36-90 (цілодобово), Email: info@mev.energy.gov.ua;

диспетчерське Управління НАК "Нафтогаз України" - тел.: 586-34-89, 586-36-24, факс 586-34-66 (цілодобово);

диспетчерська служба ДП "НЕК "Укренерго" Міненерговугілля - тел.: 238-33-31, 238-33-21 (цілодобово);

диспетчерський відділ ДП НАЕК "Енергоатом" - тел. 201-09-88, факс 206-97-78 (цілодобово);

диспетчер Міненерговугілля, м. Донецьк - тел. (062) 300-27-49, факс (062) 300-27-50 (цілодобово);

диспетчер ЦШ ДВГРС Міненерговугілля, м. Донецьк - тел. (062) 381-81-48, факс (062) 381-81-49 (цілодобово);

виробничо-технічний відділ ДК "Укрторф" Міненерговугілля - тел.: 360-84-15, факс 249-13-75.

Директор Департаменту
промислової безпеки,
охорони праці, цивільного
та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики

О. ОнищенкоДодаток
до наказу Міненерговугілля України
02.02.2012 № 68

СХЕМА
проходження інформації в системі моніторингу кризових ситуацій ПЕКвгору