Документ v0068390-13, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2013

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

НАКАЗ

03.07.2013  № 68

Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, інформаційні картки адміністративної послуги з:

видачі ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном, згідно з додатком 1;

переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном (додаток 2);

видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном (додаток 3);

видачі відокремленому структурному підрозділу копії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном (додаток 4).

2. Затвердити такі, що додаються, технологічні картки адміністративної послуги з:

видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, згідно з додатком 5;

переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном (додаток 6);

видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном (додаток 7);

видачі відокремленому структурному підрозділу копії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном (додаток 8).

3. Інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення (Довженко І.С.):

3.1. Розмістити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на офіційному веб-сайті Державного центру зайнятості України та у місці здійснення прийому суб'єктів господарської діяльності.

3.2. У разі внесення змін до відповідних законів чи інших нормативно-правових актів забезпечити внесення змін у встановленому порядку до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, тимчасових інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, затверджених цим наказом, у термін не пізніше одного місяця після набрання чинності таких змін.

4. Відділу інформатизації та технологічного контролю (Костікова І.П.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Державного центру зайнятості України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Державного центру зайнятості Калішенко Г.М.

В.о. директора

Н. РалькоДодаток 1
до наказу Державного
центру зайнятості України
03.07.2013 № 68

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Державний центр зайнятості

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державний цент зайнятості
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, 3 поверх, каб. 310

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: 9-00 - 18-00
п'ятниця: 9-00 - 16-45
обідня перерва: 13-00 - 13-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (044) 287-57-21, ф. (044) 289-86-85;
E-mail: 17@es.dcz.gov.ua, http://www.dcz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про зайнятість населення", Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 № 423 "Про внесення змін до пункту 25 переліку органів ліцензування і визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 404".

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінсоцполітики України від 06.09.2010 № 272 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном".

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява на видачу ліцензії та документи, що додаються до неї (за описом).
2. Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого приміщення, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.
3. Копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави.
4. Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання в країні місцезнаходження.
5. Копія або витяг з документа іноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачі дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України.
6. Копія документа, який підтверджує, що іноземний суб'єкт господарювання володіє суднами чи використовує їх на інших законних підставах та/або керує (постачає) екіпажами судна, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні громадян України на судна іноземних власників.
7. Копія колективного договору (угоди), укладеного між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи її профоб'єднанням (за наявності), або довідка, засвідчена іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався.
8. Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з іноземним суб'єктом господарювання.
9. Копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством країни.
10. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважений ним орган чи особу.

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна


У разі платності:

10.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".

10.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії). Плата зараховується до Державного бюджету України.

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунки відповідних місцевих бюджетів, які обліковуються за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати", що сплачуються ліцензіатами за місцем реєстрації підприємства.

11.

Строк надання адміністративної послуги

Не більше 30 календарних днів з дня подання суб'єктом заяви та документів, необхідних для отримання послуги

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії.
Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
У разі анулювання ліцензії відповідно до п. 8.6 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття рішення надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

15.

Примітка

На офіційному сайті Державного центру зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua) у розділі "Ліцензування" розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, а також типові зразки заяв та інших документів, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування.

Зразок (типовий)

ЗАЯВА
на видачу ліцензії
(типова форма)

Заявник _________________________________________________________________
(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
робочі телефони)
____________________________________________________________________________
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)
______________________________________________________________________________

Номер телефону: _______________________

Номер факсу: __________________________

Організаційно-правова форма _______________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________________________________________

Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів (за наявності) ________________________________________________________

Поточний рахунок № ______________________ у ______________________________
____________________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)

Рахунок в іноземній валюті № ________________ у _____________________________
____________________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з посередництва у
працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Місце провадження діяльності юридичної особи

Найменування філій, відокремлених підрозділів

Місцезнаходження

1

2Місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця: ______________________
_____________________________________________________________________________

З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном ознайомлений(а)
і зобов'язуюсь їх виконувати.

Два примірники опису документів додаються.

Заявник__________________________________
(для юридичної особи - посада керівника)
(фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М.П.Додаток 2
до наказу Державного
центру зайнятості України
03.07.2013 № 68

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Державний центр зайнятості

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державний цент зайнятості
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, 3 поверх, каб. 310

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: 9-00 - 18-00
п'ятниця: 9-00 - 16-45
обідня перерва: 13-00 - 13-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (044) 287-57-21, ф. (044) 289-86-85;
E-mail: 17@es.dcz.gov.ua, http://www.dcz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 № 423 "Про внесення змін до пункту 25 переліку органів ліцензування і визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 404".

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінсоцполітики України від 06.09.2010 № 272 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном".

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;
2. Зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця;
3. Зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в частині третій статті 9 цього Закону.

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважений ним орган чи особу.

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.


У разі платності:

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (ст. 16).

9.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата зараховується до Державного бюджету України.

9.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунки відповідних місцевих бюджетів, які обліковуються за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати", що сплачуються ліцензіатами за місцем реєстрації підприємства.

10.

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії.

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги


12.

Результат надання адміністративної послуги

Переоформлена ліцензія на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, та засвідчена копію.

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

14.

Примітка

На офіційному сайті Державного центру зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua) у розділі "Ліцензування" розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, а також типові зразки заяв та інших документів, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування.

Зразок (типовий)

____________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії
(типова форма)

Заявник __________________________________________________________________
(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
робочі телефони)
_____________________________________________________________________________
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)
_____________________________________________________________________________

Номер телефону: _______________________

Номер факсу: __________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________________________________________

Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів (за наявності) ________________________________________________________

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном,
на провадження якої було видано ліцензію (серія _______ № __________)

Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з реорганізацією юридичної особи,
зміна прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; зміна місцезнаходження юридичної особи,
місця проживання фізичної особи - підприємця)

До заяви про переоформлення ліцензії додаються:

1. Ліцензія, що підлягає переоформленню _____________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Перелік засвідчених в установленому порядку копій документів, що підтверджують
зазначені зміни: _______________________________________________________________

Заявник__________________________________
(для юридичної особи - посада керівника)
(фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М.П.

Реєстрація заяви
"___" ____________ 20__ року № ___

Відмітка про внесення плати за видачу копії ліцензії


Документ

_____________________
(посада)

______________
(підпис)

Підпис

_______________________________________
(прізвище)

ДатаДодаток 3
до наказу Державного
центру зайнятості України
03.07.2013 № 68

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Державний центр зайнятості

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державний цент зайнятості
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, 3 поверх, каб. 310

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: 9-00 - 18-00
п'ятниця: 9-00 - 16-45
обідня перерва: 13-00 - 13-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (044) 287-57-21, ф. (044) 289-86-85;
E-mail: 17@es.dcz.gov.ua, http://www.dcz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 № 423 "Про внесення змін до пункту 25 переліку органів ліцензування і визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 404".

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінсоцполітики України від 06.09.2010 № 272 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном".

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Втрата або пошкодження ліцензії.

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про видачу дубліката ліцензії;
2. Непридатна для користування ліцензія;
3. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважений ним орган чи особу.

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.


У разі платності:

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (ст. 18).

9.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата зараховується до Державного бюджету України.

9.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунки відповідних місцевих бюджетів, які обліковуються за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати", що сплачуються ліцензіатами за місцем реєстрації підприємства.

10.

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії.

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії.
Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
У разі анулювання ліцензії відповідно до п. 8.6 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

12.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику (довіреній особі).

14.

Примітка

На офіційному сайті Державного центру зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua) у розділі "Ліцензування" розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, а також типові зразки заяв та інших документів, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування.

Зразок (типовий)

____________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на видачу дубліката ліцензії
(типова форма)

Заявник __________________________________________________________________
(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
робочі телефони)
_____________________________________________________________________________
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)
_____________________________________________________________________________

Номер телефону: _______________________

Номер факсу: __________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____________________________________________

Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів (за наявності) _________________________________________________________

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном,
на провадження якої було видано ліцензію (серія _______ № __________)

Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з реорганізацією юридичної особи,
зміна прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; зміна місцезнаходження юридичної особи,
місця проживання фізичної особи - підприємця)

До заяви про переоформлення ліцензії додаються _______________________________
_____________________________________________________________________________
(документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, та непридатна для користування ліцензія)

Заявник_________________________________
(для юридичної особи - посада керівника)
(фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

"___" ____________ 20__ р.

Реєстрація заяви "___" ____________ 20__ року № ___

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище)Додаток 4
до наказу Державного
центру зайнятості України
03.07.2013 № 68

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі для відокремленого підрозділу (філії) засвідченої копії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Державний центр зайнятості

Інформація про суб'єкт надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державний цент зайнятості
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, 3 поверх, каб. 310

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: 9-00 - 18-00
п'ятниця: 9-00 - 16-45
обідня перерва: 13-00 - 13-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон: (044) 287-57-21, ф. (044) 289-86-85;
E-mail: 17@es.dcz.gov.ua, http://www.dcz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 № 423 "Про внесення змін до пункту 25 переліку органів ліцензування і визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 404".

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінсоцполітики України від 06.09.2010 № 272 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном".

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про видачу копії ліцензії (у разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника - фізичної особи - підприємця - місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження) та документи, що додаються до неї (за описом).
2. Відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого приміщення, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.
3. Копія дозволу на працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави.
4. Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарювання в країні місцезнаходження.
5. Копія або витяг з документа іноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачі дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України.
6. Копія документа, який підтверджує, що іноземний суб'єкт господарювання володіє суднами чи використовує їх на інших законних підставах та/або керує (постачає) екіпажами судна, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні громадян України на судна іноземних власників.
7. Копія колективного договору (угоди), укладеного між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи її профоб'єднанням (за наявності), або довідка, засвідчена іноземним роботодавцем, про те, що такий договір (угода) не укладався.
8. Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з іноземним суб'єктом господарювання.
9. Копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством країни.
10. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає особисто або через уповноважений ним орган чи особу.

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна.


У разі платності:

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (ст. 14).

9.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Один неоподаткований мінімум доходів громадян. Плата зараховується до Державного бюджету України.

9.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунки відповідних місцевих бюджетів, які обліковуються за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати", що сплачуються ліцензіатами за місцем реєстрації підприємства.

10.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу копії ліцензії.

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Документи подані не в повному обсязі або в них виявлено невідповідність вимогам, визначеним ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

12.

Результат надання адміністративної послуги

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії з зазначенням місцезнаходження та назви відокремленого(них) структурного(них) підрозділу(лів) (філій).

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику (довіреній особі за довіреністю).

14.

Примітка

На офіційному сайті Державного центру зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua) у розділі "Ліцензування" розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном, а також типові зразки заяв та інших документів, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування.

Зразок (типовий)

____________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на видачу копії ліцензії
для відокремленого підрозділу (філії)
(типова форма)

Заявник __________________________________________________________________
(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
робочі телефони)
_____________________________________________________________________________
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)
_____________________________________________________________________________

Номер телефону: _______________________

Номер факсу: __________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____________________________________________

Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів (за наявності) __________________________________________________________

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном,
на провадження якої було видано ліцензію (серія _______ № __________)

Прошу видати копію ліцензії для філії, відокремленого підрозділу, а саме:

Найменування філій, відокремлених підрозділів

Місцезнаходження

1

2З порядком отримання копії ліцензії та Ліцензійними умовами провадження
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном
ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Два примірники опису документів додаються.

Заявник_________________________________
(для юридичної особи - посада керівника)
(фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)
М.П.

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

Реєстрація заяви "___" ____________ 20__ року № ___

__________________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________________
(прізвище)Додаток 5
до наказу Державного
центру зайнятості України
03.07.2013 № 68

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1.

Реєстрація органом ліцензування заяви та документів, які до неї додаються

Головний спеціаліст відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

протягом 1 - 2 днів

2.

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги, для прийняття відповідного рішення

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

протягом 1 - 6 днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів

3.

Розгляд на засіданні комісії з питань ліцензування посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном документів, поданих одержувачем адміністративної послуги, та підготовка відповідного висновку

Члени комісії з питань ліцензування посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 робочий день

4.

Прийняття рішення органом ліцензування щодо видачі ліцензії

Керівник органу ліцензування та/або його заступники

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 - 3 робочі дні після прийняття відповідного висновку ліцензійною комісією

5.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Головні спеціалісти відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 - 3 робочі дні з дати прийняття відповідного рішення

6.

Оформлення та видача ліцензії

Головні спеціалісти відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 - 3 робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензіїДодаток 6
до наказу Державного
центру зайнятості України
03.07.2013 № 68

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1.

Реєстрація органом ліцензування заяви та документів, які до неї додаються

Головний спеціаліст відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

У день подання заяви

2.

Розгляд органом ліцензування документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 робочий день з моменту реєстрації документів

3.

Прийняття рішення органом ліцензування щодо переоформлення ліцензії

Керівник органу ліцензування та/або його заступники

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 робочий день з моменту реєстрації документів

4.

Оформлення та видача переоформленої ліцензії

Головні спеціалісти відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 робочий день з моменту надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за переоформлення ліцензіїДодаток 7
до наказу Державного
центру зайнятості України
03.07.2013 № 68

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1.

Реєстрація органом ліцензування заяви та документів, які до неї додаються

Головний спеціаліст відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

У день подання заяви

2.

Розгляд органом ліцензування документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 робочий день з моменту реєстрації документів

3.

Прийняття рішення органом ліцензування щодо видачі дубліката ліцензії

Керівник органу ліцензування та/або його заступники

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 робочий день з моменту реєстрації документів

4.

Оформлення та видача дубліката ліцензії

Головні спеціалісти відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 робочий день з моменту надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу дубліката ліцензіїДодаток 8
до наказу Державного
центру зайнятості України
03.07.2013 № 68

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з виготовлення засвідченої копії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з посередництвом у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дії, рішення)

1.

Реєстрація органом ліцензування заяви та документів, які до неї додаються

Головний спеціаліст відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

протягом 1 - 2 днів

2.

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги, для прийняття відповідного рішення

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

протягом 1 - 6 днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів

3.

Розгляд на засіданні комісії з питань ліцензування посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном документів, поданих одержувачем адміністративної послуги, та підготовка відповідного висновку

Члени комісії з питань ліцензування посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 робочий день

4.

Прийняття рішення органом ліцензування щодо видачі ліцензії

Керівник органу ліцензування та/або його заступники

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 - 3 робочі дні після прийняття відповідного висновку ліцензійною комісією

5.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

Головні спеціалісти відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 - 3 робочі дні з дати прийняття відповідного рішення

6.

Оформлення та видача ліцензії

Головні спеціалісти відділу

Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення

1 - 3 робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії

{Текст взято з сайту Держслужби зайнятості України http://www.dcz.gov.ua}вгору